/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.13 Revision 1.15
1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 6
7<!-- $Id: hb-install-network.xml,v 1.13 2006/09/01 17:39:28 neysx Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.15 2008/04/14 17:10:56 neysx Exp $ -->
8
9<!--
10 Sync: 1.46
11-->
12 8
13<sections> 9<sections>
14 10
11<abstract>
12Om de laatste broncode te kunnen downloaden, is het nodig om de
13netwerkvoorziening in te stellen.
14</abstract>
15
15<version>2.3</version> 16<version>5.0</version>
16<date>2005-07-02</date> 17<date>2008-04-01</date>
17 18
18<section> 19<section>
19<title>Automatische netwerk detectie</title> 20<title>Automatische Netwerk Detectie</title>
20<subsection> 21<subsection>
21<title>Misschien werkt het gewoon?</title> 22<title>Misschien werkt het gewoon?</title>
22<body> 23<body>
23 24
24<p> 25<p>
25Wanner uw systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server is 26Als jouw systeem is verbonden in een Ethernet netwerk met DHCP server, is het
26het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd 27erg waarschijnlijk dat jouw netwerk configuratie al automatisch voor jouw is
27zijn. Indien dit zo is, dan zou u gebruik moeten kunnen maken van de vele 28ingesteld. Als dit zo is, zou je jouw voordeel kunnen doen met de vele
28bijgevoegde, netwerk afhankelijke commando's op de Installatie CD waaronder 29inbegrepen netwerk-bewuste commando's op de Installatie CD zoals onder andere
29<c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>. 30<c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>.
30</p> 31</p>
31 32
32<p> 33<p>
33Indien uw netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando 34Als de netwerkvoorziening al voor jouw is geconfigureerd, zou het
34naast lo enkele netwerk interfaces moeten weergeven, waaronder eth0: 35<c>/sbin/ifconfig</c> commando naast lo een aantal netwerk interfaces moeten
36vermelden, zoals eth0:
35</p> 37</p>
36 38
37<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie"> 39<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
38# <i>/sbin/ifconfig</i> 40# <i>/sbin/ifconfig</i>
39<comment>(...)</comment> 41<comment>(...)</comment>
43 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 45 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
44 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 46 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
45 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 47 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
46 collisions:1984 txqueuelen:100 48 collisions:1984 txqueuelen:100
47 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb) 49 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
48 Interrupt:11 Base address:0xe800 50 Interrupt:11 Base address:0xe800
49</pre> 51</pre>
50 52
51</body> 53</body>
52</subsection> 54</subsection>
53<subsection> 55<subsection>
54<title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title> 56<title>Optioneel: Configureer iedere Proxy</title>
55<body> 57<body>
56 58
57<p> 59<p>
58Indien u met Internet wilt verbinden via een proxy, dan dient u de proxy 60Als je toegang hebt tot het Internet via een proxy, moet je wellicht proxy
59in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te 61informatie instellen tijdens de installatie. Het is erg makkelijk om een proxy
60definiëren: u hoeft enkel een variabele in te stellen welke de proxy server 62te definiëren: je hoeft slechts een variabele definiëren die de proxy server
61informatie bevat. 63informatie bevat.
62</p> 64</p>
63 65
64<p> 66<p>
65In de meeste gevallen kunt u de variabelen definiëren door gebruik te maken 67In de meeste gevallen kun je de variabelen definiëren door de server hostname
66van de server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy 68te gebruiken. Als voorbeeld nemen we aan dat de proxy de naam
67<c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>. 69<c>proxy.gentoo.org</c> heeft en de poort <c>8080</c> is.
68</p> 70</p>
69 71
70<pre caption="Definiëren van de proxy servers"> 72<pre caption="Proxy servers definiëren">
71<comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment> 73<comment>(Als de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
72# <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i> 74# <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
73<comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment> 75<comment>(Als de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
74# <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i> 76# <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
75<comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment> 77<comment>(Als de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
76# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i> 78# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
77</pre> 79</pre>
78 80
79<p> 81<p>
80Indien uw proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dient u de volgende 82Als jouw proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist, moet je de volgende
81syntax voor de variabele gebruiken: 83syntax voor de variabele gebruiken:
82</p> 84</p>
83 85
84<pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele"> 86<pre caption="Gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
85http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080 87http://<i>gebruikersnaam</i>:<i>wachtwoord</i>@proxy.gentoo.org:8080
86</pre> 88</pre>
87 89
88</body> 90</body>
89</subsection> 91</subsection>
90<subsection> 92<subsection>
91<title>Testen van het netwerk</title> 93<title>Testen van het Netwerk</title>
92<body> 94<body>
93 95
94<p> 96<p>
95U kunt proberen de DNS server van uw ISP te pingen (terug te vinden in 97Wellicht wil je proberen om jouw ISP's DNS server (te vinden in
96<path>/etc/resolv.conf</path>) en een website naar keuze, gewoon om er 98<path>/etc/resolv.conf</path>) en een zelf gekozen website te pingen, om zeker
97zeker te zijn dat uw pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct 99te zijn dat jouw pakketjes het net bereiken, de DNS naam resolutie correct
98werkt, enz... 100werkt, etc.
99</p>
100
101<pre caption="Verdere netwerk testen">
102# <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
103</pre>
104
105<p> 101</p>
106Bent u in staat om uw netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kunt u de rest van deze 102
103<pre caption="Verder testen van het netwerk">
104# <i>ping -c 3 www.gentoo.org</i>
105</pre>
106
107<p>
108Als je nu jouw netwerk kunt gebruiken, kun je de rest van deze sectie overslaan
107sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden 109en verder gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de schijven
108van de schijven</uri>. Zo niet, dan moet u helaas iets meer werk verrichten. 110(Engels)</uri>. Zoniet, lees verder.
109</p> 111</p>
110 112
111</body> 113</body>
112</subsection> 114</subsection>
113</section> 115</section>
115<title>Automatische Netwerk Configuratie</title> 117<title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
116<subsection> 118<subsection>
117<body> 119<body>
118 120
119<p> 121<p>
120Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media u 122Als het netwerk niet meteen werkt, kun je op sommige installatie media
121toe om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken), 123<c>net-setup</c> (voor reguliere of draadloze netwerken) gebruiken,
122<c>adsl-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers 124<c>pppoe-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers
123- alleen beschikbaar op x86) te gebruiken. 125- beschikbaar op x86, amd64, alpha, ppc en ppc64).
124</p>
125
126<p> 126</p>
127Indien uw installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als uw 127
128netwerk nog niet functioneert, ga dan verder met 128<p>
129<uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>. 129Als jouw installatie medium niet een van deze programma's heeft of jouw netwerk
130functioneert nog niet, ga verder met <uri link="#doc_chap3">Handmatige Netwerk
131Configuratie</uri>.
130</p> 132</p>
131 133
132<ul> 134<ul>
133 <li> 135 <li>
134 Gewone Ethernet gebruikers kunnen verder gaan met 136 Reguliere Ethernet gebruikers zouden verder moeten gaan met <uri
135 <uri link="#net-setup">Standaard: Gebruiken van net-setup</uri> 137 link="#net-setup">Standaard: Gebruiken van net-setup</uri>
136 </li> 138 </li>
137 <li> 139 <li>
138 ADSL gebruikers kunnen verder gaan met 140 ADSL gebruikers zouden verder moeten gaan met <uri link="#ppp">Alternatief:
139 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri> 141 Gebruiken van PPP</uri>
140 </li> 142 </li>
141 <li> 143 <li>
142 PPTP gebruikers kunnen verder gaan met 144 PPTP gebruikers zouden verder moeten gaan met <uri
143 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri> 145 link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
144 </li> 146 </li>
145</ul> 147</ul>
146 148
147</body> 149</body>
148</subsection> 150</subsection>
149<subsection id="net-setup"> 151<subsection id="net-setup">
150<title>Standaard: Gebruiken van net-setup</title> 152<title>Standaard: Gebruiken van net-setup</title>
151<body> 153<body>
152 154
153<p> 155<p>
154Als uw netwerk nog niet draait, is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script 156De simpelste manier om de netwerkvoorziening in te stellen als het niet
155de makkelijkste optie: 157automatisch werd geconfigureerd is het uitvoeren van het <c>net-setup</c>
158script:
156</p> 159</p>
157 160
158<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script"> 161<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
159# <i>net-setup eth0</i> 162# <i>net-setup eth0</i>
160</pre> 163</pre>
161 164
162<p> 165<p>
163<c>net-setup</c> zal u enkele vragen stellen over uw netwerk omgeving. Als 166<c>net-setup</c> zal je enige vragen stellen over jouw netwerk omgeving.
164alles klaar is zou u over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken. 167Wanneer dit klaar is, zou je een werkende netwerk verbinding moeten hebben.
165Test uw netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen 168Test jouw netwerk verbinding zoals eerder werd vermeld. Als de tests positief
166succesvol verloopt, gefeliciteerd! U bent nu klaar om Gentoo te installeren. 169zijn, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Sla de rest van
167Sla de rest van deze sectie over en ga verder met <uri 170deze sectie over en ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
168link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 171van de schijven (Engels)</uri>.
169</p>
170
171<p> 172</p>
173
174<p>
172Indien uw netwerk nog niet werkt, ga verder met 175Als jouw netwerk nog steeds niet werkt, ga verder met
173<uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>. 176<uri link="#doc_chap3">Handmatige Netwerk Configuratie</uri>.
174</p> 177</p>
175 178
176 179
177</body> 180</body>
178</subsection> 181</subsection>
179<subsection id="rp-pppoe"> 182<subsection id="ppp">
180<title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title> 183<title>Alternatief: Gebruiken van PPP</title>
181<body> 184<body>
182 185
183<p>
184Aangenomen dat u PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
185Installatie CD (alle versies) het gemakkelijker voor u door <c>rp-pppoe</c>
186bij te sluiten. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om uw verbinding te
187configureren. U zult worden gevraagd om het ethernet apparaat dat is
188verbonden met uw ADSL modem, uw gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van uw
189DNS servers en of u een simpele firewall wenst of niet.
190</p> 186<p>
187Ervan uitgaande dat je PPPoE nodig hebt om verbinding te maken met het
188internet, heeft de Installatie CD (elke versie) het je makkelijk gemaakt door
189<c>ppp</c> bij te sluiten. Gebruik het gegeven <c>pppoe-setup</c> script om
190jouw verbinding te configureren. Je zult gevraagd worden naar het ethernet
191apparaat dat is verbonden met jouw adsl modem, jouw gebruikersnaam en
192wachtwoord, de IP's van jouw DNS servers en of je een basis firewall nodig hebt
193of niet.
194</p>
191 195
192<pre caption="Gebruiken van rp-pppoe"> 196<pre caption="Gebruik van ppp">
193# <i>adsl-setup</i> 197# <i>pppoe-setup</i>
194# <i>adsl-start</i> 198# <i>pppoe-start</i>
195</pre> 199</pre>
196 200
197<p> 201<p>
198Indien iets fout gaat, controleer dan of u uw gebruikersnaam en wachtwoord 202Als er iets verkeerd gaat, kijk dan na of je jouw gebruikersnaam en wachtwoord
199correct ingetypt heeft door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of 203correct hebt ingevoerd door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
200<path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet u er zeker van zijn dat u het 204<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> en verzeker jezelf dat je het juiste
201correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien uw ethernet apparaat niet bestaat, 205ethernet apparaat gebruikt. Als jouw ethernet apparaat niet bestaat, zul je de
202dan moet u de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet u verder gaan 206geschikte netwerk module moeten laden. In dat geval zou je verder moeten gaan
203met <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri> omdat we daar 207met <uri link="#doc_chap3">Handmatige Netwerk Configuratie</uri> omdat we daar
204uitleggen hoe u de geschikte netwerk modules laadt. 208uitleggen hoe je de geschikte netwerk modules moet laden.
205</p>
206
207<p> 209</p>
210
211<p>
208Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden 212Als alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van
209van de Schijven</uri>. 213de schijven (Engels)</uri>
210</p> 214</p>
211 215
212</body> 216</body>
213</subsection> 217</subsection>
214<subsection id="pptp"> 218<subsection id="pptp">
215<title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title> 219<title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
216<body> 220<body>
217 221
218<note>
219PPTP is alleen beschikbaar voor x86
220</note>
221
222<p>
223Heeft u PPTP ondersteuning nodig, dan kunt u gebruik maken van de
224<c>pptpclient</c> welke standaard op de Installatie CD's beschikbaar is. Eerst
225moet u er zeker van zijn dat uw configuratie correct is. Pas
226<path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan
227zodat deze de juiste gebruikersnaam met wachtwoord bevat:
228</p> 222<p>
223Als je PPTP ondersteuning nodig hebt, kun je <c>pptpclient</c> gebruiken die is
224meegegeven op onze Installatie CD's. Je moet echter eerst zeker weten dat jouw
225configuratie correct is. Bewerk <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
226<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> zodat het de juiste
227gebruikersnaam/wachtwoord combinatie bevat:
228</p>
229 229
230<pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/chap-secrets"> 230<pre caption="Bewerken van /etc/ppp/chap-secrets">
231# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i> 231# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
232</pre> 232</pre>
233 233
234<p> 234<p>
235Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig: 235Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan wanneer nodig:
236</p> 236</p>
237 237
238<pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/options.pptp"> 238<pre caption="Bewerken van /etc/ppp/options.pptp">
239# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i> 239# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
240</pre> 240</pre>
241 241
242<p> 242<p>
243Wanneer dit alles klaar is voert u gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die u 243Wanneer dit alles is gedaan, voer <c>pptp</c> uit (samen met de opties die je
244niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de 244niet kon instellen in <path>options.pptp</path>) om met de server te verbinden:
245server:
246</p> 245</p>
247 246
248<pre caption="Verbinden met een inbel server"> 247<pre caption="Verbinding maken met een inbel server">
249# <i>pptp &lt;server ip&gt;</i> 248# <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
250</pre> 249</pre>
251 250
252<p> 251<p>
253Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de 252Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de schijven
254Schijven</uri>. 253(Engels)</uri>.
255</p> 254</p>
256 255
257</body> 256</body>
258</subsection> 257</subsection>
259</section> 258</section>
260<section> 259<section>
261<title>Handmatige netwerk configuratie</title> 260<title>Handmatige Netwerk Configuratie</title>
262<subsection> 261<subsection>
263<title>Laden van de geschikte netwerk modules</title> 262<title>Laden van de Geschikte Netwerk Modules</title>
264<body> 263<body>
265 264
266<p>
267Op het moment dat de Installatie CD start probeert deze alle hardware apparaten
268te vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze
269hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het
270gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
271</p> 265<p>
272 266Als de Installatie CD opstart, probeert deze al jouw hardware apparaten te
267detecteren en de geschikte kernel modules (drivers) om jouw hardware te
268ondersteunen te laden. In de grote meerderheid van de gevallen, gaat dit erg
269goed. Echter, in een aantal gevallen, kan het zijn dat de kernel modules die je
270nodig hebt niet automatisch worden geladen.
273<p> 271</p>
272
273<p>
274Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk 274Als <c>net-setup</c> of <c>pppoe-setup</c> mislukten, dan is het mogelijk dat
275dat uw netwerkkaart niet automatisch werd gevonden. Dit betekent dat u de 275je netwerkkaart niet meteen werd gevonden. Dit betekent dat je wellicht de
276geschikte kernel modules handmatig moet laden. 276geschikte kernel modules handmatig moet laden.
277</p> 277</p>
278 278
279<p> 279<p>
280Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken, 280Om uit te vinden welke kernel modules we aanbieden voor netwerkvoorziening,
281gebruikt u <c>ls</c>: 281gebruik <c>ls</c>:
282</p> 282</p>
283 283
284<pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules"> 284<pre caption="Zoeken naar gegeven modules">
285# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i> 285# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
286</pre> 286</pre>
287 287
288<p> 288<p>
289Indien u een stuurprogramma voor uw netwerkkaart vindt, kunt u dit 289Als je een driver voor jouw netwerkkaart vindt, gebruik <c>modprobe</c> om de
290laden met behulp van <c>modprobe</c>: 290kernel module te laden:
291</p> 291</p>
292 292
293<pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden"> 293<pre caption="Gebruiken van modprobe om een kernel module te laden">
294<comment>(Als voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment> 294<comment>(Als voorbeeld laden we de pcnet32 module)</comment>
295# <i>modprobe pcnet32</i> 295# <i>modprobe pcnet32</i>
296</pre> 296</pre>
297 297
298<p> 298<p>
299Om na te kijken of uw netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kunt u <c>ifconfig</c> 299Om na te gaan of jouw netwerkkaart nu gedetecteerd is, gebruik <c>ifconfig</c>.
300gebruiken. Een gevonden netwerkkaart resulteert in iets als het volgende: 300Een gedetecteerde netwerkkaart zou moeten resulteren in iets als het volgende:
301</p> 301</p>
302 302
303<pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien succesvol"> 303<pre caption="Testen van de beschikbaarheid van jouw netwerkkaart, succesvol">
304# <i>ifconfig eth0</i> 304# <i>ifconfig eth0</i>
305eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00 305eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
306 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 306 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
307 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 307 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
308 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 308 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
309 collisions:0 txqueuelen:0 309 collisions:0 txqueuelen:0
310 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) 310 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
311</pre> 311</pre>
312 312
313<p> 313<p>
314Als u echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet 314Als je echter de volgende foutmelding krijgt, is de netwerkkaart niet
315gevonden: 315gedetecteerd:
316</p> 316</p>
317 317
318<pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien niet succesvol"> 318<pre caption="Testen van de beschikbaarheid van jouw netwerkkaart, mislukt">
319# <i>ifconfig eth0</i> 319# <i>ifconfig eth0</i>
320eth0: error fetching interface information: Device not found 320eth0: error fetching interface information: Device not found
321</pre> 321</pre>
322 322
323<p> 323<p>
324Indien uw systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden die aangeduid 324Als je meerdere netwerkkaarten in jouw systeem hebt, hebben ze de volgende
325als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die u 325namen <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Verzeker jezelf dat de netwerkkaart die je
326wilt gebruiken goed functioneert en onthoudt de correcte benaming gedurende dit 326wil gebruiken goed werkt en onthoud om de correcte benaming in dit document te
327document. We zullen aannemen dat de netwerkkaart <e>eth0</e> wordt gebruikt. 327gebruiken. We gaan ervan uit dat de netwerkkaart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
328</p>
329
330<p> 328</p>
331Aangenomen dat u nu over een werkende netwerkkaart beschikt kunt u nu 329
332<c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu
333zou moeten werken) maar voor de freaks onder u zullen we uitleggen hoe u uw
334netwerkkaart handmatig kunt configureren.
335</p> 330<p>
336 331Ervan uitgaande dat je nu een gedetecteerde netwerkkaart hebt, kun je opnieuw
332<c>net-setup</c> of <c>pppoe-setup</c> proberen (wat nu zou moeten werken),
333maar voor de harde kern onder jullie leggen we uit hoe je jouw netwerk
334handmatig configureert.
337<p> 335</p>
336
337<p>
338Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op uw netwerk setup: 338Selecteer een van de volgende secties gebaseerd op jouw netwerk situatie:
339</p> 339</p>
340 340
341<ul> 341<ul>
342 <li>
342 <li><uri link="#dhcp">Gebruik maken van DHCP</uri> voor automatisch 343 <uri link="#install-dhcp">Gebruiken van DHCP</uri> voor het automatische
343 verkrijgen van een IP adres 344 verkrijgen van een IP
344 </li> 345 </li>
345 <li> 346 <li>
346 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> 347 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> als je een
347 indien u een draadloze kaart hebt 348 draadloze kaart hebt
348 </li> 349 </li>
349 <li> 350 <li>
350 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> 351 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt uit
351 legt u uit wat u moet weten over netwerken 352 wat je moet weten over netwerkvoorziening
352 </li> 353 </li>
353 <li> 354 <li>
354 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik van ifconfig en route</uri> 355 <uri link="#ifconfig_route">Gebruiken van ifconfig en route</uri> legt uit
355 legt uit hoe u uw netwerk handmatig moet instellen 356 hoe je jouw netwerkvoorziening handmatig handmatig instelt
356 </li> 357 </li>
357</ul> 358</ul>
358 359
359</body> 360</body>
360</subsection> 361</subsection>
361<subsection id="dhcp"> 362<subsection id="install-dhcp">
362<title>Gebruik maken van DHCP</title> 363<title>Gebruiken van DHCP</title>
363<body> 364<body>
364 365
365<p> 366<p>
366DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch 367DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
367netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway, 368netwerkvoorzienings-informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast
368nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien u over een DHCP server beschikt (of 369adres, gateway, nameservers etc.). Dit werkt alleen als je een DHCP server in
369indien uw provider u van DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze 370jouw netwerk hebt (of als jouw provider een DHCP service aanbiedt). Om ervoor
370informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>: 371te zorgen dat jouw netwerk interface deze informatie automatisch ontvangt,
372gebruik <c>dhcpcd</c>:
371</p> 373</p>
372 374
373<pre caption="Gebruik maken van dhcpcd"> 375<pre caption="Gebruiken van dhcpcd">
374# <i>dhcpcd eth0</i> 376# <i>dhcpcd eth0</i>
375<comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat u de hostname</comment> 377<comment>Sommige netwerkbeheerders vereisen dat je de hostnaam en domeinnaam gebruikt
376<comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment> 378gegeven door de DHCP server. In dat geval, gebruik</comment>
377<comment>In dat geval, gebruik</comment>
378# <i>dhcpcd -HD eth0</i> 379# <i>dhcpcd -HD eth0</i>
379</pre> 380</pre>
380 381
381<p> 382<p>
382Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals 383Als dit werkt (probeer een internet server te pingen, bijvoorbeeld <uri
383<uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan bent u klaar om 384link="http://www.google.com">Google</uri>), dan is alles ingesteld en ben je
384verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder 385klaar om verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder met <uri
385met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 386link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de schijven (Engels)</uri>.
386</p> 387</p>
387 388
388</body> 389</body>
389</subsection> 390</subsection>
390<subsection id="wireless"> 391<subsection id="wireless">
391<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title> 392<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
392<body> 393<body>
393 394
394<note> 395<note>
395Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op de 396Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op x86,
396x86, amd64 en ppc Installatie CDs. U kunt dit alsnog aan de praat krijgen door 397amd64 en ppc Installatie CD's. Je kunt de uitbreidingen nog steeds op een
397de instructies te volgen van het <uri 398andere manier werkend krijgen door de instructie van het <uri
398link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng 399link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README"> linux-wlan-ng
399project</uri> (Engelstalig). 400project</uri> te volgen.
400</note> 401</note>
401 402
402<p> 403<p>
403Indien u een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zult u de draadloze 404Als je een draadloze (802.11) kaart gebruikt, moet je wellicht jouw draadloze
404instellingen moeten configureren voordat u verder gaat. Om de huidige 405instellingen configureren voordat je verder gaat. Om de huidige draadloze
405draadloze instellingen van uw kaart te raadplegen kunt u gebruik maken van 406instellingen voor jouw kaart te zien, kun je <c>iwconfig</c> gebruiken. Het
406<c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> toont u iets dergelijks: 407uitvoeren van <c>iwconfig</c> laat wellicht het volgende zien:
407</p> 408</p>
408 409
409<pre caption="Tonen van de huidige instellingen"> 410<pre caption="Tonen van de huidige draadloze instellingen">
410# <i>iwconfig eth0</i> 411# <i>iwconfig eth0</i>
411eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode" 412eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
412 Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2 413 Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
413 Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535 414 Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
414 Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off 415 Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
417 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx 418 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
418 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84 419 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
419</pre> 420</pre>
420 421
421<note> 422<note>
422Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> of <c>ra0</c> als device-naam 423Sommige draadloze kaarten kunnen een apparaat naam als <c>wlan0</c> of
423hebben in plaats van <c>eth0</c>. Voer <c>iwconfig</c> zonder parameters uit 424<c>ra0</c> hebben in plaats van <c>eth0</c>. Voer <c>iwconfig</c> uit zonder
424om de juiste device-naam te bepalen. 425enige parameters om de correcte apparaatnaam te achterhalen.
425</note> 426</note>
426 427
427<p> 428<p>
428Voor de meeste gebruikers, zijn er twee instellingen die mogelijk belangrijk 429Voor de meeste gebruikers zijn er slechts twee instellingen die wellicht van
429zijn aan te passen, de ESSID (aka draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel. 430belang zijn om te veranderen, de ESSID (beter bekend als draadloze netwerk
430Indien de ESSID en Access Point adres van uw Access Point reeds worden 431naam) of de WEP sleutel. Als de vermeldde ESSID en het Access Point adres al
431weergegeven en u gebruikt geen WEP, dan werkt uw draadloze netwerk. Indien u 432hetzelfde zijn als jouw access point en je gebruikt geen WEP, dan werkt je
432de ESSID moet veranderen of indien u een WEP sleutel wil toevoegen, dan kunt u 433draadloze verbinding. Als je jouw ESSID moet veranderen, of een WEP sleutel
433de volgende commando's uitvoeren: 434moet toevoegen, kun je de volgende commando's uitvoeren:
434</p> 435</p>
435 436
436<pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel"> 437<pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van WEP sleutel">
437<comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment> 438<comment>(Hiermee wordt de netwerknaam ingesteld naar "GentooNode")</comment>
438# <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i> 439# <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
439 440
440<comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment> 441<comment>(Hiermee wordt een hex WEP sleutel ingesteld)</comment>
441# <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i> 442# <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
442 443
443<comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan door 444<comment>(Hiermee wordt een ASCII sleutel ingesteld - zet "s:" ervoor)</comment>
444"s:")</comment>
445# <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i> 445# <i>iwconfig eth0 key s:een-wachtwoord</i>
446</pre> 446</pre>
447 447
448<p> 448<p>
449U kunt dan uw draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c> 449Je kunt jouw draadloze instellingen opnieuw bevestigen door <c>iwconfig</c> te
450uit te voeren. Als het draadloze netwerk werkt, kunt u beginnen met het 450gebruiken. Als je draadloze verbinding werkt, kun je verder gaan met het
451instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie 451configureren van de IP niveau netwerkvoorzienings-opties zoals beschreven in de
452(<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of 452volgende sectie (<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk
453gebruik maken van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven. 453Terminologie</uri>) of door het <c>net-setup</c> programma te gebruiken zoals
454eerder beschreven.
454</p> 455</p>
455 456
456</body> 457</body>
457</subsection> 458</subsection>
458<subsection id="network_term"> 459<subsection id="network_term">
459<title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title> 460<title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
460<body> 461<body>
461 462
462<note> 463<note>
463Indien u uw IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent, 464Als je jouw IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers weet, dan kun je
464dan kunt u deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri 465deze subsectie overslaan en verder gaan met <uri
465link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>. 466link="#ifconfig_route">Gebruiken van ifconfig en route</uri>.
466</note> 467</note>
467 468
468<p> 469<p>
469Wanneer de bovenstaande instructies niet hebben gewerkt, moet u het netwerk 470Als al het bovenstaande mislukt, zul je jouw netwerk handmatig moeten
470handmatig configureren. Wees niet bang, het is verre van moeilijk. Eerst gaan 471instellen. Dit is helemaal niet moeilijk. Je moet echter bekend zijn met enige
471we een bepaalde hoeveelheid van netwerken uitleggen omdat u dat nodig zal 472netwerk terminologie, aangezien je dat nodig hebt om het netwerk naar eigen
472hebben om het netwerk naar uw wensen in te stellen. Wanneer u klaar bent 473tevredenheid in te stellen. Na dit te hebben gelezen, weet je wat een
473met het lezen van dit onderdeel weet u wat een <e>gateway</e> is, waar een 474<e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor dient, hoe een <e>broadcast</e>
474<e>netmask</e> voor staat, hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevormd en 475adres is geformuleerd en waarom je <e>nameservers</e> nodig hebt.
475waarom u een <e>nameserver</e> nodig heeft.
476</p>
477
478<p> 476</p>
477
478<p>
479In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet 479In een netwerk zijn hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
480Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en 480Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van vier nummers tussen 0 en 255.
481255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, bestaat een IP adres 481Goed, zo wordt het tenminste door ons beschouwd. In het echt bestaat zo'n IP
482uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken: 482adres uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
483</p> 483</p>
484 484
485<pre caption="Voorbeeld van een IP adres"> 485<pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
486IP Adres (getallen): 192.168.0.2 486IP Adres (nummers): 192.168.0.2
487IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010 487IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
488 -------- -------- -------- -------- 488 -------- -------- -------- --------
489 192 168 0 2 489 192 168 0 2
490</pre> 490</pre>
491 491
492<p> 492<p>
493Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken 493Zo'n IP adres is uniek voor een host zover het alle toegankelijke netwerken
494in acht worden genomen (dus alle hosts die u wilt bereiken moeten een 494betreft (d.w.z. elke host die je kunt bereiken moet een uniek IP adres hebben).
495uniek IP adres hebben). Om onderscheid te kunnen maken tussen hosts 495Om onderscheid te maken tussen hosts binnen en buiten een netwerk, is het IP
496binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
497in twee delen: het <e>netwerk</e> deel en het <e>host</e> deel. 496adres verdeeld in twee delen: het <e>netwerk</e> deel en het <e>host</e> deel.
498</p>
499
500<p> 497</p>
501De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van 498
502enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het deel van het IP adres dat
503gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het
504host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven.
505</p> 499<p>
500De verdeling is opgeschreven met een <e>netmask</e>, een verzameling van enen
501gevolgd door een verzameling nullen. Het deel van het IP dat kan worden
502ingedeeld door de enen is het netwerk-deel, het andere is het host-deel. Zoals
503gebruikelijk, kan de netmask worden opgeschreven als een IP adres.
504</p>
506 505
507<pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding"> 506<pre caption="Voorbeeld van netwerk/host verdeling">
508IP-adres: 192 168 0 2 507IP adres: 192 168 0 2
509 11000000 10101000 00000000 00000010 508 11000000 10101000 00000000 00000010
510Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000 509Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
511 255 255 255 0 510 255 255 255 0
512 +--------------------------+--------+ 511 +--------------------------+--------+
513 Netwerk Host 512 Netwerk Host
514</pre> 513</pre>
515 514
516<p> 515<p>
517Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar 516Met andere woorden, 192.168.0.14 is nog steeds deel van ons voorbeeld netwerk,
518192.168.1.2 niet. 517maar 192.168.1.2 niet.
519</p>
520
521<p> 518</p>
519
520<p>
522Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte 521Het <e>broadcast</e> adres is een IP adres met hetzelfde netwerk-deel als jouw
523als uw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host 522netwerk, maar met alleen nullen als host-deel. Elke host in jouw netwerk
524op uw netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden 523luistert naar dit IP adres. Het wordt echt gebruikt om pakketjes te verzenden.
525van pakketten.
526</p> 524</p>
527 525
528<pre caption="Broadcast adres"> 526<pre caption="Broadcast adres">
529IP-adres: 192 168 0 2 527IP adres: 192 168 0 2
530 11000000 10101000 00000000 00000010 528 11000000 10101000 00000000 00000010
531Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111 529Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
532 192 168 0 255 530 192 168 0 255
533 +--------------------------+--------+ 531 +--------------------------+--------+
534 Netwerk Host 532 Netwerk Host
535</pre> 533</pre>
536 534
537<p>
538Om op het internet te kunnen surfen, moet u weten welke host de internet
539verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is
540heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
541</p> 535<p>
542 536Om op het internet te surfen, moet je weten welke host de Internet verbinding
537deelt. Deze host wordt de <e>gateway</e> genoemd. Omdat het een normale host
538is, heeft deze een normaal IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
543<p> 539</p>
540
541<p>
544We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host 542We stelden eerder dat elke host zijn eigen IP adres heeft. Om deze host te
545via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heeft u een dienst nodig die 543bereiken met een naam (in plaats van een IP adres) heb je een service nodig die
546een naam vertaalt (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals 544een naam (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) vertaalt naar een IP adres (zoals
547<e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n 545<e>64.5.62.82</e>). Zo'n service wordt een name service genoemd. Om zo'n
548dienst te gebruiken dient u de nodige <e>name servers</e> in 546service te gebruiken, moet je de nodige <e>name servers</e> in
549<path>/etc/resolv.conf</path> te zetten. 547<path>/etc/resolv.conf</path> definiëren.
550</p>
551
552<p> 548</p>
553In sommige gevallen doet uw gateway ook dienst als nameserver. Zo niet, dan 549
554zult u de nameservers die u van uw ISP hebt verkregen moeten gebruiken.
555</p> 550<p>
556 551In sommige gevallen dient jouw gateway ook als nameserver. Anders moet je de
552door jouw ISP gegeven nameservers invoeren.
557<p> 553</p>
558Om samen te vatten, u heeft de volgende informatie nodig voor u 554
559verder gaat. 555<p>
556Samenvattend heb je de volgende informatie nodig voordat je verder gaat:
560</p> 557</p>
561 558
562<table> 559<table>
563<tr> 560<tr>
564 <th>Netwerk Item</th> 561 <th>Netwerk Onderdeel</th>
565 <th>Voorbeeld</th> 562 <th>Voorbeeld</th>
566</tr> 563</tr>
567<tr> 564<tr>
568 <ti>Uw IP adres</ti> 565 <ti>Jouw IP adres</ti>
569 <ti>192.168.0.2</ti> 566 <ti>192.168.0.2</ti>
570</tr> 567</tr>
571<tr> 568<tr>
572 <ti>Netmask</ti> 569 <ti>Netmask</ti>
573 <ti>255.255.255.0</ti> 570 <ti>255.255.255.0</ti>
587</table> 584</table>
588 585
589</body> 586</body>
590</subsection> 587</subsection>
591<subsection id="ifconfig_route"> 588<subsection id="ifconfig_route">
592<title>Gebruik van ifconfig en route</title> 589<title>Gebruiken van ifconfig en route</title>
593<body> 590<body>
594 591
595<p>
596Uw netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres
597via <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway via
598<c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het IP adres in
599<path>/etc/resolv.conf</path>.
600</p> 592<p>
601 593Het opstellen van je netwerk bestaat uit drie stappen. Eerst geven we onszelf
594een IP adres door <c>ifconfig</c> te gebruiken. Vervolgens stellen we de weg
595naar de gateway in door <c>route</c> te gebruiken. Daarna maken we het af door
596de nameserver IP's in <path>/etc/resolv.conf</path> te plaatsen.
602<p> 597</p>
603Om een IP adres toe te wijzen dient u over een IP adres, broadcast adres en 598
604netmask beschikken. Voer daarna het onderstaande commando uit. Vervang hier 599<p>
600Om een IP adres te geven, heb je jouw IP adres nodig, broadcast adres en
601netmask. Voer vervolgens het volgende commando uit, waarbij je
605<c>$(IP_ADDR)</c> met uw IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met uw broadcast adres 602<c>${IP_ADDR}</c> vervangt met jouw IP adres, <c>${BROADCAST}</c> met jouw
606en <c>$(NETMASK)</c> met uw netmask: 603broadcast adres en <c>${NETMASK}</c> met jouw netmask:
607</p> 604</p>
608 605
609<pre caption="Gebruiken van ifconfig"> 606<pre caption="Gebruiken van ifconfig">
610# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i> 607# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
611</pre> 608</pre>
612 609
613<p> 610<p>
614Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c> 611Stel nu de weg naar de gateway in door <c>route</c> te gebruiken. Vervang
615hier met uw gateway IP adres: 612<c>${GATEWAY}</c> met jouw gateway IP adres.
616</p> 613</p>
617 614
618<pre caption="Gebruiken van route"> 615<pre caption="Gebruiken van route">
619# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i> 616# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
620</pre> 617</pre>
621 618
622<p> 619<p>
623Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met uw favoriete editor (in ons 620Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met jouw favoriete tekstbewerker (we
624voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>): 621gebruiken <c>nano</c> in ons voorbeeld):
625</p> 622</p>
626 623
627<pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf"> 624<pre caption="Maken van /etc/resolv.conf">
628# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i> 625# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
629</pre> 626</pre>
630 627
631<p> 628<p>
632Vul nu uw nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template. 629Vul nu jouw nameserver(s) in door het volgende als sjabloon te gebruiken.
633Wees er zeker van dat u <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c> 630Verzeker jezelf dat je <c>${NAMESERVER1}</c> en <c>${NAMESERVER2}</c> vervangt
634vervangt met de geschikte nameserver adressen: 631door de geschikte nameserver adressen:
635</p> 632</p>
636 633
637<pre caption="/etc/resolv.conf template"> 634<pre caption="/etc/resolv.conf sjabloon">
638nameserver ${NAMESERVER1} 635nameserver ${NAMESERVER1}
639nameserver ${NAMESERVER2} 636nameserver ${NAMESERVER2}
640</pre> 637</pre>
641 638
642<p> 639<p>
643Dat is alles. Nu kunt u het netwerk testen door een internet server te pingen 640Dat is alles. Test nu je netwerk door een Internet server te pingen
644(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt, 641(bijvoorbeeld <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Als dit werkt,
645gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. U kunt nu verder 642gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Ga verder met <uri
646gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 643link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Harde Schijven (Engels)</uri>.
647</p> 644</p>
648 645
649</body> 646</body>
650</subsection> 647</subsection>
651</section> 648</section>

Legend:
Removed from v.1.13  
changed lines
  Added in v.1.15

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20