/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.15 - (show annotations) (download) (as text)
Fri Sep 1 17:39:28 2006 UTC (11 years, 9 months ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.14: +1 -1 lines
File MIME type: application/xml
s/$header$/$Id$/

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6
7 <!-- $Id: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.14 2006/03/14 19:22:21 neysx Exp $ -->
8
9 <!-- Sync: 1.93 -->
10
11 <sections>
12
13 <version>2.19</version>
14 <date>2006-03-06</date>
15
16 <section>
17 <title>Chrooting</title>
18 <subsection>
19 <title>Optioneel: Mirrors selecteren</title>
20 <body>
21
22 <p>
23 Om broncodes snel te kunnen downloaden, is het aanbevolen om een snelle mirror
24 te kiezen. Portage zal in het <path>make.conf</path> bestand zoeken naar de
25 GENTOO_MIRRORS variabele, de mirrors die deze bevat worden gebruikt. U kunt
26 naar onze <uri link="/main/en/mirrors.xml">mirror lijst</uri> surfen en naar een
27 mirror (of mirrors) die dicht bij u is (omdat deze vaak de snelste zijn),
28 maar we bieden ook een mooie tool genaamd <c>mirrorselect</c> aan. Deze biedt u
29 een mooie interface om de juiste mirrors te kiezen.
30 </p>
31
32 <pre caption="mirrorselect gebruiken voor de GENTOO_MIRRORS variabele">
33 # <i>mirrorselect -i -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
34 </pre>
35
36 <warn>
37 Kies geen IPv6 mirrors. Onze huidige stages ondersteunen geen IPv6.
38 </warn>
39
40 <p>
41 Een tweede belangrijke instelling, is de SYNC instelling in
42 <path>make.conf</path>. Deze variabele bevat de rsync server die u wilt
43 gebruiken wanneer u de Portage boom (de verzameling ebuilds, alle informatie
44 die Portage nodig heeft om software te downloaden en te installeren) update.
45 Hoewel u handmatig een SYNC server kunt opgeven, kan <c>mirrorselect</c> dit
46 veel makkelijker maken:
47 </p>
48
49 <pre caption="Met behulp van mirrorselect een rsync mirror kiezen">
50 # <i>mirrorselect -i -r -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
51 </pre>
52
53 <p>
54 Het is sterk aan te bevelen om na het draaien van <c>mirrorselect</c> alle
55 instellingen in <path>/mnt/gentoo/etc/make.conf</path> nogmaals te controleren!
56 </p>
57
58 </body>
59 </subsection>
60 <subsection>
61 <title>DNS Info kopieren</title>
62 <body>
63
64 <p>
65 Voor we kunnen chrooten moet eerst de DNS informatie naar
66 <path>/etc/resolv.conf</path> gekopieerd worden. Dit is nodig omdat de nieuwe
67 omgeving de nameservers voor uw netwerk moet kennen.
68 In <path>/etc/resolv.conf</path> staan die nameservers voor uw netwerk.
69 </p>
70
71 <pre caption="Kopieer de DNS informatie">
72 <comment>(De "-L" optie is nodig zodat zeker is dat we geen symbolische link
73 kopiëren)</comment>
74 # <i>cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf</i>
75 </pre>
76
77 </body>
78 </subsection>
79 <subsection>
80 <title>Het /proc en /dev bestandssysteem mounten</title>
81 <body>
82
83 <p>
84 Mount het <path>/proc</path> bestandssysteem op <path>/mnt/gentoo/proc</path>
85 om de installatie toe te staan informatie die de kernel levert te gebruiken,
86 zelfs in de gechroote omgeving. Mount-bind hierna het <path>/dev</path>
87 bestandssysteem.
88 </p>
89
90 <pre caption="/proc en /dev mounten">
91 # <i>mount -t proc none /mnt/gentoo/proc</i>
92 # <i>mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev</i>
93 </pre>
94
95 </body>
96 </subsection>
97 <subsection>
98 <title>De Nieuwe Omgeving binnen gaan (chrooten)</title>
99 <body>
100
101 <p>
102 Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geïnstalleerd is,
103 kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door te
104 <e>chrooten</e>, dit betekent dat we van de installatie omgeving (Installatie
105 CD of een ander installatie medium) overstappen naar de geïnstalleerde omgeving
106 (namelijk uw aangemaakte partities).
107 </p>
108
109 <p>
110 Dit chrooten gebeurt in drie stappen. Eerst passen we de root aan van
111 <path>/</path> (op het installatie medium) naar <path>/mnt/gentoo</path> (op uw
112 partities) met <c>chroot</c>. Daarna maken we de nieuwe omgeving aan met
113 <c>env-update</c> welke alle omgevingsvariabelen aanmaakt. Als laatste laden
114 we die variabelen in het geheugen met <c>source</c>.
115 </p>
116
117 <pre caption="De nieuwe omgeving binnen chrooten">
118 # <i>chroot /mnt/gentoo /bin/bash</i>
119 # <i>env-update</i>
120 >> Regenerating /etc/ld.so.cache...
121 # <i>source /etc/profile</i>
122 # <i>export PS1="(chroot) $PS1"</i>
123 </pre>
124
125 <p>
126 Proficiat! U bent nu in uw eigen Gentoo Linux omgeving. Uiteraard bent u nog
127 niet klaar, daarom wachten er nog een aantal secties op u :-)
128 </p>
129
130 </body>
131 </subsection>
132 </section>
133
134 <section>
135 <title>Configureren van Portage</title>
136 <subsection>
137 <title>Updaten van de Portage tree</title>
138 <body>
139
140 <p>
141 U dient nu de Portage tree to updaten naar de meest recente versie.
142 <c>emerge --sync</c> doet dit voor u.
143 </p>
144
145 <pre caption="Updaten van de Portage tree">
146 # <i>emerge --sync</i>
147 <comment>(Als u een trage terminal gebruikt, zoals sommige framebuffers of een
148 seriële console, dan kunt u de --quiet optie toevoegen om dit proces wat te
149 versnellen.</comment>.
150 <i>emerge --sync --quiet</i>
151 </pre>
152
153 <p>
154 Als u achter een firewall zit die rsync verkeer blokkeert, kunt u
155 <c>emerge-webrsync</c> gebruiken om een portage snapshot te downloaden.
156 </p>
157
158 <p>
159 Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage kunt u dit
160 veilig negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten.
161 </p>
162
163 </body>
164 </subsection>
165 <subsection>
166 <title>Het juiste profiel kiezen</title>
167 <body>
168
169 <p>
170 Om te beginnen, is een kleine definitie op zijn plaats.
171 </p>
172
173 <p>
174 Een profiel is een bouwsteen voor ieder Gentoo systeem. Niet alleen bepaalt het
175 de standaard waarden voor CHOST, CFLAGS en andere belangrijke variabelen, het
176 beperkt het systeem ook tot bepaalde versies van pakketten. Dit wordt allemaal
177 onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars.
178 </p>
179
180 <p>
181 Tot nu toe werd zo'n profiel nauwelijks aangeraakt door de gebruiker. Echter,
182 x86, hppa en alpha gebruikers kiezen tussen twee profielen. Een voor een 2.4
183 kernel en de andere voor een 2.6 kernel. Deze vereiste is ingesteld zodat er
184 een betere integratie van 2.6 kernels kan plaatsvinden. De ppc en ppc64
185 architecturen hebben ook verschillende profielen, deze komen later aan bod.
186 </p>
187
188 <p>
189 U kunt zien welk profiel u nu gebruikt door het volgende commando uit te
190 voeren:
191 </p>
192
193 <pre caption="Uw systeem profiel bekijken">
194 # <i>ls -FGg /etc/make.profile</i>
195 lrwxrwxrwx 1 48 Apr 8 18:51 /etc/make.profile -> ../usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/
196 </pre>
197
198 <p>
199 Wanneer gebruik maakt van een van de drie bovenstaande architecturen, zal het
200 standaard profiel een Linux 2.6-gebaseerd systeem. Dit is de aangeraden
201 standaard, maar u heeft uiteraard de mogelijkheid om een ander profiel te
202 kiezen
203 </p>
204
205 <p>
206 Sommige gebruikers willen mischien een systeem wat gebaseerd is op de het oudere
207 Linux 2.4-profiel. Indien u hier een goede reden toe hebt, moet u eerst kijken
208 of zo'n profiel bestaat. Op x86 kunt u dit doen met het volgende commando:
209 </p>
210
211 <pre caption="Kijken of er een extra profiel bestaat">
212 # <i>ls -d /usr/portage/profiles/default-linux/x86/no-nptl/2.4</i>
213 /usr/portage/profiles/default-linux/x86/no-nptl/2.4
214 </pre>
215
216 <p>
217 Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat het extra 2.4 profiel bestaat (er
218 wordt niet geklaagd dat er een bestand of map mist). Het is aanbevolen om het
219 standaard profiel te houden, maar wanneer u wilt wisselen, kunt u dat op
220 volgende manier doen:
221 </p>
222
223 <pre caption="Op een 2.4 profiel overstappen">
224 <comment>(Zorg dat u de juiste architectuur kiest, het voorbeeld is voor x86)</comment>
225 # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/no-nptl/2.4 /etc/make.profile</i>
226 <comment>(Lijst van bestanden in het 2.4 profiel)</comment>
227 # <i>ls -FGg /etc/make.profile/</i>
228 total 12
229 -rw-r--r-- 1 939 Dec 10 14:06 packages
230 -rw-r--r-- 1 347 Dec 3 2004 parent
231 -rw-r--r-- 1 573 Dec 3 2004 virtuals
232 </pre>
233
234 <p>
235 Voor ppc zijn er enkele nieuwe profielen beschikbaar sinds 2006.0.
236 </p>
237
238 <pre caption="PPC profielen">
239 <comment>(Standaard PPC profiel, voor alle PPC's, minimaal)</comment>
240 # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0 /etc/make.profile</i>
241 <comment>(G3 profiel)</comment>
242 # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G3 /etc/make.profile</i>
243 <comment>(G3 Pegasos profiel)</comment>
244 # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G3/Pegasos/ /etc/make.profile</i>
245 <comment>(G4 (Altivec) profiel)</comment>
246 # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G4 /etc/make.profile</i>
247 <comment>(G4 (Altivec) Pegasos profiel)</comment>
248 # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G4/Pegasos/ /etc/make.profile</i>
249 </pre>
250
251 <p>
252 Voor ppc64 zijn de onderstaande profielen nieuw sinds 2006.0.
253 </p>
254
255 <pre caption="PPC64 Profiles">
256 <comment>(Standaard 64bit gebruikersprofiel PPC64 profiel, voor alle PPC64's)</comment>
257 # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/64bit-userland /etc/make.profile</i>
258 <comment>(Standaard 32bit gebruikersprofiel PPC64 profiel, voor alle PPC64's)</comment>
259 # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/32bit-userland /etc/make.profile</i>
260 <comment>(Ieder type gebruikersprofiel heeft de volgende subprofielen, met
261 (gebruikersprofiel) vervangen door het hierboven gekozen profiel</comment>
262 <comment>(970 profiel voor JS20)</comment>
263 # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/970 /etc/make.profile</i>
264 <comment>(G5 profiel)</comment>
265 # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/970/pmac /etc/make.profile</i>
266 <comment>(POWER3 profiel)</comment>
267 # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/power3 /etc/make.profile</i>
268 <comment>(POWER4 profiel)</comment>
269 # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/power4 /etc/make.profile</i>
270 <comment>(POWER5 profiel)</comment>
271 # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/power5 /etc/make.profile</i>
272 <comment>(Het multilib profiel is nog niet stabiel in deze release.)</comment>
273 </pre>
274
275 </body>
276 </subsection>
277 <subsection id="configure_USE">
278 <title>De USE variabelen configureren</title>
279 <body>
280
281 <p>
282 <c>USE</c> is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt.
283 Verschillende programma's kunnen met optionele ondersteuningen voor bepaalde
284 zaken gecompileerd worden. Bijvoorbeeld, sommigen met gtk- of qt-ondersteuning.
285 Anderen met of zonder SSL ondersteuning. Sommige programma's kunnen zelfs met
286 framebuffer ondersteuning (svgalib) in plaats van X11 support (X-server)
287 gecompileerd worden.
288 </p>
289
290 <p>
291 De meeste distributies compileren hun pakketten met zoveel mogelijke
292 ondersteuningen, wat zorgt voor grotere programma's, lange laadtijden en meer
293 afhankelijkheden. Bij Gentoo bent u vrij alleen de opties die u zelf wilt te
294 gebruiken. Dit is waar <c>USE</c> om de hoek komt kijken.
295 </p>
296
297 <p>
298 In de <c>USE</c> variabele definieert u sleutelwoorden die aan compile-opties
299 gelinked zijn. Bijvoorbeeld, <e>ssl</e> zal ssl-support compileren bij alle
300 programma's die dat ondersteunen. <e>-X</e> verwijderd X-server support (let op
301 de min). <e>gnome gtk -kde -qt</e> zal uw programma's met gnome (en gtk)
302 support, maar niet met kde (en qt) support compileren, zodat uw systeem
303 volledig is getweaked voor GNOME.
304 </p>
305
306 <p>
307 De standaard <c>USE</c> instellingen staan in de <path>make.defaults</path>
308 bestanden van uw profiel. U zult <path>make.defaults</path> bestanden vinden
309 in de map waarnaar <path>/etc/profile</path> verwijst en tevens in alle
310 bovenliggende mappen. De standaard <c>USE</c> instelling is de som van alle
311 <c>USE</c> instellingen in alle <path>make.defaults</path> bestanden. Wat u
312 zelf in <path>/etc/make.conf</path> plaatst, wordt berekend tegen de standaard
313 instellingen. Wanner u iets toevoegt aan <c>USE</c> wordt het in de standaard
314 opgenomen. En als u iets verwijdert uit <c>USE</c> wordt dit uit de standaard
315 weggehaald (indien het er in zat). Pas <e>nooit</e> iets aan binnen
316 <path>/etc/make.profile</path>; dit bestand wordt overschreven bij een een
317 update van Portage!
318 </p>
319
320 <p>
321 Een volledige beschrijving van <c>USE</c> is te vinden in het tweede deel van
322 het Gentoo Handboek, <uri link="?part=2&amp;chap=2">USE vlaggen</uri>. Alle
323 beschikbare USE vlaggen zijn te vinden op het systeem onder
324 <path>/usr/portage/profiles/use.desc</path>.
325 </p>
326
327 <pre caption="Alle beschikbare USE vlaggen bekijken">
328 # <i>less /usr/portage/profiles/use.desc</i>
329 <comment>(U kunt scrollen met de pijltjes toetsen en afsluiten met 'q'</comment>
330 </pre>
331
332 <p>
333 Als voorbeeld <c>USE</c> instelling: een KDE-gebaseerd systeem met DVD, ALSA
334 en CD Recording support:
335 </p>
336
337 <pre caption="/etc/make.conf openen">
338 # <i>nano -w /etc/make.conf</i>
339 </pre>
340
341 <pre caption="USE instelling">
342 USE="-gtk -gnome qt kde dvd alsa cdr"
343 </pre>
344
345 </body>
346 </subsection>
347 <subsection>
348 <title>Optional: GLIBC Locales</title>
349 <body>
350
351 <p>
352 U zult waarschijnlijk slechts één of misschien twee locales op uw systeem
353 gebruiken. Wanner u <c>glibc</c> compileert zal echter een volledige set van
354 alle beschikbare locales gemaakt worden. U kunt <c>userlocales</c> als USE vlag
355 instellen en alleen de locales die u nodig heeft in
356 <path>/etc/locales.build</path> plaatsen. Doe dit alleen als u weet welke
357 locales u wilt.
358 </p>
359
360 <pre caption="Activeren van de userlocales USE vlag specifiek voor glibc">
361 # <i>mkdir -p /etc/portage</i>
362 # <i>echo "sys-libs/glibc userlocales" >> /etc/portage/package.use</i>
363 </pre>
364
365 <p>
366 kies nu de locales die u nodig heeft:
367 </p>
368
369 <pre caption="/etc/locales.build Openen">
370 # <i>nano -w /etc/locales.build</i>
371 </pre>
372
373 <p>
374 De volgende locales zijn een voorbeeld om Engelse (Verenigde Staten) en Duitse
375 (Duitsland) locales te krijgen met bijpassende karaktersets (zoals UTF-8).
376 </p>
377
378 <pre caption="Uw locales kiezen">
379 en_US/ISO-8859-1
380 en_US.UTF-8/UTF-8
381 de_DE/ISO-8859-1
382 de_DE@euro/ISO-8859-15
383 </pre>
384
385 <p>
386 Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
387 configureren</uri>.
388 </p>
389
390 </body>
391 </subsection>
392 </section>
393 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20