/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations) (download) (as text)
Thu Aug 3 14:50:11 2006 UTC (11 years, 1 month ago) by neysx
Branch: MAIN
File MIME type: application/xml
New file from #142657

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 <!-- $Id$ -->
4
5 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
6 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
7
8 <!-- Sync: 1.3 -->
9
10 <sections>
11
12 <version>3.13</version>
13 <date>2006-08-02</date>
14
15 <section>
16 <title>Tijdzone</title>
17 <body>
18
19 <p>
20 Allereerst moet de tijdzone ingesteld, zodat het systeem weet waar het zich
21 bevindt. Zoek naar uw tijdzone in <path>/usr/share/zoneinfo</path> en kopieer
22 deze dan naar <path>/etc/localtime</path>. Gebruik niet de
23 <path>/usr/share/zoneinfo/Etc/GMT*</path> tijdzones, aangezien de gebruikte
24 namen niet overeen komen met de zones. <path>GMT-8</path> is bijvoorbeeld
25 GMT+8.
26 </p>
27
28 <pre caption="De tijdzone instellen">
29 # <i>ls /usr/share/zoneinfo</i>
30 <comment>(Stel dat u Amsterdam wilt gebruiken)</comment>
31 # <i>cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime</i>
32 </pre>
33
34 </body>
35 </section>
36 <section>
37 <title>De sources installeren</title>
38 <subsection>
39 <title>Een kernel kiezen</title>
40 <body>
41
42 <p>
43 De basis waarop alle distributies gebouwd zijn, is de Linux kernel. Het is de
44 laag tussen gebruikers programma's en uw hardware. Gentoo biedt zijn
45 gebruikers verschillende kernelsources. Een volledige lijst met beschrijvingen
46 is beschikbaar in de <uri link="/doc/nl/gentoo-kernel.xml">Gentoo Kernel
47 Guide</uri>.
48 </p>
49
50 <p test="func:keyval('arch')='x86'">
51 Voor x86-gebaseerde systemen hebben we, onder andere, <c>vanilla-sources</c>
52 (de standaard kernelsource die wordt ontwikkeld door de linux-kernel
53 onwikkelaars), <c>gentoo-sources</c> (de kernelsource gepatched met
54 snelheidsverhogende extra's), ...
55 </p>
56
57 <p test="func:keyval('arch')='AMD64'">
58 Voor AMD64-gebaseerde systemen hebben we <c>gentoo-sources</c> (kernel v2.6
59 bron die gepatched is met specifieke amd64 oplossingen voor extra stabiliteit
60 snelheid en hardware ondersteuning).
61 </p>
62
63
64 <p>
65 Kies uw kernelsource en installeer die met behulp van <c>emerge</c>. De
66 <c>USE="-doc"</c> optie is nodig om te voorkomen dat xorg-x11 of een ander
67 afhankelijk pakket wordt geïnstalleerd. <c>USE="symlink"</c> is niet nodig
68 voor een nieuwe kernel, maar zorgt er wel voor dat <path>/usr/src/linux</path>
69 op de juiste manier wordt gelinkt.
70 </p>
71
72 <pre caption="Een kernel source installeren">
73 # <i>USE="-doc symlink" emerge gentoo-sources</i>
74 </pre>
75
76 <p>
77 Wanneer u een kijkje neemt in <path>/usr/src</path> zou u een symlink genaamd
78 <path>linux</path> moeten zien. Deze verwijst naar uw kernel source. We zullen
79 aannemen dat de geïnstalleerde kernelsource <c>gentoo-sources-<keyval
80 id="kernel-version"/></c> is. Uw versie kan echter een andere zijn!
81 </p>
82
83 <pre caption="De kernel source symlink bekijken">
84 # <i>ls -l /usr/src/linux</i>
85 +lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-<keyval id="kernel-version"/>
86 </pre>
87
88 <p>
89 Nu is het tijd om uw kernel te configureren en te compileren. U kunt
90 <c>genkernel</c> hiervoor gebruiken. Deze zal een algemene kernel aanmaken
91 zoals ook LiveCD gebruikt. We zullen eerst de handmatige manier
92 uitleggen omdat dit de beste manier is om uw systeem te optimaliseren.
93 </p>
94
95 <p>
96 Als u de kernel handmatig wilt configureren, gaat u verder met <uri
97 link="#manual">Standaard: handmatige configuratie</uri>. Als u <c>genkernel</c>
98 wilt gebruiken, dan kunt u verder lezen in <uri link="#genkernel">Alternatief:
99 genkernel gebruiken</uri>.
100 </p>
101
102 </body>
103 </subsection>
104 </section>
105 <section id="manual">
106 <title>Standaard: handmatige configuratie</title>
107 <subsection>
108 <title>Introductie</title>
109 <body>
110
111 <p>
112 Handmatig een kernel configureren wordt vaak gezien als het moeilijkste dat
113 een Linux gebruiker ooit uit moet voeren. Niets is minder waar -- na een paar
114 kernels configureren herinnert u zich niet eens meer dat het ooit moeilijk was
115 ;)
116 </p>
117
118 <p>
119 Hoewel, een ding <e>is</e> is waar: u moet uw systeem kennen voordat u de
120 kernel handmatig gaat configureren. De meeste informatie kunt u vergaren door
121 pciutils te emergen (<c>emerge pciutils</c>), welke <c>lspci</c> bevat. U kunt
122 nu <c>lspci</c> binnen de gechroote omgeving gebruiken. U kunt zonder problemen
123 alle <e>pcilib</e> waarschuwingen negeren (zoals pcilib: cannot open
124 /sys/bus/pci/devices) die <c>lspci</c> genereert. U kunt ook <c>lspci</c>
125 vanuit een <e>niet-gechroote</e> omgeving draaien. De resultaten zullen gelijk
126 zijn. U kunt verder <c>lsmod</c> draaien om te zien welke kernelmodules de LiveCD
127 gebruikt (het geeft een goede hint wat u aan kunt zetten).
128 </p>
129
130 <p>
131 Ga nu naar de kernel sourcemap en voer <c>make menuconfig</c> uit. Dit zal een
132 configuratiemenu openen.
133 </p>
134
135 <pre caption="menuconfig starten">
136 # <i>cd /usr/src/linux</i>
137 # <i>make menuconfig</i>
138 </pre>
139
140 <p>
141 U zult worden begroet door een serie configuratiesecties. We zullen eerst
142 enkele opties geven die u zeker aan moet zetten (anders zal Gentoo niet
143 functioneren, of niet goed zonder enkele extra trucs).
144 </p>
145
146 </body>
147 </subsection>
148 <subsection>
149 <title>Vereiste opties aan zetten</title>
150 <body>
151
152 <p>
153 Om te beginnen activeert u het gebruik van ontwikkelings- en experimentele
154 code/drivers. Je hebt dit nodig, anders zullen enkele belangrijke codes/drivers
155 niet te voorschijn komen:
156 </p>
157
158 <pre caption="Experimentele code/drivers activeren">
159 Code maturity level options ---&gt;
160 [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
161 General setup ---&gt;
162 [*] Support for hot-pluggable devices
163 </pre>
164
165 <p>
166 Zorg dat u iedere driver die essentieel is voor het opstarten van uw systeem
167 (zoals SCSI controller, ...) in de kernel, en dus niet als module, compileert.
168 Anders zal uw systeem niet volledig opstarten.
169 </p>
170
171 </body>
172 <body test="func:keyval('arch')='AMD64'">
173
174 <p>
175 We zullen dan de exacte processor-type selecteren. DE x86_64 onderhouder raad
176 de gebruikers sterk aan MCE opties in te schakelen zodat ze de mogelijkheid
177 hebben om meldingen te krijgen van hardware problemen. Op x86_64 zijn deze
178 berichten niet onder gebracht onder <c>dmesg</c> zoals in andere architecturen
179 maar onder <path>/dev/mcelog</path>. Daarvoor heb het <c>app-admin/mcelog</c>
180 nodig.
181 </p>
182
183 <pre caption="Selecting processor type and features">
184 Processor type and features --->
185 [ ] Intel MCE Features
186 [ ] AMD MCE Features
187 Processor family (AMD-Opteron/Athlon64) --->
188 ( ) AMD-Opteron/Athlon64
189 ( ) Intel EM64T
190 ( ) Generic-x86-64
191 </pre>
192
193 </body>
194 <body test="func:keyval('arch')='x86'">
195
196 <p>
197 Selecteer nu de juiste processorfamilie:
198 </p>
199
200 <pre caption="De correcte processor familie kiezen">
201 Processor type and features ---&gt;
202 <comment>(Wijzig aan de hand van uw systeem)</comment>
203 (<i>Athlon/Duron/K7</i>) Processor family
204 </pre>
205
206 </body>
207 <body>
208
209 <p>
210 Ga nu naar <c>File Systems</c> en kies ondersteuning voor het bestandssysteem
211 dat u gebruikt. Compileer deze <e>niet</e> als modules, anders zal het Gentoo
212 systeem zal de rootpartitie niet kunnen mounten. Kies ook <c>Virtual memory</c>
213 en <c>/proc file system</c>.
214 </p>
215
216 </body>
217 <body test="func:keyval('arch')='x86'">
218
219 <p>
220 Als u een 2.4 kernel gebruikt, kies dan het
221 <c>/dev file system</c>, omdat 2.4 kernels <c>udev</c> niet ondersteunen.
222 </p>
223
224 <pre caption="Benodigde bestandssystemen kiezen">
225 <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
226 File systems ---&gt;
227 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
228 [*] /proc file system support
229 [*] /dev file system support (EXPERIMENTAL)
230 [*] automatically mount /dev at boot
231 [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTYs
232
233 <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
234 File systems ---&gt;
235 Pseudo Filesystems ---&gt;
236 [*] /proc file system support
237 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
238
239 <comment>(Kies een of meer van de volgende, voor jouw systeem benodigde, opties)</comment>
240 &lt;*&gt; Reiserfs support
241 &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
242 &lt;*&gt; JFS filesystem support
243 &lt;*&gt; Second extended fs support
244 &lt;*&gt; XFS filesystem support
245 </pre>
246
247 <p>
248 Als uw BIOS geen grote harde schijven ondersteunt en u hebt uw harde schijf
249 met jumpertjes ingesteld om een beperkte grootte door te geven, dan dient u
250 één van de volgende opties mee te geven om toegang tot uw hele harde schijf
251 te krijgen.
252 </p>
253
254 <pre caption="Autogeometry resizing support aan zetten">
255 <comment>(alleen 2.4.x kernels)</comment>
256 ATA/IDE/MFM/RLL support ---&gt;
257 IDE, ATA and ATAPI Block devices ---&gt;
258 &lt;*&gt; Include IDE/ATA-2 DISK support
259 [ ] Use multi-mode by default
260 [*] Auto-Geometry Resizing support
261 </pre>
262
263 </body>
264 <body test="func:keyval('arch')='AMD64'">
265
266 <pre caption="Selecteren van de nodige bestandssystemen">
267 File systems ---&gt;
268 Pseudo Filesystems ---&gt;
269 [*] /proc file system support
270 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
271
272 <comment>(Selecteer een van de vollengde opties, die zijn nodig door je
273 systeem)</comment>
274 &lt;*&gt; Reiserfs support
275 &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
276 &lt;*&gt; JFS filesystem support
277 &lt;*&gt; Second extended fs support
278 &lt;*&gt; XFS filesystem support
279 </pre>
280
281 </body>
282 <body>
283
284
285 <p>
286 Vergeet niet voor uw schijven DMA aan te zetten:
287 </p>
288
289 <pre caption="DMA aanzetten">
290 Device Drivers ---&gt;
291 ATA/ATAPI/MFM/RLL support ---&gt;
292 [*] Generic PCI bus-master DMA support
293 [*] Use PCI DMA by default when available
294 </pre>
295
296 <p>
297 Indien u PPPoE gebruikt om verbinding te maken met het internet of als u een
298 inbelmodem gebruikt, dan dient u de volgende opties aan te zetten in de kernel:
299 </p>
300
301 <pre caption="Benodigde PPPoE drivers selecteren" test="func:keyval('arch')='AMD64'">
302 Device Drivers ---&gt;
303 Networking Support ---&gt;
304 &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
305 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
306 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
307 </pre>
308
309 <pre caption="Selecting PPPoE necessary drivers" test="func:keyval('arch')='x86'">
310 <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
311 Network device support ---&gt;
312 &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
313 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
314 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
315
316 <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
317 Device Drivers ---&gt;
318 Networking support ---&gt;
319 &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
320 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
321 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
322 </pre>
323
324 <p>
325 De twee compressie-opties zullen niets kapot maken, maar ze zijn niet nodig,
326 net zoals de optie <c>PPP over Ethernet</c> die alleen wordt gebruikt door
327 <c>rp-pppoe</c> als die wordt geconfigureerd om PPPoE in kernelmodus te
328 draaien.
329 </p>
330
331 <p>
332 Als hem nodig heeft, moet u niet vergeten de ondersteuning voor uw netwerkkaart toe
333 te voegen aan uw kernel.
334 </p>
335
336 <p test="func:keyval('arch')='x86'">
337 Als u een Intel CPU met HyperThreading (tm) ondersteuning hebt, of een
338 multi-CPU systeem, dient u ook "Symmetric multi-processing support" toe te
339 voegen:
340 </p>
341
342 <p test="func:keyval('arch')='AMD64'">
343 Als je een multi-CPU Opteren of een multi-core (zoals AMD64 X2) systeem hebt,
344 zou je moeten "Symmetric multi-processing support" activeren:
345 </p>
346
347 <pre caption="SMP ondersteuning inschakelen">
348 Processor type and features ---&gt;
349 [*] Symmetric multi-processing support
350 </pre>
351
352 <note>
353 In multi-core systemen telt iedere kern (core) als één processor.
354 </note>
355
356 <p>
357 Als u USB-invoerapparaten gebruikt (zoals toetsenbord of muis),
358 vergeet dan niet die ook aan te zetten:
359 </p>
360
361 <pre caption="USB ondersteuning voor Input Devices">
362 USB Support ---&gt;
363 &lt;*&gt; USB Human Interface Device (full HID) support
364 </pre>
365
366 </body>
367 <body test="func:keyval('arch')='x86'">
368
369 <p>
370 Laptopgebruikers die PCMCIA-ondersteuning willen moeten <e>niet</e> de
371 PCMCIA-drivers niet gebruiken als zij een 2.4-kernel kiezen. Recentere drivers
372 zijn beschikbaar via het <c>pcmcia-cs</c> pakket welke we later zullen
373 installeren. 2.6-kernelgebruikers dienen echter wel de PCMCIA-drivers uit de
374 kernel te gebruiken.
375 </p>
376
377 <p>
378 Vergeet niet naast PCMCIA ondersteuning in de 2.6 kernel te compileren ook
379 ondersteuning voor de in jouw systeem aanwezige PCMCIA card bridge te kiezen.
380 </p>
381
382 <pre caption="PCMCIA ondersteuning in 2.6 kernels aanzetten">
383 Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) ---&gt;
384 PCCARD (PCMCIA/CardBus) support ---&gt;
385 &lt;*&gt; PCCard (PCMCIA/CardBus) support
386 <comment>(selecteer 16 bit als u ondersteuning voor oudere PCMCIA kaarten wil. De meeste mensen willen dit.)</comment>
387 &lt;*&gt; 16-bit PCMCIA support
388 [*] 32-bit CardBus support
389 <comment>(selecteer de relevante bridges)</comment>
390 --- PC-card bridges
391 &lt;*&gt; CardBus yenta-compatible bridge support (NEW)
392 &lt;*&gt; Cirrus PD6729 compatible bridge support (NEW)
393 &lt;*&gt; i82092 compatible bridge support (NEW)
394 &lt;*&gt; i82365 compatible bridge support (NEW)
395 &lt;*&gt; Databook TCIC host bridge support (NEW)
396 </pre>
397
398 <p>
399 Als u klaar bent met het configureren van de kernel, gaat u verder met <uri
400 link="#compiling">Compileren en installeren</uri>.
401 </p>
402
403 </body>
404 </subsection>
405 <subsection id="compiling">
406 <title>Compileren en installeren</title>
407 <body>
408
409 <p>
410 Nu de kernel is geconfigureerd is het tijd om te compileren en installeren.
411 Sluit de configuratie af en start het compilatie proces:
412 </p>
413
414 <pre caption="De kernel compileren" test="func:keyval('arch')='x86'">
415 <comment>(Voor 2.4 kernels)</comment>
416 # <i>make dep &amp;&amp; make bzImage modules modules_install</i>
417
418 <comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
419 # <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
420 </pre>
421
422 <pre caption="De kernel compileren" test="func:keyval('arch')='AMD64'">
423 # <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
424 </pre>
425
426 <p>
427 Als uw kernel klaar is met compileren, kopieert u de kernel-image naar
428 <path>/boot</path>. Gebruik een naam die u toepasselijk vindt voor uw
429 kernel keuze en onthoudt die, want u zult deze bij het configureren van uw
430 bootlader nodig hebben. Vergeet niet <c><keyval id="kernel-name"/></c>
431 te vervangen door de naam en versie van uw kernel.
432 </p>
433
434 <pre caption="Het installeren van de kernel">
435 # <i>cp arch/<keyval id="arch-sub"/>/boot/bzImage /boot/<keyval id="kernel-name"/></i>
436 </pre>
437
438 </body>
439 </subsection>
440 </section>
441 <section id="genkernel">
442 <title>Alternatief: genkernel gebruiken</title>
443 <body>
444
445 <p>
446 Als u dit hoofdstuk leest, heeft u ervoor gekozen om het <c>genkernel</c> script
447 te geruiken voor de configuratie van uw kernel.
448 </p>
449
450 <p>
451 Nu de kernel source is geïnstalleerd, is het tijd om uw kernel te
452 compileren met behulp van ons <c>genkernel</c> script. Deze bouwt automatisch
453 een kernel voor u. <c>genkernel</c> werkt door een kernel bijna identiek te
454 configureren aan de manier waarop onze Installatie CD kernel is geconfigureerd.
455 Dit betekent dat wanneer u <c>genkernel</c> gebruikt om uw kernel te bouwen,
456 uw systeem over het algemeen alle apparatuur tijdens het opstarten zal
457 detecteren, net zoals onze Installatie CD dat doet. Omdat genkernel geen
458 handmatige configuratie vereist, is het de ideale oplossing voor die gebruikers
459 die zich niet prettig voelen bij het compileren van hun eigen kernels.
460 </p>
461
462 <p>
463 Laten we nu eens kijken hoe we genkernel gebruiken. Emerge genkernel eerst:
464 </p>
465
466 <pre caption="Genkernel emergen">
467 # <i>emerge genkernel</i>
468 </pre>
469
470 </body>
471 <body test="func:keyval('arch')='x86'">
472
473 <p>
474 Als u een 2.6 kernel gaat configureren, kopier dan de kernel configuratie van
475 de Installatie CD naar de locatie waar genkernel zoekt naar de standaard
476 kernel configuratie:
477 </p>
478
479 <pre caption="De Installatie CD kernel config kopieren">
480 <comment>(Doe dit alleen als u een 2.6 kernel gaat configureren)</comment>
481 # <i>zcat /proc/config.gz &gt; /usr/share/genkernel/x86/kernel-config-2.6</i>
482 </pre>
483
484 </body>
485 <body>
486
487 <p>
488 Compileer nu de kernel sources door <c>genkernel all</c> te draaien. Pas echter
489 op, omdat <c>genkernel</c> een kernel compileert die bijna alle apparatuur
490 ondersteunt, kan deze compilatie aardig wat tijd in beslag nemen!
491 </p>
492
493 <p>
494 Let op, als uw bootpartitie geen ext2 of ext3 als bestandssysteem gebruikt,
495 moet u mogelijk handmatig deze ondersteuning <e>in</e> de kernel (dus
496 <e>niet</e> als een module) moet toevoegen. Gebruik hiervoor <c>genkernel
497 --menuconfig all</c> en voeg de ondersteuning toe. Gebruikers van EVMS2 of
498 LVM2 moeten ook <c>--evms2</c> of <c>--lvm2</c> als argument toevoegen.
499 </p>
500
501 <pre caption="Genkernel draaien">
502 # <i>genkernel all</i>
503 </pre>
504
505 <p>
506 Als <c>genkernel</c> eenmaal klaar is, zal een kernel, een volledige set met
507 modules en een <e>start-rootschijf</e> (initrd) worden gemaakt. We gebruiken
508 de kernel en initrd wanneer we de bootlader zullen configureren, verderop
509 in dit document. Noteer de namen van de kernel en initrd omdat u deze nodig
510 zult hebben bij de bootlader configuratie. De initrd zal direct worden gestart
511 na het opstarten om apparatuur autodetectie uit te voeren (net zoals op de
512 Installatie CD) voordat uw "echte" systeem opstart.
513 </p>
514
515 <pre caption="De gecreerde kernel image naam en initrd controleren">
516 # <i>ls /boot/kernel* /boot/initramfs*</i>
517 </pre>
518
519 <p>
520 Laten we nu nog een stap uitvoeren zodat ons systeem nog meer op de Installatie
521 CD lijkt -- laten we <c>coldplug</c> emergen. De initrd detecteert de apparatuur
522 die die nodig is om op te starten automatisch, <c>coldplug</c> detecteert de
523 rest. Om te <c>coldplug</c> te emergen en aan zetten, typt het volgende:
524 </p>
525
526 <pre caption="Coldplug emergen en aan zetten">
527 # <i>emerge coldplug</i>
528 # <i>rc-update add coldplug boot</i>
529 </pre>
530
531 </body>
532 </section>
533 <section id="kernel_modules">
534 <title>Kernel Modules</title>
535 <subsection>
536 <title>De modules configureren</title>
537 <body>
538
539 <note test="func:keyval('arch')='x86'">
540 Als je kiest om een 2.4 kernel te instelleren, vervang <c>2.6</c> met
541 <c>2.4</c> in dit hoofdstuk.
542 </note>
543
544 <p>
545 U moet nu een lijst maken van alle modules die u automatisch wilt laden, doe
546 dit in <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.6</path>. Je kunt indien u dit
547 wilt ook extra opties aan de
548 modules meegeven.
549 </p>
550
551 <p>
552 Om alle beschikbare modules te zien, draait u het volgende <c>find</c> commando.
553 Vergeet niet om <c><keyval id="kernel-version"/></c> te vervangen met de versie van de door
554 u zojuist gecompileerde kernel.
555 </p>
556
557 <pre caption="Alle beschikbare modules vinden">
558 # <i>find /lib/modules/<keyval id="kernel-version"/>/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'</i>
559 </pre>
560
561 <p>
562 Om bijvoorbeeld automatisch de <c>3x59x.o</c> module te laden, wijzigt u het
563 <path>kernel-2.6</path>-bestand en zet er de modulenaam in.
564 </p>
565
566 <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.6 bewerken">
567 <comment>(Voorbeeld voor 2.6 kernels)</comment>
568 # <i>nano -w /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6</i>
569 </pre>
570
571 <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.6">
572 3c59x
573 </pre>
574
575 <p>
576 Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=8">Configuratie van het Systeem</uri>.
577 </p>
578
579 </body>
580 </subsection>
581 </section>
582 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20