/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.14 - (show annotations) (download) (as text)
Mon Nov 13 16:02:19 2006 UTC (12 years, 4 months ago) by diox
Branch: MAIN
Changes since 1.13: +16 -11 lines
File MIME type: application/xml
rev 1.46 -> 1.51

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6
7 <!-- $Id: hb-install-network.xml,v 1.13 2006/09/01 17:39:28 neysx Exp $ -->
8
9 <!--
10 Sync: 1.51
11 -->
12
13 <sections>
14
15 <abstract>
16 Om de nieuwste bron code te kunnen downloaden, zul je eerst je netwerk moeten
17 configureren.
18 </abstract>
19
20 <version>3.1</version>
21 <date>2006-11-10</date>
22
23 <section>
24 <title>Automatische netwerk detectie</title>
25 <subsection>
26 <title>Misschien werkt het gewoon?</title>
27 <body>
28
29 <p>
30 Wanner uw systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server is
31 het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd
32 zijn. Indien dit zo is, dan zou u gebruik moeten kunnen maken van de vele
33 bijgevoegde, netwerk afhankelijke commando's op de Installatie CD waaronder
34 <c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>.
35 </p>
36
37 <p>
38 Indien uw netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
39 naast lo enkele netwerk interfaces moeten weergeven, waaronder eth0:
40 </p>
41
42 <pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
43 # <i>/sbin/ifconfig</i>
44 <comment>(...)</comment>
45 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
46 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
47 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
48 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
49 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
50 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
51 collisions:1984 txqueuelen:100
52 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
53 Interrupt:11 Base address:0xe800
54 </pre>
55
56 </body>
57 </subsection>
58 <subsection>
59 <title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
60 <body>
61
62 <p>
63 Indien u met Internet wilt verbinden via een proxy, dan dient u de proxy
64 in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te
65 definiëren: u hoeft enkel een variabele in te stellen welke de proxy server
66 informatie bevat.
67 </p>
68
69 <p>
70 In de meeste gevallen kunt u de variabelen definiëren door gebruik te maken
71 van de server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy
72 <c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>.
73 </p>
74
75 <pre caption="Definiëren van de proxy servers">
76 <comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
77 # <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
78 <comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
79 # <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
80 <comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
81 # <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
82 </pre>
83
84 <p>
85 Indien uw proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dient u de volgende
86 syntax voor de variabele gebruiken:
87 </p>
88
89 <pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
90 http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080
91 </pre>
92
93 </body>
94 </subsection>
95 <subsection>
96 <title>Testen van het netwerk</title>
97 <body>
98
99 <p>
100 U kunt proberen de DNS server van uw ISP te pingen (terug te vinden in
101 <path>/etc/resolv.conf</path>) en een website naar keuze, gewoon om er
102 zeker te zijn dat uw pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct
103 werkt, enz...
104 </p>
105
106 <pre caption="Verdere netwerk testen">
107 # <i>ping -c 3 www.gentoo.org</i>
108 </pre>
109
110 <p>
111 Bent u in staat om uw netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kunt u de rest van deze
112 sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden
113 van de schijven</uri>. Zo niet, dan moet u helaas iets meer werk verrichten.
114 </p>
115
116 </body>
117 </subsection>
118 </section>
119 <section>
120 <title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
121 <subsection>
122 <body>
123
124 <p>
125 Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media u
126 toe om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken),
127 <c>pppoe-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers
128 - beschikbaar op x86, amd64, alpha, ppc, ppc64) te gebruiken.
129 </p>
130
131 <p>
132 Indien uw installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als uw
133 netwerk nog niet functioneert, ga dan verder met
134 <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
135 </p>
136
137 <ul>
138 <li>
139 Gewone Ethernet gebruikers kunnen verder gaan met
140 <uri link="#net-setup">Standaard: Gebruiken van net-setup</uri>
141 </li>
142 <li>
143 ADSL gebruikers kunnen verder gaan met
144 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri>
145 </li>
146 <li>
147 PPTP gebruikers kunnen verder gaan met
148 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
149 </li>
150 </ul>
151
152 </body>
153 </subsection>
154 <subsection id="net-setup">
155 <title>Standaard: Gebruiken van net-setup</title>
156 <body>
157
158 <p>
159 Als uw netwerk nog niet draait, is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script
160 de makkelijkste optie:
161 </p>
162
163 <pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
164 # <i>net-setup eth0</i>
165 </pre>
166
167 <p>
168 <c>net-setup</c> zal u enkele vragen stellen over uw netwerk omgeving. Als
169 alles klaar is zou u over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken.
170 Test uw netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen
171 succesvol verloopt, gefeliciteerd! U bent nu klaar om Gentoo te installeren.
172 Sla de rest van deze sectie over en ga verder met <uri
173 link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
174 </p>
175
176 <p>
177 Indien uw netwerk nog niet werkt, ga verder met
178 <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
179 </p>
180
181
182 </body>
183 </subsection>
184 <subsection id="rp-pppoe">
185 <title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
186 <body>
187
188 <p>
189 Aangenomen dat u PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
190 Installatie CD (alle versies) het gemakkelijker voor u door <c>rp-pppoe</c>
191 bij te sluiten. Gebruik het <c>pppoe-setup</c> script om uw verbinding te
192 configureren. U zult worden gevraagd om het ethernet apparaat dat is
193 verbonden met uw ADSL modem, uw gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van uw
194 DNS servers en of u een simpele firewall wenst of niet.
195 </p>
196
197 <pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
198 # <i>pppoe-setup</i>
199 # <i>pppoe-start</i>
200 </pre>
201
202 <p>
203 Indien iets fout gaat, controleer dan of u uw gebruikersnaam en wachtwoord
204 correct ingetypt heeft door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
205 <path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet u er zeker van zijn dat u het
206 correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien uw ethernet apparaat niet bestaat,
207 dan moet u de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet u verder gaan
208 met <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri> omdat we daar
209 uitleggen hoe u de geschikte netwerk modules laadt.
210 </p>
211
212 <p>
213 Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
214 van de Schijven</uri>.
215 </p>
216
217 </body>
218 </subsection>
219 <subsection id="pptp">
220 <title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
221 <body>
222
223 <note>
224 PPTP is alleen beschikbaar voor x86
225 </note>
226
227 <p>
228 Heeft u PPTP ondersteuning nodig, dan kunt u gebruik maken van de
229 <c>pptpclient</c> welke standaard op de Installatie CD's beschikbaar is. Eerst
230 moet u er zeker van zijn dat uw configuratie correct is. Pas
231 <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan
232 zodat deze de juiste gebruikersnaam met wachtwoord bevat:
233 </p>
234
235 <pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/chap-secrets">
236 # <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
237 </pre>
238
239 <p>
240 Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
241 </p>
242
243 <pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/options.pptp">
244 # <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
245 </pre>
246
247 <p>
248 Wanneer dit alles klaar is voert u gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die u
249 niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de
250 server:
251 </p>
252
253 <pre caption="Verbinden met een inbel server">
254 # <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
255 </pre>
256
257 <p>
258 Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de
259 Schijven</uri>.
260 </p>
261
262 </body>
263 </subsection>
264 </section>
265 <section>
266 <title>Handmatige netwerk configuratie</title>
267 <subsection>
268 <title>Laden van de geschikte netwerk modules</title>
269 <body>
270
271 <p>
272 Op het moment dat de Installatie CD start probeert deze alle hardware apparaten
273 te vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze
274 hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het
275 gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
276 </p>
277
278 <p>
279 Indien <c>net-setup</c> of <c>pppoe-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk
280 dat uw netwerkkaart niet automatisch werd gevonden. Dit betekent dat u de
281 geschikte kernel modules handmatig moet laden.
282 </p>
283
284 <p>
285 Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken,
286 gebruikt u <c>ls</c>:
287 </p>
288
289 <pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
290 # <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
291 </pre>
292
293 <p>
294 Indien u een stuurprogramma voor uw netwerkkaart vindt, kunt u dit
295 laden met behulp van <c>modprobe</c>:
296 </p>
297
298 <pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
299 <comment>(Als voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
300 # <i>modprobe pcnet32</i>
301 </pre>
302
303 <p>
304 Om na te kijken of uw netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kunt u <c>ifconfig</c>
305 gebruiken. Een gevonden netwerkkaart resulteert in iets als het volgende:
306 </p>
307
308 <pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien succesvol">
309 # <i>ifconfig eth0</i>
310 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
311 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
312 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
313 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
314 collisions:0 txqueuelen:0
315 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
316 </pre>
317
318 <p>
319 Als u echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet
320 gevonden:
321 </p>
322
323 <pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien niet succesvol">
324 # <i>ifconfig eth0</i>
325 eth0: error fetching interface information: Device not found
326 </pre>
327
328 <p>
329 Indien uw systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden die aangeduid
330 als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die u
331 wilt gebruiken goed functioneert en onthoudt de correcte benaming gedurende dit
332 document. We zullen aannemen dat de netwerkkaart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
333 </p>
334
335 <p>
336 Aangenomen dat u nu over een werkende netwerkkaart beschikt kunt u nu
337 <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu
338 zou moeten werken) maar voor de freaks onder u zullen we uitleggen hoe u uw
339 netwerkkaart handmatig kunt configureren.
340 </p>
341
342 <p>
343 Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op uw netwerk setup:
344 </p>
345
346 <ul>
347 <li><uri link="#dhcp">Gebruik maken van DHCP</uri> voor automatisch
348 verkrijgen van een IP adres
349 </li>
350 <li>
351 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri>
352 indien u een draadloze kaart hebt
353 </li>
354 <li>
355 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>
356 legt u uit wat u moet weten over netwerken
357 </li>
358 <li>
359 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik van ifconfig en route</uri>
360 legt uit hoe u uw netwerk handmatig moet instellen
361 </li>
362 </ul>
363
364 </body>
365 </subsection>
366 <subsection id="dhcp">
367 <title>Gebruik maken van DHCP</title>
368 <body>
369
370 <p>
371 DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
372 netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway,
373 nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien u over een DHCP server beschikt (of
374 indien uw provider u van DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze
375 informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>:
376 </p>
377
378 <pre caption="Gebruik maken van dhcpcd">
379 # <i>dhcpcd eth0</i>
380 <comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat u de hostname</comment>
381 <comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment>
382 <comment>In dat geval, gebruik</comment>
383 # <i>dhcpcd -HD eth0</i>
384 </pre>
385
386 <p>
387 Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
388 <uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan bent u klaar om
389 verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
390 met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
391 </p>
392
393 </body>
394 </subsection>
395 <subsection id="wireless">
396 <title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
397 <body>
398
399 <note>
400 Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op de
401 x86, amd64 en ppc Installatie CDs. U kunt dit alsnog aan de praat krijgen door
402 de instructies te volgen van het <uri
403 link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
404 project</uri> (Engelstalig).
405 </note>
406
407 <p>
408 Indien u een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zult u de draadloze
409 instellingen moeten configureren voordat u verder gaat. Om de huidige
410 draadloze instellingen van uw kaart te raadplegen kunt u gebruik maken van
411 <c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> toont u iets dergelijks:
412 </p>
413
414 <pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
415 # <i>iwconfig eth0</i>
416 eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
417 Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
418 Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
419 Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
420 Power Management:off
421 Link Quality:25/10 Signal level:-51 dBm Noise level:-102 dBm
422 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
423 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
424 </pre>
425
426 <note>
427 Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> of <c>ra0</c> als device-naam
428 hebben in plaats van <c>eth0</c>. Voer <c>iwconfig</c> zonder parameters uit
429 om de juiste device-naam te bepalen.
430 </note>
431
432 <p>
433 Voor de meeste gebruikers, zijn er twee instellingen die mogelijk belangrijk
434 zijn aan te passen, de ESSID (aka draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
435 Indien de ESSID en Access Point adres van uw Access Point reeds worden
436 weergegeven en u gebruikt geen WEP, dan werkt uw draadloze netwerk. Indien u
437 de ESSID moet veranderen of indien u een WEP sleutel wil toevoegen, dan kunt u
438 de volgende commando's uitvoeren:
439 </p>
440
441 <pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
442 <comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
443 # <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
444
445 <comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment>
446 # <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
447
448 <comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan door
449 "s:")</comment>
450 # <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
451 </pre>
452
453 <p>
454 U kunt dan uw draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c>
455 uit te voeren. Als het draadloze netwerk werkt, kunt u beginnen met het
456 instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie
457 (<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of
458 gebruik maken van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
459 </p>
460
461 </body>
462 </subsection>
463 <subsection id="network_term">
464 <title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
465 <body>
466
467 <note>
468 Indien u uw IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
469 dan kunt u deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
470 link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
471 </note>
472
473 <p>
474 Wanneer de bovenstaande instructies niet hebben gewerkt, moet u het netwerk
475 handmatig configureren. Wees niet bang, het is verre van moeilijk. Eerst gaan
476 we een bepaalde hoeveelheid van netwerken uitleggen omdat u dat nodig zal
477 hebben om het netwerk naar uw wensen in te stellen. Wanneer u klaar bent
478 met het lezen van dit onderdeel weet u wat een <e>gateway</e> is, waar een
479 <e>netmask</e> voor staat, hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevormd en
480 waarom u een <e>nameserver</e> nodig heeft.
481 </p>
482
483 <p>
484 In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
485 Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en
486 255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, bestaat een IP adres
487 uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
488 </p>
489
490 <pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
491 IP Adres (getallen): 192.168.0.2
492 IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
493 -------- -------- -------- --------
494 192 168 0 2
495 </pre>
496
497 <p>
498 Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
499 in acht worden genomen (dus alle hosts die u wilt bereiken moeten een
500 uniek IP adres hebben). Om onderscheid te kunnen maken tussen hosts
501 binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
502 in twee delen: het <e>netwerk</e> deel en het <e>host</e> deel.
503 </p>
504
505 <p>
506 De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van
507 enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het deel van het IP adres dat
508 gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het
509 host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven.
510 </p>
511
512 <pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
513 IP-adres: 192 168 0 2
514 11000000 10101000 00000000 00000010
515 Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
516 255 255 255 0
517 +--------------------------+--------+
518 Netwerk Host
519 </pre>
520
521 <p>
522 Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar
523 192.168.1.2 niet.
524 </p>
525
526 <p>
527 Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
528 als uw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host
529 op uw netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden
530 van pakketten.
531 </p>
532
533 <pre caption="Broadcast adres">
534 IP-adres: 192 168 0 2
535 11000000 10101000 00000000 00000010
536 Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
537 192 168 0 255
538 +--------------------------+--------+
539 Netwerk Host
540 </pre>
541
542 <p>
543 Om op het internet te kunnen surfen, moet u weten welke host de internet
544 verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is
545 heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
546 </p>
547
548 <p>
549 We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host
550 via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heeft u een dienst nodig die
551 een naam vertaalt (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals
552 <e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n
553 dienst te gebruiken dient u de nodige <e>name servers</e> in
554 <path>/etc/resolv.conf</path> te zetten.
555 </p>
556
557 <p>
558 In sommige gevallen doet uw gateway ook dienst als nameserver. Zo niet, dan
559 zult u de nameservers die u van uw ISP hebt verkregen moeten gebruiken.
560 </p>
561
562 <p>
563 Om samen te vatten, u heeft de volgende informatie nodig voor u
564 verder gaat.
565 </p>
566
567 <table>
568 <tr>
569 <th>Netwerk Item</th>
570 <th>Voorbeeld</th>
571 </tr>
572 <tr>
573 <ti>Uw IP adres</ti>
574 <ti>192.168.0.2</ti>
575 </tr>
576 <tr>
577 <ti>Netmask</ti>
578 <ti>255.255.255.0</ti>
579 </tr>
580 <tr>
581 <ti>Broadcast</ti>
582 <ti>192.168.0.255</ti>
583 </tr>
584 <tr>
585 <ti>Gateway</ti>
586 <ti>192.168.0.1</ti>
587 </tr>
588 <tr>
589 <ti>Nameserver(s)</ti>
590 <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti>
591 </tr>
592 </table>
593
594 </body>
595 </subsection>
596 <subsection id="ifconfig_route">
597 <title>Gebruik van ifconfig en route</title>
598 <body>
599
600 <p>
601 Uw netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres
602 via <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway via
603 <c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het IP adres in
604 <path>/etc/resolv.conf</path>.
605 </p>
606
607 <p>
608 Om een IP adres toe te wijzen dient u over een IP adres, broadcast adres en
609 netmask beschikken. Voer daarna het onderstaande commando uit. Vervang hier
610 <c>$(IP_ADDR)</c> met uw IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met uw broadcast adres
611 en <c>$(NETMASK)</c> met uw netmask:
612 </p>
613
614 <pre caption="Gebruiken van ifconfig">
615 # <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
616 </pre>
617
618 <p>
619 Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c>
620 hier met uw gateway IP adres:
621 </p>
622
623 <pre caption="Gebruiken van route">
624 # <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
625 </pre>
626
627 <p>
628 Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met uw favoriete editor (in ons
629 voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>):
630 </p>
631
632 <pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf">
633 # <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
634 </pre>
635
636 <p>
637 Vul nu uw nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
638 Wees er zeker van dat u <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
639 vervangt met de geschikte nameserver adressen:
640 </p>
641
642 <pre caption="/etc/resolv.conf template">
643 nameserver ${NAMESERVER1}
644 nameserver ${NAMESERVER2}
645 </pre>
646
647 <p>
648 Dat is alles. Nu kunt u het netwerk testen door een internet server te pingen
649 (zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt,
650 gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. U kunt nu verder
651 gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
652 </p>
653
654 </body>
655 </subsection>
656 </section>
657 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20