/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations) (download) (as text)
Thu Aug 3 14:50:11 2006 UTC (11 years, 9 months ago) by neysx
Branch: MAIN
File MIME type: application/xml
New file from #142657

1 neysx 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3     <!-- $Id$ -->
4    
5     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
6     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
7    
8     <!-- Sync: 1.3 -->
9    
10     <sections>
11    
12     <version>3.13</version>
13     <date>2006-08-02</date>
14    
15     <section>
16     <title>Tijdzone</title>
17     <body>
18    
19     <p>
20     Allereerst moet de tijdzone ingesteld, zodat het systeem weet waar het zich
21     bevindt. Zoek naar uw tijdzone in <path>/usr/share/zoneinfo</path> en kopieer
22     deze dan naar <path>/etc/localtime</path>. Gebruik niet de
23     <path>/usr/share/zoneinfo/Etc/GMT*</path> tijdzones, aangezien de gebruikte
24     namen niet overeen komen met de zones. <path>GMT-8</path> is bijvoorbeeld
25     GMT+8.
26     </p>
27    
28     <pre caption="De tijdzone instellen">
29     # <i>ls /usr/share/zoneinfo</i>
30     <comment>(Stel dat u Amsterdam wilt gebruiken)</comment>
31     # <i>cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime</i>
32     </pre>
33    
34     </body>
35     </section>
36     <section>
37     <title>De sources installeren</title>
38     <subsection>
39     <title>Een kernel kiezen</title>
40     <body>
41    
42     <p>
43     De basis waarop alle distributies gebouwd zijn, is de Linux kernel. Het is de
44     laag tussen gebruikers programma's en uw hardware. Gentoo biedt zijn
45     gebruikers verschillende kernelsources. Een volledige lijst met beschrijvingen
46     is beschikbaar in de <uri link="/doc/nl/gentoo-kernel.xml">Gentoo Kernel
47     Guide</uri>.
48     </p>
49    
50     <p test="func:keyval('arch')='x86'">
51     Voor x86-gebaseerde systemen hebben we, onder andere, <c>vanilla-sources</c>
52     (de standaard kernelsource die wordt ontwikkeld door de linux-kernel
53     onwikkelaars), <c>gentoo-sources</c> (de kernelsource gepatched met
54     snelheidsverhogende extra's), ...
55     </p>
56    
57     <p test="func:keyval('arch')='AMD64'">
58     Voor AMD64-gebaseerde systemen hebben we <c>gentoo-sources</c> (kernel v2.6
59     bron die gepatched is met specifieke amd64 oplossingen voor extra stabiliteit
60     snelheid en hardware ondersteuning).
61     </p>
62    
63    
64     <p>
65     Kies uw kernelsource en installeer die met behulp van <c>emerge</c>. De
66     <c>USE="-doc"</c> optie is nodig om te voorkomen dat xorg-x11 of een ander
67     afhankelijk pakket wordt geïnstalleerd. <c>USE="symlink"</c> is niet nodig
68     voor een nieuwe kernel, maar zorgt er wel voor dat <path>/usr/src/linux</path>
69     op de juiste manier wordt gelinkt.
70     </p>
71    
72     <pre caption="Een kernel source installeren">
73     # <i>USE="-doc symlink" emerge gentoo-sources</i>
74     </pre>
75    
76     <p>
77     Wanneer u een kijkje neemt in <path>/usr/src</path> zou u een symlink genaamd
78     <path>linux</path> moeten zien. Deze verwijst naar uw kernel source. We zullen
79     aannemen dat de geïnstalleerde kernelsource <c>gentoo-sources-<keyval
80     id="kernel-version"/></c> is. Uw versie kan echter een andere zijn!
81     </p>
82    
83     <pre caption="De kernel source symlink bekijken">
84     # <i>ls -l /usr/src/linux</i>
85     +lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-<keyval id="kernel-version"/>
86     </pre>
87    
88     <p>
89     Nu is het tijd om uw kernel te configureren en te compileren. U kunt
90     <c>genkernel</c> hiervoor gebruiken. Deze zal een algemene kernel aanmaken
91     zoals ook LiveCD gebruikt. We zullen eerst de handmatige manier
92     uitleggen omdat dit de beste manier is om uw systeem te optimaliseren.
93     </p>
94    
95     <p>
96     Als u de kernel handmatig wilt configureren, gaat u verder met <uri
97     link="#manual">Standaard: handmatige configuratie</uri>. Als u <c>genkernel</c>
98     wilt gebruiken, dan kunt u verder lezen in <uri link="#genkernel">Alternatief:
99     genkernel gebruiken</uri>.
100     </p>
101    
102     </body>
103     </subsection>
104     </section>
105     <section id="manual">
106     <title>Standaard: handmatige configuratie</title>
107     <subsection>
108     <title>Introductie</title>
109     <body>
110    
111     <p>
112     Handmatig een kernel configureren wordt vaak gezien als het moeilijkste dat
113     een Linux gebruiker ooit uit moet voeren. Niets is minder waar -- na een paar
114     kernels configureren herinnert u zich niet eens meer dat het ooit moeilijk was
115     ;)
116     </p>
117    
118     <p>
119     Hoewel, een ding <e>is</e> is waar: u moet uw systeem kennen voordat u de
120     kernel handmatig gaat configureren. De meeste informatie kunt u vergaren door
121     pciutils te emergen (<c>emerge pciutils</c>), welke <c>lspci</c> bevat. U kunt
122     nu <c>lspci</c> binnen de gechroote omgeving gebruiken. U kunt zonder problemen
123     alle <e>pcilib</e> waarschuwingen negeren (zoals pcilib: cannot open
124     /sys/bus/pci/devices) die <c>lspci</c> genereert. U kunt ook <c>lspci</c>
125     vanuit een <e>niet-gechroote</e> omgeving draaien. De resultaten zullen gelijk
126     zijn. U kunt verder <c>lsmod</c> draaien om te zien welke kernelmodules de LiveCD
127     gebruikt (het geeft een goede hint wat u aan kunt zetten).
128     </p>
129    
130     <p>
131     Ga nu naar de kernel sourcemap en voer <c>make menuconfig</c> uit. Dit zal een
132     configuratiemenu openen.
133     </p>
134    
135     <pre caption="menuconfig starten">
136     # <i>cd /usr/src/linux</i>
137     # <i>make menuconfig</i>
138     </pre>
139    
140     <p>
141     U zult worden begroet door een serie configuratiesecties. We zullen eerst
142     enkele opties geven die u zeker aan moet zetten (anders zal Gentoo niet
143     functioneren, of niet goed zonder enkele extra trucs).
144     </p>
145    
146     </body>
147     </subsection>
148     <subsection>
149     <title>Vereiste opties aan zetten</title>
150     <body>
151    
152     <p>
153     Om te beginnen activeert u het gebruik van ontwikkelings- en experimentele
154     code/drivers. Je hebt dit nodig, anders zullen enkele belangrijke codes/drivers
155     niet te voorschijn komen:
156     </p>
157    
158     <pre caption="Experimentele code/drivers activeren">
159     Code maturity level options ---&gt;
160     [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
161     General setup ---&gt;
162     [*] Support for hot-pluggable devices
163     </pre>
164    
165     <p>
166     Zorg dat u iedere driver die essentieel is voor het opstarten van uw systeem
167     (zoals SCSI controller, ...) in de kernel, en dus niet als module, compileert.
168     Anders zal uw systeem niet volledig opstarten.
169     </p>
170    
171     </body>
172     <body test="func:keyval('arch')='AMD64'">
173    
174     <p>
175     We zullen dan de exacte processor-type selecteren. DE x86_64 onderhouder raad
176     de gebruikers sterk aan MCE opties in te schakelen zodat ze de mogelijkheid
177     hebben om meldingen te krijgen van hardware problemen. Op x86_64 zijn deze
178     berichten niet onder gebracht onder <c>dmesg</c> zoals in andere architecturen
179     maar onder <path>/dev/mcelog</path>. Daarvoor heb het <c>app-admin/mcelog</c>
180     nodig.
181     </p>
182    
183     <pre caption="Selecting processor type and features">
184     Processor type and features --->
185     [ ] Intel MCE Features
186     [ ] AMD MCE Features
187     Processor family (AMD-Opteron/Athlon64) --->
188     ( ) AMD-Opteron/Athlon64
189     ( ) Intel EM64T
190     ( ) Generic-x86-64
191     </pre>
192    
193     </body>
194     <body test="func:keyval('arch')='x86'">
195    
196     <p>
197     Selecteer nu de juiste processorfamilie:
198     </p>
199    
200     <pre caption="De correcte processor familie kiezen">
201     Processor type and features ---&gt;
202     <comment>(Wijzig aan de hand van uw systeem)</comment>
203     (<i>Athlon/Duron/K7</i>) Processor family
204     </pre>
205    
206     </body>
207     <body>
208    
209     <p>
210     Ga nu naar <c>File Systems</c> en kies ondersteuning voor het bestandssysteem
211     dat u gebruikt. Compileer deze <e>niet</e> als modules, anders zal het Gentoo
212     systeem zal de rootpartitie niet kunnen mounten. Kies ook <c>Virtual memory</c>
213     en <c>/proc file system</c>.
214     </p>
215    
216     </body>
217     <body test="func:keyval('arch')='x86'">
218    
219     <p>
220     Als u een 2.4 kernel gebruikt, kies dan het
221     <c>/dev file system</c>, omdat 2.4 kernels <c>udev</c> niet ondersteunen.
222     </p>
223    
224     <pre caption="Benodigde bestandssystemen kiezen">
225     <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
226     File systems ---&gt;
227     [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
228     [*] /proc file system support
229     [*] /dev file system support (EXPERIMENTAL)
230     [*] automatically mount /dev at boot
231     [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTYs
232    
233     <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
234     File systems ---&gt;
235     Pseudo Filesystems ---&gt;
236     [*] /proc file system support
237     [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
238    
239     <comment>(Kies een of meer van de volgende, voor jouw systeem benodigde, opties)</comment>
240     &lt;*&gt; Reiserfs support
241     &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
242     &lt;*&gt; JFS filesystem support
243     &lt;*&gt; Second extended fs support
244     &lt;*&gt; XFS filesystem support
245     </pre>
246    
247     <p>
248     Als uw BIOS geen grote harde schijven ondersteunt en u hebt uw harde schijf
249     met jumpertjes ingesteld om een beperkte grootte door te geven, dan dient u
250     één van de volgende opties mee te geven om toegang tot uw hele harde schijf
251     te krijgen.
252     </p>
253    
254     <pre caption="Autogeometry resizing support aan zetten">
255     <comment>(alleen 2.4.x kernels)</comment>
256     ATA/IDE/MFM/RLL support ---&gt;
257     IDE, ATA and ATAPI Block devices ---&gt;
258     &lt;*&gt; Include IDE/ATA-2 DISK support
259     [ ] Use multi-mode by default
260     [*] Auto-Geometry Resizing support
261     </pre>
262    
263     </body>
264     <body test="func:keyval('arch')='AMD64'">
265    
266     <pre caption="Selecteren van de nodige bestandssystemen">
267     File systems ---&gt;
268     Pseudo Filesystems ---&gt;
269     [*] /proc file system support
270     [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
271    
272     <comment>(Selecteer een van de vollengde opties, die zijn nodig door je
273     systeem)</comment>
274     &lt;*&gt; Reiserfs support
275     &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
276     &lt;*&gt; JFS filesystem support
277     &lt;*&gt; Second extended fs support
278     &lt;*&gt; XFS filesystem support
279     </pre>
280    
281     </body>
282     <body>
283    
284    
285     <p>
286     Vergeet niet voor uw schijven DMA aan te zetten:
287     </p>
288    
289     <pre caption="DMA aanzetten">
290     Device Drivers ---&gt;
291     ATA/ATAPI/MFM/RLL support ---&gt;
292     [*] Generic PCI bus-master DMA support
293     [*] Use PCI DMA by default when available
294     </pre>
295    
296     <p>
297     Indien u PPPoE gebruikt om verbinding te maken met het internet of als u een
298     inbelmodem gebruikt, dan dient u de volgende opties aan te zetten in de kernel:
299     </p>
300    
301     <pre caption="Benodigde PPPoE drivers selecteren" test="func:keyval('arch')='AMD64'">
302     Device Drivers ---&gt;
303     Networking Support ---&gt;
304     &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
305     &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
306     &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
307     </pre>
308    
309     <pre caption="Selecting PPPoE necessary drivers" test="func:keyval('arch')='x86'">
310     <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
311     Network device support ---&gt;
312     &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
313     &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
314     &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
315    
316     <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
317     Device Drivers ---&gt;
318     Networking support ---&gt;
319     &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
320     &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
321     &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
322     </pre>
323    
324     <p>
325     De twee compressie-opties zullen niets kapot maken, maar ze zijn niet nodig,
326     net zoals de optie <c>PPP over Ethernet</c> die alleen wordt gebruikt door
327     <c>rp-pppoe</c> als die wordt geconfigureerd om PPPoE in kernelmodus te
328     draaien.
329     </p>
330    
331     <p>
332     Als hem nodig heeft, moet u niet vergeten de ondersteuning voor uw netwerkkaart toe
333     te voegen aan uw kernel.
334     </p>
335    
336     <p test="func:keyval('arch')='x86'">
337     Als u een Intel CPU met HyperThreading (tm) ondersteuning hebt, of een
338     multi-CPU systeem, dient u ook "Symmetric multi-processing support" toe te
339     voegen:
340     </p>
341    
342     <p test="func:keyval('arch')='AMD64'">
343     Als je een multi-CPU Opteren of een multi-core (zoals AMD64 X2) systeem hebt,
344     zou je moeten "Symmetric multi-processing support" activeren:
345     </p>
346    
347     <pre caption="SMP ondersteuning inschakelen">
348     Processor type and features ---&gt;
349     [*] Symmetric multi-processing support
350     </pre>
351    
352     <note>
353     In multi-core systemen telt iedere kern (core) als één processor.
354     </note>
355    
356     <p>
357     Als u USB-invoerapparaten gebruikt (zoals toetsenbord of muis),
358     vergeet dan niet die ook aan te zetten:
359     </p>
360    
361     <pre caption="USB ondersteuning voor Input Devices">
362     USB Support ---&gt;
363     &lt;*&gt; USB Human Interface Device (full HID) support
364     </pre>
365    
366     </body>
367     <body test="func:keyval('arch')='x86'">
368    
369     <p>
370     Laptopgebruikers die PCMCIA-ondersteuning willen moeten <e>niet</e> de
371     PCMCIA-drivers niet gebruiken als zij een 2.4-kernel kiezen. Recentere drivers
372     zijn beschikbaar via het <c>pcmcia-cs</c> pakket welke we later zullen
373     installeren. 2.6-kernelgebruikers dienen echter wel de PCMCIA-drivers uit de
374     kernel te gebruiken.
375     </p>
376    
377     <p>
378     Vergeet niet naast PCMCIA ondersteuning in de 2.6 kernel te compileren ook
379     ondersteuning voor de in jouw systeem aanwezige PCMCIA card bridge te kiezen.
380     </p>
381    
382     <pre caption="PCMCIA ondersteuning in 2.6 kernels aanzetten">
383     Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) ---&gt;
384     PCCARD (PCMCIA/CardBus) support ---&gt;
385     &lt;*&gt; PCCard (PCMCIA/CardBus) support
386     <comment>(selecteer 16 bit als u ondersteuning voor oudere PCMCIA kaarten wil. De meeste mensen willen dit.)</comment>
387     &lt;*&gt; 16-bit PCMCIA support
388     [*] 32-bit CardBus support
389     <comment>(selecteer de relevante bridges)</comment>
390     --- PC-card bridges
391     &lt;*&gt; CardBus yenta-compatible bridge support (NEW)
392     &lt;*&gt; Cirrus PD6729 compatible bridge support (NEW)
393     &lt;*&gt; i82092 compatible bridge support (NEW)
394     &lt;*&gt; i82365 compatible bridge support (NEW)
395     &lt;*&gt; Databook TCIC host bridge support (NEW)
396     </pre>
397    
398     <p>
399     Als u klaar bent met het configureren van de kernel, gaat u verder met <uri
400     link="#compiling">Compileren en installeren</uri>.
401     </p>
402    
403     </body>
404     </subsection>
405     <subsection id="compiling">
406     <title>Compileren en installeren</title>
407     <body>
408    
409     <p>
410     Nu de kernel is geconfigureerd is het tijd om te compileren en installeren.
411     Sluit de configuratie af en start het compilatie proces:
412     </p>
413    
414     <pre caption="De kernel compileren" test="func:keyval('arch')='x86'">
415     <comment>(Voor 2.4 kernels)</comment>
416     # <i>make dep &amp;&amp; make bzImage modules modules_install</i>
417    
418     <comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
419     # <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
420     </pre>
421    
422     <pre caption="De kernel compileren" test="func:keyval('arch')='AMD64'">
423     # <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
424     </pre>
425    
426     <p>
427     Als uw kernel klaar is met compileren, kopieert u de kernel-image naar
428     <path>/boot</path>. Gebruik een naam die u toepasselijk vindt voor uw
429     kernel keuze en onthoudt die, want u zult deze bij het configureren van uw
430     bootlader nodig hebben. Vergeet niet <c><keyval id="kernel-name"/></c>
431     te vervangen door de naam en versie van uw kernel.
432     </p>
433    
434     <pre caption="Het installeren van de kernel">
435     # <i>cp arch/<keyval id="arch-sub"/>/boot/bzImage /boot/<keyval id="kernel-name"/></i>
436     </pre>
437    
438     </body>
439     </subsection>
440     </section>
441     <section id="genkernel">
442     <title>Alternatief: genkernel gebruiken</title>
443     <body>
444    
445     <p>
446     Als u dit hoofdstuk leest, heeft u ervoor gekozen om het <c>genkernel</c> script
447     te geruiken voor de configuratie van uw kernel.
448     </p>
449    
450     <p>
451     Nu de kernel source is geïnstalleerd, is het tijd om uw kernel te
452     compileren met behulp van ons <c>genkernel</c> script. Deze bouwt automatisch
453     een kernel voor u. <c>genkernel</c> werkt door een kernel bijna identiek te
454     configureren aan de manier waarop onze Installatie CD kernel is geconfigureerd.
455     Dit betekent dat wanneer u <c>genkernel</c> gebruikt om uw kernel te bouwen,
456     uw systeem over het algemeen alle apparatuur tijdens het opstarten zal
457     detecteren, net zoals onze Installatie CD dat doet. Omdat genkernel geen
458     handmatige configuratie vereist, is het de ideale oplossing voor die gebruikers
459     die zich niet prettig voelen bij het compileren van hun eigen kernels.
460     </p>
461    
462     <p>
463     Laten we nu eens kijken hoe we genkernel gebruiken. Emerge genkernel eerst:
464     </p>
465    
466     <pre caption="Genkernel emergen">
467     # <i>emerge genkernel</i>
468     </pre>
469    
470     </body>
471     <body test="func:keyval('arch')='x86'">
472    
473     <p>
474     Als u een 2.6 kernel gaat configureren, kopier dan de kernel configuratie van
475     de Installatie CD naar de locatie waar genkernel zoekt naar de standaard
476     kernel configuratie:
477     </p>
478    
479     <pre caption="De Installatie CD kernel config kopieren">
480     <comment>(Doe dit alleen als u een 2.6 kernel gaat configureren)</comment>
481     # <i>zcat /proc/config.gz &gt; /usr/share/genkernel/x86/kernel-config-2.6</i>
482     </pre>
483    
484     </body>
485     <body>
486    
487     <p>
488     Compileer nu de kernel sources door <c>genkernel all</c> te draaien. Pas echter
489     op, omdat <c>genkernel</c> een kernel compileert die bijna alle apparatuur
490     ondersteunt, kan deze compilatie aardig wat tijd in beslag nemen!
491     </p>
492    
493     <p>
494     Let op, als uw bootpartitie geen ext2 of ext3 als bestandssysteem gebruikt,
495     moet u mogelijk handmatig deze ondersteuning <e>in</e> de kernel (dus
496     <e>niet</e> als een module) moet toevoegen. Gebruik hiervoor <c>genkernel
497     --menuconfig all</c> en voeg de ondersteuning toe. Gebruikers van EVMS2 of
498     LVM2 moeten ook <c>--evms2</c> of <c>--lvm2</c> als argument toevoegen.
499     </p>
500    
501     <pre caption="Genkernel draaien">
502     # <i>genkernel all</i>
503     </pre>
504    
505     <p>
506     Als <c>genkernel</c> eenmaal klaar is, zal een kernel, een volledige set met
507     modules en een <e>start-rootschijf</e> (initrd) worden gemaakt. We gebruiken
508     de kernel en initrd wanneer we de bootlader zullen configureren, verderop
509     in dit document. Noteer de namen van de kernel en initrd omdat u deze nodig
510     zult hebben bij de bootlader configuratie. De initrd zal direct worden gestart
511     na het opstarten om apparatuur autodetectie uit te voeren (net zoals op de
512     Installatie CD) voordat uw "echte" systeem opstart.
513     </p>
514    
515     <pre caption="De gecreerde kernel image naam en initrd controleren">
516     # <i>ls /boot/kernel* /boot/initramfs*</i>
517     </pre>
518    
519     <p>
520     Laten we nu nog een stap uitvoeren zodat ons systeem nog meer op de Installatie
521     CD lijkt -- laten we <c>coldplug</c> emergen. De initrd detecteert de apparatuur
522     die die nodig is om op te starten automatisch, <c>coldplug</c> detecteert de
523     rest. Om te <c>coldplug</c> te emergen en aan zetten, typt het volgende:
524     </p>
525    
526     <pre caption="Coldplug emergen en aan zetten">
527     # <i>emerge coldplug</i>
528     # <i>rc-update add coldplug boot</i>
529     </pre>
530    
531     </body>
532     </section>
533     <section id="kernel_modules">
534     <title>Kernel Modules</title>
535     <subsection>
536     <title>De modules configureren</title>
537     <body>
538    
539     <note test="func:keyval('arch')='x86'">
540     Als je kiest om een 2.4 kernel te instelleren, vervang <c>2.6</c> met
541     <c>2.4</c> in dit hoofdstuk.
542     </note>
543    
544     <p>
545     U moet nu een lijst maken van alle modules die u automatisch wilt laden, doe
546     dit in <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.6</path>. Je kunt indien u dit
547     wilt ook extra opties aan de
548     modules meegeven.
549     </p>
550    
551     <p>
552     Om alle beschikbare modules te zien, draait u het volgende <c>find</c> commando.
553     Vergeet niet om <c><keyval id="kernel-version"/></c> te vervangen met de versie van de door
554     u zojuist gecompileerde kernel.
555     </p>
556    
557     <pre caption="Alle beschikbare modules vinden">
558     # <i>find /lib/modules/<keyval id="kernel-version"/>/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'</i>
559     </pre>
560    
561     <p>
562     Om bijvoorbeeld automatisch de <c>3x59x.o</c> module te laden, wijzigt u het
563     <path>kernel-2.6</path>-bestand en zet er de modulenaam in.
564     </p>
565    
566     <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.6 bewerken">
567     <comment>(Voorbeeld voor 2.6 kernels)</comment>
568     # <i>nano -w /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6</i>
569     </pre>
570    
571     <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.6">
572     3c59x
573     </pre>
574    
575     <p>
576     Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=8">Configuratie van het Systeem</uri>.
577     </p>
578    
579     </body>
580     </subsection>
581     </section>
582     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20