/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.9 Revision 1.14
1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.9 2005/02/05 15:54:25 neysx Exp $ --> 7<!-- $Id: hb-install-network.xml,v 1.14 2006/11/13 16:02:19 diox Exp $ -->
8
9<!--
10 Sync: 1.51
11-->
8 12
9<sections> 13<sections>
10 14
15<abstract>
16Om de nieuwste bron code te kunnen downloaden, zul je eerst je netwerk moeten
17configureren.
18</abstract>
19
11<version>1.38</version> 20<version>3.1</version>
12<date>2005-01-04</date> 21<date>2006-11-10</date>
13 22
14<section> 23<section>
15<title>Automatische netwerk detectie</title> 24<title>Automatische netwerk detectie</title>
16<subsection> 25<subsection>
17<title>Misschien werkt het gewoon?</title> 26<title>Misschien werkt het gewoon?</title>
18<body> 27<body>
19 28
20<p> 29<p>
21Indien je systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server, is 30Wanner uw systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server is
22het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd 31het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd
23zijn. Indien dit zo is, dan zou je gebruik moeten kunnen maken van de vele 32zijn. Indien dit zo is, dan zou u gebruik moeten kunnen maken van de vele
24bijgevoegde, netwerk bewuste, commando's op de LiveCD zoals <c>ssh</c>, 33bijgevoegde, netwerk afhankelijke commando's op de Installatie CD waaronder
25<c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>, enz. 34<c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>.
26</p>
27
28<p> 35</p>
36
37<p>
29Indien je netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando 38Indien uw netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
30enkele netwerk interfaces, waaronder eth0, moeten weergeven: 39naast lo enkele netwerk interfaces moeten weergeven, waaronder eth0:
31</p> 40</p>
32 41
33<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie"> 42<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
34# <i>/sbin/ifconfig</i> 43# <i>/sbin/ifconfig</i>
35<comment>(...)</comment> 44<comment>(...)</comment>
49<subsection> 58<subsection>
50<title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title> 59<title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
51<body> 60<body>
52 61
53<p> 62<p>
54Indien je met Internet wil verbinden met behulp van een proxy dien je een proxy 63Indien u met Internet wilt verbinden via een proxy, dan dient u de proxy
55in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te 64in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te
56definiëren: je moet enkel een variabele instellen welke de proxy server 65definiëren: u hoeft enkel een variabele in te stellen welke de proxy server
57informatie bevat. 66informatie bevat.
58</p> 67</p>
59 68
60<p> 69<p>
61In de meeste gevallen kan je de variabelen definiëren gebruikmakend van de 70In de meeste gevallen kunt u de variabelen definiëren door gebruik te maken
62server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy 71van de server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy
63<c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>. 72<c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>.
64</p> 73</p>
65 74
66<pre caption="Definiëren van de proxy servers"> 75<pre caption="Definiëren van de proxy servers">
67<comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment> 76<comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
71<comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment> 80<comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
72# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i> 81# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
73</pre> 82</pre>
74 83
75<p> 84<p>
76Indien je proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dien je de volgende 85Indien uw proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dient u de volgende
77syntax voor de variabele gebruiken: 86syntax voor de variabele gebruiken:
78</p> 87</p>
79 88
80<pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele"> 89<pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
81http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080 90http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080
86<subsection> 95<subsection>
87<title>Testen van het netwerk</title> 96<title>Testen van het netwerk</title>
88<body> 97<body>
89 98
90<p> 99<p>
91Je kan proberen de DNS server van je ISP te pingen (terug te vinden in 100U kunt proberen de DNS server van uw ISP te pingen (terug te vinden in
92<path>/etc/resolv.conf</path>) en een Web site naar jouw keuze, gewoon om er 101<path>/etc/resolv.conf</path>) en een website naar keuze, gewoon om er
93zeker te zijn dat je pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct 102zeker te zijn dat uw pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct
94werkt, enz... 103werkt, enz...
95</p> 104</p>
96 105
97<pre caption="Verdere netwerk testen"> 106<pre caption="Verdere netwerk testen">
98# <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i> 107# <i>ping -c 3 www.gentoo.org</i>
99</pre> 108</pre>
100 109
101<p> 110<p>
102Ben je in staat om je netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kan je de rest van deze 111Bent u in staat om uw netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kunt u de rest van deze
103sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden 112sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden
104van de schijven</uri>. Zo niet, dan moet je helaas iets meer werk verrichten. 113van de schijven</uri>. Zo niet, dan moet u helaas iets meer werk verrichten.
105</p> 114</p>
106 115
107</body> 116</body>
108</subsection> 117</subsection>
109</section> 118</section>
111<title>Automatische Netwerk Configuratie</title> 120<title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
112<subsection> 121<subsection>
113<body> 122<body>
114 123
115<p> 124<p>
116Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media toe 125Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media u
117om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken), <c>adsl-setup</c> 126toe om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken),
118(voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers - alleen beschikbaar 127<c>pppoe-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers
119op x86) te gebruiken. 128- beschikbaar op x86, amd64, alpha, ppc, ppc64) te gebruiken.
120</p>
121
122<p> 129</p>
130
131<p>
123Als je installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als je 132Indien uw installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als uw
124netwerk nog niet functioneert, ga verder met 133netwerk nog niet functioneert, ga dan verder met
125<uri link="#doc_chap4">Handmatige network configuratie</uri>. 134<uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
126</p> 135</p>
127 136
128<ul> 137<ul>
129 <li> 138 <li>
130 Gewone Ethernet gebruikers zouden moeten verdergaan met 139 Gewone Ethernet gebruikers kunnen verder gaan met
131 <uri link="#net-setup">Default: Gebruiken van net-setup</uri> 140 <uri link="#net-setup">Standaard: Gebruiken van net-setup</uri>
132 </li> 141 </li>
133 <li> 142 <li>
134 ADSL gebruikers moet verdergaan met 143 ADSL gebruikers kunnen verder gaan met
135 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri> 144 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri>
136 </li> 145 </li>
137 <li> 146 <li>
138 PPTP gebruikers moeten verdergaan met 147 PPTP gebruikers kunnen verder gaan met
139 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri> 148 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
140 </li> 149 </li>
141</ul> 150</ul>
142 151
143</body> 152</body>
144</subsection> 153</subsection>
145<subsection id="net-setup"> 154<subsection id="net-setup">
146<title>Default: Gebruiken van net-setup</title> 155<title>Standaard: Gebruiken van net-setup</title>
147<body> 156<body>
148 157
149<p> 158<p>
150Als je netwerk nog niet draait is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script 159Als uw netwerk nog niet draait, is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script
151de makkelijkste optie: 160de makkelijkste optie:
152</p> 161</p>
153 162
154<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script"> 163<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
155# <i>net-setup eth0</i> 164# <i>net-setup eth0</i>
156</pre> 165</pre>
157 166
158<p> 167<p>
159<c>net-setup</c> zal je enkele vragen stellen over je netwerk omgeving. Als 168<c>net-setup</c> zal u enkele vragen stellen over uw netwerk omgeving. Als
160alles klaar is zou je over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken. 169alles klaar is zou u over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken.
161Test je netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen 170Test uw netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen
162succesvol verloopt, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. 171succesvol verloopt, gefeliciteerd! U bent nu klaar om Gentoo te installeren.
163Sla de rest van deze sectie over en ga verder met 172Sla de rest van deze sectie over en ga verder met <uri
164<uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 173link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
165</p>
166
167<p> 174</p>
175
176<p>
168Indien je netwerk nog niet werkt, ga verder met 177Indien uw netwerk nog niet werkt, ga verder met
169<uri link="#doc_chap4">Handmatige netwerk configuratie</uri>. 178<uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
170</p> 179</p>
171 180
172 181
173</body> 182</body>
174</subsection> 183</subsection>
175<subsection id="rp-pppoe"> 184<subsection id="rp-pppoe">
176<title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title> 185<title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
177<body> 186<body>
178 187
179<p> 188<p>
180Aangenomen dat je PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de 189Aangenomen dat u PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
181LiveCD (alle versies) de dingen gemakkelijk voor je door <c>rp-pppoe</c> bij te 190Installatie CD (alle versies) het gemakkelijker voor u door <c>rp-pppoe</c>
182sluiten. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je verbinding te configureren. 191bij te sluiten. Gebruik het <c>pppoe-setup</c> script om uw verbinding te
183Je zult worden gevraagd voor het ethernet apparaat dat is verbonden met je ADSL 192configureren. U zult worden gevraagd om het ethernet apparaat dat is
184modem, je gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van je DNS servers en of je een 193verbonden met uw ADSL modem, uw gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van uw
185basis firewall wenst of niet. 194DNS servers en of u een simpele firewall wenst of niet.
186</p> 195</p>
187 196
188<pre caption="Gebruiken van rp-pppoe"> 197<pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
189# <i>adsl-setup</i> 198# <i>pppoe-setup</i>
190# <i>adsl-start</i> 199# <i>pppoe-start</i>
191</pre> 200</pre>
192 201
193<p> 202<p>
194Indien iets fout gaat, controleer dan of je je gebruikersnaam en wachtwoord 203Indien iets fout gaat, controleer dan of u uw gebruikersnaam en wachtwoord
195correct getypt hebt door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of 204correct ingetypt heeft door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
196<path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet je er zeker van zijn dat je het 205<path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet u er zeker van zijn dat u het
197correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien je ethernet apparaat niet bestaat, 206correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien uw ethernet apparaat niet bestaat,
198dan moet je de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet je verder gaan 207dan moet u de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet u verder gaan
199met <uri link="#doc_chap4">Handmatie netwerk configuratie</uri> omdat we daar 208met <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri> omdat we daar
200uitleggen hoe je de geschikte netwerk modules laadt. 209uitleggen hoe u de geschikte netwerk modules laadt.
201</p>
202
203<p> 210</p>
211
212<p>
204Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorberiden 213Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
205van de Schijven</uri>. 214van de Schijven</uri>.
206</p> 215</p>
207 216
208</body> 217</body>
209</subsection> 218</subsection>
210<subsection id="pptp"> 219<subsection id="pptp">
211<title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title> 220<title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
212<body> 221<body>
213 222
214<p> 223<note>
224PPTP is alleen beschikbaar voor x86
225</note>
215 226
216Heb je PPTP ondersteuning nodig, dan kan je gebruik maken van <c>pptpclient</c>
217welke standaard op de LiveCDs beschikbaar is. Eerst moet je er zeker van zijn
218dat je configuratie correct is. Pas <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
219<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan zodat deze de juiste gebruikersnaam met
220wachtwoord bevat:
221</p> 227<p>
228Heeft u PPTP ondersteuning nodig, dan kunt u gebruik maken van de
229<c>pptpclient</c> welke standaard op de Installatie CD's beschikbaar is. Eerst
230moet u er zeker van zijn dat uw configuratie correct is. Pas
231<path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan
232zodat deze de juiste gebruikersnaam met wachtwoord bevat:
233</p>
222 234
223<pre caption="Wijzigen van /etc/ppp/chap-secrets"> 235<pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/chap-secrets">
224# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i> 236# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
225</pre> 237</pre>
226 238
227<p> 239<p>
228Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig: 240Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
229</p> 241</p>
230 242
231<pre caption="Wijzigen van /etc/ppp/options.pptp"> 243<pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/options.pptp">
232# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i> 244# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
233</pre> 245</pre>
234 246
235<p> 247<p>
236Wanneer dit alles klaar is voer je gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die je 248Wanneer dit alles klaar is voert u gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die u
237niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de 249niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de
238server: 250server:
239</p> 251</p>
240 252
241<pre caption="Verbinden met een inbel server"> 253<pre caption="Verbinden met een inbel server">
249 261
250</body> 262</body>
251</subsection> 263</subsection>
252</section> 264</section>
253<section> 265<section>
254<title>Handmatige network configuratie</title> 266<title>Handmatige netwerk configuratie</title>
255<subsection> 267<subsection>
256<title>Laden van de geschikte netwerk modules</title> 268<title>Laden van de geschikte netwerk modules</title>
257<body> 269<body>
258 270
259<p> 271<p>
260Op het moment dat de Live CD start probeert deze alle hardware apparaten te 272Op het moment dat de Installatie CD start probeert deze alle hardware apparaten
261vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze 273te vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze
262hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het 274hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het
263gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen. 275gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
264</p> 276</p>
265 277
266<p> 278<p>
267Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk 279Indien <c>net-setup</c> of <c>pppoe-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk
268dat je netwerkkaart niet automatisch gevonden werd. Dit betekent dat je de 280dat uw netwerkkaart niet automatisch werd gevonden. Dit betekent dat u de
269geschikte kernel modules handmatig zult moeten laden. 281geschikte kernel modules handmatig moet laden.
270</p> 282</p>
271
272<warn>
273Sommige LiveCDs zijn gebouwd zonder ondersteuning voor modules. Dit betekent dat
274alle beschikbare drivers al 'geladen' zijn. Als je kaart niet gevonden wordt,
275dien je mogelijk een bug in te dienen om een geupdate LiveCD te krijgen.
276</warn>
277 283
278<p> 284<p>
279Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken, 285Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken,
280gebruik <c>ls</c>: 286gebruikt u <c>ls</c>:
281</p> 287</p>
282 288
283<pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules"> 289<pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
284# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i> 290# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
285</pre> 291</pre>
286 292
287<p> 293<p>
288Indien je een stuurprogramma voor je netwerkkaart vindt, kun je deze gebruik 294Indien u een stuurprogramma voor uw netwerkkaart vindt, kunt u dit
289laden met behulp van <c>modprobe</c>: 295laden met behulp van <c>modprobe</c>:
290</p> 296</p>
291 297
292<pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden"> 298<pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
293<comment>(Als een voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment> 299<comment>(Als voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
294# <i>modprobe pcnet32</i> 300# <i>modprobe pcnet32</i>
295</pre> 301</pre>
296 302
297<p> 303<p>
298Om na te kijken of je netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kun je <c>ifconfig</c> 304Om na te kijken of uw netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kunt u <c>ifconfig</c>
299gebruiken. Een gedecteerde netwerkkaart resulteert in iets als het volgende: 305gebruiken. Een gevonden netwerkkaart resulteert in iets als het volgende:
300</p> 306</p>
301 307
302<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien succesvol"> 308<pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien succesvol">
303# <i>ifconfig eth0</i> 309# <i>ifconfig eth0</i>
304eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00 310eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
305 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 311 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
306 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 312 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
307 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 313 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
308 collisions:0 txqueuelen:0 314 collisions:0 txqueuelen:0
309 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) 315 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
310</pre> 316</pre>
311 317
312<p> 318<p>
313Als je echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet 319Als u echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet
314gedetecteerd: 320gevonden:
315</p> 321</p>
316 322
317<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien niet succesvol"> 323<pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien niet succesvol">
318# <i>ifconfig eth0</i> 324# <i>ifconfig eth0</i>
319eth0: error fetching interface information: Device not found 325eth0: error fetching interface information: Device not found
320</pre> 326</pre>
321 327
322<p> 328<p>
323Indien in je systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden ze aangeduid 329Indien uw systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden die aangeduid
324als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die je 330als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die u
325wil gebruiken goed functioneert en onthoud de correcte benaming gedurende dit 331wilt gebruiken goed functioneert en onthoudt de correcte benaming gedurende dit
326document. We zullen aannemen dat de netwerkkart <e>eth0</e> wordt gebruikt. 332document. We zullen aannemen dat de netwerkkaart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
327</p>
328
329<p> 333</p>
334
335<p>
330Aangenomen dat je nu over een werkende netwerkkaart beschikt kan je nu 336Aangenomen dat u nu over een werkende netwerkkaart beschikt kunt u nu
331<c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu 337<c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu
332zou moeten werken) maar voor de hard-core mensen onder jullie zullen we 338zou moeten werken) maar voor de freaks onder u zullen we uitleggen hoe u uw
333uitleggen hoe je je netwerkkaart handmatig kan configureren. 339netwerkkaart handmatig kunt configureren.
334</p>
335
336<p> 340</p>
341
342<p>
337Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op je netwerk setup: 343Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op uw netwerk setup:
338</p> 344</p>
339 345
340<ul> 346<ul>
341 <li><uri link="#dhcp">Gebruikmakend van DHCP</uri> voor automatisch verkrijgen van een IP adres</li> 347 <li><uri link="#dhcp">Gebruik maken van DHCP</uri> voor automatisch
342 <li> 348 verkrijgen van een IP adres
343 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> indien je een draadloze kaart hebt
344 </li> 349 </li>
345 <li> 350 <li>
346 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt je uit wat je moet weten ivm netwerken 351 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri>
352 indien u een draadloze kaart hebt
347 </li> 353 </li>
348 <li> 354 <li>
349 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri> legt uit hoe je je netwerk manueel moet instellen 355 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>
356 legt u uit wat u moet weten over netwerken
357 </li>
358 <li>
359 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik van ifconfig en route</uri>
360 legt uit hoe u uw netwerk handmatig moet instellen
350 </li> 361 </li>
351</ul> 362</ul>
352 363
353</body> 364</body>
354</subsection> 365</subsection>
357<body> 368<body>
358 369
359<p> 370<p>
360DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch 371DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
361netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway, 372netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway,
362nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien je over een DHCP server beschikt (of 373nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien u over een DHCP server beschikt (of
363indien je provider je met DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze 374indien uw provider u van DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze
364informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>: 375informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>:
365</p> 376</p>
366 377
367<pre caption="Gebruikmakend van dhcpcd"> 378<pre caption="Gebruik maken van dhcpcd">
368# <i>dhcpcd eth0</i> 379# <i>dhcpcd eth0</i>
369<comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat je de hostname</comment> 380<comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat u de hostname</comment>
370<comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment> 381<comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment>
371<comment>In dat geval, gebruik</comment> 382<comment>In dat geval, gebruik</comment>
372# <i>dhcpcd -HD eth0</i> 383# <i>dhcpcd -HD eth0</i>
373</pre> 384</pre>
374 385
375<p> 386<p>
376Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals 387Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
377<uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je klaar om 388<uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan bent u klaar om
378verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder 389verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
379met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 390met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
380</p> 391</p>
381 392
382</body> 393</body>
384<subsection id="wireless"> 395<subsection id="wireless">
385<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title> 396<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
386<body> 397<body>
387 398
388<note> 399<note>
389Niet alle LiveCDs hebben het <c>iwconfig</c> commando. Indien jouw LiveCD hier 400Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op de
390niet over beschikt, kan je dit aan de praat krijgen door het volgen van het 401x86, amd64 en ppc Installatie CDs. U kunt dit alsnog aan de praat krijgen door
402de instructies te volgen van het <uri
391<uri link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng 403link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
392project</uri> (EN). 404project</uri> (Engelstalig).
393</note> 405</note>
394 406
395<p> 407<p>
396Indien je een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zul je je draadloze 408Indien u een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zult u de draadloze
397instellingen moeten configureren voordat je verder gaat. Om de huidige 409instellingen moeten configureren voordat u verder gaat. Om de huidige
398draadloze instellingen van je kaart te raadplegen kun je gebruik maken van 410draadloze instellingen van uw kaart te raadplegen kunt u gebruik maken van
399<c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> kan het volgende tonen: 411<c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> toont u iets dergelijks:
400</p> 412</p>
401 413
402<pre caption="Tonen van de huidige instellingen"> 414<pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
403# <i>iwconfig eth0</i> 415# <i>iwconfig eth0</i>
404eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode" 416eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
410 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx 422 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
411 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84 423 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
412</pre> 424</pre>
413 425
414<note> 426<note>
415Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> apparaat-naam hebben 427Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> of <c>ra0</c> als device-naam
416in plaats van <c>eth0</c>. 428hebben in plaats van <c>eth0</c>. Voer <c>iwconfig</c> zonder parameters uit
429om de juiste device-naam te bepalen.
417</note> 430</note>
418 431
419<p> 432<p>
420Voor de meeste gebruikers, zijn er 2 instellingen die mogelijk belangrijk zijn 433Voor de meeste gebruikers, zijn er twee instellingen die mogelijk belangrijk
421om te veranderen, de ESSID (aka als draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel. 434zijn aan te passen, de ESSID (aka draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
422Indien de ESSID en Access Point adres van je Access Point reeds worden 435Indien de ESSID en Access Point adres van uw Access Point reeds worden
423weergegeven en je gebruikt geen WEP, dan werkt je draadloze netwerk. Indien je 436weergegeven en u gebruikt geen WEP, dan werkt uw draadloze netwerk. Indien u
424je ESSID moet veranderen of indien je een WEP sleutel wil toevoegen, kun je de 437de ESSID moet veranderen of indien u een WEP sleutel wil toevoegen, dan kunt u
425volgende commando's uitvoeren: 438de volgende commando's uitvoeren:
426</p> 439</p>
427 440
428<pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel"> 441<pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
429<comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment> 442<comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
430# <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i> 443# <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
431 444
432<comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment> 445<comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment>
433# <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i> 446# <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
434 447
435<comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan met een "s:")</comment> 448<comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan door
449"s:")</comment>
436# <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i> 450# <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
437</pre> 451</pre>
438 452
439<p> 453<p>
440Je kan dan je draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c> 454U kunt dan uw draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c>
441uit te voeren. Als je draadloze netwerk werkt, kan je beginnen met het 455uit te voeren. Als het draadloze netwerk werkt, kunt u beginnen met het
442instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie 456instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie
443(<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of 457(<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of
444gebruikmakend van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven. 458gebruik maken van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
445</p> 459</p>
446 460
447</body> 461</body>
448</subsection> 462</subsection>
449<subsection id="network_term"> 463<subsection id="network_term">
450<title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title> 464<title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
451<body> 465<body>
452 466
453<note> 467<note>
454Indien je je IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent, 468Indien u uw IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
455dan kun je deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri 469dan kunt u deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
456link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>. 470link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
457</note> 471</note>
458 472
459<p> 473<p>
460Indien alles faalt, moet je je netwerk handmatig configureren. Wees niet bang, 474Wanneer de bovenstaande instructies niet hebben gewerkt, moet u het netwerk
461het is verre van moeilijk. Eerst gaan we een bepaalde hoeveelheid van netwerken 475handmatig configureren. Wees niet bang, het is verre van moeilijk. Eerst gaan
462uitleggen omdat je het nodig zult hebben om je netwerk naar jouw wensen in te 476we een bepaalde hoeveelheid van netwerken uitleggen omdat u dat nodig zal
463stellen. Wanneer je klaar bent met het lezen van dit onderdeel zul je weten wat 477hebben om het netwerk naar uw wensen in te stellen. Wanneer u klaar bent
464een <e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor staat, hoe een 478met het lezen van dit onderdeel weet u wat een <e>gateway</e> is, waar een
465<e>broadcast</e> adres wordt gevormd en waarom je een <e>nameserver</e> nodig 479<e>netmask</e> voor staat, hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevormd en
466hebt. 480waarom u een <e>nameserver</e> nodig heeft.
467</p> 481</p>
468 482
469<p> 483<p>
470In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet 484In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
471Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en 485Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en
472255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, zulk een IP adres bestaat 486255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, bestaat een IP adres
473uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken: 487uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
474</p> 488</p>
475 489
476<pre caption="Voorbeeld van een IP adres"> 490<pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
477IP Adres (getallen): 192.168.0.2 491IP Adres (getallen): 192.168.0.2
480 192 168 0 2 494 192 168 0 2
481</pre> 495</pre>
482 496
483<p> 497<p>
484Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken 498Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
485in acht worden genomen (dus alle hosts die je wil bereiken moeten een 499in acht worden genomen (dus alle hosts die u wilt bereiken moeten een
486uniek IP adres hebben). Om een onderscheid te kunnen maken tussen hosts 500uniek IP adres hebben). Om onderscheid te kunnen maken tussen hosts
487binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld 501binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
488in 2 gedeelten: het <e>netwerk</e> gedeelte en het <e>host</e> gedeelte. 502in twee delen: het <e>netwerk</e> deel en het <e>host</e> deel.
489</p> 503</p>
490 504
491<p> 505<p>
492De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van 506De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van
493enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het gedeelte van het IP adres dat 507enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het deel van het IP adres dat
494gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het 508gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het
495host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven. 509host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven.
496</p> 510</p>
497 511
498<pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding"> 512<pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
503 +--------------------------+--------+ 517 +--------------------------+--------+
504 Netwerk Host 518 Netwerk Host
505</pre> 519</pre>
506 520
507<p> 521<p>
508
509Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar 522Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar
510192.168.1.2 niet. 523192.168.1.2 niet.
511</p> 524</p>
512 525
513<p> 526<p>
514Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte 527Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
515als jouw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host 528als uw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host
516op je netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden 529op uw netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden
517van pakketten. 530van pakketten.
518</p> 531</p>
519 532
520<pre caption="Broadcast adres"> 533<pre caption="Broadcast adres">
521IP-adres: 192 168 0 2 534IP-adres: 192 168 0 2
525 +--------------------------+--------+ 538 +--------------------------+--------+
526 Netwerk Host 539 Netwerk Host
527</pre> 540</pre>
528 541
529<p> 542<p>
530Om op het internet te kunnen surfen, moet je weten welke host de internet 543Om op het internet te kunnen surfen, moet u weten welke host de internet
531verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is 544verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is
532heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1). 545heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
533</p> 546</p>
534 547
535<p> 548<p>
536We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host 549We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host
537via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heb je een dienst nodig die een 550via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heeft u een dienst nodig die
538naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals 551een naam vertaalt (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals
539<e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n 552<e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n
540dienst te gebruiken dien je de nodige <e>name servers</e> in 553dienst te gebruiken dient u de nodige <e>name servers</e> in
541<path>/etc/resolv.conf</path> te zetten. 554<path>/etc/resolv.conf</path> te zetten.
542</p> 555</p>
543 556
544<p> 557<p>
545
546In sommige gevallen doet je gateway ook dienst als nameserver. 558In sommige gevallen doet uw gateway ook dienst als nameserver. Zo niet, dan
547Anders zul je de nameservers die je van je ISP hebt verkregen moeten gebruiken. 559zult u de nameservers die u van uw ISP hebt verkregen moeten gebruiken.
548</p>
549
550<p> 560</p>
551 561
552Om samen te vatten, nu moet je over de volgende informatie beschikken 562<p>
553voordat je verder kan gaan. 563Om samen te vatten, u heeft de volgende informatie nodig voor u
564verder gaat.
554</p> 565</p>
555 566
556<table> 567<table>
557<tr> 568<tr>
558 <th>Netwerk Item</th> 569 <th>Netwerk Item</th>
581</table> 592</table>
582 593
583</body> 594</body>
584</subsection> 595</subsection>
585<subsection id="ifconfig_route"> 596<subsection id="ifconfig_route">
586<title>Gebruik ifconfig en route</title> 597<title>Gebruik van ifconfig en route</title>
587<body> 598<body>
588 599
589<p> 600<p>
590Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres 601Uw netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres
591gebruikmakend van <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway 602via <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway via
592gebruikmakend van <c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het 603<c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het IP adres in
593IP adres in <path>/etc/resolv.conf</path>. 604<path>/etc/resolv.conf</path>.
594</p>
595
596<p> 605</p>
606
607<p>
597Om een IP adres toe te wijzen dien je over een IP adres, broadcast adres en 608Om een IP adres toe te wijzen dient u over een IP adres, broadcast adres en
598netmask beschikken. Voer daarna het volgende commando uit. Vervang hier 609netmask beschikken. Voer daarna het onderstaande commando uit. Vervang hier
599<c>$(IP_ADDR)</c> met je IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met je broadcast adres 610<c>$(IP_ADDR)</c> met uw IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met uw broadcast adres
600en <c>$(NETMASK)</c> met je netmask: 611en <c>$(NETMASK)</c> met uw netmask:
601</p> 612</p>
602 613
603<pre caption="Gebruiken van ifconfig"> 614<pre caption="Gebruiken van ifconfig">
604# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i> 615# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
605</pre> 616</pre>
606 617
607<p> 618<p>
608Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c> 619Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c>
609hier met je gateway IP adres: 620hier met uw gateway IP adres:
610</p> 621</p>
611 622
612<pre caption="Gebruiken van route"> 623<pre caption="Gebruiken van route">
613# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i> 624# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
614</pre> 625</pre>
615 626
616<p> 627<p>
617Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je favoriete editor (in ons 628Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met uw favoriete editor (in ons
618voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>): 629voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>):
619</p> 630</p>
620 631
621<pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf"> 632<pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf">
622# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i> 633# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
623</pre> 634</pre>
624 635
625<p> 636<p>
626Vul nu je nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template. 637Vul nu uw nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
627Wees er zeker van dat je <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c> 638Wees er zeker van dat u <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
628vervangt met de geschikte nameserver adressen: 639vervangt met de geschikte nameserver adressen:
629</p> 640</p>
630 641
631<pre caption="/etc/resolv.conf template"> 642<pre caption="/etc/resolv.conf template">
632nameserver ${NAMESERVER1} 643nameserver ${NAMESERVER1}
633nameserver ${NAMESERVER2} 644nameserver ${NAMESERVER2}
634</pre> 645</pre>
635 646
636<p> 647<p>
637Dat is alles. Nu kan je je netwerk testen door een internet server te pingen 648Dat is alles. Nu kunt u het netwerk testen door een internet server te pingen
638(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt, 649(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt,
639gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Gelieve nu verder 650gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. U kunt nu verder
640te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 651gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
641</p> 652</p>
642 653
643</body> 654</body>
644</subsection> 655</subsection>
645</section> 656</section>

Legend:
Removed from v.1.9  
changed lines
  Added in v.1.14

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20