/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.12 - (show annotations) (download) (as text)
Sat Jun 11 12:21:16 2005 UTC (12 years, 11 months ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.11: +33 -19 lines
File MIME type: application/xml
#95769 - Dutch updates

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.11 2005/04/13 14:19:11 neysx Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>2.7</version>
12 <date>2005-06-09</date>
13
14 <section>
15 <title>Chrooting</title>
16 <subsection>
17 <title>Optioneel: Mirrors selecteren</title>
18 <body>
19
20 <p>
21 Om broncodes snel te kunnen downloaden, is het aanbevolen om een snelle mirror
22 te kiezen. Portage zal in het <path>make.conf</path> bestand zoeken naar de
23 GENTOO_MIRRORS variabele, de mirrors die deze bevat worden gebruikt. Je kunt
24 naar nze <uri link="/main/en/mirrors.xml">mirror lijst</uri> surfen en naar een
25 mirror (of mirrors) die dicht bij jou is (omdat deze vaak de snelste zijn),
26 maar we bieden ook een mooie tool genaamd <c>mirrorselect</c> aan. Deze biedt
27 een mooie interface om de mirrors die jij wil te kiezen.
28 </p>
29
30 <pre caption="mirrorselect gebruiken voor de GENTOO_MIRRORS variabele">
31 # <i>mirrorselect -i -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
32 </pre>
33
34 <warn>
35 Kies geen IPv6 mirrors. Onze huidige stages ondersteunen geen IPv6.
36 </warn>
37
38 <p>
39 Een tweede belangrijke instelling, is de SYNC instelling in
40 <path>make.conf</path>. Deze variabele bevat de rsync server die je wil
41 gebruiken als je de Portage boom (de verzameling ebuilds, alle informatie die
42 Portage nodig heeft om software te downloaden en te installeren) update. Hoewel
43 je handmatig een SYNC server kan opgeven, <c>mirrorselect</c> kan dit veel
44 makkelijker maken:
45 </p>
46
47 <pre caption="Met behulp van mirrorselect een rsync mirror kiezen">
48 # <i>mirrorselect -i -r -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
49 </pre>
50
51 <p>
52 Het is sterk aan te bevelen om na het draaien van <c>mirrorselect</c> alle
53 instellingen in <path>/mnt/gentoo/etc/make.conf</path> te controleren!
54 </p>
55
56 </body>
57 </subsection>
58 <subsection>
59 <title>DNS Info kopieren</title>
60 <body>
61
62 <p>
63 Voor we kunnen chrooten moet eerst de DNS informatie naar
64 <path>/etc/resolv.conf</path> gekopieerd worden. Dit is nodig omdat de nieuwe
65 omgeving de nameservers voor je netwerk moet kennen.
66 </p>
67
68 <pre caption="Copy over DNS information">
69 <comment>(De "-L" optie is nodig zodat zeker is dat we geen symbolische link copieren)</comment>
70 # <i>cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf</i>
71 </pre>
72
73 </body>
74 </subsection>
75 <subsection>
76 <title>Het proc filesystem mounten</title>
77 <body>
78
79 <p>
80 Mount het <path>/proc</path> filesystem op <path>/mnt/gentoo/proc</path> om de
81 installatie toe te staan informatie die de kernel levert te gebruiken, zelfs in
82 de gechroote omgeving.
83 </p>
84
85 <pre caption="/proc mounten">
86 # <i>mount -t proc none /mnt/gentoo/proc</i>
87 </pre>
88
89 </body>
90 </subsection>
91 <subsection>
92 <title>De Nieuwe Omgeving</title>
93 <body>
94
95 <p>
96 Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geïnstalleerd is,
97 kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door te
98 <e>chrooten</e>, dit betekent dat we van de installatie omgeving (Installatie
99 CD of een ander installatie medium) overstappen naar de geïnstalleerde omgeving
100 (namelijk jouw aangemaakte partities).
101 </p>
102
103 <p>
104 Dit chrooten gebeurt in drie stappen. Eerst passen we de root aan van
105 <path>/</path> (op het installatie medium) naar <path>/mnt/gentoo</path> (op je
106 partities) met <c>chroot</c>. Daarna maken we de nieuwe omgeving aan met
107 <c>env-update</c> welke alle omgevingsvariabelen aanmaakt. Als laatste laden
108 we die variabelen in het geheugen met <c>source</c>.
109 </p>
110
111 <pre caption="De nieuwe omgeving binnen chrooten">
112 # <i>chroot /mnt/gentoo /bin/bash</i>
113 # <i>env-update</i>
114 * Caching service dependencies...
115 # <i>source /etc/profile</i>
116 </pre>
117
118 <p>
119 Proficat! Je bent nu in je eigen Gentoo Linux omgeving. Uiteraard bent je nog
120 niet klaar, daarom wachten er nog een aantal secties op je :-)
121 </p>
122
123 </body>
124 </subsection>
125 <subsection>
126 <title>Updaten van de Portage tree</title>
127 <body>
128
129 <p>
130 Je dient nu je Portageboom to updaten naar de meest recente versie.
131 <c>emerge --sync</c> doet dit voor je.
132 </p>
133
134 <pre caption="Updating the Portage tree">
135 # <i>emerge --sync</i>
136 <comment>(Als je een trage terminal gebruikt, zoals sommige framebuffers of een serieele console, kun je de --quiet optie toevoegen om dit proces wat te versnellen</comment>.
137 <i>emerge --sync --quiet</i>
138 </pre>
139
140 <p>
141 Als je achter een firewall zit die rsync verkeer blokkeert, kun je
142 <c>emerge-webrsync</c> gebruiken om een portage snapshot voor jou te downloaden.
143 </p>
144
145 <p>
146 Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage kun je dit
147 veilig negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten.
148 </p>
149
150 </body>
151 </subsection>
152 <subsection>
153 <title>Het juiste profiel kiezen</title>
154 <body>
155
156 <p>
157 Om te beginnen, is een kleine definitie op zijn plaats.
158 </p>
159
160 <p>
161 Een profiel is een bouwsteen voor ieder Gentoo systeem. Niet alleen bepaalt het
162 de standaard waarden voor CHOST, CFLAGS en andere belangrijke variabelen, het
163 beperkt het systeem ook tot bepaalde versies van pakketten. Dit wordt allemaal
164 onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars.
165 </p>
166
167 <p>
168 Eerst werd zo'n profiel nauwelijks aangeraakt door de gebruiker. Echter, x86,
169 hppa en alpha gebruikers kiezen tussen twee profielen. Een voor een 2.4 kernel
170 en de andere voor een 2.6 kernel. Deze vereiste is kort geleden ingesteld zodat
171 er een betere integratie van 2.6 kernels kan plaatsvinden.
172 </p>
173
174 <p>
175 Je kunt zien welk profiel je nu gebruikt door het volgende commando uit te
176 voeren:
177 </p>
178
179 <pre caption="Je systeem profiel bekijken">
180 # <i>ls -FGg /etc/make.profile</i>
181 lrwxrwxrwx 1 48 Apr 8 18:51 /etc/make.profile -> ../usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/
182 </pre>
183
184 <p>
185 Als je gebruik maakt van een van de drie bovenstaande architecturen, zal het
186 standaard profiel een Linux 2.6-gebaseerd systeem. Dit is de aangeraden
187 standaard, maar je hebt de optie om een ander profiel te kiezen
188 </p>
189
190 <p>
191 Sommige gebruikers willen mischien een systeem wat gebaseerd is op de het oudere
192 Linux 2.4-profiel. Indien je hier een goede reden toe hebt, moet je eerst kijken
193 of zo'n profiel bestaat. Op x86 kun je dit doen met het volgende commando:
194 </p>
195
196 <pre caption="Kijken of zo'n extra profiel bestaat">
197 # <i>ls -d /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/2.4</i>
198 /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/2.4
199 </pre>
200
201 <p>
202 Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat het extra 2.4 profiel bestaat (er wordt
203 niet geklaagd dat er een bestand of map mist). Het is aanbevolen om het
204 standaard profiel te houden, maar als je wil wisselen, kun je dat op volgende
205 manier doen:
206 </p>
207
208 <pre caption="Op een 2.4 profiel overstappen">
209 # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/2.4 /etc/make.profile</i>
210 <comment>(Lijst van bestanden in het 2.4 profiel)</comment>
211 # <i>ls -FGg /etc/make.profile/</i>
212 total 12
213 -rw-r--r-- 1 939 Dec 10 14:06 packages
214 -rw-r--r-- 1 347 Dec 3 2004 parent
215 -rw-r--r-- 1 573 Dec 3 2004 virtuals
216 </pre>
217
218 </body>
219 </subsection>
220 <subsection id="configure_USE">
221 <title>USE variabele configureren</title>
222 <body>
223
224 <p>
225 <c>USE</c> is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt.
226 Verschillende programmas kunnen met optionele support voor bepaalde zaken
227 gecompileerd worden Bijvoorbeeld, sommigen met gtk-support of qt-support.
228 Anderen met of zonder SSL support. Sommige programmas kunnen zelfs met
229 framebuffer support (svgalib) in plaats van X11 support (X-server) gecompileerd
230 worden.
231 </p>
232
233 <p>
234 De meeste distributies compileren hun packages met support voor zoveel als
235 mogelijk, dit zorgt voor grotere programmas, langere laadtijden en meer
236 afhankelijkheden. Bij Gentoo ben je vrij in welke opties jij zelf wilt.
237 Dit is waar <c>USE</c> komt bij kijken.
238 </p>
239
240 <p>
241 In de <c>USE</c> variabele definieer je sleutelwoorden die aan compile-opties
242 gelinked zijn. Bijvoorbeeld, <e>ssl</e> zal ssl-support compileren bij alle
243 programmas die dat ondersteunen. <e>-X</e> verwijderd X-server support (let op
244 de min). <e>gnome gtk -kde -qt</e> zal je programmas met gnome (en gtk)
245 support, maar niet met kde (en qt) support compileren, zo is je systeem
246 volledig getweaked voor GNOME.
247 </p>
248
249 <p>
250 De standaard <c>USE</c> instellingen staan in de <path>make.defaults</path>
251 bestanden van jouw profiel. Je zult <path>make.defaults</path> bestanden vinden
252 in de map waarnaar <path>/etc/profile</path> verwijst en tevens in alle
253 bovenliggende mappen. De standaard <c>USE</c> instelling is de som van alle
254 <c>USE</c> instellingen in alle <path>make.defaults</path> bestanden. Wat je
255 zelf in <path>/etc/make.conf</path> plaatst, wordt berekend tegen de standaard
256 instellingen. Als je iets toevoegt aan <c>USE</c> wordt het in de standaard
257 opgenomen. Als je iets verwijdert van <c>USE</c> wordt dit uit de standaard
258 weggehaald (indien het er in zat). Pas <e>nooit</e> iets aan binnen
259 <path>/etc/make.profile</path>; dit bestand wordt overschreven bij een een
260 update van Portage!
261 </p>
262
263 <p>
264 Een volledige beschrijving van <c>USE</c> is te vinden in het tweede deel van
265 het Gentoo Handboek, <uri link="?part=2&amp;chap=2">USE vlaggen</uri>. Alle
266 beschikbare USE vlaggen zijn te vinden op je systeem onder
267 <path>/usr/portage/profiles/use.desc</path>.
268 </p>
269
270 <pre caption="Alle beschikbare USE vlaggen bekijken">
271 # <i>less /usr/portage/profiles/use.desc</i>
272 <comment>(Je kunt scrollen met je pijltjes toetsen, afsluiten door 'q' in te drukken</comment>
273 </pre>
274
275 <p>
276 Als voorbeeld <c>USE</c> instelling: een KDE-gebaseerd systeem met DVD, ALSA
277 en CD Recording support:
278 </p>
279
280 <pre caption="/etc/make.conf openen">
281 # <i>nano -w /etc/make.conf</i>
282 </pre>
283
284 <pre caption="USE instelling">
285 USE="-gtk -gnome qt kde dvd alsa cdr"
286 </pre>
287
288 </body>
289 </subsection>
290 <subsection>
291 <title>Optional: GLIBC Locales</title>
292 <body>
293
294 <p>
295 Je zult waarschijnlijk slechts een of misschien twee locales op je systeem
296 willen. Als je nu <c>glibc</c> compileert zal een volledige set van alle
297 beschikbare locales gemaakt worden. Je kunt <c>userlocales</c> als USE vlag
298 instellen en alleen de locales die je nodig hebt in
299 <path>/etc/locales.build</path> neerzetten. Doe dit alleen als je weet welke
300 locales je wilt. Dit zal niet werken voor het bootstrappen, maar als je glibc
301 later nog eens compileert zal het wel werken.
302 </p>
303
304 <pre caption="Activeren van de userlocales USE vlag specifiek voor glibc">
305 # <i>mkdir /etc/portage</i>
306 # <i>echo "sys-libs/glibc userlocales" >> /etc/portage/package.use</i>
307 </pre>
308
309 <p>
310 kies nu de locales die jij nodig hebt:
311 </p>
312
313 <pre caption="/etc/locales.build Openen">
314 # <i>nano -w /etc/locales.build</i>
315 </pre>
316
317 <p>
318 De volgende locales zijn een voorbeeld om Engelse (Verenigde Staten) en Duitse
319 (Duitsland) locales te krijgen met bijpassende character formaten (zoals UTF-8).
320 </p>
321
322 <pre caption="Jouw locales kiezen">
323 en_US/ISO-8859-1
324 en_US.UTF-8/UTF-8
325 de_DE/ISO-8859-1
326 de_DE@euro/ISO-8859-15
327 </pre>
328
329 </body>
330 </subsection>
331 </section>
332 <section>
333 <title>Verschillen tussen Stage1, Stage2 en Stage3</title>
334 <body>
335
336 <p>
337 Neem nu even de tijd om na te denken over de volgende stappen.
338 Er werd gevraagd te kiezen tussen <e>stage1</e>, <e>stage2</e> of
339 <e>stage3</e> en je werd gewaarschuuwd dat deze keuze belangrijk is voor de
340 volgende stappen. Dit is de eerste keer dat die keuze de volgende stappen
341 bepaald.
342 </p>
343
344 <ul>
345 <li>
346 Als je voor <e>stage1</e> koos, volg je <e>beide</e> stappen in dit
347 hoofdstuk (eerst <uri link="#doc_chap3">van Stage1 naar Stage2</uri>).
348 </li>
349 <li>
350 Als je voor <e>stage2</e> koos, kan je de eerste stap overslaan en direct
351 aan <uri link="#doc_chap4">van Stage2 naar Stage3</uri> beginnen.
352 </li>
353 <li>
354 Als je voor <e>stage3</e> koos, dan sla je beide over en ga je door naar
355 <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel configureren</uri>.
356 </li>
357 </ul>
358
359 </body>
360 </section>
361 <section>
362 <title>van Stage1 naar Stage2</title>
363 <subsection>
364 <title>Introductie tot Bootstrapping</title>
365 <body>
366
367 <p>
368 Dus je wil alles vanaf nul compileren? Ok dan :-)
369 </p>
370
371 <p>
372 In deze stap zullen we het Gentoo systeem bootstrappen. Dit duurt lang maar
373 het resulteert in een volledig geoptimaliseerd systeem voor jouw machine.
374 </p>
375
376 <p>
377 <e>Bootstrapping</e> betekent de GNU C Library, GNU Compiler Collectie en een
378 aantal andere systeem programmas compileren.
379 </p>
380
381 <p>
382 Voor we met de bootstrap beginnen wil je misschien eerst alle benodigde
383 broncodes downloaden. Indien je deze niet wilt kan je verder met
384 <uri link="#bootstrap">het Systeem Bootstrappen</uri>.
385 </p>
386
387 </body>
388 </subsection>
389 <subsection>
390 <title>Optioneel: De sources eerst downloaden</title>
391 <body>
392
393 <p>
394 Het is mogelijk om eerst alle source code af te halen en daarna pas het
395 bootstrappen te starten (als je niet wil dat je internet connectie de hele
396 tijd open staat). Indien je dit niet doet gebeurt dit wel automatisch, maar
397 dan heb je een permanente netwerk connectie nodig. Gebruik hiervoor de
398 <e>-f</e> optie van het bootstrap script, dit <e>f</e>etcht alle code voor u.
399 </p>
400
401 <pre caption="De benodigde sources downloaden">
402 # <i>cd /usr/portage</i>
403 # <i>scripts/bootstrap.sh -f</i>
404 </pre>
405
406 </body>
407 </subsection>
408 <subsection>
409 <title>Het systeem bootstrappen</title>
410 <body>
411
412 <p>
413 Nu kan je het bootstrap script starten. Daarna kan je maar best wat anders
414 gaan doen, want dit duurt redelijk lang. (Bijvoorbeeld de Gentoo developers
415 lastig vallen op #gentoo)
416 </p>
417
418 <pre caption="Bootstrapen">
419 # <i>cd /usr/portage</i>
420 # <i>scripts/bootstrap.sh</i>
421 </pre>
422
423 <p>
424 Ga nu door met de volgende stap <uri link="#doc_chap4">van Stage2
425 naar Stage3</uri>.
426 </p>
427
428 </body>
429 </subsection>
430 </section>
431 <section>
432 <title>Van stage2 naar stage3</title>
433 <subsection>
434 <title>Introductie</title>
435 <body>
436
437 <p>
438 Als je deze sectie leest heb je een gebootstrapped systeem (ofwel omdat je
439 het daarnet zelf gedaan hebt, ofwel gebruik je een <e>stage2</e>).
440 Dan is het nu tijd om alle syteem pakketten te compileren.
441 </p>
442
443 <p>
444 <e>Allemaal</e>? Nee, in deze stap worden enkel deze gemaakt waarvoor er geen
445 alternatieven zijn. Sommige pakketten hebben meerdere alternatieven (onder
446 andere system loggers) en Gentoo draait rond keuzes, dus we leggen er
447 je geen op.
448 </p>
449
450 </body>
451 </subsection>
452 <subsection>
453 <title>Optioneel: Zien wat er gaat gebeuren</title>
454 <body>
455
456 <p>
457 Als je wil weten welke pakketten er geinstalleerd zullen worden, voer dan
458 <c>emerge --pretend --emptytree system</c> uit. Dit geeft een lijst van alle te
459 installeren pakketten. Het kan gebeuren dat je hiervoor <c>less</c> of
460 <c>more</c> nodig hebt omdat de lijst aardig lang kan worden.
461 </p>
462
463 <pre caption="Bekijk wat 'emerge system' gaat doen">
464 # <i>emerge --pretend --emptytree system | less</i>
465 </pre>
466
467 <p>
468 Merk op, als je de standaard CFLAGS/CXXFLAGS instelling niet veranderd hebt,
469 zal <c>emerge --pretend --newuse system</c> voldoende zijn. Als je de USE vlag
470 ook niet veranderd hebt (ten opzichte van de standaard USE instelling die wij
471 gebruikt hebben), waarom installeer je dan een stage2 installatie?
472 </p>
473
474 </body>
475 </subsection>
476 <subsection>
477 <title>Optioneel: de Sources downloaden</title>
478 <body>
479
480 <p>
481 Als je wil dat <c>emerge</c> eerst de sources download voor je verder gaat
482 (als je niet wil dat uw connectie open staat terwijl je het syteem compileert)
483 kan je de <e>--fetchonly</e> optie van <c>emerge</c> gebruiken.
484 </p>
485
486 <pre caption="Fetching the sources">
487 # <i>emerge --fetchonly --emptytree system</i>
488 </pre>
489
490 </body>
491 </subsection>
492 <subsection>
493 <title>Het systeem compileren</title>
494 <body>
495
496 <p>
497 Om te starten met het systeem te compileren, voer je <c>emerge --emptytree
498 system</c> uit. Dit duurt ook een tijdje, dus kan je je maar beter ergens anders
499 mee bezig houden.
500 </p>
501
502 <pre caption="Het systeem compileren">
503 # <i>emerge --emptytree system</i>
504 </pre>
505
506 <p>
507 Opnieuw, als je de standaard CFLAGS en CXXFLAGS instelling niet hebt veranderd,
508 is <c>--newuse</c> voldoende.
509 </p>
510
511 <p>
512 Je kunt nu veilig iedere waarschuwing over het updaten van configuratie
513 bestanden (en <c>etc-update</c> draaien) negeren. Als je Gentoo systeem volledig
514 is geïnstalleerd en opgestart, lees dan onze documentatie over <uri
515 link="?part=3&amp;chap=2#doc_chap3">Configuratie bestanden bescherming</uri>.
516 </p>
517
518 <p>
519 Als hij klaar is, ga je verder met <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
520 configureren</uri>.
521 </p>
522
523 </body>
524 </subsection>
525 </section>
526 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20