/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.5 - (show annotations) (download) (as text)
Mon Dec 6 09:40:37 2004 UTC (14 years, 3 months ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.4: +5 -6 lines
File MIME type: application/xml
#73268 - Numerous updates to NL handbook

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/www/www.gentoo.org/raw_cvs/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml,v 1.11 2004/09/14 11:55:12 swift Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>1.12</version>
12 <date>2004-09-25</date>
13
14 <section>
15 <title>Introductie van Block Devices</title>
16 <subsection>
17 <title>Block Devices</title>
18 <body>
19
20 <p>
21 We bekijken de schijf gedeeltes van Gentoo Linux en Linux in het algemeen,
22 Inclusief Linux filesystems, partities en block devices.
23 Dan, als je bekend bent met de ins en outs van schijven en filesystems, leiden
24 we je door het proces van het opzetten van partities en filesystems voor je
25 Gentoo Linux Installatie
26 </p>
27
28 <p>
29 Om te beginnen, zullen we <e>block devices</e> introduceren. Het meest bekende
30 block device is waarschijnlijk die van de eerste IDE schijf in een Linux
31 systeem, namelijk <path>/dev/hda</path>. Als je systeem SCSI of SATA schijven
32 gebruikt, dan zal je eerste harde schijf <path>/dev/sda</path> zijn.
33 </p>
34
35 <p>
36 De hierboven genoemde block devices stellen een abstracte interface naar de
37 schijf voor. Programmas kunnen deze block devices gebruiken om te communiceren
38 met de schijf zonder zich zorgen te hoeven maken of het een IDE, SCSI of iets
39 anders is. Het programma kan simpelweg de ruimte als een boel aangrenzende,
40 willekeurig te bereiken 512-byte blokken gebruiken.
41 </p>
42
43 </body>
44 </subsection>
45 <subsection>
46 <title>Partities</title>
47 <body>
48
49 <p>
50 Hoewel het theoretisch mogelijk is om een volledige schijf te gebruiken voor
51 je Linux systeem, wordt dit in de praktijk zelden gedaan. In plaats daarvan
52 worden ze opgesplitst in kleinere, makkelijker te beheren block devices. Op
53 x86 systemen, noemen we deze <e>partities</e>.
54 </p>
55
56 <p>
57 Partities worden in drie types opgedeeld:
58 <e>primary</e> (primaire), <e>extended</e> (uitgebreide) en <e>logical</e>
59 (logisch).
60 </p>
61
62 <p>
63 Een <e>primaire</e> partitie is een partitie die zijn informatie opslaat in
64 de MBR (master boot record). Omdat een MBR erg klein is (512 bytes) kunnen
65 er slechts 4 primaire partities worden gebruikt (bijvoorbeeld,
66 <path>/dev/hda1</path> tot <path>/dev/hda4</path>).
67 </p>
68
69 <p>
70 Een <e>uitgebreide</e> partitie is een speciale primare partitie (deze moet dus
71 een van de primaire partities zijn) die meerdere parties kan bevatten.
72 Oorspronkelijk bestonden deze niet, maar omdat vier partities te weinig waren,
73 breidde men het formatteringsschema uit zonder backward compatibility
74 te verliezen.
75 </p>
76
77 <p>
78 Een <e>logische</e> partitie is een partitie binnen de extended partitie. Hun
79 definities worden niet in de MBR gezet, maar binnen in de extended partitie.
80 </p>
81
82 </body>
83 </subsection>
84 <subsection>
85 <title>Geadvanceerde Opslag</title>
86 <body>
87
88 <p>
89 De x86 LiveCDs bieden ondersteuning voor EVMS en LVM2. EVMS en LVM2
90 vergrootten de flexibiliteit van je partitie indeling. Tijdens de installatie
91 instructies, zullen we ons richten op "normale" partities, maar het is goed
92 om te weten dat EVMS en LVM ook ondersteund worden.
93 </p>
94
95 </body>
96 </subsection>
97 </section>
98 <section>
99 <title>Een partitie schema ontwerpen</title>
100 <subsection>
101 <title>Standaard Partitie Schema</title>
102 <body>
103
104 <p>
105 Als je niet geinteresseerd bent in een partitie schema te tekenen voor je
106 systeem, dan kun je het partitie schema gebruiken wat we in dit boek gebruiken:
107 </p>
108
109 <table>
110 <tr>
111 <th>Partitie</th>
112 <th>Filesystem</th>
113 <th>Grootte</th>
114 <th>Beschrijving</th>
115 </tr>
116 <tr>
117 <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
118 <ti>ext2</ti>
119 <ti>32M</ti>
120 <ti>Boot partitie</ti>
121 </tr>
122 <tr>
123 <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
124 <ti>(swap)</ti>
125 <ti>512M</ti>
126 <ti>Swap partitie</ti>
127 </tr>
128 <tr>
129 <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
130 <ti>ext3</ti>
131 <ti>Rest van de schijf</ti>
132 <ti>Root partitie</ti>
133 </tr>
134 </table>
135
136 <p>
137 Als je wel wilt weten hoe groot een partitie moet zijn, of zelfs hoeveel
138 partities je nodig hebt, lees dan door. Zo niet, dan kun je doorgaan met
139 partitioneren van je schijf door het lezen van <uri link="#fdisk">fdisk
140 gebruiken om je schijf te partitioneren</uri>.
141 </p>
142
143 </body>
144 </subsection>
145 <subsection>
146 <title>Hoeveel en hoe groot?</title>
147 <body>
148
149 <p>
150 Het aantal partities hangt zeer sterk af van je omgeving. Bijvoorbeeld, als je
151 een heleboel gebruikers hebt, wil je waarschijnlijk je <path>/home</path>
152 gescheiden houden omdat het ten goede komt van je snelheid en veiligheid en
153 backups maken is een stuk makkelijker.
154 Als je Gentoo installeert als een mailserver, zou je <path>/var</path>
155 gescheiden moeten zijn omdat al je mails in <path>/var</path> staan.
156 Een goede keuze van je filesystem zal je snelheid flink verhogen.
157 Gameservers zullen een aparte <path>/opt</path> hebben omdat de meeste
158 gameservers daar geinstalleerd worden, vanwege dezelfde redenen als bij
159 <path>/home></path>: veiligheid en backups.
160 </p>
161
162 <p>
163 Zoals je kan zien, hangt het sterk af van je doel. Gescheiden partities of
164 volumes hebben de volgende voordelen:
165 </p>
166
167 <ul>
168 <li>
169 Je kan het best presterende filesystem kiezen voor iedere partite of volume
170 </li>
171 <li>
172 Je totale systeem kan niet vol zitten als een tool constant files naar
173 een partitie of volume probeert te schrijven
174 </li>
175 <li>
176 Zo nodig, file system controles worden beperkt in tijd, omdat meerdere
177 controles paralel kunnen worden uitgevoerd (hoewel dit voordeel vooral geldt
178 bij meerdere schijven dan meerdere partities)
179 </li>
180 <li>
181 Veiligheid kan worden verbeterd door het mounten van enkele partities of
182 volumes alleen-lezen, nosuid (setuid bits worden genegeerd), noexec
183 (uitvoerbare bits worden genegeerd) etc.
184 </li>
185 </ul>
186
187 <p>
188 Hoewel, meerdere partities hebben een groot nadeel: indien niet goed ingesteld,
189 kun je een systeem krijgen met veel vrije ruimte op de ene en niets op de
190 andere. Ook is er een 15-partities limiet voor SCSI en SATA.
191 </p>
192
193 <p>
194 Als een voorbeeld van partitioneren, zullen we je laten zien hoe je een
195 20Gb schijf die wordt gebruikt als een demonstratie laptop (met webserver,
196 mailserver, gnome, ...) partitioneert:
197 </p>
198
199 <pre caption="Voorbeeld filesystem gebruik">
200 Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
201 /dev/hda5 ext3 509M 132M 351M 28% /
202 /dev/hda2 ext3 5.0G 3.0G 1.8G 63% /home
203 /dev/hda7 ext3 7.9G 6.2G 1.3G 83% /usr
204 /dev/hda8 ext3 1011M 483M 477M 51% /opt
205 /dev/hda9 ext3 2.0G 607M 1.3G 32% /var
206 /dev/hda1 ext2 51M 17M 31M 36% /boot
207 /dev/hda6 swap 516M 12M 504M 2% &lt;niet gemount&gt;
208 <comment>(Ongepartioneerde ruimte voor toekomstig gebruik: 2 Gb)</comment>
209 </pre>
210
211 <p>
212 <path>/usr</path> is hier redelijk vol (83% gebruikt), maar als
213 alle software is geinstalleerd, groeit <path>/usr</path> niet meer zo veel.
214 Mensen denken misschien dat <path>/var</path> te groot is, maar Gentoo
215 compileert alle programmas in <path>/var/tmp/portage</path>, dus moet je
216 altijd op <path>/var</path> ten minste 1G vrije ruimte hebben als je niet te
217 grote programmas compileert en ten minste 3G vrij als je KDE of OpenOffice.org
218 zelf wil compileren.
219 </p>
220
221 </body>
222 </subsection>
223 </section>
224 <section id="fdisk">
225 <title>fdisk gebruiken om je schijf te partitioneren</title>
226 <subsection>
227 <body>
228
229 <p>
230 Het volgende deel beschrijft hoe je de eerder beschreven voorbeeld
231 ontwerp moet maken, namelijk:
232 </p>
233
234 <table>
235 <tr>
236 <th>Partitie</th>
237 <th>beschrijving</th>
238 </tr>
239 <tr>
240 <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
241 <ti>Boot partitie</ti>
242 </tr>
243 <tr>
244 <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
245 <ti>Swap partitie</ti>
246 </tr>
247 <tr>
248 <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
249 <ti>Root partitie</ti>
250 </tr>
251 </table>
252
253 <p>
254 Verander je partitie ontwerp zoals je zelf wil.
255 </p>
256
257 </body>
258 </subsection>
259 <subsection>
260 <title>Het huidige partitie ontwerp bekijken</title>
261 <body>
262
263 <p>
264 <c>fdisk</c> is een populaire en krachtige tool om je schijf op te delen
265 in partities. Start <c>fdisk</c> op je schijf (in ons voorbeeld is dat
266 <path>/dev/hda</path>):
267 </p>
268
269 <pre caption="Fdisk starten">
270 # <i>fdisk /dev/hda</i>
271 </pre>
272
273 <p>
274 Eenmaal in <c>fdisk</c>, zul je begroet worden door een prompt als deze:
275 </p>
276
277 <pre caption="fdisk prompt">
278 Command (m for help):
279 </pre>
280
281 <p>
282 Type <c>p</c> om je huidige partitie configuratie te zien:
283 </p>
284
285 <pre caption="Een voorbeel partitie configuratie">
286 Command (m for help): <i>p</i>
287
288 Disk /dev/hda: 240 heads, 63 sectors, 2184 cylinders
289 Units = cylinders of 15120 * 512 bytes
290
291 Device Boot Start End Blocks Id System
292 /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
293 /dev/hda2 15 49 264600 82 Linux swap
294 /dev/hda3 50 70 158760 83 Linux
295 /dev/hda4 71 2184 15981840 5 Extended
296 /dev/hda5 71 209 1050808+ 83 Linux
297 /dev/hda6 210 348 1050808+ 83 Linux
298 /dev/hda7 349 626 2101648+ 83 Linux
299 /dev/hda8 627 904 2101648+ 83 Linux
300 /dev/hda9 905 2184 9676768+ 83 Linux
301
302 Command (m for help):
303 </pre>
304
305 <p>
306 Deze schijf is geconfigureerd om zeven Linux filesystems (elke met een
307 partitie opgegeven als "Linux") en een swap partitie (opgegeven als
308 "Linux swap").
309 </p>
310
311 </body>
312 </subsection>
313 <subsection>
314 <title>Alle Partities verwijderen</title>
315 <body>
316
317 <p>
318 Om te beginnen zullen we eerst alle bestaande partities van de schijf
319 verwijderen. Type <c>d</c> om een partitie te verwijderen, bijvoorbeeld een
320 reeds bestaande <path>/dev/hda1</path>:
321 </p>
322
323 <pre caption="Een partitie verwijderen">
324 Command (m for help): <i>d</i>
325 Partition number (1-4): <i>1</i>
326 </pre>
327
328 <p>
329 De partitie is nu gemarkeerd om te verwijderen. Hij zal niet langer te
330 voorschijn komen als je <c>p</c> typt, maar hij zal niet verwijderd worden tot
331 je de veranderingen opslaat. Als je een fout hebt gemaakt en wil stoppen
332 zonder je veranderingen op te slaan, type onmiddelijk <c>q</c> en druk op
333 enter. Je partitie zal niet worden verwijderd.
334 </p>
335
336 <p>
337 Nu, er van uit gaande dat je inderdaad je partitie wil verwijderen, type
338 herhaaldelijk <c>p</c> om de partities te zien en daarna <c>d</c> met het
339 nummer dat je wil verwijderen. Uiteindelijk zul je eindigen met een lege
340 partitie tabel:
341 </p>
342
343 <pre caption="Een lege partitie tabel">
344 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
345 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
346 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
347
348 Device Boot Start End Blocks Id System
349
350 Command (m for help):
351 </pre>
352
353 <p>
354 Nu de partitie tabel in het geheugen leeg is, zijn we klaar om de partities
355 te maken. We zullen een standaard partitie schema gebruiken zoals eerder
356 besproken is. Natuurlijk ben je niet verplicht deze te volgen!
357 </p>
358
359 </body>
360 </subsection>
361 <subsection>
362 <title>De boot partitie maken</title>
363 <body>
364
365 <p>
366 Eerst zullen we een kleine boot partitie maken. Type <c>n</c> om een nieuwe
367 partitie te maken, daarna <c>p</c> om een primaire partitie te selecteren,
368 gevolgd door een <c>1</c> om de eerste primaire partitie te selecteren.
369 Als je gevraagd wordt om de eerste cylinder, druk op enter. Als ze om de
370 laatste cylinder vragen, type <c>+32M</c> om een partitie van 32 Mbyte te maken:
371 </p>
372
373 <pre caption="De boot partitie maken">
374 Command (m for help): <i>n</i>
375 Command action
376 e extended
377 p primary partition (1-4)
378 <i>p</i>
379 Partition number (1-4): <i>1</i>
380 First cylinder (1-3876, default 1): <comment>(Druk op Enter)</comment>
381 Using default value 1
382 Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-3876, default 3876): <i>+32M</i>
383 </pre>
384
385 <p>
386 Nu, als je <c>p</c> typt, zou je de volgende partitie printout moeten zien:
387 </p>
388
389 <pre caption="Gecreerde boot partitie">
390 Command (m for help): <i>p</i>
391
392 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
393 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
394 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
395
396 Device Boot Start End Blocks Id System
397 /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
398 </pre>
399
400 <p>
401 Deze partitie moet opstartbaar zijn. Type <c>a</c> om opstartbaar aan of uit
402 te zetten. Kies hierbij <c>1</c>. Als je nu weer <c>p</c> indrukt, zul je zien
403 dat een <path>*</path> in de "Boot" colom staat.
404 </p>
405
406 </body>
407 </subsection>
408 <subsection>
409 <title>De swap partitie maken</title>
410 <body>
411
412 <p>
413 Laten we nu de swap partitie maken. Om dit te doen, type <c>n</c> om een nieuwe
414 partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat je een nieuwe
415 primaire partitie wil. Daarna type je <c>2</c> om de tweede primaire partitie
416 te maken, <path>/dev/hda2</path> in ons geval. Als hij vraagt om de eerste
417 cylinder, druk op enter. Als hij vraagt om de laatste cylinder, type
418 <c>+512M</c> om een partitie van 512MB te maken. Als je dit gedaan hebt, type
419 <c>t</c> om het partitie type in te stellen, <c>2</c> om de net gemaakte
420 partitie te selecteren en type <c>82</c> om het type "Linux swap" te kiezen.
421 Na deze stappen, zou <c>p</c> de partitie tabel moeten laten zien die er zo
422 uit ziet:
423 </p>
424
425 <pre caption="Partitie lijst na het maken van een swap partitie">
426 Command (m for help): <i>p</i>
427
428 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
429 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
430 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
431
432 Device Boot Start End Blocks Id System
433 /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
434 /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
435 </pre>
436
437 </body>
438 </subsection>
439 <subsection>
440 <title>De Root Partitie maken</title>
441 <body>
442
443 <p>
444 Eindelijk, laten we nu de root partitie maken. Om dit te doen, type <c>n</c>
445 om weer een nieuwe partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat
446 je een primaire partitie wil. Type daarna <c>3</c> om een derde primaire
447 partitie te maken, <path>/dev/hda3</path> in ons geval. Als gevraagd wordt om
448 de eerste cylinder, druk op enter. Daarna vraagt hij om de laatste cylinder,
449 druk wederom op enter om een partitie te maken die de schijf verder vult. Na
450 deze stappen, zou <c>p</c> in typen een partite tabel moeten geven die er zo
451 uit ziet:
452 </p>
453
454 <pre caption="Partitie lijst na het maken van de root partitie">
455 Command (m for help): <i>p</i>
456
457 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
458 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
459 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
460
461 Device Boot Start End Blocks Id System
462 /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
463 /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
464 /dev/hda3 82 3876 28690200 83 Linux
465 </pre>
466
467
468 </body>
469 </subsection>
470 <subsection>
471 <title>Het partitie ontwerp opslaan</title>
472 <body>
473
474 <p>
475 Om de partitie tabel op te slaan en <c>fdisk</c> af te sluiten, type <c>w</c>.
476 </p>
477
478 <pre caption="Opslaan en fdisk afsluiten">
479 Command (m for help): <i>w</i>
480 </pre>
481
482 <p>
483 Nu je partities gemaakt zijn, kun je doorgaan met <uri
484 link="#filesystems">Filesystems maken</uri>.
485 </p>
486
487 </body>
488 </subsection>
489 </section>
490 <section id="filesystems">
491 <title>Filesystems maken</title>
492 <subsection>
493 <title>Introductie</title>
494 <body>
495
496 <p>
497 Nu je partities gemaakt zijn, is het tijd om een filesystem er op te zetten.
498 Als het je niet interesseert wat voor filesystem je moet kiezen en tevreden
499 bent met wat we als standaard kiezen in dit handboek, ga verder met <uri
500 link="#filesystems-apply">Filesystems toepassen op een partitie</uri>
501 Als het je wel interesseert, lees dan verder...
502 </p>
503
504 </body>
505 </subsection>
506 <subsection>
507 <title>Filesystems?</title>
508 <body>
509
510 <p>
511 De Linux kernel ondersteunt verschillende filesystems. We zullen ext2, ext3,
512 ReiserFS, XFS en JFS uitleggen omdat deze het meest gebruikt worden op Linux
513 systemen.
514 </p>
515
516 <p>
517 <b>ext2</b> is een getest en echt Linux filesystem maar heeft geen metadata
518 journaling, wat betekent dat routine ext2 filesystem controles redelijk veel
519 tijd kunnen kosten. Er is nu een redelijke selectie van nieuwere journaled
520 filesystems die zeer snel gecontroleerd kunnen worden en dus worden verkozen
521 boven hun niet-journaled tegenstanders. Journaled filesystems voorkomen lange
522 vertragingen als je opstart en je een inconsistent filesystem hebt.
523 </p>
524
525 <p>
526 <b>ext3</b> is de journaled versie van het ext2 filesystem. Het heeft metadata
527 journaling voor een snel herstel naast anere uitgebreide journaling modes zoals
528 <c>full data</c> en <c>ordered</c> data journaling. ext3 is een zeer goed en
529 betrouwbaar filesystem. Het heeft extra <c>hashed b-tree index</c> optie die
530 hoge performance biedt in bijna iedere situatie. In het kort, ext3 is een
531 geweldig filesystem.
532 </p>
533
534 <p>
535 <b>ReiserFS</b> is een B*-boom gebaseerd filesystem welke een zeer goede
536 performance heeft. Verder veslaat hij ext2 en ext3 met factor 10x-15x bij
537 kleine bestanden (kleinder dan 4k). ReiserFS schaalt extreem goed en heeft
538 metadata journaling. Sinds kernel 2.4.18+ is ReiserFS bruikbaar voor algemeen
539 gebruik en voor extreme gevallen zoals grote filesystems, gebruik van veel
540 kleine bestanden, zeer grote bestanden en directories die duizenden bestanden
541 bevatten.
542 </p>
543
544 <p>
545 <b>XFS</b> is een filesystem met metadata journaling die met een robuste
546 feature-set komt en geoptimaliseerd is voor schaalbaarheid. We raden dit
547 alleen aan op Linux systemen met high-end SCSI en/of fibre channel opslag
548 en een UPS (Uninterruptible Power Supply) omdat XFS aggressief in-transit
549 data cacht in het geheugen. Slecht ontworpen programmas (die geen goede
550 voorbereidingen nemen bij het schrijven van bestanden naar de schijf en
551 daar zijn er redelijk veel van) kunnen een redelijk deel aan data verliezen
552 als het systeem onverwacht down gaat.
553 </p>
554
555 <p>
556 <b>JFS</b> is IBM's high-performance journaling filesystem. Het is recent
557 productie-klaar geworden en er is nog niet genoeg ervaring mee om er iets
558 (positief, noch negatief) over te zeggen.
559 </p>
560
561 </body>
562 </subsection>
563 <subsection id="filesystems-apply">
564 <title>Een filesystem toepassen op een partitie</title>
565 <body>
566
567 <p>
568 Om een filesystem op een partitie of volume te maken, zijn er tools beschikbaar
569 voor elk mogelijk filesystem:
570 </p>
571
572 <table>
573 <tr>
574 <th>Filesystem</th>
575 <th>Commando om te maken</th>
576 </tr>
577 <tr>
578 <ti>ext2</ti>
579 <ti><c>mke2fs</c></ti>
580 </tr>
581 <tr>
582 <ti>ext3</ti>
583 <ti><c>mke2fs -j</c></ti>
584 </tr>
585 <tr>
586 <ti>reiserfs</ti>
587 <ti><c>mkreiserfs</c></ti>
588 </tr>
589 <tr>
590 <ti>xfs</ti>
591 <ti><c>mkfs.xfs</c></ti>
592 </tr>
593 <tr>
594 <ti>jfs</ti>
595 <ti><c>mkfs.jfs</c></ti>
596 </tr>
597 </table>
598
599 <p>
600 Bijvoorbeeld, om van de boot partitie (<path>/dev/hda1</path> in ons geval)
601 ext2 te maken en de root partitie (<path>/dev/hda3</path> in ons geval) ext3
602 te maken, zou je dit gebruiken:
603 </p>
604
605 <pre caption="Een filesystem toepassen op een partitie">
606 # <i>mke2fs /dev/hda1</i>
607 # <i>mke2fs -j /dev/hda3</i>
608 </pre>
609
610 <p>
611 Maak nu de filesystems op je vers gemaakte partities (of logische volumes)
612 </p>
613
614 </body>
615 </subsection>
616 <subsection>
617 <title>De swap partitie activeren</title>
618 <body>
619
620 <p>
621 <c>mkswap</c> is het commando dat gebruikt wordt om swap partities te
622 initializeren:
623 </p>
624
625 <pre caption="De swap partitie initializeren">
626 # <i>mkswap /dev/hda2</i>
627 </pre>
628
629 <p>
630 Om de swap partitie te gebruiken, gebruik <c>swapon</c>:
631 </p>
632
633 <pre caption="Activeer de swap partitie">
634 # <i>swapon /dev/hda2</i>
635 </pre>
636
637 <p>
638 Maak en activeer de swap nu.
639 </p>
640
641 </body>
642 </subsection>
643 </section>
644 <section>
645 <title>Mounten</title>
646 <body>
647
648 <p>
649 Nu onze partities gemaakt zijn en een filesystem bevatten, is het tijd ze te
650 mounten. Gebruik het <c>mount</c> commando. Vergeet niet om de benodigde map
651 te maken waar je ze wil mounten. Als een voorbeeld mounten we de root en boot
652 partities:
653 </p>
654
655 <pre caption="De partities mounten">
656 # <i>mount /dev/hda3 /mnt/gentoo</i>
657 # <i>mkdir /mnt/gentoo/boot</i>
658 # <i>mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/boot</i>
659 </pre>
660
661 <note>
662 Als je je <path>/tmp</path> op een aparte partitie wil,
663 zorg dat de rechten goed staan na het mounten:
664 <c>chmod 1777 /mnt/gentoo/tmp</c>. Dit geld ook voor <path>/var/tmp</path>.
665 </note>
666
667 <p>
668 We zullen ook een proc filesystem (een virtuele interface met de kernel)
669 moeten mounten op <path>/proc</path>. Maar eerst moeten we onze bestanden op
670 de partities plaatsen.
671 </p>
672
673 <p>
674 Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=5">Installeren van de Gentoo
675 Installatie bestanden</uri>.
676 </p>
677
678 </body>
679 </section>
680 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20