/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.12 - (hide annotations) (download) (as text)
Sat Jun 11 12:21:16 2005 UTC (13 years ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.11: +33 -19 lines
File MIME type: application/xml
#95769 - Dutch updates

1 blubber 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7 swift 1.12 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.11 2005/04/13 14:19:11 neysx Exp $ -->
8 swift 1.3
9 swift 1.4 <sections>
10    
11 swift 1.12 <version>2.7</version>
12     <date>2005-06-09</date>
13 blubber 1.1
14     <section>
15     <title>Chrooting</title>
16     <subsection>
17     <title>Optioneel: Mirrors selecteren</title>
18     <body>
19    
20     <p>
21 neysx 1.9 Om broncodes snel te kunnen downloaden, is het aanbevolen om een snelle mirror
22     te kiezen. Portage zal in het <path>make.conf</path> bestand zoeken naar de
23     GENTOO_MIRRORS variabele, de mirrors die deze bevat worden gebruikt. Je kunt
24     naar nze <uri link="/main/en/mirrors.xml">mirror lijst</uri> surfen en naar een
25     mirror (of mirrors) die dicht bij jou is (omdat deze vaak de snelste zijn),
26     maar we bieden ook een mooie tool genaamd <c>mirrorselect</c> aan. Deze biedt
27     een mooie interface om de mirrors die jij wil te kiezen.
28 blubber 1.1 </p>
29    
30 neysx 1.9 <pre caption="mirrorselect gebruiken voor de GENTOO_MIRRORS variabele">
31     # <i>mirrorselect -i -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
32     </pre>
33    
34     <warn>
35     Kies geen IPv6 mirrors. Onze huidige stages ondersteunen geen IPv6.
36     </warn>
37    
38     <p>
39     Een tweede belangrijke instelling, is de SYNC instelling in
40     <path>make.conf</path>. Deze variabele bevat de rsync server die je wil
41     gebruiken als je de Portage boom (de verzameling ebuilds, alle informatie die
42     Portage nodig heeft om software te downloaden en te installeren) update. Hoewel
43     je handmatig een SYNC server kan opgeven, <c>mirrorselect</c> kan dit veel
44     makkelijker maken:
45     </p>
46    
47     <pre caption="Met behulp van mirrorselect een rsync mirror kiezen">
48     # <i>mirrorselect -i -r -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
49 blubber 1.1 </pre>
50    
51     <p>
52 neysx 1.9 Het is sterk aan te bevelen om na het draaien van <c>mirrorselect</c> alle
53     instellingen in <path>/mnt/gentoo/etc/make.conf</path> te controleren!
54 blubber 1.1 </p>
55    
56     </body>
57     </subsection>
58     <subsection>
59     <title>DNS Info kopieren</title>
60     <body>
61    
62     <p>
63 swift 1.5 Voor we kunnen chrooten moet eerst de DNS informatie naar
64     <path>/etc/resolv.conf</path> gekopieerd worden. Dit is nodig omdat de nieuwe
65 blubber 1.1 omgeving de nameservers voor je netwerk moet kennen.
66     </p>
67    
68     <pre caption="Copy over DNS information">
69 swift 1.5 <comment>(De "-L" optie is nodig zodat zeker is dat we geen symbolische link copieren)</comment>
70     # <i>cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf</i>
71 blubber 1.1 </pre>
72    
73     </body>
74     </subsection>
75     <subsection>
76 swift 1.5 <title>Het proc filesystem mounten</title>
77 blubber 1.1 <body>
78    
79     <p>
80 swift 1.5 Mount het <path>/proc</path> filesystem op <path>/mnt/gentoo/proc</path> om de
81     installatie toe te staan informatie die de kernel levert te gebruiken, zelfs in
82     de gechroote omgeving.
83 blubber 1.1 </p>
84    
85 swift 1.5 <pre caption="/proc mounten">
86     # <i>mount -t proc none /mnt/gentoo/proc</i>
87 blubber 1.1 </pre>
88    
89     </body>
90     </subsection>
91     <subsection>
92     <title>De Nieuwe Omgeving</title>
93     <body>
94    
95     <p>
96 swift 1.5 Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geïnstalleerd is,
97     kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door te
98 neysx 1.10 <e>chrooten</e>, dit betekent dat we van de installatie omgeving (Installatie
99     CD of een ander installatie medium) overstappen naar de geïnstalleerde omgeving
100 swift 1.5 (namelijk jouw aangemaakte partities).
101 blubber 1.1 </p>
102    
103     <p>
104 swift 1.5 Dit chrooten gebeurt in drie stappen. Eerst passen we de root aan van
105 blubber 1.1 <path>/</path> (op het installatie medium) naar <path>/mnt/gentoo</path> (op je
106     partities) met <c>chroot</c>. Daarna maken we de nieuwe omgeving aan met
107 swift 1.5 <c>env-update</c> welke alle omgevingsvariabelen aanmaakt. Als laatste laden
108 blubber 1.1 we die variabelen in het geheugen met <c>source</c>.
109     </p>
110    
111 swift 1.5 <pre caption="De nieuwe omgeving binnen chrooten">
112 blubber 1.1 # <i>chroot /mnt/gentoo /bin/bash</i>
113     # <i>env-update</i>
114 swift 1.5 * Caching service dependencies...
115 blubber 1.1 # <i>source /etc/profile</i>
116     </pre>
117    
118     <p>
119 swift 1.5 Proficat! Je bent nu in je eigen Gentoo Linux omgeving. Uiteraard bent je nog
120     niet klaar, daarom wachten er nog een aantal secties op je :-)
121 blubber 1.1 </p>
122    
123     </body>
124     </subsection>
125     <subsection>
126 swift 1.5 <title>Updaten van de Portage tree</title>
127 blubber 1.1 <body>
128    
129     <p>
130 neysx 1.8 Je dient nu je Portageboom to updaten naar de meest recente versie.
131 neysx 1.7 <c>emerge --sync</c> doet dit voor je.
132 blubber 1.1 </p>
133    
134 swift 1.5 <pre caption="Updating the Portage tree">
135     # <i>emerge --sync</i>
136 swift 1.12 <comment>(Als je een trage terminal gebruikt, zoals sommige framebuffers of een serieele console, kun je de --quiet optie toevoegen om dit proces wat te versnellen</comment>.
137     <i>emerge --sync --quiet</i>
138 blubber 1.1 </pre>
139    
140     <p>
141 neysx 1.10 Als je achter een firewall zit die rsync verkeer blokkeert, kun je
142     <c>emerge-webrsync</c> gebruiken om een portage snapshot voor jou te downloaden.
143     </p>
144    
145     <p>
146 swift 1.5 Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage kun je dit
147     veilig negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten.
148 blubber 1.1 </p>
149    
150     </body>
151     </subsection>
152     <subsection>
153 neysx 1.10 <title>Het juiste profiel kiezen</title>
154     <body>
155    
156     <p>
157     Om te beginnen, is een kleine definitie op zijn plaats.
158     </p>
159    
160     <p>
161     Een profiel is een bouwsteen voor ieder Gentoo systeem. Niet alleen bepaalt het
162     de standaard waarden voor CHOST, CFLAGS en andere belangrijke variabelen, het
163     beperkt het systeem ook tot bepaalde versies van pakketten. Dit wordt allemaal
164     onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars.
165     </p>
166    
167     <p>
168 swift 1.12 Eerst werd zo'n profiel nauwelijks aangeraakt door de gebruiker. Echter, x86,
169     hppa en alpha gebruikers kiezen tussen twee profielen. Een voor een 2.4 kernel
170     en de andere voor een 2.6 kernel. Deze vereiste is kort geleden ingesteld zodat
171     er een betere integratie van 2.6 kernels kan plaatsvinden.
172 neysx 1.10 </p>
173    
174     <p>
175     Je kunt zien welk profiel je nu gebruikt door het volgende commando uit te
176     voeren:
177     </p>
178    
179     <pre caption="Je systeem profiel bekijken">
180 swift 1.12 # <i>ls -FGg /etc/make.profile</i>
181     lrwxrwxrwx 1 48 Apr 8 18:51 /etc/make.profile -> ../usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/
182 neysx 1.10 </pre>
183    
184     <p>
185 swift 1.12 Als je gebruik maakt van een van de drie bovenstaande architecturen, zal het
186     standaard profiel een Linux 2.6-gebaseerd systeem. Dit is de aangeraden
187     standaard, maar je hebt de optie om een ander profiel te kiezen
188     </p>
189    
190     <p>
191     Sommige gebruikers willen mischien een systeem wat gebaseerd is op de het oudere
192     Linux 2.4-profiel. Indien je hier een goede reden toe hebt, moet je eerst kijken
193     of zo'n profiel bestaat. Op x86 kun je dit doen met het volgende commando:
194 neysx 1.10 </p>
195    
196     <pre caption="Kijken of zo'n extra profiel bestaat">
197 swift 1.12 # <i>ls -d /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/2.4</i>
198     /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/2.4
199 neysx 1.10 </pre>
200    
201     <p>
202 swift 1.12 Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat het extra 2.4 profiel bestaat (er wordt
203     niet geklaagd dat er een bestand of map mist). Het is aanbevolen om het
204     standaard profiel te houden, maar als je wil wisselen, kun je dat op volgende
205     manier doen:
206 neysx 1.10 </p>
207    
208 swift 1.12 <pre caption="Op een 2.4 profiel overstappen">
209 neysx 1.10 # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/2.4 /etc/make.profile</i>
210 swift 1.12 <comment>(Lijst van bestanden in het 2.4 profiel)</comment>
211     # <i>ls -FGg /etc/make.profile/</i>
212     total 12
213     -rw-r--r-- 1 939 Dec 10 14:06 packages
214     -rw-r--r-- 1 347 Dec 3 2004 parent
215     -rw-r--r-- 1 573 Dec 3 2004 virtuals
216 neysx 1.10 </pre>
217    
218     </body>
219     </subsection>
220     <subsection id="configure_USE">
221 blubber 1.1 <title>USE variabele configureren</title>
222     <body>
223    
224 neysx 1.7 <p>
225 blubber 1.1 <c>USE</c> is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt.
226     Verschillende programmas kunnen met optionele support voor bepaalde zaken
227     gecompileerd worden Bijvoorbeeld, sommigen met gtk-support of qt-support.
228 swift 1.5 Anderen met of zonder SSL support. Sommige programmas kunnen zelfs met
229     framebuffer support (svgalib) in plaats van X11 support (X-server) gecompileerd
230     worden.
231 blubber 1.1 </p>
232    
233     <p>
234     De meeste distributies compileren hun packages met support voor zoveel als
235     mogelijk, dit zorgt voor grotere programmas, langere laadtijden en meer
236     afhankelijkheden. Bij Gentoo ben je vrij in welke opties jij zelf wilt.
237     Dit is waar <c>USE</c> komt bij kijken.
238     </p>
239    
240     <p>
241     In de <c>USE</c> variabele definieer je sleutelwoorden die aan compile-opties
242     gelinked zijn. Bijvoorbeeld, <e>ssl</e> zal ssl-support compileren bij alle
243     programmas die dat ondersteunen. <e>-X</e> verwijderd X-server support (let op
244     de min). <e>gnome gtk -kde -qt</e> zal je programmas met gnome (en gtk)
245     support, maar niet met kde (en qt) support compileren, zo is je systeem
246     volledig getweaked voor GNOME.
247     </p>
248    
249     <p>
250 swift 1.6 De standaard <c>USE</c> instellingen staan in de <path>make.defaults</path>
251     bestanden van jouw profiel. Je zult <path>make.defaults</path> bestanden vinden
252     in de map waarnaar <path>/etc/profile</path> verwijst en tevens in alle
253     bovenliggende mappen. De standaard <c>USE</c> instelling is de som van alle
254     <c>USE</c> instellingen in alle <path>make.defaults</path> bestanden. Wat je
255     zelf in <path>/etc/make.conf</path> plaatst, wordt berekend tegen de standaard
256 swift 1.5 instellingen. Als je iets toevoegt aan <c>USE</c> wordt het in de standaard
257     opgenomen. Als je iets verwijdert van <c>USE</c> wordt dit uit de standaard
258 blubber 1.1 weggehaald (indien het er in zat). Pas <e>nooit</e> iets aan binnen
259     <path>/etc/make.profile</path>; dit bestand wordt overschreven bij een een
260 swift 1.5 update van Portage!
261 blubber 1.1 </p>
262    
263     <p>
264     Een volledige beschrijving van <c>USE</c> is te vinden in het tweede deel van
265 swift 1.5 het Gentoo Handboek, <uri link="?part=2&amp;chap=2">USE vlaggen</uri>. Alle
266     beschikbare USE vlaggen zijn te vinden op je systeem onder
267 blubber 1.1 <path>/usr/portage/profiles/use.desc</path>.
268     </p>
269    
270     <pre caption="Alle beschikbare USE vlaggen bekijken">
271     # <i>less /usr/portage/profiles/use.desc</i>
272 swift 1.5 <comment>(Je kunt scrollen met je pijltjes toetsen, afsluiten door 'q' in te drukken</comment>
273 blubber 1.1 </pre>
274    
275     <p>
276     Als voorbeeld <c>USE</c> instelling: een KDE-gebaseerd systeem met DVD, ALSA
277     en CD Recording support:
278     </p>
279    
280     <pre caption="/etc/make.conf openen">
281     # <i>nano -w /etc/make.conf</i>
282     </pre>
283    
284     <pre caption="USE instelling">
285     USE="-gtk -gnome qt kde dvd alsa cdr"
286     </pre>
287    
288 neysx 1.7 </body>
289     </subsection>
290     <subsection>
291     <title>Optional: GLIBC Locales</title>
292     <body>
293    
294 swift 1.5 <p>
295     Je zult waarschijnlijk slechts een of misschien twee locales op je systeem
296     willen. Als je nu <c>glibc</c> compileert zal een volledige set van alle
297     beschikbare locales gemaakt worden. Je kunt <c>userlocales</c> als USE vlag
298     instellen en alleen de locales die je nodig hebt in
299 swift 1.6 <path>/etc/locales.build</path> neerzetten. Doe dit alleen als je weet welke
300 neysx 1.10 locales je wilt. Dit zal niet werken voor het bootstrappen, maar als je glibc
301     later nog eens compileert zal het wel werken.
302 swift 1.5 </p>
303    
304     <pre caption="Activeren van de userlocales USE vlag specifiek voor glibc">
305     # <i>mkdir /etc/portage</i>
306     # <i>echo "sys-libs/glibc userlocales" >> /etc/portage/package.use</i>
307     </pre>
308    
309     <p>
310     kies nu de locales die jij nodig hebt:
311     </p>
312    
313     <pre caption="/etc/locales.build Openen">
314     # <i>nano -w /etc/locales.build</i>
315     </pre>
316    
317 swift 1.6 <p>
318     De volgende locales zijn een voorbeeld om Engelse (Verenigde Staten) en Duitse
319     (Duitsland) locales te krijgen met bijpassende character formaten (zoals UTF-8).
320     </p>
321    
322 swift 1.5 <pre caption="Jouw locales kiezen">
323     en_US/ISO-8859-1
324     en_US.UTF-8/UTF-8
325     de_DE/ISO-8859-1
326     de_DE@euro/ISO-8859-15
327     </pre>
328    
329 blubber 1.1 </body>
330     </subsection>
331     </section>
332     <section>
333     <title>Verschillen tussen Stage1, Stage2 en Stage3</title>
334     <body>
335    
336     <p>
337     Neem nu even de tijd om na te denken over de volgende stappen.
338     Er werd gevraagd te kiezen tussen <e>stage1</e>, <e>stage2</e> of
339     <e>stage3</e> en je werd gewaarschuuwd dat deze keuze belangrijk is voor de
340     volgende stappen. Dit is de eerste keer dat die keuze de volgende stappen
341     bepaald.
342     </p>
343    
344     <ul>
345     <li>
346 neysx 1.7 Als je voor <e>stage1</e> koos, volg je <e>beide</e> stappen in dit
347 blubber 1.1 hoofdstuk (eerst <uri link="#doc_chap3">van Stage1 naar Stage2</uri>).
348     </li>
349     <li>
350 neysx 1.7 Als je voor <e>stage2</e> koos, kan je de eerste stap overslaan en direct
351 blubber 1.1 aan <uri link="#doc_chap4">van Stage2 naar Stage3</uri> beginnen.
352     </li>
353     <li>
354 neysx 1.7 Als je voor <e>stage3</e> koos, dan sla je beide over en ga je door naar
355     <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel configureren</uri>.
356 blubber 1.1 </li>
357     </ul>
358    
359     </body>
360     </section>
361     <section>
362     <title>van Stage1 naar Stage2</title>
363     <subsection>
364     <title>Introductie tot Bootstrapping</title>
365     <body>
366    
367     <p>
368     Dus je wil alles vanaf nul compileren? Ok dan :-)
369     </p>
370    
371     <p>
372 swift 1.5 In deze stap zullen we het Gentoo systeem bootstrappen. Dit duurt lang maar
373 blubber 1.1 het resulteert in een volledig geoptimaliseerd systeem voor jouw machine.
374     </p>
375    
376     <p>
377     <e>Bootstrapping</e> betekent de GNU C Library, GNU Compiler Collectie en een
378 swift 1.5 aantal andere systeem programmas compileren.
379 blubber 1.1 </p>
380    
381     <p>
382 swift 1.5 Voor we met de bootstrap beginnen wil je misschien eerst alle benodigde
383     broncodes downloaden. Indien je deze niet wilt kan je verder met
384     <uri link="#bootstrap">het Systeem Bootstrappen</uri>.
385 blubber 1.1 </p>
386    
387     </body>
388     </subsection>
389     <subsection>
390     <title>Optioneel: De sources eerst downloaden</title>
391     <body>
392    
393     <p>
394     Het is mogelijk om eerst alle source code af te halen en daarna pas het
395 swift 1.5 bootstrappen te starten (als je niet wil dat je internet connectie de hele
396 blubber 1.1 tijd open staat). Indien je dit niet doet gebeurt dit wel automatisch, maar
397     dan heb je een permanente netwerk connectie nodig. Gebruik hiervoor de
398     <e>-f</e> optie van het bootstrap script, dit <e>f</e>etcht alle code voor u.
399     </p>
400    
401 swift 1.5 <pre caption="De benodigde sources downloaden">
402 blubber 1.1 # <i>cd /usr/portage</i>
403     # <i>scripts/bootstrap.sh -f</i>
404     </pre>
405    
406     </body>
407     </subsection>
408     <subsection>
409 neysx 1.10 <title>Het systeem bootstrappen</title>
410 blubber 1.1 <body>
411    
412     <p>
413     Nu kan je het bootstrap script starten. Daarna kan je maar best wat anders
414     gaan doen, want dit duurt redelijk lang. (Bijvoorbeeld de Gentoo developers
415     lastig vallen op #gentoo)
416     </p>
417    
418 swift 1.5 <pre caption="Bootstrapen">
419 blubber 1.1 # <i>cd /usr/portage</i>
420     # <i>scripts/bootstrap.sh</i>
421     </pre>
422    
423     <p>
424     Ga nu door met de volgende stap <uri link="#doc_chap4">van Stage2
425     naar Stage3</uri>.
426     </p>
427    
428     </body>
429     </subsection>
430     </section>
431     <section>
432 neysx 1.10 <title>Van stage2 naar stage3</title>
433 blubber 1.1 <subsection>
434     <title>Introductie</title>
435     <body>
436    
437     <p>
438     Als je deze sectie leest heb je een gebootstrapped systeem (ofwel omdat je
439     het daarnet zelf gedaan hebt, ofwel gebruik je een <e>stage2</e>).
440     Dan is het nu tijd om alle syteem pakketten te compileren.
441     </p>
442    
443     <p>
444     <e>Allemaal</e>? Nee, in deze stap worden enkel deze gemaakt waarvoor er geen
445     alternatieven zijn. Sommige pakketten hebben meerdere alternatieven (onder
446     andere system loggers) en Gentoo draait rond keuzes, dus we leggen er
447     je geen op.
448     </p>
449    
450     </body>
451     </subsection>
452     <subsection>
453     <title>Optioneel: Zien wat er gaat gebeuren</title>
454     <body>
455    
456     <p>
457     Als je wil weten welke pakketten er geinstalleerd zullen worden, voer dan
458 neysx 1.10 <c>emerge --pretend --emptytree system</c> uit. Dit geeft een lijst van alle te
459 blubber 1.1 installeren pakketten. Het kan gebeuren dat je hiervoor <c>less</c> of
460     <c>more</c> nodig hebt omdat de lijst aardig lang kan worden.
461     </p>
462    
463 swift 1.5 <pre caption="Bekijk wat 'emerge system' gaat doen">
464 neysx 1.10 # <i>emerge --pretend --emptytree system | less</i>
465 blubber 1.1 </pre>
466    
467 neysx 1.10 <p>
468     Merk op, als je de standaard CFLAGS/CXXFLAGS instelling niet veranderd hebt,
469 neysx 1.11 zal <c>emerge --pretend --newuse system</c> voldoende zijn. Als je de USE vlag
470     ook niet veranderd hebt (ten opzichte van de standaard USE instelling die wij
471     gebruikt hebben), waarom installeer je dan een stage2 installatie?
472 neysx 1.10 </p>
473    
474 blubber 1.1 </body>
475     </subsection>
476     <subsection>
477     <title>Optioneel: de Sources downloaden</title>
478     <body>
479    
480     <p>
481     Als je wil dat <c>emerge</c> eerst de sources download voor je verder gaat
482     (als je niet wil dat uw connectie open staat terwijl je het syteem compileert)
483     kan je de <e>--fetchonly</e> optie van <c>emerge</c> gebruiken.
484     </p>
485    
486 swift 1.5 <pre caption="Fetching the sources">
487 neysx 1.10 # <i>emerge --fetchonly --emptytree system</i>
488 blubber 1.1 </pre>
489    
490     </body>
491     </subsection>
492     <subsection>
493 neysx 1.10 <title>Het systeem compileren</title>
494 blubber 1.1 <body>
495    
496     <p>
497 neysx 1.10 Om te starten met het systeem te compileren, voer je <c>emerge --emptytree
498     system</c> uit. Dit duurt ook een tijdje, dus kan je je maar beter ergens anders
499     mee bezig houden.
500 blubber 1.1 </p>
501    
502 swift 1.5 <pre caption="Het systeem compileren">
503 neysx 1.10 # <i>emerge --emptytree system</i>
504 blubber 1.1 </pre>
505    
506     <p>
507 neysx 1.10 Opnieuw, als je de standaard CFLAGS en CXXFLAGS instelling niet hebt veranderd,
508     is <c>--newuse</c> voldoende.
509     </p>
510    
511     <p>
512 swift 1.5 Je kunt nu veilig iedere waarschuwing over het updaten van configuratie
513     bestanden (en <c>etc-update</c> draaien) negeren. Als je Gentoo systeem volledig
514     is geïnstalleerd en opgestart, lees dan onze documentatie over <uri
515     link="?part=3&amp;chap=2#doc_chap3">Configuratie bestanden bescherming</uri>.
516     </p>
517    
518     <p>
519     Als hij klaar is, ga je verder met <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
520 blubber 1.1 configureren</uri>.
521     </p>
522    
523     </body>
524     </subsection>
525     </section>
526     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20