/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.3 - (show annotations) (download) (as text)
Mon Sep 13 10:50:08 2004 UTC (13 years, 3 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.2: +701 -901 lines
File MIME type: application/xml
#63707  New translation

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/www/www.gentoo.org/raw_cvs/gentoo/xml/htdocs/doc/en/handbook/hb-install-network.xml,v 1.33 2004/07/09 11:24:20 neysx Exp $ -->
8
9 <sections>
10 <section>
11 <title>Je kan zonder, maar...</title>
12 <subsection>
13 <title>Wie kan zonder?</title>
14 <body>
15
16 <p>
17 Afhankelijk van het medium dat je kiest om Gentoo te installeren,
18 kan je of kan je niet verdergaan zonder netwerk (en Internet). Nee,
19 spelen niet met je geest =)
20 </p>
21
22 <p>
23 Algemeen, moet je je netwerk (en Internet) configuren.
24 Maar Gentoo voorziet ook de mogelijkheid om te installeren zonder
25 netwerk connectie. Deze uitzondering is alleen mogelijk met de Gentoo
26 Universal LiveCDs.
27 </p>
28
29 </body>
30 </subsection>
31 <subsection>
32 <title>Waarom heb ik een netwerk nodig?</title>
33 <body>
34
35 <p>
36 Gentoo vanaf het Internet installeren resulteerd in een volledige bijgewerkte Gentoo
37 Installatie. Je zal een installatie hebben gebaseerd op de meest
38 recente Portage tree (welke een verzameling van pakketten is die wij ter beschikking
39 stellen samen met de tools om je software te beheren).
40 Dit is ook de reden waarom een netwerk-installatie verkozen is.
41 Sommige mensen kunnen of willen Gentoo niet installeren op een systeem met
42 een werkende Internet verbinding.
43 </p>
44
45 <p>
46 Indien je deze situatie bent, dan zul je een Gentoo Universal LiveCD moeten
47 gebruiken. Deze LiveCD bevat de bron-code, een moment opname van de portage-tree en
48 de tools om Gentoo te installeren en verder. Deze methode komt met
49 een prijs: Je zult niet beschikken over de allerlaatste software, maar
50 de verschillen zullen minimaal zijn.
51 </p>
52
53 <p>
54 Indien je een netwerkloze installatie wenst uit te voeren moet je
55 een Universal LiveCD gebruiken, gelieve dan de rest van dit boekdeel over
56 te slaan en verder te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
57 Anders, ga verder met het instellen van de de netwerk configuratie.
58 </p>
59
60 </body>
61 </subsection>
62 <subsection>
63 <title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
64 <body>
65
66 <p>
67 Indien je je met Internet wil verbinden door middel van een proxy,
68 dan moet je een proxy instellen gedurende de installatie.
69 Het is zeer gemakkelijk om een proxy te definiëren: je moet enkel een variabele
70 instellen, welke de proxy server informatie bevat.
71 </p>
72
73 <p>
74 In de meeste gevallen, je kan de variabelen definiëren gebruikmakend
75 van de server hostnaam. Zoals in dit voorbeeld, nemen we aan dat de proxy
76 de volgende naam heeft: <e>proxy.gentoo.org</e> en gebruik maakt
77 van de poort 8080.
78 </p>
79
80 <pre caption="Definiëren van de proxy servers">
81 <comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
82 # <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
83 <comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
84 # <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
85 <comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
86 # <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
87 </pre>
88
89 <p>
90 Indien je proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist, moet je
91 de volgende syntax voor de variabele gebruiken:
92 </p>
93
94 <pre caption="Toevoegen van een gebruikersnaam/wachtwoord aan de proxy variabele">
95 http://username:password@server
96 </pre>
97
98 <p>
99 Bijvoorbeeld, voor aan HTTP proxying te doen, met onze vorige proxy server en gebruikersnaam
100 van "john" met een wachtwoord van "f00b_r", moet men gebruik maken van:
101 </p>
102
103 <pre caption="Authenticatie aan de proxy">
104 # <i>export http_proxy="http://john:f00b_r@proxy.gentoo.org:8080"</i>
105 </pre>
106
107 </body>
108 </subsection>
109 </section>
110 <section>
111 <title>Automatische Netwerk Detectie</title>
112 <subsection>
113 <title>Misschien werkt het gewoon?</title>
114 <body>
115
116 <p>
117 Indien je systeem ingeplugd is in een Ethernet netwerk met een DHCP server,
118 is het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen al automatisch
119 geconfigureerd zijn. Indien dit zo is, dan zou je gebruik moeten kunnen maken
120 van de vele bijgevoegde, netwerk bewuste, commando's op de LiveCD zoals <c>ssh</c>,
121 <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>, enz.
122 </p>
123
124 <p>
125 Indien je netwerk al geconfigureerd is, het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
126 zou sommige netwerk interfaces, waaronder eth0, moeten weergeven:
127 </p>
128
129 <pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
130 # <i>/sbin/ifconfig</i>
131 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
132 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
133 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
134 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
135 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
136 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
137 collisions:1984 txqueuelen:100
138 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
139 Interrupt:11 Base address:0xe800
140 </pre>
141
142 </body>
143 </subsection>
144 <subsection>
145 <title>Testen van het Network</title>
146 <body>
147
148 <p>
149 Je kan proberen je ISP zijn DNS server te pingen (terug te vinden in <path>
150 /etc/resolv.conf</path>) en een Web site van je keuz, gewoon om zeker te
151 zijn dat je pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct werkt,
152 enz...
153 </p>
154
155 <pre caption="Verdere netwerk testen">
156 # <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
157 </pre>
158
159 <p>
160 Ben je in staat om je netwerk te gebruiken? Indien ja, dan kan je de
161 rest van deze sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
162 van de Schijven</uri>. Indien niet, spijtig genoeg, moet je dit verder
163 opvolgen :)
164 </p>
165
166 </body>
167 </subsection>
168 </section>
169 <section>
170 <title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
171 <subsection>
172 <body>
173
174 <p>
175 Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt, laten sommige installatie media toe om
176 <c>net-setup</c> te gebruiken (voor normale netwerken) of <c>adsl-setup</c> (voor ADSL-gebruikers)
177 of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers - alleen beschikbaar op x86).
178 </p>
179
180 <p>
181 Indien je installatie medim niet over een van deze tools beschikt of
182 indien je netwerk nog niet functioneert, ga verder met
183 <uri link="#doc_chap4">Manuele Network Configuratie</uri>.
184 </p>
185
186 <ul>
187 <li>
188 Gewone Ethernet gebruikers zouden moeten verdergaan met
189 <uri link="#net-setup">Default: Gebruiken van net-setup</uri>
190 </li>
191 <li>
192 ADSL gebruikers moet verdergaan met
193 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri>
194 </li>
195 <li>
196 PPTP gebruikers moeten verdergaan met
197 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
198 </li>
199 </ul>
200
201 </body>
202 </subsection>
203 <subsection id="net-setup">
204 <title>Default: Gebruiken van net-setup</title>
205 <body>
206
207 <p>
208 De eenvoudigste manier om je netwerk te configuren, indien je het niet
209 automatisch geconfigureed geconfigureerd is, is het gebruik maken
210 van het <c>net-setup</c> script:
211 </p>
212
213 <pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
214 # <i>net-setup eth0</i>
215 </pre>
216
217 <p>
218 <c>net-setup</c> zal je enkele vragen stellen over je netwerk omgeving.
219 Wanneer alles klaar is, zou je over een werkende netwerk configuratie moeten
220 beschikken. Test je netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven.
221 Indien de testen succesvol zijn, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om
222 Gentoo te installeren. Sla de rest van deze sectie over en ga verder met
223 <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
224 </p>
225
226 <p>
227 Indien je netwerk nog niet werkt, ga verder met <uri link="#doc_chap4">Manuele
228 Netwerk Configuratie</uri>.
229 </p>
230
231
232 </body>
233 </subsection>
234 <subsection id="rp-pppoe">
235 <title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
236 <body>
237
238 <p>
239 Aannemend dat je PPPoE nodig hebt om te connecteren met het internet, de LiveCD (alle versies)
240 maakt de dingen gemakkelijk voor je door <c>rp-pppoe</c> bij te sluiten.
241 Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je verbinding te configureren.
242 Je zul worden gevraagd voor het ethernet apparaat dat is verbonden met je ADSL modem,
243 je gebruikersnaam en wachtwoord, de IPs van je DNS servers en
244 je een basis firewall wenst of niet.
245 </p>
246
247 <pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
248 # <i>adsl-setup</i>
249 # <i>adsl-start</i>
250 </pre>
251
252 <p>
253 Indien iets fout moest lopen, kijk dan na dat je je gebruikersnaam en wachtwoord
254 correct getypt hebt door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
255 <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> en je moet er zeker van zijn dat je het
256 correct ethernet apparaat gebruikt. Indien je ethernet apparaat niet bestaat,
257 dan moet je de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet je verdergaan met
258 <uri link="#doc_chap4">Manuele Netwerk Configuratie</uri> omdat we daar uitleggen
259 hoe je de geschikte netwerk modules laad.
260 </p>
261
262 <p>
263 Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorberiden van de
264 Schijven</uri>.
265 </p>
266
267 </body>
268 </subsection>
269 <subsection id="pptp">
270 <title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
271 <body>
272
273 <p>
274 Indien je PPTP ondersteuning nodig hebt, kan je gebruik maken van <c>pptpclient</c>, dewelke
275 is bijgesloten op de LiveCDs. Maar eerst moet je er zeker van zijn dat je
276 configuratie correct is. Editeer <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
277 <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> zodat het de juiste gebruikersnaam/wachtwoord
278 combinatie bevat:
279 </p>
280
281 <pre caption="Editeren van /etc/ppp/chap-secrets">
282 # <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
283 </pre>
284
285 <p>
286 Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
287 </p>
288
289 <pre caption="Editeren van /etc/ppp/options.pptp">
290 # <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
291 </pre>
292
293 <p>
294 Wanneer dit alles klaar is, voer gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die je
295 niet kon zetten in <path>options.pptp</path> om te connecteren met de server:
296 </p>
297
298 <pre caption="Connecteren met een dial-in server">
299 # <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
300 </pre>
301
302 <p>
303 Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
304 </p>
305
306 </body>
307 </subsection>
308 </section>
309 <section>
310 <title>Manuele Network Configuratie</title>
311 <subsection>
312 <title>Laden van de geschikte Network Modules</title>
313 <body>
314
315 <p>
316 Wanneer de Live CD start, probeert de LiveCD alle hardware apparaten te
317 detecteren en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) om je
318 hardware te ondersteunen. In de overgrote meerderheid, heeft dit veel succes.
319 In sommige gevallen, kan het gebeuren dat de benodigde kernel-modules niet
320 automatisch worden geladen.
321 </p>
322
323 <p>
324 Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werken, dan is het mogelijk dat
325 je netwerkkaart niet automatisch was gevonden. Dit betekent dat je de
326 geschikte kernel modules manueel zult moeten laden.
327 </p>
328
329 <p>
330 Om de kernel modules te vinden, die wij ter beschikking stellen
331 voor netwerken, gebruik <c>ls</c>:
332 </p>
333
334 <pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
335 # <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
336 </pre>
337
338 <p>
339 Indien je een stuurprogramma voor je netwerkkaart vind, gebruik <c>modprobe</c> om
340 de kernel module te laden:
341 </p>
342
343 <pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
344 <comment>(Als een voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
345 # <i>modprobe pcnet32</i>
346 </pre>
347
348 <p>
349 Om na te kijken of dat je netwerkkaart nu gedetecteerd wordt, gebruik
350 <c>ifconfig</c>. Een gedecteerde netwerkkaart resulteert in iets
351 als het volgende:
352 </p>
353
354 <pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien succesvol">
355 # <i>ifconfig eth0</i>
356 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
357 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
358 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
359 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
360 collisions:0 txqueuelen:0
361 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
362 </pre>
363
364 <p>
365 Indien je de volgende foutboodschap ontvangt, dan is de netwerkkaart niet
366 gedetecteerd:
367 </p>
368
369 <pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien niet succesvol">
370 # <i>ifconfig eth0</i>
371 eth0: error fetching interface information: Device not found
372 </pre>
373
374 <p>
375 Indien je over meerdere beschikt in je systeem worden ze als volgt aangeduid
376 <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, enz. Ben er zeker van dat de netwerkkaart die je
377 wil gebruiken goed functioneert en herinner de correcte benaming doorheen dit
378 document. We zullen aannemen dat de netwerkkart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
379 </p>
380
381 <p>
382 Aannemend dat je nu over een werkende netwerkkaart beschikt,
383 kan je nu <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> proberen opnieuw uit te voeren
384 (welke nu zou moeten werken), maar voor de hard-core mensen onder
385 jullie zullen we uitleggen hoe je je netwerkkaart manueel kan
386 configureren.
387 </p>
388
389 <p>
390 Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op je netwerk setup:
391 </p>
392
393 <ul>
394 <li><uri link="#dhcp">Gebruikmakend van DHCP</uri> voor automatisch verkrijgen van een IP adres</li>
395 <li>
396 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> indien je een draadloze kaart hebt
397 </li>
398 <li>
399 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt je uit wat je moet weten ivm netwerken
400 </li>
401 <li>
402 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri> legt uit hoe je je netwerk manueel moet instellen
403 </li>
404 </ul>
405
406 </body>
407 </subsection>
408 <subsection id="dhcp">
409 <title>Gebruik maken van DHCP</title>
410 <body>
411
412 <p>
413 DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk
414 om automatisch netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask,
415 broadcast adres, gateway, nameserver, enz.). Dit werkt enkel
416 indie je over een DHCP server beschikt (of indien je provider een DHCP
417 dienst voorziet). Om een netwerk interface, deze informatie, automatisch te laten ontvangen,
418 gebruik dan <c>dhcpd</c>:
419 </p>
420
421 <pre caption="Gebruikmakend van dhcpcd">
422 # <i>dhcpcd eth0</i>
423 <comment>Sommige netwerk administrator vereisen dat de</comment>
424 <comment>hostname en domein naam voorzien door de DHCP server.</comment>
425 <comment>In dat geval, gebruik</comment>
426 # <i>dhcpcd -HD eth0</i>
427 </pre>
428
429 <p>
430 Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
431 <uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je klaar om
432 verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
433 met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
434 </p>
435
436 </body>
437 </subsection>
438 <subsection id="wireless">
439 <title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
440 <body>
441
442 <note>
443 Niet alle LiveCDs hebben het <c>iwconfig</c> commando. Indien de jouwe
444 niet over dit commando beschikt, can je nog steeds de extenties aan de
445 praat krijgen door de volgende instructies van het
446 <uri link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
447 project</uri> te volgen.
448 </note>
449
450 <p>
451 Indien je een draadloze (802.11) kaart gebruikt, zul je je draadloze
452 instellingen moeten configureren vooraleer verder te gaan.
453 Om de huidige draadloze instellingen van je kaart te raadplegen, gebruik
454 <c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> kan het volgende tonen:
455 </p>
456
457 <pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
458 # <i>iwconfig eth0</i>
459 eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
460 Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
461 Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
462 Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
463 Power Management:off
464 Link Quality:25/10 Signal level:-51 dBm Noise level:-102 dBm
465 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
466 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
467 </pre>
468
469 <note>
470 Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> apparaat-naam hebben
471 in plaats van <c>eth0</c>.
472 </note>
473
474 <p>
475 Voor de meeste gebruikers, zijn er 2 instellingen die mogelijk belangrijk zijn om te veranderen,
476 de ESSID (aka als draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
477 Indien de ESSID en Access Punt adres van je Access Punt reeds worden weergegeven en
478 je gebruikt geen WEP, dan werkt je draadloos netwerk. Indien je je ESSID moet
479 veranderen, of indien je een WEP sleutel wil toevoegen, kun je de volgende
480 commando's uitvoeren:
481 </p>
482
483 <pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
484 <comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
485 # <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
486
487 <comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment>
488 # <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
489
490 <comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan met een "s:")</comment>
491 # <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
492 </pre>
493
494 <p>
495 Je kan dan je draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c> uit te voeren.
496 Eens je je draadloos netwerk werkt, kan je beginnen met het instellen van
497 de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie (<uri
498 link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of gebruikmakend
499 van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
500 </p>
501
502 </body>
503 </subsection>
504 <subsection id="network_term">
505 <title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
506 <body>
507
508 <note>
509 Indien je je IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
510 dan kun je deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
511 link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
512 </note>
513
514 <p>
515 Indien alles faalt, moet je je netwerk manueel configureren.
516 Heb geen angst, het is verre van moeilijk. Maar we gaan
517 een bepaalde hoeveelheid van netwerking uitleggen omdat je
518 het nodig zult hebben om je netwerk in te stellen naar je wensen.
519 Wanneer je klaat bent met het lezen van dit onderdeel, je zult weten wat een
520 <e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor staat,
521 hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevorm en waarom je een <e>nameserver</e> nodig
522 hebt.
523 </p>
524
525 <p>
526 In een netwerk, worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e>
527 (Internet Protocol adres). Zulk een adres is een combinatie van 4 getallen
528 tussen 0 en 255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, zulk een IP adres
529 bestaat uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
530 </p>
531
532 <pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
533 IP Adres (getallen): 192.168.0.2
534 IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
535 -------- -------- -------- --------
536 192 168 0 2
537 </pre>
538
539 <p>
540 Zulk een IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
541 in acht worden genomen (dus alle hosts die je wil bereiken moeten een
542 uniek IP adres hebben). Om een onderscheid te kunnen maken tussen hosts
543 binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
544 in 2 gedeelten: het <e>netwerk</e> gedeelte en het <e>host</e> gedeelte.
545 </p>
546
547 <p>
548 De onderverdeling wordt neergeschreven door het <e>netmask</e>, een
549 verzameling van enen gevolgd door een verzameling van nullen.
550 Het gedeelte van het IP adres dat kan gemapt worden met de enen is
551 het netwerk gedeelte, het andere gedeelte is de host gedeelte.
552 Zoals gewoonlijk, wordt het netmask als een IP adres geschreven.
553 </p>
554
555 <pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
556 IP-adres: 192 168 0 2
557 11000000 10101000 00000000 00000010
558 Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
559 255 255 255 0
560 +--------------------------+--------+
561 Netwerk Host
562 </pre>
563
564 <p>
565 Met andere woorden, 192.168.0.14 is maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk,
566 maar 192.168.1.2 niet.
567 </p>
568
569 <p>
570 Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
571 als jouw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke
572 host op je netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld om
573 pakketten uit te zenden.
574 </p>
575
576 <pre caption="Broadcast adres">
577 IP-adres: 192 168 0 2
578 11000000 10101000 00000000 00000010
579 Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
580 192 168 0 255
581 +--------------------------+--------+
582 Netwerk Host
583 </pre>
584
585 <p>
586 Om op het internet te kunnen surfen, moet je weten welke host
587 de Internet connectie deelt. Deze host is de <e>gateway</e>.
588 Sinds het een gewone host is, heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld:
589 192.168.0.1).
590 </p>
591
592 <p>
593 We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft.
594 Om de host door zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heb je een
595 dienst nodig die een naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP
596 adres (zoals <e>64.5.62.82</e>). Zulke dienst wordt een een name service
597 genoenmd. Om zulke dienst te gebruiken moet je de nodige <e>name servers</e>
598 in <path>/etc/resolv.conf</path> definiëren.
599 </p>
600
601 <p>
602 In sommige gevallen, doet je gateway ook dienst als nameserver.
603 Anders zul je de nameservers verkregen van je ISP moeten definiëren.
604 </p>
605
606 <p>
607 Om samen te vatten, moet je over volgende informatie beschikken, voor
608 verder te gaan.
609 </p>
610
611 <table>
612 <tr>
613 <th>Netwerk Item</th>
614 <th>Voorbeeld</th>
615 </tr>
616 <tr>
617 <ti>Uw IP adres</ti>
618 <ti>192.168.0.2</ti>
619 </tr>
620 <tr>
621 <ti>Netmask</ti>
622 <ti>255.255.255.0</ti>
623 </tr>
624 <tr>
625 <ti>Broadcast</ti>
626 <ti>192.168.0.255</ti>
627 </tr>
628 <tr>
629 <ti>Gateway</ti>
630 <ti>192.168.0.1</ti>
631 </tr>
632 <tr>
633 <ti>Nameserver(s)</ti>
634 <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti>
635 </tr>
636 </table>
637
638 </body>
639 </subsection>
640 <subsection id="ifconfig_route">
641 <title>Gebruik ifconfig en route</title>
642 <body>
643
644 <p>
645 Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een
646 IP adres gebruikmakend van <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar
647 de gateway gebruikmaken van <c>route</c>. We zullen beëindigen met
648 het plaatsen van het IP adres in <path>/etc/resolv.conf</path>.
649 </p>
650
651 <p>
652 Om een IP adres toe te wijzen, moet je over een IP adres, broadcast adres en netmask
653 beschikken. Voer daarna het volgende commando uit, vervang <c>$(IP_ADDR)</c> met je
654 IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met je broadcast adres en <c>$(NETMASK)</c> met je
655 netmaks:
656 </p>
657
658 <pre caption="Gebruiken van ifconfig">
659 # <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
660 </pre>
661
662 <p>
663 Configureer nu routing gebruikmaken van <c>route</c>.
664 Vervang <c>$(GATEWAY)</c> met je gateway IP adres:
665 </p>
666
667 <pre caption="Gebruiken van route">
668 # <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
669 </pre>
670
671 <p>
672 Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je favoriete editor (in
673 ons voorbeeld, gebruiken we <c>nano</c>):
674 </p>
675
676 <pre caption="Creatie van /etc/resolv.conf">
677 # <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
678 </pre>
679
680 <p>
681 Vul nu je nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
682 Ben er zeker van dat je <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
683 vervangt met de geschikte nameserver adressen:
684 </p>
685
686 <pre caption="/etc/resolv.conf template">
687 nameserver ${NAMESERVER1}
688 nameserver ${NAMESERVER2}
689 </pre>
690
691 <p>
692 Dat is het. Nu kan je je netwerkt testen door een Internet server te pingen
693 (zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien
694 dit werkt, gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren.
695 Gelieve dan verder te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
696 </p>
697
698 </body>
699 </subsection>
700 </section>
701 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20