/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.7 - (hide annotations) (download) (as text)
Sun Feb 20 19:46:01 2005 UTC (14 years ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.6: +4 -4 lines
File MIME type: application/xml
#82709 - Dutch translation updates

1 neysx 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7 swift 1.7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml,v 1.6 2005/02/05 09:38:22 neysx Exp $ -->
8 swift 1.2
9 swift 1.4 <sections>
10    
11 swift 1.7 <version>1.14</version>
12     <date>2005-02-20</date>
13 neysx 1.1
14     <section>
15     <title>Introductie van Block Devices</title>
16     <subsection>
17     <title>Block Devices</title>
18     <body>
19    
20     <p>
21     We bekijken de schijf gedeeltes van Gentoo Linux en Linux in het algemeen,
22     Inclusief Linux filesystems, partities en block devices.
23     Dan, als je bekend bent met de ins en outs van schijven en filesystems, leiden
24     we je door het proces van het opzetten van partities en filesystems voor je
25     Gentoo Linux Installatie
26     </p>
27    
28     <p>
29     Om te beginnen, zullen we <e>block devices</e> introduceren. Het meest bekende
30     block device is waarschijnlijk die van de eerste IDE schijf in een Linux
31     systeem, namelijk <path>/dev/hda</path>. Als je systeem SCSI of SATA schijven
32     gebruikt, dan zal je eerste harde schijf <path>/dev/sda</path> zijn.
33     </p>
34    
35     <p>
36     De hierboven genoemde block devices stellen een abstracte interface naar de
37     schijf voor. Programmas kunnen deze block devices gebruiken om te communiceren
38     met de schijf zonder zich zorgen te hoeven maken of het een IDE, SCSI of iets
39     anders is. Het programma kan simpelweg de ruimte als een boel aangrenzende,
40     willekeurig te bereiken 512-byte blokken gebruiken.
41     </p>
42    
43     </body>
44     </subsection>
45     <subsection>
46     <title>Partities</title>
47     <body>
48    
49     <p>
50     Hoewel het theoretisch mogelijk is om een volledige schijf te gebruiken voor
51     je Linux systeem, wordt dit in de praktijk zelden gedaan. In plaats daarvan
52     worden ze opgesplitst in kleinere, makkelijker te beheren block devices. Op
53     x86 systemen, noemen we deze <e>partities</e>.
54     </p>
55    
56     <p>
57     Partities worden in drie types opgedeeld:
58     <e>primary</e> (primaire), <e>extended</e> (uitgebreide) en <e>logical</e>
59     (logisch).
60     </p>
61    
62     <p>
63     Een <e>primaire</e> partitie is een partitie die zijn informatie opslaat in
64     de MBR (master boot record). Omdat een MBR erg klein is (512 bytes) kunnen
65     er slechts 4 primaire partities worden gebruikt (bijvoorbeeld,
66     <path>/dev/hda1</path> tot <path>/dev/hda4</path>).
67     </p>
68    
69     <p>
70     Een <e>uitgebreide</e> partitie is een speciale primare partitie (deze moet dus
71     een van de primaire partities zijn) die meerdere parties kan bevatten.
72     Oorspronkelijk bestonden deze niet, maar omdat vier partities te weinig waren,
73     breidde men het formatteringsschema uit zonder backward compatibility
74     te verliezen.
75     </p>
76    
77     <p>
78     Een <e>logische</e> partitie is een partitie binnen de extended partitie. Hun
79     definities worden niet in de MBR gezet, maar binnen in de extended partitie.
80     </p>
81    
82     </body>
83     </subsection>
84     <subsection>
85     <title>Geadvanceerde Opslag</title>
86     <body>
87    
88     <p>
89     De x86 LiveCDs bieden ondersteuning voor EVMS en LVM2. EVMS en LVM2
90     vergrootten de flexibiliteit van je partitie indeling. Tijdens de installatie
91     instructies, zullen we ons richten op "normale" partities, maar het is goed
92     om te weten dat EVMS en LVM ook ondersteund worden.
93     </p>
94    
95     </body>
96     </subsection>
97     </section>
98     <section>
99     <title>Een partitie schema ontwerpen</title>
100     <subsection>
101     <title>Standaard Partitie Schema</title>
102     <body>
103    
104     <p>
105     Als je niet geinteresseerd bent in een partitie schema te tekenen voor je
106     systeem, dan kun je het partitie schema gebruiken wat we in dit boek gebruiken:
107     </p>
108    
109     <table>
110     <tr>
111     <th>Partitie</th>
112     <th>Filesystem</th>
113     <th>Grootte</th>
114     <th>Beschrijving</th>
115     </tr>
116     <tr>
117     <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
118     <ti>ext2</ti>
119     <ti>32M</ti>
120     <ti>Boot partitie</ti>
121     </tr>
122     <tr>
123     <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
124     <ti>(swap)</ti>
125     <ti>512M</ti>
126     <ti>Swap partitie</ti>
127     </tr>
128     <tr>
129     <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
130     <ti>ext3</ti>
131     <ti>Rest van de schijf</ti>
132     <ti>Root partitie</ti>
133     </tr>
134     </table>
135    
136     <p>
137     Als je wel wilt weten hoe groot een partitie moet zijn, of zelfs hoeveel
138     partities je nodig hebt, lees dan door. Zo niet, dan kun je doorgaan met
139     partitioneren van je schijf door het lezen van <uri link="#fdisk">fdisk
140     gebruiken om je schijf te partitioneren</uri>.
141     </p>
142    
143     </body>
144     </subsection>
145     <subsection>
146     <title>Hoeveel en hoe groot?</title>
147     <body>
148    
149     <p>
150     Het aantal partities hangt zeer sterk af van je omgeving. Bijvoorbeeld, als je
151     een heleboel gebruikers hebt, wil je waarschijnlijk je <path>/home</path>
152     gescheiden houden omdat het ten goede komt van je snelheid en veiligheid en
153     backups maken is een stuk makkelijker.
154     Als je Gentoo installeert als een mailserver, zou je <path>/var</path>
155     gescheiden moeten zijn omdat al je mails in <path>/var</path> staan.
156     Een goede keuze van je filesystem zal je snelheid flink verhogen.
157     Gameservers zullen een aparte <path>/opt</path> hebben omdat de meeste
158     gameservers daar geinstalleerd worden, vanwege dezelfde redenen als bij
159     <path>/home></path>: veiligheid en backups.
160     </p>
161    
162     <p>
163     Zoals je kan zien, hangt het sterk af van je doel. Gescheiden partities of
164     volumes hebben de volgende voordelen:
165     </p>
166    
167     <ul>
168     <li>
169     Je kan het best presterende filesystem kiezen voor iedere partite of volume
170     </li>
171     <li>
172     Je totale systeem kan niet vol zitten als een tool constant files naar
173     een partitie of volume probeert te schrijven
174     </li>
175     <li>
176     Zo nodig, file system controles worden beperkt in tijd, omdat meerdere
177     controles paralel kunnen worden uitgevoerd (hoewel dit voordeel vooral geldt
178     bij meerdere schijven dan meerdere partities)
179     </li>
180     <li>
181     Veiligheid kan worden verbeterd door het mounten van enkele partities of
182     volumes alleen-lezen, nosuid (setuid bits worden genegeerd), noexec
183     (uitvoerbare bits worden genegeerd) etc.
184     </li>
185     </ul>
186    
187     <p>
188     Hoewel, meerdere partities hebben een groot nadeel: indien niet goed ingesteld,
189     kun je een systeem krijgen met veel vrije ruimte op de ene en niets op de
190     andere. Ook is er een 15-partities limiet voor SCSI en SATA.
191     </p>
192    
193     <p>
194     Als een voorbeeld van partitioneren, zullen we je laten zien hoe je een
195     20Gb schijf die wordt gebruikt als een demonstratie laptop (met webserver,
196     mailserver, gnome, ...) partitioneert:
197     </p>
198    
199     <pre caption="Voorbeeld filesystem gebruik">
200 neysx 1.6 $ <i>df -h</i>
201 neysx 1.1 Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
202     /dev/hda5 ext3 509M 132M 351M 28% /
203     /dev/hda2 ext3 5.0G 3.0G 1.8G 63% /home
204     /dev/hda7 ext3 7.9G 6.2G 1.3G 83% /usr
205     /dev/hda8 ext3 1011M 483M 477M 51% /opt
206     /dev/hda9 ext3 2.0G 607M 1.3G 32% /var
207     /dev/hda1 ext2 51M 17M 31M 36% /boot
208     /dev/hda6 swap 516M 12M 504M 2% &lt;niet gemount&gt;
209     <comment>(Ongepartioneerde ruimte voor toekomstig gebruik: 2 Gb)</comment>
210     </pre>
211    
212     <p>
213     <path>/usr</path> is hier redelijk vol (83% gebruikt), maar als
214     alle software is geinstalleerd, groeit <path>/usr</path> niet meer zo veel.
215     Mensen denken misschien dat <path>/var</path> te groot is, maar Gentoo
216     compileert alle programmas in <path>/var/tmp/portage</path>, dus moet je
217     altijd op <path>/var</path> ten minste 1G vrije ruimte hebben als je niet te
218     grote programmas compileert en ten minste 3G vrij als je KDE of OpenOffice.org
219     zelf wil compileren.
220     </p>
221    
222     </body>
223     </subsection>
224     </section>
225     <section id="fdisk">
226     <title>fdisk gebruiken om je schijf te partitioneren</title>
227     <subsection>
228     <body>
229    
230     <p>
231     Het volgende deel beschrijft hoe je de eerder beschreven voorbeeld
232     ontwerp moet maken, namelijk:
233     </p>
234    
235     <table>
236     <tr>
237     <th>Partitie</th>
238     <th>beschrijving</th>
239     </tr>
240     <tr>
241     <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
242     <ti>Boot partitie</ti>
243     </tr>
244     <tr>
245     <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
246     <ti>Swap partitie</ti>
247     </tr>
248     <tr>
249     <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
250     <ti>Root partitie</ti>
251     </tr>
252     </table>
253    
254     <p>
255     Verander je partitie ontwerp zoals je zelf wil.
256     </p>
257    
258     </body>
259     </subsection>
260     <subsection>
261     <title>Het huidige partitie ontwerp bekijken</title>
262     <body>
263    
264     <p>
265     <c>fdisk</c> is een populaire en krachtige tool om je schijf op te delen
266     in partities. Start <c>fdisk</c> op je schijf (in ons voorbeeld is dat
267     <path>/dev/hda</path>):
268     </p>
269    
270     <pre caption="Fdisk starten">
271     # <i>fdisk /dev/hda</i>
272     </pre>
273    
274     <p>
275     Eenmaal in <c>fdisk</c>, zul je begroet worden door een prompt als deze:
276     </p>
277    
278     <pre caption="fdisk prompt">
279     Command (m for help):
280     </pre>
281    
282     <p>
283     Type <c>p</c> om je huidige partitie configuratie te zien:
284     </p>
285    
286     <pre caption="Een voorbeel partitie configuratie">
287     Command (m for help): <i>p</i>
288    
289     Disk /dev/hda: 240 heads, 63 sectors, 2184 cylinders
290     Units = cylinders of 15120 * 512 bytes
291    
292     Device Boot Start End Blocks Id System
293     /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
294     /dev/hda2 15 49 264600 82 Linux swap
295     /dev/hda3 50 70 158760 83 Linux
296     /dev/hda4 71 2184 15981840 5 Extended
297     /dev/hda5 71 209 1050808+ 83 Linux
298     /dev/hda6 210 348 1050808+ 83 Linux
299     /dev/hda7 349 626 2101648+ 83 Linux
300     /dev/hda8 627 904 2101648+ 83 Linux
301     /dev/hda9 905 2184 9676768+ 83 Linux
302    
303     Command (m for help):
304     </pre>
305    
306     <p>
307     Deze schijf is geconfigureerd om zeven Linux filesystems (elke met een
308     partitie opgegeven als "Linux") en een swap partitie (opgegeven als
309     "Linux swap").
310     </p>
311    
312     </body>
313     </subsection>
314     <subsection>
315     <title>Alle Partities verwijderen</title>
316     <body>
317    
318     <p>
319     Om te beginnen zullen we eerst alle bestaande partities van de schijf
320     verwijderen. Type <c>d</c> om een partitie te verwijderen, bijvoorbeeld een
321     reeds bestaande <path>/dev/hda1</path>:
322     </p>
323    
324     <pre caption="Een partitie verwijderen">
325     Command (m for help): <i>d</i>
326     Partition number (1-4): <i>1</i>
327     </pre>
328    
329     <p>
330     De partitie is nu gemarkeerd om te verwijderen. Hij zal niet langer te
331     voorschijn komen als je <c>p</c> typt, maar hij zal niet verwijderd worden tot
332     je de veranderingen opslaat. Als je een fout hebt gemaakt en wil stoppen
333     zonder je veranderingen op te slaan, type onmiddelijk <c>q</c> en druk op
334     enter. Je partitie zal niet worden verwijderd.
335     </p>
336    
337     <p>
338     Nu, er van uit gaande dat je inderdaad je partitie wil verwijderen, type
339     herhaaldelijk <c>p</c> om de partities te zien en daarna <c>d</c> met het
340     nummer dat je wil verwijderen. Uiteindelijk zul je eindigen met een lege
341     partitie tabel:
342     </p>
343    
344     <pre caption="Een lege partitie tabel">
345     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
346     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
347     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
348    
349     Device Boot Start End Blocks Id System
350    
351     Command (m for help):
352     </pre>
353    
354     <p>
355     Nu de partitie tabel in het geheugen leeg is, zijn we klaar om de partities
356     te maken. We zullen een standaard partitie schema gebruiken zoals eerder
357     besproken is. Natuurlijk ben je niet verplicht deze te volgen!
358     </p>
359    
360     </body>
361     </subsection>
362     <subsection>
363     <title>De boot partitie maken</title>
364     <body>
365    
366     <p>
367     Eerst zullen we een kleine boot partitie maken. Type <c>n</c> om een nieuwe
368     partitie te maken, daarna <c>p</c> om een primaire partitie te selecteren,
369     gevolgd door een <c>1</c> om de eerste primaire partitie te selecteren.
370     Als je gevraagd wordt om de eerste cylinder, druk op enter. Als ze om de
371     laatste cylinder vragen, type <c>+32M</c> om een partitie van 32 Mbyte te maken:
372     </p>
373    
374     <pre caption="De boot partitie maken">
375     Command (m for help): <i>n</i>
376     Command action
377     e extended
378     p primary partition (1-4)
379     <i>p</i>
380     Partition number (1-4): <i>1</i>
381     First cylinder (1-3876, default 1): <comment>(Druk op Enter)</comment>
382     Using default value 1
383     Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-3876, default 3876): <i>+32M</i>
384     </pre>
385    
386     <p>
387     Nu, als je <c>p</c> typt, zou je de volgende partitie printout moeten zien:
388     </p>
389    
390     <pre caption="Gecreerde boot partitie">
391     Command (m for help): <i>p</i>
392    
393     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
394     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
395     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
396    
397     Device Boot Start End Blocks Id System
398     /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
399     </pre>
400    
401     <p>
402     Deze partitie moet opstartbaar zijn. Type <c>a</c> om opstartbaar aan of uit
403 swift 1.3 te zetten. Kies hierbij <c>1</c>. Als je nu weer <c>p</c> indrukt, zul je zien
404     dat een <path>*</path> in de "Boot" colom staat.
405 neysx 1.1 </p>
406    
407     </body>
408     </subsection>
409     <subsection>
410     <title>De swap partitie maken</title>
411     <body>
412    
413     <p>
414     Laten we nu de swap partitie maken. Om dit te doen, type <c>n</c> om een nieuwe
415     partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat je een nieuwe
416     primaire partitie wil. Daarna type je <c>2</c> om de tweede primaire partitie
417     te maken, <path>/dev/hda2</path> in ons geval. Als hij vraagt om de eerste
418     cylinder, druk op enter. Als hij vraagt om de laatste cylinder, type
419     <c>+512M</c> om een partitie van 512MB te maken. Als je dit gedaan hebt, type
420     <c>t</c> om het partitie type in te stellen, <c>2</c> om de net gemaakte
421     partitie te selecteren en type <c>82</c> om het type "Linux swap" te kiezen.
422     Na deze stappen, zou <c>p</c> de partitie tabel moeten laten zien die er zo
423     uit ziet:
424     </p>
425    
426     <pre caption="Partitie lijst na het maken van een swap partitie">
427     Command (m for help): <i>p</i>
428    
429     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
430     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
431     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
432    
433     Device Boot Start End Blocks Id System
434     /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
435     /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
436     </pre>
437    
438     </body>
439     </subsection>
440     <subsection>
441     <title>De Root Partitie maken</title>
442     <body>
443    
444     <p>
445     Eindelijk, laten we nu de root partitie maken. Om dit te doen, type <c>n</c>
446     om weer een nieuwe partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat
447     je een primaire partitie wil. Type daarna <c>3</c> om een derde primaire
448     partitie te maken, <path>/dev/hda3</path> in ons geval. Als gevraagd wordt om
449     de eerste cylinder, druk op enter. Daarna vraagt hij om de laatste cylinder,
450     druk wederom op enter om een partitie te maken die de schijf verder vult. Na
451     deze stappen, zou <c>p</c> in typen een partite tabel moeten geven die er zo
452     uit ziet:
453     </p>
454    
455     <pre caption="Partitie lijst na het maken van de root partitie">
456     Command (m for help): <i>p</i>
457    
458     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
459     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
460     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
461    
462     Device Boot Start End Blocks Id System
463     /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
464     /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
465     /dev/hda3 82 3876 28690200 83 Linux
466     </pre>
467    
468    
469     </body>
470     </subsection>
471     <subsection>
472     <title>Het partitie ontwerp opslaan</title>
473     <body>
474    
475     <p>
476     Om de partitie tabel op te slaan en <c>fdisk</c> af te sluiten, type <c>w</c>.
477     </p>
478    
479     <pre caption="Opslaan en fdisk afsluiten">
480     Command (m for help): <i>w</i>
481     </pre>
482    
483     <p>
484     Nu je partities gemaakt zijn, kun je doorgaan met <uri
485     link="#filesystems">Filesystems maken</uri>.
486     </p>
487    
488     </body>
489     </subsection>
490     </section>
491     <section id="filesystems">
492     <title>Filesystems maken</title>
493     <subsection>
494     <title>Introductie</title>
495     <body>
496    
497     <p>
498     Nu je partities gemaakt zijn, is het tijd om een filesystem er op te zetten.
499     Als het je niet interesseert wat voor filesystem je moet kiezen en tevreden
500     bent met wat we als standaard kiezen in dit handboek, ga verder met <uri
501     link="#filesystems-apply">Filesystems toepassen op een partitie</uri>
502     Als het je wel interesseert, lees dan verder...
503     </p>
504    
505     </body>
506     </subsection>
507     <subsection>
508     <title>Filesystems?</title>
509     <body>
510    
511     <p>
512     De Linux kernel ondersteunt verschillende filesystems. We zullen ext2, ext3,
513     ReiserFS, XFS en JFS uitleggen omdat deze het meest gebruikt worden op Linux
514     systemen.
515     </p>
516    
517     <p>
518     <b>ext2</b> is een getest en echt Linux filesystem maar heeft geen metadata
519     journaling, wat betekent dat routine ext2 filesystem controles redelijk veel
520     tijd kunnen kosten. Er is nu een redelijke selectie van nieuwere journaled
521     filesystems die zeer snel gecontroleerd kunnen worden en dus worden verkozen
522     boven hun niet-journaled tegenstanders. Journaled filesystems voorkomen lange
523     vertragingen als je opstart en je een inconsistent filesystem hebt.
524     </p>
525    
526     <p>
527     <b>ext3</b> is de journaled versie van het ext2 filesystem. Het heeft metadata
528     journaling voor een snel herstel naast anere uitgebreide journaling modes zoals
529 swift 1.5 <c>full data</c> en <c>ordered</c> data journaling. ext3 is een zeer goed en
530     betrouwbaar filesystem. Het heeft extra <c>hashed b-tree index</c> optie die
531 neysx 1.1 hoge performance biedt in bijna iedere situatie. In het kort, ext3 is een
532     geweldig filesystem.
533     </p>
534    
535     <p>
536     <b>ReiserFS</b> is een B*-boom gebaseerd filesystem welke een zeer goede
537     performance heeft. Verder veslaat hij ext2 en ext3 met factor 10x-15x bij
538     kleine bestanden (kleinder dan 4k). ReiserFS schaalt extreem goed en heeft
539     metadata journaling. Sinds kernel 2.4.18+ is ReiserFS bruikbaar voor algemeen
540     gebruik en voor extreme gevallen zoals grote filesystems, gebruik van veel
541     kleine bestanden, zeer grote bestanden en directories die duizenden bestanden
542     bevatten.
543     </p>
544    
545     <p>
546     <b>XFS</b> is een filesystem met metadata journaling die met een robuste
547     feature-set komt en geoptimaliseerd is voor schaalbaarheid. We raden dit
548     alleen aan op Linux systemen met high-end SCSI en/of fibre channel opslag
549     en een UPS (Uninterruptible Power Supply) omdat XFS aggressief in-transit
550     data cacht in het geheugen. Slecht ontworpen programmas (die geen goede
551     voorbereidingen nemen bij het schrijven van bestanden naar de schijf en
552     daar zijn er redelijk veel van) kunnen een redelijk deel aan data verliezen
553     als het systeem onverwacht down gaat.
554     </p>
555    
556     <p>
557     <b>JFS</b> is IBM's high-performance journaling filesystem. Het is recent
558     productie-klaar geworden en er is nog niet genoeg ervaring mee om er iets
559     (positief, noch negatief) over te zeggen.
560     </p>
561    
562     </body>
563     </subsection>
564     <subsection id="filesystems-apply">
565     <title>Een filesystem toepassen op een partitie</title>
566     <body>
567    
568     <p>
569     Om een filesystem op een partitie of volume te maken, zijn er tools beschikbaar
570     voor elk mogelijk filesystem:
571     </p>
572    
573     <table>
574     <tr>
575     <th>Filesystem</th>
576     <th>Commando om te maken</th>
577     </tr>
578     <tr>
579     <ti>ext2</ti>
580     <ti><c>mke2fs</c></ti>
581     </tr>
582     <tr>
583     <ti>ext3</ti>
584     <ti><c>mke2fs -j</c></ti>
585     </tr>
586     <tr>
587     <ti>reiserfs</ti>
588     <ti><c>mkreiserfs</c></ti>
589     </tr>
590     <tr>
591     <ti>xfs</ti>
592     <ti><c>mkfs.xfs</c></ti>
593     </tr>
594     <tr>
595     <ti>jfs</ti>
596     <ti><c>mkfs.jfs</c></ti>
597     </tr>
598     </table>
599    
600     <p>
601     Bijvoorbeeld, om van de boot partitie (<path>/dev/hda1</path> in ons geval)
602     ext2 te maken en de root partitie (<path>/dev/hda3</path> in ons geval) ext3
603     te maken, zou je dit gebruiken:
604     </p>
605    
606     <pre caption="Een filesystem toepassen op een partitie">
607     # <i>mke2fs /dev/hda1</i>
608     # <i>mke2fs -j /dev/hda3</i>
609     </pre>
610    
611     <p>
612     Maak nu de filesystems op je vers gemaakte partities (of logische volumes)
613     </p>
614    
615     </body>
616     </subsection>
617     <subsection>
618     <title>De swap partitie activeren</title>
619     <body>
620    
621     <p>
622     <c>mkswap</c> is het commando dat gebruikt wordt om swap partities te
623     initializeren:
624     </p>
625    
626     <pre caption="De swap partitie initializeren">
627     # <i>mkswap /dev/hda2</i>
628     </pre>
629    
630     <p>
631     Om de swap partitie te gebruiken, gebruik <c>swapon</c>:
632     </p>
633    
634     <pre caption="Activeer de swap partitie">
635     # <i>swapon /dev/hda2</i>
636     </pre>
637    
638     <p>
639 swift 1.7 Maak en activeer met behulp van de bovenstaande commandos de swap nu.
640 neysx 1.1 </p>
641    
642     </body>
643     </subsection>
644     </section>
645     <section>
646     <title>Mounten</title>
647     <body>
648    
649     <p>
650     Nu onze partities gemaakt zijn en een filesystem bevatten, is het tijd ze te
651     mounten. Gebruik het <c>mount</c> commando. Vergeet niet om de benodigde map
652     te maken waar je ze wil mounten. Als een voorbeeld mounten we de root en boot
653     partities:
654     </p>
655    
656     <pre caption="De partities mounten">
657     # <i>mount /dev/hda3 /mnt/gentoo</i>
658     # <i>mkdir /mnt/gentoo/boot</i>
659     # <i>mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/boot</i>
660     </pre>
661    
662     <note>
663     Als je je <path>/tmp</path> op een aparte partitie wil,
664     zorg dat de rechten goed staan na het mounten:
665     <c>chmod 1777 /mnt/gentoo/tmp</c>. Dit geld ook voor <path>/var/tmp</path>.
666     </note>
667    
668     <p>
669     We zullen ook een proc filesystem (een virtuele interface met de kernel)
670     moeten mounten op <path>/proc</path>. Maar eerst moeten we onze bestanden op
671     de partities plaatsen.
672     </p>
673    
674     <p>
675     Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=5">Installeren van de Gentoo
676     Installatie bestanden</uri>.
677     </p>
678    
679     </body>
680     </section>
681     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20