/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations) (download) (as text)
Sun Sep 26 10:40:47 2004 UTC (13 years, 8 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.1: +1 -1 lines
File MIME type: application/xml
Cleaned out CR/LF and removed English text

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /home/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.1 2004/01/14 21:26:24 blubber Exp $ -->
8
9 <sections>
10 <section>
11 <title>Chrooting</title>
12 <subsection>
13 <title>Optioneel: Mirrors selecteren</title>
14 <body>
15
16 <p>
17 Het is mogelijk om met <c>mirrorselect</c> <path>/etc/make.conf</path> aan te
18 passen zodat snellere mirrors gebruikt worden om sources en de portage tree te
19 downloaden.
20 </p>
21
22 <pre caption="Selecting fast mirrors">
23 # <i>mirrorselect -a -s4 -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
24 </pre>
25
26 <p>
27 Als dit echter niet lukt, geen nood. Dit is volledig optioneel, de default
28 waarden volstaan.
29 </p>
30
31 </body>
32 </subsection>
33 <subsection>
34 <title>DNS Info kopieren</title>
35 <body>
36
37 <p>
38 Voor we kunnen chrooten moet eerst de DNS informatie in
39 <path>/etc/resolv.conf</path> gekopieerd worden. Dit is nodig omdat de nieuwe
40 omgeving de nameservers voor je netwerk moet kennen.
41 </p>
42
43 <pre caption="Copy over DNS information">
44 # <i>cp /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf</i>
45 </pre>
46
47 </body>
48 </subsection>
49 <subsection>
50 <title>Optioneel: /dev mounten</title>
51 <body>
52
53 <p>
54 Knoppix gebruikers (of personen die Gentoo installeren vanaf een medium
55 zonder DevFS) moeten nu de <path>/dev</path> structuur bind-mounten.
56 Dit is dus niet nodig als je de Gentoo LiveCD gebruikt.
57 </p>
58
59 <pre caption="Bind-mounting /dev">
60 # <i>mkdir /mnt/gentoo/dev</i>
61 # <i>mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev</i>
62 </pre>
63
64 </body>
65 </subsection>
66 <subsection>
67 <title>De Nieuwe Omgeving</title>
68 <body>
69
70 <p>
71 Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geinstalleerd is
72 kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door the
73 <e>chrooten</e>, dit betekent dat we van de installatie omgeving overstappen
74 naar de geinstalleerde omgeving.
75 </p>
76
77 <p>
78 Dit chrooten gebeurt in 3 stappen. Eerst passen we root aan van
79 <path>/</path> (op het installatie medium) naar <path>/mnt/gentoo</path> (op je
80 partities) met <c>chroot</c>. Daarna maken we de nieuwe omgeving aan met
81 <c>env-update</c>, dit maakt alle omgevingsvariabelen aan. Als laatste laden
82 we die variabelen in het geheugen met <c>source</c>.
83 </p>
84
85 <pre caption = "De nieuwe omgeving binnen chrooten">
86 # <i>chroot /mnt/gentoo /bin/bash</i>
87 # <i>env-update</i>
88 Regenerating /etc/ld.so.cache...
89 # <i>source /etc/profile</i>
90 </pre>
91
92 <p>
93 Proficat! U bent nu in uw eigen Gentoo Linux omgeving.
94 Uiteraard bent u nog niet klaar, er wachten u nog een aantal secties.
95 </p>
96
97 </body>
98 </subsection>
99 <subsection>
100 <title>Optioneel: Update van Portage</title>
101 <body>
102
103 <p>
104 Als je <e>geen</e> GRP gebruikt, moet je een recente Portage snapshot
105 downloaden. <c>emerge sync</c> doet dit voor je. GRP-gebruikers moeten dit
106 overslaan en verdergaan met <uri link="#doc_chap1_sect6">USE
107 variabele configureren</uri>.
108 </p>
109
110 <pre caption="Portage updaten">
111 # <i>emerge sync</i>
112 </pre>
113
114 <p>
115 Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage mag je dit
116 negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten.
117 </p>
118
119 </body>
120 </subsection>
121 <subsection>
122 <title>USE variabele configureren</title>
123 <body>
124
125 <p>
126 <c>USE</c> is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt.
127 Verschillende programmas kunnen met optionele support voor bepaalde zaken
128 gecompileerd worden Bijvoorbeeld, sommigen met gtk-support of qt-support.
129 Anderen met of zonder SSL support. Sommige programmas kunnen ook met
130 framebuffer support (svgalib) ipv. X11 support (X-server) gecompileerd worden.
131 </p>
132
133 <p>
134 De meeste distributies compileren hun packages met support voor zoveel als
135 mogelijk, dit zorgt voor grotere programmas, langere laadtijden en meer
136 afhankelijkheden. Bij Gentoo ben je vrij in welke opties jij zelf wilt.
137 Dit is waar <c>USE</c> komt bij kijken.
138 </p>
139
140 <p>
141 In de <c>USE</c> variabele definieer je sleutelwoorden die aan compile-opties
142 gelinked zijn. Bijvoorbeeld, <e>ssl</e> zal ssl-support compileren bij alle
143 programmas die dat ondersteunen. <e>-X</e> verwijderd X-server support (let op
144 de min). <e>gnome gtk -kde -qt</e> zal je programmas met gnome (en gtk)
145 support, maar niet met kde (en qt) support compileren, zo is je systeem
146 volledig getweaked voor GNOME.
147 </p>
148
149 <p>
150 De default <c>USE</c> instellingen staan in
151 <path>/etc/make.profile/make.defaults</path>. Wat je zelf in
152 <path>/etc/make.conf</path> plaatst wordt berekend tegen de default
153 instellingen. Als je iets toevoegt aan <c>USE</c> wordt het als default
154 opgenomen. Als je iets verwijdert van <c>USE</c> wordt dit uit de default
155 weggehaald (indien het er in zat). Pas <e>nooit</e> iets aan binnen
156 <path>/etc/make.profile</path>; dit bestand wordt overschreven bij een een
157 update van Portage.
158 </p>
159
160 <p>
161 Een volledige beschrijving van <c>USE</c> is te vinden in het tweede deel van
162 het Gentoo Handboek, <uri link="?part=2&amp;chap=1">Chapter 1: USE
163 vlaggen</uri>. Alle beschikbare USE vlaggen zijn te vinden op je systeem onder
164 <path>/usr/portage/profiles/use.desc</path>.
165 </p>
166
167 <pre caption="Alle beschikbare USE vlaggen bekijken">
168 # <i>less /usr/portage/profiles/use.desc</i>
169 </pre>
170
171 <p>
172 Als voorbeeld <c>USE</c> instelling: een KDE-gebaseerd systeem met DVD, ALSA
173 en CD Recording support:
174 </p>
175
176 <pre caption="/etc/make.conf openen">
177 # <i>nano -w /etc/make.conf</i>
178 </pre>
179
180 <pre caption="USE instelling">
181 USE="-gtk -gnome qt kde dvd alsa cdr"
182 </pre>
183
184 </body>
185 </subsection>
186 <subsection>
187 <title>Optioneel: Gedistribueerd Compilen</title>
188 <body>
189
190 <p>
191 Het is mogelijk meerdere systemen te gebuiken om je te helpen bij het
192 compileren van je nieuwe systeem. De <uri link="/doc/en/distcc.xml">DistCC
193 Guide</uri> legt dit beter uit.
194 </p>
195
196 </body>
197 </subsection>
198 </section>
199 <section>
200 <title>Verschillen tussen Stage1, Stage2 en Stage3</title>
201 <body>
202
203 <p>
204 Neem nu even de tijd om na te denken over de volgende stappen.
205 Er werd gevraagd te kiezen tussen <e>stage1</e>, <e>stage2</e> of
206 <e>stage3</e> en je werd gewaarschuuwd dat deze keuze belangrijk is voor de
207 volgende stappen. Dit is de eerste keer dat die keuze de volgende stappen
208 bepaald.
209 </p>
210
211 <ul>
212 <li>
213 Als je voor <e>stage1</e> kiest, volg je <e>beide</e> stappen in dit
214 hoofdstuk (eerst <uri link="#doc_chap3">van Stage1 naar Stage2</uri>).
215 </li>
216 <li>
217 Als je voor <e>stage2</e> kiest, kan je de eerste stap overslaan en direct
218 aan <uri link="#doc_chap4">van Stage2 naar Stage3</uri> beginnen.
219 </li>
220 <li>
221 Als je voor <e>stage3</e> kiest (met of zonder GRP), dan sla je beide over
222 en ga je door naar <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
223 configureren</uri>.
224 </li>
225 </ul>
226
227 </body>
228 </section>
229 <section>
230 <title>van Stage1 naar Stage2</title>
231 <subsection>
232 <title>Introductie tot Bootstrapping</title>
233 <body>
234
235 <p>
236 Dus je wil alles vanaf nul compileren? Ok dan :-)
237 </p>
238
239 <p>
240 In deze stap zullen we het Gentoo systeem bootstrappen. Dit duurt lang, maar
241 het resulteert in een volledig geoptimaliseerd systeem voor jouw machine.
242 </p>
243
244 <p>
245 <e>Bootstrapping</e> betekent de GNU C Library, GNU Compiler Collectie en een
246 aantal andere systeem programmas compileren. De GNU Compiler Collectie moet
247 2 keer aangemaakt worden, eerst met een "generic" compiler en daarna met de
248 compiler die we in de eerste stap gecompileerd hebben.
249 </p>
250
251 <p>
252 Voor we met de bootstrap starten: aan aantal opties die je eventueel wilt.
253 Indien je deze niet wilt kan je verder met <uri link="#doc_chap3_sect4">het
254 Systeem Bootstrappen</uri>.
255 </p>
256
257 </body>
258 </subsection>
259 <subsection>
260 <title>Optioneel: Compilatie Tijd verminderen</title>
261 <body>
262
263 <p>
264 Als je het bootstrappen wat sneller wil laten gebeuren kan je java-support
265 tijdelijk uitschakelen. Dit betekent dat de GNU Compiler Collection en de GNU
266 C Library zonder java-support worden gecompileerd (dit verminderd de duur
267 aanzienlijk). Dit betekent wel dat je geen GNU Java Compiler (<c>gcj</c>)
268 hebt, wat <e>niet</e> zorgt dat je geen java applets en dergelijke kunt
269 gebruiken.
270 </p>
271
272 <p>
273 Om java-support tijdelijk te deselecteren, gebruik <e>USE="-java"</e> alvorens
274 het bootstrap script te starten.
275 </p>
276
277 <pre caption = "Java ondersteuning deselecteren">
278 # <i>export USE="-java"</i>
279 </pre>
280
281 <p>
282 En vergeet niet na het bootstrappen dit weer ongedaan te maken:
283 </p>
284
285 <pre caption="USE terug zetten op de standaard">
286 # <i>unset USE</i>
287 </pre>
288
289 </body>
290 </subsection>
291 <subsection>
292 <title>Optioneel: De sources eerst downloaden</title>
293 <body>
294
295 <p>
296 Het is mogelijk om eerst alle source code af te halen en daarna pas het
297 bootstrappen te startten (als je niet wil dat je internet connectie de hele
298 tijd open staat). Indien je dit niet doet gebeurt dit wel automatisch, maar
299 dan heb je een permanente netwerk connectie nodig. Gebruik hiervoor de
300 <e>-f</e> optie van het bootstrap script, dit <e>f</e>etcht alle code voor u.
301 </p>
302
303 <pre caption = "De benodigde sources downloaden">
304 # <i>cd /usr/portage</i>
305 # <i>scripts/bootstrap.sh -f</i>
306 </pre>
307
308 </body>
309 </subsection>
310 <subsection>
311 <title>het Systeem Bootstrappen</title>
312 <body>
313
314 <p>
315 Nu kan je het bootstrap script starten. Daarna kan je maar best wat anders
316 gaan doen, want dit duurt redelijk lang. (Bijvoorbeeld de Gentoo developers
317 lastig vallen op #gentoo)
318 </p>
319
320 <pre caption = "Bootstrapen">
321 # <i>cd /usr/portage</i>
322 # <i>scripts/bootstrap.sh</i>
323 </pre>
324
325 <p>
326 Als je eerder <c>CHOST</c> hebt aangepast in <path>/etc/make.conf</path> moet
327 je een aantal variabelen herinitialiseren zodat <c>gcc</c> snel werkt.
328 </p>
329
330 <pre caption="Omgevings variabelen herinitializeren">
331 # <i>source /etc/profile</i>
332 </pre>
333
334 <p>
335 Ga nu door met de volgende stap <uri link="#doc_chap4">van Stage2
336 naar Stage3</uri>.
337 </p>
338
339 </body>
340 </subsection>
341 </section>
342 <section>
343 <title>van Stage2 naar Stage3</title>
344 <subsection>
345 <title>Introductie</title>
346 <body>
347
348 <p>
349 Als je deze sectie leest heb je een gebootstrapped systeem (ofwel omdat je
350 het daarnet zelf gedaan hebt, ofwel gebruik je een <e>stage2</e>).
351 Dan is het nu tijd om alle syteem pakketten te compileren.
352 </p>
353
354 <p>
355 <e>Allemaal</e>? Nee, in deze stap worden enkel deze gemaakt waarvoor er geen
356 alternatieven zijn. Sommige pakketten hebben meerdere alternatieven (onder
357 andere system loggers) en Gentoo draait rond keuzes, dus we leggen er
358 je geen op.
359 </p>
360
361 </body>
362 </subsection>
363 <subsection>
364 <title>Optioneel: Zien wat er gaat gebeuren</title>
365 <body>
366
367 <p>
368 Als je wil weten welke pakketten er geinstalleerd zullen worden, voer dan
369 <c>emerge --pretend system</c> uit. Dit geeft een lijst van alle te
370 installeren pakketten. Het kan gebeuren dat je hiervoor <c>less</c> of
371 <c>more</c> nodig hebt omdat de lijst aardig lang kan worden.
372 </p>
373
374 <pre caption = "Bekijk wat 'emerge system' gaat doen">
375 # <i>emerge --pretend system | less</i>
376 </pre>
377
378 </body>
379 </subsection>
380 <subsection>
381 <title>Optioneel: de Sources downloaden</title>
382 <body>
383
384 <p>
385 Als je wil dat <c>emerge</c> eerst de sources download voor je verder gaat
386 (als je niet wil dat uw connectie open staat terwijl je het syteem compileert)
387 kan je de <e>--fetchonly</e> optie van <c>emerge</c> gebruiken.
388 </p>
389
390 <pre caption = "Fetching the sources">
391 # <i>emerge --fetchonly system</i>
392 </pre>
393
394 </body>
395 </subsection>
396 <subsection>
397 <title>het Systeem compileren</title>
398 <body>
399
400 <p>
401 Om te starten met het systeem te compileren, voer je <c>emerge system</c> uit.
402 Dit duurt ook een tijdje, dus kan je je maar beter ergens anders mee bezig
403 houden.
404 </p>
405
406 <pre caption = "Het systeem compileren">
407 # <i>emerge system</i>
408 </pre>
409
410 <p>
411 Als dit gedaan is, ga je verder met <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
412 configureren</uri>.
413 </p>
414
415 </body>
416 </subsection>
417 </section>
418 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20