/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.3 Revision 1.9
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.3 2004/09/13 10:50:08 neysx Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.9 2005/02/05 15:54:25 neysx Exp $ -->
8 8
9<sections> 9<sections>
10
11<version>1.38</version>
12<date>2005-01-04</date>
13
10<section> 14<section>
11<title>Je kan zonder, maar...</title>
12<subsection>
13<title>Wie kan zonder?</title>
14<body>
15
16<p>
17Afhankelijk van het medium dat je kiest om Gentoo te installeren,
18kan je of kan je niet verdergaan zonder netwerk (en Internet). Nee,
19spelen niet met je geest =)
20</p>
21
22<p>
23Algemeen, moet je je netwerk (en Internet) configuren.
24Maar Gentoo voorziet ook de mogelijkheid om te installeren zonder
25netwerk connectie. Deze uitzondering is alleen mogelijk met de Gentoo
26Universal LiveCDs.
27</p>
28
29</body>
30</subsection>
31<subsection>
32<title>Waarom heb ik een netwerk nodig?</title>
33<body>
34
35<p>
36Gentoo vanaf het Internet installeren resulteerd in een volledige bijgewerkte Gentoo
37Installatie. Je zal een installatie hebben gebaseerd op de meest
38recente Portage tree (welke een verzameling van pakketten is die wij ter beschikking
39stellen samen met de tools om je software te beheren).
40Dit is ook de reden waarom een netwerk-installatie verkozen is.
41Sommige mensen kunnen of willen Gentoo niet installeren op een systeem met
42een werkende Internet verbinding.
43</p>
44
45<p>
46Indien je deze situatie bent, dan zul je een Gentoo Universal LiveCD moeten
47gebruiken. Deze LiveCD bevat de bron-code, een moment opname van de portage-tree en
48de tools om Gentoo te installeren en verder. Deze methode komt met
49een prijs: Je zult niet beschikken over de allerlaatste software, maar
50de verschillen zullen minimaal zijn.
51</p>
52
53<p>
54Indien je een netwerkloze installatie wenst uit te voeren moet je
55een Universal LiveCD gebruiken, gelieve dan de rest van dit boekdeel over
56te slaan en verder te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
57Anders, ga verder met het instellen van de de netwerk configuratie.
58</p>
59
60</body>
61</subsection>
62<subsection>
63<title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
64<body>
65
66<p>
67Indien je je met Internet wil verbinden door middel van een proxy,
68dan moet je een proxy instellen gedurende de installatie.
69Het is zeer gemakkelijk om een proxy te definiëren: je moet enkel een variabele
70instellen, welke de proxy server informatie bevat.
71</p>
72
73<p>
74In de meeste gevallen, je kan de variabelen definiëren gebruikmakend
75van de server hostnaam. Zoals in dit voorbeeld, nemen we aan dat de proxy
76de volgende naam heeft: <e>proxy.gentoo.org</e> en gebruik maakt
77van de poort 8080.
78</p>
79
80<pre caption="Definiëren van de proxy servers">
81<comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
82# <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
83<comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
84# <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
85<comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
86# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
87</pre>
88
89<p>
90Indien je proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist, moet je
91de volgende syntax voor de variabele gebruiken:
92</p>
93
94<pre caption="Toevoegen van een gebruikersnaam/wachtwoord aan de proxy variabele">
95http://username:password@server
96</pre>
97
98<p>
99Bijvoorbeeld, voor aan HTTP proxying te doen, met onze vorige proxy server en gebruikersnaam
100van "john" met een wachtwoord van "f00b_r", moet men gebruik maken van:
101</p>
102
103<pre caption="Authenticatie aan de proxy">
104# <i>export http_proxy="http://john:f00b_r@proxy.gentoo.org:8080"</i>
105</pre>
106
107</body>
108</subsection>
109</section>
110<section>
111<title>Automatische Netwerk Detectie</title> 15<title>Automatische netwerk detectie</title>
112<subsection> 16<subsection>
113<title>Misschien werkt het gewoon?</title> 17<title>Misschien werkt het gewoon?</title>
114<body> 18<body>
115 19
116<p> 20<p>
117Indien je systeem ingeplugd is in een Ethernet netwerk met een DHCP server, 21Indien je systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server, is
118is het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen al automatisch 22het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd
119geconfigureerd zijn. Indien dit zo is, dan zou je gebruik moeten kunnen maken 23zijn. Indien dit zo is, dan zou je gebruik moeten kunnen maken van de vele
120van de vele bijgevoegde, netwerk bewuste, commando's op de LiveCD zoals <c>ssh</c>, 24bijgevoegde, netwerk bewuste, commando's op de LiveCD zoals <c>ssh</c>,
121<c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>, enz. 25<c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>, enz.
122</p> 26</p>
123 27
124<p> 28<p>
125Indien je netwerk al geconfigureerd is, het <c>/sbin/ifconfig</c> commando 29Indien je netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
126zou sommige netwerk interfaces, waaronder eth0, moeten weergeven: 30enkele netwerk interfaces, waaronder eth0, moeten weergeven:
127</p> 31</p>
128 32
129<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie"> 33<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
130# <i>/sbin/ifconfig</i> 34# <i>/sbin/ifconfig</i>
35<comment>(...)</comment>
131eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A 36eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
132 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 37 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
133 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link 38 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
134 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 39 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
135 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 40 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
136 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 41 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
137 collisions:1984 txqueuelen:100 42 collisions:1984 txqueuelen:100
138 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb) 43 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
139 Interrupt:11 Base address:0xe800 44 Interrupt:11 Base address:0xe800
140</pre> 45</pre>
141 46
142</body> 47</body>
143</subsection> 48</subsection>
144<subsection> 49<subsection>
50<title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
51<body>
52
53<p>
54Indien je met Internet wil verbinden met behulp van een proxy dien je een proxy
55in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te
56definiëren: je moet enkel een variabele instellen welke de proxy server
57informatie bevat.
58</p>
59
60<p>
61In de meeste gevallen kan je de variabelen definiëren gebruikmakend van de
62server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy
63<c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>.
64</p>
65
66<pre caption="Definiëren van de proxy servers">
67<comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
68# <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
69<comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
70# <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
71<comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
72# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
73</pre>
74
75<p>
76Indien je proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dien je de volgende
77syntax voor de variabele gebruiken:
78</p>
79
80<pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
81http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080
82</pre>
83
84</body>
85</subsection>
86<subsection>
145<title>Testen van het Network</title> 87<title>Testen van het netwerk</title>
146<body> 88<body>
147 89
148<p> 90<p>
149Je kan proberen je ISP zijn DNS server te pingen (terug te vinden in <path> 91Je kan proberen de DNS server van je ISP te pingen (terug te vinden in
150/etc/resolv.conf</path>) en een Web site van je keuz, gewoon om zeker te 92<path>/etc/resolv.conf</path>) en een Web site naar jouw keuze, gewoon om er
151zijn dat je pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct werkt, 93zeker te zijn dat je pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct
152enz... 94werkt, enz...
153</p> 95</p>
154 96
155<pre caption="Verdere netwerk testen"> 97<pre caption="Verdere netwerk testen">
156# <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i> 98# <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
157</pre> 99</pre>
158 100
159<p> 101<p>
160Ben je in staat om je netwerk te gebruiken? Indien ja, dan kan je de 102Ben je in staat om je netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kan je de rest van deze
161rest van deze sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden 103sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden
162van de Schijven</uri>. Indien niet, spijtig genoeg, moet je dit verder 104van de schijven</uri>. Zo niet, dan moet je helaas iets meer werk verrichten.
163opvolgen :)
164</p> 105</p>
165 106
166</body> 107</body>
167</subsection> 108</subsection>
168</section> 109</section>
170<title>Automatische Netwerk Configuratie</title> 111<title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
171<subsection> 112<subsection>
172<body> 113<body>
173 114
174<p> 115<p>
175Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt, laten sommige installatie media toe om 116Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media toe
176<c>net-setup</c> te gebruiken (voor normale netwerken) of <c>adsl-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) 117om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken), <c>adsl-setup</c>
177of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers - alleen beschikbaar op x86). 118(voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers - alleen beschikbaar
178</p> 119op x86) te gebruiken.
179
180<p> 120</p>
121
122<p>
181Indien je installatie medim niet over een van deze tools beschikt of 123Als je installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als je
182indien je netwerk nog niet functioneert, ga verder met 124netwerk nog niet functioneert, ga verder met
183<uri link="#doc_chap4">Manuele Network Configuratie</uri>. 125<uri link="#doc_chap4">Handmatige network configuratie</uri>.
184</p> 126</p>
185 127
186<ul> 128<ul>
187 <li> 129 <li>
188 Gewone Ethernet gebruikers zouden moeten verdergaan met 130 Gewone Ethernet gebruikers zouden moeten verdergaan met
203<subsection id="net-setup"> 145<subsection id="net-setup">
204<title>Default: Gebruiken van net-setup</title> 146<title>Default: Gebruiken van net-setup</title>
205<body> 147<body>
206 148
207<p> 149<p>
208De eenvoudigste manier om je netwerk te configuren, indien je het niet 150Als je netwerk nog niet draait is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script
209automatisch geconfigureed geconfigureerd is, is het gebruik maken 151de makkelijkste optie:
210van het <c>net-setup</c> script:
211</p> 152</p>
212 153
213<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script"> 154<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
214# <i>net-setup eth0</i> 155# <i>net-setup eth0</i>
215</pre> 156</pre>
216 157
217<p> 158<p>
218<c>net-setup</c> zal je enkele vragen stellen over je netwerk omgeving. 159<c>net-setup</c> zal je enkele vragen stellen over je netwerk omgeving. Als
219Wanneer alles klaar is, zou je over een werkende netwerk configuratie moeten 160alles klaar is zou je over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken.
220beschikken. Test je netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. 161Test je netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen
221Indien de testen succesvol zijn, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om 162succesvol verloopt, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om Gentoo te installeren.
222Gentoo te installeren. Sla de rest van deze sectie over en ga verder met 163Sla de rest van deze sectie over en ga verder met
223<uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 164<uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
224</p> 165</p>
225 166
226<p> 167<p>
227Indien je netwerk nog niet werkt, ga verder met <uri link="#doc_chap4">Manuele 168Indien je netwerk nog niet werkt, ga verder met
228Netwerk Configuratie</uri>. 169<uri link="#doc_chap4">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
229</p> 170</p>
230 171
231 172
232</body> 173</body>
233</subsection> 174</subsection>
234<subsection id="rp-pppoe"> 175<subsection id="rp-pppoe">
235<title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title> 176<title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
236<body> 177<body>
237 178
238<p> 179<p>
239Aannemend dat je PPPoE nodig hebt om te connecteren met het internet, de LiveCD (alle versies) 180Aangenomen dat je PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
240maakt de dingen gemakkelijk voor je door <c>rp-pppoe</c> bij te sluiten. 181LiveCD (alle versies) de dingen gemakkelijk voor je door <c>rp-pppoe</c> bij te
241Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je verbinding te configureren. 182sluiten. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je verbinding te configureren.
242Je zul worden gevraagd voor het ethernet apparaat dat is verbonden met je ADSL modem, 183Je zult worden gevraagd voor het ethernet apparaat dat is verbonden met je ADSL
243je gebruikersnaam en wachtwoord, de IPs van je DNS servers en 184modem, je gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van je DNS servers en of je een
244je een basis firewall wenst of niet. 185basis firewall wenst of niet.
245</p> 186</p>
246 187
247<pre caption="Gebruiken van rp-pppoe"> 188<pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
248# <i>adsl-setup</i> 189# <i>adsl-setup</i>
249# <i>adsl-start</i> 190# <i>adsl-start</i>
250</pre> 191</pre>
251 192
252<p> 193<p>
253Indien iets fout moest lopen, kijk dan na dat je je gebruikersnaam en wachtwoord 194Indien iets fout gaat, controleer dan of je je gebruikersnaam en wachtwoord
254correct getypt hebt door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of 195correct getypt hebt door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
255<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> en je moet er zeker van zijn dat je het 196<path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet je er zeker van zijn dat je het
256correct ethernet apparaat gebruikt. Indien je ethernet apparaat niet bestaat, 197correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien je ethernet apparaat niet bestaat,
257dan moet je de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet je verdergaan met 198dan moet je de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet je verder gaan
258<uri link="#doc_chap4">Manuele Netwerk Configuratie</uri> omdat we daar uitleggen 199met <uri link="#doc_chap4">Handmatie netwerk configuratie</uri> omdat we daar
259hoe je de geschikte netwerk modules laad. 200uitleggen hoe je de geschikte netwerk modules laadt.
260</p>
261
262<p> 201</p>
202
203<p>
263Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorberiden van de 204Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorberiden
264Schijven</uri>. 205van de Schijven</uri>.
265</p> 206</p>
266 207
267</body> 208</body>
268</subsection> 209</subsection>
269<subsection id="pptp"> 210<subsection id="pptp">
270<title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title> 211<title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
271<body> 212<body>
272 213
273<p> 214<p>
215
274Indien je PPTP ondersteuning nodig hebt, kan je gebruik maken van <c>pptpclient</c>, dewelke 216Heb je PPTP ondersteuning nodig, dan kan je gebruik maken van <c>pptpclient</c>
275is bijgesloten op de LiveCDs. Maar eerst moet je er zeker van zijn dat je 217welke standaard op de LiveCDs beschikbaar is. Eerst moet je er zeker van zijn
276configuratie correct is. Editeer <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of 218dat je configuratie correct is. Pas <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
277<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> zodat het de juiste gebruikersnaam/wachtwoord 219<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan zodat deze de juiste gebruikersnaam met
278combinatie bevat: 220wachtwoord bevat:
279</p> 221</p>
280 222
281<pre caption="Editeren van /etc/ppp/chap-secrets"> 223<pre caption="Wijzigen van /etc/ppp/chap-secrets">
282# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i> 224# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
283</pre> 225</pre>
284 226
285<p> 227<p>
286Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig: 228Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
287</p> 229</p>
288 230
289<pre caption="Editeren van /etc/ppp/options.pptp"> 231<pre caption="Wijzigen van /etc/ppp/options.pptp">
290# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i> 232# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
291</pre> 233</pre>
292 234
293<p> 235<p>
294Wanneer dit alles klaar is, voer gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die je 236Wanneer dit alles klaar is voer je gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die je
295niet kon zetten in <path>options.pptp</path> om te connecteren met de server: 237niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de
238server:
296</p> 239</p>
297 240
298<pre caption="Connecteren met een dial-in server"> 241<pre caption="Verbinden met een inbel server">
299# <i>pptp &lt;server ip&gt;</i> 242# <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
300</pre> 243</pre>
301 244
302<p> 245<p>
303Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 246Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de
247Schijven</uri>.
304</p> 248</p>
305 249
306</body> 250</body>
307</subsection> 251</subsection>
308</section> 252</section>
309<section> 253<section>
310<title>Manuele Network Configuratie</title> 254<title>Handmatige network configuratie</title>
311<subsection> 255<subsection>
312<title>Laden van de geschikte Network Modules</title> 256<title>Laden van de geschikte netwerk modules</title>
313<body> 257<body>
314 258
315<p>
316Wanneer de Live CD start, probeert de LiveCD alle hardware apparaten te
317detecteren en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) om je
318hardware te ondersteunen. In de overgrote meerderheid, heeft dit veel succes.
319In sommige gevallen, kan het gebeuren dat de benodigde kernel-modules niet
320automatisch worden geladen.
321</p> 259<p>
322 260Op het moment dat de Live CD start probeert deze alle hardware apparaten te
261vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze
262hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het
263gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
323<p> 264</p>
265
266<p>
324Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werken, dan is het mogelijk dat 267Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk
325je netwerkkaart niet automatisch was gevonden. Dit betekent dat je de 268dat je netwerkkaart niet automatisch gevonden werd. Dit betekent dat je de
326geschikte kernel modules manueel zult moeten laden. 269geschikte kernel modules handmatig zult moeten laden.
327</p>
328
329<p> 270</p>
330Om de kernel modules te vinden, die wij ter beschikking stellen 271
331voor netwerken, gebruik <c>ls</c>: 272<warn>
273Sommige LiveCDs zijn gebouwd zonder ondersteuning voor modules. Dit betekent dat
274alle beschikbare drivers al 'geladen' zijn. Als je kaart niet gevonden wordt,
275dien je mogelijk een bug in te dienen om een geupdate LiveCD te krijgen.
276</warn>
277
278<p>
279Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken,
280gebruik <c>ls</c>:
332</p> 281</p>
333 282
334<pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules"> 283<pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
335# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i> 284# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
336</pre> 285</pre>
337 286
338<p> 287<p>
339Indien je een stuurprogramma voor je netwerkkaart vind, gebruik <c>modprobe</c> om 288Indien je een stuurprogramma voor je netwerkkaart vindt, kun je deze gebruik
340de kernel module te laden: 289laden met behulp van <c>modprobe</c>:
341</p> 290</p>
342 291
343<pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden"> 292<pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
344<comment>(Als een voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment> 293<comment>(Als een voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
345# <i>modprobe pcnet32</i> 294# <i>modprobe pcnet32</i>
346</pre> 295</pre>
347 296
348<p> 297<p>
349Om na te kijken of dat je netwerkkaart nu gedetecteerd wordt, gebruik 298Om na te kijken of je netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kun je <c>ifconfig</c>
350<c>ifconfig</c>. Een gedecteerde netwerkkaart resulteert in iets 299gebruiken. Een gedecteerde netwerkkaart resulteert in iets als het volgende:
351als het volgende:
352</p> 300</p>
353 301
354<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien succesvol"> 302<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien succesvol">
355# <i>ifconfig eth0</i> 303# <i>ifconfig eth0</i>
356eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00 304eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
360 collisions:0 txqueuelen:0 308 collisions:0 txqueuelen:0
361 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) 309 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
362</pre> 310</pre>
363 311
364<p> 312<p>
365Indien je de volgende foutboodschap ontvangt, dan is de netwerkkaart niet 313Als je echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet
366gedetecteerd: 314gedetecteerd:
367</p> 315</p>
368 316
369<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien niet succesvol"> 317<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien niet succesvol">
370# <i>ifconfig eth0</i> 318# <i>ifconfig eth0</i>
371eth0: error fetching interface information: Device not found 319eth0: error fetching interface information: Device not found
372</pre> 320</pre>
373 321
374<p> 322<p>
375Indien je over meerdere beschikt in je systeem worden ze als volgt aangeduid 323Indien in je systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden ze aangeduid
376<e>eth0</e>, <e>eth1</e>, enz. Ben er zeker van dat de netwerkkaart die je 324als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die je
377wil gebruiken goed functioneert en herinner de correcte benaming doorheen dit 325wil gebruiken goed functioneert en onthoud de correcte benaming gedurende dit
378document. We zullen aannemen dat de netwerkkart <e>eth0</e> wordt gebruikt. 326document. We zullen aannemen dat de netwerkkart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
379</p> 327</p>
380 328
381<p> 329<p>
382Aannemend dat je nu over een werkende netwerkkaart beschikt, 330Aangenomen dat je nu over een werkende netwerkkaart beschikt kan je nu
383kan je nu <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> proberen opnieuw uit te voeren 331<c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu
384(welke nu zou moeten werken), maar voor de hard-core mensen onder 332zou moeten werken) maar voor de hard-core mensen onder jullie zullen we
385jullie zullen we uitleggen hoe je je netwerkkaart manueel kan 333uitleggen hoe je je netwerkkaart handmatig kan configureren.
386configureren.
387</p> 334</p>
388 335
389<p> 336<p>
390Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op je netwerk setup: 337Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op je netwerk setup:
391</p> 338</p>
408<subsection id="dhcp"> 355<subsection id="dhcp">
409<title>Gebruik maken van DHCP</title> 356<title>Gebruik maken van DHCP</title>
410<body> 357<body>
411 358
412<p> 359<p>
413DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk 360DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
414om automatisch netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, 361netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway,
415broadcast adres, gateway, nameserver, enz.). Dit werkt enkel 362nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien je over een DHCP server beschikt (of
416indie je over een DHCP server beschikt (of indien je provider een DHCP 363indien je provider je met DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze
417dienst voorziet). Om een netwerk interface, deze informatie, automatisch te laten ontvangen, 364informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>:
418gebruik dan <c>dhcpd</c>:
419</p> 365</p>
420 366
421<pre caption="Gebruikmakend van dhcpcd"> 367<pre caption="Gebruikmakend van dhcpcd">
422# <i>dhcpcd eth0</i> 368# <i>dhcpcd eth0</i>
423<comment>Sommige netwerk administrator vereisen dat de</comment> 369<comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat je de hostname</comment>
424<comment>hostname en domein naam voorzien door de DHCP server.</comment> 370<comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment>
425<comment>In dat geval, gebruik</comment> 371<comment>In dat geval, gebruik</comment>
426# <i>dhcpcd -HD eth0</i> 372# <i>dhcpcd -HD eth0</i>
427</pre> 373</pre>
428 374
429<p> 375<p>
438<subsection id="wireless"> 384<subsection id="wireless">
439<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title> 385<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
440<body> 386<body>
441 387
442<note> 388<note>
443Niet alle LiveCDs hebben het <c>iwconfig</c> commando. Indien de jouwe 389Niet alle LiveCDs hebben het <c>iwconfig</c> commando. Indien jouw LiveCD hier
444niet over dit commando beschikt, can je nog steeds de extenties aan de 390niet over beschikt, kan je dit aan de praat krijgen door het volgen van het
445praat krijgen door de volgende instructies van het
446<uri link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng 391<uri link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
447project</uri> te volgen. 392project</uri> (EN).
448</note> 393</note>
449 394
450<p> 395<p>
451Indien je een draadloze (802.11) kaart gebruikt, zul je je draadloze 396Indien je een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zul je je draadloze
452instellingen moeten configureren vooraleer verder te gaan. 397instellingen moeten configureren voordat je verder gaat. Om de huidige
453Om de huidige draadloze instellingen van je kaart te raadplegen, gebruik 398draadloze instellingen van je kaart te raadplegen kun je gebruik maken van
454<c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> kan het volgende tonen: 399<c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> kan het volgende tonen:
455</p> 400</p>
456 401
457<pre caption="Tonen van de huidige instellingen"> 402<pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
458# <i>iwconfig eth0</i> 403# <i>iwconfig eth0</i>
470Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> apparaat-naam hebben 415Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> apparaat-naam hebben
471in plaats van <c>eth0</c>. 416in plaats van <c>eth0</c>.
472</note> 417</note>
473 418
474<p> 419<p>
475Voor de meeste gebruikers, zijn er 2 instellingen die mogelijk belangrijk zijn om te veranderen, 420Voor de meeste gebruikers, zijn er 2 instellingen die mogelijk belangrijk zijn
476de ESSID (aka als draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel. 421om te veranderen, de ESSID (aka als draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
477Indien de ESSID en Access Punt adres van je Access Punt reeds worden weergegeven en 422Indien de ESSID en Access Point adres van je Access Point reeds worden
478je gebruikt geen WEP, dan werkt je draadloos netwerk. Indien je je ESSID moet 423weergegeven en je gebruikt geen WEP, dan werkt je draadloze netwerk. Indien je
479veranderen, of indien je een WEP sleutel wil toevoegen, kun je de volgende 424je ESSID moet veranderen of indien je een WEP sleutel wil toevoegen, kun je de
480commando's uitvoeren: 425volgende commando's uitvoeren:
481</p> 426</p>
482 427
483<pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel"> 428<pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
484<comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment> 429<comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
485# <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i> 430# <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
490<comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan met een "s:")</comment> 435<comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan met een "s:")</comment>
491# <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i> 436# <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
492</pre> 437</pre>
493 438
494<p> 439<p>
495Je kan dan je draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c> uit te voeren. 440Je kan dan je draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c>
496Eens je je draadloos netwerk werkt, kan je beginnen met het instellen van 441uit te voeren. Als je draadloze netwerk werkt, kan je beginnen met het
497de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie (<uri 442instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie
498link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of gebruikmakend 443(<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of
499van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven. 444gebruikmakend van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
500</p> 445</p>
501 446
502</body> 447</body>
503</subsection> 448</subsection>
504<subsection id="network_term"> 449<subsection id="network_term">
510dan kun je deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri 455dan kun je deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
511link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>. 456link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
512</note> 457</note>
513 458
514<p> 459<p>
515Indien alles faalt, moet je je netwerk manueel configureren. 460Indien alles faalt, moet je je netwerk handmatig configureren. Wees niet bang,
516Heb geen angst, het is verre van moeilijk. Maar we gaan 461het is verre van moeilijk. Eerst gaan we een bepaalde hoeveelheid van netwerken
517een bepaalde hoeveelheid van netwerking uitleggen omdat je 462uitleggen omdat je het nodig zult hebben om je netwerk naar jouw wensen in te
518het nodig zult hebben om je netwerk in te stellen naar je wensen.
519Wanneer je klaat bent met het lezen van dit onderdeel, je zult weten wat een 463stellen. Wanneer je klaar bent met het lezen van dit onderdeel zul je weten wat
520<e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor staat, 464een <e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor staat, hoe een
521hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevorm en waarom je een <e>nameserver</e> nodig 465<e>broadcast</e> adres wordt gevormd en waarom je een <e>nameserver</e> nodig
522hebt. 466hebt.
523</p> 467</p>
524 468
525<p> 469<p>
526In een netwerk, worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> 470In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
527(Internet Protocol adres). Zulk een adres is een combinatie van 4 getallen 471Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en
528tussen 0 en 255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, zulk een IP adres 472255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, zulk een IP adres bestaat
529bestaat uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken: 473uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
530</p> 474</p>
531 475
532<pre caption="Voorbeeld van een IP adres"> 476<pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
533IP Adres (getallen): 192.168.0.2 477IP Adres (getallen): 192.168.0.2
534IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010 478IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
535 -------- -------- -------- -------- 479 -------- -------- -------- --------
536 192 168 0 2 480 192 168 0 2
537</pre> 481</pre>
538 482
539<p> 483<p>
540Zulk een IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken 484Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
541in acht worden genomen (dus alle hosts die je wil bereiken moeten een 485in acht worden genomen (dus alle hosts die je wil bereiken moeten een
542uniek IP adres hebben). Om een onderscheid te kunnen maken tussen hosts 486uniek IP adres hebben). Om een onderscheid te kunnen maken tussen hosts
543binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld 487binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
544in 2 gedeelten: het <e>netwerk</e> gedeelte en het <e>host</e> gedeelte. 488in 2 gedeelten: het <e>netwerk</e> gedeelte en het <e>host</e> gedeelte.
545</p> 489</p>
546 490
547<p> 491<p>
548De onderverdeling wordt neergeschreven door het <e>netmask</e>, een 492De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van
549verzameling van enen gevolgd door een verzameling van nullen. 493enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het gedeelte van het IP adres dat
550Het gedeelte van het IP adres dat kan gemapt worden met de enen is 494gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het
551het netwerk gedeelte, het andere gedeelte is de host gedeelte.
552Zoals gewoonlijk, wordt het netmask als een IP adres geschreven. 495host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven.
553</p> 496</p>
554 497
555<pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding"> 498<pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
556IP-adres: 192 168 0 2 499IP-adres: 192 168 0 2
557 11000000 10101000 00000000 00000010 500 11000000 10101000 00000000 00000010
560 +--------------------------+--------+ 503 +--------------------------+--------+
561 Netwerk Host 504 Netwerk Host
562</pre> 505</pre>
563 506
564<p> 507<p>
508
565Met andere woorden, 192.168.0.14 is maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk, 509Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar
566maar 192.168.1.2 niet. 510192.168.1.2 niet.
567</p> 511</p>
568 512
569<p> 513<p>
570Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte 514Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
571als jouw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke 515als jouw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host
572host op je netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld om 516op je netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden
573pakketten uit te zenden. 517van pakketten.
574</p> 518</p>
575 519
576<pre caption="Broadcast adres"> 520<pre caption="Broadcast adres">
577IP-adres: 192 168 0 2 521IP-adres: 192 168 0 2
578 11000000 10101000 00000000 00000010 522 11000000 10101000 00000000 00000010
581 +--------------------------+--------+ 525 +--------------------------+--------+
582 Netwerk Host 526 Netwerk Host
583</pre> 527</pre>
584 528
585<p> 529<p>
586Om op het internet te kunnen surfen, moet je weten welke host 530Om op het internet te kunnen surfen, moet je weten welke host de internet
587de Internet connectie deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. 531verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is
588Sinds het een gewone host is, heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld: 532heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
589192.168.0.1).
590</p>
591
592<p> 533</p>
534
535<p>
593We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. 536We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host
594Om de host door zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heb je een 537via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heb je een dienst nodig die een
595dienst nodig die een naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP 538naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals
596adres (zoals <e>64.5.62.82</e>). Zulke dienst wordt een een name service 539<e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n
597genoenmd. Om zulke dienst te gebruiken moet je de nodige <e>name servers</e> 540dienst te gebruiken dien je de nodige <e>name servers</e> in
598in <path>/etc/resolv.conf</path> definiëren. 541<path>/etc/resolv.conf</path> te zetten.
599</p>
600
601<p> 542</p>
543
544<p>
545
602In sommige gevallen, doet je gateway ook dienst als nameserver. 546In sommige gevallen doet je gateway ook dienst als nameserver.
603Anders zul je de nameservers verkregen van je ISP moeten definiëren. 547Anders zul je de nameservers die je van je ISP hebt verkregen moeten gebruiken.
604</p>
605
606<p> 548</p>
549
550<p>
551
607Om samen te vatten, moet je over volgende informatie beschikken, voor 552Om samen te vatten, nu moet je over de volgende informatie beschikken
608verder te gaan. 553voordat je verder kan gaan.
609</p> 554</p>
610 555
611<table> 556<table>
612<tr> 557<tr>
613 <th>Netwerk Item</th> 558 <th>Netwerk Item</th>
640<subsection id="ifconfig_route"> 585<subsection id="ifconfig_route">
641<title>Gebruik ifconfig en route</title> 586<title>Gebruik ifconfig en route</title>
642<body> 587<body>
643 588
644<p> 589<p>
645Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een 590Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres
646IP adres gebruikmakend van <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar 591gebruikmakend van <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway
647de gateway gebruikmaken van <c>route</c>. We zullen beëindigen met 592gebruikmakend van <c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het
648het plaatsen van het IP adres in <path>/etc/resolv.conf</path>. 593IP adres in <path>/etc/resolv.conf</path>.
649</p>
650
651<p> 594</p>
595
596<p>
652Om een IP adres toe te wijzen, moet je over een IP adres, broadcast adres en netmask 597Om een IP adres toe te wijzen dien je over een IP adres, broadcast adres en
653beschikken. Voer daarna het volgende commando uit, vervang <c>$(IP_ADDR)</c> met je 598netmask beschikken. Voer daarna het volgende commando uit. Vervang hier
654IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met je broadcast adres en <c>$(NETMASK)</c> met je 599<c>$(IP_ADDR)</c> met je IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met je broadcast adres
655netmaks: 600en <c>$(NETMASK)</c> met je netmask:
656</p> 601</p>
657 602
658<pre caption="Gebruiken van ifconfig"> 603<pre caption="Gebruiken van ifconfig">
659# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i> 604# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
660</pre> 605</pre>
661 606
662<p> 607<p>
663Configureer nu routing gebruikmaken van <c>route</c>. 608Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c>
664Vervang <c>$(GATEWAY)</c> met je gateway IP adres: 609hier met je gateway IP adres:
665</p> 610</p>
666 611
667<pre caption="Gebruiken van route"> 612<pre caption="Gebruiken van route">
668# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i> 613# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
669</pre> 614</pre>
670 615
671<p> 616<p>
672Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je favoriete editor (in 617Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je favoriete editor (in ons
673ons voorbeeld, gebruiken we <c>nano</c>): 618voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>):
674</p> 619</p>
675 620
676<pre caption="Creatie van /etc/resolv.conf"> 621<pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf">
677# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i> 622# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
678</pre> 623</pre>
679 624
680<p> 625<p>
681Vul nu je nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template. 626Vul nu je nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
682Ben er zeker van dat je <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c> 627Wees er zeker van dat je <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
683vervangt met de geschikte nameserver adressen: 628vervangt met de geschikte nameserver adressen:
684</p> 629</p>
685 630
686<pre caption="/etc/resolv.conf template"> 631<pre caption="/etc/resolv.conf template">
687nameserver ${NAMESERVER1} 632nameserver ${NAMESERVER1}
688nameserver ${NAMESERVER2} 633nameserver ${NAMESERVER2}
689</pre> 634</pre>
690 635
691<p> 636<p>
692Dat is het. Nu kan je je netwerkt testen door een Internet server te pingen 637Dat is alles. Nu kan je je netwerk testen door een internet server te pingen
693(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien 638(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt,
694dit werkt, gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. 639gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Gelieve nu verder
695Gelieve dan verder te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 640te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
696</p> 641</p>
697 642
698</body> 643</body>
699</subsection> 644</subsection>
700</section> 645</section>

Legend:
Removed from v.1.3  
changed lines
  Added in v.1.9

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20