/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.9 - (hide annotations) (download) (as text)
Thu Jun 23 15:46:08 2005 UTC (13 years, 8 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.8: +8 -5 lines
File MIME type: application/xml
Updates from #96872

1 neysx 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 neysx 1.9 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 neysx 1.1
7 neysx 1.9 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml,v 1.8 2005/04/07 22:12:06 neysx Exp $ -->
8 swift 1.2
9 swift 1.4 <sections>
10    
11 neysx 1.9 <version>2.2</version>
12     <date>2005-06-10</date>
13 neysx 1.1
14     <section>
15     <title>Introductie van Block Devices</title>
16     <subsection>
17     <title>Block Devices</title>
18     <body>
19    
20     <p>
21     We bekijken de schijf gedeeltes van Gentoo Linux en Linux in het algemeen,
22     Inclusief Linux filesystems, partities en block devices.
23     Dan, als je bekend bent met de ins en outs van schijven en filesystems, leiden
24     we je door het proces van het opzetten van partities en filesystems voor je
25     Gentoo Linux Installatie
26     </p>
27    
28     <p>
29     Om te beginnen, zullen we <e>block devices</e> introduceren. Het meest bekende
30     block device is waarschijnlijk die van de eerste IDE schijf in een Linux
31     systeem, namelijk <path>/dev/hda</path>. Als je systeem SCSI of SATA schijven
32     gebruikt, dan zal je eerste harde schijf <path>/dev/sda</path> zijn.
33     </p>
34    
35     <p>
36     De hierboven genoemde block devices stellen een abstracte interface naar de
37     schijf voor. Programmas kunnen deze block devices gebruiken om te communiceren
38     met de schijf zonder zich zorgen te hoeven maken of het een IDE, SCSI of iets
39     anders is. Het programma kan simpelweg de ruimte als een boel aangrenzende,
40     willekeurig te bereiken 512-byte blokken gebruiken.
41     </p>
42    
43     </body>
44     </subsection>
45     <subsection>
46     <title>Partities</title>
47     <body>
48    
49     <p>
50     Hoewel het theoretisch mogelijk is om een volledige schijf te gebruiken voor
51     je Linux systeem, wordt dit in de praktijk zelden gedaan. In plaats daarvan
52     worden ze opgesplitst in kleinere, makkelijker te beheren block devices. Op
53     x86 systemen, noemen we deze <e>partities</e>.
54     </p>
55    
56     <p>
57     Partities worden in drie types opgedeeld:
58     <e>primary</e> (primaire), <e>extended</e> (uitgebreide) en <e>logical</e>
59     (logisch).
60     </p>
61    
62     <p>
63     Een <e>primaire</e> partitie is een partitie die zijn informatie opslaat in
64     de MBR (master boot record). Omdat een MBR erg klein is (512 bytes) kunnen
65     er slechts 4 primaire partities worden gebruikt (bijvoorbeeld,
66     <path>/dev/hda1</path> tot <path>/dev/hda4</path>).
67     </p>
68    
69     <p>
70     Een <e>uitgebreide</e> partitie is een speciale primare partitie (deze moet dus
71     een van de primaire partities zijn) die meerdere parties kan bevatten.
72     Oorspronkelijk bestonden deze niet, maar omdat vier partities te weinig waren,
73     breidde men het formatteringsschema uit zonder backward compatibility
74     te verliezen.
75     </p>
76    
77     <p>
78     Een <e>logische</e> partitie is een partitie binnen de extended partitie. Hun
79     definities worden niet in de MBR gezet, maar binnen in de extended partitie.
80     </p>
81    
82     </body>
83     </subsection>
84     <subsection>
85     <title>Geadvanceerde Opslag</title>
86     <body>
87    
88     <p>
89 neysx 1.8 De x86 Installatie CDs bieden ondersteuning voor EVMS en LVM2. EVMS en LVM2
90     vergroten de flexibiliteit van je partitie indeling. Tijdens de installatie
91 neysx 1.1 instructies, zullen we ons richten op "normale" partities, maar het is goed
92     om te weten dat EVMS en LVM ook ondersteund worden.
93     </p>
94    
95     </body>
96     </subsection>
97     </section>
98     <section>
99     <title>Een partitie schema ontwerpen</title>
100     <subsection>
101     <title>Standaard Partitie Schema</title>
102     <body>
103    
104     <p>
105     Als je niet geinteresseerd bent in een partitie schema te tekenen voor je
106     systeem, dan kun je het partitie schema gebruiken wat we in dit boek gebruiken:
107     </p>
108    
109     <table>
110     <tr>
111     <th>Partitie</th>
112     <th>Filesystem</th>
113     <th>Grootte</th>
114     <th>Beschrijving</th>
115     </tr>
116     <tr>
117     <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
118     <ti>ext2</ti>
119     <ti>32M</ti>
120     <ti>Boot partitie</ti>
121     </tr>
122     <tr>
123     <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
124     <ti>(swap)</ti>
125     <ti>512M</ti>
126     <ti>Swap partitie</ti>
127     </tr>
128     <tr>
129     <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
130     <ti>ext3</ti>
131     <ti>Rest van de schijf</ti>
132     <ti>Root partitie</ti>
133     </tr>
134     </table>
135    
136     <p>
137     Als je wel wilt weten hoe groot een partitie moet zijn, of zelfs hoeveel
138     partities je nodig hebt, lees dan door. Zo niet, dan kun je doorgaan met
139     partitioneren van je schijf door het lezen van <uri link="#fdisk">fdisk
140     gebruiken om je schijf te partitioneren</uri>.
141     </p>
142    
143     </body>
144     </subsection>
145     <subsection>
146     <title>Hoeveel en hoe groot?</title>
147     <body>
148    
149     <p>
150     Het aantal partities hangt zeer sterk af van je omgeving. Bijvoorbeeld, als je
151     een heleboel gebruikers hebt, wil je waarschijnlijk je <path>/home</path>
152     gescheiden houden omdat het ten goede komt van je snelheid en veiligheid en
153     backups maken is een stuk makkelijker.
154     Als je Gentoo installeert als een mailserver, zou je <path>/var</path>
155     gescheiden moeten zijn omdat al je mails in <path>/var</path> staan.
156     Een goede keuze van je filesystem zal je snelheid flink verhogen.
157     Gameservers zullen een aparte <path>/opt</path> hebben omdat de meeste
158     gameservers daar geinstalleerd worden, vanwege dezelfde redenen als bij
159 neysx 1.9 <path>/home></path>: veiligheid en backups. Je wil <path>/usr</path> groot
160     houden: het zal niet alleen het grootste deel van de applicaties bevatten, de
161     Portage boom op zich neemt ongeveer 500 Mbyte in beslag, exclusief de
162     verschillende broncodes die er in opgeslagen staan.
163 neysx 1.1 </p>
164    
165     <p>
166     Zoals je kan zien, hangt het sterk af van je doel. Gescheiden partities of
167     volumes hebben de volgende voordelen:
168     </p>
169    
170     <ul>
171     <li>
172     Je kan het best presterende filesystem kiezen voor iedere partite of volume
173     </li>
174     <li>
175     Je totale systeem kan niet vol zitten als een tool constant files naar
176     een partitie of volume probeert te schrijven
177     </li>
178     <li>
179     Zo nodig, file system controles worden beperkt in tijd, omdat meerdere
180     controles paralel kunnen worden uitgevoerd (hoewel dit voordeel vooral geldt
181     bij meerdere schijven dan meerdere partities)
182     </li>
183     <li>
184     Veiligheid kan worden verbeterd door het mounten van enkele partities of
185     volumes alleen-lezen, nosuid (setuid bits worden genegeerd), noexec
186     (uitvoerbare bits worden genegeerd) etc.
187     </li>
188     </ul>
189    
190     <p>
191     Hoewel, meerdere partities hebben een groot nadeel: indien niet goed ingesteld,
192     kun je een systeem krijgen met veel vrije ruimte op de ene en niets op de
193     andere. Ook is er een 15-partities limiet voor SCSI en SATA.
194     </p>
195    
196     <p>
197     Als een voorbeeld van partitioneren, zullen we je laten zien hoe je een
198     20Gb schijf die wordt gebruikt als een demonstratie laptop (met webserver,
199     mailserver, gnome, ...) partitioneert:
200     </p>
201    
202     <pre caption="Voorbeeld filesystem gebruik">
203 neysx 1.6 $ <i>df -h</i>
204 neysx 1.1 Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
205     /dev/hda5 ext3 509M 132M 351M 28% /
206     /dev/hda2 ext3 5.0G 3.0G 1.8G 63% /home
207     /dev/hda7 ext3 7.9G 6.2G 1.3G 83% /usr
208     /dev/hda8 ext3 1011M 483M 477M 51% /opt
209     /dev/hda9 ext3 2.0G 607M 1.3G 32% /var
210     /dev/hda1 ext2 51M 17M 31M 36% /boot
211     /dev/hda6 swap 516M 12M 504M 2% &lt;niet gemount&gt;
212     <comment>(Ongepartioneerde ruimte voor toekomstig gebruik: 2 Gb)</comment>
213     </pre>
214    
215     <p>
216     <path>/usr</path> is hier redelijk vol (83% gebruikt), maar als
217     alle software is geinstalleerd, groeit <path>/usr</path> niet meer zo veel.
218     Mensen denken misschien dat <path>/var</path> te groot is, maar Gentoo
219     compileert alle programmas in <path>/var/tmp/portage</path>, dus moet je
220     altijd op <path>/var</path> ten minste 1G vrije ruimte hebben als je niet te
221     grote programmas compileert en ten minste 3G vrij als je KDE of OpenOffice.org
222     zelf wil compileren.
223     </p>
224    
225     </body>
226     </subsection>
227     </section>
228     <section id="fdisk">
229     <title>fdisk gebruiken om je schijf te partitioneren</title>
230     <subsection>
231     <body>
232    
233     <p>
234     Het volgende deel beschrijft hoe je de eerder beschreven voorbeeld
235     ontwerp moet maken, namelijk:
236     </p>
237    
238     <table>
239     <tr>
240     <th>Partitie</th>
241     <th>beschrijving</th>
242     </tr>
243     <tr>
244     <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
245     <ti>Boot partitie</ti>
246     </tr>
247     <tr>
248     <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
249     <ti>Swap partitie</ti>
250     </tr>
251     <tr>
252     <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
253     <ti>Root partitie</ti>
254     </tr>
255     </table>
256    
257     <p>
258     Verander je partitie ontwerp zoals je zelf wil.
259     </p>
260    
261     </body>
262     </subsection>
263     <subsection>
264     <title>Het huidige partitie ontwerp bekijken</title>
265     <body>
266    
267     <p>
268     <c>fdisk</c> is een populaire en krachtige tool om je schijf op te delen
269     in partities. Start <c>fdisk</c> op je schijf (in ons voorbeeld is dat
270     <path>/dev/hda</path>):
271     </p>
272    
273     <pre caption="Fdisk starten">
274     # <i>fdisk /dev/hda</i>
275     </pre>
276    
277     <p>
278     Eenmaal in <c>fdisk</c>, zul je begroet worden door een prompt als deze:
279     </p>
280    
281     <pre caption="fdisk prompt">
282     Command (m for help):
283     </pre>
284    
285     <p>
286     Type <c>p</c> om je huidige partitie configuratie te zien:
287     </p>
288    
289     <pre caption="Een voorbeel partitie configuratie">
290     Command (m for help): <i>p</i>
291    
292     Disk /dev/hda: 240 heads, 63 sectors, 2184 cylinders
293     Units = cylinders of 15120 * 512 bytes
294    
295     Device Boot Start End Blocks Id System
296     /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
297     /dev/hda2 15 49 264600 82 Linux swap
298     /dev/hda3 50 70 158760 83 Linux
299     /dev/hda4 71 2184 15981840 5 Extended
300     /dev/hda5 71 209 1050808+ 83 Linux
301     /dev/hda6 210 348 1050808+ 83 Linux
302     /dev/hda7 349 626 2101648+ 83 Linux
303     /dev/hda8 627 904 2101648+ 83 Linux
304     /dev/hda9 905 2184 9676768+ 83 Linux
305    
306     Command (m for help):
307     </pre>
308    
309     <p>
310     Deze schijf is geconfigureerd om zeven Linux filesystems (elke met een
311     partitie opgegeven als "Linux") en een swap partitie (opgegeven als
312     "Linux swap").
313     </p>
314    
315     </body>
316     </subsection>
317     <subsection>
318     <title>Alle Partities verwijderen</title>
319     <body>
320    
321     <p>
322     Om te beginnen zullen we eerst alle bestaande partities van de schijf
323     verwijderen. Type <c>d</c> om een partitie te verwijderen, bijvoorbeeld een
324     reeds bestaande <path>/dev/hda1</path>:
325     </p>
326    
327     <pre caption="Een partitie verwijderen">
328     Command (m for help): <i>d</i>
329     Partition number (1-4): <i>1</i>
330     </pre>
331    
332     <p>
333     De partitie is nu gemarkeerd om te verwijderen. Hij zal niet langer te
334     voorschijn komen als je <c>p</c> typt, maar hij zal niet verwijderd worden tot
335     je de veranderingen opslaat. Als je een fout hebt gemaakt en wil stoppen
336     zonder je veranderingen op te slaan, type onmiddelijk <c>q</c> en druk op
337     enter. Je partitie zal niet worden verwijderd.
338     </p>
339    
340     <p>
341     Nu, er van uit gaande dat je inderdaad je partitie wil verwijderen, type
342     herhaaldelijk <c>p</c> om de partities te zien en daarna <c>d</c> met het
343     nummer dat je wil verwijderen. Uiteindelijk zul je eindigen met een lege
344     partitie tabel:
345     </p>
346    
347     <pre caption="Een lege partitie tabel">
348     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
349     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
350     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
351    
352     Device Boot Start End Blocks Id System
353    
354     Command (m for help):
355     </pre>
356    
357     <p>
358     Nu de partitie tabel in het geheugen leeg is, zijn we klaar om de partities
359     te maken. We zullen een standaard partitie schema gebruiken zoals eerder
360     besproken is. Natuurlijk ben je niet verplicht deze te volgen!
361     </p>
362    
363     </body>
364     </subsection>
365     <subsection>
366     <title>De boot partitie maken</title>
367     <body>
368    
369     <p>
370     Eerst zullen we een kleine boot partitie maken. Type <c>n</c> om een nieuwe
371     partitie te maken, daarna <c>p</c> om een primaire partitie te selecteren,
372     gevolgd door een <c>1</c> om de eerste primaire partitie te selecteren.
373     Als je gevraagd wordt om de eerste cylinder, druk op enter. Als ze om de
374     laatste cylinder vragen, type <c>+32M</c> om een partitie van 32 Mbyte te maken:
375     </p>
376    
377     <pre caption="De boot partitie maken">
378     Command (m for help): <i>n</i>
379     Command action
380     e extended
381     p primary partition (1-4)
382     <i>p</i>
383     Partition number (1-4): <i>1</i>
384     First cylinder (1-3876, default 1): <comment>(Druk op Enter)</comment>
385     Using default value 1
386     Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-3876, default 3876): <i>+32M</i>
387     </pre>
388    
389     <p>
390     Nu, als je <c>p</c> typt, zou je de volgende partitie printout moeten zien:
391     </p>
392    
393     <pre caption="Gecreerde boot partitie">
394     Command (m for help): <i>p</i>
395    
396     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
397     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
398     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
399    
400     Device Boot Start End Blocks Id System
401     /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
402     </pre>
403    
404     <p>
405     Deze partitie moet opstartbaar zijn. Type <c>a</c> om opstartbaar aan of uit
406 swift 1.3 te zetten. Kies hierbij <c>1</c>. Als je nu weer <c>p</c> indrukt, zul je zien
407     dat een <path>*</path> in de "Boot" colom staat.
408 neysx 1.1 </p>
409    
410     </body>
411     </subsection>
412     <subsection>
413     <title>De swap partitie maken</title>
414     <body>
415    
416     <p>
417     Laten we nu de swap partitie maken. Om dit te doen, type <c>n</c> om een nieuwe
418     partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat je een nieuwe
419     primaire partitie wil. Daarna type je <c>2</c> om de tweede primaire partitie
420     te maken, <path>/dev/hda2</path> in ons geval. Als hij vraagt om de eerste
421     cylinder, druk op enter. Als hij vraagt om de laatste cylinder, type
422     <c>+512M</c> om een partitie van 512MB te maken. Als je dit gedaan hebt, type
423     <c>t</c> om het partitie type in te stellen, <c>2</c> om de net gemaakte
424     partitie te selecteren en type <c>82</c> om het type "Linux swap" te kiezen.
425     Na deze stappen, zou <c>p</c> de partitie tabel moeten laten zien die er zo
426     uit ziet:
427     </p>
428    
429     <pre caption="Partitie lijst na het maken van een swap partitie">
430     Command (m for help): <i>p</i>
431    
432     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
433     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
434     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
435    
436     Device Boot Start End Blocks Id System
437     /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
438     /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
439     </pre>
440    
441     </body>
442     </subsection>
443     <subsection>
444     <title>De Root Partitie maken</title>
445     <body>
446    
447     <p>
448     Eindelijk, laten we nu de root partitie maken. Om dit te doen, type <c>n</c>
449     om weer een nieuwe partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat
450     je een primaire partitie wil. Type daarna <c>3</c> om een derde primaire
451     partitie te maken, <path>/dev/hda3</path> in ons geval. Als gevraagd wordt om
452     de eerste cylinder, druk op enter. Daarna vraagt hij om de laatste cylinder,
453     druk wederom op enter om een partitie te maken die de schijf verder vult. Na
454     deze stappen, zou <c>p</c> in typen een partite tabel moeten geven die er zo
455     uit ziet:
456     </p>
457    
458     <pre caption="Partitie lijst na het maken van de root partitie">
459     Command (m for help): <i>p</i>
460    
461     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
462     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
463     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
464    
465     Device Boot Start End Blocks Id System
466     /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
467     /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
468     /dev/hda3 82 3876 28690200 83 Linux
469     </pre>
470    
471    
472     </body>
473     </subsection>
474     <subsection>
475     <title>Het partitie ontwerp opslaan</title>
476     <body>
477    
478     <p>
479     Om de partitie tabel op te slaan en <c>fdisk</c> af te sluiten, type <c>w</c>.
480     </p>
481    
482     <pre caption="Opslaan en fdisk afsluiten">
483     Command (m for help): <i>w</i>
484     </pre>
485    
486     <p>
487     Nu je partities gemaakt zijn, kun je doorgaan met <uri
488     link="#filesystems">Filesystems maken</uri>.
489     </p>
490    
491     </body>
492     </subsection>
493     </section>
494     <section id="filesystems">
495     <title>Filesystems maken</title>
496     <subsection>
497     <title>Introductie</title>
498     <body>
499    
500     <p>
501     Nu je partities gemaakt zijn, is het tijd om een filesystem er op te zetten.
502     Als het je niet interesseert wat voor filesystem je moet kiezen en tevreden
503     bent met wat we als standaard kiezen in dit handboek, ga verder met <uri
504     link="#filesystems-apply">Filesystems toepassen op een partitie</uri>
505     Als het je wel interesseert, lees dan verder...
506     </p>
507    
508     </body>
509     </subsection>
510     <subsection>
511     <title>Filesystems?</title>
512     <body>
513    
514     <p>
515     De Linux kernel ondersteunt verschillende filesystems. We zullen ext2, ext3,
516     ReiserFS, XFS en JFS uitleggen omdat deze het meest gebruikt worden op Linux
517     systemen.
518     </p>
519    
520     <p>
521     <b>ext2</b> is een getest en echt Linux filesystem maar heeft geen metadata
522     journaling, wat betekent dat routine ext2 filesystem controles redelijk veel
523     tijd kunnen kosten. Er is nu een redelijke selectie van nieuwere journaled
524     filesystems die zeer snel gecontroleerd kunnen worden en dus worden verkozen
525     boven hun niet-journaled tegenstanders. Journaled filesystems voorkomen lange
526     vertragingen als je opstart en je een inconsistent filesystem hebt.
527     </p>
528    
529     <p>
530     <b>ext3</b> is de journaled versie van het ext2 filesystem. Het heeft metadata
531     journaling voor een snel herstel naast anere uitgebreide journaling modes zoals
532 swift 1.5 <c>full data</c> en <c>ordered</c> data journaling. ext3 is een zeer goed en
533     betrouwbaar filesystem. Het heeft extra <c>hashed b-tree index</c> optie die
534 neysx 1.1 hoge performance biedt in bijna iedere situatie. In het kort, ext3 is een
535     geweldig filesystem.
536     </p>
537    
538     <p>
539     <b>ReiserFS</b> is een B*-boom gebaseerd filesystem welke een zeer goede
540     performance heeft. Verder veslaat hij ext2 en ext3 met factor 10x-15x bij
541     kleine bestanden (kleinder dan 4k). ReiserFS schaalt extreem goed en heeft
542     metadata journaling. Sinds kernel 2.4.18+ is ReiserFS bruikbaar voor algemeen
543     gebruik en voor extreme gevallen zoals grote filesystems, gebruik van veel
544     kleine bestanden, zeer grote bestanden en directories die duizenden bestanden
545     bevatten.
546     </p>
547    
548     <p>
549     <b>XFS</b> is een filesystem met metadata journaling die met een robuste
550     feature-set komt en geoptimaliseerd is voor schaalbaarheid. We raden dit
551     alleen aan op Linux systemen met high-end SCSI en/of fibre channel opslag
552     en een UPS (Uninterruptible Power Supply) omdat XFS aggressief in-transit
553     data cacht in het geheugen. Slecht ontworpen programmas (die geen goede
554     voorbereidingen nemen bij het schrijven van bestanden naar de schijf en
555     daar zijn er redelijk veel van) kunnen een redelijk deel aan data verliezen
556     als het systeem onverwacht down gaat.
557     </p>
558    
559     <p>
560     <b>JFS</b> is IBM's high-performance journaling filesystem. Het is recent
561     productie-klaar geworden en er is nog niet genoeg ervaring mee om er iets
562     (positief, noch negatief) over te zeggen.
563     </p>
564    
565     </body>
566     </subsection>
567     <subsection id="filesystems-apply">
568     <title>Een filesystem toepassen op een partitie</title>
569     <body>
570    
571     <p>
572     Om een filesystem op een partitie of volume te maken, zijn er tools beschikbaar
573     voor elk mogelijk filesystem:
574     </p>
575    
576     <table>
577     <tr>
578     <th>Filesystem</th>
579     <th>Commando om te maken</th>
580     </tr>
581     <tr>
582     <ti>ext2</ti>
583     <ti><c>mke2fs</c></ti>
584     </tr>
585     <tr>
586     <ti>ext3</ti>
587     <ti><c>mke2fs -j</c></ti>
588     </tr>
589     <tr>
590     <ti>reiserfs</ti>
591     <ti><c>mkreiserfs</c></ti>
592     </tr>
593     <tr>
594     <ti>xfs</ti>
595     <ti><c>mkfs.xfs</c></ti>
596     </tr>
597     <tr>
598     <ti>jfs</ti>
599     <ti><c>mkfs.jfs</c></ti>
600     </tr>
601     </table>
602    
603     <p>
604     Bijvoorbeeld, om van de boot partitie (<path>/dev/hda1</path> in ons geval)
605     ext2 te maken en de root partitie (<path>/dev/hda3</path> in ons geval) ext3
606     te maken, zou je dit gebruiken:
607     </p>
608    
609     <pre caption="Een filesystem toepassen op een partitie">
610     # <i>mke2fs /dev/hda1</i>
611     # <i>mke2fs -j /dev/hda3</i>
612     </pre>
613    
614     <p>
615     Maak nu de filesystems op je vers gemaakte partities (of logische volumes)
616     </p>
617    
618     </body>
619     </subsection>
620     <subsection>
621     <title>De swap partitie activeren</title>
622     <body>
623    
624     <p>
625     <c>mkswap</c> is het commando dat gebruikt wordt om swap partities te
626     initializeren:
627     </p>
628    
629     <pre caption="De swap partitie initializeren">
630     # <i>mkswap /dev/hda2</i>
631     </pre>
632    
633     <p>
634     Om de swap partitie te gebruiken, gebruik <c>swapon</c>:
635     </p>
636    
637     <pre caption="Activeer de swap partitie">
638     # <i>swapon /dev/hda2</i>
639     </pre>
640    
641     <p>
642 swift 1.7 Maak en activeer met behulp van de bovenstaande commandos de swap nu.
643 neysx 1.1 </p>
644    
645     </body>
646     </subsection>
647     </section>
648     <section>
649     <title>Mounten</title>
650     <body>
651    
652     <p>
653     Nu onze partities gemaakt zijn en een filesystem bevatten, is het tijd ze te
654     mounten. Gebruik het <c>mount</c> commando. Vergeet niet om de benodigde map
655     te maken waar je ze wil mounten. Als een voorbeeld mounten we de root en boot
656     partities:
657     </p>
658    
659 neysx 1.8 <warn>
660     Door een bug in het e2fsprogs-pakket, dien je expliciet de <c>mount -t ext3</c>
661     te gebruiken indien je een ext3 filesystem gebruikt.
662     </warn>
663    
664 neysx 1.1 <pre caption="De partities mounten">
665     # <i>mount /dev/hda3 /mnt/gentoo</i>
666     # <i>mkdir /mnt/gentoo/boot</i>
667     # <i>mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/boot</i>
668     </pre>
669    
670     <note>
671     Als je je <path>/tmp</path> op een aparte partitie wil,
672     zorg dat de rechten goed staan na het mounten:
673     <c>chmod 1777 /mnt/gentoo/tmp</c>. Dit geld ook voor <path>/var/tmp</path>.
674     </note>
675    
676     <p>
677     We zullen ook een proc filesystem (een virtuele interface met de kernel)
678     moeten mounten op <path>/proc</path>. Maar eerst moeten we onze bestanden op
679     de partities plaatsen.
680     </p>
681    
682     <p>
683     Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=5">Installeren van de Gentoo
684     Installatie bestanden</uri>.
685     </p>
686    
687     </body>
688     </section>
689     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20