/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.9 - (show annotations) (download) (as text)
Sat Mar 5 10:01:37 2005 UTC (12 years, 6 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.8: +31 -11 lines
File MIME type: application/xml
Update from #83561

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.8 2005/02/09 15:43:59 neysx Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>1.66</version>
12 <date>2005-02-25</date>
13
14 <section>
15 <title>Chrooting</title>
16 <subsection>
17 <title>Optioneel: Mirrors selecteren</title>
18 <body>
19
20 <p>
21 Om broncodes snel te kunnen downloaden, is het aanbevolen om een snelle mirror
22 te kiezen. Portage zal in het <path>make.conf</path> bestand zoeken naar de
23 GENTOO_MIRRORS variabele, de mirrors die deze bevat worden gebruikt. Je kunt
24 naar nze <uri link="/main/en/mirrors.xml">mirror lijst</uri> surfen en naar een
25 mirror (of mirrors) die dicht bij jou is (omdat deze vaak de snelste zijn),
26 maar we bieden ook een mooie tool genaamd <c>mirrorselect</c> aan. Deze biedt
27 een mooie interface om de mirrors die jij wil te kiezen.
28 </p>
29
30 <pre caption="mirrorselect gebruiken voor de GENTOO_MIRRORS variabele">
31 # <i>mirrorselect -i -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
32 </pre>
33
34 <warn>
35 Kies geen IPv6 mirrors. Onze huidige stages ondersteunen geen IPv6.
36 </warn>
37
38 <p>
39 Een tweede belangrijke instelling, is de SYNC instelling in
40 <path>make.conf</path>. Deze variabele bevat de rsync server die je wil
41 gebruiken als je de Portage boom (de verzameling ebuilds, alle informatie die
42 Portage nodig heeft om software te downloaden en te installeren) update. Hoewel
43 je handmatig een SYNC server kan opgeven, <c>mirrorselect</c> kan dit veel
44 makkelijker maken:
45 </p>
46
47 <pre caption="Met behulp van mirrorselect een rsync mirror kiezen">
48 # <i>mirrorselect -i -r -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
49 </pre>
50
51 <p>
52 Het is sterk aan te bevelen om na het draaien van <c>mirrorselect</c> alle
53 instellingen in <path>/mnt/gentoo/etc/make.conf</path> te controleren!
54 </p>
55
56 </body>
57 </subsection>
58 <subsection>
59 <title>DNS Info kopieren</title>
60 <body>
61
62 <p>
63 Voor we kunnen chrooten moet eerst de DNS informatie naar
64 <path>/etc/resolv.conf</path> gekopieerd worden. Dit is nodig omdat de nieuwe
65 omgeving de nameservers voor je netwerk moet kennen.
66 </p>
67
68 <pre caption="Copy over DNS information">
69 <comment>(De "-L" optie is nodig zodat zeker is dat we geen symbolische link copieren)</comment>
70 # <i>cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf</i>
71 </pre>
72
73 </body>
74 </subsection>
75 <subsection>
76 <title>Het proc filesystem mounten</title>
77 <body>
78
79 <p>
80 Mount het <path>/proc</path> filesystem op <path>/mnt/gentoo/proc</path> om de
81 installatie toe te staan informatie die de kernel levert te gebruiken, zelfs in
82 de gechroote omgeving.
83 </p>
84
85 <pre caption="/proc mounten">
86 # <i>mount -t proc none /mnt/gentoo/proc</i>
87 </pre>
88
89 </body>
90 </subsection>
91 <subsection>
92 <title>De Nieuwe Omgeving</title>
93 <body>
94
95 <p>
96 Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geïnstalleerd is,
97 kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door te
98 <e>chrooten</e>, dit betekent dat we van de installatie omgeving (LiveCD of
99 een ander installatie medium) overstappen naar de geïnstalleerde omgeving
100 (namelijk jouw aangemaakte partities).
101 </p>
102
103 <p>
104 Dit chrooten gebeurt in drie stappen. Eerst passen we de root aan van
105 <path>/</path> (op het installatie medium) naar <path>/mnt/gentoo</path> (op je
106 partities) met <c>chroot</c>. Daarna maken we de nieuwe omgeving aan met
107 <c>env-update</c> welke alle omgevingsvariabelen aanmaakt. Als laatste laden
108 we die variabelen in het geheugen met <c>source</c>.
109 </p>
110
111 <pre caption="De nieuwe omgeving binnen chrooten">
112 # <i>chroot /mnt/gentoo /bin/bash</i>
113 # <i>env-update</i>
114 * Caching service dependencies...
115 # <i>source /etc/profile</i>
116 </pre>
117
118 <p>
119 Proficat! Je bent nu in je eigen Gentoo Linux omgeving. Uiteraard bent je nog
120 niet klaar, daarom wachten er nog een aantal secties op je :-)
121 </p>
122
123 </body>
124 </subsection>
125 <subsection>
126 <title>Updaten van de Portage tree</title>
127 <body>
128
129 <p>
130 Je dient nu je Portageboom to updaten naar de meest recente versie.
131 <c>emerge --sync</c> doet dit voor je.
132 </p>
133
134 <pre caption="Updating the Portage tree">
135 # <i>emerge --sync</i>
136 </pre>
137
138 <p>
139 Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage kun je dit
140 veilig negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten.
141 </p>
142
143 </body>
144 </subsection>
145 <subsection>
146 <title>USE variabele configureren</title>
147 <body>
148
149 <p>
150 <c>USE</c> is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt.
151 Verschillende programmas kunnen met optionele support voor bepaalde zaken
152 gecompileerd worden Bijvoorbeeld, sommigen met gtk-support of qt-support.
153 Anderen met of zonder SSL support. Sommige programmas kunnen zelfs met
154 framebuffer support (svgalib) in plaats van X11 support (X-server) gecompileerd
155 worden.
156 </p>
157
158 <p>
159 De meeste distributies compileren hun packages met support voor zoveel als
160 mogelijk, dit zorgt voor grotere programmas, langere laadtijden en meer
161 afhankelijkheden. Bij Gentoo ben je vrij in welke opties jij zelf wilt.
162 Dit is waar <c>USE</c> komt bij kijken.
163 </p>
164
165 <p>
166 In de <c>USE</c> variabele definieer je sleutelwoorden die aan compile-opties
167 gelinked zijn. Bijvoorbeeld, <e>ssl</e> zal ssl-support compileren bij alle
168 programmas die dat ondersteunen. <e>-X</e> verwijderd X-server support (let op
169 de min). <e>gnome gtk -kde -qt</e> zal je programmas met gnome (en gtk)
170 support, maar niet met kde (en qt) support compileren, zo is je systeem
171 volledig getweaked voor GNOME.
172 </p>
173
174 <p>
175 De standaard <c>USE</c> instellingen staan in de <path>make.defaults</path>
176 bestanden van jouw profiel. Je zult <path>make.defaults</path> bestanden vinden
177 in de map waarnaar <path>/etc/profile</path> verwijst en tevens in alle
178 bovenliggende mappen. De standaard <c>USE</c> instelling is de som van alle
179 <c>USE</c> instellingen in alle <path>make.defaults</path> bestanden. Wat je
180 zelf in <path>/etc/make.conf</path> plaatst, wordt berekend tegen de standaard
181 instellingen. Als je iets toevoegt aan <c>USE</c> wordt het in de standaard
182 opgenomen. Als je iets verwijdert van <c>USE</c> wordt dit uit de standaard
183 weggehaald (indien het er in zat). Pas <e>nooit</e> iets aan binnen
184 <path>/etc/make.profile</path>; dit bestand wordt overschreven bij een een
185 update van Portage!
186 </p>
187
188 <p>
189 Een volledige beschrijving van <c>USE</c> is te vinden in het tweede deel van
190 het Gentoo Handboek, <uri link="?part=2&amp;chap=2">USE vlaggen</uri>. Alle
191 beschikbare USE vlaggen zijn te vinden op je systeem onder
192 <path>/usr/portage/profiles/use.desc</path>.
193 </p>
194
195 <pre caption="Alle beschikbare USE vlaggen bekijken">
196 # <i>less /usr/portage/profiles/use.desc</i>
197 <comment>(Je kunt scrollen met je pijltjes toetsen, afsluiten door 'q' in te drukken</comment>
198 </pre>
199
200 <p>
201 Als voorbeeld <c>USE</c> instelling: een KDE-gebaseerd systeem met DVD, ALSA
202 en CD Recording support:
203 </p>
204
205 <pre caption="/etc/make.conf openen">
206 # <i>nano -w /etc/make.conf</i>
207 </pre>
208
209 <pre caption="USE instelling">
210 USE="-gtk -gnome qt kde dvd alsa cdr"
211 </pre>
212
213 </body>
214 </subsection>
215 <subsection>
216 <title>Optional: GLIBC Locales</title>
217 <body>
218
219 <p>
220 Je zult waarschijnlijk slechts een of misschien twee locales op je systeem
221 willen. Als je nu <c>glibc</c> compileert zal een volledige set van alle
222 beschikbare locales gemaakt worden. Je kunt <c>userlocales</c> als USE vlag
223 instellen en alleen de locales die je nodig hebt in
224 <path>/etc/locales.build</path> neerzetten. Doe dit alleen als je weet welke
225 locales je wilt.
226 </p>
227
228 <pre caption="Activeren van de userlocales USE vlag specifiek voor glibc">
229 # <i>mkdir /etc/portage</i>
230 # <i>echo "sys-libs/glibc userlocales" >> /etc/portage/package.use</i>
231 </pre>
232
233 <p>
234 kies nu de locales die jij nodig hebt:
235 </p>
236
237 <pre caption="/etc/locales.build Openen">
238 # <i>nano -w /etc/locales.build</i>
239 </pre>
240
241 <p>
242 De volgende locales zijn een voorbeeld om Engelse (Verenigde Staten) en Duitse
243 (Duitsland) locales te krijgen met bijpassende character formaten (zoals UTF-8).
244 </p>
245
246 <pre caption="Jouw locales kiezen">
247 en_US/ISO-8859-1
248 en_US.UTF-8/UTF-8
249 de_DE/ISO-8859-1
250 de_DE@euro/ISO-8859-15
251 </pre>
252
253 </body>
254 </subsection>
255 </section>
256 <section>
257 <title>Verschillen tussen Stage1, Stage2 en Stage3</title>
258 <body>
259
260 <p>
261 Neem nu even de tijd om na te denken over de volgende stappen.
262 Er werd gevraagd te kiezen tussen <e>stage1</e>, <e>stage2</e> of
263 <e>stage3</e> en je werd gewaarschuuwd dat deze keuze belangrijk is voor de
264 volgende stappen. Dit is de eerste keer dat die keuze de volgende stappen
265 bepaald.
266 </p>
267
268 <ul>
269 <li>
270 Als je voor <e>stage1</e> koos, volg je <e>beide</e> stappen in dit
271 hoofdstuk (eerst <uri link="#doc_chap3">van Stage1 naar Stage2</uri>).
272 </li>
273 <li>
274 Als je voor <e>stage2</e> koos, kan je de eerste stap overslaan en direct
275 aan <uri link="#doc_chap4">van Stage2 naar Stage3</uri> beginnen.
276 </li>
277 <li>
278 Als je voor <e>stage3</e> koos, dan sla je beide over en ga je door naar
279 <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel configureren</uri>.
280 </li>
281 </ul>
282
283 </body>
284 </section>
285 <section>
286 <title>van Stage1 naar Stage2</title>
287 <subsection>
288 <title>Introductie tot Bootstrapping</title>
289 <body>
290
291 <p>
292 Dus je wil alles vanaf nul compileren? Ok dan :-)
293 </p>
294
295 <p>
296 In deze stap zullen we het Gentoo systeem bootstrappen. Dit duurt lang maar
297 het resulteert in een volledig geoptimaliseerd systeem voor jouw machine.
298 </p>
299
300 <p>
301 <e>Bootstrapping</e> betekent de GNU C Library, GNU Compiler Collectie en een
302 aantal andere systeem programmas compileren.
303 </p>
304
305 <p>
306 Voor we met de bootstrap beginnen wil je misschien eerst alle benodigde
307 broncodes downloaden. Indien je deze niet wilt kan je verder met
308 <uri link="#bootstrap">het Systeem Bootstrappen</uri>.
309 </p>
310
311 </body>
312 </subsection>
313 <subsection>
314 <title>Optioneel: De sources eerst downloaden</title>
315 <body>
316
317 <p>
318 Het is mogelijk om eerst alle source code af te halen en daarna pas het
319 bootstrappen te starten (als je niet wil dat je internet connectie de hele
320 tijd open staat). Indien je dit niet doet gebeurt dit wel automatisch, maar
321 dan heb je een permanente netwerk connectie nodig. Gebruik hiervoor de
322 <e>-f</e> optie van het bootstrap script, dit <e>f</e>etcht alle code voor u.
323 </p>
324
325 <pre caption="De benodigde sources downloaden">
326 # <i>cd /usr/portage</i>
327 # <i>scripts/bootstrap.sh -f</i>
328 </pre>
329
330 </body>
331 </subsection>
332 <subsection>
333 <title>het Systeem Bootstrappen</title>
334 <body>
335
336 <p>
337 Nu kan je het bootstrap script starten. Daarna kan je maar best wat anders
338 gaan doen, want dit duurt redelijk lang. (Bijvoorbeeld de Gentoo developers
339 lastig vallen op #gentoo)
340 </p>
341
342 <pre caption="Bootstrapen">
343 # <i>cd /usr/portage</i>
344 # <i>scripts/bootstrap.sh</i>
345 </pre>
346
347 <p>
348 Als je de <c>ntpl</c> USE vlag hebt gebruikt, dan is het mogelijk dat
349 <c>bootstrap.sh</c> mislukt met het bericht dat <c>linux-headers</c> de
350 installatie van <c>linux26-headers</c> blokkeert. Als je deze foutmelding
351 krijgt, verwijder <c>linux-headers</c> en probeer het opnieuw:
352 </p>
353
354 <pre caption="linux-headers van je systeem verwijderen">
355 # <i>emerge -C linux-headers</i>
356 # <i>emerge --oneshot --nodeps linux26-headers</i>
357 # <i>scripts/bootstrap.sh</i>
358 </pre>
359
360 <p>
361 Ga nu door met de volgende stap <uri link="#doc_chap4">van Stage2
362 naar Stage3</uri>.
363 </p>
364
365 </body>
366 </subsection>
367 </section>
368 <section>
369 <title>van Stage2 naar Stage3</title>
370 <subsection>
371 <title>Introductie</title>
372 <body>
373
374 <p>
375 Als je deze sectie leest heb je een gebootstrapped systeem (ofwel omdat je
376 het daarnet zelf gedaan hebt, ofwel gebruik je een <e>stage2</e>).
377 Dan is het nu tijd om alle syteem pakketten te compileren.
378 </p>
379
380 <p>
381 <e>Allemaal</e>? Nee, in deze stap worden enkel deze gemaakt waarvoor er geen
382 alternatieven zijn. Sommige pakketten hebben meerdere alternatieven (onder
383 andere system loggers) en Gentoo draait rond keuzes, dus we leggen er
384 je geen op.
385 </p>
386
387 </body>
388 </subsection>
389 <subsection>
390 <title>Optioneel: Zien wat er gaat gebeuren</title>
391 <body>
392
393 <p>
394 Als je wil weten welke pakketten er geinstalleerd zullen worden, voer dan
395 <c>emerge --pretend system</c> uit. Dit geeft een lijst van alle te
396 installeren pakketten. Het kan gebeuren dat je hiervoor <c>less</c> of
397 <c>more</c> nodig hebt omdat de lijst aardig lang kan worden.
398 </p>
399
400 <pre caption="Bekijk wat 'emerge system' gaat doen">
401 # <i>emerge --pretend system | less</i>
402 </pre>
403
404 </body>
405 </subsection>
406 <subsection>
407 <title>Optioneel: de Sources downloaden</title>
408 <body>
409
410 <p>
411 Als je wil dat <c>emerge</c> eerst de sources download voor je verder gaat
412 (als je niet wil dat uw connectie open staat terwijl je het syteem compileert)
413 kan je de <e>--fetchonly</e> optie van <c>emerge</c> gebruiken.
414 </p>
415
416 <pre caption="Fetching the sources">
417 # <i>emerge --fetchonly system</i>
418 </pre>
419
420 </body>
421 </subsection>
422 <subsection>
423 <title>het Systeem compileren</title>
424 <body>
425
426 <p>
427 Om te starten met het systeem te compileren, voer je <c>emerge system</c> uit.
428 Dit duurt ook een tijdje, dus kan je je maar beter ergens anders mee bezig
429 houden.
430 </p>
431
432 <pre caption="Het systeem compileren">
433 # <i>emerge system</i>
434 </pre>
435
436 <p>
437 Je kunt nu veilig iedere waarschuwing over het updaten van configuratie
438 bestanden (en <c>etc-update</c> draaien) negeren. Als je Gentoo systeem volledig
439 is geïnstalleerd en opgestart, lees dan onze documentatie over <uri
440 link="?part=3&amp;chap=2#doc_chap3">Configuratie bestanden bescherming</uri>.
441 </p>
442
443 <p>
444 Als hij klaar is, ga je verder met <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
445 configureren</uri>.
446 </p>
447
448 </body>
449 </subsection>
450 </section>
451 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20