/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (hide annotations) (download) (as text)
Tue Oct 5 11:02:27 2004 UTC (14 years, 4 months ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.1: +5 -1 lines
File MIME type: application/xml
Add rev tag info

1 neysx 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7 swift 1.2 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml,v 1.1 2004/09/20 19:35:16 neysx Exp $ -->
8    
9     <!--
10     English doc rev 1.11
11     -->
12 neysx 1.1
13     <sections>
14     <section>
15     <title>Introductie van Block Devices</title>
16     <subsection>
17     <title>Block Devices</title>
18     <body>
19    
20     <p>
21     We bekijken de schijf gedeeltes van Gentoo Linux en Linux in het algemeen,
22     Inclusief Linux filesystems, partities en block devices.
23     Dan, als je bekend bent met de ins en outs van schijven en filesystems, leiden
24     we je door het proces van het opzetten van partities en filesystems voor je
25     Gentoo Linux Installatie
26     </p>
27    
28     <p>
29     Om te beginnen, zullen we <e>block devices</e> introduceren. Het meest bekende
30     block device is waarschijnlijk die van de eerste IDE schijf in een Linux
31     systeem, namelijk <path>/dev/hda</path>. Als je systeem SCSI of SATA schijven
32     gebruikt, dan zal je eerste harde schijf <path>/dev/sda</path> zijn.
33     </p>
34    
35     <p>
36     De hierboven genoemde block devices stellen een abstracte interface naar de
37     schijf voor. Programmas kunnen deze block devices gebruiken om te communiceren
38     met de schijf zonder zich zorgen te hoeven maken of het een IDE, SCSI of iets
39     anders is. Het programma kan simpelweg de ruimte als een boel aangrenzende,
40     willekeurig te bereiken 512-byte blokken gebruiken.
41     </p>
42    
43     </body>
44     </subsection>
45     <subsection>
46     <title>Partities</title>
47     <body>
48    
49     <p>
50     Hoewel het theoretisch mogelijk is om een volledige schijf te gebruiken voor
51     je Linux systeem, wordt dit in de praktijk zelden gedaan. In plaats daarvan
52     worden ze opgesplitst in kleinere, makkelijker te beheren block devices. Op
53     x86 systemen, noemen we deze <e>partities</e>.
54     </p>
55    
56     <p>
57     Partities worden in drie types opgedeeld:
58     <e>primary</e> (primaire), <e>extended</e> (uitgebreide) en <e>logical</e>
59     (logisch).
60     </p>
61    
62     <p>
63     Een <e>primaire</e> partitie is een partitie die zijn informatie opslaat in
64     de MBR (master boot record). Omdat een MBR erg klein is (512 bytes) kunnen
65     er slechts 4 primaire partities worden gebruikt (bijvoorbeeld,
66     <path>/dev/hda1</path> tot <path>/dev/hda4</path>).
67     </p>
68    
69     <p>
70     Een <e>uitgebreide</e> partitie is een speciale primare partitie (deze moet dus
71     een van de primaire partities zijn) die meerdere parties kan bevatten.
72     Oorspronkelijk bestonden deze niet, maar omdat vier partities te weinig waren,
73     breidde men het formatteringsschema uit zonder backward compatibility
74     te verliezen.
75     </p>
76    
77     <p>
78     Een <e>logische</e> partitie is een partitie binnen de extended partitie. Hun
79     definities worden niet in de MBR gezet, maar binnen in de extended partitie.
80     </p>
81    
82     </body>
83     </subsection>
84     <subsection>
85     <title>Geadvanceerde Opslag</title>
86     <body>
87    
88     <p>
89     De x86 LiveCDs bieden ondersteuning voor EVMS en LVM2. EVMS en LVM2
90     vergrootten de flexibiliteit van je partitie indeling. Tijdens de installatie
91     instructies, zullen we ons richten op "normale" partities, maar het is goed
92     om te weten dat EVMS en LVM ook ondersteund worden.
93     </p>
94    
95     </body>
96     </subsection>
97     </section>
98     <section>
99     <title>Een partitie schema ontwerpen</title>
100     <subsection>
101     <title>Standaard Partitie Schema</title>
102     <body>
103    
104     <p>
105     Als je niet geinteresseerd bent in een partitie schema te tekenen voor je
106     systeem, dan kun je het partitie schema gebruiken wat we in dit boek gebruiken:
107     </p>
108    
109     <table>
110     <tr>
111     <th>Partitie</th>
112     <th>Filesystem</th>
113     <th>Grootte</th>
114     <th>Beschrijving</th>
115     </tr>
116     <tr>
117     <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
118     <ti>ext2</ti>
119     <ti>32M</ti>
120     <ti>Boot partitie</ti>
121     </tr>
122     <tr>
123     <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
124     <ti>(swap)</ti>
125     <ti>512M</ti>
126     <ti>Swap partitie</ti>
127     </tr>
128     <tr>
129     <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
130     <ti>ext3</ti>
131     <ti>Rest van de schijf</ti>
132     <ti>Root partitie</ti>
133     </tr>
134     </table>
135    
136     <p>
137     Als je wel wilt weten hoe groot een partitie moet zijn, of zelfs hoeveel
138     partities je nodig hebt, lees dan door. Zo niet, dan kun je doorgaan met
139     partitioneren van je schijf door het lezen van <uri link="#fdisk">fdisk
140     gebruiken om je schijf te partitioneren</uri>.
141     </p>
142    
143     </body>
144     </subsection>
145     <subsection>
146     <title>Hoeveel en hoe groot?</title>
147     <body>
148    
149     <p>
150     Het aantal partities hangt zeer sterk af van je omgeving. Bijvoorbeeld, als je
151     een heleboel gebruikers hebt, wil je waarschijnlijk je <path>/home</path>
152     gescheiden houden omdat het ten goede komt van je snelheid en veiligheid en
153     backups maken is een stuk makkelijker.
154     Als je Gentoo installeert als een mailserver, zou je <path>/var</path>
155     gescheiden moeten zijn omdat al je mails in <path>/var</path> staan.
156     Een goede keuze van je filesystem zal je snelheid flink verhogen.
157     Gameservers zullen een aparte <path>/opt</path> hebben omdat de meeste
158     gameservers daar geinstalleerd worden, vanwege dezelfde redenen als bij
159     <path>/home></path>: veiligheid en backups.
160     </p>
161    
162     <p>
163     Zoals je kan zien, hangt het sterk af van je doel. Gescheiden partities of
164     volumes hebben de volgende voordelen:
165     </p>
166    
167     <ul>
168     <li>
169     Je kan het best presterende filesystem kiezen voor iedere partite of volume
170     </li>
171     <li>
172     Je totale systeem kan niet vol zitten als een tool constant files naar
173     een partitie of volume probeert te schrijven
174     </li>
175     <li>
176     Zo nodig, file system controles worden beperkt in tijd, omdat meerdere
177     controles paralel kunnen worden uitgevoerd (hoewel dit voordeel vooral geldt
178     bij meerdere schijven dan meerdere partities)
179     </li>
180     <li>
181     Veiligheid kan worden verbeterd door het mounten van enkele partities of
182     volumes alleen-lezen, nosuid (setuid bits worden genegeerd), noexec
183     (uitvoerbare bits worden genegeerd) etc.
184     </li>
185     </ul>
186    
187     <p>
188     Hoewel, meerdere partities hebben een groot nadeel: indien niet goed ingesteld,
189     kun je een systeem krijgen met veel vrije ruimte op de ene en niets op de
190     andere. Ook is er een 15-partities limiet voor SCSI en SATA.
191     </p>
192    
193     <p>
194     Als een voorbeeld van partitioneren, zullen we je laten zien hoe je een
195     20Gb schijf die wordt gebruikt als een demonstratie laptop (met webserver,
196     mailserver, gnome, ...) partitioneert:
197     </p>
198    
199     <pre caption="Voorbeeld filesystem gebruik">
200     Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
201     /dev/hda5 ext3 509M 132M 351M 28% /
202     /dev/hda2 ext3 5.0G 3.0G 1.8G 63% /home
203     /dev/hda7 ext3 7.9G 6.2G 1.3G 83% /usr
204     /dev/hda8 ext3 1011M 483M 477M 51% /opt
205     /dev/hda9 ext3 2.0G 607M 1.3G 32% /var
206     /dev/hda1 ext2 51M 17M 31M 36% /boot
207     /dev/hda6 swap 516M 12M 504M 2% &lt;niet gemount&gt;
208     <comment>(Ongepartioneerde ruimte voor toekomstig gebruik: 2 Gb)</comment>
209     </pre>
210    
211     <p>
212     <path>/usr</path> is hier redelijk vol (83% gebruikt), maar als
213     alle software is geinstalleerd, groeit <path>/usr</path> niet meer zo veel.
214     Mensen denken misschien dat <path>/var</path> te groot is, maar Gentoo
215     compileert alle programmas in <path>/var/tmp/portage</path>, dus moet je
216     altijd op <path>/var</path> ten minste 1G vrije ruimte hebben als je niet te
217     grote programmas compileert en ten minste 3G vrij als je KDE of OpenOffice.org
218     zelf wil compileren.
219     </p>
220    
221     </body>
222     </subsection>
223     </section>
224     <section id="fdisk">
225     <title>fdisk gebruiken om je schijf te partitioneren</title>
226     <subsection>
227     <body>
228    
229     <p>
230     Het volgende deel beschrijft hoe je de eerder beschreven voorbeeld
231     ontwerp moet maken, namelijk:
232     </p>
233    
234     <table>
235     <tr>
236     <th>Partitie</th>
237     <th>beschrijving</th>
238     </tr>
239     <tr>
240     <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
241     <ti>Boot partitie</ti>
242     </tr>
243     <tr>
244     <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
245     <ti>Swap partitie</ti>
246     </tr>
247     <tr>
248     <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
249     <ti>Root partitie</ti>
250     </tr>
251     </table>
252    
253     <p>
254     Verander je partitie ontwerp zoals je zelf wil.
255     </p>
256    
257     </body>
258     </subsection>
259     <subsection>
260     <title>Het huidige partitie ontwerp bekijken</title>
261     <body>
262    
263     <p>
264     <c>fdisk</c> is een populaire en krachtige tool om je schijf op te delen
265     in partities. Start <c>fdisk</c> op je schijf (in ons voorbeeld is dat
266     <path>/dev/hda</path>):
267     </p>
268    
269     <pre caption="Fdisk starten">
270     # <i>fdisk /dev/hda</i>
271     </pre>
272    
273     <p>
274     Eenmaal in <c>fdisk</c>, zul je begroet worden door een prompt als deze:
275     </p>
276    
277     <pre caption="fdisk prompt">
278     Command (m for help):
279     </pre>
280    
281     <p>
282     Type <c>p</c> om je huidige partitie configuratie te zien:
283     </p>
284    
285     <pre caption="Een voorbeel partitie configuratie">
286     Command (m for help): <i>p</i>
287    
288     Disk /dev/hda: 240 heads, 63 sectors, 2184 cylinders
289     Units = cylinders of 15120 * 512 bytes
290    
291     Device Boot Start End Blocks Id System
292     /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
293     /dev/hda2 15 49 264600 82 Linux swap
294     /dev/hda3 50 70 158760 83 Linux
295     /dev/hda4 71 2184 15981840 5 Extended
296     /dev/hda5 71 209 1050808+ 83 Linux
297     /dev/hda6 210 348 1050808+ 83 Linux
298     /dev/hda7 349 626 2101648+ 83 Linux
299     /dev/hda8 627 904 2101648+ 83 Linux
300     /dev/hda9 905 2184 9676768+ 83 Linux
301    
302     Command (m for help):
303     </pre>
304    
305     <p>
306     Deze schijf is geconfigureerd om zeven Linux filesystems (elke met een
307     partitie opgegeven als "Linux") en een swap partitie (opgegeven als
308     "Linux swap").
309     </p>
310    
311     </body>
312     </subsection>
313     <subsection>
314     <title>Alle Partities verwijderen</title>
315     <body>
316    
317     <p>
318     Om te beginnen zullen we eerst alle bestaande partities van de schijf
319     verwijderen. Type <c>d</c> om een partitie te verwijderen, bijvoorbeeld een
320     reeds bestaande <path>/dev/hda1</path>:
321     </p>
322    
323     <pre caption="Een partitie verwijderen">
324     Command (m for help): <i>d</i>
325     Partition number (1-4): <i>1</i>
326     </pre>
327    
328     <p>
329     De partitie is nu gemarkeerd om te verwijderen. Hij zal niet langer te
330     voorschijn komen als je <c>p</c> typt, maar hij zal niet verwijderd worden tot
331     je de veranderingen opslaat. Als je een fout hebt gemaakt en wil stoppen
332     zonder je veranderingen op te slaan, type onmiddelijk <c>q</c> en druk op
333     enter. Je partitie zal niet worden verwijderd.
334     </p>
335    
336     <p>
337     Nu, er van uit gaande dat je inderdaad je partitie wil verwijderen, type
338     herhaaldelijk <c>p</c> om de partities te zien en daarna <c>d</c> met het
339     nummer dat je wil verwijderen. Uiteindelijk zul je eindigen met een lege
340     partitie tabel:
341     </p>
342    
343     <pre caption="Een lege partitie tabel">
344     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
345     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
346     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
347    
348     Device Boot Start End Blocks Id System
349    
350     Command (m for help):
351     </pre>
352    
353     <p>
354     Nu de partitie tabel in het geheugen leeg is, zijn we klaar om de partities
355     te maken. We zullen een standaard partitie schema gebruiken zoals eerder
356     besproken is. Natuurlijk ben je niet verplicht deze te volgen!
357     </p>
358    
359     </body>
360     </subsection>
361     <subsection>
362     <title>De boot partitie maken</title>
363     <body>
364    
365     <p>
366     Eerst zullen we een kleine boot partitie maken. Type <c>n</c> om een nieuwe
367     partitie te maken, daarna <c>p</c> om een primaire partitie te selecteren,
368     gevolgd door een <c>1</c> om de eerste primaire partitie te selecteren.
369     Als je gevraagd wordt om de eerste cylinder, druk op enter. Als ze om de
370     laatste cylinder vragen, type <c>+32M</c> om een partitie van 32 Mbyte te maken:
371     </p>
372    
373     <pre caption="De boot partitie maken">
374     Command (m for help): <i>n</i>
375     Command action
376     e extended
377     p primary partition (1-4)
378     <i>p</i>
379     Partition number (1-4): <i>1</i>
380     First cylinder (1-3876, default 1): <comment>(Druk op Enter)</comment>
381     Using default value 1
382     Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-3876, default 3876): <i>+32M</i>
383     </pre>
384    
385     <p>
386     Nu, als je <c>p</c> typt, zou je de volgende partitie printout moeten zien:
387     </p>
388    
389     <pre caption="Gecreerde boot partitie">
390     Command (m for help): <i>p</i>
391    
392     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
393     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
394     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
395    
396     Device Boot Start End Blocks Id System
397     /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
398     </pre>
399    
400     <p>
401     Deze partitie moet opstartbaar zijn. Type <c>a</c> om opstartbaar aan of uit
402     te zetten. Als je nu weer <c>p</c> indrukt, zul je zien dat een <path>*</path>
403     in de "Boot" colom staat.
404     </p>
405    
406     </body>
407     </subsection>
408     <subsection>
409     <title>De swap partitie maken</title>
410     <body>
411    
412     <p>
413     Laten we nu de swap partitie maken. Om dit te doen, type <c>n</c> om een nieuwe
414     partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat je een nieuwe
415     primaire partitie wil. Daarna type je <c>2</c> om de tweede primaire partitie
416     te maken, <path>/dev/hda2</path> in ons geval. Als hij vraagt om de eerste
417     cylinder, druk op enter. Als hij vraagt om de laatste cylinder, type
418     <c>+512M</c> om een partitie van 512MB te maken. Als je dit gedaan hebt, type
419     <c>t</c> om het partitie type in te stellen, <c>2</c> om de net gemaakte
420     partitie te selecteren en type <c>82</c> om het type "Linux swap" te kiezen.
421     Na deze stappen, zou <c>p</c> de partitie tabel moeten laten zien die er zo
422     uit ziet:
423     </p>
424    
425     <pre caption="Partitie lijst na het maken van een swap partitie">
426     Command (m for help): <i>p</i>
427    
428     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
429     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
430     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
431    
432     Device Boot Start End Blocks Id System
433     /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
434     /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
435     </pre>
436    
437     </body>
438     </subsection>
439     <subsection>
440     <title>De Root Partitie maken</title>
441     <body>
442    
443     <p>
444     Eindelijk, laten we nu de root partitie maken. Om dit te doen, type <c>n</c>
445     om weer een nieuwe partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat
446     je een primaire partitie wil. Type daarna <c>3</c> om een derde primaire
447     partitie te maken, <path>/dev/hda3</path> in ons geval. Als gevraagd wordt om
448     de eerste cylinder, druk op enter. Daarna vraagt hij om de laatste cylinder,
449     druk wederom op enter om een partitie te maken die de schijf verder vult. Na
450     deze stappen, zou <c>p</c> in typen een partite tabel moeten geven die er zo
451     uit ziet:
452     </p>
453    
454     <pre caption="Partitie lijst na het maken van de root partitie">
455     Command (m for help): <i>p</i>
456    
457     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
458     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
459     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
460    
461     Device Boot Start End Blocks Id System
462     /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
463     /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
464     /dev/hda3 82 3876 28690200 83 Linux
465     </pre>
466    
467    
468     </body>
469     </subsection>
470     <subsection>
471     <title>Het partitie ontwerp opslaan</title>
472     <body>
473    
474     <p>
475     Om de partitie tabel op te slaan en <c>fdisk</c> af te sluiten, type <c>w</c>.
476     </p>
477    
478     <pre caption="Opslaan en fdisk afsluiten">
479     Command (m for help): <i>w</i>
480     </pre>
481    
482     <p>
483     Nu je partities gemaakt zijn, kun je doorgaan met <uri
484     link="#filesystems">Filesystems maken</uri>.
485     </p>
486    
487     </body>
488     </subsection>
489     </section>
490     <section id="filesystems">
491     <title>Filesystems maken</title>
492     <subsection>
493     <title>Introductie</title>
494     <body>
495    
496     <p>
497     Nu je partities gemaakt zijn, is het tijd om een filesystem er op te zetten.
498     Als het je niet interesseert wat voor filesystem je moet kiezen en tevreden
499     bent met wat we als standaard kiezen in dit handboek, ga verder met <uri
500     link="#filesystems-apply">Filesystems toepassen op een partitie</uri>
501     Als het je wel interesseert, lees dan verder...
502     </p>
503    
504     </body>
505     </subsection>
506     <subsection>
507     <title>Filesystems?</title>
508     <body>
509    
510     <p>
511     De Linux kernel ondersteunt verschillende filesystems. We zullen ext2, ext3,
512     ReiserFS, XFS en JFS uitleggen omdat deze het meest gebruikt worden op Linux
513     systemen.
514     </p>
515    
516     <p>
517     <b>ext2</b> is een getest en echt Linux filesystem maar heeft geen metadata
518     journaling, wat betekent dat routine ext2 filesystem controles redelijk veel
519     tijd kunnen kosten. Er is nu een redelijke selectie van nieuwere journaled
520     filesystems die zeer snel gecontroleerd kunnen worden en dus worden verkozen
521     boven hun niet-journaled tegenstanders. Journaled filesystems voorkomen lange
522     vertragingen als je opstart en je een inconsistent filesystem hebt.
523     </p>
524    
525     <p>
526     <b>ext3</b> is de journaled versie van het ext2 filesystem. Het heeft metadata
527     journaling voor een snel herstel naast anere uitgebreide journaling modes zoals
528     <e>full data</e> en <e>ordered</e> data journaling. ext3 is een zeer goed en
529     betrouwbaar filesystem. Het heeft extra <e>hashed b-tree index</e> optie die
530     hoge performance biedt in bijna iedere situatie. In het kort, ext3 is een
531     geweldig filesystem.
532     </p>
533    
534     <p>
535     <b>ReiserFS</b> is een B*-boom gebaseerd filesystem welke een zeer goede
536     performance heeft. Verder veslaat hij ext2 en ext3 met factor 10x-15x bij
537     kleine bestanden (kleinder dan 4k). ReiserFS schaalt extreem goed en heeft
538     metadata journaling. Sinds kernel 2.4.18+ is ReiserFS bruikbaar voor algemeen
539     gebruik en voor extreme gevallen zoals grote filesystems, gebruik van veel
540     kleine bestanden, zeer grote bestanden en directories die duizenden bestanden
541     bevatten.
542     </p>
543    
544     <p>
545     <b>XFS</b> is een filesystem met metadata journaling die met een robuste
546     feature-set komt en geoptimaliseerd is voor schaalbaarheid. We raden dit
547     alleen aan op Linux systemen met high-end SCSI en/of fibre channel opslag
548     en een UPS (Uninterruptible Power Supply) omdat XFS aggressief in-transit
549     data cacht in het geheugen. Slecht ontworpen programmas (die geen goede
550     voorbereidingen nemen bij het schrijven van bestanden naar de schijf en
551     daar zijn er redelijk veel van) kunnen een redelijk deel aan data verliezen
552     als het systeem onverwacht down gaat.
553     </p>
554    
555     <p>
556     <b>JFS</b> is IBM's high-performance journaling filesystem. Het is recent
557     productie-klaar geworden en er is nog niet genoeg ervaring mee om er iets
558     (positief, noch negatief) over te zeggen.
559     </p>
560    
561     </body>
562     </subsection>
563     <subsection id="filesystems-apply">
564     <title>Een filesystem toepassen op een partitie</title>
565     <body>
566    
567     <p>
568     Om een filesystem op een partitie of volume te maken, zijn er tools beschikbaar
569     voor elk mogelijk filesystem:
570     </p>
571    
572     <table>
573     <tr>
574     <th>Filesystem</th>
575     <th>Commando om te maken</th>
576     </tr>
577     <tr>
578     <ti>ext2</ti>
579     <ti><c>mke2fs</c></ti>
580     </tr>
581     <tr>
582     <ti>ext3</ti>
583     <ti><c>mke2fs -j</c></ti>
584     </tr>
585     <tr>
586     <ti>reiserfs</ti>
587     <ti><c>mkreiserfs</c></ti>
588     </tr>
589     <tr>
590     <ti>xfs</ti>
591     <ti><c>mkfs.xfs</c></ti>
592     </tr>
593     <tr>
594     <ti>jfs</ti>
595     <ti><c>mkfs.jfs</c></ti>
596     </tr>
597     </table>
598    
599     <p>
600     Bijvoorbeeld, om van de boot partitie (<path>/dev/hda1</path> in ons geval)
601     ext2 te maken en de root partitie (<path>/dev/hda3</path> in ons geval) ext3
602     te maken, zou je dit gebruiken:
603     </p>
604    
605     <pre caption="Een filesystem toepassen op een partitie">
606     # <i>mke2fs /dev/hda1</i>
607     # <i>mke2fs -j /dev/hda3</i>
608     </pre>
609    
610     <p>
611     Maak nu de filesystems op je vers gemaakte partities (of logische volumes)
612     </p>
613    
614     </body>
615     </subsection>
616     <subsection>
617     <title>De swap partitie activeren</title>
618     <body>
619    
620     <p>
621     <c>mkswap</c> is het commando dat gebruikt wordt om swap partities te
622     initializeren:
623     </p>
624    
625     <pre caption="De swap partitie initializeren">
626     # <i>mkswap /dev/hda2</i>
627     </pre>
628    
629     <p>
630     Om de swap partitie te gebruiken, gebruik <c>swapon</c>:
631     </p>
632    
633     <pre caption="Activeer de swap partitie">
634     # <i>swapon /dev/hda2</i>
635     </pre>
636    
637     <p>
638     Maak en activeer de swap nu.
639     </p>
640    
641     </body>
642     </subsection>
643     </section>
644     <section>
645     <title>Mounten</title>
646     <body>
647    
648     <p>
649     Nu onze partities gemaakt zijn en een filesystem bevatten, is het tijd ze te
650     mounten. Gebruik het <c>mount</c> commando. Vergeet niet om de benodigde map
651     te maken waar je ze wil mounten. Als een voorbeeld mounten we de root en boot
652     partities:
653     </p>
654    
655     <pre caption="De partities mounten">
656     # <i>mount /dev/hda3 /mnt/gentoo</i>
657     # <i>mkdir /mnt/gentoo/boot</i>
658     # <i>mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/boot</i>
659     </pre>
660    
661     <note>
662     Als je je <path>/tmp</path> op een aparte partitie wil,
663     zorg dat de rechten goed staan na het mounten:
664     <c>chmod 1777 /mnt/gentoo/tmp</c>. Dit geld ook voor <path>/var/tmp</path>.
665     </note>
666    
667     <p>
668     We zullen ook een proc filesystem (een virtuele interface met de kernel)
669     moeten mounten op <path>/proc</path>. Maar eerst moeten we onze bestanden op
670     de partities plaatsen.
671     </p>
672    
673     <p>
674     Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=5">Installeren van de Gentoo
675     Installatie bestanden</uri>.
676     </p>
677    
678     </body>
679     </section>
680     </sections>
681    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20