/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.14 Revision 1.15
1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 6
7<!-- $Id: hb-install-network.xml,v 1.14 2006/11/13 16:02:19 diox Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.15 2008/04/14 17:10:56 neysx Exp $ -->
8
9<!--
10 Sync: 1.51
11-->
12 8
13<sections> 9<sections>
14 10
15<abstract> 11<abstract>
16Om de nieuwste bron code te kunnen downloaden, zul je eerst je netwerk moeten 12Om de laatste broncode te kunnen downloaden, is het nodig om de
17configureren. 13netwerkvoorziening in te stellen.
18</abstract> 14</abstract>
19 15
20<version>3.1</version> 16<version>5.0</version>
21<date>2006-11-10</date> 17<date>2008-04-01</date>
22 18
23<section> 19<section>
24<title>Automatische netwerk detectie</title> 20<title>Automatische Netwerk Detectie</title>
25<subsection> 21<subsection>
26<title>Misschien werkt het gewoon?</title> 22<title>Misschien werkt het gewoon?</title>
27<body> 23<body>
28 24
29<p> 25<p>
30Wanner uw systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server is 26Als jouw systeem is verbonden in een Ethernet netwerk met DHCP server, is het
31het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd 27erg waarschijnlijk dat jouw netwerk configuratie al automatisch voor jouw is
32zijn. Indien dit zo is, dan zou u gebruik moeten kunnen maken van de vele 28ingesteld. Als dit zo is, zou je jouw voordeel kunnen doen met de vele
33bijgevoegde, netwerk afhankelijke commando's op de Installatie CD waaronder 29inbegrepen netwerk-bewuste commando's op de Installatie CD zoals onder andere
34<c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>. 30<c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>.
35</p> 31</p>
36 32
37<p> 33<p>
38Indien uw netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando 34Als de netwerkvoorziening al voor jouw is geconfigureerd, zou het
39naast lo enkele netwerk interfaces moeten weergeven, waaronder eth0: 35<c>/sbin/ifconfig</c> commando naast lo een aantal netwerk interfaces moeten
36vermelden, zoals eth0:
40</p> 37</p>
41 38
42<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie"> 39<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
43# <i>/sbin/ifconfig</i> 40# <i>/sbin/ifconfig</i>
44<comment>(...)</comment> 41<comment>(...)</comment>
48 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 45 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
49 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 46 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
50 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 47 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
51 collisions:1984 txqueuelen:100 48 collisions:1984 txqueuelen:100
52 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb) 49 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
53 Interrupt:11 Base address:0xe800 50 Interrupt:11 Base address:0xe800
54</pre> 51</pre>
55 52
56</body> 53</body>
57</subsection> 54</subsection>
58<subsection> 55<subsection>
59<title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title> 56<title>Optioneel: Configureer iedere Proxy</title>
60<body> 57<body>
61 58
62<p> 59<p>
63Indien u met Internet wilt verbinden via een proxy, dan dient u de proxy 60Als je toegang hebt tot het Internet via een proxy, moet je wellicht proxy
64in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te 61informatie instellen tijdens de installatie. Het is erg makkelijk om een proxy
65definiëren: u hoeft enkel een variabele in te stellen welke de proxy server 62te definiëren: je hoeft slechts een variabele definiëren die de proxy server
66informatie bevat. 63informatie bevat.
67</p> 64</p>
68 65
69<p> 66<p>
70In de meeste gevallen kunt u de variabelen definiëren door gebruik te maken 67In de meeste gevallen kun je de variabelen definiëren door de server hostname
71van de server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy 68te gebruiken. Als voorbeeld nemen we aan dat de proxy de naam
72<c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>. 69<c>proxy.gentoo.org</c> heeft en de poort <c>8080</c> is.
73</p> 70</p>
74 71
75<pre caption="Definiëren van de proxy servers"> 72<pre caption="Proxy servers definiëren">
76<comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment> 73<comment>(Als de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
77# <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i> 74# <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
78<comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment> 75<comment>(Als de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
79# <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i> 76# <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
80<comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment> 77<comment>(Als de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
81# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i> 78# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
82</pre> 79</pre>
83 80
84<p> 81<p>
85Indien uw proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dient u de volgende 82Als jouw proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist, moet je de volgende
86syntax voor de variabele gebruiken: 83syntax voor de variabele gebruiken:
87</p> 84</p>
88 85
89<pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele"> 86<pre caption="Gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
90http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080 87http://<i>gebruikersnaam</i>:<i>wachtwoord</i>@proxy.gentoo.org:8080
91</pre> 88</pre>
92 89
93</body> 90</body>
94</subsection> 91</subsection>
95<subsection> 92<subsection>
96<title>Testen van het netwerk</title> 93<title>Testen van het Netwerk</title>
97<body> 94<body>
98 95
99<p> 96<p>
100U kunt proberen de DNS server van uw ISP te pingen (terug te vinden in 97Wellicht wil je proberen om jouw ISP's DNS server (te vinden in
101<path>/etc/resolv.conf</path>) en een website naar keuze, gewoon om er 98<path>/etc/resolv.conf</path>) en een zelf gekozen website te pingen, om zeker
102zeker te zijn dat uw pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct 99te zijn dat jouw pakketjes het net bereiken, de DNS naam resolutie correct
103werkt, enz... 100werkt, etc.
104</p> 101</p>
105 102
106<pre caption="Verdere netwerk testen"> 103<pre caption="Verder testen van het netwerk">
107# <i>ping -c 3 www.gentoo.org</i> 104# <i>ping -c 3 www.gentoo.org</i>
108</pre> 105</pre>
109 106
110<p> 107<p>
111Bent u in staat om uw netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kunt u de rest van deze 108Als je nu jouw netwerk kunt gebruiken, kun je de rest van deze sectie overslaan
112sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden 109en verder gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de schijven
113van de schijven</uri>. Zo niet, dan moet u helaas iets meer werk verrichten. 110(Engels)</uri>. Zoniet, lees verder.
114</p> 111</p>
115 112
116</body> 113</body>
117</subsection> 114</subsection>
118</section> 115</section>
120<title>Automatische Netwerk Configuratie</title> 117<title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
121<subsection> 118<subsection>
122<body> 119<body>
123 120
124<p> 121<p>
125Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media u 122Als het netwerk niet meteen werkt, kun je op sommige installatie media
126toe om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken), 123<c>net-setup</c> (voor reguliere of draadloze netwerken) gebruiken,
127<c>pppoe-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers 124<c>pppoe-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers
128- beschikbaar op x86, amd64, alpha, ppc, ppc64) te gebruiken. 125- beschikbaar op x86, amd64, alpha, ppc en ppc64).
129</p>
130
131<p> 126</p>
132Indien uw installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als uw 127
133netwerk nog niet functioneert, ga dan verder met 128<p>
134<uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>. 129Als jouw installatie medium niet een van deze programma's heeft of jouw netwerk
130functioneert nog niet, ga verder met <uri link="#doc_chap3">Handmatige Netwerk
131Configuratie</uri>.
135</p> 132</p>
136 133
137<ul> 134<ul>
138 <li> 135 <li>
139 Gewone Ethernet gebruikers kunnen verder gaan met 136 Reguliere Ethernet gebruikers zouden verder moeten gaan met <uri
140 <uri link="#net-setup">Standaard: Gebruiken van net-setup</uri> 137 link="#net-setup">Standaard: Gebruiken van net-setup</uri>
141 </li> 138 </li>
142 <li> 139 <li>
143 ADSL gebruikers kunnen verder gaan met 140 ADSL gebruikers zouden verder moeten gaan met <uri link="#ppp">Alternatief:
144 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri> 141 Gebruiken van PPP</uri>
145 </li> 142 </li>
146 <li> 143 <li>
147 PPTP gebruikers kunnen verder gaan met 144 PPTP gebruikers zouden verder moeten gaan met <uri
148 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri> 145 link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
149 </li> 146 </li>
150</ul> 147</ul>
151 148
152</body> 149</body>
153</subsection> 150</subsection>
154<subsection id="net-setup"> 151<subsection id="net-setup">
155<title>Standaard: Gebruiken van net-setup</title> 152<title>Standaard: Gebruiken van net-setup</title>
156<body> 153<body>
157 154
158<p> 155<p>
159Als uw netwerk nog niet draait, is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script 156De simpelste manier om de netwerkvoorziening in te stellen als het niet
160de makkelijkste optie: 157automatisch werd geconfigureerd is het uitvoeren van het <c>net-setup</c>
158script:
161</p> 159</p>
162 160
163<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script"> 161<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
164# <i>net-setup eth0</i> 162# <i>net-setup eth0</i>
165</pre> 163</pre>
166 164
167<p> 165<p>
168<c>net-setup</c> zal u enkele vragen stellen over uw netwerk omgeving. Als 166<c>net-setup</c> zal je enige vragen stellen over jouw netwerk omgeving.
169alles klaar is zou u over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken. 167Wanneer dit klaar is, zou je een werkende netwerk verbinding moeten hebben.
170Test uw netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen 168Test jouw netwerk verbinding zoals eerder werd vermeld. Als de tests positief
171succesvol verloopt, gefeliciteerd! U bent nu klaar om Gentoo te installeren. 169zijn, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Sla de rest van
172Sla de rest van deze sectie over en ga verder met <uri 170deze sectie over en ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
173link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 171van de schijven (Engels)</uri>.
174</p>
175
176<p> 172</p>
173
174<p>
177Indien uw netwerk nog niet werkt, ga verder met 175Als jouw netwerk nog steeds niet werkt, ga verder met
178<uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>. 176<uri link="#doc_chap3">Handmatige Netwerk Configuratie</uri>.
179</p> 177</p>
180 178
181 179
182</body> 180</body>
183</subsection> 181</subsection>
184<subsection id="rp-pppoe"> 182<subsection id="ppp">
185<title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title> 183<title>Alternatief: Gebruiken van PPP</title>
186<body> 184<body>
187 185
188<p>
189Aangenomen dat u PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
190Installatie CD (alle versies) het gemakkelijker voor u door <c>rp-pppoe</c>
191bij te sluiten. Gebruik het <c>pppoe-setup</c> script om uw verbinding te
192configureren. U zult worden gevraagd om het ethernet apparaat dat is
193verbonden met uw ADSL modem, uw gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van uw
194DNS servers en of u een simpele firewall wenst of niet.
195</p> 186<p>
187Ervan uitgaande dat je PPPoE nodig hebt om verbinding te maken met het
188internet, heeft de Installatie CD (elke versie) het je makkelijk gemaakt door
189<c>ppp</c> bij te sluiten. Gebruik het gegeven <c>pppoe-setup</c> script om
190jouw verbinding te configureren. Je zult gevraagd worden naar het ethernet
191apparaat dat is verbonden met jouw adsl modem, jouw gebruikersnaam en
192wachtwoord, de IP's van jouw DNS servers en of je een basis firewall nodig hebt
193of niet.
194</p>
196 195
197<pre caption="Gebruiken van rp-pppoe"> 196<pre caption="Gebruik van ppp">
198# <i>pppoe-setup</i> 197# <i>pppoe-setup</i>
199# <i>pppoe-start</i> 198# <i>pppoe-start</i>
200</pre> 199</pre>
201 200
202<p> 201<p>
203Indien iets fout gaat, controleer dan of u uw gebruikersnaam en wachtwoord 202Als er iets verkeerd gaat, kijk dan na of je jouw gebruikersnaam en wachtwoord
204correct ingetypt heeft door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of 203correct hebt ingevoerd door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
205<path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet u er zeker van zijn dat u het 204<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> en verzeker jezelf dat je het juiste
206correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien uw ethernet apparaat niet bestaat, 205ethernet apparaat gebruikt. Als jouw ethernet apparaat niet bestaat, zul je de
207dan moet u de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet u verder gaan 206geschikte netwerk module moeten laden. In dat geval zou je verder moeten gaan
208met <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri> omdat we daar 207met <uri link="#doc_chap3">Handmatige Netwerk Configuratie</uri> omdat we daar
209uitleggen hoe u de geschikte netwerk modules laadt. 208uitleggen hoe je de geschikte netwerk modules moet laden.
210</p>
211
212<p> 209</p>
210
211<p>
213Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden 212Als alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van
214van de Schijven</uri>. 213de schijven (Engels)</uri>
215</p> 214</p>
216 215
217</body> 216</body>
218</subsection> 217</subsection>
219<subsection id="pptp"> 218<subsection id="pptp">
220<title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title> 219<title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
221<body> 220<body>
222 221
223<note>
224PPTP is alleen beschikbaar voor x86
225</note>
226
227<p>
228Heeft u PPTP ondersteuning nodig, dan kunt u gebruik maken van de
229<c>pptpclient</c> welke standaard op de Installatie CD's beschikbaar is. Eerst
230moet u er zeker van zijn dat uw configuratie correct is. Pas
231<path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan
232zodat deze de juiste gebruikersnaam met wachtwoord bevat:
233</p> 222<p>
223Als je PPTP ondersteuning nodig hebt, kun je <c>pptpclient</c> gebruiken die is
224meegegeven op onze Installatie CD's. Je moet echter eerst zeker weten dat jouw
225configuratie correct is. Bewerk <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
226<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> zodat het de juiste
227gebruikersnaam/wachtwoord combinatie bevat:
228</p>
234 229
235<pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/chap-secrets"> 230<pre caption="Bewerken van /etc/ppp/chap-secrets">
236# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i> 231# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
237</pre> 232</pre>
238 233
239<p> 234<p>
240Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig: 235Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan wanneer nodig:
241</p> 236</p>
242 237
243<pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/options.pptp"> 238<pre caption="Bewerken van /etc/ppp/options.pptp">
244# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i> 239# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
245</pre> 240</pre>
246 241
247<p> 242<p>
248Wanneer dit alles klaar is voert u gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die u 243Wanneer dit alles is gedaan, voer <c>pptp</c> uit (samen met de opties die je
249niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de 244niet kon instellen in <path>options.pptp</path>) om met de server te verbinden:
250server:
251</p> 245</p>
252 246
253<pre caption="Verbinden met een inbel server"> 247<pre caption="Verbinding maken met een inbel server">
254# <i>pptp &lt;server ip&gt;</i> 248# <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
255</pre> 249</pre>
256 250
257<p> 251<p>
258Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de 252Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de schijven
259Schijven</uri>. 253(Engels)</uri>.
260</p> 254</p>
261 255
262</body> 256</body>
263</subsection> 257</subsection>
264</section> 258</section>
265<section> 259<section>
266<title>Handmatige netwerk configuratie</title> 260<title>Handmatige Netwerk Configuratie</title>
267<subsection> 261<subsection>
268<title>Laden van de geschikte netwerk modules</title> 262<title>Laden van de Geschikte Netwerk Modules</title>
269<body> 263<body>
270 264
271<p>
272Op het moment dat de Installatie CD start probeert deze alle hardware apparaten
273te vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze
274hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het
275gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
276</p> 265<p>
277 266Als de Installatie CD opstart, probeert deze al jouw hardware apparaten te
267detecteren en de geschikte kernel modules (drivers) om jouw hardware te
268ondersteunen te laden. In de grote meerderheid van de gevallen, gaat dit erg
269goed. Echter, in een aantal gevallen, kan het zijn dat de kernel modules die je
270nodig hebt niet automatisch worden geladen.
278<p> 271</p>
272
273<p>
279Indien <c>net-setup</c> of <c>pppoe-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk 274Als <c>net-setup</c> of <c>pppoe-setup</c> mislukten, dan is het mogelijk dat
280dat uw netwerkkaart niet automatisch werd gevonden. Dit betekent dat u de 275je netwerkkaart niet meteen werd gevonden. Dit betekent dat je wellicht de
281geschikte kernel modules handmatig moet laden. 276geschikte kernel modules handmatig moet laden.
282</p> 277</p>
283 278
284<p> 279<p>
285Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken, 280Om uit te vinden welke kernel modules we aanbieden voor netwerkvoorziening,
286gebruikt u <c>ls</c>: 281gebruik <c>ls</c>:
287</p> 282</p>
288 283
289<pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules"> 284<pre caption="Zoeken naar gegeven modules">
290# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i> 285# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
291</pre> 286</pre>
292 287
293<p> 288<p>
294Indien u een stuurprogramma voor uw netwerkkaart vindt, kunt u dit 289Als je een driver voor jouw netwerkkaart vindt, gebruik <c>modprobe</c> om de
295laden met behulp van <c>modprobe</c>: 290kernel module te laden:
296</p> 291</p>
297 292
298<pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden"> 293<pre caption="Gebruiken van modprobe om een kernel module te laden">
299<comment>(Als voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment> 294<comment>(Als voorbeeld laden we de pcnet32 module)</comment>
300# <i>modprobe pcnet32</i> 295# <i>modprobe pcnet32</i>
301</pre> 296</pre>
302 297
303<p> 298<p>
304Om na te kijken of uw netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kunt u <c>ifconfig</c> 299Om na te gaan of jouw netwerkkaart nu gedetecteerd is, gebruik <c>ifconfig</c>.
305gebruiken. Een gevonden netwerkkaart resulteert in iets als het volgende: 300Een gedetecteerde netwerkkaart zou moeten resulteren in iets als het volgende:
306</p> 301</p>
307 302
308<pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien succesvol"> 303<pre caption="Testen van de beschikbaarheid van jouw netwerkkaart, succesvol">
309# <i>ifconfig eth0</i> 304# <i>ifconfig eth0</i>
310eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00 305eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
311 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 306 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
312 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 307 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
313 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 308 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
314 collisions:0 txqueuelen:0 309 collisions:0 txqueuelen:0
315 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) 310 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
316</pre> 311</pre>
317 312
318<p> 313<p>
319Als u echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet 314Als je echter de volgende foutmelding krijgt, is de netwerkkaart niet
320gevonden: 315gedetecteerd:
321</p> 316</p>
322 317
323<pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien niet succesvol"> 318<pre caption="Testen van de beschikbaarheid van jouw netwerkkaart, mislukt">
324# <i>ifconfig eth0</i> 319# <i>ifconfig eth0</i>
325eth0: error fetching interface information: Device not found 320eth0: error fetching interface information: Device not found
326</pre> 321</pre>
327 322
328<p> 323<p>
329Indien uw systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden die aangeduid 324Als je meerdere netwerkkaarten in jouw systeem hebt, hebben ze de volgende
330als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die u 325namen <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Verzeker jezelf dat de netwerkkaart die je
331wilt gebruiken goed functioneert en onthoudt de correcte benaming gedurende dit 326wil gebruiken goed werkt en onthoud om de correcte benaming in dit document te
332document. We zullen aannemen dat de netwerkkaart <e>eth0</e> wordt gebruikt. 327gebruiken. We gaan ervan uit dat de netwerkkaart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
333</p>
334
335<p> 328</p>
336Aangenomen dat u nu over een werkende netwerkkaart beschikt kunt u nu 329
337<c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu
338zou moeten werken) maar voor de freaks onder u zullen we uitleggen hoe u uw
339netwerkkaart handmatig kunt configureren.
340</p> 330<p>
341 331Ervan uitgaande dat je nu een gedetecteerde netwerkkaart hebt, kun je opnieuw
332<c>net-setup</c> of <c>pppoe-setup</c> proberen (wat nu zou moeten werken),
333maar voor de harde kern onder jullie leggen we uit hoe je jouw netwerk
334handmatig configureert.
342<p> 335</p>
336
337<p>
343Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op uw netwerk setup: 338Selecteer een van de volgende secties gebaseerd op jouw netwerk situatie:
344</p> 339</p>
345 340
346<ul> 341<ul>
342 <li>
347 <li><uri link="#dhcp">Gebruik maken van DHCP</uri> voor automatisch 343 <uri link="#install-dhcp">Gebruiken van DHCP</uri> voor het automatische
348 verkrijgen van een IP adres 344 verkrijgen van een IP
349 </li> 345 </li>
350 <li> 346 <li>
351 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> 347 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> als je een
352 indien u een draadloze kaart hebt 348 draadloze kaart hebt
353 </li> 349 </li>
354 <li> 350 <li>
355 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> 351 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt uit
356 legt u uit wat u moet weten over netwerken 352 wat je moet weten over netwerkvoorziening
357 </li> 353 </li>
358 <li> 354 <li>
359 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik van ifconfig en route</uri> 355 <uri link="#ifconfig_route">Gebruiken van ifconfig en route</uri> legt uit
360 legt uit hoe u uw netwerk handmatig moet instellen 356 hoe je jouw netwerkvoorziening handmatig handmatig instelt
361 </li> 357 </li>
362</ul> 358</ul>
363 359
364</body> 360</body>
365</subsection> 361</subsection>
366<subsection id="dhcp"> 362<subsection id="install-dhcp">
367<title>Gebruik maken van DHCP</title> 363<title>Gebruiken van DHCP</title>
368<body> 364<body>
369 365
370<p> 366<p>
371DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch 367DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
372netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway, 368netwerkvoorzienings-informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast
373nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien u over een DHCP server beschikt (of 369adres, gateway, nameservers etc.). Dit werkt alleen als je een DHCP server in
374indien uw provider u van DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze 370jouw netwerk hebt (of als jouw provider een DHCP service aanbiedt). Om ervoor
375informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>: 371te zorgen dat jouw netwerk interface deze informatie automatisch ontvangt,
372gebruik <c>dhcpcd</c>:
376</p> 373</p>
377 374
378<pre caption="Gebruik maken van dhcpcd"> 375<pre caption="Gebruiken van dhcpcd">
379# <i>dhcpcd eth0</i> 376# <i>dhcpcd eth0</i>
380<comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat u de hostname</comment> 377<comment>Sommige netwerkbeheerders vereisen dat je de hostnaam en domeinnaam gebruikt
381<comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment> 378gegeven door de DHCP server. In dat geval, gebruik</comment>
382<comment>In dat geval, gebruik</comment>
383# <i>dhcpcd -HD eth0</i> 379# <i>dhcpcd -HD eth0</i>
384</pre> 380</pre>
385 381
386<p> 382<p>
387Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals 383Als dit werkt (probeer een internet server te pingen, bijvoorbeeld <uri
388<uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan bent u klaar om 384link="http://www.google.com">Google</uri>), dan is alles ingesteld en ben je
389verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder 385klaar om verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder met <uri
390met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 386link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de schijven (Engels)</uri>.
391</p> 387</p>
392 388
393</body> 389</body>
394</subsection> 390</subsection>
395<subsection id="wireless"> 391<subsection id="wireless">
396<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title> 392<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
397<body> 393<body>
398 394
399<note> 395<note>
400Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op de 396Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op x86,
401x86, amd64 en ppc Installatie CDs. U kunt dit alsnog aan de praat krijgen door 397amd64 en ppc Installatie CD's. Je kunt de uitbreidingen nog steeds op een
402de instructies te volgen van het <uri 398andere manier werkend krijgen door de instructie van het <uri
403link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng 399link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README"> linux-wlan-ng
404project</uri> (Engelstalig). 400project</uri> te volgen.
405</note> 401</note>
406 402
407<p> 403<p>
408Indien u een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zult u de draadloze 404Als je een draadloze (802.11) kaart gebruikt, moet je wellicht jouw draadloze
409instellingen moeten configureren voordat u verder gaat. Om de huidige 405instellingen configureren voordat je verder gaat. Om de huidige draadloze
410draadloze instellingen van uw kaart te raadplegen kunt u gebruik maken van 406instellingen voor jouw kaart te zien, kun je <c>iwconfig</c> gebruiken. Het
411<c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> toont u iets dergelijks: 407uitvoeren van <c>iwconfig</c> laat wellicht het volgende zien:
412</p> 408</p>
413 409
414<pre caption="Tonen van de huidige instellingen"> 410<pre caption="Tonen van de huidige draadloze instellingen">
415# <i>iwconfig eth0</i> 411# <i>iwconfig eth0</i>
416eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode" 412eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
417 Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2 413 Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
418 Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535 414 Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
419 Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off 415 Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
422 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx 418 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
423 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84 419 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
424</pre> 420</pre>
425 421
426<note> 422<note>
427Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> of <c>ra0</c> als device-naam 423Sommige draadloze kaarten kunnen een apparaat naam als <c>wlan0</c> of
428hebben in plaats van <c>eth0</c>. Voer <c>iwconfig</c> zonder parameters uit 424<c>ra0</c> hebben in plaats van <c>eth0</c>. Voer <c>iwconfig</c> uit zonder
429om de juiste device-naam te bepalen. 425enige parameters om de correcte apparaatnaam te achterhalen.
430</note> 426</note>
431 427
432<p> 428<p>
433Voor de meeste gebruikers, zijn er twee instellingen die mogelijk belangrijk 429Voor de meeste gebruikers zijn er slechts twee instellingen die wellicht van
434zijn aan te passen, de ESSID (aka draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel. 430belang zijn om te veranderen, de ESSID (beter bekend als draadloze netwerk
435Indien de ESSID en Access Point adres van uw Access Point reeds worden 431naam) of de WEP sleutel. Als de vermeldde ESSID en het Access Point adres al
436weergegeven en u gebruikt geen WEP, dan werkt uw draadloze netwerk. Indien u 432hetzelfde zijn als jouw access point en je gebruikt geen WEP, dan werkt je
437de ESSID moet veranderen of indien u een WEP sleutel wil toevoegen, dan kunt u 433draadloze verbinding. Als je jouw ESSID moet veranderen, of een WEP sleutel
438de volgende commando's uitvoeren: 434moet toevoegen, kun je de volgende commando's uitvoeren:
439</p> 435</p>
440 436
441<pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel"> 437<pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van WEP sleutel">
442<comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment> 438<comment>(Hiermee wordt de netwerknaam ingesteld naar "GentooNode")</comment>
443# <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i> 439# <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
444 440
445<comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment> 441<comment>(Hiermee wordt een hex WEP sleutel ingesteld)</comment>
446# <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i> 442# <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
447 443
448<comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan door 444<comment>(Hiermee wordt een ASCII sleutel ingesteld - zet "s:" ervoor)</comment>
449"s:")</comment>
450# <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i> 445# <i>iwconfig eth0 key s:een-wachtwoord</i>
451</pre> 446</pre>
452 447
453<p> 448<p>
454U kunt dan uw draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c> 449Je kunt jouw draadloze instellingen opnieuw bevestigen door <c>iwconfig</c> te
455uit te voeren. Als het draadloze netwerk werkt, kunt u beginnen met het 450gebruiken. Als je draadloze verbinding werkt, kun je verder gaan met het
456instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie 451configureren van de IP niveau netwerkvoorzienings-opties zoals beschreven in de
457(<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of 452volgende sectie (<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk
458gebruik maken van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven. 453Terminologie</uri>) of door het <c>net-setup</c> programma te gebruiken zoals
454eerder beschreven.
459</p> 455</p>
460 456
461</body> 457</body>
462</subsection> 458</subsection>
463<subsection id="network_term"> 459<subsection id="network_term">
464<title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title> 460<title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
465<body> 461<body>
466 462
467<note> 463<note>
468Indien u uw IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent, 464Als je jouw IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers weet, dan kun je
469dan kunt u deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri 465deze subsectie overslaan en verder gaan met <uri
470link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>. 466link="#ifconfig_route">Gebruiken van ifconfig en route</uri>.
471</note> 467</note>
472 468
473<p> 469<p>
474Wanneer de bovenstaande instructies niet hebben gewerkt, moet u het netwerk 470Als al het bovenstaande mislukt, zul je jouw netwerk handmatig moeten
475handmatig configureren. Wees niet bang, het is verre van moeilijk. Eerst gaan 471instellen. Dit is helemaal niet moeilijk. Je moet echter bekend zijn met enige
476we een bepaalde hoeveelheid van netwerken uitleggen omdat u dat nodig zal 472netwerk terminologie, aangezien je dat nodig hebt om het netwerk naar eigen
477hebben om het netwerk naar uw wensen in te stellen. Wanneer u klaar bent 473tevredenheid in te stellen. Na dit te hebben gelezen, weet je wat een
478met het lezen van dit onderdeel weet u wat een <e>gateway</e> is, waar een 474<e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor dient, hoe een <e>broadcast</e>
479<e>netmask</e> voor staat, hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevormd en 475adres is geformuleerd en waarom je <e>nameservers</e> nodig hebt.
480waarom u een <e>nameserver</e> nodig heeft.
481</p>
482
483<p> 476</p>
477
478<p>
484In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet 479In een netwerk zijn hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
485Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en 480Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van vier nummers tussen 0 en 255.
486255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, bestaat een IP adres 481Goed, zo wordt het tenminste door ons beschouwd. In het echt bestaat zo'n IP
487uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken: 482adres uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
488</p> 483</p>
489 484
490<pre caption="Voorbeeld van een IP adres"> 485<pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
491IP Adres (getallen): 192.168.0.2 486IP Adres (nummers): 192.168.0.2
492IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010 487IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
493 -------- -------- -------- -------- 488 -------- -------- -------- --------
494 192 168 0 2 489 192 168 0 2
495</pre> 490</pre>
496 491
497<p> 492<p>
498Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken 493Zo'n IP adres is uniek voor een host zover het alle toegankelijke netwerken
499in acht worden genomen (dus alle hosts die u wilt bereiken moeten een 494betreft (d.w.z. elke host die je kunt bereiken moet een uniek IP adres hebben).
500uniek IP adres hebben). Om onderscheid te kunnen maken tussen hosts 495Om onderscheid te maken tussen hosts binnen en buiten een netwerk, is het IP
501binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
502in twee delen: het <e>netwerk</e> deel en het <e>host</e> deel. 496adres verdeeld in twee delen: het <e>netwerk</e> deel en het <e>host</e> deel.
503</p>
504
505<p> 497</p>
506De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van 498
507enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het deel van het IP adres dat
508gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het
509host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven.
510</p> 499<p>
500De verdeling is opgeschreven met een <e>netmask</e>, een verzameling van enen
501gevolgd door een verzameling nullen. Het deel van het IP dat kan worden
502ingedeeld door de enen is het netwerk-deel, het andere is het host-deel. Zoals
503gebruikelijk, kan de netmask worden opgeschreven als een IP adres.
504</p>
511 505
512<pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding"> 506<pre caption="Voorbeeld van netwerk/host verdeling">
513IP-adres: 192 168 0 2 507IP adres: 192 168 0 2
514 11000000 10101000 00000000 00000010 508 11000000 10101000 00000000 00000010
515Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000 509Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
516 255 255 255 0 510 255 255 255 0
517 +--------------------------+--------+ 511 +--------------------------+--------+
518 Netwerk Host 512 Netwerk Host
519</pre> 513</pre>
520 514
521<p> 515<p>
522Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar 516Met andere woorden, 192.168.0.14 is nog steeds deel van ons voorbeeld netwerk,
523192.168.1.2 niet. 517maar 192.168.1.2 niet.
524</p>
525
526<p> 518</p>
519
520<p>
527Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte 521Het <e>broadcast</e> adres is een IP adres met hetzelfde netwerk-deel als jouw
528als uw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host 522netwerk, maar met alleen nullen als host-deel. Elke host in jouw netwerk
529op uw netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden 523luistert naar dit IP adres. Het wordt echt gebruikt om pakketjes te verzenden.
530van pakketten.
531</p> 524</p>
532 525
533<pre caption="Broadcast adres"> 526<pre caption="Broadcast adres">
534IP-adres: 192 168 0 2 527IP adres: 192 168 0 2
535 11000000 10101000 00000000 00000010 528 11000000 10101000 00000000 00000010
536Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111 529Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
537 192 168 0 255 530 192 168 0 255
538 +--------------------------+--------+ 531 +--------------------------+--------+
539 Netwerk Host 532 Netwerk Host
540</pre> 533</pre>
541 534
542<p>
543Om op het internet te kunnen surfen, moet u weten welke host de internet
544verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is
545heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
546</p> 535<p>
547 536Om op het internet te surfen, moet je weten welke host de Internet verbinding
537deelt. Deze host wordt de <e>gateway</e> genoemd. Omdat het een normale host
538is, heeft deze een normaal IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
548<p> 539</p>
540
541<p>
549We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host 542We stelden eerder dat elke host zijn eigen IP adres heeft. Om deze host te
550via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heeft u een dienst nodig die 543bereiken met een naam (in plaats van een IP adres) heb je een service nodig die
551een naam vertaalt (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals 544een naam (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) vertaalt naar een IP adres (zoals
552<e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n 545<e>64.5.62.82</e>). Zo'n service wordt een name service genoemd. Om zo'n
553dienst te gebruiken dient u de nodige <e>name servers</e> in 546service te gebruiken, moet je de nodige <e>name servers</e> in
554<path>/etc/resolv.conf</path> te zetten. 547<path>/etc/resolv.conf</path> definiëren.
555</p>
556
557<p> 548</p>
558In sommige gevallen doet uw gateway ook dienst als nameserver. Zo niet, dan 549
559zult u de nameservers die u van uw ISP hebt verkregen moeten gebruiken.
560</p> 550<p>
561 551In sommige gevallen dient jouw gateway ook als nameserver. Anders moet je de
552door jouw ISP gegeven nameservers invoeren.
562<p> 553</p>
563Om samen te vatten, u heeft de volgende informatie nodig voor u 554
564verder gaat. 555<p>
556Samenvattend heb je de volgende informatie nodig voordat je verder gaat:
565</p> 557</p>
566 558
567<table> 559<table>
568<tr> 560<tr>
569 <th>Netwerk Item</th> 561 <th>Netwerk Onderdeel</th>
570 <th>Voorbeeld</th> 562 <th>Voorbeeld</th>
571</tr> 563</tr>
572<tr> 564<tr>
573 <ti>Uw IP adres</ti> 565 <ti>Jouw IP adres</ti>
574 <ti>192.168.0.2</ti> 566 <ti>192.168.0.2</ti>
575</tr> 567</tr>
576<tr> 568<tr>
577 <ti>Netmask</ti> 569 <ti>Netmask</ti>
578 <ti>255.255.255.0</ti> 570 <ti>255.255.255.0</ti>
592</table> 584</table>
593 585
594</body> 586</body>
595</subsection> 587</subsection>
596<subsection id="ifconfig_route"> 588<subsection id="ifconfig_route">
597<title>Gebruik van ifconfig en route</title> 589<title>Gebruiken van ifconfig en route</title>
598<body> 590<body>
599 591
600<p>
601Uw netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres
602via <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway via
603<c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het IP adres in
604<path>/etc/resolv.conf</path>.
605</p> 592<p>
606 593Het opstellen van je netwerk bestaat uit drie stappen. Eerst geven we onszelf
594een IP adres door <c>ifconfig</c> te gebruiken. Vervolgens stellen we de weg
595naar de gateway in door <c>route</c> te gebruiken. Daarna maken we het af door
596de nameserver IP's in <path>/etc/resolv.conf</path> te plaatsen.
607<p> 597</p>
608Om een IP adres toe te wijzen dient u over een IP adres, broadcast adres en 598
609netmask beschikken. Voer daarna het onderstaande commando uit. Vervang hier 599<p>
600Om een IP adres te geven, heb je jouw IP adres nodig, broadcast adres en
601netmask. Voer vervolgens het volgende commando uit, waarbij je
610<c>$(IP_ADDR)</c> met uw IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met uw broadcast adres 602<c>${IP_ADDR}</c> vervangt met jouw IP adres, <c>${BROADCAST}</c> met jouw
611en <c>$(NETMASK)</c> met uw netmask: 603broadcast adres en <c>${NETMASK}</c> met jouw netmask:
612</p> 604</p>
613 605
614<pre caption="Gebruiken van ifconfig"> 606<pre caption="Gebruiken van ifconfig">
615# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i> 607# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
616</pre> 608</pre>
617 609
618<p> 610<p>
619Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c> 611Stel nu de weg naar de gateway in door <c>route</c> te gebruiken. Vervang
620hier met uw gateway IP adres: 612<c>${GATEWAY}</c> met jouw gateway IP adres.
621</p> 613</p>
622 614
623<pre caption="Gebruiken van route"> 615<pre caption="Gebruiken van route">
624# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i> 616# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
625</pre> 617</pre>
626 618
627<p> 619<p>
628Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met uw favoriete editor (in ons 620Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met jouw favoriete tekstbewerker (we
629voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>): 621gebruiken <c>nano</c> in ons voorbeeld):
630</p> 622</p>
631 623
632<pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf"> 624<pre caption="Maken van /etc/resolv.conf">
633# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i> 625# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
634</pre> 626</pre>
635 627
636<p> 628<p>
637Vul nu uw nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template. 629Vul nu jouw nameserver(s) in door het volgende als sjabloon te gebruiken.
638Wees er zeker van dat u <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c> 630Verzeker jezelf dat je <c>${NAMESERVER1}</c> en <c>${NAMESERVER2}</c> vervangt
639vervangt met de geschikte nameserver adressen: 631door de geschikte nameserver adressen:
640</p> 632</p>
641 633
642<pre caption="/etc/resolv.conf template"> 634<pre caption="/etc/resolv.conf sjabloon">
643nameserver ${NAMESERVER1} 635nameserver ${NAMESERVER1}
644nameserver ${NAMESERVER2} 636nameserver ${NAMESERVER2}
645</pre> 637</pre>
646 638
647<p> 639<p>
648Dat is alles. Nu kunt u het netwerk testen door een internet server te pingen 640Dat is alles. Test nu je netwerk door een Internet server te pingen
649(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt, 641(bijvoorbeeld <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Als dit werkt,
650gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. U kunt nu verder 642gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Ga verder met <uri
651gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 643link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Harde Schijven (Engels)</uri>.
652</p> 644</p>
653 645
654</body> 646</body>
655</subsection> 647</subsection>
656</section> 648</section>

Legend:
Removed from v.1.14  
changed lines
  Added in v.1.15

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20