/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.8 - (show annotations) (download) (as text)
Thu Apr 7 22:12:06 2005 UTC (13 years, 10 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.7: +10 -5 lines
File MIME type: application/xml
Patch from #88289

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml,v 1.7 2005/02/20 19:46:01 swift Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>2.1</version>
12 <date>2005-03-28</date>
13
14 <section>
15 <title>Introductie van Block Devices</title>
16 <subsection>
17 <title>Block Devices</title>
18 <body>
19
20 <p>
21 We bekijken de schijf gedeeltes van Gentoo Linux en Linux in het algemeen,
22 Inclusief Linux filesystems, partities en block devices.
23 Dan, als je bekend bent met de ins en outs van schijven en filesystems, leiden
24 we je door het proces van het opzetten van partities en filesystems voor je
25 Gentoo Linux Installatie
26 </p>
27
28 <p>
29 Om te beginnen, zullen we <e>block devices</e> introduceren. Het meest bekende
30 block device is waarschijnlijk die van de eerste IDE schijf in een Linux
31 systeem, namelijk <path>/dev/hda</path>. Als je systeem SCSI of SATA schijven
32 gebruikt, dan zal je eerste harde schijf <path>/dev/sda</path> zijn.
33 </p>
34
35 <p>
36 De hierboven genoemde block devices stellen een abstracte interface naar de
37 schijf voor. Programmas kunnen deze block devices gebruiken om te communiceren
38 met de schijf zonder zich zorgen te hoeven maken of het een IDE, SCSI of iets
39 anders is. Het programma kan simpelweg de ruimte als een boel aangrenzende,
40 willekeurig te bereiken 512-byte blokken gebruiken.
41 </p>
42
43 </body>
44 </subsection>
45 <subsection>
46 <title>Partities</title>
47 <body>
48
49 <p>
50 Hoewel het theoretisch mogelijk is om een volledige schijf te gebruiken voor
51 je Linux systeem, wordt dit in de praktijk zelden gedaan. In plaats daarvan
52 worden ze opgesplitst in kleinere, makkelijker te beheren block devices. Op
53 x86 systemen, noemen we deze <e>partities</e>.
54 </p>
55
56 <p>
57 Partities worden in drie types opgedeeld:
58 <e>primary</e> (primaire), <e>extended</e> (uitgebreide) en <e>logical</e>
59 (logisch).
60 </p>
61
62 <p>
63 Een <e>primaire</e> partitie is een partitie die zijn informatie opslaat in
64 de MBR (master boot record). Omdat een MBR erg klein is (512 bytes) kunnen
65 er slechts 4 primaire partities worden gebruikt (bijvoorbeeld,
66 <path>/dev/hda1</path> tot <path>/dev/hda4</path>).
67 </p>
68
69 <p>
70 Een <e>uitgebreide</e> partitie is een speciale primare partitie (deze moet dus
71 een van de primaire partities zijn) die meerdere parties kan bevatten.
72 Oorspronkelijk bestonden deze niet, maar omdat vier partities te weinig waren,
73 breidde men het formatteringsschema uit zonder backward compatibility
74 te verliezen.
75 </p>
76
77 <p>
78 Een <e>logische</e> partitie is een partitie binnen de extended partitie. Hun
79 definities worden niet in de MBR gezet, maar binnen in de extended partitie.
80 </p>
81
82 </body>
83 </subsection>
84 <subsection>
85 <title>Geadvanceerde Opslag</title>
86 <body>
87
88 <p>
89 De x86 Installatie CDs bieden ondersteuning voor EVMS en LVM2. EVMS en LVM2
90 vergroten de flexibiliteit van je partitie indeling. Tijdens de installatie
91 instructies, zullen we ons richten op "normale" partities, maar het is goed
92 om te weten dat EVMS en LVM ook ondersteund worden.
93 </p>
94
95 </body>
96 </subsection>
97 </section>
98 <section>
99 <title>Een partitie schema ontwerpen</title>
100 <subsection>
101 <title>Standaard Partitie Schema</title>
102 <body>
103
104 <p>
105 Als je niet geinteresseerd bent in een partitie schema te tekenen voor je
106 systeem, dan kun je het partitie schema gebruiken wat we in dit boek gebruiken:
107 </p>
108
109 <table>
110 <tr>
111 <th>Partitie</th>
112 <th>Filesystem</th>
113 <th>Grootte</th>
114 <th>Beschrijving</th>
115 </tr>
116 <tr>
117 <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
118 <ti>ext2</ti>
119 <ti>32M</ti>
120 <ti>Boot partitie</ti>
121 </tr>
122 <tr>
123 <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
124 <ti>(swap)</ti>
125 <ti>512M</ti>
126 <ti>Swap partitie</ti>
127 </tr>
128 <tr>
129 <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
130 <ti>ext3</ti>
131 <ti>Rest van de schijf</ti>
132 <ti>Root partitie</ti>
133 </tr>
134 </table>
135
136 <p>
137 Als je wel wilt weten hoe groot een partitie moet zijn, of zelfs hoeveel
138 partities je nodig hebt, lees dan door. Zo niet, dan kun je doorgaan met
139 partitioneren van je schijf door het lezen van <uri link="#fdisk">fdisk
140 gebruiken om je schijf te partitioneren</uri>.
141 </p>
142
143 </body>
144 </subsection>
145 <subsection>
146 <title>Hoeveel en hoe groot?</title>
147 <body>
148
149 <p>
150 Het aantal partities hangt zeer sterk af van je omgeving. Bijvoorbeeld, als je
151 een heleboel gebruikers hebt, wil je waarschijnlijk je <path>/home</path>
152 gescheiden houden omdat het ten goede komt van je snelheid en veiligheid en
153 backups maken is een stuk makkelijker.
154 Als je Gentoo installeert als een mailserver, zou je <path>/var</path>
155 gescheiden moeten zijn omdat al je mails in <path>/var</path> staan.
156 Een goede keuze van je filesystem zal je snelheid flink verhogen.
157 Gameservers zullen een aparte <path>/opt</path> hebben omdat de meeste
158 gameservers daar geinstalleerd worden, vanwege dezelfde redenen als bij
159 <path>/home></path>: veiligheid en backups.
160 </p>
161
162 <p>
163 Zoals je kan zien, hangt het sterk af van je doel. Gescheiden partities of
164 volumes hebben de volgende voordelen:
165 </p>
166
167 <ul>
168 <li>
169 Je kan het best presterende filesystem kiezen voor iedere partite of volume
170 </li>
171 <li>
172 Je totale systeem kan niet vol zitten als een tool constant files naar
173 een partitie of volume probeert te schrijven
174 </li>
175 <li>
176 Zo nodig, file system controles worden beperkt in tijd, omdat meerdere
177 controles paralel kunnen worden uitgevoerd (hoewel dit voordeel vooral geldt
178 bij meerdere schijven dan meerdere partities)
179 </li>
180 <li>
181 Veiligheid kan worden verbeterd door het mounten van enkele partities of
182 volumes alleen-lezen, nosuid (setuid bits worden genegeerd), noexec
183 (uitvoerbare bits worden genegeerd) etc.
184 </li>
185 </ul>
186
187 <p>
188 Hoewel, meerdere partities hebben een groot nadeel: indien niet goed ingesteld,
189 kun je een systeem krijgen met veel vrije ruimte op de ene en niets op de
190 andere. Ook is er een 15-partities limiet voor SCSI en SATA.
191 </p>
192
193 <p>
194 Als een voorbeeld van partitioneren, zullen we je laten zien hoe je een
195 20Gb schijf die wordt gebruikt als een demonstratie laptop (met webserver,
196 mailserver, gnome, ...) partitioneert:
197 </p>
198
199 <pre caption="Voorbeeld filesystem gebruik">
200 $ <i>df -h</i>
201 Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
202 /dev/hda5 ext3 509M 132M 351M 28% /
203 /dev/hda2 ext3 5.0G 3.0G 1.8G 63% /home
204 /dev/hda7 ext3 7.9G 6.2G 1.3G 83% /usr
205 /dev/hda8 ext3 1011M 483M 477M 51% /opt
206 /dev/hda9 ext3 2.0G 607M 1.3G 32% /var
207 /dev/hda1 ext2 51M 17M 31M 36% /boot
208 /dev/hda6 swap 516M 12M 504M 2% &lt;niet gemount&gt;
209 <comment>(Ongepartioneerde ruimte voor toekomstig gebruik: 2 Gb)</comment>
210 </pre>
211
212 <p>
213 <path>/usr</path> is hier redelijk vol (83% gebruikt), maar als
214 alle software is geinstalleerd, groeit <path>/usr</path> niet meer zo veel.
215 Mensen denken misschien dat <path>/var</path> te groot is, maar Gentoo
216 compileert alle programmas in <path>/var/tmp/portage</path>, dus moet je
217 altijd op <path>/var</path> ten minste 1G vrije ruimte hebben als je niet te
218 grote programmas compileert en ten minste 3G vrij als je KDE of OpenOffice.org
219 zelf wil compileren.
220 </p>
221
222 </body>
223 </subsection>
224 </section>
225 <section id="fdisk">
226 <title>fdisk gebruiken om je schijf te partitioneren</title>
227 <subsection>
228 <body>
229
230 <p>
231 Het volgende deel beschrijft hoe je de eerder beschreven voorbeeld
232 ontwerp moet maken, namelijk:
233 </p>
234
235 <table>
236 <tr>
237 <th>Partitie</th>
238 <th>beschrijving</th>
239 </tr>
240 <tr>
241 <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
242 <ti>Boot partitie</ti>
243 </tr>
244 <tr>
245 <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
246 <ti>Swap partitie</ti>
247 </tr>
248 <tr>
249 <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
250 <ti>Root partitie</ti>
251 </tr>
252 </table>
253
254 <p>
255 Verander je partitie ontwerp zoals je zelf wil.
256 </p>
257
258 </body>
259 </subsection>
260 <subsection>
261 <title>Het huidige partitie ontwerp bekijken</title>
262 <body>
263
264 <p>
265 <c>fdisk</c> is een populaire en krachtige tool om je schijf op te delen
266 in partities. Start <c>fdisk</c> op je schijf (in ons voorbeeld is dat
267 <path>/dev/hda</path>):
268 </p>
269
270 <pre caption="Fdisk starten">
271 # <i>fdisk /dev/hda</i>
272 </pre>
273
274 <p>
275 Eenmaal in <c>fdisk</c>, zul je begroet worden door een prompt als deze:
276 </p>
277
278 <pre caption="fdisk prompt">
279 Command (m for help):
280 </pre>
281
282 <p>
283 Type <c>p</c> om je huidige partitie configuratie te zien:
284 </p>
285
286 <pre caption="Een voorbeel partitie configuratie">
287 Command (m for help): <i>p</i>
288
289 Disk /dev/hda: 240 heads, 63 sectors, 2184 cylinders
290 Units = cylinders of 15120 * 512 bytes
291
292 Device Boot Start End Blocks Id System
293 /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
294 /dev/hda2 15 49 264600 82 Linux swap
295 /dev/hda3 50 70 158760 83 Linux
296 /dev/hda4 71 2184 15981840 5 Extended
297 /dev/hda5 71 209 1050808+ 83 Linux
298 /dev/hda6 210 348 1050808+ 83 Linux
299 /dev/hda7 349 626 2101648+ 83 Linux
300 /dev/hda8 627 904 2101648+ 83 Linux
301 /dev/hda9 905 2184 9676768+ 83 Linux
302
303 Command (m for help):
304 </pre>
305
306 <p>
307 Deze schijf is geconfigureerd om zeven Linux filesystems (elke met een
308 partitie opgegeven als "Linux") en een swap partitie (opgegeven als
309 "Linux swap").
310 </p>
311
312 </body>
313 </subsection>
314 <subsection>
315 <title>Alle Partities verwijderen</title>
316 <body>
317
318 <p>
319 Om te beginnen zullen we eerst alle bestaande partities van de schijf
320 verwijderen. Type <c>d</c> om een partitie te verwijderen, bijvoorbeeld een
321 reeds bestaande <path>/dev/hda1</path>:
322 </p>
323
324 <pre caption="Een partitie verwijderen">
325 Command (m for help): <i>d</i>
326 Partition number (1-4): <i>1</i>
327 </pre>
328
329 <p>
330 De partitie is nu gemarkeerd om te verwijderen. Hij zal niet langer te
331 voorschijn komen als je <c>p</c> typt, maar hij zal niet verwijderd worden tot
332 je de veranderingen opslaat. Als je een fout hebt gemaakt en wil stoppen
333 zonder je veranderingen op te slaan, type onmiddelijk <c>q</c> en druk op
334 enter. Je partitie zal niet worden verwijderd.
335 </p>
336
337 <p>
338 Nu, er van uit gaande dat je inderdaad je partitie wil verwijderen, type
339 herhaaldelijk <c>p</c> om de partities te zien en daarna <c>d</c> met het
340 nummer dat je wil verwijderen. Uiteindelijk zul je eindigen met een lege
341 partitie tabel:
342 </p>
343
344 <pre caption="Een lege partitie tabel">
345 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
346 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
347 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
348
349 Device Boot Start End Blocks Id System
350
351 Command (m for help):
352 </pre>
353
354 <p>
355 Nu de partitie tabel in het geheugen leeg is, zijn we klaar om de partities
356 te maken. We zullen een standaard partitie schema gebruiken zoals eerder
357 besproken is. Natuurlijk ben je niet verplicht deze te volgen!
358 </p>
359
360 </body>
361 </subsection>
362 <subsection>
363 <title>De boot partitie maken</title>
364 <body>
365
366 <p>
367 Eerst zullen we een kleine boot partitie maken. Type <c>n</c> om een nieuwe
368 partitie te maken, daarna <c>p</c> om een primaire partitie te selecteren,
369 gevolgd door een <c>1</c> om de eerste primaire partitie te selecteren.
370 Als je gevraagd wordt om de eerste cylinder, druk op enter. Als ze om de
371 laatste cylinder vragen, type <c>+32M</c> om een partitie van 32 Mbyte te maken:
372 </p>
373
374 <pre caption="De boot partitie maken">
375 Command (m for help): <i>n</i>
376 Command action
377 e extended
378 p primary partition (1-4)
379 <i>p</i>
380 Partition number (1-4): <i>1</i>
381 First cylinder (1-3876, default 1): <comment>(Druk op Enter)</comment>
382 Using default value 1
383 Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-3876, default 3876): <i>+32M</i>
384 </pre>
385
386 <p>
387 Nu, als je <c>p</c> typt, zou je de volgende partitie printout moeten zien:
388 </p>
389
390 <pre caption="Gecreerde boot partitie">
391 Command (m for help): <i>p</i>
392
393 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
394 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
395 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
396
397 Device Boot Start End Blocks Id System
398 /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
399 </pre>
400
401 <p>
402 Deze partitie moet opstartbaar zijn. Type <c>a</c> om opstartbaar aan of uit
403 te zetten. Kies hierbij <c>1</c>. Als je nu weer <c>p</c> indrukt, zul je zien
404 dat een <path>*</path> in de "Boot" colom staat.
405 </p>
406
407 </body>
408 </subsection>
409 <subsection>
410 <title>De swap partitie maken</title>
411 <body>
412
413 <p>
414 Laten we nu de swap partitie maken. Om dit te doen, type <c>n</c> om een nieuwe
415 partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat je een nieuwe
416 primaire partitie wil. Daarna type je <c>2</c> om de tweede primaire partitie
417 te maken, <path>/dev/hda2</path> in ons geval. Als hij vraagt om de eerste
418 cylinder, druk op enter. Als hij vraagt om de laatste cylinder, type
419 <c>+512M</c> om een partitie van 512MB te maken. Als je dit gedaan hebt, type
420 <c>t</c> om het partitie type in te stellen, <c>2</c> om de net gemaakte
421 partitie te selecteren en type <c>82</c> om het type "Linux swap" te kiezen.
422 Na deze stappen, zou <c>p</c> de partitie tabel moeten laten zien die er zo
423 uit ziet:
424 </p>
425
426 <pre caption="Partitie lijst na het maken van een swap partitie">
427 Command (m for help): <i>p</i>
428
429 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
430 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
431 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
432
433 Device Boot Start End Blocks Id System
434 /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
435 /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
436 </pre>
437
438 </body>
439 </subsection>
440 <subsection>
441 <title>De Root Partitie maken</title>
442 <body>
443
444 <p>
445 Eindelijk, laten we nu de root partitie maken. Om dit te doen, type <c>n</c>
446 om weer een nieuwe partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat
447 je een primaire partitie wil. Type daarna <c>3</c> om een derde primaire
448 partitie te maken, <path>/dev/hda3</path> in ons geval. Als gevraagd wordt om
449 de eerste cylinder, druk op enter. Daarna vraagt hij om de laatste cylinder,
450 druk wederom op enter om een partitie te maken die de schijf verder vult. Na
451 deze stappen, zou <c>p</c> in typen een partite tabel moeten geven die er zo
452 uit ziet:
453 </p>
454
455 <pre caption="Partitie lijst na het maken van de root partitie">
456 Command (m for help): <i>p</i>
457
458 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
459 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
460 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
461
462 Device Boot Start End Blocks Id System
463 /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
464 /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
465 /dev/hda3 82 3876 28690200 83 Linux
466 </pre>
467
468
469 </body>
470 </subsection>
471 <subsection>
472 <title>Het partitie ontwerp opslaan</title>
473 <body>
474
475 <p>
476 Om de partitie tabel op te slaan en <c>fdisk</c> af te sluiten, type <c>w</c>.
477 </p>
478
479 <pre caption="Opslaan en fdisk afsluiten">
480 Command (m for help): <i>w</i>
481 </pre>
482
483 <p>
484 Nu je partities gemaakt zijn, kun je doorgaan met <uri
485 link="#filesystems">Filesystems maken</uri>.
486 </p>
487
488 </body>
489 </subsection>
490 </section>
491 <section id="filesystems">
492 <title>Filesystems maken</title>
493 <subsection>
494 <title>Introductie</title>
495 <body>
496
497 <p>
498 Nu je partities gemaakt zijn, is het tijd om een filesystem er op te zetten.
499 Als het je niet interesseert wat voor filesystem je moet kiezen en tevreden
500 bent met wat we als standaard kiezen in dit handboek, ga verder met <uri
501 link="#filesystems-apply">Filesystems toepassen op een partitie</uri>
502 Als het je wel interesseert, lees dan verder...
503 </p>
504
505 </body>
506 </subsection>
507 <subsection>
508 <title>Filesystems?</title>
509 <body>
510
511 <p>
512 De Linux kernel ondersteunt verschillende filesystems. We zullen ext2, ext3,
513 ReiserFS, XFS en JFS uitleggen omdat deze het meest gebruikt worden op Linux
514 systemen.
515 </p>
516
517 <p>
518 <b>ext2</b> is een getest en echt Linux filesystem maar heeft geen metadata
519 journaling, wat betekent dat routine ext2 filesystem controles redelijk veel
520 tijd kunnen kosten. Er is nu een redelijke selectie van nieuwere journaled
521 filesystems die zeer snel gecontroleerd kunnen worden en dus worden verkozen
522 boven hun niet-journaled tegenstanders. Journaled filesystems voorkomen lange
523 vertragingen als je opstart en je een inconsistent filesystem hebt.
524 </p>
525
526 <p>
527 <b>ext3</b> is de journaled versie van het ext2 filesystem. Het heeft metadata
528 journaling voor een snel herstel naast anere uitgebreide journaling modes zoals
529 <c>full data</c> en <c>ordered</c> data journaling. ext3 is een zeer goed en
530 betrouwbaar filesystem. Het heeft extra <c>hashed b-tree index</c> optie die
531 hoge performance biedt in bijna iedere situatie. In het kort, ext3 is een
532 geweldig filesystem.
533 </p>
534
535 <p>
536 <b>ReiserFS</b> is een B*-boom gebaseerd filesystem welke een zeer goede
537 performance heeft. Verder veslaat hij ext2 en ext3 met factor 10x-15x bij
538 kleine bestanden (kleinder dan 4k). ReiserFS schaalt extreem goed en heeft
539 metadata journaling. Sinds kernel 2.4.18+ is ReiserFS bruikbaar voor algemeen
540 gebruik en voor extreme gevallen zoals grote filesystems, gebruik van veel
541 kleine bestanden, zeer grote bestanden en directories die duizenden bestanden
542 bevatten.
543 </p>
544
545 <p>
546 <b>XFS</b> is een filesystem met metadata journaling die met een robuste
547 feature-set komt en geoptimaliseerd is voor schaalbaarheid. We raden dit
548 alleen aan op Linux systemen met high-end SCSI en/of fibre channel opslag
549 en een UPS (Uninterruptible Power Supply) omdat XFS aggressief in-transit
550 data cacht in het geheugen. Slecht ontworpen programmas (die geen goede
551 voorbereidingen nemen bij het schrijven van bestanden naar de schijf en
552 daar zijn er redelijk veel van) kunnen een redelijk deel aan data verliezen
553 als het systeem onverwacht down gaat.
554 </p>
555
556 <p>
557 <b>JFS</b> is IBM's high-performance journaling filesystem. Het is recent
558 productie-klaar geworden en er is nog niet genoeg ervaring mee om er iets
559 (positief, noch negatief) over te zeggen.
560 </p>
561
562 </body>
563 </subsection>
564 <subsection id="filesystems-apply">
565 <title>Een filesystem toepassen op een partitie</title>
566 <body>
567
568 <p>
569 Om een filesystem op een partitie of volume te maken, zijn er tools beschikbaar
570 voor elk mogelijk filesystem:
571 </p>
572
573 <table>
574 <tr>
575 <th>Filesystem</th>
576 <th>Commando om te maken</th>
577 </tr>
578 <tr>
579 <ti>ext2</ti>
580 <ti><c>mke2fs</c></ti>
581 </tr>
582 <tr>
583 <ti>ext3</ti>
584 <ti><c>mke2fs -j</c></ti>
585 </tr>
586 <tr>
587 <ti>reiserfs</ti>
588 <ti><c>mkreiserfs</c></ti>
589 </tr>
590 <tr>
591 <ti>xfs</ti>
592 <ti><c>mkfs.xfs</c></ti>
593 </tr>
594 <tr>
595 <ti>jfs</ti>
596 <ti><c>mkfs.jfs</c></ti>
597 </tr>
598 </table>
599
600 <p>
601 Bijvoorbeeld, om van de boot partitie (<path>/dev/hda1</path> in ons geval)
602 ext2 te maken en de root partitie (<path>/dev/hda3</path> in ons geval) ext3
603 te maken, zou je dit gebruiken:
604 </p>
605
606 <pre caption="Een filesystem toepassen op een partitie">
607 # <i>mke2fs /dev/hda1</i>
608 # <i>mke2fs -j /dev/hda3</i>
609 </pre>
610
611 <p>
612 Maak nu de filesystems op je vers gemaakte partities (of logische volumes)
613 </p>
614
615 </body>
616 </subsection>
617 <subsection>
618 <title>De swap partitie activeren</title>
619 <body>
620
621 <p>
622 <c>mkswap</c> is het commando dat gebruikt wordt om swap partities te
623 initializeren:
624 </p>
625
626 <pre caption="De swap partitie initializeren">
627 # <i>mkswap /dev/hda2</i>
628 </pre>
629
630 <p>
631 Om de swap partitie te gebruiken, gebruik <c>swapon</c>:
632 </p>
633
634 <pre caption="Activeer de swap partitie">
635 # <i>swapon /dev/hda2</i>
636 </pre>
637
638 <p>
639 Maak en activeer met behulp van de bovenstaande commandos de swap nu.
640 </p>
641
642 </body>
643 </subsection>
644 </section>
645 <section>
646 <title>Mounten</title>
647 <body>
648
649 <p>
650 Nu onze partities gemaakt zijn en een filesystem bevatten, is het tijd ze te
651 mounten. Gebruik het <c>mount</c> commando. Vergeet niet om de benodigde map
652 te maken waar je ze wil mounten. Als een voorbeeld mounten we de root en boot
653 partities:
654 </p>
655
656 <warn>
657 Door een bug in het e2fsprogs-pakket, dien je expliciet de <c>mount -t ext3</c>
658 te gebruiken indien je een ext3 filesystem gebruikt.
659 </warn>
660
661 <pre caption="De partities mounten">
662 # <i>mount /dev/hda3 /mnt/gentoo</i>
663 # <i>mkdir /mnt/gentoo/boot</i>
664 # <i>mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/boot</i>
665 </pre>
666
667 <note>
668 Als je je <path>/tmp</path> op een aparte partitie wil,
669 zorg dat de rechten goed staan na het mounten:
670 <c>chmod 1777 /mnt/gentoo/tmp</c>. Dit geld ook voor <path>/var/tmp</path>.
671 </note>
672
673 <p>
674 We zullen ook een proc filesystem (een virtuele interface met de kernel)
675 moeten mounten op <path>/proc</path>. Maar eerst moeten we onze bestanden op
676 de partities plaatsen.
677 </p>
678
679 <p>
680 Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=5">Installeren van de Gentoo
681 Installatie bestanden</uri>.
682 </p>
683
684 </body>
685 </section>
686 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20