/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.5 - (show annotations) (download) (as text)
Tue Nov 9 13:10:22 2004 UTC (14 years, 2 months ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.4: +5 -5 lines
File MIME type: application/xml
Toevoegen versie informatie

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.4 2004/10/05 11:03:28 swift Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>1.34</version>
12 <date>5 Oktober 2004</date>
13
14 <section>
15 <title>Je kan zonder, maar...</title>
16 <subsection>
17 <title>Wie kan zonder?</title>
18 <body>
19
20 <p>
21 Afhankelijk van het medium dat je kiest om Gentoo te installeren,
22 kan je of kan je niet verdergaan zonder netwerk (en Internet). Nee,
23 spelen niet met je geest =)
24 </p>
25
26 <p>
27 Algemeen, moet je je netwerk (en Internet) configuren.
28 Maar Gentoo voorziet ook de mogelijkheid om te installeren zonder
29 netwerk connectie. Deze uitzondering is alleen mogelijk met de Gentoo
30 Universal LiveCDs.
31 </p>
32
33 </body>
34 </subsection>
35 <subsection>
36 <title>Waarom heb ik een netwerk nodig?</title>
37 <body>
38
39 <p>
40 Gentoo vanaf het Internet installeren resulteerd in een volledige bijgewerkte Gentoo
41 Installatie. Je zal een installatie hebben gebaseerd op de meest
42 recente Portage tree (welke een verzameling van pakketten is die wij ter beschikking
43 stellen samen met de tools om je software te beheren).
44 Dit is ook de reden waarom een netwerk-installatie verkozen is.
45 Sommige mensen kunnen of willen Gentoo niet installeren op een systeem met
46 een werkende Internet verbinding.
47 </p>
48
49 <p>
50 Indien je deze situatie bent, dan zul je een Gentoo Universal LiveCD moeten
51 gebruiken. Deze LiveCD bevat de bron-code, een moment opname van de portage-tree en
52 de tools om Gentoo te installeren en verder. Deze methode komt met
53 een prijs: Je zult niet beschikken over de allerlaatste software, maar
54 de verschillen zullen minimaal zijn.
55 </p>
56
57 <p>
58 Indien je een netwerkloze installatie wenst uit te voeren moet je
59 een Universal LiveCD gebruiken, gelieve dan de rest van dit boekdeel over
60 te slaan en verder te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
61 Anders, ga verder met het instellen van de de netwerk configuratie.
62 </p>
63
64 </body>
65 </subsection>
66 <subsection>
67 <title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
68 <body>
69
70 <p>
71 Indien je je met Internet wil verbinden door middel van een proxy,
72 dan moet je een proxy instellen gedurende de installatie.
73 Het is zeer gemakkelijk om een proxy te definiëren: je moet enkel een variabele
74 instellen, welke de proxy server informatie bevat.
75 </p>
76
77 <p>
78 In de meeste gevallen, je kan de variabelen definiëren gebruikmakend
79 van de server hostnaam. Zoals in dit voorbeeld, nemen we aan dat de proxy
80 de volgende naam heeft: <e>proxy.gentoo.org</e> en gebruik maakt
81 van de poort 8080.
82 </p>
83
84 <pre caption="Definiëren van de proxy servers">
85 <comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
86 # <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
87 <comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
88 # <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
89 <comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
90 # <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
91 </pre>
92
93 <p>
94 Indien je proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist, moet je
95 de volgende syntax voor de variabele gebruiken:
96 </p>
97
98 <pre caption="Toevoegen van een gebruikersnaam/wachtwoord aan de proxy variabele">
99 http://username:password@server
100 </pre>
101
102 <p>
103 Bijvoorbeeld, voor aan HTTP proxying te doen, met onze vorige proxy server en gebruikersnaam
104 van "john" met een wachtwoord van "f00b_r", moet men gebruik maken van:
105 </p>
106
107 <pre caption="Authenticatie aan de proxy">
108 # <i>export http_proxy="http://john:f00b_r@proxy.gentoo.org:8080"</i>
109 </pre>
110
111 </body>
112 </subsection>
113 </section>
114 <section>
115 <title>Automatische Netwerk Detectie</title>
116 <subsection>
117 <title>Misschien werkt het gewoon?</title>
118 <body>
119
120 <p>
121 Indien je systeem ingeplugd is in een Ethernet netwerk met een DHCP server,
122 is het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen al automatisch
123 geconfigureerd zijn. Indien dit zo is, dan zou je gebruik moeten kunnen maken
124 van de vele bijgevoegde, netwerk bewuste, commando's op de LiveCD zoals <c>ssh</c>,
125 <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>, enz.
126 </p>
127
128 <p>
129 Indien je netwerk al geconfigureerd is, het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
130 zou sommige netwerk interfaces, waaronder eth0, moeten weergeven:
131 </p>
132
133 <pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
134 # <i>/sbin/ifconfig</i>
135 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
136 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
137 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
138 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
139 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
140 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
141 collisions:1984 txqueuelen:100
142 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
143 Interrupt:11 Base address:0xe800
144 </pre>
145
146 </body>
147 </subsection>
148 <subsection>
149 <title>Testen van het Network</title>
150 <body>
151
152 <p>
153 Je kan proberen je ISP zijn DNS server te pingen (terug te vinden in <path>
154 /etc/resolv.conf</path>) en een Web site van je keuz, gewoon om zeker te
155 zijn dat je pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct werkt,
156 enz...
157 </p>
158
159 <pre caption="Verdere netwerk testen">
160 # <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
161 </pre>
162
163 <p>
164 Ben je in staat om je netwerk te gebruiken? Indien ja, dan kan je de
165 rest van deze sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
166 van de Schijven</uri>. Indien niet, spijtig genoeg, moet je dit verder
167 opvolgen :)
168 </p>
169
170 </body>
171 </subsection>
172 </section>
173 <section>
174 <title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
175 <subsection>
176 <body>
177
178 <p>
179 Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt, laten sommige installatie media toe om
180 <c>net-setup</c> te gebruiken (voor normale netwerken) of <c>adsl-setup</c> (voor ADSL-gebruikers)
181 of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers - alleen beschikbaar op x86).
182 </p>
183
184 <p>
185 Indien je installatie medim niet over een van deze tools beschikt of
186 indien je netwerk nog niet functioneert, ga verder met
187 <uri link="#doc_chap4">Manuele Network Configuratie</uri>.
188 </p>
189
190 <ul>
191 <li>
192 Gewone Ethernet gebruikers zouden moeten verdergaan met
193 <uri link="#net-setup">Default: Gebruiken van net-setup</uri>
194 </li>
195 <li>
196 ADSL gebruikers moet verdergaan met
197 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri>
198 </li>
199 <li>
200 PPTP gebruikers moeten verdergaan met
201 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
202 </li>
203 </ul>
204
205 </body>
206 </subsection>
207 <subsection id="net-setup">
208 <title>Default: Gebruiken van net-setup</title>
209 <body>
210
211 <p>
212 De eenvoudigste manier om je netwerk te configuren, indien je het niet
213 automatisch geconfigureed geconfigureerd is, is het gebruik maken
214 van het <c>net-setup</c> script:
215 </p>
216
217 <pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
218 # <i>net-setup eth0</i>
219 </pre>
220
221 <p>
222 <c>net-setup</c> zal je enkele vragen stellen over je netwerk omgeving.
223 Wanneer alles klaar is, zou je over een werkende netwerk configuratie moeten
224 beschikken. Test je netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven.
225 Indien de testen succesvol zijn, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om
226 Gentoo te installeren. Sla de rest van deze sectie over en ga verder met
227 <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
228 </p>
229
230 <p>
231 Indien je netwerk nog niet werkt, ga verder met <uri link="#doc_chap4">Manuele
232 Netwerk Configuratie</uri>.
233 </p>
234
235
236 </body>
237 </subsection>
238 <subsection id="rp-pppoe">
239 <title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
240 <body>
241
242 <p>
243 Aannemend dat je PPPoE nodig hebt om te connecteren met het internet, de LiveCD (alle versies)
244 maakt de dingen gemakkelijk voor je door <c>rp-pppoe</c> bij te sluiten.
245 Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je verbinding te configureren.
246 Je zul worden gevraagd voor het ethernet apparaat dat is verbonden met je ADSL modem,
247 je gebruikersnaam en wachtwoord, de IPs van je DNS servers en
248 je een basis firewall wenst of niet.
249 </p>
250
251 <pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
252 # <i>adsl-setup</i>
253 # <i>adsl-start</i>
254 </pre>
255
256 <p>
257 Indien iets fout moest lopen, kijk dan na dat je je gebruikersnaam en wachtwoord
258 correct getypt hebt door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
259 <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> en je moet er zeker van zijn dat je het
260 correct ethernet apparaat gebruikt. Indien je ethernet apparaat niet bestaat,
261 dan moet je de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet je verdergaan met
262 <uri link="#doc_chap4">Manuele Netwerk Configuratie</uri> omdat we daar uitleggen
263 hoe je de geschikte netwerk modules laad.
264 </p>
265
266 <p>
267 Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorberiden van de
268 Schijven</uri>.
269 </p>
270
271 </body>
272 </subsection>
273 <subsection id="pptp">
274 <title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
275 <body>
276
277 <p>
278 Indien je PPTP ondersteuning nodig hebt, kan je gebruik maken van <c>pptpclient</c>, dewelke
279 is bijgesloten op de LiveCDs. Maar eerst moet je er zeker van zijn dat je
280 configuratie correct is. Editeer <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
281 <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> zodat het de juiste gebruikersnaam/wachtwoord
282 combinatie bevat:
283 </p>
284
285 <pre caption="Editeren van /etc/ppp/chap-secrets">
286 # <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
287 </pre>
288
289 <p>
290 Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
291 </p>
292
293 <pre caption="Editeren van /etc/ppp/options.pptp">
294 # <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
295 </pre>
296
297 <p>
298 Wanneer dit alles klaar is, voer gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die je
299 niet kon zetten in <path>options.pptp</path> om te connecteren met de server:
300 </p>
301
302 <pre caption="Connecteren met een dial-in server">
303 # <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
304 </pre>
305
306 <p>
307 Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
308 </p>
309
310 </body>
311 </subsection>
312 </section>
313 <section>
314 <title>Manuele Network Configuratie</title>
315 <subsection>
316 <title>Laden van de geschikte Network Modules</title>
317 <body>
318
319 <p>
320 Wanneer de Live CD start, probeert de LiveCD alle hardware apparaten te
321 detecteren en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) om je
322 hardware te ondersteunen. In de overgrote meerderheid, heeft dit veel succes.
323 In sommige gevallen, kan het gebeuren dat de benodigde kernel-modules niet
324 automatisch worden geladen.
325 </p>
326
327 <p>
328 Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werken, dan is het mogelijk dat
329 je netwerkkaart niet automatisch was gevonden. Dit betekent dat je de
330 geschikte kernel modules manueel zult moeten laden.
331 </p>
332
333 <p>
334 Om de kernel modules te vinden, die wij ter beschikking stellen
335 voor netwerken, gebruik <c>ls</c>:
336 </p>
337
338 <pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
339 # <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
340 </pre>
341
342 <p>
343 Indien je een stuurprogramma voor je netwerkkaart vind, gebruik <c>modprobe</c> om
344 de kernel module te laden:
345 </p>
346
347 <pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
348 <comment>(Als een voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
349 # <i>modprobe pcnet32</i>
350 </pre>
351
352 <p>
353 Om na te kijken of dat je netwerkkaart nu gedetecteerd wordt, gebruik
354 <c>ifconfig</c>. Een gedecteerde netwerkkaart resulteert in iets
355 als het volgende:
356 </p>
357
358 <pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien succesvol">
359 # <i>ifconfig eth0</i>
360 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
361 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
362 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
363 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
364 collisions:0 txqueuelen:0
365 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
366 </pre>
367
368 <p>
369 Indien je de volgende foutboodschap ontvangt, dan is de netwerkkaart niet
370 gedetecteerd:
371 </p>
372
373 <pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien niet succesvol">
374 # <i>ifconfig eth0</i>
375 eth0: error fetching interface information: Device not found
376 </pre>
377
378 <p>
379 Indien je over meerdere beschikt in je systeem worden ze als volgt aangeduid
380 <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, enz. Ben er zeker van dat de netwerkkaart die je
381 wil gebruiken goed functioneert en herinner de correcte benaming doorheen dit
382 document. We zullen aannemen dat de netwerkkart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
383 </p>
384
385 <p>
386 Aannemend dat je nu over een werkende netwerkkaart beschikt,
387 kan je nu <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> proberen opnieuw uit te voeren
388 (welke nu zou moeten werken), maar voor de hard-core mensen onder
389 jullie zullen we uitleggen hoe je je netwerkkaart manueel kan
390 configureren.
391 </p>
392
393 <p>
394 Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op je netwerk setup:
395 </p>
396
397 <ul>
398 <li><uri link="#dhcp">Gebruikmakend van DHCP</uri> voor automatisch verkrijgen van een IP adres</li>
399 <li>
400 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> indien je een draadloze kaart hebt
401 </li>
402 <li>
403 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt je uit wat je moet weten ivm netwerken
404 </li>
405 <li>
406 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri> legt uit hoe je je netwerk manueel moet instellen
407 </li>
408 </ul>
409
410 </body>
411 </subsection>
412 <subsection id="dhcp">
413 <title>Gebruik maken van DHCP</title>
414 <body>
415
416 <p>
417 DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk
418 om automatisch netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask,
419 broadcast adres, gateway, nameserver, enz.). Dit werkt enkel
420 indie je over een DHCP server beschikt (of indien je provider een DHCP
421 dienst voorziet). Om een netwerk interface, deze informatie, automatisch te laten ontvangen,
422 gebruik dan <c>dhcpd</c>:
423 </p>
424
425 <pre caption="Gebruikmakend van dhcpcd">
426 # <i>dhcpcd eth0</i>
427 <comment>Sommige netwerk administrator vereisen dat de</comment>
428 <comment>hostname en domein naam voorzien door de DHCP server.</comment>
429 <comment>In dat geval, gebruik</comment>
430 # <i>dhcpcd -HD eth0</i>
431 </pre>
432
433 <p>
434 Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
435 <uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je klaar om
436 verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
437 met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
438 </p>
439
440 </body>
441 </subsection>
442 <subsection id="wireless">
443 <title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
444 <body>
445
446 <note>
447 Niet alle LiveCDs hebben het <c>iwconfig</c> commando. Indien de jouwe
448 niet over dit commando beschikt, can je nog steeds de extenties aan de
449 praat krijgen door de volgende instructies van het
450 <uri link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
451 project</uri> te volgen.
452 </note>
453
454 <p>
455 Indien je een draadloze (802.11) kaart gebruikt, zul je je draadloze
456 instellingen moeten configureren vooraleer verder te gaan.
457 Om de huidige draadloze instellingen van je kaart te raadplegen, gebruik
458 <c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> kan het volgende tonen:
459 </p>
460
461 <pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
462 # <i>iwconfig eth0</i>
463 eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
464 Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
465 Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
466 Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
467 Power Management:off
468 Link Quality:25/10 Signal level:-51 dBm Noise level:-102 dBm
469 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
470 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
471 </pre>
472
473 <note>
474 Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> apparaat-naam hebben
475 in plaats van <c>eth0</c>.
476 </note>
477
478 <p>
479 Voor de meeste gebruikers, zijn er 2 instellingen die mogelijk belangrijk zijn om te veranderen,
480 de ESSID (aka als draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
481 Indien de ESSID en Access Punt adres van je Access Punt reeds worden weergegeven en
482 je gebruikt geen WEP, dan werkt je draadloos netwerk. Indien je je ESSID moet
483 veranderen, of indien je een WEP sleutel wil toevoegen, kun je de volgende
484 commando's uitvoeren:
485 </p>
486
487 <pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
488 <comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
489 # <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
490
491 <comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment>
492 # <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
493
494 <comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan met een "s:")</comment>
495 # <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
496 </pre>
497
498 <p>
499 Je kan dan je draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c> uit te voeren.
500 Eens je je draadloos netwerk werkt, kan je beginnen met het instellen van
501 de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie (<uri
502 link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of gebruikmakend
503 van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
504 </p>
505
506 </body>
507 </subsection>
508 <subsection id="network_term">
509 <title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
510 <body>
511
512 <note>
513 Indien je je IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
514 dan kun je deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
515 link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
516 </note>
517
518 <p>
519 Indien alles faalt, moet je je netwerk manueel configureren.
520 Heb geen angst, het is verre van moeilijk. Maar we gaan
521 een bepaalde hoeveelheid van netwerking uitleggen omdat je
522 het nodig zult hebben om je netwerk in te stellen naar je wensen.
523 Wanneer je klaat bent met het lezen van dit onderdeel, je zult weten wat een
524 <e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor staat,
525 hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevorm en waarom je een <e>nameserver</e> nodig
526 hebt.
527 </p>
528
529 <p>
530 In een netwerk, worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e>
531 (Internet Protocol adres). Zulk een adres is een combinatie van 4 getallen
532 tussen 0 en 255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, zulk een IP adres
533 bestaat uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
534 </p>
535
536 <pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
537 IP Adres (getallen): 192.168.0.2
538 IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
539 -------- -------- -------- --------
540 192 168 0 2
541 </pre>
542
543 <p>
544 Zulk een IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
545 in acht worden genomen (dus alle hosts die je wil bereiken moeten een
546 uniek IP adres hebben). Om een onderscheid te kunnen maken tussen hosts
547 binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
548 in 2 gedeelten: het <e>netwerk</e> gedeelte en het <e>host</e> gedeelte.
549 </p>
550
551 <p>
552 De onderverdeling wordt neergeschreven door het <e>netmask</e>, een
553 verzameling van enen gevolgd door een verzameling van nullen.
554 Het gedeelte van het IP adres dat kan gemapt worden met de enen is
555 het netwerk gedeelte, het andere gedeelte is de host gedeelte.
556 Zoals gewoonlijk, wordt het netmask als een IP adres geschreven.
557 </p>
558
559 <pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
560 IP-adres: 192 168 0 2
561 11000000 10101000 00000000 00000010
562 Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
563 255 255 255 0
564 +--------------------------+--------+
565 Netwerk Host
566 </pre>
567
568 <p>
569 Met andere woorden, 192.168.0.14 is maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk,
570 maar 192.168.1.2 niet.
571 </p>
572
573 <p>
574 Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
575 als jouw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke
576 host op je netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld om
577 pakketten uit te zenden.
578 </p>
579
580 <pre caption="Broadcast adres">
581 IP-adres: 192 168 0 2
582 11000000 10101000 00000000 00000010
583 Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
584 192 168 0 255
585 +--------------------------+--------+
586 Netwerk Host
587 </pre>
588
589 <p>
590 Om op het internet te kunnen surfen, moet je weten welke host
591 de Internet connectie deelt. Deze host is de <e>gateway</e>.
592 Sinds het een gewone host is, heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld:
593 192.168.0.1).
594 </p>
595
596 <p>
597 We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft.
598 Om de host door zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heb je een
599 dienst nodig die een naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP
600 adres (zoals <e>64.5.62.82</e>). Zulke dienst wordt een een name service
601 genoenmd. Om zulke dienst te gebruiken moet je de nodige <e>name servers</e>
602 in <path>/etc/resolv.conf</path> definiëren.
603 </p>
604
605 <p>
606 In sommige gevallen, doet je gateway ook dienst als nameserver.
607 Anders zul je de nameservers verkregen van je ISP moeten definiëren.
608 </p>
609
610 <p>
611 Om samen te vatten, moet je over volgende informatie beschikken, voor
612 verder te gaan.
613 </p>
614
615 <table>
616 <tr>
617 <th>Netwerk Item</th>
618 <th>Voorbeeld</th>
619 </tr>
620 <tr>
621 <ti>Uw IP adres</ti>
622 <ti>192.168.0.2</ti>
623 </tr>
624 <tr>
625 <ti>Netmask</ti>
626 <ti>255.255.255.0</ti>
627 </tr>
628 <tr>
629 <ti>Broadcast</ti>
630 <ti>192.168.0.255</ti>
631 </tr>
632 <tr>
633 <ti>Gateway</ti>
634 <ti>192.168.0.1</ti>
635 </tr>
636 <tr>
637 <ti>Nameserver(s)</ti>
638 <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti>
639 </tr>
640 </table>
641
642 </body>
643 </subsection>
644 <subsection id="ifconfig_route">
645 <title>Gebruik ifconfig en route</title>
646 <body>
647
648 <p>
649 Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een
650 IP adres gebruikmakend van <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar
651 de gateway gebruikmaken van <c>route</c>. We zullen beëindigen met
652 het plaatsen van het IP adres in <path>/etc/resolv.conf</path>.
653 </p>
654
655 <p>
656 Om een IP adres toe te wijzen, moet je over een IP adres, broadcast adres en netmask
657 beschikken. Voer daarna het volgende commando uit, vervang <c>$(IP_ADDR)</c> met je
658 IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met je broadcast adres en <c>$(NETMASK)</c> met je
659 netmaks:
660 </p>
661
662 <pre caption="Gebruiken van ifconfig">
663 # <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
664 </pre>
665
666 <p>
667 Configureer nu routing gebruikmaken van <c>route</c>.
668 Vervang <c>$(GATEWAY)</c> met je gateway IP adres:
669 </p>
670
671 <pre caption="Gebruiken van route">
672 # <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
673 </pre>
674
675 <p>
676 Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je favoriete editor (in
677 ons voorbeeld, gebruiken we <c>nano</c>):
678 </p>
679
680 <pre caption="Creatie van /etc/resolv.conf">
681 # <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
682 </pre>
683
684 <p>
685 Vul nu je nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
686 Ben er zeker van dat je <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
687 vervangt met de geschikte nameserver adressen:
688 </p>
689
690 <pre caption="/etc/resolv.conf template">
691 nameserver ${NAMESERVER1}
692 nameserver ${NAMESERVER2}
693 </pre>
694
695 <p>
696 Dat is het. Nu kan je je netwerkt testen door een Internet server te pingen
697 (zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien
698 dit werkt, gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren.
699 Gelieve dan verder te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
700 </p>
701
702 </body>
703 </subsection>
704 </section>
705 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20