/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.15 - (hide annotations) (download) (as text)
Mon Apr 14 17:10:56 2008 UTC (10 years, 8 months ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.14: +257 -265 lines
File MIME type: application/xml
Updates from #217007

1 neysx 1.15 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 neysx 1.3 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 neysx 1.12 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 neysx 1.3
7 neysx 1.15 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/handbook/hb-install-network.xml,v 1.53 2008/04/01 08:53:46 nightmorph Exp $ -->
8 swift 1.4
9 swift 1.5 <sections>
10    
11 diox 1.14 <abstract>
12 neysx 1.15 Om de laatste broncode te kunnen downloaden, is het nodig om de
13     netwerkvoorziening in te stellen.
14 diox 1.14 </abstract>
15    
16 neysx 1.15 <version>5.0</version>
17     <date>2008-04-01</date>
18 neysx 1.3
19     <section>
20 neysx 1.15 <title>Automatische Netwerk Detectie</title>
21 neysx 1.3 <subsection>
22 neysx 1.8 <title>Misschien werkt het gewoon?</title>
23 neysx 1.3 <body>
24    
25     <p>
26 neysx 1.15 Als jouw systeem is verbonden in een Ethernet netwerk met DHCP server, is het
27     erg waarschijnlijk dat jouw netwerk configuratie al automatisch voor jouw is
28     ingesteld. Als dit zo is, zou je jouw voordeel kunnen doen met de vele
29     inbegrepen netwerk-bewuste commando's op de Installatie CD zoals onder andere
30 swift 1.10 <c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>.
31 neysx 1.3 </p>
32    
33     <p>
34 neysx 1.15 Als de netwerkvoorziening al voor jouw is geconfigureerd, zou het
35     <c>/sbin/ifconfig</c> commando naast lo een aantal netwerk interfaces moeten
36     vermelden, zoals eth0:
37 neysx 1.3 </p>
38    
39 neysx 1.8 <pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
40     # <i>/sbin/ifconfig</i>
41     <comment>(...)</comment>
42     eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
43     inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
44     inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
45     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
46     RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
47     TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
48     collisions:1984 txqueuelen:100
49     RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
50 neysx 1.15 Interrupt:11 Base address:0xe800
51 neysx 1.8 </pre>
52 neysx 1.3
53     </body>
54     </subsection>
55     <subsection>
56 neysx 1.15 <title>Optioneel: Configureer iedere Proxy</title>
57 neysx 1.3 <body>
58    
59     <p>
60 neysx 1.15 Als je toegang hebt tot het Internet via een proxy, moet je wellicht proxy
61     informatie instellen tijdens de installatie. Het is erg makkelijk om een proxy
62     te definiëren: je hoeft slechts een variabele definiëren die de proxy server
63 swift 1.6 informatie bevat.
64 neysx 1.3 </p>
65    
66     <p>
67 neysx 1.15 In de meeste gevallen kun je de variabelen definiëren door de server hostname
68     te gebruiken. Als voorbeeld nemen we aan dat de proxy de naam
69     <c>proxy.gentoo.org</c> heeft en de poort <c>8080</c> is.
70 neysx 1.3 </p>
71    
72 neysx 1.15 <pre caption="Proxy servers definiëren">
73     <comment>(Als de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
74 neysx 1.3 # <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
75 neysx 1.15 <comment>(Als de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
76 neysx 1.3 # <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
77 neysx 1.15 <comment>(Als de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
78 neysx 1.3 # <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
79     </pre>
80    
81     <p>
82 neysx 1.15 Als jouw proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist, moet je de volgende
83 swift 1.6 syntax voor de variabele gebruiken:
84 neysx 1.3 </p>
85    
86 neysx 1.15 <pre caption="Gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
87     http://<i>gebruikersnaam</i>:<i>wachtwoord</i>@proxy.gentoo.org:8080
88 neysx 1.3 </pre>
89    
90     </body>
91     </subsection>
92     <subsection>
93 neysx 1.15 <title>Testen van het Netwerk</title>
94 neysx 1.3 <body>
95    
96     <p>
97 neysx 1.15 Wellicht wil je proberen om jouw ISP's DNS server (te vinden in
98     <path>/etc/resolv.conf</path>) en een zelf gekozen website te pingen, om zeker
99     te zijn dat jouw pakketjes het net bereiken, de DNS naam resolutie correct
100     werkt, etc.
101 neysx 1.3 </p>
102    
103 neysx 1.15 <pre caption="Verder testen van het netwerk">
104 diox 1.14 # <i>ping -c 3 www.gentoo.org</i>
105 neysx 1.3 </pre>
106    
107     <p>
108 neysx 1.15 Als je nu jouw netwerk kunt gebruiken, kun je de rest van deze sectie overslaan
109     en verder gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de schijven
110     (Engels)</uri>. Zoniet, lees verder.
111 neysx 1.3 </p>
112    
113     </body>
114     </subsection>
115     </section>
116     <section>
117     <title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
118     <subsection>
119     <body>
120    
121     <p>
122 neysx 1.15 Als het netwerk niet meteen werkt, kun je op sommige installatie media
123     <c>net-setup</c> (voor reguliere of draadloze netwerken) gebruiken,
124 diox 1.14 <c>pppoe-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers
125 neysx 1.15 - beschikbaar op x86, amd64, alpha, ppc en ppc64).
126 neysx 1.3 </p>
127    
128     <p>
129 neysx 1.15 Als jouw installatie medium niet een van deze programma's heeft of jouw netwerk
130     functioneert nog niet, ga verder met <uri link="#doc_chap3">Handmatige Netwerk
131     Configuratie</uri>.
132 neysx 1.3 </p>
133    
134     <ul>
135     <li>
136 neysx 1.15 Reguliere Ethernet gebruikers zouden verder moeten gaan met <uri
137     link="#net-setup">Standaard: Gebruiken van net-setup</uri>
138 neysx 1.3 </li>
139     <li>
140 neysx 1.15 ADSL gebruikers zouden verder moeten gaan met <uri link="#ppp">Alternatief:
141     Gebruiken van PPP</uri>
142 neysx 1.3 </li>
143     <li>
144 neysx 1.15 PPTP gebruikers zouden verder moeten gaan met <uri
145     link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
146 neysx 1.3 </li>
147     </ul>
148    
149     </body>
150     </subsection>
151     <subsection id="net-setup">
152 neysx 1.12 <title>Standaard: Gebruiken van net-setup</title>
153 neysx 1.3 <body>
154    
155     <p>
156 neysx 1.15 De simpelste manier om de netwerkvoorziening in te stellen als het niet
157     automatisch werd geconfigureerd is het uitvoeren van het <c>net-setup</c>
158     script:
159 neysx 1.3 </p>
160    
161     <pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
162     # <i>net-setup eth0</i>
163     </pre>
164    
165     <p>
166 neysx 1.15 <c>net-setup</c> zal je enige vragen stellen over jouw netwerk omgeving.
167     Wanneer dit klaar is, zou je een werkende netwerk verbinding moeten hebben.
168     Test jouw netwerk verbinding zoals eerder werd vermeld. Als de tests positief
169     zijn, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Sla de rest van
170     deze sectie over en ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
171     van de schijven (Engels)</uri>.
172 neysx 1.3 </p>
173    
174     <p>
175 neysx 1.15 Als jouw netwerk nog steeds niet werkt, ga verder met
176     <uri link="#doc_chap3">Handmatige Netwerk Configuratie</uri>.
177 neysx 1.3 </p>
178    
179    
180     </body>
181     </subsection>
182 neysx 1.15 <subsection id="ppp">
183     <title>Alternatief: Gebruiken van PPP</title>
184 neysx 1.3 <body>
185    
186     <p>
187 neysx 1.15 Ervan uitgaande dat je PPPoE nodig hebt om verbinding te maken met het
188     internet, heeft de Installatie CD (elke versie) het je makkelijk gemaakt door
189     <c>ppp</c> bij te sluiten. Gebruik het gegeven <c>pppoe-setup</c> script om
190     jouw verbinding te configureren. Je zult gevraagd worden naar het ethernet
191     apparaat dat is verbonden met jouw adsl modem, jouw gebruikersnaam en
192     wachtwoord, de IP's van jouw DNS servers en of je een basis firewall nodig hebt
193     of niet.
194 neysx 1.3 </p>
195    
196 neysx 1.15 <pre caption="Gebruik van ppp">
197 diox 1.14 # <i>pppoe-setup</i>
198     # <i>pppoe-start</i>
199 neysx 1.3 </pre>
200    
201     <p>
202 neysx 1.15 Als er iets verkeerd gaat, kijk dan na of je jouw gebruikersnaam en wachtwoord
203     correct hebt ingevoerd door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
204     <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> en verzeker jezelf dat je het juiste
205     ethernet apparaat gebruikt. Als jouw ethernet apparaat niet bestaat, zul je de
206     geschikte netwerk module moeten laden. In dat geval zou je verder moeten gaan
207     met <uri link="#doc_chap3">Handmatige Netwerk Configuratie</uri> omdat we daar
208     uitleggen hoe je de geschikte netwerk modules moet laden.
209 neysx 1.3 </p>
210    
211     <p>
212 neysx 1.15 Als alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van
213     de schijven (Engels)</uri>
214 neysx 1.3 </p>
215    
216     </body>
217     </subsection>
218     <subsection id="pptp">
219     <title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
220     <body>
221    
222     <p>
223 neysx 1.15 Als je PPTP ondersteuning nodig hebt, kun je <c>pptpclient</c> gebruiken die is
224     meegegeven op onze Installatie CD's. Je moet echter eerst zeker weten dat jouw
225     configuratie correct is. Bewerk <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
226     <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> zodat het de juiste
227     gebruikersnaam/wachtwoord combinatie bevat:
228 neysx 1.3 </p>
229    
230 neysx 1.15 <pre caption="Bewerken van /etc/ppp/chap-secrets">
231 neysx 1.3 # <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
232     </pre>
233    
234     <p>
235 neysx 1.15 Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan wanneer nodig:
236 neysx 1.3 </p>
237    
238 neysx 1.15 <pre caption="Bewerken van /etc/ppp/options.pptp">
239 neysx 1.3 # <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
240     </pre>
241    
242     <p>
243 neysx 1.15 Wanneer dit alles is gedaan, voer <c>pptp</c> uit (samen met de opties die je
244     niet kon instellen in <path>options.pptp</path>) om met de server te verbinden:
245 neysx 1.3 </p>
246    
247 neysx 1.15 <pre caption="Verbinding maken met een inbel server">
248 neysx 1.3 # <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
249     </pre>
250    
251     <p>
252 neysx 1.15 Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de schijven
253     (Engels)</uri>.
254 neysx 1.3 </p>
255    
256     </body>
257     </subsection>
258     </section>
259     <section>
260 neysx 1.15 <title>Handmatige Netwerk Configuratie</title>
261 neysx 1.3 <subsection>
262 neysx 1.15 <title>Laden van de Geschikte Netwerk Modules</title>
263 neysx 1.3 <body>
264    
265     <p>
266 neysx 1.15 Als de Installatie CD opstart, probeert deze al jouw hardware apparaten te
267     detecteren en de geschikte kernel modules (drivers) om jouw hardware te
268     ondersteunen te laden. In de grote meerderheid van de gevallen, gaat dit erg
269     goed. Echter, in een aantal gevallen, kan het zijn dat de kernel modules die je
270     nodig hebt niet automatisch worden geladen.
271 neysx 1.3 </p>
272    
273     <p>
274 neysx 1.15 Als <c>net-setup</c> of <c>pppoe-setup</c> mislukten, dan is het mogelijk dat
275     je netwerkkaart niet meteen werd gevonden. Dit betekent dat je wellicht de
276 neysx 1.12 geschikte kernel modules handmatig moet laden.
277 neysx 1.3 </p>
278    
279     <p>
280 neysx 1.15 Om uit te vinden welke kernel modules we aanbieden voor netwerkvoorziening,
281     gebruik <c>ls</c>:
282 neysx 1.3 </p>
283    
284 neysx 1.15 <pre caption="Zoeken naar gegeven modules">
285 neysx 1.3 # <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
286     </pre>
287    
288     <p>
289 neysx 1.15 Als je een driver voor jouw netwerkkaart vindt, gebruik <c>modprobe</c> om de
290     kernel module te laden:
291 neysx 1.3 </p>
292    
293 neysx 1.15 <pre caption="Gebruiken van modprobe om een kernel module te laden">
294     <comment>(Als voorbeeld laden we de pcnet32 module)</comment>
295 neysx 1.3 # <i>modprobe pcnet32</i>
296     </pre>
297    
298     <p>
299 neysx 1.15 Om na te gaan of jouw netwerkkaart nu gedetecteerd is, gebruik <c>ifconfig</c>.
300     Een gedetecteerde netwerkkaart zou moeten resulteren in iets als het volgende:
301 neysx 1.3 </p>
302    
303 neysx 1.15 <pre caption="Testen van de beschikbaarheid van jouw netwerkkaart, succesvol">
304 neysx 1.3 # <i>ifconfig eth0</i>
305     eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
306     BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
307     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
308     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
309     collisions:0 txqueuelen:0
310     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
311     </pre>
312    
313     <p>
314 neysx 1.15 Als je echter de volgende foutmelding krijgt, is de netwerkkaart niet
315     gedetecteerd:
316 neysx 1.3 </p>
317    
318 neysx 1.15 <pre caption="Testen van de beschikbaarheid van jouw netwerkkaart, mislukt">
319 neysx 1.3 # <i>ifconfig eth0</i>
320     eth0: error fetching interface information: Device not found
321     </pre>
322    
323     <p>
324 neysx 1.15 Als je meerdere netwerkkaarten in jouw systeem hebt, hebben ze de volgende
325     namen <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Verzeker jezelf dat de netwerkkaart die je
326     wil gebruiken goed werkt en onthoud om de correcte benaming in dit document te
327     gebruiken. We gaan ervan uit dat de netwerkkaart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
328 neysx 1.3 </p>
329    
330     <p>
331 neysx 1.15 Ervan uitgaande dat je nu een gedetecteerde netwerkkaart hebt, kun je opnieuw
332     <c>net-setup</c> of <c>pppoe-setup</c> proberen (wat nu zou moeten werken),
333     maar voor de harde kern onder jullie leggen we uit hoe je jouw netwerk
334     handmatig configureert.
335 neysx 1.3 </p>
336    
337     <p>
338 neysx 1.15 Selecteer een van de volgende secties gebaseerd op jouw netwerk situatie:
339 neysx 1.3 </p>
340    
341     <ul>
342 neysx 1.15 <li>
343     <uri link="#install-dhcp">Gebruiken van DHCP</uri> voor het automatische
344     verkrijgen van een IP
345 neysx 1.12 </li>
346 neysx 1.3 <li>
347 neysx 1.15 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> als je een
348     draadloze kaart hebt
349 neysx 1.3 </li>
350     <li>
351 neysx 1.15 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt uit
352     wat je moet weten over netwerkvoorziening
353 neysx 1.3 </li>
354     <li>
355 neysx 1.15 <uri link="#ifconfig_route">Gebruiken van ifconfig en route</uri> legt uit
356     hoe je jouw netwerkvoorziening handmatig handmatig instelt
357 neysx 1.3 </li>
358     </ul>
359    
360     </body>
361     </subsection>
362 neysx 1.15 <subsection id="install-dhcp">
363     <title>Gebruiken van DHCP</title>
364 neysx 1.3 <body>
365    
366     <p>
367 neysx 1.15 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
368     netwerkvoorzienings-informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast
369     adres, gateway, nameservers etc.). Dit werkt alleen als je een DHCP server in
370     jouw netwerk hebt (of als jouw provider een DHCP service aanbiedt). Om ervoor
371     te zorgen dat jouw netwerk interface deze informatie automatisch ontvangt,
372     gebruik <c>dhcpcd</c>:
373 neysx 1.3 </p>
374    
375 neysx 1.15 <pre caption="Gebruiken van dhcpcd">
376 neysx 1.3 # <i>dhcpcd eth0</i>
377 neysx 1.15 <comment>Sommige netwerkbeheerders vereisen dat je de hostnaam en domeinnaam gebruikt
378     gegeven door de DHCP server. In dat geval, gebruik</comment>
379 neysx 1.3 # <i>dhcpcd -HD eth0</i>
380     </pre>
381    
382     <p>
383 neysx 1.15 Als dit werkt (probeer een internet server te pingen, bijvoorbeeld <uri
384     link="http://www.google.com">Google</uri>), dan is alles ingesteld en ben je
385     klaar om verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder met <uri
386     link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de schijven (Engels)</uri>.
387 neysx 1.3 </p>
388    
389     </body>
390     </subsection>
391     <subsection id="wireless">
392     <title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
393     <body>
394    
395     <note>
396 neysx 1.15 Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op x86,
397     amd64 en ppc Installatie CD's. Je kunt de uitbreidingen nog steeds op een
398     andere manier werkend krijgen door de instructie van het <uri
399     link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README"> linux-wlan-ng
400     project</uri> te volgen.
401 neysx 1.3 </note>
402    
403     <p>
404 neysx 1.15 Als je een draadloze (802.11) kaart gebruikt, moet je wellicht jouw draadloze
405     instellingen configureren voordat je verder gaat. Om de huidige draadloze
406     instellingen voor jouw kaart te zien, kun je <c>iwconfig</c> gebruiken. Het
407     uitvoeren van <c>iwconfig</c> laat wellicht het volgende zien:
408 neysx 1.3 </p>
409    
410 neysx 1.15 <pre caption="Tonen van de huidige draadloze instellingen">
411 neysx 1.3 # <i>iwconfig eth0</i>
412     eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
413     Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
414     Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
415     Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
416     Power Management:off
417     Link Quality:25/10 Signal level:-51 dBm Noise level:-102 dBm
418     Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
419     excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
420     </pre>
421    
422     <note>
423 neysx 1.15 Sommige draadloze kaarten kunnen een apparaat naam als <c>wlan0</c> of
424     <c>ra0</c> hebben in plaats van <c>eth0</c>. Voer <c>iwconfig</c> uit zonder
425     enige parameters om de correcte apparaatnaam te achterhalen.
426 neysx 1.3 </note>
427    
428     <p>
429 neysx 1.15 Voor de meeste gebruikers zijn er slechts twee instellingen die wellicht van
430     belang zijn om te veranderen, de ESSID (beter bekend als draadloze netwerk
431     naam) of de WEP sleutel. Als de vermeldde ESSID en het Access Point adres al
432     hetzelfde zijn als jouw access point en je gebruikt geen WEP, dan werkt je
433     draadloze verbinding. Als je jouw ESSID moet veranderen, of een WEP sleutel
434     moet toevoegen, kun je de volgende commando's uitvoeren:
435 neysx 1.3 </p>
436    
437 neysx 1.15 <pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van WEP sleutel">
438     <comment>(Hiermee wordt de netwerknaam ingesteld naar "GentooNode")</comment>
439 neysx 1.3 # <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
440    
441 neysx 1.15 <comment>(Hiermee wordt een hex WEP sleutel ingesteld)</comment>
442 neysx 1.3 # <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
443    
444 neysx 1.15 <comment>(Hiermee wordt een ASCII sleutel ingesteld - zet "s:" ervoor)</comment>
445     # <i>iwconfig eth0 key s:een-wachtwoord</i>
446 neysx 1.3 </pre>
447    
448     <p>
449 neysx 1.15 Je kunt jouw draadloze instellingen opnieuw bevestigen door <c>iwconfig</c> te
450     gebruiken. Als je draadloze verbinding werkt, kun je verder gaan met het
451     configureren van de IP niveau netwerkvoorzienings-opties zoals beschreven in de
452     volgende sectie (<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk
453     Terminologie</uri>) of door het <c>net-setup</c> programma te gebruiken zoals
454     eerder beschreven.
455 neysx 1.3 </p>
456    
457     </body>
458     </subsection>
459     <subsection id="network_term">
460     <title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
461     <body>
462    
463     <note>
464 neysx 1.15 Als je jouw IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers weet, dan kun je
465     deze subsectie overslaan en verder gaan met <uri
466     link="#ifconfig_route">Gebruiken van ifconfig en route</uri>.
467 neysx 1.3 </note>
468    
469     <p>
470 neysx 1.15 Als al het bovenstaande mislukt, zul je jouw netwerk handmatig moeten
471     instellen. Dit is helemaal niet moeilijk. Je moet echter bekend zijn met enige
472     netwerk terminologie, aangezien je dat nodig hebt om het netwerk naar eigen
473     tevredenheid in te stellen. Na dit te hebben gelezen, weet je wat een
474     <e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor dient, hoe een <e>broadcast</e>
475     adres is geformuleerd en waarom je <e>nameservers</e> nodig hebt.
476 neysx 1.3 </p>
477    
478     <p>
479 neysx 1.15 In een netwerk zijn hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
480     Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van vier nummers tussen 0 en 255.
481     Goed, zo wordt het tenminste door ons beschouwd. In het echt bestaat zo'n IP
482     adres uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
483 neysx 1.3 </p>
484    
485     <pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
486 neysx 1.15 IP Adres (nummers): 192.168.0.2
487     IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
488     -------- -------- -------- --------
489     192 168 0 2
490 neysx 1.3 </pre>
491    
492     <p>
493 neysx 1.15 Zo'n IP adres is uniek voor een host zover het alle toegankelijke netwerken
494     betreft (d.w.z. elke host die je kunt bereiken moet een uniek IP adres hebben).
495     Om onderscheid te maken tussen hosts binnen en buiten een netwerk, is het IP
496     adres verdeeld in twee delen: het <e>netwerk</e> deel en het <e>host</e> deel.
497 neysx 1.3 </p>
498    
499     <p>
500 neysx 1.15 De verdeling is opgeschreven met een <e>netmask</e>, een verzameling van enen
501     gevolgd door een verzameling nullen. Het deel van het IP dat kan worden
502     ingedeeld door de enen is het netwerk-deel, het andere is het host-deel. Zoals
503     gebruikelijk, kan de netmask worden opgeschreven als een IP adres.
504 neysx 1.3 </p>
505    
506 neysx 1.15 <pre caption="Voorbeeld van netwerk/host verdeling">
507     IP adres: 192 168 0 2
508     11000000 10101000 00000000 00000010
509     Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
510     255 255 255 0
511     +--------------------------+--------+
512     Netwerk Host
513 neysx 1.3 </pre>
514    
515     <p>
516 neysx 1.15 Met andere woorden, 192.168.0.14 is nog steeds deel van ons voorbeeld netwerk,
517     maar 192.168.1.2 niet.
518 neysx 1.3 </p>
519    
520     <p>
521 neysx 1.15 Het <e>broadcast</e> adres is een IP adres met hetzelfde netwerk-deel als jouw
522     netwerk, maar met alleen nullen als host-deel. Elke host in jouw netwerk
523     luistert naar dit IP adres. Het wordt echt gebruikt om pakketjes te verzenden.
524 neysx 1.3 </p>
525    
526     <pre caption="Broadcast adres">
527 neysx 1.15 IP adres: 192 168 0 2
528     11000000 10101000 00000000 00000010
529     Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
530     192 168 0 255
531     +--------------------------+--------+
532     Netwerk Host
533 neysx 1.3 </pre>
534    
535     <p>
536 neysx 1.15 Om op het internet te surfen, moet je weten welke host de Internet verbinding
537     deelt. Deze host wordt de <e>gateway</e> genoemd. Omdat het een normale host
538     is, heeft deze een normaal IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
539 neysx 1.3 </p>
540    
541     <p>
542 neysx 1.15 We stelden eerder dat elke host zijn eigen IP adres heeft. Om deze host te
543     bereiken met een naam (in plaats van een IP adres) heb je een service nodig die
544     een naam (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) vertaalt naar een IP adres (zoals
545     <e>64.5.62.82</e>). Zo'n service wordt een name service genoemd. Om zo'n
546     service te gebruiken, moet je de nodige <e>name servers</e> in
547     <path>/etc/resolv.conf</path> definiëren.
548 neysx 1.3 </p>
549    
550     <p>
551 neysx 1.15 In sommige gevallen dient jouw gateway ook als nameserver. Anders moet je de
552     door jouw ISP gegeven nameservers invoeren.
553 neysx 1.3 </p>
554    
555     <p>
556 neysx 1.15 Samenvattend heb je de volgende informatie nodig voordat je verder gaat:
557 neysx 1.3 </p>
558    
559     <table>
560     <tr>
561 neysx 1.15 <th>Netwerk Onderdeel</th>
562 neysx 1.3 <th>Voorbeeld</th>
563     </tr>
564     <tr>
565 neysx 1.15 <ti>Jouw IP adres</ti>
566 neysx 1.3 <ti>192.168.0.2</ti>
567     </tr>
568     <tr>
569     <ti>Netmask</ti>
570     <ti>255.255.255.0</ti>
571     </tr>
572     <tr>
573     <ti>Broadcast</ti>
574     <ti>192.168.0.255</ti>
575     </tr>
576     <tr>
577     <ti>Gateway</ti>
578     <ti>192.168.0.1</ti>
579     </tr>
580     <tr>
581     <ti>Nameserver(s)</ti>
582     <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti>
583     </tr>
584     </table>
585    
586     </body>
587     </subsection>
588     <subsection id="ifconfig_route">
589 neysx 1.15 <title>Gebruiken van ifconfig en route</title>
590 neysx 1.3 <body>
591    
592     <p>
593 neysx 1.15 Het opstellen van je netwerk bestaat uit drie stappen. Eerst geven we onszelf
594     een IP adres door <c>ifconfig</c> te gebruiken. Vervolgens stellen we de weg
595     naar de gateway in door <c>route</c> te gebruiken. Daarna maken we het af door
596     de nameserver IP's in <path>/etc/resolv.conf</path> te plaatsen.
597 neysx 1.3 </p>
598    
599     <p>
600 neysx 1.15 Om een IP adres te geven, heb je jouw IP adres nodig, broadcast adres en
601     netmask. Voer vervolgens het volgende commando uit, waarbij je
602     <c>${IP_ADDR}</c> vervangt met jouw IP adres, <c>${BROADCAST}</c> met jouw
603     broadcast adres en <c>${NETMASK}</c> met jouw netmask:
604 neysx 1.3 </p>
605    
606     <pre caption="Gebruiken van ifconfig">
607     # <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
608     </pre>
609    
610     <p>
611 neysx 1.15 Stel nu de weg naar de gateway in door <c>route</c> te gebruiken. Vervang
612     <c>${GATEWAY}</c> met jouw gateway IP adres.
613 neysx 1.3 </p>
614    
615     <pre caption="Gebruiken van route">
616     # <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
617     </pre>
618    
619     <p>
620 neysx 1.15 Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met jouw favoriete tekstbewerker (we
621     gebruiken <c>nano</c> in ons voorbeeld):
622 neysx 1.3 </p>
623    
624 neysx 1.15 <pre caption="Maken van /etc/resolv.conf">
625 neysx 1.3 # <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
626     </pre>
627    
628     <p>
629 neysx 1.15 Vul nu jouw nameserver(s) in door het volgende als sjabloon te gebruiken.
630     Verzeker jezelf dat je <c>${NAMESERVER1}</c> en <c>${NAMESERVER2}</c> vervangt
631     door de geschikte nameserver adressen:
632 neysx 1.3 </p>
633    
634 neysx 1.15 <pre caption="/etc/resolv.conf sjabloon">
635 neysx 1.3 nameserver ${NAMESERVER1}
636     nameserver ${NAMESERVER2}
637     </pre>
638    
639     <p>
640 neysx 1.15 Dat is alles. Test nu je netwerk door een Internet server te pingen
641     (bijvoorbeeld <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Als dit werkt,
642     gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Ga verder met <uri
643     link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Harde Schijven (Engels)</uri>.
644 neysx 1.3 </p>
645    
646     </body>
647     </subsection>
648     </section>
649     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20