/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.2 Revision 1.6
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml,v 1.2 2004/10/05 11:02:27 swift Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml,v 1.6 2005/02/05 09:38:22 neysx Exp $ -->
8
9<!--
10 English doc rev 1.11
11-->
12 8
13<sections> 9<sections>
10
11<version>1.13</version>
12<date>2005-01-28</date>
13
14<section> 14<section>
15<title>Introductie van Block Devices</title> 15<title>Introductie van Block Devices</title>
16<subsection> 16<subsection>
17<title>Block Devices</title> 17<title>Block Devices</title>
18<body> 18<body>
19520Gb schijf die wordt gebruikt als een demonstratie laptop (met webserver, 19520Gb schijf die wordt gebruikt als een demonstratie laptop (met webserver,
196mailserver, gnome, ...) partitioneert: 196mailserver, gnome, ...) partitioneert:
197</p> 197</p>
198 198
199<pre caption="Voorbeeld filesystem gebruik"> 199<pre caption="Voorbeeld filesystem gebruik">
200$ <i>df -h</i>
200Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on 201Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
201/dev/hda5 ext3 509M 132M 351M 28% / 202/dev/hda5 ext3 509M 132M 351M 28% /
202/dev/hda2 ext3 5.0G 3.0G 1.8G 63% /home 203/dev/hda2 ext3 5.0G 3.0G 1.8G 63% /home
203/dev/hda7 ext3 7.9G 6.2G 1.3G 83% /usr 204/dev/hda7 ext3 7.9G 6.2G 1.3G 83% /usr
204/dev/hda8 ext3 1011M 483M 477M 51% /opt 205/dev/hda8 ext3 1011M 483M 477M 51% /opt
397/dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux 398/dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
398</pre> 399</pre>
399 400
400<p> 401<p>
401Deze partitie moet opstartbaar zijn. Type <c>a</c> om opstartbaar aan of uit 402Deze partitie moet opstartbaar zijn. Type <c>a</c> om opstartbaar aan of uit
402te zetten. Als je nu weer <c>p</c> indrukt, zul je zien dat een <path>*</path> 403te zetten. Kies hierbij <c>1</c>. Als je nu weer <c>p</c> indrukt, zul je zien
403in de "Boot" colom staat. 404dat een <path>*</path> in de "Boot" colom staat.
404</p> 405</p>
405 406
406</body> 407</body>
407</subsection> 408</subsection>
408<subsection> 409<subsection>
523</p> 524</p>
524 525
525<p> 526<p>
526<b>ext3</b> is de journaled versie van het ext2 filesystem. Het heeft metadata 527<b>ext3</b> is de journaled versie van het ext2 filesystem. Het heeft metadata
527journaling voor een snel herstel naast anere uitgebreide journaling modes zoals 528journaling voor een snel herstel naast anere uitgebreide journaling modes zoals
528<e>full data</e> en <e>ordered</e> data journaling. ext3 is een zeer goed en 529<c>full data</c> en <c>ordered</c> data journaling. ext3 is een zeer goed en
529betrouwbaar filesystem. Het heeft extra <e>hashed b-tree index</e> optie die 530betrouwbaar filesystem. Het heeft extra <c>hashed b-tree index</c> optie die
530hoge performance biedt in bijna iedere situatie. In het kort, ext3 is een 531hoge performance biedt in bijna iedere situatie. In het kort, ext3 is een
531geweldig filesystem. 532geweldig filesystem.
532</p> 533</p>
533 534
534<p> 535<p>
676</p> 677</p>
677 678
678</body> 679</body>
679</section> 680</section>
680</sections> 681</sections>
681

Legend:
Removed from v.1.2  
changed lines
  Added in v.1.6

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20