/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.10 - (show annotations) (download) (as text)
Thu Apr 7 22:12:06 2005 UTC (13 years, 2 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.9: +89 -29 lines
File MIME type: application/xml
Patch from #88289

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.9 2005/03/05 10:01:37 neysx Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>2.3</version>
12 <date>2005-04-07</date>
13
14 <section>
15 <title>Chrooting</title>
16 <subsection>
17 <title>Optioneel: Mirrors selecteren</title>
18 <body>
19
20 <p>
21 Om broncodes snel te kunnen downloaden, is het aanbevolen om een snelle mirror
22 te kiezen. Portage zal in het <path>make.conf</path> bestand zoeken naar de
23 GENTOO_MIRRORS variabele, de mirrors die deze bevat worden gebruikt. Je kunt
24 naar nze <uri link="/main/en/mirrors.xml">mirror lijst</uri> surfen en naar een
25 mirror (of mirrors) die dicht bij jou is (omdat deze vaak de snelste zijn),
26 maar we bieden ook een mooie tool genaamd <c>mirrorselect</c> aan. Deze biedt
27 een mooie interface om de mirrors die jij wil te kiezen.
28 </p>
29
30 <pre caption="mirrorselect gebruiken voor de GENTOO_MIRRORS variabele">
31 # <i>mirrorselect -i -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
32 </pre>
33
34 <warn>
35 Kies geen IPv6 mirrors. Onze huidige stages ondersteunen geen IPv6.
36 </warn>
37
38 <p>
39 Een tweede belangrijke instelling, is de SYNC instelling in
40 <path>make.conf</path>. Deze variabele bevat de rsync server die je wil
41 gebruiken als je de Portage boom (de verzameling ebuilds, alle informatie die
42 Portage nodig heeft om software te downloaden en te installeren) update. Hoewel
43 je handmatig een SYNC server kan opgeven, <c>mirrorselect</c> kan dit veel
44 makkelijker maken:
45 </p>
46
47 <pre caption="Met behulp van mirrorselect een rsync mirror kiezen">
48 # <i>mirrorselect -i -r -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
49 </pre>
50
51 <p>
52 Het is sterk aan te bevelen om na het draaien van <c>mirrorselect</c> alle
53 instellingen in <path>/mnt/gentoo/etc/make.conf</path> te controleren!
54 </p>
55
56 </body>
57 </subsection>
58 <subsection>
59 <title>DNS Info kopieren</title>
60 <body>
61
62 <p>
63 Voor we kunnen chrooten moet eerst de DNS informatie naar
64 <path>/etc/resolv.conf</path> gekopieerd worden. Dit is nodig omdat de nieuwe
65 omgeving de nameservers voor je netwerk moet kennen.
66 </p>
67
68 <pre caption="Copy over DNS information">
69 <comment>(De "-L" optie is nodig zodat zeker is dat we geen symbolische link copieren)</comment>
70 # <i>cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf</i>
71 </pre>
72
73 </body>
74 </subsection>
75 <subsection>
76 <title>Het proc filesystem mounten</title>
77 <body>
78
79 <p>
80 Mount het <path>/proc</path> filesystem op <path>/mnt/gentoo/proc</path> om de
81 installatie toe te staan informatie die de kernel levert te gebruiken, zelfs in
82 de gechroote omgeving.
83 </p>
84
85 <pre caption="/proc mounten">
86 # <i>mount -t proc none /mnt/gentoo/proc</i>
87 </pre>
88
89 </body>
90 </subsection>
91 <subsection>
92 <title>De Nieuwe Omgeving</title>
93 <body>
94
95 <p>
96 Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geïnstalleerd is,
97 kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door te
98 <e>chrooten</e>, dit betekent dat we van de installatie omgeving (Installatie
99 CD of een ander installatie medium) overstappen naar de geïnstalleerde omgeving
100 (namelijk jouw aangemaakte partities).
101 </p>
102
103 <p>
104 Dit chrooten gebeurt in drie stappen. Eerst passen we de root aan van
105 <path>/</path> (op het installatie medium) naar <path>/mnt/gentoo</path> (op je
106 partities) met <c>chroot</c>. Daarna maken we de nieuwe omgeving aan met
107 <c>env-update</c> welke alle omgevingsvariabelen aanmaakt. Als laatste laden
108 we die variabelen in het geheugen met <c>source</c>.
109 </p>
110
111 <pre caption="De nieuwe omgeving binnen chrooten">
112 # <i>chroot /mnt/gentoo /bin/bash</i>
113 # <i>env-update</i>
114 * Caching service dependencies...
115 # <i>source /etc/profile</i>
116 </pre>
117
118 <p>
119 Proficat! Je bent nu in je eigen Gentoo Linux omgeving. Uiteraard bent je nog
120 niet klaar, daarom wachten er nog een aantal secties op je :-)
121 </p>
122
123 </body>
124 </subsection>
125 <subsection>
126 <title>Updaten van de Portage tree</title>
127 <body>
128
129 <p>
130 Je dient nu je Portageboom to updaten naar de meest recente versie.
131 <c>emerge --sync</c> doet dit voor je.
132 </p>
133
134 <pre caption="Updating the Portage tree">
135 # <i>emerge --sync</i>
136 </pre>
137
138 <p>
139 Als je achter een firewall zit die rsync verkeer blokkeert, kun je
140 <c>emerge-webrsync</c> gebruiken om een portage snapshot voor jou te downloaden.
141 </p>
142
143 <p>
144 Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage kun je dit
145 veilig negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten.
146 </p>
147
148 </body>
149 </subsection>
150 <subsection>
151 <title>Het juiste profiel kiezen</title>
152 <body>
153
154 <p>
155 Om te beginnen, is een kleine definitie op zijn plaats.
156 </p>
157
158 <p>
159 Een profiel is een bouwsteen voor ieder Gentoo systeem. Niet alleen bepaalt het
160 de standaard waarden voor CHOST, CFLAGS en andere belangrijke variabelen, het
161 beperkt het systeem ook tot bepaalde versies van pakketten. Dit wordt allemaal
162 onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars.
163 </p>
164
165 <p>
166 Eerst werd zo'n profiel nauwelijks aangeraakt door de gebruiker. Echter, sinds
167 kort kunnen x86, hppa en alpha gebruikers kiezen tussen twee profielen. Een voor
168 een 2.4 kernel en de andere voor een 2.6 kernel. Deze vereiste is kort geleden
169 ingesteld zodat er een betere integratie van 2.6 kernels kan plaatsvinden.
170 </p>
171
172 <p>
173 Je kunt zien welk profiel je nu gebruikt door het volgende commando uit te
174 voeren:
175 </p>
176
177 <pre caption="Je systeem profiel bekijken">
178 # <i>ls -l /etc/make.profile</i>
179 lrwxrwxrwx 1 root root 48 Mar 7 11:55 /etc/make.profile ->
180 ../usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0
181 </pre>
182
183 <p>
184 Als je gebruik maakt van een van de drie bovenstaande architecturen, zul je een
185 extra profiel zien binnen de <path>make.profile</path> symlink:
186 </p>
187
188 <pre caption="Kijken of zo'n extra profiel bestaat">
189 # <i>ls -F /etc/make.profile/</i>
190 2.4/ packages parent virtuals
191 </pre>
192
193 <p>
194 Zoals je kan zien, is er in het bovenstaande voorbeeld een 2.4 submap. Dit
195 betekent dat het huidige profiel een 2.6 kernel gebruikt; als je een
196 2.4-gebaseerd systeem wil, zul je je <path>make.profile</path> symlink opnieuw
197 moeten maken:
198 </p>
199
200 <pre caption="Relinking the profile">
201 # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/2.4 /etc/make.profile</i>
202 </pre>
203
204 </body>
205 </subsection>
206 <subsection id="configure_USE">
207 <title>USE variabele configureren</title>
208 <body>
209
210 <p>
211 <c>USE</c> is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt.
212 Verschillende programmas kunnen met optionele support voor bepaalde zaken
213 gecompileerd worden Bijvoorbeeld, sommigen met gtk-support of qt-support.
214 Anderen met of zonder SSL support. Sommige programmas kunnen zelfs met
215 framebuffer support (svgalib) in plaats van X11 support (X-server) gecompileerd
216 worden.
217 </p>
218
219 <p>
220 De meeste distributies compileren hun packages met support voor zoveel als
221 mogelijk, dit zorgt voor grotere programmas, langere laadtijden en meer
222 afhankelijkheden. Bij Gentoo ben je vrij in welke opties jij zelf wilt.
223 Dit is waar <c>USE</c> komt bij kijken.
224 </p>
225
226 <p>
227 In de <c>USE</c> variabele definieer je sleutelwoorden die aan compile-opties
228 gelinked zijn. Bijvoorbeeld, <e>ssl</e> zal ssl-support compileren bij alle
229 programmas die dat ondersteunen. <e>-X</e> verwijderd X-server support (let op
230 de min). <e>gnome gtk -kde -qt</e> zal je programmas met gnome (en gtk)
231 support, maar niet met kde (en qt) support compileren, zo is je systeem
232 volledig getweaked voor GNOME.
233 </p>
234
235 <p>
236 De standaard <c>USE</c> instellingen staan in de <path>make.defaults</path>
237 bestanden van jouw profiel. Je zult <path>make.defaults</path> bestanden vinden
238 in de map waarnaar <path>/etc/profile</path> verwijst en tevens in alle
239 bovenliggende mappen. De standaard <c>USE</c> instelling is de som van alle
240 <c>USE</c> instellingen in alle <path>make.defaults</path> bestanden. Wat je
241 zelf in <path>/etc/make.conf</path> plaatst, wordt berekend tegen de standaard
242 instellingen. Als je iets toevoegt aan <c>USE</c> wordt het in de standaard
243 opgenomen. Als je iets verwijdert van <c>USE</c> wordt dit uit de standaard
244 weggehaald (indien het er in zat). Pas <e>nooit</e> iets aan binnen
245 <path>/etc/make.profile</path>; dit bestand wordt overschreven bij een een
246 update van Portage!
247 </p>
248
249 <p>
250 Een volledige beschrijving van <c>USE</c> is te vinden in het tweede deel van
251 het Gentoo Handboek, <uri link="?part=2&amp;chap=2">USE vlaggen</uri>. Alle
252 beschikbare USE vlaggen zijn te vinden op je systeem onder
253 <path>/usr/portage/profiles/use.desc</path>.
254 </p>
255
256 <pre caption="Alle beschikbare USE vlaggen bekijken">
257 # <i>less /usr/portage/profiles/use.desc</i>
258 <comment>(Je kunt scrollen met je pijltjes toetsen, afsluiten door 'q' in te drukken</comment>
259 </pre>
260
261 <p>
262 Als voorbeeld <c>USE</c> instelling: een KDE-gebaseerd systeem met DVD, ALSA
263 en CD Recording support:
264 </p>
265
266 <pre caption="/etc/make.conf openen">
267 # <i>nano -w /etc/make.conf</i>
268 </pre>
269
270 <pre caption="USE instelling">
271 USE="-gtk -gnome qt kde dvd alsa cdr"
272 </pre>
273
274 </body>
275 </subsection>
276 <subsection>
277 <title>Optional: GLIBC Locales</title>
278 <body>
279
280 <p>
281 Je zult waarschijnlijk slechts een of misschien twee locales op je systeem
282 willen. Als je nu <c>glibc</c> compileert zal een volledige set van alle
283 beschikbare locales gemaakt worden. Je kunt <c>userlocales</c> als USE vlag
284 instellen en alleen de locales die je nodig hebt in
285 <path>/etc/locales.build</path> neerzetten. Doe dit alleen als je weet welke
286 locales je wilt. Dit zal niet werken voor het bootstrappen, maar als je glibc
287 later nog eens compileert zal het wel werken.
288 </p>
289
290 <pre caption="Activeren van de userlocales USE vlag specifiek voor glibc">
291 # <i>mkdir /etc/portage</i>
292 # <i>echo "sys-libs/glibc userlocales" >> /etc/portage/package.use</i>
293 </pre>
294
295 <p>
296 kies nu de locales die jij nodig hebt:
297 </p>
298
299 <pre caption="/etc/locales.build Openen">
300 # <i>nano -w /etc/locales.build</i>
301 </pre>
302
303 <p>
304 De volgende locales zijn een voorbeeld om Engelse (Verenigde Staten) en Duitse
305 (Duitsland) locales te krijgen met bijpassende character formaten (zoals UTF-8).
306 </p>
307
308 <pre caption="Jouw locales kiezen">
309 en_US/ISO-8859-1
310 en_US.UTF-8/UTF-8
311 de_DE/ISO-8859-1
312 de_DE@euro/ISO-8859-15
313 </pre>
314
315 </body>
316 </subsection>
317 </section>
318 <section>
319 <title>Verschillen tussen Stage1, Stage2 en Stage3</title>
320 <body>
321
322 <p>
323 Neem nu even de tijd om na te denken over de volgende stappen.
324 Er werd gevraagd te kiezen tussen <e>stage1</e>, <e>stage2</e> of
325 <e>stage3</e> en je werd gewaarschuuwd dat deze keuze belangrijk is voor de
326 volgende stappen. Dit is de eerste keer dat die keuze de volgende stappen
327 bepaald.
328 </p>
329
330 <ul>
331 <li>
332 Als je voor <e>stage1</e> koos, volg je <e>beide</e> stappen in dit
333 hoofdstuk (eerst <uri link="#doc_chap3">van Stage1 naar Stage2</uri>).
334 </li>
335 <li>
336 Als je voor <e>stage2</e> koos, kan je de eerste stap overslaan en direct
337 aan <uri link="#doc_chap4">van Stage2 naar Stage3</uri> beginnen.
338 </li>
339 <li>
340 Als je voor <e>stage3</e> koos, dan sla je beide over en ga je door naar
341 <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel configureren</uri>.
342 </li>
343 </ul>
344
345 </body>
346 </section>
347 <section>
348 <title>van Stage1 naar Stage2</title>
349 <subsection>
350 <title>Introductie tot Bootstrapping</title>
351 <body>
352
353 <p>
354 Dus je wil alles vanaf nul compileren? Ok dan :-)
355 </p>
356
357 <p>
358 In deze stap zullen we het Gentoo systeem bootstrappen. Dit duurt lang maar
359 het resulteert in een volledig geoptimaliseerd systeem voor jouw machine.
360 </p>
361
362 <p>
363 <e>Bootstrapping</e> betekent de GNU C Library, GNU Compiler Collectie en een
364 aantal andere systeem programmas compileren.
365 </p>
366
367 <p>
368 Voor we met de bootstrap beginnen wil je misschien eerst alle benodigde
369 broncodes downloaden. Indien je deze niet wilt kan je verder met
370 <uri link="#bootstrap">het Systeem Bootstrappen</uri>.
371 </p>
372
373 </body>
374 </subsection>
375 <subsection>
376 <title>Optioneel: De sources eerst downloaden</title>
377 <body>
378
379 <p>
380 Het is mogelijk om eerst alle source code af te halen en daarna pas het
381 bootstrappen te starten (als je niet wil dat je internet connectie de hele
382 tijd open staat). Indien je dit niet doet gebeurt dit wel automatisch, maar
383 dan heb je een permanente netwerk connectie nodig. Gebruik hiervoor de
384 <e>-f</e> optie van het bootstrap script, dit <e>f</e>etcht alle code voor u.
385 </p>
386
387 <pre caption="De benodigde sources downloaden">
388 # <i>cd /usr/portage</i>
389 # <i>scripts/bootstrap.sh -f</i>
390 </pre>
391
392 </body>
393 </subsection>
394 <subsection>
395 <title>Het systeem bootstrappen</title>
396 <body>
397
398 <p>
399 Nu kan je het bootstrap script starten. Daarna kan je maar best wat anders
400 gaan doen, want dit duurt redelijk lang. (Bijvoorbeeld de Gentoo developers
401 lastig vallen op #gentoo)
402 </p>
403
404 <pre caption="Bootstrapen">
405 # <i>cd /usr/portage</i>
406 # <i>scripts/bootstrap.sh</i>
407 </pre>
408
409 <p>
410 Ga nu door met de volgende stap <uri link="#doc_chap4">van Stage2
411 naar Stage3</uri>.
412 </p>
413
414 </body>
415 </subsection>
416 </section>
417 <section>
418 <title>Van stage2 naar stage3</title>
419 <subsection>
420 <title>Introductie</title>
421 <body>
422
423 <p>
424 Als je deze sectie leest heb je een gebootstrapped systeem (ofwel omdat je
425 het daarnet zelf gedaan hebt, ofwel gebruik je een <e>stage2</e>).
426 Dan is het nu tijd om alle syteem pakketten te compileren.
427 </p>
428
429 <p>
430 <e>Allemaal</e>? Nee, in deze stap worden enkel deze gemaakt waarvoor er geen
431 alternatieven zijn. Sommige pakketten hebben meerdere alternatieven (onder
432 andere system loggers) en Gentoo draait rond keuzes, dus we leggen er
433 je geen op.
434 </p>
435
436 </body>
437 </subsection>
438 <subsection>
439 <title>Optioneel: Zien wat er gaat gebeuren</title>
440 <body>
441
442 <p>
443 Als je wil weten welke pakketten er geinstalleerd zullen worden, voer dan
444 <c>emerge --pretend --emptytree system</c> uit. Dit geeft een lijst van alle te
445 installeren pakketten. Het kan gebeuren dat je hiervoor <c>less</c> of
446 <c>more</c> nodig hebt omdat de lijst aardig lang kan worden.
447 </p>
448
449 <pre caption="Bekijk wat 'emerge system' gaat doen">
450 # <i>emerge --pretend --emptytree system | less</i>
451 </pre>
452
453 <p>
454 Merk op, als je de standaard CFLAGS/CXXFLAGS instelling niet veranderd hebt,
455 zal <c>emerge --pretend --newuse system</c> voldoende zijn. Als je de USE flag
456 ook niet veranderd hebt, waarom installeer je dan een stage2 installatie?
457 </p>
458
459 </body>
460 </subsection>
461 <subsection>
462 <title>Optioneel: de Sources downloaden</title>
463 <body>
464
465 <p>
466 Als je wil dat <c>emerge</c> eerst de sources download voor je verder gaat
467 (als je niet wil dat uw connectie open staat terwijl je het syteem compileert)
468 kan je de <e>--fetchonly</e> optie van <c>emerge</c> gebruiken.
469 </p>
470
471 <pre caption="Fetching the sources">
472 # <i>emerge --fetchonly --emptytree system</i>
473 </pre>
474
475 </body>
476 </subsection>
477 <subsection>
478 <title>Het systeem compileren</title>
479 <body>
480
481 <p>
482 Om te starten met het systeem te compileren, voer je <c>emerge --emptytree
483 system</c> uit. Dit duurt ook een tijdje, dus kan je je maar beter ergens anders
484 mee bezig houden.
485 </p>
486
487 <pre caption="Het systeem compileren">
488 # <i>emerge --emptytree system</i>
489 </pre>
490
491 <p>
492 Opnieuw, als je de standaard CFLAGS en CXXFLAGS instelling niet hebt veranderd,
493 is <c>--newuse</c> voldoende.
494 </p>
495
496 <p>
497 Je kunt nu veilig iedere waarschuwing over het updaten van configuratie
498 bestanden (en <c>etc-update</c> draaien) negeren. Als je Gentoo systeem volledig
499 is geïnstalleerd en opgestart, lees dan onze documentatie over <uri
500 link="?part=3&amp;chap=2#doc_chap3">Configuratie bestanden bescherming</uri>.
501 </p>
502
503 <p>
504 Als hij klaar is, ga je verder met <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
505 configureren</uri>.
506 </p>
507
508 </body>
509 </subsection>
510 </section>
511 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20