/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations) (download) (as text)
Fri Sep 21 09:43:04 2007 UTC (10 years ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +34 -105 lines
File MIME type: application/xml
#192599 sync 1.17

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 <!-- $Id: hb-install-x86+amd64-kernel.xml,v 1.1 2006/08/03 14:50:11 neysx Exp $ -->
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 <!-- Sync: 1.17 -->
7 <sections>
8
9 <abstract>
10 De Linux kernel is de kern van elke distributie, in dit hoofdstuk wordt
11 uitgelegd hoe je je kernel configureerd.
12 </abstract>
13
14 <version>5.4</version>
15 <date>2007-08-12</date>
16
17 <section>
18 <title>Tijdzone</title>
19 <body>
20
21 <p>
22 Allereerst moet de tijdzone ingesteld, zodat het systeem weet waar het zich
23 bevindt. Zoek naar uw tijdzone in <path>/usr/share/zoneinfo</path> en kopieer
24 deze dan naar <path>/etc/localtime</path>. Gebruik niet de
25 <path>/usr/share/zoneinfo/Etc/GMT*</path> tijdzones, aangezien de gebruikte
26 namen niet overeen komen met de zones. <path>GMT-8</path> is bijvoorbeeld
27 GMT+8.
28 </p>
29
30 <pre caption="De tijdzone instellen">
31 # <i>ls /usr/share/zoneinfo</i>
32 <comment>(Stel dat u Amsterdam wilt gebruiken)</comment>
33 # <i>cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime</i>
34 </pre>
35
36 </body>
37 </section>
38 <section>
39 <title>De sources installeren</title>
40 <subsection>
41 <title>Een kernel kiezen</title>
42 <body>
43
44 <p>
45 De basis waarop alle distributies gebouwd zijn, is de Linux kernel. Het is de
46 laag tussen gebruikers programma's en uw hardware. Gentoo biedt zijn
47 gebruikers verschillende kernelsources. Een volledige lijst met beschrijvingen
48 is beschikbaar in de <uri link="/doc/nl/gentoo-kernel.xml">Gentoo Kernel
49 Guide</uri>.
50 </p>
51
52 <p test="func:keyval('arch')='x86'">
53 Voor x86-gebaseerde systemen hebben we, onder andere, <c>gentoo-sources</c>
54 (een kernel gepatched met snelheidsverhogende extra's).
55 </p>
56
57 <p test="func:keyval('arch')='AMD64'">
58 Voor AMD64-gebaseerde systemen hebben we <c>gentoo-sources</c> (kernel v2.6
59 bron met specifieke amd64 patches die voor stabiliteit, snelheid en hardware
60 ondersteuning zorgen.
61 </p>
62
63
64 <p>
65 Kies een kernel naar keuze en installeer deze met <c>emerge</c>.
66 </p>
67
68 <pre caption="Een kernel source installeren">
69 # <i>emerge gentoo-sources</i>
70 </pre>
71
72 <p>
73 Wanneer u een kijkje neemt in <path>/usr/src</path> zou u een symlink genaamd
74 <path>linux</path> moeten zien. Deze verwijst naar uw kernel source. We zullen
75 aannemen dat de geïnstalleerde kernelsource <c>gentoo-sources-<keyval id="kernel-version"/></c> is. Uw versie kan echter een andere zijn!
76 </p>
77
78 <pre caption="De kernel source symlink bekijken">
79 # <i>ls -l /usr/src/linux</i>
80 +lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-<keyval id="kernel-version"/>
81 </pre>
82
83 <p>
84 Nu is het tijd om uw kernel te configureren en te compileren. U kunt
85 <c>genkernel</c> hiervoor gebruiken. Deze zal een algemene kernel aanmaken
86 zoals ook LiveCD gebruikt. We zullen eerst de handmatige manier
87 uitleggen omdat dit de beste manier is om uw systeem te optimaliseren.
88 </p>
89
90 <p>
91 Als u de kernel handmatig wilt configureren, gaat u verder met <uri link="#manual">Standaard: handmatige configuratie</uri>. Als u <c>genkernel</c>
92 wilt gebruiken, dan kunt u verder lezen in <uri link="#genkernel">Alternatief:
93 genkernel gebruiken</uri>.
94 </p>
95
96 </body>
97 </subsection>
98 </section>
99 <section id="manual">
100 <title>Standaard: handmatige configuratie</title>
101 <subsection>
102 <title>Introductie</title>
103 <body>
104
105 <p>
106 Handmatig een kernel configureren wordt vaak gezien als het moeilijkste dat
107 een Linux gebruiker ooit uit moet voeren. Niets is minder waar -- na een paar
108 kernels configureren herinnert u zich niet eens meer dat het ooit moeilijk was
109 ;)
110 </p>
111
112 <p>
113 Hoewel, een ding <e>is</e> is waar: u moet uw systeem kennen voordat u de
114 kernel handmatig gaat configureren. De meeste informatie kunt u vergaren door
115 pciutils te emergen (<c>emerge pciutils</c>), welke <c>lspci</c> bevat. U kunt
116 nu <c>lspci</c> binnen de gechroote omgeving gebruiken. U kunt zonder problemen
117 alle <e>pcilib</e> waarschuwingen negeren (zoals pcilib: cannot open
118 /sys/bus/pci/devices) die <c>lspci</c> genereert. U kunt ook <c>lspci</c>
119 vanuit een <e>niet-gechroote</e> omgeving draaien. De resultaten zullen gelijk
120 zijn. U kunt verder <c>lsmod</c> draaien om te zien welke kernelmodules de LiveCD
121 gebruikt (het geeft een goede hint wat u aan kunt zetten).
122 </p>
123
124 <p>
125 Ga nu naar de kernel sourcemap en voer <c>make menuconfig</c> uit. Dit zal een
126 configuratiemenu openen.
127 </p>
128
129 <pre caption="menuconfig starten">
130 # <i>cd /usr/src/linux</i>
131 # <i>make menuconfig</i>
132 </pre>
133
134 <p>
135 U zult worden begroet door een serie configuratiesecties. We zullen eerst
136 enkele opties geven die u zeker aan moet zetten (anders zal Gentoo niet
137 functioneren, of niet goed zonder enkele extra trucs).
138 </p>
139
140 </body>
141 </subsection>
142 <subsection>
143 <title>Vereiste opties aan zetten</title>
144 <body>
145
146 <p>
147 Om te beginnen activeert u het gebruik van ontwikkelings- en experimentele
148 code/drivers. Je hebt dit nodig, anders zullen enkele belangrijke codes/drivers
149 niet te voorschijn komen:
150 </p>
151
152 <pre caption="Experimentele code/drivers activeren">
153 Code maturity level options ---&gt;
154 [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
155 General setup ---&gt;
156 [*] Support for hot-pluggable devices
157 </pre>
158
159 <p>
160 Zorg dat u iedere driver die essentieel is voor het opstarten van uw systeem
161 (zoals SCSI controller, ...) in de kernel, en dus niet als module, compileert.
162 Anders zal uw systeem niet volledig opstarten.
163 </p>
164
165 </body>
166 <body test="func:keyval('arch')='AMD64'">
167
168 <p>
169 We zullen dan de exacte processor-type selecteren. DE x86_64 onderhouder raad
170 de gebruikers sterk aan MCE opties in te schakelen zodat ze de mogelijkheid
171 hebben om meldingen te krijgen van hardware problemen. Op x86_64 zijn deze
172 berichten niet onder gebracht onder <c>dmesg</c> zoals in andere architecturen
173 maar onder <path>/dev/mcelog</path>. Daarvoor heb het <c>app-admin/mcelog</c>
174 nodig.
175 </p>
176
177 <pre caption="Selecting processor type and features">
178 Processor type and features ---&gt;
179 [ ] Intel MCE Features
180 [ ] AMD MCE Features
181 Processor family (AMD-Opteron/Athlon64) ---&gt;
182 ( ) AMD-Opteron/Athlon64
183 ( ) Intel EM64T
184 ( ) Generic-x86-64
185 </pre>
186
187 </body>
188 <body test="func:keyval('arch')='x86'">
189
190 <p>
191 Selecteer nu de juiste processorfamilie:
192 </p>
193
194 <pre caption="De correcte processor familie kiezen">
195 Processor type and features ---&gt;
196 <comment>(Wijzig aan de hand van uw systeem)</comment>
197 (<i>Athlon/Duron/K7</i>) Processor family
198 </pre>
199
200 </body>
201 <body>
202
203 <p>
204 Ga nu naar <c>File Systems</c> en kies ondersteuning voor het bestandssysteem
205 dat u gebruikt. Compileer deze <e>niet</e> als modules, anders zal het Gentoo
206 systeem zal de rootpartitie niet kunnen mounten. Kies ook <c>Virtual memory</c>
207 en <c>/proc file system</c>.
208 </p>
209
210 </body>
211 <body test="func:keyval('arch')='x86'">
212
213 <pre caption="Benodigde bestandssystemen kiezen">
214 File systems ---&gt;
215 Pseudo Filesystems ---&gt;
216 [*] /proc file system support
217 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
218
219 <comment>(Kies een of meer van de volgende, voor jouw systeem benodigde, opties)</comment>
220 &lt;*&gt; Reiserfs support
221 &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
222 &lt;*&gt; JFS filesystem support
223 &lt;*&gt; Second extended fs support
224 &lt;*&gt; XFS filesystem support
225 </pre>
226
227 </body>
228 <body test="func:keyval('arch')='AMD64'">
229
230 <pre caption="Selecteren van de nodige bestandssystemen">
231 File systems ---&gt;
232 Pseudo Filesystems ---&gt;
233 [*] /proc file system support
234 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
235
236 <comment>(Selecteer een van de vollengde opties, die zijn nodig door je
237 systeem)</comment>
238 &lt;*&gt; Reiserfs support
239 &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
240 &lt;*&gt; JFS filesystem support
241 &lt;*&gt; Second extended fs support
242 &lt;*&gt; XFS filesystem support
243 </pre>
244
245 </body>
246 <body>
247
248
249 <p>
250 Vergeet niet voor uw schijven DMA aan te zetten:
251 </p>
252
253 <pre caption="DMA aanzetten">
254 Device Drivers ---&gt;
255 ATA/ATAPI/MFM/RLL support ---&gt;
256 [*] Generic PCI bus-master DMA support
257 </pre>
258
259 <p>
260 Indien u PPPoE gebruikt om verbinding te maken met het internet of als u een
261 inbelmodem gebruikt, dan dient u de volgende opties aan te zetten in de kernel:
262 </p>
263
264 <pre caption="Benodigde PPPoE drivers selecteren" test="func:keyval('arch')='AMD64'">
265 Device Drivers ---&gt;
266 Networking Support ---&gt;
267 &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
268 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
269 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
270 </pre>
271
272 <pre caption="Selecting PPPoE necessary drivers" test="func:keyval('arch')='x86'">
273 Device Drivers ---&gt;
274 Networking support ---&gt;
275 &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
276 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
277 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
278 </pre>
279
280 <p>
281 De twee compressie-opties zullen niets kapot maken, maar ze zijn niet nodig,
282 net zoals de optie <c>PPP over Ethernet</c> die alleen wordt gebruikt door
283 <c>ppp</c> als die wordt geconfigureerd om PPPoE in kernelmodus te
284 draaien.
285 </p>
286
287 <p>
288 Als hem nodig heeft, moet u niet vergeten de ondersteuning voor uw netwerkkaart toe
289 te voegen aan uw kernel.
290 </p>
291
292 <p test="func:keyval('arch')='x86'">
293 Als u een Intel CPU met HyperThreading (tm) ondersteuning hebt, of een
294 multi-CPU systeem, dient u ook "Symmetric multi-processing support" toe te
295 voegen:
296 </p>
297
298 <p test="func:keyval('arch')='AMD64'">
299 Als je een multi-CPU Opteren of een multi-core (zoals AMD64 X2) systeem hebt,
300 zou je moeten "Symmetric multi-processing support" activeren:
301 </p>
302
303 <pre caption="SMP ondersteuning inschakelen">
304 Processor type and features ---&gt;
305 [*] Symmetric multi-processing support
306 </pre>
307
308 <note>
309 In multi-core systemen telt iedere kern (core) als één processor.
310 </note>
311
312 <p>
313 Als u USB-invoerapparaten gebruikt (zoals toetsenbord of muis),
314 vergeet dan niet die ook aan te zetten:
315 </p>
316
317 <pre caption="USB ondersteuning voor Input Devices">
318 USB Support ---&gt;
319 &lt;*&gt; USB Human Interface Device (full HID) support
320 </pre>
321
322 </body>
323 <body test="func:keyval('arch')='x86'">
324
325 <p>
326 Als u PCMCIA wilt gebruiken met uw laptop vergeet dan niet naast PCMCIA
327 ondersteuning ook ondersteuning voor de in uw systeem aanwezige PCMCIA card
328 bridge te kiezen.
329 </p>
330
331 <pre caption="PCMCIA ondersteuning aanzetten">
332 Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) ---&gt;
333 PCCARD (PCMCIA/CardBus) support ---&gt;
334 &lt;*&gt; PCCard (PCMCIA/CardBus) support
335 <comment>(selecteer 16 bit als u ondersteuning voor oudere PCMCIA kaarten wil. De meeste mensen willen dit.)</comment>
336 &lt;*&gt; 16-bit PCMCIA support
337 [*] 32-bit CardBus support
338 <comment>(selecteer de relevante bridges)</comment>
339 --- PC-card bridges
340 &lt;*&gt; CardBus yenta-compatible bridge support (NEW)
341 &lt;*&gt; Cirrus PD6729 compatible bridge support (NEW)
342 &lt;*&gt; i82092 compatible bridge support (NEW)
343 &lt;*&gt; i82365 compatible bridge support (NEW)
344 &lt;*&gt; Databook TCIC host bridge support (NEW)
345 </pre>
346
347 <p>
348 Als u klaar bent met het configureren van de kernel, gaat u verder met <uri link="#compiling">Compileren en installeren</uri>.
349 </p>
350
351 </body>
352 </subsection>
353 <subsection id="compiling">
354 <title>Compileren en installeren</title>
355 <body>
356
357 <p>
358 Nu de kernel is geconfigureerd is het tijd om te compileren en installeren.
359 Sluit de configuratie af en start het compilatie proces:
360 </p>
361
362 <pre caption="De kernel compileren" test="func:keyval('arch')='x86'">
363 # <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
364 </pre>
365
366 <pre caption="De kernel compileren" test="func:keyval('arch')='AMD64'">
367 # <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
368 </pre>
369
370 <p>
371 Als uw kernel klaar is met compileren, kopieert u de kernel-image naar
372 <path>/boot</path>. Gebruik een naam die u toepasselijk vindt voor uw
373 kernel keuze en onthoudt die, want u zult deze bij het configureren van uw
374 bootlader nodig hebben. Vergeet niet <c><keyval id="kernel-name"/></c>
375 te vervangen door de naam en versie van uw kernel.
376 </p>
377
378 <pre caption="Het installeren van de kernel">
379 # <i>cp arch/<keyval id="arch-sub"/>/boot/bzImage /boot/<keyval id="kernel-name"/></i>
380 </pre>
381
382 <p>
383 Nu kunt u verder gaan met <uri link="#kernel_modiules">Kernel Modules</uri>.
384 </p>
385
386 </body>
387 </subsection>
388 </section>
389 <section id="genkernel">
390 <title>Alternatief: genkernel gebruiken</title>
391 <body>
392
393 <p>
394 Als u dit hoofdstuk leest, heeft u ervoor gekozen om het <c>genkernel</c> script
395 te geruiken voor de configuratie van uw kernel.
396 </p>
397
398 <p>
399 Nu de kernel source is geïnstalleerd, is het tijd om uw kernel te
400 compileren met behulp van ons <c>genkernel</c> script. Deze bouwt automatisch
401 een kernel voor u. <c>genkernel</c> werkt door een kernel bijna identiek te
402 configureren aan de manier waarop onze Installatie CD kernel is geconfigureerd.
403 Dit betekent dat wanneer u <c>genkernel</c> gebruikt om uw kernel te bouwen,
404 uw systeem over het algemeen alle apparatuur tijdens het opstarten zal
405 detecteren, net zoals onze Installatie CD dat doet. Omdat genkernel geen
406 handmatige configuratie vereist, is het de ideale oplossing voor die gebruikers
407 die zich niet prettig voelen bij het compileren van hun eigen kernels.
408 </p>
409
410 <p>
411 Laten we nu eens kijken hoe we genkernel gebruiken. Emerge genkernel eerst:
412 </p>
413
414 <pre caption="Genkernel emergen">
415 # <i>emerge genkernel</i>
416 </pre>
417
418 </body>
419 <body test="func:keyval('arch')='x86'">
420
421 <p>
422 Kopieer vervolgens de kernel configuratie van de installatie CD naar de
423 locatie waar genkernel zoekt naar de standaard kernel configuratie.
424 </p>
425
426 <pre caption="De Installatie CD kernel config kopieren">
427 # <i>zcat /proc/config.gz &gt; /usr/share/genkernel/x86/kernel-config-2.6</i>
428 </pre>
429
430 </body>
431 <body>
432
433 <p>
434 Compileer nu de kernel sources door <c>genkernel all</c> te draaien. Pas echter
435 op, omdat <c>genkernel</c> een kernel compileert die bijna alle apparatuur
436 ondersteunt, kan deze compilatie aardig wat tijd in beslag nemen!
437 </p>
438
439 <p>
440 Let op, als uw bootpartitie geen ext2 of ext3 als bestandssysteem gebruikt,
441 moet u mogelijk handmatig deze ondersteuning <e>in</e> de kernel (dus
442 <e>niet</e> als een module) moet toevoegen. Gebruik hiervoor <c>genkernel
443 --menuconfig all</c> en voeg de ondersteuning toe. Gebruikers van EVMS2 of
444 LVM2 moeten ook <c>--evms2</c> of <c>--lvm2</c> als argument toevoegen.
445 </p>
446
447 <pre caption="Genkernel draaien">
448 # <i>genkernel all</i>
449 </pre>
450
451 <p>
452 Als <c>genkernel</c> eenmaal klaar is, zal een kernel, een volledige set met
453 modules en een <e>start-rootschijf</e> (initrd) worden gemaakt. We gebruiken
454 de kernel en initrd wanneer we de bootlader zullen configureren, verderop
455 in dit document. Noteer de namen van de kernel en initrd omdat u deze nodig
456 zult hebben bij de bootlader configuratie. De initrd zal direct worden gestart
457 na het opstarten om apparatuur autodetectie uit te voeren (net zoals op de
458 Installatie CD) voordat uw "echte" systeem opstart.
459 </p>
460
461 <pre caption="De gecreerde kernel image naam en initrd controleren">
462 # <i>ls /boot/kernel* /boot/initramfs*</i>
463 </pre>
464
465 </body>
466 </section>
467 <section id="kernel_modules">
468 <title>Kernel Modules</title>
469 <subsection>
470 <title>De modules configureren</title>
471 <body>
472
473 <p>
474 U moet nu een lijst maken van alle modules die u automatisch wilt laden, doe
475 dit in <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.6</path>. Je kunt indien u dit
476 wilt ook extra opties aan de
477 modules meegeven.
478 </p>
479
480 <p>
481 Om alle beschikbare modules te zien, draait u het volgende <c>find</c> commando.
482 Vergeet niet om "&lt;kernel-version"&gt;> te vervangen met de versie van de door
483 u zojuist gecompileerde kernel.
484 </p>
485
486 <pre caption="Alle beschikbare modules vinden">
487 # <i>find /lib/modules/&lt;kernel-version&gt;/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'</i>
488 </pre>
489
490 <p>
491 Om bijvoorbeeld automatisch de <c>3x59x.o</c> module te laden, wijzigt u het
492 <path>kernel-2.6</path>-bestand en zet er de modulenaam in.
493 </p>
494
495 <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.6 bewerken">
496 <comment>(Voorbeeld voor 2.6 kernels)</comment>
497 # <i>nano -w /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6</i>
498 </pre>
499
500 <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.6">
501 3c59x
502 </pre>
503
504 <p>
505 Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=8">Configuratie van het Systeem</uri>.
506 </p>
507
508 </body>
509 </subsection>
510 </section>
511 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20