/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.8 - (show annotations) (download) (as text)
Sat Feb 5 09:38:22 2005 UTC (14 years ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.7: +29 -398 lines
File MIME type: application/xml
Updates from #80779 #80780 #80781 #80782 #80784 #80787 #80788 #80791 #80795 #80802

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.7 2005/01/01 16:19:20 swift Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>1.37</version>
12 <date>2004-12-30</date>
13
14 <section>
15 <title>Automatische Netwerk Detectie</title>
16 <subsection>
17 <title>Misschien werkt het gewoon?</title>
18 <body>
19
20 <p>
21 Indien je systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server, is
22 het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd
23 zijn. Indien dit zo is, dan zou je gebruik moeten kunnen maken van de vele
24 bijgevoegde, netwerk bewuste, commando's op de LiveCD zoals <c>ssh</c>,
25 <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>, enz.
26 </p>
27
28 <p>
29 Indien je netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
30 enkele netwerk interfaces, waaronder eth0, moeten weergeven:
31 </p>
32
33 <pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
34 # <i>/sbin/ifconfig</i>
35 <comment>(...)</comment>
36 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
37 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
38 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
39 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
40 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
41 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
42 collisions:1984 txqueuelen:100
43 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
44 Interrupt:11 Base address:0xe800
45 </pre>
46
47 </body>
48 </subsection>
49 <subsection>
50 <title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
51 <body>
52
53 <p>
54 Indien je met Internet wil verbinden met behulp van een proxy dien je een proxy
55 in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te
56 definiëren: je moet enkel een variabele instellen welke de proxy server
57 informatie bevat.
58 </p>
59
60 <p>
61 In de meeste gevallen kan je de variabelen definiëren gebruikmakend van de
62 server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy
63 <c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>.
64 </p>
65
66 <pre caption="Definiëren van de proxy servers">
67 <comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
68 # <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
69 <comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
70 # <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
71 <comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
72 # <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
73 </pre>
74
75 <p>
76 Indien je proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dien je de volgende
77 syntax voor de variabele gebruiken:
78 </p>
79
80 <pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
81 http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080
82 </pre>
83
84 </body>
85 </subsection>
86 <subsection>
87 <title>Testen van het Network</title>
88 <body>
89
90 <p>
91 Je kan proberen de DNS server van je ISP te pingen (terug te vinden in
92 <path>/etc/resolv.conf</path>) en een Web site naar jouw keuze, gewoon om er
93 zeker te zijn dat je pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct
94 werkt, enz...
95 </p>
96
97 <pre caption="Verdere netwerk testen">
98 # <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
99 </pre>
100
101 <p>
102 Ben je in staat om je netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kan je de rest van deze
103 sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
104 van de Schijven</uri>. Zo niet, dan moet je helaas iets meer werk verrichten.
105 </p>
106
107 </body>
108 </subsection>
109 </section>
110 <section>
111 <title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
112 <subsection>
113 <body>
114
115 <p>
116 Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media toe
117 om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken), <c>adsl-setup</c>
118 (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers - alleen beschikbaar
119 op x86) te gebruiken.
120 </p>
121
122 <p>
123 Als je installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als je
124 netwerk nog niet functioneert, ga verder met
125 <uri link="#doc_chap4">Handmatige network configuratie</uri>.
126 </p>
127
128 <ul>
129 <li>
130 Gewone Ethernet gebruikers zouden moeten verdergaan met
131 <uri link="#net-setup">Default: Gebruiken van net-setup</uri>
132 </li>
133 <li>
134 ADSL gebruikers moet verdergaan met
135 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri>
136 </li>
137 <li>
138 PPTP gebruikers moeten verdergaan met
139 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
140 </li>
141 </ul>
142
143 </body>
144 </subsection>
145 <subsection id="net-setup">
146 <title>Default: Gebruiken van net-setup</title>
147 <body>
148
149 <p>
150 Als je netwerk nog niet draait is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script
151 de makkelijkste optie:
152 </p>
153
154 <pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
155 # <i>net-setup eth0</i>
156 </pre>
157
158 <p>
159 <c>net-setup</c> zal je enkele vragen stellen over je netwerk omgeving. Als
160 alles klaar is zou je over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken.
161 Test je netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen
162 succesvol verloopt, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om Gentoo te installeren.
163 Sla de rest van deze sectie over en ga verder met
164 <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
165 </p>
166
167 <p>
168 Indien je netwerk nog niet werkt, ga verder met
169 <uri link="#doc_chap4">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
170 </p>
171
172
173 </body>
174 </subsection>
175 <subsection id="rp-pppoe">
176 <title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
177 <body>
178
179 <p>
180 Aangenomen dat je PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
181 LiveCD (alle versies) de dingen gemakkelijk voor je door <c>rp-pppoe</c> bij te
182 sluiten. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je verbinding te configureren.
183 Je zult worden gevraagd voor het ethernet apparaat dat is verbonden met je ADSL
184 modem, je gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van je DNS servers en of je een
185 basis firewall wenst of niet.
186 </p>
187
188 <pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
189 # <i>adsl-setup</i>
190 # <i>adsl-start</i>
191 </pre>
192
193 <p>
194 Indien iets fout gaat, controleer dan of je je gebruikersnaam en wachtwoord
195 correct getypt hebt door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
196 <path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet je er zeker van zijn dat je het
197 correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien je ethernet apparaat niet bestaat,
198 dan moet je de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet je verder gaan
199 met <uri link="#doc_chap4">Handmatie netwerk configuratie</uri> omdat we daar
200 uitleggen hoe je de geschikte netwerk modules laadt.
201 </p>
202
203 <p>
204 Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorberiden
205 van de Schijven</uri>.
206 </p>
207
208 </body>
209 </subsection>
210 <subsection id="pptp">
211 <title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
212 <body>
213
214 <p>
215
216 Heb je PPTP ondersteuning nodig, dan kan je gebruik maken van <c>pptpclient</c>
217 welke standaard op de LiveCDs beschikbaar is. Eerst moet je er zeker van zijn
218 dat je configuratie correct is. Pas <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
219 <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan zodat deze de juiste gebruikersnaam met
220 wachtwoord bevat:
221 </p>
222
223 <pre caption="Editeren van /etc/ppp/chap-secrets">
224 # <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
225 </pre>
226
227 <p>
228 Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
229 </p>
230
231 <pre caption="Editeren van /etc/ppp/options.pptp">
232 # <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
233 </pre>
234
235 <p>
236 Wanneer dit alles klaar is voer je gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die je
237 niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de
238 server:
239 </p>
240
241 <pre caption="Verbinden met een dial-in server">
242 # <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
243 </pre>
244
245 <p>
246 Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de
247 Schijven</uri>.
248 </p>
249
250 </body>
251 </subsection>
252 </section>
253 <section>
254 <title>Handmatige network configuratie</title>
255 <subsection>
256 <title>Laden van de geschikte netwerk modules</title>
257 <body>
258
259 <p>
260 Op het moment dat de Live CD start probeert deze alle hardware apparaten te
261 vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze
262 hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het
263 gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
264 </p>
265
266 <p>
267 Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk
268 dat je netwerkkaart niet automatisch gevonden werd. Dit betekent dat je de
269 geschikte kernel modules handmatig zult moeten laden.
270 </p>
271
272 <warn>
273 Sommige LiveCDs zijn gebouwd zonder ondersteuning voor modules. Dit betekent dat
274 alle beschikbare drivers al 'geladen' zijn. Als je kaart niet gevonden wordt,
275 dien je mogelijk een bug in te dienen om een geupdate LiveCD te krijgen.
276 </warn>
277
278 <p>
279 Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken,
280 gebruik <c>ls</c>:
281 </p>
282
283 <pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
284 # <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
285 </pre>
286
287 <p>
288 Indien je een stuurprogramma voor je netwerkkaart vindt, kun je deze gebruik
289 laden met behulp van <c>modprobe</c>:
290 </p>
291
292 <pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
293 <comment>(Als een voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
294 # <i>modprobe pcnet32</i>
295 </pre>
296
297 <p>
298 Om na te kijken of je netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kun je <c>ifconfig</c>
299 gebruiken. Een gedecteerde netwerkkaart resulteert in iets als het volgende:
300 </p>
301
302 <pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien succesvol">
303 # <i>ifconfig eth0</i>
304 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
305 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
306 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
307 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
308 collisions:0 txqueuelen:0
309 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
310 </pre>
311
312 <p>
313 Als je echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet
314 gedetecteerd:
315 </p>
316
317 <pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien niet succesvol">
318 # <i>ifconfig eth0</i>
319 eth0: error fetching interface information: Device not found
320 </pre>
321
322 <p>
323 Indien in je systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden ze aangeduid
324 als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die je
325 wil gebruiken goed functioneert en onthoud de correcte benaming gedurende dit
326 document. We zullen aannemen dat de netwerkkart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
327 </p>
328
329 <p>
330 Aangenomen dat je nu over een werkende netwerkkaart beschikt kan je nu
331 <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu
332 zou moeten werken) maar voor de hard-core mensen onder jullie zullen we
333 uitleggen hoe je je netwerkkaart handmatig kan configureren.
334 </p>
335
336 <p>
337 Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op je netwerk setup:
338 </p>
339
340 <ul>
341 <li><uri link="#dhcp">Gebruikmakend van DHCP</uri> voor automatisch verkrijgen van een IP adres</li>
342 <li>
343 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> indien je een draadloze kaart hebt
344 </li>
345 <li>
346 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt je uit wat je moet weten ivm netwerken
347 </li>
348 <li>
349 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri> legt uit hoe je je netwerk manueel moet instellen
350 </li>
351 </ul>
352
353 </body>
354 </subsection>
355 <subsection id="dhcp">
356 <title>Gebruik maken van DHCP</title>
357 <body>
358
359 <p>
360 DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
361 netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway,
362 nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien je over een DHCP server beschikt (of
363 indien je provider je met DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze
364 informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>:
365 </p>
366
367 <pre caption="Gebruikmakend van dhcpcd">
368 # <i>dhcpcd eth0</i>
369 <comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat je de hostname</comment>
370 <comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment>
371 <comment>In dat geval, gebruik</comment>
372 # <i>dhcpcd -HD eth0</i>
373 </pre>
374
375 <p>
376 Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
377 <uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je klaar om
378 verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
379 met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
380 </p>
381
382 </body>
383 </subsection>
384 <subsection id="wireless">
385 <title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
386 <body>
387
388 <note>
389 Niet alle LiveCDs hebben het <c>iwconfig</c> commando. Indien jouw LiveCD hier
390 niet over beschikt, kan je dit aan de praat krijgen door het volgen van het
391 <uri link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
392 project</uri> (EN).
393 </note>
394
395 <p>
396 Indien je een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zul je je draadloze
397 instellingen moeten configureren voordat je verder gaat. Om de huidige
398 draadloze instellingen van je kaart te raadplegen kun je gebruik maken van
399 <c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> kan het volgende tonen:
400 </p>
401
402 <pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
403 # <i>iwconfig eth0</i>
404 eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
405 Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
406 Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
407 Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
408 Power Management:off
409 Link Quality:25/10 Signal level:-51 dBm Noise level:-102 dBm
410 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
411 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
412 </pre>
413
414 <note>
415 Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> apparaat-naam hebben
416 in plaats van <c>eth0</c>.
417 </note>
418
419 <p>
420 Voor de meeste gebruikers, zijn er 2 instellingen die mogelijk belangrijk zijn
421 om te veranderen, de ESSID (aka als draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
422 Indien de ESSID en Access Point adres van je Access Point reeds worden
423 weergegeven en je gebruikt geen WEP, dan werkt je draadloze netwerk. Indien je
424 je ESSID moet veranderen of indien je een WEP sleutel wil toevoegen, kun je de
425 volgende commando's uitvoeren:
426 </p>
427
428 <pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
429 <comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
430 # <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
431
432 <comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment>
433 # <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
434
435 <comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan met een "s:")</comment>
436 # <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
437 </pre>
438
439 <p>
440 Je kan dan je draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c>
441 uit te voeren. Als je draadloze netwerk werkt, kan je beginnen met het
442 instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie
443 (<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of
444 gebruikmakend van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
445 </p>
446
447 </body>
448 </subsection>
449 <subsection id="network_term">
450 <title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
451 <body>
452
453 <note>
454 Indien je je IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
455 dan kun je deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
456 link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
457 </note>
458
459 <p>
460 Indien alles faalt, moet je je netwerk handmatig configureren. Wees niet bang,
461 het is verre van moeilijk. Eerst gaan we een bepaalde hoeveelheid van netwerken
462 uitleggen omdat je het nodig zult hebben om je netwerk naar jouw wensen in te
463 stellen. Wanneer je klaar bent met het lezen van dit onderdeel zul je weten wat
464 een <e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor staat, hoe een
465 <e>broadcast</e> adres wordt gevormd en waarom je een <e>nameserver</e> nodig
466 hebt.
467 </p>
468
469 <p>
470 In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
471 Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en
472 255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, zulk een IP adres bestaat
473 uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
474 </p>
475
476 <pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
477 IP Adres (getallen): 192.168.0.2
478 IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
479 -------- -------- -------- --------
480 192 168 0 2
481 </pre>
482
483 <p>
484 Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
485 in acht worden genomen (dus alle hosts die je wil bereiken moeten een
486 uniek IP adres hebben). Om een onderscheid te kunnen maken tussen hosts
487 binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
488 in 2 gedeelten: het <e>netwerk</e> gedeelte en het <e>host</e> gedeelte.
489 </p>
490
491 <p>
492 De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van
493 enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het gedeelte van het IP adres dat
494 gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het
495 host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven.
496 </p>
497
498 <pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
499 IP-adres: 192 168 0 2
500 11000000 10101000 00000000 00000010
501 Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
502 255 255 255 0
503 +--------------------------+--------+
504 Netwerk Host
505 </pre>
506
507 <p>
508
509 Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar
510 192.168.1.2 niet.
511 </p>
512
513 <p>
514 Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
515 als jouw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host
516 op je netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden
517 van pakketten.
518 </p>
519
520 <pre caption="Broadcast adres">
521 IP-adres: 192 168 0 2
522 11000000 10101000 00000000 00000010
523 Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
524 192 168 0 255
525 +--------------------------+--------+
526 Netwerk Host
527 </pre>
528
529 <p>
530 Om op het internet te kunnen surfen, moet je weten welke host de internet
531 verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is
532 heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
533 </p>
534
535 <p>
536 We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host
537 via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heb je een dienst nodig die een
538 naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals
539 <e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n
540 dienst te gebruiken dien je de nodige <e>name servers</e> in
541 <path>/etc/resolv.conf</path> te zetten.
542 </p>
543
544 <p>
545
546 In sommige gevallen doet je gateway ook dienst als nameserver.
547 Anders zul je de nameservers die je van je ISP hebt verkregen moeten gebruiken.
548 </p>
549
550 <p>
551
552 Om samen te vatten, nu moet je over de volgende informatie beschikken
553 voordat je verder kan gaan.
554 </p>
555
556 <table>
557 <tr>
558 <th>Netwerk Item</th>
559 <th>Voorbeeld</th>
560 </tr>
561 <tr>
562 <ti>Uw IP adres</ti>
563 <ti>192.168.0.2</ti>
564 </tr>
565 <tr>
566 <ti>Netmask</ti>
567 <ti>255.255.255.0</ti>
568 </tr>
569 <tr>
570 <ti>Broadcast</ti>
571 <ti>192.168.0.255</ti>
572 </tr>
573 <tr>
574 <ti>Gateway</ti>
575 <ti>192.168.0.1</ti>
576 </tr>
577 <tr>
578 <ti>Nameserver(s)</ti>
579 <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti>
580 </tr>
581 </table>
582
583 </body>
584 </subsection>
585 <subsection id="ifconfig_route">
586 <title>Gebruik ifconfig en route</title>
587 <body>
588
589 <p>
590 Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres
591 gebruikmakend van <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway
592 gebruikmakend van <c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het
593 IP adres in <path>/etc/resolv.conf</path>.
594 </p>
595
596 <p>
597 Om een IP adres toe te wijzen dien je over een IP adres, broadcast adres en
598 netmask beschikken. Voer daarna het volgende commando uit. Vervang hier
599 <c>$(IP_ADDR)</c> met je IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met je broadcast adres
600 en <c>$(NETMASK)</c> met je netmask:
601 </p>
602
603 <pre caption="Gebruiken van ifconfig">
604 # <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
605 </pre>
606
607 <p>
608 Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c>
609 hier met je gateway IP adres:
610 </p>
611
612 <pre caption="Gebruiken van route">
613 # <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
614 </pre>
615
616 <p>
617 Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je favoriete editor (in ons
618 voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>):
619 </p>
620
621 <pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf">
622 # <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
623 </pre>
624
625 <p>
626 Vul nu je nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
627 Wees er zeker van dat je <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
628 vervangt met de geschikte nameserver adressen:
629 </p>
630
631 <pre caption="/etc/resolv.conf template">
632 nameserver ${NAMESERVER1}
633 nameserver ${NAMESERVER2}
634 </pre>
635
636 <p>
637 Dat is alles. Nu kan je je netwerk testen door een internet server te pingen
638 (zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt,
639 gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Gelieve nu verder
640 te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
641 </p>
642
643 </body>
644 </subsection>
645 </section>
646 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20