/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.8 - (show annotations) (download) (as text)
Wed Feb 9 15:43:59 2005 UTC (13 years, 3 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.7: +2 -2 lines
File MIME type: application/xml
#81373 /nl/ fixups

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.7 2005/02/05 09:38:22 neysx Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>1.64</version>
12 <date>2005-01-04</date>
13
14 <section>
15 <title>Chrooting</title>
16 <subsection>
17 <title>Optioneel: Mirrors selecteren</title>
18 <body>
19
20 <p>
21 Indien je een Gentoo LiveCD hebt gebruikt om op te starten, is het mogelijk om
22 met <c>mirrorselect</c> <path>/etc/make.conf</path> aan te passen zodat
23 snellere mirrors gebruikt worden om sources en de portage tree te downloaden.
24 </p>
25
26 <pre caption="Selecting fast mirrors">
27 # <i>mirrorselect -a -s4 -o |grep 'GENTOO_MIRRORS=' &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/mak
28 e.conf</i>
29 </pre>
30
31 <p>
32 Als dit echter niet lukt, geen nood. Dit is volledig optioneel, de standaard
33 waarden volstaan.
34 </p>
35
36 </body>
37 </subsection>
38 <subsection>
39 <title>DNS Info kopieren</title>
40 <body>
41
42 <p>
43 Voor we kunnen chrooten moet eerst de DNS informatie naar
44 <path>/etc/resolv.conf</path> gekopieerd worden. Dit is nodig omdat de nieuwe
45 omgeving de nameservers voor je netwerk moet kennen.
46 </p>
47
48 <pre caption="Copy over DNS information">
49 <comment>(De "-L" optie is nodig zodat zeker is dat we geen symbolische link copieren)</comment>
50 # <i>cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf</i>
51 </pre>
52
53 </body>
54 </subsection>
55 <subsection>
56 <title>Het proc filesystem mounten</title>
57 <body>
58
59 <p>
60 Mount het <path>/proc</path> filesystem op <path>/mnt/gentoo/proc</path> om de
61 installatie toe te staan informatie die de kernel levert te gebruiken, zelfs in
62 de gechroote omgeving.
63 </p>
64
65 <pre caption="/proc mounten">
66 # <i>mount -t proc none /mnt/gentoo/proc</i>
67 </pre>
68
69 </body>
70 </subsection>
71 <subsection>
72 <title>De Nieuwe Omgeving</title>
73 <body>
74
75 <p>
76 Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geïnstalleerd is,
77 kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door te
78 <e>chrooten</e>, dit betekent dat we van de installatie omgeving (LiveCD of
79 een ander installatie medium) overstappen naar de geïnstalleerde omgeving
80 (namelijk jouw aangemaakte partities).
81 </p>
82
83 <p>
84 Dit chrooten gebeurt in drie stappen. Eerst passen we de root aan van
85 <path>/</path> (op het installatie medium) naar <path>/mnt/gentoo</path> (op je
86 partities) met <c>chroot</c>. Daarna maken we de nieuwe omgeving aan met
87 <c>env-update</c> welke alle omgevingsvariabelen aanmaakt. Als laatste laden
88 we die variabelen in het geheugen met <c>source</c>.
89 </p>
90
91 <pre caption="De nieuwe omgeving binnen chrooten">
92 # <i>chroot /mnt/gentoo /bin/bash</i>
93 # <i>env-update</i>
94 * Caching service dependencies...
95 # <i>source /etc/profile</i>
96 </pre>
97
98 <p>
99 Proficat! Je bent nu in je eigen Gentoo Linux omgeving. Uiteraard bent je nog
100 niet klaar, daarom wachten er nog een aantal secties op je :-)
101 </p>
102
103 </body>
104 </subsection>
105 <subsection>
106 <title>Updaten van de Portage tree</title>
107 <body>
108
109 <p>
110 Je dient nu je Portageboom to updaten naar de meest recente versie.
111 <c>emerge --sync</c> doet dit voor je.
112 </p>
113
114 <pre caption="Updating the Portage tree">
115 # <i>emerge --sync</i>
116 </pre>
117
118 <p>
119 Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage kun je dit
120 veilig negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten.
121 </p>
122
123 </body>
124 </subsection>
125 <subsection>
126 <title>USE variabele configureren</title>
127 <body>
128
129 <p>
130 <c>USE</c> is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt.
131 Verschillende programmas kunnen met optionele support voor bepaalde zaken
132 gecompileerd worden Bijvoorbeeld, sommigen met gtk-support of qt-support.
133 Anderen met of zonder SSL support. Sommige programmas kunnen zelfs met
134 framebuffer support (svgalib) in plaats van X11 support (X-server) gecompileerd
135 worden.
136 </p>
137
138 <p>
139 De meeste distributies compileren hun packages met support voor zoveel als
140 mogelijk, dit zorgt voor grotere programmas, langere laadtijden en meer
141 afhankelijkheden. Bij Gentoo ben je vrij in welke opties jij zelf wilt.
142 Dit is waar <c>USE</c> komt bij kijken.
143 </p>
144
145 <p>
146 In de <c>USE</c> variabele definieer je sleutelwoorden die aan compile-opties
147 gelinked zijn. Bijvoorbeeld, <e>ssl</e> zal ssl-support compileren bij alle
148 programmas die dat ondersteunen. <e>-X</e> verwijderd X-server support (let op
149 de min). <e>gnome gtk -kde -qt</e> zal je programmas met gnome (en gtk)
150 support, maar niet met kde (en qt) support compileren, zo is je systeem
151 volledig getweaked voor GNOME.
152 </p>
153
154 <p>
155 De standaard <c>USE</c> instellingen staan in de <path>make.defaults</path>
156 bestanden van jouw profiel. Je zult <path>make.defaults</path> bestanden vinden
157 in de map waarnaar <path>/etc/profile</path> verwijst en tevens in alle
158 bovenliggende mappen. De standaard <c>USE</c> instelling is de som van alle
159 <c>USE</c> instellingen in alle <path>make.defaults</path> bestanden. Wat je
160 zelf in <path>/etc/make.conf</path> plaatst, wordt berekend tegen de standaard
161 instellingen. Als je iets toevoegt aan <c>USE</c> wordt het in de standaard
162 opgenomen. Als je iets verwijdert van <c>USE</c> wordt dit uit de standaard
163 weggehaald (indien het er in zat). Pas <e>nooit</e> iets aan binnen
164 <path>/etc/make.profile</path>; dit bestand wordt overschreven bij een een
165 update van Portage!
166 </p>
167
168 <p>
169 Een volledige beschrijving van <c>USE</c> is te vinden in het tweede deel van
170 het Gentoo Handboek, <uri link="?part=2&amp;chap=2">USE vlaggen</uri>. Alle
171 beschikbare USE vlaggen zijn te vinden op je systeem onder
172 <path>/usr/portage/profiles/use.desc</path>.
173 </p>
174
175 <pre caption="Alle beschikbare USE vlaggen bekijken">
176 # <i>less /usr/portage/profiles/use.desc</i>
177 <comment>(Je kunt scrollen met je pijltjes toetsen, afsluiten door 'q' in te drukken</comment>
178 </pre>
179
180 <p>
181 Als voorbeeld <c>USE</c> instelling: een KDE-gebaseerd systeem met DVD, ALSA
182 en CD Recording support:
183 </p>
184
185 <pre caption="/etc/make.conf openen">
186 # <i>nano -w /etc/make.conf</i>
187 </pre>
188
189 <pre caption="USE instelling">
190 USE="-gtk -gnome qt kde dvd alsa cdr"
191 </pre>
192
193 </body>
194 </subsection>
195 <subsection>
196 <title>Optional: GLIBC Locales</title>
197 <body>
198
199 <p>
200 Je zult waarschijnlijk slechts een of misschien twee locales op je systeem
201 willen. Als je nu <c>glibc</c> compileert zal een volledige set van alle
202 beschikbare locales gemaakt worden. Je kunt <c>userlocales</c> als USE vlag
203 instellen en alleen de locales die je nodig hebt in
204 <path>/etc/locales.build</path> neerzetten. Doe dit alleen als je weet welke
205 locales je wilt.
206 </p>
207
208 <pre caption="Activeren van de userlocales USE vlag specifiek voor glibc">
209 # <i>mkdir /etc/portage</i>
210 # <i>echo "sys-libs/glibc userlocales" >> /etc/portage/package.use</i>
211 </pre>
212
213 <p>
214 kies nu de locales die jij nodig hebt:
215 </p>
216
217 <pre caption="/etc/locales.build Openen">
218 # <i>nano -w /etc/locales.build</i>
219 </pre>
220
221 <p>
222 De volgende locales zijn een voorbeeld om Engelse (Verenigde Staten) en Duitse
223 (Duitsland) locales te krijgen met bijpassende character formaten (zoals UTF-8).
224 </p>
225
226 <pre caption="Jouw locales kiezen">
227 en_US/ISO-8859-1
228 en_US.UTF-8/UTF-8
229 de_DE/ISO-8859-1
230 de_DE@euro/ISO-8859-15
231 </pre>
232
233 </body>
234 </subsection>
235 </section>
236 <section>
237 <title>Verschillen tussen Stage1, Stage2 en Stage3</title>
238 <body>
239
240 <p>
241 Neem nu even de tijd om na te denken over de volgende stappen.
242 Er werd gevraagd te kiezen tussen <e>stage1</e>, <e>stage2</e> of
243 <e>stage3</e> en je werd gewaarschuuwd dat deze keuze belangrijk is voor de
244 volgende stappen. Dit is de eerste keer dat die keuze de volgende stappen
245 bepaald.
246 </p>
247
248 <ul>
249 <li>
250 Als je voor <e>stage1</e> koos, volg je <e>beide</e> stappen in dit
251 hoofdstuk (eerst <uri link="#doc_chap3">van Stage1 naar Stage2</uri>).
252 </li>
253 <li>
254 Als je voor <e>stage2</e> koos, kan je de eerste stap overslaan en direct
255 aan <uri link="#doc_chap4">van Stage2 naar Stage3</uri> beginnen.
256 </li>
257 <li>
258 Als je voor <e>stage3</e> koos, dan sla je beide over en ga je door naar
259 <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel configureren</uri>.
260 </li>
261 </ul>
262
263 </body>
264 </section>
265 <section>
266 <title>van Stage1 naar Stage2</title>
267 <subsection>
268 <title>Introductie tot Bootstrapping</title>
269 <body>
270
271 <p>
272 Dus je wil alles vanaf nul compileren? Ok dan :-)
273 </p>
274
275 <p>
276 In deze stap zullen we het Gentoo systeem bootstrappen. Dit duurt lang maar
277 het resulteert in een volledig geoptimaliseerd systeem voor jouw machine.
278 </p>
279
280 <p>
281 <e>Bootstrapping</e> betekent de GNU C Library, GNU Compiler Collectie en een
282 aantal andere systeem programmas compileren.
283 </p>
284
285 <p>
286 Voor we met de bootstrap beginnen wil je misschien eerst alle benodigde
287 broncodes downloaden. Indien je deze niet wilt kan je verder met
288 <uri link="#bootstrap">het Systeem Bootstrappen</uri>.
289 </p>
290
291 </body>
292 </subsection>
293 <subsection>
294 <title>Optioneel: De sources eerst downloaden</title>
295 <body>
296
297 <p>
298 Het is mogelijk om eerst alle source code af te halen en daarna pas het
299 bootstrappen te starten (als je niet wil dat je internet connectie de hele
300 tijd open staat). Indien je dit niet doet gebeurt dit wel automatisch, maar
301 dan heb je een permanente netwerk connectie nodig. Gebruik hiervoor de
302 <e>-f</e> optie van het bootstrap script, dit <e>f</e>etcht alle code voor u.
303 </p>
304
305 <pre caption="De benodigde sources downloaden">
306 # <i>cd /usr/portage</i>
307 # <i>scripts/bootstrap.sh -f</i>
308 </pre>
309
310 </body>
311 </subsection>
312 <subsection>
313 <title>het Systeem Bootstrappen</title>
314 <body>
315
316 <p>
317 Nu kan je het bootstrap script starten. Daarna kan je maar best wat anders
318 gaan doen, want dit duurt redelijk lang. (Bijvoorbeeld de Gentoo developers
319 lastig vallen op #gentoo)
320 </p>
321
322 <pre caption="Bootstrapen">
323 # <i>cd /usr/portage</i>
324 # <i>scripts/bootstrap.sh</i>
325 </pre>
326
327 <p>
328 Als je de <c>ntpl</c> USE vlag hebt gebruikt, dan is het mogelijk dat
329 <c>bootstrap.sh</c> mislukt met het bericht dat <c>linux-headers</c> de
330 installatie van <c>linux26-headers</c> blokkeert. Als je deze foutmelding
331 krijgt, verwijder <c>linux-headers</c> en probeer het opnieuw:
332 </p>
333
334 <pre caption="linux-headers van je systeem verwijderen">
335 # <i>emerge -C linux-headers</i>
336 # <i>emerge --oneshot --nodeps linux26-headers</i>
337 # <i>scripts/bootstrap.sh</i>
338 </pre>
339
340 <p>
341 Ga nu door met de volgende stap <uri link="#doc_chap4">van Stage2
342 naar Stage3</uri>.
343 </p>
344
345 </body>
346 </subsection>
347 </section>
348 <section>
349 <title>van Stage2 naar Stage3</title>
350 <subsection>
351 <title>Introductie</title>
352 <body>
353
354 <p>
355 Als je deze sectie leest heb je een gebootstrapped systeem (ofwel omdat je
356 het daarnet zelf gedaan hebt, ofwel gebruik je een <e>stage2</e>).
357 Dan is het nu tijd om alle syteem pakketten te compileren.
358 </p>
359
360 <p>
361 <e>Allemaal</e>? Nee, in deze stap worden enkel deze gemaakt waarvoor er geen
362 alternatieven zijn. Sommige pakketten hebben meerdere alternatieven (onder
363 andere system loggers) en Gentoo draait rond keuzes, dus we leggen er
364 je geen op.
365 </p>
366
367 </body>
368 </subsection>
369 <subsection>
370 <title>Optioneel: Zien wat er gaat gebeuren</title>
371 <body>
372
373 <p>
374 Als je wil weten welke pakketten er geinstalleerd zullen worden, voer dan
375 <c>emerge --pretend system</c> uit. Dit geeft een lijst van alle te
376 installeren pakketten. Het kan gebeuren dat je hiervoor <c>less</c> of
377 <c>more</c> nodig hebt omdat de lijst aardig lang kan worden.
378 </p>
379
380 <pre caption="Bekijk wat 'emerge system' gaat doen">
381 # <i>emerge --pretend system | less</i>
382 </pre>
383
384 </body>
385 </subsection>
386 <subsection>
387 <title>Optioneel: de Sources downloaden</title>
388 <body>
389
390 <p>
391 Als je wil dat <c>emerge</c> eerst de sources download voor je verder gaat
392 (als je niet wil dat uw connectie open staat terwijl je het syteem compileert)
393 kan je de <e>--fetchonly</e> optie van <c>emerge</c> gebruiken.
394 </p>
395
396 <pre caption="Fetching the sources">
397 # <i>emerge --fetchonly system</i>
398 </pre>
399
400 </body>
401 </subsection>
402 <subsection>
403 <title>het Systeem compileren</title>
404 <body>
405
406 <p>
407 Om te starten met het systeem te compileren, voer je <c>emerge system</c> uit.
408 Dit duurt ook een tijdje, dus kan je je maar beter ergens anders mee bezig
409 houden.
410 </p>
411
412 <pre caption="Het systeem compileren">
413 # <i>emerge system</i>
414 </pre>
415
416 <p>
417 Je kunt nu veilig iedere waarschuwing over het updaten van configuratie
418 bestanden (en <c>etc-update</c> draaien) negeren. Als je Gentoo systeem volledig
419 is geïnstalleerd en opgestart, lees dan onze documentatie over <uri
420 link="?part=3&amp;chap=2#doc_chap3">Configuratie bestanden bescherming</uri>.
421 </p>
422
423 <p>
424 Als hij klaar is, ga je verder met <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
425 configureren</uri>.
426 </p>
427
428 </body>
429 </subsection>
430 </section>
431 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20