/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.11 Revision 1.12
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.11 2005/04/13 14:19:11 neysx Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.12 2005/06/11 12:21:16 swift Exp $ -->
8 8
9<sections> 9<sections>
10 10
11<version>2.4</version> 11<version>2.7</version>
12<date>2005-04-09</date> 12<date>2005-06-09</date>
13 13
14<section> 14<section>
15<title>Chrooting</title> 15<title>Chrooting</title>
16<subsection> 16<subsection>
17<title>Optioneel: Mirrors selecteren</title> 17<title>Optioneel: Mirrors selecteren</title>
131<c>emerge --sync</c> doet dit voor je. 131<c>emerge --sync</c> doet dit voor je.
132</p> 132</p>
133 133
134<pre caption="Updating the Portage tree"> 134<pre caption="Updating the Portage tree">
135# <i>emerge --sync</i> 135# <i>emerge --sync</i>
136<comment>(Als je een trage terminal gebruikt, zoals sommige framebuffers of een serieele console, kun je de --quiet optie toevoegen om dit proces wat te versnellen</comment>.
137<i>emerge --sync --quiet</i>
136</pre> 138</pre>
137 139
138<p> 140<p>
139Als je achter een firewall zit die rsync verkeer blokkeert, kun je 141Als je achter een firewall zit die rsync verkeer blokkeert, kun je
140<c>emerge-webrsync</c> gebruiken om een portage snapshot voor jou te downloaden. 142<c>emerge-webrsync</c> gebruiken om een portage snapshot voor jou te downloaden.
161beperkt het systeem ook tot bepaalde versies van pakketten. Dit wordt allemaal 163beperkt het systeem ook tot bepaalde versies van pakketten. Dit wordt allemaal
162onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars. 164onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars.
163</p> 165</p>
164 166
165<p> 167<p>
166Eerst werd zo'n profiel nauwelijks aangeraakt door de gebruiker. Echter, sinds 168Eerst werd zo'n profiel nauwelijks aangeraakt door de gebruiker. Echter, x86,
167kort kunnen x86, hppa en alpha gebruikers kiezen tussen twee profielen. Een voor 169hppa en alpha gebruikers kiezen tussen twee profielen. Een voor een 2.4 kernel
168een 2.4 kernel en de andere voor een 2.6 kernel. Deze vereiste is kort geleden 170en de andere voor een 2.6 kernel. Deze vereiste is kort geleden ingesteld zodat
169ingesteld zodat er een betere integratie van 2.6 kernels kan plaatsvinden. 171er een betere integratie van 2.6 kernels kan plaatsvinden.
170</p> 172</p>
171 173
172<p> 174<p>
173Je kunt zien welk profiel je nu gebruikt door het volgende commando uit te 175Je kunt zien welk profiel je nu gebruikt door het volgende commando uit te
174voeren: 176voeren:
175</p> 177</p>
176 178
177<pre caption="Je systeem profiel bekijken"> 179<pre caption="Je systeem profiel bekijken">
178# <i>ls -l /etc/make.profile</i> 180# <i>ls -FGg /etc/make.profile</i>
179lrwxrwxrwx 1 root root 48 Mar 7 11:55 /etc/make.profile -> 181lrwxrwxrwx 1 48 Apr 8 18:51 /etc/make.profile -> ../usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/
180 ../usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0
181</pre> 182</pre>
182 183
183<p> 184<p>
184Als je gebruik maakt van een van de drie bovenstaande architecturen, zul je een 185Als je gebruik maakt van een van de drie bovenstaande architecturen, zal het
185extra profiel zien binnen de <path>make.profile</path> symlink: 186standaard profiel een Linux 2.6-gebaseerd systeem. Dit is de aangeraden
187standaard, maar je hebt de optie om een ander profiel te kiezen
188</p>
189
190<p>
191Sommige gebruikers willen mischien een systeem wat gebaseerd is op de het oudere
192Linux 2.4-profiel. Indien je hier een goede reden toe hebt, moet je eerst kijken
193of zo'n profiel bestaat. Op x86 kun je dit doen met het volgende commando:
186</p> 194</p>
187 195
188<pre caption="Kijken of zo'n extra profiel bestaat"> 196<pre caption="Kijken of zo'n extra profiel bestaat">
189# <i>ls -F /etc/make.profile/</i> 197# <i>ls -d /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/2.4</i>
1902.4/ packages parent virtuals 198/usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/2.4
191</pre> 199</pre>
192 200
193<p>
194Zoals je kan zien, is er in het bovenstaande voorbeeld een 2.4 submap. Dit
195betekent dat het huidige profiel een 2.6 kernel gebruikt; als je een
1962.4-gebaseerd systeem wil, zul je je <path>make.profile</path> symlink opnieuw
197moeten maken:
198</p> 201<p>
202Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat het extra 2.4 profiel bestaat (er wordt
203niet geklaagd dat er een bestand of map mist). Het is aanbevolen om het
204standaard profiel te houden, maar als je wil wisselen, kun je dat op volgende
205manier doen:
206</p>
199 207
200<pre caption="Relinking the profile"> 208<pre caption="Op een 2.4 profiel overstappen">
201# <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/2.4 /etc/make.profile</i> 209# <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/2.4 /etc/make.profile</i>
210<comment>(Lijst van bestanden in het 2.4 profiel)</comment>
211# <i>ls -FGg /etc/make.profile/</i>
212total 12
213-rw-r--r-- 1 939 Dec 10 14:06 packages
214-rw-r--r-- 1 347 Dec 3 2004 parent
215-rw-r--r-- 1 573 Dec 3 2004 virtuals
202</pre> 216</pre>
203 217
204</body> 218</body>
205</subsection> 219</subsection>
206<subsection id="configure_USE"> 220<subsection id="configure_USE">

Legend:
Removed from v.1.11  
changed lines
  Added in v.1.12

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20