/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.4 - (hide annotations) (download) (as text)
Tue Nov 9 13:10:22 2004 UTC (13 years, 7 months ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.3: +5 -5 lines
File MIME type: application/xml
Toevoegen versie informatie

1 blubber 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7 swift 1.4 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.3 2004/10/05 10:49:52 swift Exp $ -->
8 swift 1.3
9 swift 1.4 <sections>
10    
11     <version>1.31</version>
12     <date>5 Oktober 2004</date>
13 blubber 1.1
14     <section>
15     <title>Chrooting</title>
16     <subsection>
17     <title>Optioneel: Mirrors selecteren</title>
18     <body>
19    
20     <p>
21     Het is mogelijk om met <c>mirrorselect</c> <path>/etc/make.conf</path> aan te
22     passen zodat snellere mirrors gebruikt worden om sources en de portage tree te
23     downloaden.
24     </p>
25    
26     <pre caption="Selecting fast mirrors">
27     # <i>mirrorselect -a -s4 -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
28     </pre>
29    
30     <p>
31     Als dit echter niet lukt, geen nood. Dit is volledig optioneel, de default
32     waarden volstaan.
33     </p>
34    
35     </body>
36     </subsection>
37     <subsection>
38     <title>DNS Info kopieren</title>
39     <body>
40    
41     <p>
42     Voor we kunnen chrooten moet eerst de DNS informatie in
43     <path>/etc/resolv.conf</path> gekopieerd worden. Dit is nodig omdat de nieuwe
44     omgeving de nameservers voor je netwerk moet kennen.
45     </p>
46    
47     <pre caption="Copy over DNS information">
48     # <i>cp /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf</i>
49     </pre>
50    
51     </body>
52     </subsection>
53     <subsection>
54     <title>Optioneel: /dev mounten</title>
55     <body>
56    
57     <p>
58     Knoppix gebruikers (of personen die Gentoo installeren vanaf een medium
59     zonder DevFS) moeten nu de <path>/dev</path> structuur bind-mounten.
60     Dit is dus niet nodig als je de Gentoo LiveCD gebruikt.
61     </p>
62    
63     <pre caption="Bind-mounting /dev">
64     # <i>mkdir /mnt/gentoo/dev</i>
65     # <i>mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev</i>
66     </pre>
67    
68     </body>
69     </subsection>
70     <subsection>
71     <title>De Nieuwe Omgeving</title>
72     <body>
73    
74     <p>
75     Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geinstalleerd is
76     kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door the
77     <e>chrooten</e>, dit betekent dat we van de installatie omgeving overstappen
78     naar de geinstalleerde omgeving.
79     </p>
80    
81     <p>
82     Dit chrooten gebeurt in 3 stappen. Eerst passen we root aan van
83     <path>/</path> (op het installatie medium) naar <path>/mnt/gentoo</path> (op je
84     partities) met <c>chroot</c>. Daarna maken we de nieuwe omgeving aan met
85     <c>env-update</c>, dit maakt alle omgevingsvariabelen aan. Als laatste laden
86     we die variabelen in het geheugen met <c>source</c>.
87     </p>
88    
89     <pre caption = "De nieuwe omgeving binnen chrooten">
90     # <i>chroot /mnt/gentoo /bin/bash</i>
91     # <i>env-update</i>
92     Regenerating /etc/ld.so.cache...
93     # <i>source /etc/profile</i>
94     </pre>
95    
96     <p>
97     Proficat! U bent nu in uw eigen Gentoo Linux omgeving.
98     Uiteraard bent u nog niet klaar, er wachten u nog een aantal secties.
99     </p>
100    
101     </body>
102     </subsection>
103     <subsection>
104     <title>Optioneel: Update van Portage</title>
105     <body>
106    
107     <p>
108     Als je <e>geen</e> GRP gebruikt, moet je een recente Portage snapshot
109     downloaden. <c>emerge sync</c> doet dit voor je. GRP-gebruikers moeten dit
110     overslaan en verdergaan met <uri link="#doc_chap1_sect6">USE
111     variabele configureren</uri>.
112     </p>
113    
114     <pre caption="Portage updaten">
115     # <i>emerge sync</i>
116     </pre>
117    
118     <p>
119     Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage mag je dit
120     negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten.
121     </p>
122    
123     </body>
124     </subsection>
125     <subsection>
126     <title>USE variabele configureren</title>
127     <body>
128    
129     <p>
130     <c>USE</c> is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt.
131     Verschillende programmas kunnen met optionele support voor bepaalde zaken
132     gecompileerd worden Bijvoorbeeld, sommigen met gtk-support of qt-support.
133     Anderen met of zonder SSL support. Sommige programmas kunnen ook met
134     framebuffer support (svgalib) ipv. X11 support (X-server) gecompileerd worden.
135     </p>
136    
137     <p>
138     De meeste distributies compileren hun packages met support voor zoveel als
139     mogelijk, dit zorgt voor grotere programmas, langere laadtijden en meer
140     afhankelijkheden. Bij Gentoo ben je vrij in welke opties jij zelf wilt.
141     Dit is waar <c>USE</c> komt bij kijken.
142     </p>
143    
144     <p>
145     In de <c>USE</c> variabele definieer je sleutelwoorden die aan compile-opties
146     gelinked zijn. Bijvoorbeeld, <e>ssl</e> zal ssl-support compileren bij alle
147     programmas die dat ondersteunen. <e>-X</e> verwijderd X-server support (let op
148     de min). <e>gnome gtk -kde -qt</e> zal je programmas met gnome (en gtk)
149     support, maar niet met kde (en qt) support compileren, zo is je systeem
150     volledig getweaked voor GNOME.
151     </p>
152    
153     <p>
154     De default <c>USE</c> instellingen staan in
155     <path>/etc/make.profile/make.defaults</path>. Wat je zelf in
156     <path>/etc/make.conf</path> plaatst wordt berekend tegen de default
157     instellingen. Als je iets toevoegt aan <c>USE</c> wordt het als default
158     opgenomen. Als je iets verwijdert van <c>USE</c> wordt dit uit de default
159     weggehaald (indien het er in zat). Pas <e>nooit</e> iets aan binnen
160     <path>/etc/make.profile</path>; dit bestand wordt overschreven bij een een
161     update van Portage.
162     </p>
163    
164     <p>
165     Een volledige beschrijving van <c>USE</c> is te vinden in het tweede deel van
166     het Gentoo Handboek, <uri link="?part=2&amp;chap=1">Chapter 1: USE
167     vlaggen</uri>. Alle beschikbare USE vlaggen zijn te vinden op je systeem onder
168     <path>/usr/portage/profiles/use.desc</path>.
169     </p>
170    
171     <pre caption="Alle beschikbare USE vlaggen bekijken">
172     # <i>less /usr/portage/profiles/use.desc</i>
173     </pre>
174    
175     <p>
176     Als voorbeeld <c>USE</c> instelling: een KDE-gebaseerd systeem met DVD, ALSA
177     en CD Recording support:
178     </p>
179    
180     <pre caption="/etc/make.conf openen">
181     # <i>nano -w /etc/make.conf</i>
182     </pre>
183    
184     <pre caption="USE instelling">
185     USE="-gtk -gnome qt kde dvd alsa cdr"
186     </pre>
187    
188     </body>
189     </subsection>
190     <subsection>
191     <title>Optioneel: Gedistribueerd Compilen</title>
192     <body>
193    
194     <p>
195     Het is mogelijk meerdere systemen te gebuiken om je te helpen bij het
196     compileren van je nieuwe systeem. De <uri link="/doc/en/distcc.xml">DistCC
197     Guide</uri> legt dit beter uit.
198     </p>
199    
200     </body>
201     </subsection>
202     </section>
203     <section>
204     <title>Verschillen tussen Stage1, Stage2 en Stage3</title>
205     <body>
206    
207     <p>
208     Neem nu even de tijd om na te denken over de volgende stappen.
209     Er werd gevraagd te kiezen tussen <e>stage1</e>, <e>stage2</e> of
210     <e>stage3</e> en je werd gewaarschuuwd dat deze keuze belangrijk is voor de
211     volgende stappen. Dit is de eerste keer dat die keuze de volgende stappen
212     bepaald.
213     </p>
214    
215     <ul>
216     <li>
217     Als je voor <e>stage1</e> kiest, volg je <e>beide</e> stappen in dit
218     hoofdstuk (eerst <uri link="#doc_chap3">van Stage1 naar Stage2</uri>).
219     </li>
220     <li>
221     Als je voor <e>stage2</e> kiest, kan je de eerste stap overslaan en direct
222     aan <uri link="#doc_chap4">van Stage2 naar Stage3</uri> beginnen.
223     </li>
224     <li>
225     Als je voor <e>stage3</e> kiest (met of zonder GRP), dan sla je beide over
226     en ga je door naar <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
227     configureren</uri>.
228     </li>
229     </ul>
230    
231     </body>
232     </section>
233     <section>
234     <title>van Stage1 naar Stage2</title>
235     <subsection>
236     <title>Introductie tot Bootstrapping</title>
237     <body>
238    
239     <p>
240     Dus je wil alles vanaf nul compileren? Ok dan :-)
241     </p>
242    
243     <p>
244     In deze stap zullen we het Gentoo systeem bootstrappen. Dit duurt lang, maar
245     het resulteert in een volledig geoptimaliseerd systeem voor jouw machine.
246     </p>
247    
248     <p>
249     <e>Bootstrapping</e> betekent de GNU C Library, GNU Compiler Collectie en een
250     aantal andere systeem programmas compileren. De GNU Compiler Collectie moet
251     2 keer aangemaakt worden, eerst met een "generic" compiler en daarna met de
252     compiler die we in de eerste stap gecompileerd hebben.
253     </p>
254    
255     <p>
256     Voor we met de bootstrap starten: aan aantal opties die je eventueel wilt.
257     Indien je deze niet wilt kan je verder met <uri link="#doc_chap3_sect4">het
258     Systeem Bootstrappen</uri>.
259     </p>
260    
261     </body>
262     </subsection>
263     <subsection>
264     <title>Optioneel: Compilatie Tijd verminderen</title>
265     <body>
266    
267     <p>
268     Als je het bootstrappen wat sneller wil laten gebeuren kan je java-support
269     tijdelijk uitschakelen. Dit betekent dat de GNU Compiler Collection en de GNU
270     C Library zonder java-support worden gecompileerd (dit verminderd de duur
271     aanzienlijk). Dit betekent wel dat je geen GNU Java Compiler (<c>gcj</c>)
272     hebt, wat <e>niet</e> zorgt dat je geen java applets en dergelijke kunt
273     gebruiken.
274     </p>
275    
276     <p>
277     Om java-support tijdelijk te deselecteren, gebruik <e>USE="-java"</e> alvorens
278     het bootstrap script te starten.
279     </p>
280    
281     <pre caption = "Java ondersteuning deselecteren">
282     # <i>export USE="-java"</i>
283     </pre>
284    
285     <p>
286     En vergeet niet na het bootstrappen dit weer ongedaan te maken:
287     </p>
288    
289     <pre caption="USE terug zetten op de standaard">
290     # <i>unset USE</i>
291     </pre>
292    
293     </body>
294     </subsection>
295     <subsection>
296     <title>Optioneel: De sources eerst downloaden</title>
297     <body>
298    
299     <p>
300     Het is mogelijk om eerst alle source code af te halen en daarna pas het
301     bootstrappen te startten (als je niet wil dat je internet connectie de hele
302     tijd open staat). Indien je dit niet doet gebeurt dit wel automatisch, maar
303     dan heb je een permanente netwerk connectie nodig. Gebruik hiervoor de
304     <e>-f</e> optie van het bootstrap script, dit <e>f</e>etcht alle code voor u.
305     </p>
306    
307     <pre caption = "De benodigde sources downloaden">
308     # <i>cd /usr/portage</i>
309     # <i>scripts/bootstrap.sh -f</i>
310     </pre>
311    
312     </body>
313     </subsection>
314     <subsection>
315     <title>het Systeem Bootstrappen</title>
316     <body>
317    
318     <p>
319     Nu kan je het bootstrap script starten. Daarna kan je maar best wat anders
320     gaan doen, want dit duurt redelijk lang. (Bijvoorbeeld de Gentoo developers
321     lastig vallen op #gentoo)
322     </p>
323    
324     <pre caption = "Bootstrapen">
325     # <i>cd /usr/portage</i>
326     # <i>scripts/bootstrap.sh</i>
327     </pre>
328    
329     <p>
330     Als je eerder <c>CHOST</c> hebt aangepast in <path>/etc/make.conf</path> moet
331     je een aantal variabelen herinitialiseren zodat <c>gcc</c> snel werkt.
332     </p>
333    
334     <pre caption="Omgevings variabelen herinitializeren">
335     # <i>source /etc/profile</i>
336     </pre>
337    
338     <p>
339     Ga nu door met de volgende stap <uri link="#doc_chap4">van Stage2
340     naar Stage3</uri>.
341     </p>
342    
343     </body>
344     </subsection>
345     </section>
346     <section>
347     <title>van Stage2 naar Stage3</title>
348     <subsection>
349     <title>Introductie</title>
350     <body>
351    
352     <p>
353     Als je deze sectie leest heb je een gebootstrapped systeem (ofwel omdat je
354     het daarnet zelf gedaan hebt, ofwel gebruik je een <e>stage2</e>).
355     Dan is het nu tijd om alle syteem pakketten te compileren.
356     </p>
357    
358     <p>
359     <e>Allemaal</e>? Nee, in deze stap worden enkel deze gemaakt waarvoor er geen
360     alternatieven zijn. Sommige pakketten hebben meerdere alternatieven (onder
361     andere system loggers) en Gentoo draait rond keuzes, dus we leggen er
362     je geen op.
363     </p>
364    
365     </body>
366     </subsection>
367     <subsection>
368     <title>Optioneel: Zien wat er gaat gebeuren</title>
369     <body>
370    
371     <p>
372     Als je wil weten welke pakketten er geinstalleerd zullen worden, voer dan
373     <c>emerge --pretend system</c> uit. Dit geeft een lijst van alle te
374     installeren pakketten. Het kan gebeuren dat je hiervoor <c>less</c> of
375     <c>more</c> nodig hebt omdat de lijst aardig lang kan worden.
376     </p>
377    
378     <pre caption = "Bekijk wat 'emerge system' gaat doen">
379     # <i>emerge --pretend system | less</i>
380     </pre>
381    
382     </body>
383     </subsection>
384     <subsection>
385     <title>Optioneel: de Sources downloaden</title>
386     <body>
387    
388     <p>
389     Als je wil dat <c>emerge</c> eerst de sources download voor je verder gaat
390     (als je niet wil dat uw connectie open staat terwijl je het syteem compileert)
391     kan je de <e>--fetchonly</e> optie van <c>emerge</c> gebruiken.
392     </p>
393    
394     <pre caption = "Fetching the sources">
395     # <i>emerge --fetchonly system</i>
396     </pre>
397    
398     </body>
399     </subsection>
400     <subsection>
401     <title>het Systeem compileren</title>
402     <body>
403    
404     <p>
405     Om te starten met het systeem te compileren, voer je <c>emerge system</c> uit.
406     Dit duurt ook een tijdje, dus kan je je maar beter ergens anders mee bezig
407     houden.
408     </p>
409    
410     <pre caption = "Het systeem compileren">
411     # <i>emerge system</i>
412     </pre>
413    
414     <p>
415     Als dit gedaan is, ga je verder met <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
416     configureren</uri>.
417     </p>
418    
419     </body>
420     </subsection>
421     </section>
422     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20