/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations) (download) (as text)
Mon Sep 20 19:35:16 2004 UTC (14 years, 5 months ago) by neysx
Branch: MAIN
File MIME type: application/xml
#64766, #64765, #64764 : new translations

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/www/www.gentoo.org/raw_cvs/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml,v 1.11 2004/09/14 11:55:12 swift Exp $ -->
8
9 <sections>
10 <section>
11 <title>Introductie van Block Devices</title>
12 <subsection>
13 <title>Block Devices</title>
14 <body>
15
16 <p>
17 We bekijken de schijf gedeeltes van Gentoo Linux en Linux in het algemeen,
18 Inclusief Linux filesystems, partities en block devices.
19 Dan, als je bekend bent met de ins en outs van schijven en filesystems, leiden
20 we je door het proces van het opzetten van partities en filesystems voor je
21 Gentoo Linux Installatie
22 </p>
23
24 <p>
25 Om te beginnen, zullen we <e>block devices</e> introduceren. Het meest bekende
26 block device is waarschijnlijk die van de eerste IDE schijf in een Linux
27 systeem, namelijk <path>/dev/hda</path>. Als je systeem SCSI of SATA schijven
28 gebruikt, dan zal je eerste harde schijf <path>/dev/sda</path> zijn.
29 </p>
30
31 <p>
32 De hierboven genoemde block devices stellen een abstracte interface naar de
33 schijf voor. Programmas kunnen deze block devices gebruiken om te communiceren
34 met de schijf zonder zich zorgen te hoeven maken of het een IDE, SCSI of iets
35 anders is. Het programma kan simpelweg de ruimte als een boel aangrenzende,
36 willekeurig te bereiken 512-byte blokken gebruiken.
37 </p>
38
39 </body>
40 </subsection>
41 <subsection>
42 <title>Partities</title>
43 <body>
44
45 <p>
46 Hoewel het theoretisch mogelijk is om een volledige schijf te gebruiken voor
47 je Linux systeem, wordt dit in de praktijk zelden gedaan. In plaats daarvan
48 worden ze opgesplitst in kleinere, makkelijker te beheren block devices. Op
49 x86 systemen, noemen we deze <e>partities</e>.
50 </p>
51
52 <p>
53 Partities worden in drie types opgedeeld:
54 <e>primary</e> (primaire), <e>extended</e> (uitgebreide) en <e>logical</e>
55 (logisch).
56 </p>
57
58 <p>
59 Een <e>primaire</e> partitie is een partitie die zijn informatie opslaat in
60 de MBR (master boot record). Omdat een MBR erg klein is (512 bytes) kunnen
61 er slechts 4 primaire partities worden gebruikt (bijvoorbeeld,
62 <path>/dev/hda1</path> tot <path>/dev/hda4</path>).
63 </p>
64
65 <p>
66 Een <e>uitgebreide</e> partitie is een speciale primare partitie (deze moet dus
67 een van de primaire partities zijn) die meerdere parties kan bevatten.
68 Oorspronkelijk bestonden deze niet, maar omdat vier partities te weinig waren,
69 breidde men het formatteringsschema uit zonder backward compatibility
70 te verliezen.
71 </p>
72
73 <p>
74 Een <e>logische</e> partitie is een partitie binnen de extended partitie. Hun
75 definities worden niet in de MBR gezet, maar binnen in de extended partitie.
76 </p>
77
78 </body>
79 </subsection>
80 <subsection>
81 <title>Geadvanceerde Opslag</title>
82 <body>
83
84 <p>
85 De x86 LiveCDs bieden ondersteuning voor EVMS en LVM2. EVMS en LVM2
86 vergrootten de flexibiliteit van je partitie indeling. Tijdens de installatie
87 instructies, zullen we ons richten op "normale" partities, maar het is goed
88 om te weten dat EVMS en LVM ook ondersteund worden.
89 </p>
90
91 </body>
92 </subsection>
93 </section>
94 <section>
95 <title>Een partitie schema ontwerpen</title>
96 <subsection>
97 <title>Standaard Partitie Schema</title>
98 <body>
99
100 <p>
101 Als je niet geinteresseerd bent in een partitie schema te tekenen voor je
102 systeem, dan kun je het partitie schema gebruiken wat we in dit boek gebruiken:
103 </p>
104
105 <table>
106 <tr>
107 <th>Partitie</th>
108 <th>Filesystem</th>
109 <th>Grootte</th>
110 <th>Beschrijving</th>
111 </tr>
112 <tr>
113 <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
114 <ti>ext2</ti>
115 <ti>32M</ti>
116 <ti>Boot partitie</ti>
117 </tr>
118 <tr>
119 <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
120 <ti>(swap)</ti>
121 <ti>512M</ti>
122 <ti>Swap partitie</ti>
123 </tr>
124 <tr>
125 <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
126 <ti>ext3</ti>
127 <ti>Rest van de schijf</ti>
128 <ti>Root partitie</ti>
129 </tr>
130 </table>
131
132 <p>
133 Als je wel wilt weten hoe groot een partitie moet zijn, of zelfs hoeveel
134 partities je nodig hebt, lees dan door. Zo niet, dan kun je doorgaan met
135 partitioneren van je schijf door het lezen van <uri link="#fdisk">fdisk
136 gebruiken om je schijf te partitioneren</uri>.
137 </p>
138
139 </body>
140 </subsection>
141 <subsection>
142 <title>Hoeveel en hoe groot?</title>
143 <body>
144
145 <p>
146 Het aantal partities hangt zeer sterk af van je omgeving. Bijvoorbeeld, als je
147 een heleboel gebruikers hebt, wil je waarschijnlijk je <path>/home</path>
148 gescheiden houden omdat het ten goede komt van je snelheid en veiligheid en
149 backups maken is een stuk makkelijker.
150 Als je Gentoo installeert als een mailserver, zou je <path>/var</path>
151 gescheiden moeten zijn omdat al je mails in <path>/var</path> staan.
152 Een goede keuze van je filesystem zal je snelheid flink verhogen.
153 Gameservers zullen een aparte <path>/opt</path> hebben omdat de meeste
154 gameservers daar geinstalleerd worden, vanwege dezelfde redenen als bij
155 <path>/home></path>: veiligheid en backups.
156 </p>
157
158 <p>
159 Zoals je kan zien, hangt het sterk af van je doel. Gescheiden partities of
160 volumes hebben de volgende voordelen:
161 </p>
162
163 <ul>
164 <li>
165 Je kan het best presterende filesystem kiezen voor iedere partite of volume
166 </li>
167 <li>
168 Je totale systeem kan niet vol zitten als een tool constant files naar
169 een partitie of volume probeert te schrijven
170 </li>
171 <li>
172 Zo nodig, file system controles worden beperkt in tijd, omdat meerdere
173 controles paralel kunnen worden uitgevoerd (hoewel dit voordeel vooral geldt
174 bij meerdere schijven dan meerdere partities)
175 </li>
176 <li>
177 Veiligheid kan worden verbeterd door het mounten van enkele partities of
178 volumes alleen-lezen, nosuid (setuid bits worden genegeerd), noexec
179 (uitvoerbare bits worden genegeerd) etc.
180 </li>
181 </ul>
182
183 <p>
184 Hoewel, meerdere partities hebben een groot nadeel: indien niet goed ingesteld,
185 kun je een systeem krijgen met veel vrije ruimte op de ene en niets op de
186 andere. Ook is er een 15-partities limiet voor SCSI en SATA.
187 </p>
188
189 <p>
190 Als een voorbeeld van partitioneren, zullen we je laten zien hoe je een
191 20Gb schijf die wordt gebruikt als een demonstratie laptop (met webserver,
192 mailserver, gnome, ...) partitioneert:
193 </p>
194
195 <pre caption="Voorbeeld filesystem gebruik">
196 Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
197 /dev/hda5 ext3 509M 132M 351M 28% /
198 /dev/hda2 ext3 5.0G 3.0G 1.8G 63% /home
199 /dev/hda7 ext3 7.9G 6.2G 1.3G 83% /usr
200 /dev/hda8 ext3 1011M 483M 477M 51% /opt
201 /dev/hda9 ext3 2.0G 607M 1.3G 32% /var
202 /dev/hda1 ext2 51M 17M 31M 36% /boot
203 /dev/hda6 swap 516M 12M 504M 2% &lt;niet gemount&gt;
204 <comment>(Ongepartioneerde ruimte voor toekomstig gebruik: 2 Gb)</comment>
205 </pre>
206
207 <p>
208 <path>/usr</path> is hier redelijk vol (83% gebruikt), maar als
209 alle software is geinstalleerd, groeit <path>/usr</path> niet meer zo veel.
210 Mensen denken misschien dat <path>/var</path> te groot is, maar Gentoo
211 compileert alle programmas in <path>/var/tmp/portage</path>, dus moet je
212 altijd op <path>/var</path> ten minste 1G vrije ruimte hebben als je niet te
213 grote programmas compileert en ten minste 3G vrij als je KDE of OpenOffice.org
214 zelf wil compileren.
215 </p>
216
217 </body>
218 </subsection>
219 </section>
220 <section id="fdisk">
221 <title>fdisk gebruiken om je schijf te partitioneren</title>
222 <subsection>
223 <body>
224
225 <p>
226 Het volgende deel beschrijft hoe je de eerder beschreven voorbeeld
227 ontwerp moet maken, namelijk:
228 </p>
229
230 <table>
231 <tr>
232 <th>Partitie</th>
233 <th>beschrijving</th>
234 </tr>
235 <tr>
236 <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
237 <ti>Boot partitie</ti>
238 </tr>
239 <tr>
240 <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
241 <ti>Swap partitie</ti>
242 </tr>
243 <tr>
244 <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
245 <ti>Root partitie</ti>
246 </tr>
247 </table>
248
249 <p>
250 Verander je partitie ontwerp zoals je zelf wil.
251 </p>
252
253 </body>
254 </subsection>
255 <subsection>
256 <title>Het huidige partitie ontwerp bekijken</title>
257 <body>
258
259 <p>
260 <c>fdisk</c> is een populaire en krachtige tool om je schijf op te delen
261 in partities. Start <c>fdisk</c> op je schijf (in ons voorbeeld is dat
262 <path>/dev/hda</path>):
263 </p>
264
265 <pre caption="Fdisk starten">
266 # <i>fdisk /dev/hda</i>
267 </pre>
268
269 <p>
270 Eenmaal in <c>fdisk</c>, zul je begroet worden door een prompt als deze:
271 </p>
272
273 <pre caption="fdisk prompt">
274 Command (m for help):
275 </pre>
276
277 <p>
278 Type <c>p</c> om je huidige partitie configuratie te zien:
279 </p>
280
281 <pre caption="Een voorbeel partitie configuratie">
282 Command (m for help): <i>p</i>
283
284 Disk /dev/hda: 240 heads, 63 sectors, 2184 cylinders
285 Units = cylinders of 15120 * 512 bytes
286
287 Device Boot Start End Blocks Id System
288 /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
289 /dev/hda2 15 49 264600 82 Linux swap
290 /dev/hda3 50 70 158760 83 Linux
291 /dev/hda4 71 2184 15981840 5 Extended
292 /dev/hda5 71 209 1050808+ 83 Linux
293 /dev/hda6 210 348 1050808+ 83 Linux
294 /dev/hda7 349 626 2101648+ 83 Linux
295 /dev/hda8 627 904 2101648+ 83 Linux
296 /dev/hda9 905 2184 9676768+ 83 Linux
297
298 Command (m for help):
299 </pre>
300
301 <p>
302 Deze schijf is geconfigureerd om zeven Linux filesystems (elke met een
303 partitie opgegeven als "Linux") en een swap partitie (opgegeven als
304 "Linux swap").
305 </p>
306
307 </body>
308 </subsection>
309 <subsection>
310 <title>Alle Partities verwijderen</title>
311 <body>
312
313 <p>
314 Om te beginnen zullen we eerst alle bestaande partities van de schijf
315 verwijderen. Type <c>d</c> om een partitie te verwijderen, bijvoorbeeld een
316 reeds bestaande <path>/dev/hda1</path>:
317 </p>
318
319 <pre caption="Een partitie verwijderen">
320 Command (m for help): <i>d</i>
321 Partition number (1-4): <i>1</i>
322 </pre>
323
324 <p>
325 De partitie is nu gemarkeerd om te verwijderen. Hij zal niet langer te
326 voorschijn komen als je <c>p</c> typt, maar hij zal niet verwijderd worden tot
327 je de veranderingen opslaat. Als je een fout hebt gemaakt en wil stoppen
328 zonder je veranderingen op te slaan, type onmiddelijk <c>q</c> en druk op
329 enter. Je partitie zal niet worden verwijderd.
330 </p>
331
332 <p>
333 Nu, er van uit gaande dat je inderdaad je partitie wil verwijderen, type
334 herhaaldelijk <c>p</c> om de partities te zien en daarna <c>d</c> met het
335 nummer dat je wil verwijderen. Uiteindelijk zul je eindigen met een lege
336 partitie tabel:
337 </p>
338
339 <pre caption="Een lege partitie tabel">
340 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
341 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
342 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
343
344 Device Boot Start End Blocks Id System
345
346 Command (m for help):
347 </pre>
348
349 <p>
350 Nu de partitie tabel in het geheugen leeg is, zijn we klaar om de partities
351 te maken. We zullen een standaard partitie schema gebruiken zoals eerder
352 besproken is. Natuurlijk ben je niet verplicht deze te volgen!
353 </p>
354
355 </body>
356 </subsection>
357 <subsection>
358 <title>De boot partitie maken</title>
359 <body>
360
361 <p>
362 Eerst zullen we een kleine boot partitie maken. Type <c>n</c> om een nieuwe
363 partitie te maken, daarna <c>p</c> om een primaire partitie te selecteren,
364 gevolgd door een <c>1</c> om de eerste primaire partitie te selecteren.
365 Als je gevraagd wordt om de eerste cylinder, druk op enter. Als ze om de
366 laatste cylinder vragen, type <c>+32M</c> om een partitie van 32 Mbyte te maken:
367 </p>
368
369 <pre caption="De boot partitie maken">
370 Command (m for help): <i>n</i>
371 Command action
372 e extended
373 p primary partition (1-4)
374 <i>p</i>
375 Partition number (1-4): <i>1</i>
376 First cylinder (1-3876, default 1): <comment>(Druk op Enter)</comment>
377 Using default value 1
378 Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-3876, default 3876): <i>+32M</i>
379 </pre>
380
381 <p>
382 Nu, als je <c>p</c> typt, zou je de volgende partitie printout moeten zien:
383 </p>
384
385 <pre caption="Gecreerde boot partitie">
386 Command (m for help): <i>p</i>
387
388 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
389 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
390 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
391
392 Device Boot Start End Blocks Id System
393 /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
394 </pre>
395
396 <p>
397 Deze partitie moet opstartbaar zijn. Type <c>a</c> om opstartbaar aan of uit
398 te zetten. Als je nu weer <c>p</c> indrukt, zul je zien dat een <path>*</path>
399 in de "Boot" colom staat.
400 </p>
401
402 </body>
403 </subsection>
404 <subsection>
405 <title>De swap partitie maken</title>
406 <body>
407
408 <p>
409 Laten we nu de swap partitie maken. Om dit te doen, type <c>n</c> om een nieuwe
410 partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat je een nieuwe
411 primaire partitie wil. Daarna type je <c>2</c> om de tweede primaire partitie
412 te maken, <path>/dev/hda2</path> in ons geval. Als hij vraagt om de eerste
413 cylinder, druk op enter. Als hij vraagt om de laatste cylinder, type
414 <c>+512M</c> om een partitie van 512MB te maken. Als je dit gedaan hebt, type
415 <c>t</c> om het partitie type in te stellen, <c>2</c> om de net gemaakte
416 partitie te selecteren en type <c>82</c> om het type "Linux swap" te kiezen.
417 Na deze stappen, zou <c>p</c> de partitie tabel moeten laten zien die er zo
418 uit ziet:
419 </p>
420
421 <pre caption="Partitie lijst na het maken van een swap partitie">
422 Command (m for help): <i>p</i>
423
424 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
425 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
426 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
427
428 Device Boot Start End Blocks Id System
429 /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
430 /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
431 </pre>
432
433 </body>
434 </subsection>
435 <subsection>
436 <title>De Root Partitie maken</title>
437 <body>
438
439 <p>
440 Eindelijk, laten we nu de root partitie maken. Om dit te doen, type <c>n</c>
441 om weer een nieuwe partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat
442 je een primaire partitie wil. Type daarna <c>3</c> om een derde primaire
443 partitie te maken, <path>/dev/hda3</path> in ons geval. Als gevraagd wordt om
444 de eerste cylinder, druk op enter. Daarna vraagt hij om de laatste cylinder,
445 druk wederom op enter om een partitie te maken die de schijf verder vult. Na
446 deze stappen, zou <c>p</c> in typen een partite tabel moeten geven die er zo
447 uit ziet:
448 </p>
449
450 <pre caption="Partitie lijst na het maken van de root partitie">
451 Command (m for help): <i>p</i>
452
453 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
454 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
455 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
456
457 Device Boot Start End Blocks Id System
458 /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
459 /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
460 /dev/hda3 82 3876 28690200 83 Linux
461 </pre>
462
463
464 </body>
465 </subsection>
466 <subsection>
467 <title>Het partitie ontwerp opslaan</title>
468 <body>
469
470 <p>
471 Om de partitie tabel op te slaan en <c>fdisk</c> af te sluiten, type <c>w</c>.
472 </p>
473
474 <pre caption="Opslaan en fdisk afsluiten">
475 Command (m for help): <i>w</i>
476 </pre>
477
478 <p>
479 Nu je partities gemaakt zijn, kun je doorgaan met <uri
480 link="#filesystems">Filesystems maken</uri>.
481 </p>
482
483 </body>
484 </subsection>
485 </section>
486 <section id="filesystems">
487 <title>Filesystems maken</title>
488 <subsection>
489 <title>Introductie</title>
490 <body>
491
492 <p>
493 Nu je partities gemaakt zijn, is het tijd om een filesystem er op te zetten.
494 Als het je niet interesseert wat voor filesystem je moet kiezen en tevreden
495 bent met wat we als standaard kiezen in dit handboek, ga verder met <uri
496 link="#filesystems-apply">Filesystems toepassen op een partitie</uri>
497 Als het je wel interesseert, lees dan verder...
498 </p>
499
500 </body>
501 </subsection>
502 <subsection>
503 <title>Filesystems?</title>
504 <body>
505
506 <p>
507 De Linux kernel ondersteunt verschillende filesystems. We zullen ext2, ext3,
508 ReiserFS, XFS en JFS uitleggen omdat deze het meest gebruikt worden op Linux
509 systemen.
510 </p>
511
512 <p>
513 <b>ext2</b> is een getest en echt Linux filesystem maar heeft geen metadata
514 journaling, wat betekent dat routine ext2 filesystem controles redelijk veel
515 tijd kunnen kosten. Er is nu een redelijke selectie van nieuwere journaled
516 filesystems die zeer snel gecontroleerd kunnen worden en dus worden verkozen
517 boven hun niet-journaled tegenstanders. Journaled filesystems voorkomen lange
518 vertragingen als je opstart en je een inconsistent filesystem hebt.
519 </p>
520
521 <p>
522 <b>ext3</b> is de journaled versie van het ext2 filesystem. Het heeft metadata
523 journaling voor een snel herstel naast anere uitgebreide journaling modes zoals
524 <e>full data</e> en <e>ordered</e> data journaling. ext3 is een zeer goed en
525 betrouwbaar filesystem. Het heeft extra <e>hashed b-tree index</e> optie die
526 hoge performance biedt in bijna iedere situatie. In het kort, ext3 is een
527 geweldig filesystem.
528 </p>
529
530 <p>
531 <b>ReiserFS</b> is een B*-boom gebaseerd filesystem welke een zeer goede
532 performance heeft. Verder veslaat hij ext2 en ext3 met factor 10x-15x bij
533 kleine bestanden (kleinder dan 4k). ReiserFS schaalt extreem goed en heeft
534 metadata journaling. Sinds kernel 2.4.18+ is ReiserFS bruikbaar voor algemeen
535 gebruik en voor extreme gevallen zoals grote filesystems, gebruik van veel
536 kleine bestanden, zeer grote bestanden en directories die duizenden bestanden
537 bevatten.
538 </p>
539
540 <p>
541 <b>XFS</b> is een filesystem met metadata journaling die met een robuste
542 feature-set komt en geoptimaliseerd is voor schaalbaarheid. We raden dit
543 alleen aan op Linux systemen met high-end SCSI en/of fibre channel opslag
544 en een UPS (Uninterruptible Power Supply) omdat XFS aggressief in-transit
545 data cacht in het geheugen. Slecht ontworpen programmas (die geen goede
546 voorbereidingen nemen bij het schrijven van bestanden naar de schijf en
547 daar zijn er redelijk veel van) kunnen een redelijk deel aan data verliezen
548 als het systeem onverwacht down gaat.
549 </p>
550
551 <p>
552 <b>JFS</b> is IBM's high-performance journaling filesystem. Het is recent
553 productie-klaar geworden en er is nog niet genoeg ervaring mee om er iets
554 (positief, noch negatief) over te zeggen.
555 </p>
556
557 </body>
558 </subsection>
559 <subsection id="filesystems-apply">
560 <title>Een filesystem toepassen op een partitie</title>
561 <body>
562
563 <p>
564 Om een filesystem op een partitie of volume te maken, zijn er tools beschikbaar
565 voor elk mogelijk filesystem:
566 </p>
567
568 <table>
569 <tr>
570 <th>Filesystem</th>
571 <th>Commando om te maken</th>
572 </tr>
573 <tr>
574 <ti>ext2</ti>
575 <ti><c>mke2fs</c></ti>
576 </tr>
577 <tr>
578 <ti>ext3</ti>
579 <ti><c>mke2fs -j</c></ti>
580 </tr>
581 <tr>
582 <ti>reiserfs</ti>
583 <ti><c>mkreiserfs</c></ti>
584 </tr>
585 <tr>
586 <ti>xfs</ti>
587 <ti><c>mkfs.xfs</c></ti>
588 </tr>
589 <tr>
590 <ti>jfs</ti>
591 <ti><c>mkfs.jfs</c></ti>
592 </tr>
593 </table>
594
595 <p>
596 Bijvoorbeeld, om van de boot partitie (<path>/dev/hda1</path> in ons geval)
597 ext2 te maken en de root partitie (<path>/dev/hda3</path> in ons geval) ext3
598 te maken, zou je dit gebruiken:
599 </p>
600
601 <pre caption="Een filesystem toepassen op een partitie">
602 # <i>mke2fs /dev/hda1</i>
603 # <i>mke2fs -j /dev/hda3</i>
604 </pre>
605
606 <p>
607 Maak nu de filesystems op je vers gemaakte partities (of logische volumes)
608 </p>
609
610 </body>
611 </subsection>
612 <subsection>
613 <title>De swap partitie activeren</title>
614 <body>
615
616 <p>
617 <c>mkswap</c> is het commando dat gebruikt wordt om swap partities te
618 initializeren:
619 </p>
620
621 <pre caption="De swap partitie initializeren">
622 # <i>mkswap /dev/hda2</i>
623 </pre>
624
625 <p>
626 Om de swap partitie te gebruiken, gebruik <c>swapon</c>:
627 </p>
628
629 <pre caption="Activeer de swap partitie">
630 # <i>swapon /dev/hda2</i>
631 </pre>
632
633 <p>
634 Maak en activeer de swap nu.
635 </p>
636
637 </body>
638 </subsection>
639 </section>
640 <section>
641 <title>Mounten</title>
642 <body>
643
644 <p>
645 Nu onze partities gemaakt zijn en een filesystem bevatten, is het tijd ze te
646 mounten. Gebruik het <c>mount</c> commando. Vergeet niet om de benodigde map
647 te maken waar je ze wil mounten. Als een voorbeeld mounten we de root en boot
648 partities:
649 </p>
650
651 <pre caption="De partities mounten">
652 # <i>mount /dev/hda3 /mnt/gentoo</i>
653 # <i>mkdir /mnt/gentoo/boot</i>
654 # <i>mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/boot</i>
655 </pre>
656
657 <note>
658 Als je je <path>/tmp</path> op een aparte partitie wil,
659 zorg dat de rechten goed staan na het mounten:
660 <c>chmod 1777 /mnt/gentoo/tmp</c>. Dit geld ook voor <path>/var/tmp</path>.
661 </note>
662
663 <p>
664 We zullen ook een proc filesystem (een virtuele interface met de kernel)
665 moeten mounten op <path>/proc</path>. Maar eerst moeten we onze bestanden op
666 de partities plaatsen.
667 </p>
668
669 <p>
670 Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=5">Installeren van de Gentoo
671 Installatie bestanden</uri>.
672 </p>
673
674 </body>
675 </section>
676 </sections>
677

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20