/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.1 Revision 1.2
1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3<!-- $Id: hb-install-x86+amd64-kernel.xml,v 1.1 2006/08/03 14:50:11 neysx Exp $ --> 3<!-- $Id: hb-install-x86+amd64-kernel.xml,v 1.2 2007/09/21 09:43:04 neysx Exp $ -->
4
5<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
6<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
7
8<!-- Sync: 1.3 --> 6<!-- Sync: 1.17 -->
9
10<sections> 7<sections>
11 8
9<abstract>
10De Linux kernel is de kern van elke distributie, in dit hoofdstuk wordt
11uitgelegd hoe je je kernel configureerd.
12</abstract>
13
12<version>3.13</version> 14<version>5.4</version>
13<date>2006-08-02</date> 15<date>2007-08-12</date>
14 16
15<section> 17<section>
16<title>Tijdzone</title> 18<title>Tijdzone</title>
17<body> 19<body>
18 20
46is beschikbaar in de <uri link="/doc/nl/gentoo-kernel.xml">Gentoo Kernel 48is beschikbaar in de <uri link="/doc/nl/gentoo-kernel.xml">Gentoo Kernel
47Guide</uri>. 49Guide</uri>.
48</p> 50</p>
49 51
50<p test="func:keyval('arch')='x86'"> 52<p test="func:keyval('arch')='x86'">
51Voor x86-gebaseerde systemen hebben we, onder andere, <c>vanilla-sources</c> 53Voor x86-gebaseerde systemen hebben we, onder andere, <c>gentoo-sources</c>
52(de standaard kernelsource die wordt ontwikkeld door de linux-kernel 54(een kernel gepatched met snelheidsverhogende extra's).
53onwikkelaars), <c>gentoo-sources</c> (de kernelsource gepatched met
54snelheidsverhogende extra's), ...
55</p> 55</p>
56 56
57<p test="func:keyval('arch')='AMD64'"> 57<p test="func:keyval('arch')='AMD64'">
58Voor AMD64-gebaseerde systemen hebben we <c>gentoo-sources</c> (kernel v2.6 58Voor AMD64-gebaseerde systemen hebben we <c>gentoo-sources</c> (kernel v2.6
59bron die gepatched is met specifieke amd64 oplossingen voor extra stabiliteit 59bron met specifieke amd64 patches die voor stabiliteit, snelheid en hardware
60snelheid en hardware ondersteuning). 60ondersteuning zorgen.
61</p>
62
63
64<p> 61</p>
65Kies uw kernelsource en installeer die met behulp van <c>emerge</c>. De 62
66<c>USE="-doc"</c> optie is nodig om te voorkomen dat xorg-x11 of een ander 63
67afhankelijk pakket wordt geïnstalleerd. <c>USE="symlink"</c> is niet nodig 64<p>
68voor een nieuwe kernel, maar zorgt er wel voor dat <path>/usr/src/linux</path> 65Kies een kernel naar keuze en installeer deze met <c>emerge</c>.
69op de juiste manier wordt gelinkt.
70</p> 66</p>
71 67
72<pre caption="Een kernel source installeren"> 68<pre caption="Een kernel source installeren">
73# <i>USE="-doc symlink" emerge gentoo-sources</i> 69# <i>emerge gentoo-sources</i>
74</pre> 70</pre>
75 71
76<p> 72<p>
77Wanneer u een kijkje neemt in <path>/usr/src</path> zou u een symlink genaamd 73Wanneer u een kijkje neemt in <path>/usr/src</path> zou u een symlink genaamd
78<path>linux</path> moeten zien. Deze verwijst naar uw kernel source. We zullen 74<path>linux</path> moeten zien. Deze verwijst naar uw kernel source. We zullen
79aannemen dat de geïnstalleerde kernelsource <c>gentoo-sources-<keyval 75aannemen dat de geïnstalleerde kernelsource <c>gentoo-sources-<keyval id="kernel-version"/></c> is. Uw versie kan echter een andere zijn!
80id="kernel-version"/></c> is. Uw versie kan echter een andere zijn!
81</p> 76</p>
82 77
83<pre caption="De kernel source symlink bekijken"> 78<pre caption="De kernel source symlink bekijken">
84# <i>ls -l /usr/src/linux</i> 79# <i>ls -l /usr/src/linux</i>
85+lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-<keyval id="kernel-version"/> 80+lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-<keyval id="kernel-version"/>
91zoals ook LiveCD gebruikt. We zullen eerst de handmatige manier 86zoals ook LiveCD gebruikt. We zullen eerst de handmatige manier
92uitleggen omdat dit de beste manier is om uw systeem te optimaliseren. 87uitleggen omdat dit de beste manier is om uw systeem te optimaliseren.
93</p> 88</p>
94 89
95<p> 90<p>
96Als u de kernel handmatig wilt configureren, gaat u verder met <uri 91Als u de kernel handmatig wilt configureren, gaat u verder met <uri link="#manual">Standaard: handmatige configuratie</uri>. Als u <c>genkernel</c>
97link="#manual">Standaard: handmatige configuratie</uri>. Als u <c>genkernel</c>
98wilt gebruiken, dan kunt u verder lezen in <uri link="#genkernel">Alternatief: 92wilt gebruiken, dan kunt u verder lezen in <uri link="#genkernel">Alternatief:
99genkernel gebruiken</uri>. 93genkernel gebruiken</uri>.
100</p> 94</p>
101 95
102</body> 96</body>
179 maar onder <path>/dev/mcelog</path>. Daarvoor heb het <c>app-admin/mcelog</c> 173 maar onder <path>/dev/mcelog</path>. Daarvoor heb het <c>app-admin/mcelog</c>
180 nodig. 174 nodig.
181</p> 175</p>
182 176
183<pre caption="Selecting processor type and features"> 177<pre caption="Selecting processor type and features">
184Processor type and features ---> 178Processor type and features ---&gt;
185 [ ] Intel MCE Features 179 [ ] Intel MCE Features
186 [ ] AMD MCE Features 180 [ ] AMD MCE Features
187 Processor family (AMD-Opteron/Athlon64) ---> 181 Processor family (AMD-Opteron/Athlon64) ---&gt;
188 ( ) AMD-Opteron/Athlon64 182 ( ) AMD-Opteron/Athlon64
189 ( ) Intel EM64T 183 ( ) Intel EM64T
190 ( ) Generic-x86-64 184 ( ) Generic-x86-64
191</pre> 185</pre>
192 186
214</p> 208</p>
215 209
216</body> 210</body>
217<body test="func:keyval('arch')='x86'"> 211<body test="func:keyval('arch')='x86'">
218 212
219<p>
220Als u een 2.4 kernel gebruikt, kies dan het
221<c>/dev file system</c>, omdat 2.4 kernels <c>udev</c> niet ondersteunen.
222</p>
223
224<pre caption="Benodigde bestandssystemen kiezen"> 213<pre caption="Benodigde bestandssystemen kiezen">
225<comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
226File systems ---&gt;
227 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
228 [*] /proc file system support
229 [*] /dev file system support (EXPERIMENTAL)
230 [*] automatically mount /dev at boot
231 [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTYs
232
233<comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
234File systems ---&gt; 214File systems ---&gt;
235 Pseudo Filesystems ---&gt; 215 Pseudo Filesystems ---&gt;
236 [*] /proc file system support 216 [*] /proc file system support
237 [*] Virtual memory file system support (former shm fs) 217 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
238 218
240 &lt;*&gt; Reiserfs support 220 &lt;*&gt; Reiserfs support
241 &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support 221 &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
242 &lt;*&gt; JFS filesystem support 222 &lt;*&gt; JFS filesystem support
243 &lt;*&gt; Second extended fs support 223 &lt;*&gt; Second extended fs support
244 &lt;*&gt; XFS filesystem support 224 &lt;*&gt; XFS filesystem support
245</pre>
246
247<p>
248Als uw BIOS geen grote harde schijven ondersteunt en u hebt uw harde schijf
249met jumpertjes ingesteld om een beperkte grootte door te geven, dan dient u
250één van de volgende opties mee te geven om toegang tot uw hele harde schijf
251te krijgen.
252</p>
253
254<pre caption="Autogeometry resizing support aan zetten">
255<comment>(alleen 2.4.x kernels)</comment>
256ATA/IDE/MFM/RLL support ---&gt;
257 IDE, ATA and ATAPI Block devices ---&gt;
258 &lt;*&gt; Include IDE/ATA-2 DISK support
259 [ ] Use multi-mode by default
260 [*] Auto-Geometry Resizing support
261</pre> 225</pre>
262 226
263</body> 227</body>
264<body test="func:keyval('arch')='AMD64'"> 228<body test="func:keyval('arch')='AMD64'">
265 229
288 252
289<pre caption="DMA aanzetten"> 253<pre caption="DMA aanzetten">
290Device Drivers ---&gt; 254Device Drivers ---&gt;
291 ATA/ATAPI/MFM/RLL support ---&gt; 255 ATA/ATAPI/MFM/RLL support ---&gt;
292 [*] Generic PCI bus-master DMA support 256 [*] Generic PCI bus-master DMA support
293 [*] Use PCI DMA by default when available
294</pre> 257</pre>
295 258
296<p> 259<p>
297Indien u PPPoE gebruikt om verbinding te maken met het internet of als u een 260Indien u PPPoE gebruikt om verbinding te maken met het internet of als u een
298inbelmodem gebruikt, dan dient u de volgende opties aan te zetten in de kernel: 261inbelmodem gebruikt, dan dient u de volgende opties aan te zetten in de kernel:
305 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports 268 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
306 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports 269 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
307</pre> 270</pre>
308 271
309<pre caption="Selecting PPPoE necessary drivers" test="func:keyval('arch')='x86'"> 272<pre caption="Selecting PPPoE necessary drivers" test="func:keyval('arch')='x86'">
310<comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
311Network device support ---&gt;
312 &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
313 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
314 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
315
316<comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
317Device Drivers ---&gt; 273Device Drivers ---&gt;
318 Networking support ---&gt; 274 Networking support ---&gt;
319 &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support 275 &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
320 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports 276 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
321 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports 277 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
322</pre> 278</pre>
323 279
324<p> 280<p>
325De twee compressie-opties zullen niets kapot maken, maar ze zijn niet nodig, 281De twee compressie-opties zullen niets kapot maken, maar ze zijn niet nodig,
326net zoals de optie <c>PPP over Ethernet</c> die alleen wordt gebruikt door 282net zoals de optie <c>PPP over Ethernet</c> die alleen wordt gebruikt door
327<c>rp-pppoe</c> als die wordt geconfigureerd om PPPoE in kernelmodus te 283<c>ppp</c> als die wordt geconfigureerd om PPPoE in kernelmodus te
328draaien. 284draaien.
329</p> 285</p>
330 286
331<p> 287<p>
332Als hem nodig heeft, moet u niet vergeten de ondersteuning voor uw netwerkkaart toe 288Als hem nodig heeft, moet u niet vergeten de ondersteuning voor uw netwerkkaart toe
365 321
366</body> 322</body>
367<body test="func:keyval('arch')='x86'"> 323<body test="func:keyval('arch')='x86'">
368 324
369<p> 325<p>
370Laptopgebruikers die PCMCIA-ondersteuning willen moeten <e>niet</e> de 326Als u PCMCIA wilt gebruiken met uw laptop vergeet dan niet naast PCMCIA
371PCMCIA-drivers niet gebruiken als zij een 2.4-kernel kiezen. Recentere drivers 327ondersteuning ook ondersteuning voor de in uw systeem aanwezige PCMCIA card
372zijn beschikbaar via het <c>pcmcia-cs</c> pakket welke we later zullen 328bridge te kiezen.
373installeren. 2.6-kernelgebruikers dienen echter wel de PCMCIA-drivers uit de
374kernel te gebruiken.
375</p>
376
377<p> 329</p>
378Vergeet niet naast PCMCIA ondersteuning in de 2.6 kernel te compileren ook
379ondersteuning voor de in jouw systeem aanwezige PCMCIA card bridge te kiezen.
380</p>
381 330
382<pre caption="PCMCIA ondersteuning in 2.6 kernels aanzetten"> 331<pre caption="PCMCIA ondersteuning aanzetten">
383Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) ---&gt; 332Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) ---&gt;
384 PCCARD (PCMCIA/CardBus) support ---&gt; 333 PCCARD (PCMCIA/CardBus) support ---&gt;
385 &lt;*&gt; PCCard (PCMCIA/CardBus) support 334 &lt;*&gt; PCCard (PCMCIA/CardBus) support
386<comment>(selecteer 16 bit als u ondersteuning voor oudere PCMCIA kaarten wil. De meeste mensen willen dit.)</comment> 335<comment>(selecteer 16 bit als u ondersteuning voor oudere PCMCIA kaarten wil. De meeste mensen willen dit.)</comment>
387 &lt;*&gt; 16-bit PCMCIA support 336 &lt;*&gt; 16-bit PCMCIA support
394 &lt;*&gt; i82365 compatible bridge support (NEW) 343 &lt;*&gt; i82365 compatible bridge support (NEW)
395 &lt;*&gt; Databook TCIC host bridge support (NEW) 344 &lt;*&gt; Databook TCIC host bridge support (NEW)
396</pre> 345</pre>
397 346
398<p> 347<p>
399Als u klaar bent met het configureren van de kernel, gaat u verder met <uri 348Als u klaar bent met het configureren van de kernel, gaat u verder met <uri link="#compiling">Compileren en installeren</uri>.
400link="#compiling">Compileren en installeren</uri>.
401</p> 349</p>
402 350
403</body> 351</body>
404</subsection> 352</subsection>
405<subsection id="compiling"> 353<subsection id="compiling">
410Nu de kernel is geconfigureerd is het tijd om te compileren en installeren. 358Nu de kernel is geconfigureerd is het tijd om te compileren en installeren.
411Sluit de configuratie af en start het compilatie proces: 359Sluit de configuratie af en start het compilatie proces:
412</p> 360</p>
413 361
414<pre caption="De kernel compileren" test="func:keyval('arch')='x86'"> 362<pre caption="De kernel compileren" test="func:keyval('arch')='x86'">
415<comment>(Voor 2.4 kernels)</comment>
416# <i>make dep &amp;&amp; make bzImage modules modules_install</i>
417
418<comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
419# <i>make &amp;&amp; make modules_install</i> 363# <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
420</pre> 364</pre>
421 365
422<pre caption="De kernel compileren" test="func:keyval('arch')='AMD64'"> 366<pre caption="De kernel compileren" test="func:keyval('arch')='AMD64'">
423# <i>make &amp;&amp; make modules_install</i> 367# <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
432</p> 376</p>
433 377
434<pre caption="Het installeren van de kernel"> 378<pre caption="Het installeren van de kernel">
435# <i>cp arch/<keyval id="arch-sub"/>/boot/bzImage /boot/<keyval id="kernel-name"/></i> 379# <i>cp arch/<keyval id="arch-sub"/>/boot/bzImage /boot/<keyval id="kernel-name"/></i>
436</pre> 380</pre>
381
382<p>
383Nu kunt u verder gaan met <uri link="#kernel_modiules">Kernel Modules</uri>.
384</p>
437 385
438</body> 386</body>
439</subsection> 387</subsection>
440</section> 388</section>
441<section id="genkernel"> 389<section id="genkernel">
469 417
470</body> 418</body>
471<body test="func:keyval('arch')='x86'"> 419<body test="func:keyval('arch')='x86'">
472 420
473<p> 421<p>
474Als u een 2.6 kernel gaat configureren, kopier dan de kernel configuratie van 422Kopieer vervolgens de kernel configuratie van de installatie CD naar de
475de Installatie CD naar de locatie waar genkernel zoekt naar de standaard 423locatie waar genkernel zoekt naar de standaard kernel configuratie.
476kernel configuratie:
477</p> 424</p>
478 425
479<pre caption="De Installatie CD kernel config kopieren"> 426<pre caption="De Installatie CD kernel config kopieren">
480<comment>(Doe dit alleen als u een 2.6 kernel gaat configureren)</comment>
481# <i>zcat /proc/config.gz &gt; /usr/share/genkernel/x86/kernel-config-2.6</i> 427# <i>zcat /proc/config.gz &gt; /usr/share/genkernel/x86/kernel-config-2.6</i>
482</pre> 428</pre>
483 429
484</body> 430</body>
485<body> 431<body>
514 460
515<pre caption="De gecreerde kernel image naam en initrd controleren"> 461<pre caption="De gecreerde kernel image naam en initrd controleren">
516# <i>ls /boot/kernel* /boot/initramfs*</i> 462# <i>ls /boot/kernel* /boot/initramfs*</i>
517</pre> 463</pre>
518 464
519<p>
520Laten we nu nog een stap uitvoeren zodat ons systeem nog meer op de Installatie
521CD lijkt -- laten we <c>coldplug</c> emergen. De initrd detecteert de apparatuur
522die die nodig is om op te starten automatisch, <c>coldplug</c> detecteert de
523rest. Om te <c>coldplug</c> te emergen en aan zetten, typt het volgende:
524</p>
525
526<pre caption="Coldplug emergen en aan zetten">
527# <i>emerge coldplug</i>
528# <i>rc-update add coldplug boot</i>
529</pre>
530
531</body> 465</body>
532</section> 466</section>
533<section id="kernel_modules"> 467<section id="kernel_modules">
534<title>Kernel Modules</title> 468<title>Kernel Modules</title>
535<subsection> 469<subsection>
536<title>De modules configureren</title> 470<title>De modules configureren</title>
537<body> 471<body>
538 472
539<note test="func:keyval('arch')='x86'">
540Als je kiest om een 2.4 kernel te instelleren, vervang <c>2.6</c> met
541<c>2.4</c> in dit hoofdstuk.
542</note>
543
544<p> 473<p>
545U moet nu een lijst maken van alle modules die u automatisch wilt laden, doe 474U moet nu een lijst maken van alle modules die u automatisch wilt laden, doe
546dit in <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.6</path>. Je kunt indien u dit 475dit in <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.6</path>. Je kunt indien u dit
547wilt ook extra opties aan de 476wilt ook extra opties aan de
548modules meegeven. 477modules meegeven.
549</p> 478</p>
550 479
551<p> 480<p>
552Om alle beschikbare modules te zien, draait u het volgende <c>find</c> commando. 481Om alle beschikbare modules te zien, draait u het volgende <c>find</c> commando.
553Vergeet niet om <c><keyval id="kernel-version"/></c> te vervangen met de versie van de door 482Vergeet niet om "&lt;kernel-version"&gt;> te vervangen met de versie van de door
554u zojuist gecompileerde kernel. 483u zojuist gecompileerde kernel.
555</p> 484</p>
556 485
557<pre caption="Alle beschikbare modules vinden"> 486<pre caption="Alle beschikbare modules vinden">
558# <i>find /lib/modules/<keyval id="kernel-version"/>/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'</i> 487# <i>find /lib/modules/&lt;kernel-version&gt;/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'</i>
559</pre> 488</pre>
560 489
561<p> 490<p>
562Om bijvoorbeeld automatisch de <c>3x59x.o</c> module te laden, wijzigt u het 491Om bijvoorbeeld automatisch de <c>3x59x.o</c> module te laden, wijzigt u het
563<path>kernel-2.6</path>-bestand en zet er de modulenaam in. 492<path>kernel-2.6</path>-bestand en zet er de modulenaam in.

Legend:
Removed from v.1.1  
changed lines
  Added in v.1.2

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20