/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.15 - (show annotations) (download) (as text)
Mon Apr 14 17:10:56 2008 UTC (10 years, 1 month ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.14: +257 -265 lines
File MIME type: application/xml
Updates from #217007

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6
7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/handbook/hb-install-network.xml,v 1.53 2008/04/01 08:53:46 nightmorph Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <abstract>
12 Om de laatste broncode te kunnen downloaden, is het nodig om de
13 netwerkvoorziening in te stellen.
14 </abstract>
15
16 <version>5.0</version>
17 <date>2008-04-01</date>
18
19 <section>
20 <title>Automatische Netwerk Detectie</title>
21 <subsection>
22 <title>Misschien werkt het gewoon?</title>
23 <body>
24
25 <p>
26 Als jouw systeem is verbonden in een Ethernet netwerk met DHCP server, is het
27 erg waarschijnlijk dat jouw netwerk configuratie al automatisch voor jouw is
28 ingesteld. Als dit zo is, zou je jouw voordeel kunnen doen met de vele
29 inbegrepen netwerk-bewuste commando's op de Installatie CD zoals onder andere
30 <c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>.
31 </p>
32
33 <p>
34 Als de netwerkvoorziening al voor jouw is geconfigureerd, zou het
35 <c>/sbin/ifconfig</c> commando naast lo een aantal netwerk interfaces moeten
36 vermelden, zoals eth0:
37 </p>
38
39 <pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
40 # <i>/sbin/ifconfig</i>
41 <comment>(...)</comment>
42 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
43 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
44 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
45 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
46 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
47 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
48 collisions:1984 txqueuelen:100
49 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
50 Interrupt:11 Base address:0xe800
51 </pre>
52
53 </body>
54 </subsection>
55 <subsection>
56 <title>Optioneel: Configureer iedere Proxy</title>
57 <body>
58
59 <p>
60 Als je toegang hebt tot het Internet via een proxy, moet je wellicht proxy
61 informatie instellen tijdens de installatie. Het is erg makkelijk om een proxy
62 te definiëren: je hoeft slechts een variabele definiëren die de proxy server
63 informatie bevat.
64 </p>
65
66 <p>
67 In de meeste gevallen kun je de variabelen definiëren door de server hostname
68 te gebruiken. Als voorbeeld nemen we aan dat de proxy de naam
69 <c>proxy.gentoo.org</c> heeft en de poort <c>8080</c> is.
70 </p>
71
72 <pre caption="Proxy servers definiëren">
73 <comment>(Als de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
74 # <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
75 <comment>(Als de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
76 # <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
77 <comment>(Als de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
78 # <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
79 </pre>
80
81 <p>
82 Als jouw proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist, moet je de volgende
83 syntax voor de variabele gebruiken:
84 </p>
85
86 <pre caption="Gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
87 http://<i>gebruikersnaam</i>:<i>wachtwoord</i>@proxy.gentoo.org:8080
88 </pre>
89
90 </body>
91 </subsection>
92 <subsection>
93 <title>Testen van het Netwerk</title>
94 <body>
95
96 <p>
97 Wellicht wil je proberen om jouw ISP's DNS server (te vinden in
98 <path>/etc/resolv.conf</path>) en een zelf gekozen website te pingen, om zeker
99 te zijn dat jouw pakketjes het net bereiken, de DNS naam resolutie correct
100 werkt, etc.
101 </p>
102
103 <pre caption="Verder testen van het netwerk">
104 # <i>ping -c 3 www.gentoo.org</i>
105 </pre>
106
107 <p>
108 Als je nu jouw netwerk kunt gebruiken, kun je de rest van deze sectie overslaan
109 en verder gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de schijven
110 (Engels)</uri>. Zoniet, lees verder.
111 </p>
112
113 </body>
114 </subsection>
115 </section>
116 <section>
117 <title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
118 <subsection>
119 <body>
120
121 <p>
122 Als het netwerk niet meteen werkt, kun je op sommige installatie media
123 <c>net-setup</c> (voor reguliere of draadloze netwerken) gebruiken,
124 <c>pppoe-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers
125 - beschikbaar op x86, amd64, alpha, ppc en ppc64).
126 </p>
127
128 <p>
129 Als jouw installatie medium niet een van deze programma's heeft of jouw netwerk
130 functioneert nog niet, ga verder met <uri link="#doc_chap3">Handmatige Netwerk
131 Configuratie</uri>.
132 </p>
133
134 <ul>
135 <li>
136 Reguliere Ethernet gebruikers zouden verder moeten gaan met <uri
137 link="#net-setup">Standaard: Gebruiken van net-setup</uri>
138 </li>
139 <li>
140 ADSL gebruikers zouden verder moeten gaan met <uri link="#ppp">Alternatief:
141 Gebruiken van PPP</uri>
142 </li>
143 <li>
144 PPTP gebruikers zouden verder moeten gaan met <uri
145 link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
146 </li>
147 </ul>
148
149 </body>
150 </subsection>
151 <subsection id="net-setup">
152 <title>Standaard: Gebruiken van net-setup</title>
153 <body>
154
155 <p>
156 De simpelste manier om de netwerkvoorziening in te stellen als het niet
157 automatisch werd geconfigureerd is het uitvoeren van het <c>net-setup</c>
158 script:
159 </p>
160
161 <pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
162 # <i>net-setup eth0</i>
163 </pre>
164
165 <p>
166 <c>net-setup</c> zal je enige vragen stellen over jouw netwerk omgeving.
167 Wanneer dit klaar is, zou je een werkende netwerk verbinding moeten hebben.
168 Test jouw netwerk verbinding zoals eerder werd vermeld. Als de tests positief
169 zijn, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Sla de rest van
170 deze sectie over en ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
171 van de schijven (Engels)</uri>.
172 </p>
173
174 <p>
175 Als jouw netwerk nog steeds niet werkt, ga verder met
176 <uri link="#doc_chap3">Handmatige Netwerk Configuratie</uri>.
177 </p>
178
179
180 </body>
181 </subsection>
182 <subsection id="ppp">
183 <title>Alternatief: Gebruiken van PPP</title>
184 <body>
185
186 <p>
187 Ervan uitgaande dat je PPPoE nodig hebt om verbinding te maken met het
188 internet, heeft de Installatie CD (elke versie) het je makkelijk gemaakt door
189 <c>ppp</c> bij te sluiten. Gebruik het gegeven <c>pppoe-setup</c> script om
190 jouw verbinding te configureren. Je zult gevraagd worden naar het ethernet
191 apparaat dat is verbonden met jouw adsl modem, jouw gebruikersnaam en
192 wachtwoord, de IP's van jouw DNS servers en of je een basis firewall nodig hebt
193 of niet.
194 </p>
195
196 <pre caption="Gebruik van ppp">
197 # <i>pppoe-setup</i>
198 # <i>pppoe-start</i>
199 </pre>
200
201 <p>
202 Als er iets verkeerd gaat, kijk dan na of je jouw gebruikersnaam en wachtwoord
203 correct hebt ingevoerd door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
204 <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> en verzeker jezelf dat je het juiste
205 ethernet apparaat gebruikt. Als jouw ethernet apparaat niet bestaat, zul je de
206 geschikte netwerk module moeten laden. In dat geval zou je verder moeten gaan
207 met <uri link="#doc_chap3">Handmatige Netwerk Configuratie</uri> omdat we daar
208 uitleggen hoe je de geschikte netwerk modules moet laden.
209 </p>
210
211 <p>
212 Als alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van
213 de schijven (Engels)</uri>
214 </p>
215
216 </body>
217 </subsection>
218 <subsection id="pptp">
219 <title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
220 <body>
221
222 <p>
223 Als je PPTP ondersteuning nodig hebt, kun je <c>pptpclient</c> gebruiken die is
224 meegegeven op onze Installatie CD's. Je moet echter eerst zeker weten dat jouw
225 configuratie correct is. Bewerk <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
226 <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> zodat het de juiste
227 gebruikersnaam/wachtwoord combinatie bevat:
228 </p>
229
230 <pre caption="Bewerken van /etc/ppp/chap-secrets">
231 # <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
232 </pre>
233
234 <p>
235 Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan wanneer nodig:
236 </p>
237
238 <pre caption="Bewerken van /etc/ppp/options.pptp">
239 # <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
240 </pre>
241
242 <p>
243 Wanneer dit alles is gedaan, voer <c>pptp</c> uit (samen met de opties die je
244 niet kon instellen in <path>options.pptp</path>) om met de server te verbinden:
245 </p>
246
247 <pre caption="Verbinding maken met een inbel server">
248 # <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
249 </pre>
250
251 <p>
252 Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de schijven
253 (Engels)</uri>.
254 </p>
255
256 </body>
257 </subsection>
258 </section>
259 <section>
260 <title>Handmatige Netwerk Configuratie</title>
261 <subsection>
262 <title>Laden van de Geschikte Netwerk Modules</title>
263 <body>
264
265 <p>
266 Als de Installatie CD opstart, probeert deze al jouw hardware apparaten te
267 detecteren en de geschikte kernel modules (drivers) om jouw hardware te
268 ondersteunen te laden. In de grote meerderheid van de gevallen, gaat dit erg
269 goed. Echter, in een aantal gevallen, kan het zijn dat de kernel modules die je
270 nodig hebt niet automatisch worden geladen.
271 </p>
272
273 <p>
274 Als <c>net-setup</c> of <c>pppoe-setup</c> mislukten, dan is het mogelijk dat
275 je netwerkkaart niet meteen werd gevonden. Dit betekent dat je wellicht de
276 geschikte kernel modules handmatig moet laden.
277 </p>
278
279 <p>
280 Om uit te vinden welke kernel modules we aanbieden voor netwerkvoorziening,
281 gebruik <c>ls</c>:
282 </p>
283
284 <pre caption="Zoeken naar gegeven modules">
285 # <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
286 </pre>
287
288 <p>
289 Als je een driver voor jouw netwerkkaart vindt, gebruik <c>modprobe</c> om de
290 kernel module te laden:
291 </p>
292
293 <pre caption="Gebruiken van modprobe om een kernel module te laden">
294 <comment>(Als voorbeeld laden we de pcnet32 module)</comment>
295 # <i>modprobe pcnet32</i>
296 </pre>
297
298 <p>
299 Om na te gaan of jouw netwerkkaart nu gedetecteerd is, gebruik <c>ifconfig</c>.
300 Een gedetecteerde netwerkkaart zou moeten resulteren in iets als het volgende:
301 </p>
302
303 <pre caption="Testen van de beschikbaarheid van jouw netwerkkaart, succesvol">
304 # <i>ifconfig eth0</i>
305 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
306 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
307 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
308 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
309 collisions:0 txqueuelen:0
310 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
311 </pre>
312
313 <p>
314 Als je echter de volgende foutmelding krijgt, is de netwerkkaart niet
315 gedetecteerd:
316 </p>
317
318 <pre caption="Testen van de beschikbaarheid van jouw netwerkkaart, mislukt">
319 # <i>ifconfig eth0</i>
320 eth0: error fetching interface information: Device not found
321 </pre>
322
323 <p>
324 Als je meerdere netwerkkaarten in jouw systeem hebt, hebben ze de volgende
325 namen <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Verzeker jezelf dat de netwerkkaart die je
326 wil gebruiken goed werkt en onthoud om de correcte benaming in dit document te
327 gebruiken. We gaan ervan uit dat de netwerkkaart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
328 </p>
329
330 <p>
331 Ervan uitgaande dat je nu een gedetecteerde netwerkkaart hebt, kun je opnieuw
332 <c>net-setup</c> of <c>pppoe-setup</c> proberen (wat nu zou moeten werken),
333 maar voor de harde kern onder jullie leggen we uit hoe je jouw netwerk
334 handmatig configureert.
335 </p>
336
337 <p>
338 Selecteer een van de volgende secties gebaseerd op jouw netwerk situatie:
339 </p>
340
341 <ul>
342 <li>
343 <uri link="#install-dhcp">Gebruiken van DHCP</uri> voor het automatische
344 verkrijgen van een IP
345 </li>
346 <li>
347 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> als je een
348 draadloze kaart hebt
349 </li>
350 <li>
351 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt uit
352 wat je moet weten over netwerkvoorziening
353 </li>
354 <li>
355 <uri link="#ifconfig_route">Gebruiken van ifconfig en route</uri> legt uit
356 hoe je jouw netwerkvoorziening handmatig handmatig instelt
357 </li>
358 </ul>
359
360 </body>
361 </subsection>
362 <subsection id="install-dhcp">
363 <title>Gebruiken van DHCP</title>
364 <body>
365
366 <p>
367 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
368 netwerkvoorzienings-informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast
369 adres, gateway, nameservers etc.). Dit werkt alleen als je een DHCP server in
370 jouw netwerk hebt (of als jouw provider een DHCP service aanbiedt). Om ervoor
371 te zorgen dat jouw netwerk interface deze informatie automatisch ontvangt,
372 gebruik <c>dhcpcd</c>:
373 </p>
374
375 <pre caption="Gebruiken van dhcpcd">
376 # <i>dhcpcd eth0</i>
377 <comment>Sommige netwerkbeheerders vereisen dat je de hostnaam en domeinnaam gebruikt
378 gegeven door de DHCP server. In dat geval, gebruik</comment>
379 # <i>dhcpcd -HD eth0</i>
380 </pre>
381
382 <p>
383 Als dit werkt (probeer een internet server te pingen, bijvoorbeeld <uri
384 link="http://www.google.com">Google</uri>), dan is alles ingesteld en ben je
385 klaar om verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder met <uri
386 link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de schijven (Engels)</uri>.
387 </p>
388
389 </body>
390 </subsection>
391 <subsection id="wireless">
392 <title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
393 <body>
394
395 <note>
396 Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op x86,
397 amd64 en ppc Installatie CD's. Je kunt de uitbreidingen nog steeds op een
398 andere manier werkend krijgen door de instructie van het <uri
399 link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README"> linux-wlan-ng
400 project</uri> te volgen.
401 </note>
402
403 <p>
404 Als je een draadloze (802.11) kaart gebruikt, moet je wellicht jouw draadloze
405 instellingen configureren voordat je verder gaat. Om de huidige draadloze
406 instellingen voor jouw kaart te zien, kun je <c>iwconfig</c> gebruiken. Het
407 uitvoeren van <c>iwconfig</c> laat wellicht het volgende zien:
408 </p>
409
410 <pre caption="Tonen van de huidige draadloze instellingen">
411 # <i>iwconfig eth0</i>
412 eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
413 Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
414 Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
415 Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
416 Power Management:off
417 Link Quality:25/10 Signal level:-51 dBm Noise level:-102 dBm
418 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
419 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
420 </pre>
421
422 <note>
423 Sommige draadloze kaarten kunnen een apparaat naam als <c>wlan0</c> of
424 <c>ra0</c> hebben in plaats van <c>eth0</c>. Voer <c>iwconfig</c> uit zonder
425 enige parameters om de correcte apparaatnaam te achterhalen.
426 </note>
427
428 <p>
429 Voor de meeste gebruikers zijn er slechts twee instellingen die wellicht van
430 belang zijn om te veranderen, de ESSID (beter bekend als draadloze netwerk
431 naam) of de WEP sleutel. Als de vermeldde ESSID en het Access Point adres al
432 hetzelfde zijn als jouw access point en je gebruikt geen WEP, dan werkt je
433 draadloze verbinding. Als je jouw ESSID moet veranderen, of een WEP sleutel
434 moet toevoegen, kun je de volgende commando's uitvoeren:
435 </p>
436
437 <pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van WEP sleutel">
438 <comment>(Hiermee wordt de netwerknaam ingesteld naar "GentooNode")</comment>
439 # <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
440
441 <comment>(Hiermee wordt een hex WEP sleutel ingesteld)</comment>
442 # <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
443
444 <comment>(Hiermee wordt een ASCII sleutel ingesteld - zet "s:" ervoor)</comment>
445 # <i>iwconfig eth0 key s:een-wachtwoord</i>
446 </pre>
447
448 <p>
449 Je kunt jouw draadloze instellingen opnieuw bevestigen door <c>iwconfig</c> te
450 gebruiken. Als je draadloze verbinding werkt, kun je verder gaan met het
451 configureren van de IP niveau netwerkvoorzienings-opties zoals beschreven in de
452 volgende sectie (<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk
453 Terminologie</uri>) of door het <c>net-setup</c> programma te gebruiken zoals
454 eerder beschreven.
455 </p>
456
457 </body>
458 </subsection>
459 <subsection id="network_term">
460 <title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
461 <body>
462
463 <note>
464 Als je jouw IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers weet, dan kun je
465 deze subsectie overslaan en verder gaan met <uri
466 link="#ifconfig_route">Gebruiken van ifconfig en route</uri>.
467 </note>
468
469 <p>
470 Als al het bovenstaande mislukt, zul je jouw netwerk handmatig moeten
471 instellen. Dit is helemaal niet moeilijk. Je moet echter bekend zijn met enige
472 netwerk terminologie, aangezien je dat nodig hebt om het netwerk naar eigen
473 tevredenheid in te stellen. Na dit te hebben gelezen, weet je wat een
474 <e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor dient, hoe een <e>broadcast</e>
475 adres is geformuleerd en waarom je <e>nameservers</e> nodig hebt.
476 </p>
477
478 <p>
479 In een netwerk zijn hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
480 Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van vier nummers tussen 0 en 255.
481 Goed, zo wordt het tenminste door ons beschouwd. In het echt bestaat zo'n IP
482 adres uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
483 </p>
484
485 <pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
486 IP Adres (nummers): 192.168.0.2
487 IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
488 -------- -------- -------- --------
489 192 168 0 2
490 </pre>
491
492 <p>
493 Zo'n IP adres is uniek voor een host zover het alle toegankelijke netwerken
494 betreft (d.w.z. elke host die je kunt bereiken moet een uniek IP adres hebben).
495 Om onderscheid te maken tussen hosts binnen en buiten een netwerk, is het IP
496 adres verdeeld in twee delen: het <e>netwerk</e> deel en het <e>host</e> deel.
497 </p>
498
499 <p>
500 De verdeling is opgeschreven met een <e>netmask</e>, een verzameling van enen
501 gevolgd door een verzameling nullen. Het deel van het IP dat kan worden
502 ingedeeld door de enen is het netwerk-deel, het andere is het host-deel. Zoals
503 gebruikelijk, kan de netmask worden opgeschreven als een IP adres.
504 </p>
505
506 <pre caption="Voorbeeld van netwerk/host verdeling">
507 IP adres: 192 168 0 2
508 11000000 10101000 00000000 00000010
509 Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
510 255 255 255 0
511 +--------------------------+--------+
512 Netwerk Host
513 </pre>
514
515 <p>
516 Met andere woorden, 192.168.0.14 is nog steeds deel van ons voorbeeld netwerk,
517 maar 192.168.1.2 niet.
518 </p>
519
520 <p>
521 Het <e>broadcast</e> adres is een IP adres met hetzelfde netwerk-deel als jouw
522 netwerk, maar met alleen nullen als host-deel. Elke host in jouw netwerk
523 luistert naar dit IP adres. Het wordt echt gebruikt om pakketjes te verzenden.
524 </p>
525
526 <pre caption="Broadcast adres">
527 IP adres: 192 168 0 2
528 11000000 10101000 00000000 00000010
529 Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
530 192 168 0 255
531 +--------------------------+--------+
532 Netwerk Host
533 </pre>
534
535 <p>
536 Om op het internet te surfen, moet je weten welke host de Internet verbinding
537 deelt. Deze host wordt de <e>gateway</e> genoemd. Omdat het een normale host
538 is, heeft deze een normaal IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
539 </p>
540
541 <p>
542 We stelden eerder dat elke host zijn eigen IP adres heeft. Om deze host te
543 bereiken met een naam (in plaats van een IP adres) heb je een service nodig die
544 een naam (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) vertaalt naar een IP adres (zoals
545 <e>64.5.62.82</e>). Zo'n service wordt een name service genoemd. Om zo'n
546 service te gebruiken, moet je de nodige <e>name servers</e> in
547 <path>/etc/resolv.conf</path> definiëren.
548 </p>
549
550 <p>
551 In sommige gevallen dient jouw gateway ook als nameserver. Anders moet je de
552 door jouw ISP gegeven nameservers invoeren.
553 </p>
554
555 <p>
556 Samenvattend heb je de volgende informatie nodig voordat je verder gaat:
557 </p>
558
559 <table>
560 <tr>
561 <th>Netwerk Onderdeel</th>
562 <th>Voorbeeld</th>
563 </tr>
564 <tr>
565 <ti>Jouw IP adres</ti>
566 <ti>192.168.0.2</ti>
567 </tr>
568 <tr>
569 <ti>Netmask</ti>
570 <ti>255.255.255.0</ti>
571 </tr>
572 <tr>
573 <ti>Broadcast</ti>
574 <ti>192.168.0.255</ti>
575 </tr>
576 <tr>
577 <ti>Gateway</ti>
578 <ti>192.168.0.1</ti>
579 </tr>
580 <tr>
581 <ti>Nameserver(s)</ti>
582 <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti>
583 </tr>
584 </table>
585
586 </body>
587 </subsection>
588 <subsection id="ifconfig_route">
589 <title>Gebruiken van ifconfig en route</title>
590 <body>
591
592 <p>
593 Het opstellen van je netwerk bestaat uit drie stappen. Eerst geven we onszelf
594 een IP adres door <c>ifconfig</c> te gebruiken. Vervolgens stellen we de weg
595 naar de gateway in door <c>route</c> te gebruiken. Daarna maken we het af door
596 de nameserver IP's in <path>/etc/resolv.conf</path> te plaatsen.
597 </p>
598
599 <p>
600 Om een IP adres te geven, heb je jouw IP adres nodig, broadcast adres en
601 netmask. Voer vervolgens het volgende commando uit, waarbij je
602 <c>${IP_ADDR}</c> vervangt met jouw IP adres, <c>${BROADCAST}</c> met jouw
603 broadcast adres en <c>${NETMASK}</c> met jouw netmask:
604 </p>
605
606 <pre caption="Gebruiken van ifconfig">
607 # <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
608 </pre>
609
610 <p>
611 Stel nu de weg naar de gateway in door <c>route</c> te gebruiken. Vervang
612 <c>${GATEWAY}</c> met jouw gateway IP adres.
613 </p>
614
615 <pre caption="Gebruiken van route">
616 # <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
617 </pre>
618
619 <p>
620 Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met jouw favoriete tekstbewerker (we
621 gebruiken <c>nano</c> in ons voorbeeld):
622 </p>
623
624 <pre caption="Maken van /etc/resolv.conf">
625 # <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
626 </pre>
627
628 <p>
629 Vul nu jouw nameserver(s) in door het volgende als sjabloon te gebruiken.
630 Verzeker jezelf dat je <c>${NAMESERVER1}</c> en <c>${NAMESERVER2}</c> vervangt
631 door de geschikte nameserver adressen:
632 </p>
633
634 <pre caption="/etc/resolv.conf sjabloon">
635 nameserver ${NAMESERVER1}
636 nameserver ${NAMESERVER2}
637 </pre>
638
639 <p>
640 Dat is alles. Test nu je netwerk door een Internet server te pingen
641 (bijvoorbeeld <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Als dit werkt,
642 gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Ga verder met <uri
643 link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Harde Schijven (Engels)</uri>.
644 </p>
645
646 </body>
647 </subsection>
648 </section>
649 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20