/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.10 - (hide annotations) (download) (as text)
Thu Apr 7 22:12:06 2005 UTC (12 years, 8 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.9: +89 -29 lines
File MIME type: application/xml
Patch from #88289

1 blubber 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7 neysx 1.10 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.9 2005/03/05 10:01:37 neysx Exp $ -->
8 swift 1.3
9 swift 1.4 <sections>
10    
11 neysx 1.10 <version>2.3</version>
12     <date>2005-04-07</date>
13 blubber 1.1
14     <section>
15     <title>Chrooting</title>
16     <subsection>
17     <title>Optioneel: Mirrors selecteren</title>
18     <body>
19    
20     <p>
21 neysx 1.9 Om broncodes snel te kunnen downloaden, is het aanbevolen om een snelle mirror
22     te kiezen. Portage zal in het <path>make.conf</path> bestand zoeken naar de
23     GENTOO_MIRRORS variabele, de mirrors die deze bevat worden gebruikt. Je kunt
24     naar nze <uri link="/main/en/mirrors.xml">mirror lijst</uri> surfen en naar een
25     mirror (of mirrors) die dicht bij jou is (omdat deze vaak de snelste zijn),
26     maar we bieden ook een mooie tool genaamd <c>mirrorselect</c> aan. Deze biedt
27     een mooie interface om de mirrors die jij wil te kiezen.
28 blubber 1.1 </p>
29    
30 neysx 1.9 <pre caption="mirrorselect gebruiken voor de GENTOO_MIRRORS variabele">
31     # <i>mirrorselect -i -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
32     </pre>
33    
34     <warn>
35     Kies geen IPv6 mirrors. Onze huidige stages ondersteunen geen IPv6.
36     </warn>
37    
38     <p>
39     Een tweede belangrijke instelling, is de SYNC instelling in
40     <path>make.conf</path>. Deze variabele bevat de rsync server die je wil
41     gebruiken als je de Portage boom (de verzameling ebuilds, alle informatie die
42     Portage nodig heeft om software te downloaden en te installeren) update. Hoewel
43     je handmatig een SYNC server kan opgeven, <c>mirrorselect</c> kan dit veel
44     makkelijker maken:
45     </p>
46    
47     <pre caption="Met behulp van mirrorselect een rsync mirror kiezen">
48     # <i>mirrorselect -i -r -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
49 blubber 1.1 </pre>
50    
51     <p>
52 neysx 1.9 Het is sterk aan te bevelen om na het draaien van <c>mirrorselect</c> alle
53     instellingen in <path>/mnt/gentoo/etc/make.conf</path> te controleren!
54 blubber 1.1 </p>
55    
56     </body>
57     </subsection>
58     <subsection>
59     <title>DNS Info kopieren</title>
60     <body>
61    
62     <p>
63 swift 1.5 Voor we kunnen chrooten moet eerst de DNS informatie naar
64     <path>/etc/resolv.conf</path> gekopieerd worden. Dit is nodig omdat de nieuwe
65 blubber 1.1 omgeving de nameservers voor je netwerk moet kennen.
66     </p>
67    
68     <pre caption="Copy over DNS information">
69 swift 1.5 <comment>(De "-L" optie is nodig zodat zeker is dat we geen symbolische link copieren)</comment>
70     # <i>cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf</i>
71 blubber 1.1 </pre>
72    
73     </body>
74     </subsection>
75     <subsection>
76 swift 1.5 <title>Het proc filesystem mounten</title>
77 blubber 1.1 <body>
78    
79     <p>
80 swift 1.5 Mount het <path>/proc</path> filesystem op <path>/mnt/gentoo/proc</path> om de
81     installatie toe te staan informatie die de kernel levert te gebruiken, zelfs in
82     de gechroote omgeving.
83 blubber 1.1 </p>
84    
85 swift 1.5 <pre caption="/proc mounten">
86     # <i>mount -t proc none /mnt/gentoo/proc</i>
87 blubber 1.1 </pre>
88    
89     </body>
90     </subsection>
91     <subsection>
92     <title>De Nieuwe Omgeving</title>
93     <body>
94    
95     <p>
96 swift 1.5 Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geïnstalleerd is,
97     kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door te
98 neysx 1.10 <e>chrooten</e>, dit betekent dat we van de installatie omgeving (Installatie
99     CD of een ander installatie medium) overstappen naar de geïnstalleerde omgeving
100 swift 1.5 (namelijk jouw aangemaakte partities).
101 blubber 1.1 </p>
102    
103     <p>
104 swift 1.5 Dit chrooten gebeurt in drie stappen. Eerst passen we de root aan van
105 blubber 1.1 <path>/</path> (op het installatie medium) naar <path>/mnt/gentoo</path> (op je
106     partities) met <c>chroot</c>. Daarna maken we de nieuwe omgeving aan met
107 swift 1.5 <c>env-update</c> welke alle omgevingsvariabelen aanmaakt. Als laatste laden
108 blubber 1.1 we die variabelen in het geheugen met <c>source</c>.
109     </p>
110    
111 swift 1.5 <pre caption="De nieuwe omgeving binnen chrooten">
112 blubber 1.1 # <i>chroot /mnt/gentoo /bin/bash</i>
113     # <i>env-update</i>
114 swift 1.5 * Caching service dependencies...
115 blubber 1.1 # <i>source /etc/profile</i>
116     </pre>
117    
118     <p>
119 swift 1.5 Proficat! Je bent nu in je eigen Gentoo Linux omgeving. Uiteraard bent je nog
120     niet klaar, daarom wachten er nog een aantal secties op je :-)
121 blubber 1.1 </p>
122    
123     </body>
124     </subsection>
125     <subsection>
126 swift 1.5 <title>Updaten van de Portage tree</title>
127 blubber 1.1 <body>
128    
129     <p>
130 neysx 1.8 Je dient nu je Portageboom to updaten naar de meest recente versie.
131 neysx 1.7 <c>emerge --sync</c> doet dit voor je.
132 blubber 1.1 </p>
133    
134 swift 1.5 <pre caption="Updating the Portage tree">
135     # <i>emerge --sync</i>
136 blubber 1.1 </pre>
137    
138     <p>
139 neysx 1.10 Als je achter een firewall zit die rsync verkeer blokkeert, kun je
140     <c>emerge-webrsync</c> gebruiken om een portage snapshot voor jou te downloaden.
141     </p>
142    
143     <p>
144 swift 1.5 Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage kun je dit
145     veilig negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten.
146 blubber 1.1 </p>
147    
148     </body>
149     </subsection>
150     <subsection>
151 neysx 1.10 <title>Het juiste profiel kiezen</title>
152     <body>
153    
154     <p>
155     Om te beginnen, is een kleine definitie op zijn plaats.
156     </p>
157    
158     <p>
159     Een profiel is een bouwsteen voor ieder Gentoo systeem. Niet alleen bepaalt het
160     de standaard waarden voor CHOST, CFLAGS en andere belangrijke variabelen, het
161     beperkt het systeem ook tot bepaalde versies van pakketten. Dit wordt allemaal
162     onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars.
163     </p>
164    
165     <p>
166     Eerst werd zo'n profiel nauwelijks aangeraakt door de gebruiker. Echter, sinds
167     kort kunnen x86, hppa en alpha gebruikers kiezen tussen twee profielen. Een voor
168     een 2.4 kernel en de andere voor een 2.6 kernel. Deze vereiste is kort geleden
169     ingesteld zodat er een betere integratie van 2.6 kernels kan plaatsvinden.
170     </p>
171    
172     <p>
173     Je kunt zien welk profiel je nu gebruikt door het volgende commando uit te
174     voeren:
175     </p>
176    
177     <pre caption="Je systeem profiel bekijken">
178     # <i>ls -l /etc/make.profile</i>
179     lrwxrwxrwx 1 root root 48 Mar 7 11:55 /etc/make.profile ->
180     ../usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0
181     </pre>
182    
183     <p>
184     Als je gebruik maakt van een van de drie bovenstaande architecturen, zul je een
185     extra profiel zien binnen de <path>make.profile</path> symlink:
186     </p>
187    
188     <pre caption="Kijken of zo'n extra profiel bestaat">
189     # <i>ls -F /etc/make.profile/</i>
190     2.4/ packages parent virtuals
191     </pre>
192    
193     <p>
194     Zoals je kan zien, is er in het bovenstaande voorbeeld een 2.4 submap. Dit
195     betekent dat het huidige profiel een 2.6 kernel gebruikt; als je een
196     2.4-gebaseerd systeem wil, zul je je <path>make.profile</path> symlink opnieuw
197     moeten maken:
198     </p>
199    
200     <pre caption="Relinking the profile">
201     # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/2.4 /etc/make.profile</i>
202     </pre>
203    
204     </body>
205     </subsection>
206     <subsection id="configure_USE">
207 blubber 1.1 <title>USE variabele configureren</title>
208     <body>
209    
210 neysx 1.7 <p>
211 blubber 1.1 <c>USE</c> is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt.
212     Verschillende programmas kunnen met optionele support voor bepaalde zaken
213     gecompileerd worden Bijvoorbeeld, sommigen met gtk-support of qt-support.
214 swift 1.5 Anderen met of zonder SSL support. Sommige programmas kunnen zelfs met
215     framebuffer support (svgalib) in plaats van X11 support (X-server) gecompileerd
216     worden.
217 blubber 1.1 </p>
218    
219     <p>
220     De meeste distributies compileren hun packages met support voor zoveel als
221     mogelijk, dit zorgt voor grotere programmas, langere laadtijden en meer
222     afhankelijkheden. Bij Gentoo ben je vrij in welke opties jij zelf wilt.
223     Dit is waar <c>USE</c> komt bij kijken.
224     </p>
225    
226     <p>
227     In de <c>USE</c> variabele definieer je sleutelwoorden die aan compile-opties
228     gelinked zijn. Bijvoorbeeld, <e>ssl</e> zal ssl-support compileren bij alle
229     programmas die dat ondersteunen. <e>-X</e> verwijderd X-server support (let op
230     de min). <e>gnome gtk -kde -qt</e> zal je programmas met gnome (en gtk)
231     support, maar niet met kde (en qt) support compileren, zo is je systeem
232     volledig getweaked voor GNOME.
233     </p>
234    
235     <p>
236 swift 1.6 De standaard <c>USE</c> instellingen staan in de <path>make.defaults</path>
237     bestanden van jouw profiel. Je zult <path>make.defaults</path> bestanden vinden
238     in de map waarnaar <path>/etc/profile</path> verwijst en tevens in alle
239     bovenliggende mappen. De standaard <c>USE</c> instelling is de som van alle
240     <c>USE</c> instellingen in alle <path>make.defaults</path> bestanden. Wat je
241     zelf in <path>/etc/make.conf</path> plaatst, wordt berekend tegen de standaard
242 swift 1.5 instellingen. Als je iets toevoegt aan <c>USE</c> wordt het in de standaard
243     opgenomen. Als je iets verwijdert van <c>USE</c> wordt dit uit de standaard
244 blubber 1.1 weggehaald (indien het er in zat). Pas <e>nooit</e> iets aan binnen
245     <path>/etc/make.profile</path>; dit bestand wordt overschreven bij een een
246 swift 1.5 update van Portage!
247 blubber 1.1 </p>
248    
249     <p>
250     Een volledige beschrijving van <c>USE</c> is te vinden in het tweede deel van
251 swift 1.5 het Gentoo Handboek, <uri link="?part=2&amp;chap=2">USE vlaggen</uri>. Alle
252     beschikbare USE vlaggen zijn te vinden op je systeem onder
253 blubber 1.1 <path>/usr/portage/profiles/use.desc</path>.
254     </p>
255    
256     <pre caption="Alle beschikbare USE vlaggen bekijken">
257     # <i>less /usr/portage/profiles/use.desc</i>
258 swift 1.5 <comment>(Je kunt scrollen met je pijltjes toetsen, afsluiten door 'q' in te drukken</comment>
259 blubber 1.1 </pre>
260    
261     <p>
262     Als voorbeeld <c>USE</c> instelling: een KDE-gebaseerd systeem met DVD, ALSA
263     en CD Recording support:
264     </p>
265    
266     <pre caption="/etc/make.conf openen">
267     # <i>nano -w /etc/make.conf</i>
268     </pre>
269    
270     <pre caption="USE instelling">
271     USE="-gtk -gnome qt kde dvd alsa cdr"
272     </pre>
273    
274 neysx 1.7 </body>
275     </subsection>
276     <subsection>
277     <title>Optional: GLIBC Locales</title>
278     <body>
279    
280 swift 1.5 <p>
281     Je zult waarschijnlijk slechts een of misschien twee locales op je systeem
282     willen. Als je nu <c>glibc</c> compileert zal een volledige set van alle
283     beschikbare locales gemaakt worden. Je kunt <c>userlocales</c> als USE vlag
284     instellen en alleen de locales die je nodig hebt in
285 swift 1.6 <path>/etc/locales.build</path> neerzetten. Doe dit alleen als je weet welke
286 neysx 1.10 locales je wilt. Dit zal niet werken voor het bootstrappen, maar als je glibc
287     later nog eens compileert zal het wel werken.
288 swift 1.5 </p>
289    
290     <pre caption="Activeren van de userlocales USE vlag specifiek voor glibc">
291     # <i>mkdir /etc/portage</i>
292     # <i>echo "sys-libs/glibc userlocales" >> /etc/portage/package.use</i>
293     </pre>
294    
295     <p>
296     kies nu de locales die jij nodig hebt:
297     </p>
298    
299     <pre caption="/etc/locales.build Openen">
300     # <i>nano -w /etc/locales.build</i>
301     </pre>
302    
303 swift 1.6 <p>
304     De volgende locales zijn een voorbeeld om Engelse (Verenigde Staten) en Duitse
305     (Duitsland) locales te krijgen met bijpassende character formaten (zoals UTF-8).
306     </p>
307    
308 swift 1.5 <pre caption="Jouw locales kiezen">
309     en_US/ISO-8859-1
310     en_US.UTF-8/UTF-8
311     de_DE/ISO-8859-1
312     de_DE@euro/ISO-8859-15
313     </pre>
314    
315 blubber 1.1 </body>
316     </subsection>
317     </section>
318     <section>
319     <title>Verschillen tussen Stage1, Stage2 en Stage3</title>
320     <body>
321    
322     <p>
323     Neem nu even de tijd om na te denken over de volgende stappen.
324     Er werd gevraagd te kiezen tussen <e>stage1</e>, <e>stage2</e> of
325     <e>stage3</e> en je werd gewaarschuuwd dat deze keuze belangrijk is voor de
326     volgende stappen. Dit is de eerste keer dat die keuze de volgende stappen
327     bepaald.
328     </p>
329    
330     <ul>
331     <li>
332 neysx 1.7 Als je voor <e>stage1</e> koos, volg je <e>beide</e> stappen in dit
333 blubber 1.1 hoofdstuk (eerst <uri link="#doc_chap3">van Stage1 naar Stage2</uri>).
334     </li>
335     <li>
336 neysx 1.7 Als je voor <e>stage2</e> koos, kan je de eerste stap overslaan en direct
337 blubber 1.1 aan <uri link="#doc_chap4">van Stage2 naar Stage3</uri> beginnen.
338     </li>
339     <li>
340 neysx 1.7 Als je voor <e>stage3</e> koos, dan sla je beide over en ga je door naar
341     <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel configureren</uri>.
342 blubber 1.1 </li>
343     </ul>
344    
345     </body>
346     </section>
347     <section>
348     <title>van Stage1 naar Stage2</title>
349     <subsection>
350     <title>Introductie tot Bootstrapping</title>
351     <body>
352    
353     <p>
354     Dus je wil alles vanaf nul compileren? Ok dan :-)
355     </p>
356    
357     <p>
358 swift 1.5 In deze stap zullen we het Gentoo systeem bootstrappen. Dit duurt lang maar
359 blubber 1.1 het resulteert in een volledig geoptimaliseerd systeem voor jouw machine.
360     </p>
361    
362     <p>
363     <e>Bootstrapping</e> betekent de GNU C Library, GNU Compiler Collectie en een
364 swift 1.5 aantal andere systeem programmas compileren.
365 blubber 1.1 </p>
366    
367     <p>
368 swift 1.5 Voor we met de bootstrap beginnen wil je misschien eerst alle benodigde
369     broncodes downloaden. Indien je deze niet wilt kan je verder met
370     <uri link="#bootstrap">het Systeem Bootstrappen</uri>.
371 blubber 1.1 </p>
372    
373     </body>
374     </subsection>
375     <subsection>
376     <title>Optioneel: De sources eerst downloaden</title>
377     <body>
378    
379     <p>
380     Het is mogelijk om eerst alle source code af te halen en daarna pas het
381 swift 1.5 bootstrappen te starten (als je niet wil dat je internet connectie de hele
382 blubber 1.1 tijd open staat). Indien je dit niet doet gebeurt dit wel automatisch, maar
383     dan heb je een permanente netwerk connectie nodig. Gebruik hiervoor de
384     <e>-f</e> optie van het bootstrap script, dit <e>f</e>etcht alle code voor u.
385     </p>
386    
387 swift 1.5 <pre caption="De benodigde sources downloaden">
388 blubber 1.1 # <i>cd /usr/portage</i>
389     # <i>scripts/bootstrap.sh -f</i>
390     </pre>
391    
392     </body>
393     </subsection>
394     <subsection>
395 neysx 1.10 <title>Het systeem bootstrappen</title>
396 blubber 1.1 <body>
397    
398     <p>
399     Nu kan je het bootstrap script starten. Daarna kan je maar best wat anders
400     gaan doen, want dit duurt redelijk lang. (Bijvoorbeeld de Gentoo developers
401     lastig vallen op #gentoo)
402     </p>
403    
404 swift 1.5 <pre caption="Bootstrapen">
405 blubber 1.1 # <i>cd /usr/portage</i>
406     # <i>scripts/bootstrap.sh</i>
407     </pre>
408    
409     <p>
410     Ga nu door met de volgende stap <uri link="#doc_chap4">van Stage2
411     naar Stage3</uri>.
412     </p>
413    
414     </body>
415     </subsection>
416     </section>
417     <section>
418 neysx 1.10 <title>Van stage2 naar stage3</title>
419 blubber 1.1 <subsection>
420     <title>Introductie</title>
421     <body>
422    
423     <p>
424     Als je deze sectie leest heb je een gebootstrapped systeem (ofwel omdat je
425     het daarnet zelf gedaan hebt, ofwel gebruik je een <e>stage2</e>).
426     Dan is het nu tijd om alle syteem pakketten te compileren.
427     </p>
428    
429     <p>
430     <e>Allemaal</e>? Nee, in deze stap worden enkel deze gemaakt waarvoor er geen
431     alternatieven zijn. Sommige pakketten hebben meerdere alternatieven (onder
432     andere system loggers) en Gentoo draait rond keuzes, dus we leggen er
433     je geen op.
434     </p>
435    
436     </body>
437     </subsection>
438     <subsection>
439     <title>Optioneel: Zien wat er gaat gebeuren</title>
440     <body>
441    
442     <p>
443     Als je wil weten welke pakketten er geinstalleerd zullen worden, voer dan
444 neysx 1.10 <c>emerge --pretend --emptytree system</c> uit. Dit geeft een lijst van alle te
445 blubber 1.1 installeren pakketten. Het kan gebeuren dat je hiervoor <c>less</c> of
446     <c>more</c> nodig hebt omdat de lijst aardig lang kan worden.
447     </p>
448    
449 swift 1.5 <pre caption="Bekijk wat 'emerge system' gaat doen">
450 neysx 1.10 # <i>emerge --pretend --emptytree system | less</i>
451 blubber 1.1 </pre>
452    
453 neysx 1.10 <p>
454     Merk op, als je de standaard CFLAGS/CXXFLAGS instelling niet veranderd hebt,
455     zal <c>emerge --pretend --newuse system</c> voldoende zijn. Als je de USE flag
456     ook niet veranderd hebt, waarom installeer je dan een stage2 installatie?
457     </p>
458    
459 blubber 1.1 </body>
460     </subsection>
461     <subsection>
462     <title>Optioneel: de Sources downloaden</title>
463     <body>
464    
465     <p>
466     Als je wil dat <c>emerge</c> eerst de sources download voor je verder gaat
467     (als je niet wil dat uw connectie open staat terwijl je het syteem compileert)
468     kan je de <e>--fetchonly</e> optie van <c>emerge</c> gebruiken.
469     </p>
470    
471 swift 1.5 <pre caption="Fetching the sources">
472 neysx 1.10 # <i>emerge --fetchonly --emptytree system</i>
473 blubber 1.1 </pre>
474    
475     </body>
476     </subsection>
477     <subsection>
478 neysx 1.10 <title>Het systeem compileren</title>
479 blubber 1.1 <body>
480    
481     <p>
482 neysx 1.10 Om te starten met het systeem te compileren, voer je <c>emerge --emptytree
483     system</c> uit. Dit duurt ook een tijdje, dus kan je je maar beter ergens anders
484     mee bezig houden.
485 blubber 1.1 </p>
486    
487 swift 1.5 <pre caption="Het systeem compileren">
488 neysx 1.10 # <i>emerge --emptytree system</i>
489 blubber 1.1 </pre>
490    
491     <p>
492 neysx 1.10 Opnieuw, als je de standaard CFLAGS en CXXFLAGS instelling niet hebt veranderd,
493     is <c>--newuse</c> voldoende.
494     </p>
495    
496     <p>
497 swift 1.5 Je kunt nu veilig iedere waarschuwing over het updaten van configuratie
498     bestanden (en <c>etc-update</c> draaien) negeren. Als je Gentoo systeem volledig
499     is geïnstalleerd en opgestart, lees dan onze documentatie over <uri
500     link="?part=3&amp;chap=2#doc_chap3">Configuratie bestanden bescherming</uri>.
501     </p>
502    
503     <p>
504     Als hij klaar is, ga je verder met <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
505 blubber 1.1 configureren</uri>.
506     </p>
507    
508     </body>
509     </subsection>
510     </section>
511     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20