/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (hide annotations) (download) (as text)
Fri Sep 21 09:43:04 2007 UTC (10 years, 8 months ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +34 -105 lines
File MIME type: application/xml
#192599 sync 1.17

1 neysx 1.2 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 neysx 1.1 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 neysx 1.2 <!-- $Id: hb-install-x86+amd64-kernel.xml,v 1.1 2006/08/03 14:50:11 neysx Exp $ -->
4 neysx 1.1 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 neysx 1.2 <!-- Sync: 1.17 -->
7     <sections>
8 neysx 1.1
9 neysx 1.2 <abstract>
10     De Linux kernel is de kern van elke distributie, in dit hoofdstuk wordt
11     uitgelegd hoe je je kernel configureerd.
12     </abstract>
13 neysx 1.1
14 neysx 1.2 <version>5.4</version>
15     <date>2007-08-12</date>
16 neysx 1.1
17     <section>
18     <title>Tijdzone</title>
19     <body>
20    
21     <p>
22     Allereerst moet de tijdzone ingesteld, zodat het systeem weet waar het zich
23     bevindt. Zoek naar uw tijdzone in <path>/usr/share/zoneinfo</path> en kopieer
24     deze dan naar <path>/etc/localtime</path>. Gebruik niet de
25     <path>/usr/share/zoneinfo/Etc/GMT*</path> tijdzones, aangezien de gebruikte
26     namen niet overeen komen met de zones. <path>GMT-8</path> is bijvoorbeeld
27     GMT+8.
28     </p>
29    
30     <pre caption="De tijdzone instellen">
31     # <i>ls /usr/share/zoneinfo</i>
32     <comment>(Stel dat u Amsterdam wilt gebruiken)</comment>
33     # <i>cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime</i>
34     </pre>
35    
36     </body>
37     </section>
38     <section>
39     <title>De sources installeren</title>
40     <subsection>
41     <title>Een kernel kiezen</title>
42     <body>
43    
44     <p>
45     De basis waarop alle distributies gebouwd zijn, is de Linux kernel. Het is de
46     laag tussen gebruikers programma's en uw hardware. Gentoo biedt zijn
47     gebruikers verschillende kernelsources. Een volledige lijst met beschrijvingen
48     is beschikbaar in de <uri link="/doc/nl/gentoo-kernel.xml">Gentoo Kernel
49     Guide</uri>.
50     </p>
51    
52     <p test="func:keyval('arch')='x86'">
53 neysx 1.2 Voor x86-gebaseerde systemen hebben we, onder andere, <c>gentoo-sources</c>
54     (een kernel gepatched met snelheidsverhogende extra's).
55 neysx 1.1 </p>
56    
57     <p test="func:keyval('arch')='AMD64'">
58     Voor AMD64-gebaseerde systemen hebben we <c>gentoo-sources</c> (kernel v2.6
59 neysx 1.2 bron met specifieke amd64 patches die voor stabiliteit, snelheid en hardware
60     ondersteuning zorgen.
61 neysx 1.1 </p>
62    
63    
64     <p>
65 neysx 1.2 Kies een kernel naar keuze en installeer deze met <c>emerge</c>.
66 neysx 1.1 </p>
67    
68     <pre caption="Een kernel source installeren">
69 neysx 1.2 # <i>emerge gentoo-sources</i>
70 neysx 1.1 </pre>
71    
72     <p>
73     Wanneer u een kijkje neemt in <path>/usr/src</path> zou u een symlink genaamd
74     <path>linux</path> moeten zien. Deze verwijst naar uw kernel source. We zullen
75 neysx 1.2 aannemen dat de geïnstalleerde kernelsource <c>gentoo-sources-<keyval id="kernel-version"/></c> is. Uw versie kan echter een andere zijn!
76 neysx 1.1 </p>
77    
78     <pre caption="De kernel source symlink bekijken">
79     # <i>ls -l /usr/src/linux</i>
80     +lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-<keyval id="kernel-version"/>
81     </pre>
82    
83     <p>
84     Nu is het tijd om uw kernel te configureren en te compileren. U kunt
85     <c>genkernel</c> hiervoor gebruiken. Deze zal een algemene kernel aanmaken
86     zoals ook LiveCD gebruikt. We zullen eerst de handmatige manier
87     uitleggen omdat dit de beste manier is om uw systeem te optimaliseren.
88     </p>
89    
90     <p>
91 neysx 1.2 Als u de kernel handmatig wilt configureren, gaat u verder met <uri link="#manual">Standaard: handmatige configuratie</uri>. Als u <c>genkernel</c>
92 neysx 1.1 wilt gebruiken, dan kunt u verder lezen in <uri link="#genkernel">Alternatief:
93     genkernel gebruiken</uri>.
94     </p>
95    
96     </body>
97     </subsection>
98     </section>
99     <section id="manual">
100     <title>Standaard: handmatige configuratie</title>
101     <subsection>
102     <title>Introductie</title>
103     <body>
104    
105     <p>
106     Handmatig een kernel configureren wordt vaak gezien als het moeilijkste dat
107     een Linux gebruiker ooit uit moet voeren. Niets is minder waar -- na een paar
108     kernels configureren herinnert u zich niet eens meer dat het ooit moeilijk was
109     ;)
110     </p>
111    
112     <p>
113     Hoewel, een ding <e>is</e> is waar: u moet uw systeem kennen voordat u de
114     kernel handmatig gaat configureren. De meeste informatie kunt u vergaren door
115     pciutils te emergen (<c>emerge pciutils</c>), welke <c>lspci</c> bevat. U kunt
116     nu <c>lspci</c> binnen de gechroote omgeving gebruiken. U kunt zonder problemen
117     alle <e>pcilib</e> waarschuwingen negeren (zoals pcilib: cannot open
118     /sys/bus/pci/devices) die <c>lspci</c> genereert. U kunt ook <c>lspci</c>
119     vanuit een <e>niet-gechroote</e> omgeving draaien. De resultaten zullen gelijk
120     zijn. U kunt verder <c>lsmod</c> draaien om te zien welke kernelmodules de LiveCD
121     gebruikt (het geeft een goede hint wat u aan kunt zetten).
122     </p>
123    
124     <p>
125     Ga nu naar de kernel sourcemap en voer <c>make menuconfig</c> uit. Dit zal een
126     configuratiemenu openen.
127     </p>
128    
129     <pre caption="menuconfig starten">
130     # <i>cd /usr/src/linux</i>
131     # <i>make menuconfig</i>
132     </pre>
133    
134     <p>
135     U zult worden begroet door een serie configuratiesecties. We zullen eerst
136     enkele opties geven die u zeker aan moet zetten (anders zal Gentoo niet
137     functioneren, of niet goed zonder enkele extra trucs).
138     </p>
139    
140     </body>
141     </subsection>
142     <subsection>
143     <title>Vereiste opties aan zetten</title>
144     <body>
145    
146     <p>
147     Om te beginnen activeert u het gebruik van ontwikkelings- en experimentele
148     code/drivers. Je hebt dit nodig, anders zullen enkele belangrijke codes/drivers
149     niet te voorschijn komen:
150     </p>
151    
152     <pre caption="Experimentele code/drivers activeren">
153     Code maturity level options ---&gt;
154     [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
155     General setup ---&gt;
156     [*] Support for hot-pluggable devices
157     </pre>
158    
159     <p>
160     Zorg dat u iedere driver die essentieel is voor het opstarten van uw systeem
161     (zoals SCSI controller, ...) in de kernel, en dus niet als module, compileert.
162     Anders zal uw systeem niet volledig opstarten.
163     </p>
164    
165     </body>
166     <body test="func:keyval('arch')='AMD64'">
167    
168     <p>
169     We zullen dan de exacte processor-type selecteren. DE x86_64 onderhouder raad
170     de gebruikers sterk aan MCE opties in te schakelen zodat ze de mogelijkheid
171     hebben om meldingen te krijgen van hardware problemen. Op x86_64 zijn deze
172     berichten niet onder gebracht onder <c>dmesg</c> zoals in andere architecturen
173     maar onder <path>/dev/mcelog</path>. Daarvoor heb het <c>app-admin/mcelog</c>
174     nodig.
175     </p>
176    
177     <pre caption="Selecting processor type and features">
178 neysx 1.2 Processor type and features ---&gt;
179 neysx 1.1 [ ] Intel MCE Features
180     [ ] AMD MCE Features
181 neysx 1.2 Processor family (AMD-Opteron/Athlon64) ---&gt;
182 neysx 1.1 ( ) AMD-Opteron/Athlon64
183     ( ) Intel EM64T
184     ( ) Generic-x86-64
185     </pre>
186    
187     </body>
188     <body test="func:keyval('arch')='x86'">
189    
190     <p>
191     Selecteer nu de juiste processorfamilie:
192     </p>
193    
194     <pre caption="De correcte processor familie kiezen">
195     Processor type and features ---&gt;
196     <comment>(Wijzig aan de hand van uw systeem)</comment>
197     (<i>Athlon/Duron/K7</i>) Processor family
198     </pre>
199    
200     </body>
201     <body>
202    
203     <p>
204     Ga nu naar <c>File Systems</c> en kies ondersteuning voor het bestandssysteem
205     dat u gebruikt. Compileer deze <e>niet</e> als modules, anders zal het Gentoo
206     systeem zal de rootpartitie niet kunnen mounten. Kies ook <c>Virtual memory</c>
207     en <c>/proc file system</c>.
208     </p>
209    
210     </body>
211     <body test="func:keyval('arch')='x86'">
212    
213     <pre caption="Benodigde bestandssystemen kiezen">
214     File systems ---&gt;
215     Pseudo Filesystems ---&gt;
216     [*] /proc file system support
217     [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
218    
219     <comment>(Kies een of meer van de volgende, voor jouw systeem benodigde, opties)</comment>
220     &lt;*&gt; Reiserfs support
221     &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
222     &lt;*&gt; JFS filesystem support
223     &lt;*&gt; Second extended fs support
224     &lt;*&gt; XFS filesystem support
225     </pre>
226    
227     </body>
228     <body test="func:keyval('arch')='AMD64'">
229    
230     <pre caption="Selecteren van de nodige bestandssystemen">
231     File systems ---&gt;
232     Pseudo Filesystems ---&gt;
233     [*] /proc file system support
234     [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
235    
236     <comment>(Selecteer een van de vollengde opties, die zijn nodig door je
237     systeem)</comment>
238     &lt;*&gt; Reiserfs support
239     &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
240     &lt;*&gt; JFS filesystem support
241     &lt;*&gt; Second extended fs support
242     &lt;*&gt; XFS filesystem support
243     </pre>
244    
245     </body>
246     <body>
247    
248    
249     <p>
250     Vergeet niet voor uw schijven DMA aan te zetten:
251     </p>
252    
253     <pre caption="DMA aanzetten">
254     Device Drivers ---&gt;
255     ATA/ATAPI/MFM/RLL support ---&gt;
256     [*] Generic PCI bus-master DMA support
257     </pre>
258    
259     <p>
260     Indien u PPPoE gebruikt om verbinding te maken met het internet of als u een
261     inbelmodem gebruikt, dan dient u de volgende opties aan te zetten in de kernel:
262     </p>
263    
264     <pre caption="Benodigde PPPoE drivers selecteren" test="func:keyval('arch')='AMD64'">
265     Device Drivers ---&gt;
266     Networking Support ---&gt;
267     &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
268     &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
269     &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
270     </pre>
271    
272     <pre caption="Selecting PPPoE necessary drivers" test="func:keyval('arch')='x86'">
273     Device Drivers ---&gt;
274     Networking support ---&gt;
275     &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
276     &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
277     &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
278     </pre>
279    
280     <p>
281     De twee compressie-opties zullen niets kapot maken, maar ze zijn niet nodig,
282     net zoals de optie <c>PPP over Ethernet</c> die alleen wordt gebruikt door
283 neysx 1.2 <c>ppp</c> als die wordt geconfigureerd om PPPoE in kernelmodus te
284 neysx 1.1 draaien.
285     </p>
286    
287     <p>
288     Als hem nodig heeft, moet u niet vergeten de ondersteuning voor uw netwerkkaart toe
289     te voegen aan uw kernel.
290     </p>
291    
292     <p test="func:keyval('arch')='x86'">
293     Als u een Intel CPU met HyperThreading (tm) ondersteuning hebt, of een
294     multi-CPU systeem, dient u ook "Symmetric multi-processing support" toe te
295     voegen:
296     </p>
297    
298     <p test="func:keyval('arch')='AMD64'">
299     Als je een multi-CPU Opteren of een multi-core (zoals AMD64 X2) systeem hebt,
300     zou je moeten "Symmetric multi-processing support" activeren:
301     </p>
302    
303     <pre caption="SMP ondersteuning inschakelen">
304     Processor type and features ---&gt;
305     [*] Symmetric multi-processing support
306     </pre>
307    
308     <note>
309     In multi-core systemen telt iedere kern (core) als één processor.
310     </note>
311    
312     <p>
313     Als u USB-invoerapparaten gebruikt (zoals toetsenbord of muis),
314     vergeet dan niet die ook aan te zetten:
315     </p>
316    
317     <pre caption="USB ondersteuning voor Input Devices">
318     USB Support ---&gt;
319     &lt;*&gt; USB Human Interface Device (full HID) support
320     </pre>
321    
322     </body>
323     <body test="func:keyval('arch')='x86'">
324    
325     <p>
326 neysx 1.2 Als u PCMCIA wilt gebruiken met uw laptop vergeet dan niet naast PCMCIA
327     ondersteuning ook ondersteuning voor de in uw systeem aanwezige PCMCIA card
328     bridge te kiezen.
329 neysx 1.1 </p>
330    
331 neysx 1.2 <pre caption="PCMCIA ondersteuning aanzetten">
332 neysx 1.1 Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) ---&gt;
333     PCCARD (PCMCIA/CardBus) support ---&gt;
334     &lt;*&gt; PCCard (PCMCIA/CardBus) support
335     <comment>(selecteer 16 bit als u ondersteuning voor oudere PCMCIA kaarten wil. De meeste mensen willen dit.)</comment>
336     &lt;*&gt; 16-bit PCMCIA support
337     [*] 32-bit CardBus support
338     <comment>(selecteer de relevante bridges)</comment>
339     --- PC-card bridges
340     &lt;*&gt; CardBus yenta-compatible bridge support (NEW)
341     &lt;*&gt; Cirrus PD6729 compatible bridge support (NEW)
342     &lt;*&gt; i82092 compatible bridge support (NEW)
343     &lt;*&gt; i82365 compatible bridge support (NEW)
344     &lt;*&gt; Databook TCIC host bridge support (NEW)
345     </pre>
346    
347     <p>
348 neysx 1.2 Als u klaar bent met het configureren van de kernel, gaat u verder met <uri link="#compiling">Compileren en installeren</uri>.
349 neysx 1.1 </p>
350    
351     </body>
352     </subsection>
353     <subsection id="compiling">
354     <title>Compileren en installeren</title>
355     <body>
356    
357     <p>
358     Nu de kernel is geconfigureerd is het tijd om te compileren en installeren.
359     Sluit de configuratie af en start het compilatie proces:
360     </p>
361    
362     <pre caption="De kernel compileren" test="func:keyval('arch')='x86'">
363     # <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
364     </pre>
365    
366     <pre caption="De kernel compileren" test="func:keyval('arch')='AMD64'">
367     # <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
368     </pre>
369    
370     <p>
371     Als uw kernel klaar is met compileren, kopieert u de kernel-image naar
372     <path>/boot</path>. Gebruik een naam die u toepasselijk vindt voor uw
373     kernel keuze en onthoudt die, want u zult deze bij het configureren van uw
374     bootlader nodig hebben. Vergeet niet <c><keyval id="kernel-name"/></c>
375     te vervangen door de naam en versie van uw kernel.
376     </p>
377    
378     <pre caption="Het installeren van de kernel">
379     # <i>cp arch/<keyval id="arch-sub"/>/boot/bzImage /boot/<keyval id="kernel-name"/></i>
380     </pre>
381    
382 neysx 1.2 <p>
383     Nu kunt u verder gaan met <uri link="#kernel_modiules">Kernel Modules</uri>.
384     </p>
385    
386 neysx 1.1 </body>
387     </subsection>
388     </section>
389     <section id="genkernel">
390     <title>Alternatief: genkernel gebruiken</title>
391     <body>
392    
393     <p>
394     Als u dit hoofdstuk leest, heeft u ervoor gekozen om het <c>genkernel</c> script
395     te geruiken voor de configuratie van uw kernel.
396     </p>
397    
398     <p>
399     Nu de kernel source is geïnstalleerd, is het tijd om uw kernel te
400     compileren met behulp van ons <c>genkernel</c> script. Deze bouwt automatisch
401     een kernel voor u. <c>genkernel</c> werkt door een kernel bijna identiek te
402     configureren aan de manier waarop onze Installatie CD kernel is geconfigureerd.
403     Dit betekent dat wanneer u <c>genkernel</c> gebruikt om uw kernel te bouwen,
404     uw systeem over het algemeen alle apparatuur tijdens het opstarten zal
405     detecteren, net zoals onze Installatie CD dat doet. Omdat genkernel geen
406     handmatige configuratie vereist, is het de ideale oplossing voor die gebruikers
407     die zich niet prettig voelen bij het compileren van hun eigen kernels.
408     </p>
409    
410     <p>
411     Laten we nu eens kijken hoe we genkernel gebruiken. Emerge genkernel eerst:
412     </p>
413    
414     <pre caption="Genkernel emergen">
415     # <i>emerge genkernel</i>
416     </pre>
417    
418     </body>
419     <body test="func:keyval('arch')='x86'">
420    
421     <p>
422 neysx 1.2 Kopieer vervolgens de kernel configuratie van de installatie CD naar de
423     locatie waar genkernel zoekt naar de standaard kernel configuratie.
424 neysx 1.1 </p>
425    
426     <pre caption="De Installatie CD kernel config kopieren">
427     # <i>zcat /proc/config.gz &gt; /usr/share/genkernel/x86/kernel-config-2.6</i>
428     </pre>
429    
430     </body>
431     <body>
432    
433     <p>
434     Compileer nu de kernel sources door <c>genkernel all</c> te draaien. Pas echter
435     op, omdat <c>genkernel</c> een kernel compileert die bijna alle apparatuur
436     ondersteunt, kan deze compilatie aardig wat tijd in beslag nemen!
437     </p>
438    
439     <p>
440     Let op, als uw bootpartitie geen ext2 of ext3 als bestandssysteem gebruikt,
441     moet u mogelijk handmatig deze ondersteuning <e>in</e> de kernel (dus
442     <e>niet</e> als een module) moet toevoegen. Gebruik hiervoor <c>genkernel
443     --menuconfig all</c> en voeg de ondersteuning toe. Gebruikers van EVMS2 of
444     LVM2 moeten ook <c>--evms2</c> of <c>--lvm2</c> als argument toevoegen.
445     </p>
446    
447     <pre caption="Genkernel draaien">
448     # <i>genkernel all</i>
449     </pre>
450    
451     <p>
452     Als <c>genkernel</c> eenmaal klaar is, zal een kernel, een volledige set met
453     modules en een <e>start-rootschijf</e> (initrd) worden gemaakt. We gebruiken
454     de kernel en initrd wanneer we de bootlader zullen configureren, verderop
455     in dit document. Noteer de namen van de kernel en initrd omdat u deze nodig
456     zult hebben bij de bootlader configuratie. De initrd zal direct worden gestart
457     na het opstarten om apparatuur autodetectie uit te voeren (net zoals op de
458     Installatie CD) voordat uw "echte" systeem opstart.
459     </p>
460    
461     <pre caption="De gecreerde kernel image naam en initrd controleren">
462     # <i>ls /boot/kernel* /boot/initramfs*</i>
463     </pre>
464    
465     </body>
466     </section>
467     <section id="kernel_modules">
468     <title>Kernel Modules</title>
469     <subsection>
470     <title>De modules configureren</title>
471     <body>
472    
473     <p>
474     U moet nu een lijst maken van alle modules die u automatisch wilt laden, doe
475     dit in <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.6</path>. Je kunt indien u dit
476     wilt ook extra opties aan de
477     modules meegeven.
478     </p>
479    
480     <p>
481     Om alle beschikbare modules te zien, draait u het volgende <c>find</c> commando.
482 neysx 1.2 Vergeet niet om "&lt;kernel-version"&gt;> te vervangen met de versie van de door
483 neysx 1.1 u zojuist gecompileerde kernel.
484     </p>
485    
486     <pre caption="Alle beschikbare modules vinden">
487 neysx 1.2 # <i>find /lib/modules/&lt;kernel-version&gt;/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'</i>
488 neysx 1.1 </pre>
489    
490     <p>
491     Om bijvoorbeeld automatisch de <c>3x59x.o</c> module te laden, wijzigt u het
492     <path>kernel-2.6</path>-bestand en zet er de modulenaam in.
493     </p>
494    
495     <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.6 bewerken">
496     <comment>(Voorbeeld voor 2.6 kernels)</comment>
497     # <i>nano -w /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6</i>
498     </pre>
499    
500     <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.6">
501     3c59x
502     </pre>
503    
504     <p>
505     Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=8">Configuratie van het Systeem</uri>.
506     </p>
507    
508     </body>
509     </subsection>
510     </section>
511     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20