/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.9 - (show annotations) (download) (as text)
Thu Jun 23 15:46:08 2005 UTC (13 years, 7 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.8: +8 -5 lines
File MIME type: application/xml
Updates from #96872

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6
7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml,v 1.8 2005/04/07 22:12:06 neysx Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>2.2</version>
12 <date>2005-06-10</date>
13
14 <section>
15 <title>Introductie van Block Devices</title>
16 <subsection>
17 <title>Block Devices</title>
18 <body>
19
20 <p>
21 We bekijken de schijf gedeeltes van Gentoo Linux en Linux in het algemeen,
22 Inclusief Linux filesystems, partities en block devices.
23 Dan, als je bekend bent met de ins en outs van schijven en filesystems, leiden
24 we je door het proces van het opzetten van partities en filesystems voor je
25 Gentoo Linux Installatie
26 </p>
27
28 <p>
29 Om te beginnen, zullen we <e>block devices</e> introduceren. Het meest bekende
30 block device is waarschijnlijk die van de eerste IDE schijf in een Linux
31 systeem, namelijk <path>/dev/hda</path>. Als je systeem SCSI of SATA schijven
32 gebruikt, dan zal je eerste harde schijf <path>/dev/sda</path> zijn.
33 </p>
34
35 <p>
36 De hierboven genoemde block devices stellen een abstracte interface naar de
37 schijf voor. Programmas kunnen deze block devices gebruiken om te communiceren
38 met de schijf zonder zich zorgen te hoeven maken of het een IDE, SCSI of iets
39 anders is. Het programma kan simpelweg de ruimte als een boel aangrenzende,
40 willekeurig te bereiken 512-byte blokken gebruiken.
41 </p>
42
43 </body>
44 </subsection>
45 <subsection>
46 <title>Partities</title>
47 <body>
48
49 <p>
50 Hoewel het theoretisch mogelijk is om een volledige schijf te gebruiken voor
51 je Linux systeem, wordt dit in de praktijk zelden gedaan. In plaats daarvan
52 worden ze opgesplitst in kleinere, makkelijker te beheren block devices. Op
53 x86 systemen, noemen we deze <e>partities</e>.
54 </p>
55
56 <p>
57 Partities worden in drie types opgedeeld:
58 <e>primary</e> (primaire), <e>extended</e> (uitgebreide) en <e>logical</e>
59 (logisch).
60 </p>
61
62 <p>
63 Een <e>primaire</e> partitie is een partitie die zijn informatie opslaat in
64 de MBR (master boot record). Omdat een MBR erg klein is (512 bytes) kunnen
65 er slechts 4 primaire partities worden gebruikt (bijvoorbeeld,
66 <path>/dev/hda1</path> tot <path>/dev/hda4</path>).
67 </p>
68
69 <p>
70 Een <e>uitgebreide</e> partitie is een speciale primare partitie (deze moet dus
71 een van de primaire partities zijn) die meerdere parties kan bevatten.
72 Oorspronkelijk bestonden deze niet, maar omdat vier partities te weinig waren,
73 breidde men het formatteringsschema uit zonder backward compatibility
74 te verliezen.
75 </p>
76
77 <p>
78 Een <e>logische</e> partitie is een partitie binnen de extended partitie. Hun
79 definities worden niet in de MBR gezet, maar binnen in de extended partitie.
80 </p>
81
82 </body>
83 </subsection>
84 <subsection>
85 <title>Geadvanceerde Opslag</title>
86 <body>
87
88 <p>
89 De x86 Installatie CDs bieden ondersteuning voor EVMS en LVM2. EVMS en LVM2
90 vergroten de flexibiliteit van je partitie indeling. Tijdens de installatie
91 instructies, zullen we ons richten op "normale" partities, maar het is goed
92 om te weten dat EVMS en LVM ook ondersteund worden.
93 </p>
94
95 </body>
96 </subsection>
97 </section>
98 <section>
99 <title>Een partitie schema ontwerpen</title>
100 <subsection>
101 <title>Standaard Partitie Schema</title>
102 <body>
103
104 <p>
105 Als je niet geinteresseerd bent in een partitie schema te tekenen voor je
106 systeem, dan kun je het partitie schema gebruiken wat we in dit boek gebruiken:
107 </p>
108
109 <table>
110 <tr>
111 <th>Partitie</th>
112 <th>Filesystem</th>
113 <th>Grootte</th>
114 <th>Beschrijving</th>
115 </tr>
116 <tr>
117 <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
118 <ti>ext2</ti>
119 <ti>32M</ti>
120 <ti>Boot partitie</ti>
121 </tr>
122 <tr>
123 <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
124 <ti>(swap)</ti>
125 <ti>512M</ti>
126 <ti>Swap partitie</ti>
127 </tr>
128 <tr>
129 <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
130 <ti>ext3</ti>
131 <ti>Rest van de schijf</ti>
132 <ti>Root partitie</ti>
133 </tr>
134 </table>
135
136 <p>
137 Als je wel wilt weten hoe groot een partitie moet zijn, of zelfs hoeveel
138 partities je nodig hebt, lees dan door. Zo niet, dan kun je doorgaan met
139 partitioneren van je schijf door het lezen van <uri link="#fdisk">fdisk
140 gebruiken om je schijf te partitioneren</uri>.
141 </p>
142
143 </body>
144 </subsection>
145 <subsection>
146 <title>Hoeveel en hoe groot?</title>
147 <body>
148
149 <p>
150 Het aantal partities hangt zeer sterk af van je omgeving. Bijvoorbeeld, als je
151 een heleboel gebruikers hebt, wil je waarschijnlijk je <path>/home</path>
152 gescheiden houden omdat het ten goede komt van je snelheid en veiligheid en
153 backups maken is een stuk makkelijker.
154 Als je Gentoo installeert als een mailserver, zou je <path>/var</path>
155 gescheiden moeten zijn omdat al je mails in <path>/var</path> staan.
156 Een goede keuze van je filesystem zal je snelheid flink verhogen.
157 Gameservers zullen een aparte <path>/opt</path> hebben omdat de meeste
158 gameservers daar geinstalleerd worden, vanwege dezelfde redenen als bij
159 <path>/home></path>: veiligheid en backups. Je wil <path>/usr</path> groot
160 houden: het zal niet alleen het grootste deel van de applicaties bevatten, de
161 Portage boom op zich neemt ongeveer 500 Mbyte in beslag, exclusief de
162 verschillende broncodes die er in opgeslagen staan.
163 </p>
164
165 <p>
166 Zoals je kan zien, hangt het sterk af van je doel. Gescheiden partities of
167 volumes hebben de volgende voordelen:
168 </p>
169
170 <ul>
171 <li>
172 Je kan het best presterende filesystem kiezen voor iedere partite of volume
173 </li>
174 <li>
175 Je totale systeem kan niet vol zitten als een tool constant files naar
176 een partitie of volume probeert te schrijven
177 </li>
178 <li>
179 Zo nodig, file system controles worden beperkt in tijd, omdat meerdere
180 controles paralel kunnen worden uitgevoerd (hoewel dit voordeel vooral geldt
181 bij meerdere schijven dan meerdere partities)
182 </li>
183 <li>
184 Veiligheid kan worden verbeterd door het mounten van enkele partities of
185 volumes alleen-lezen, nosuid (setuid bits worden genegeerd), noexec
186 (uitvoerbare bits worden genegeerd) etc.
187 </li>
188 </ul>
189
190 <p>
191 Hoewel, meerdere partities hebben een groot nadeel: indien niet goed ingesteld,
192 kun je een systeem krijgen met veel vrije ruimte op de ene en niets op de
193 andere. Ook is er een 15-partities limiet voor SCSI en SATA.
194 </p>
195
196 <p>
197 Als een voorbeeld van partitioneren, zullen we je laten zien hoe je een
198 20Gb schijf die wordt gebruikt als een demonstratie laptop (met webserver,
199 mailserver, gnome, ...) partitioneert:
200 </p>
201
202 <pre caption="Voorbeeld filesystem gebruik">
203 $ <i>df -h</i>
204 Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
205 /dev/hda5 ext3 509M 132M 351M 28% /
206 /dev/hda2 ext3 5.0G 3.0G 1.8G 63% /home
207 /dev/hda7 ext3 7.9G 6.2G 1.3G 83% /usr
208 /dev/hda8 ext3 1011M 483M 477M 51% /opt
209 /dev/hda9 ext3 2.0G 607M 1.3G 32% /var
210 /dev/hda1 ext2 51M 17M 31M 36% /boot
211 /dev/hda6 swap 516M 12M 504M 2% &lt;niet gemount&gt;
212 <comment>(Ongepartioneerde ruimte voor toekomstig gebruik: 2 Gb)</comment>
213 </pre>
214
215 <p>
216 <path>/usr</path> is hier redelijk vol (83% gebruikt), maar als
217 alle software is geinstalleerd, groeit <path>/usr</path> niet meer zo veel.
218 Mensen denken misschien dat <path>/var</path> te groot is, maar Gentoo
219 compileert alle programmas in <path>/var/tmp/portage</path>, dus moet je
220 altijd op <path>/var</path> ten minste 1G vrije ruimte hebben als je niet te
221 grote programmas compileert en ten minste 3G vrij als je KDE of OpenOffice.org
222 zelf wil compileren.
223 </p>
224
225 </body>
226 </subsection>
227 </section>
228 <section id="fdisk">
229 <title>fdisk gebruiken om je schijf te partitioneren</title>
230 <subsection>
231 <body>
232
233 <p>
234 Het volgende deel beschrijft hoe je de eerder beschreven voorbeeld
235 ontwerp moet maken, namelijk:
236 </p>
237
238 <table>
239 <tr>
240 <th>Partitie</th>
241 <th>beschrijving</th>
242 </tr>
243 <tr>
244 <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
245 <ti>Boot partitie</ti>
246 </tr>
247 <tr>
248 <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
249 <ti>Swap partitie</ti>
250 </tr>
251 <tr>
252 <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
253 <ti>Root partitie</ti>
254 </tr>
255 </table>
256
257 <p>
258 Verander je partitie ontwerp zoals je zelf wil.
259 </p>
260
261 </body>
262 </subsection>
263 <subsection>
264 <title>Het huidige partitie ontwerp bekijken</title>
265 <body>
266
267 <p>
268 <c>fdisk</c> is een populaire en krachtige tool om je schijf op te delen
269 in partities. Start <c>fdisk</c> op je schijf (in ons voorbeeld is dat
270 <path>/dev/hda</path>):
271 </p>
272
273 <pre caption="Fdisk starten">
274 # <i>fdisk /dev/hda</i>
275 </pre>
276
277 <p>
278 Eenmaal in <c>fdisk</c>, zul je begroet worden door een prompt als deze:
279 </p>
280
281 <pre caption="fdisk prompt">
282 Command (m for help):
283 </pre>
284
285 <p>
286 Type <c>p</c> om je huidige partitie configuratie te zien:
287 </p>
288
289 <pre caption="Een voorbeel partitie configuratie">
290 Command (m for help): <i>p</i>
291
292 Disk /dev/hda: 240 heads, 63 sectors, 2184 cylinders
293 Units = cylinders of 15120 * 512 bytes
294
295 Device Boot Start End Blocks Id System
296 /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
297 /dev/hda2 15 49 264600 82 Linux swap
298 /dev/hda3 50 70 158760 83 Linux
299 /dev/hda4 71 2184 15981840 5 Extended
300 /dev/hda5 71 209 1050808+ 83 Linux
301 /dev/hda6 210 348 1050808+ 83 Linux
302 /dev/hda7 349 626 2101648+ 83 Linux
303 /dev/hda8 627 904 2101648+ 83 Linux
304 /dev/hda9 905 2184 9676768+ 83 Linux
305
306 Command (m for help):
307 </pre>
308
309 <p>
310 Deze schijf is geconfigureerd om zeven Linux filesystems (elke met een
311 partitie opgegeven als "Linux") en een swap partitie (opgegeven als
312 "Linux swap").
313 </p>
314
315 </body>
316 </subsection>
317 <subsection>
318 <title>Alle Partities verwijderen</title>
319 <body>
320
321 <p>
322 Om te beginnen zullen we eerst alle bestaande partities van de schijf
323 verwijderen. Type <c>d</c> om een partitie te verwijderen, bijvoorbeeld een
324 reeds bestaande <path>/dev/hda1</path>:
325 </p>
326
327 <pre caption="Een partitie verwijderen">
328 Command (m for help): <i>d</i>
329 Partition number (1-4): <i>1</i>
330 </pre>
331
332 <p>
333 De partitie is nu gemarkeerd om te verwijderen. Hij zal niet langer te
334 voorschijn komen als je <c>p</c> typt, maar hij zal niet verwijderd worden tot
335 je de veranderingen opslaat. Als je een fout hebt gemaakt en wil stoppen
336 zonder je veranderingen op te slaan, type onmiddelijk <c>q</c> en druk op
337 enter. Je partitie zal niet worden verwijderd.
338 </p>
339
340 <p>
341 Nu, er van uit gaande dat je inderdaad je partitie wil verwijderen, type
342 herhaaldelijk <c>p</c> om de partities te zien en daarna <c>d</c> met het
343 nummer dat je wil verwijderen. Uiteindelijk zul je eindigen met een lege
344 partitie tabel:
345 </p>
346
347 <pre caption="Een lege partitie tabel">
348 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
349 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
350 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
351
352 Device Boot Start End Blocks Id System
353
354 Command (m for help):
355 </pre>
356
357 <p>
358 Nu de partitie tabel in het geheugen leeg is, zijn we klaar om de partities
359 te maken. We zullen een standaard partitie schema gebruiken zoals eerder
360 besproken is. Natuurlijk ben je niet verplicht deze te volgen!
361 </p>
362
363 </body>
364 </subsection>
365 <subsection>
366 <title>De boot partitie maken</title>
367 <body>
368
369 <p>
370 Eerst zullen we een kleine boot partitie maken. Type <c>n</c> om een nieuwe
371 partitie te maken, daarna <c>p</c> om een primaire partitie te selecteren,
372 gevolgd door een <c>1</c> om de eerste primaire partitie te selecteren.
373 Als je gevraagd wordt om de eerste cylinder, druk op enter. Als ze om de
374 laatste cylinder vragen, type <c>+32M</c> om een partitie van 32 Mbyte te maken:
375 </p>
376
377 <pre caption="De boot partitie maken">
378 Command (m for help): <i>n</i>
379 Command action
380 e extended
381 p primary partition (1-4)
382 <i>p</i>
383 Partition number (1-4): <i>1</i>
384 First cylinder (1-3876, default 1): <comment>(Druk op Enter)</comment>
385 Using default value 1
386 Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-3876, default 3876): <i>+32M</i>
387 </pre>
388
389 <p>
390 Nu, als je <c>p</c> typt, zou je de volgende partitie printout moeten zien:
391 </p>
392
393 <pre caption="Gecreerde boot partitie">
394 Command (m for help): <i>p</i>
395
396 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
397 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
398 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
399
400 Device Boot Start End Blocks Id System
401 /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
402 </pre>
403
404 <p>
405 Deze partitie moet opstartbaar zijn. Type <c>a</c> om opstartbaar aan of uit
406 te zetten. Kies hierbij <c>1</c>. Als je nu weer <c>p</c> indrukt, zul je zien
407 dat een <path>*</path> in de "Boot" colom staat.
408 </p>
409
410 </body>
411 </subsection>
412 <subsection>
413 <title>De swap partitie maken</title>
414 <body>
415
416 <p>
417 Laten we nu de swap partitie maken. Om dit te doen, type <c>n</c> om een nieuwe
418 partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat je een nieuwe
419 primaire partitie wil. Daarna type je <c>2</c> om de tweede primaire partitie
420 te maken, <path>/dev/hda2</path> in ons geval. Als hij vraagt om de eerste
421 cylinder, druk op enter. Als hij vraagt om de laatste cylinder, type
422 <c>+512M</c> om een partitie van 512MB te maken. Als je dit gedaan hebt, type
423 <c>t</c> om het partitie type in te stellen, <c>2</c> om de net gemaakte
424 partitie te selecteren en type <c>82</c> om het type "Linux swap" te kiezen.
425 Na deze stappen, zou <c>p</c> de partitie tabel moeten laten zien die er zo
426 uit ziet:
427 </p>
428
429 <pre caption="Partitie lijst na het maken van een swap partitie">
430 Command (m for help): <i>p</i>
431
432 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
433 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
434 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
435
436 Device Boot Start End Blocks Id System
437 /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
438 /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
439 </pre>
440
441 </body>
442 </subsection>
443 <subsection>
444 <title>De Root Partitie maken</title>
445 <body>
446
447 <p>
448 Eindelijk, laten we nu de root partitie maken. Om dit te doen, type <c>n</c>
449 om weer een nieuwe partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat
450 je een primaire partitie wil. Type daarna <c>3</c> om een derde primaire
451 partitie te maken, <path>/dev/hda3</path> in ons geval. Als gevraagd wordt om
452 de eerste cylinder, druk op enter. Daarna vraagt hij om de laatste cylinder,
453 druk wederom op enter om een partitie te maken die de schijf verder vult. Na
454 deze stappen, zou <c>p</c> in typen een partite tabel moeten geven die er zo
455 uit ziet:
456 </p>
457
458 <pre caption="Partitie lijst na het maken van de root partitie">
459 Command (m for help): <i>p</i>
460
461 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
462 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
463 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
464
465 Device Boot Start End Blocks Id System
466 /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
467 /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
468 /dev/hda3 82 3876 28690200 83 Linux
469 </pre>
470
471
472 </body>
473 </subsection>
474 <subsection>
475 <title>Het partitie ontwerp opslaan</title>
476 <body>
477
478 <p>
479 Om de partitie tabel op te slaan en <c>fdisk</c> af te sluiten, type <c>w</c>.
480 </p>
481
482 <pre caption="Opslaan en fdisk afsluiten">
483 Command (m for help): <i>w</i>
484 </pre>
485
486 <p>
487 Nu je partities gemaakt zijn, kun je doorgaan met <uri
488 link="#filesystems">Filesystems maken</uri>.
489 </p>
490
491 </body>
492 </subsection>
493 </section>
494 <section id="filesystems">
495 <title>Filesystems maken</title>
496 <subsection>
497 <title>Introductie</title>
498 <body>
499
500 <p>
501 Nu je partities gemaakt zijn, is het tijd om een filesystem er op te zetten.
502 Als het je niet interesseert wat voor filesystem je moet kiezen en tevreden
503 bent met wat we als standaard kiezen in dit handboek, ga verder met <uri
504 link="#filesystems-apply">Filesystems toepassen op een partitie</uri>
505 Als het je wel interesseert, lees dan verder...
506 </p>
507
508 </body>
509 </subsection>
510 <subsection>
511 <title>Filesystems?</title>
512 <body>
513
514 <p>
515 De Linux kernel ondersteunt verschillende filesystems. We zullen ext2, ext3,
516 ReiserFS, XFS en JFS uitleggen omdat deze het meest gebruikt worden op Linux
517 systemen.
518 </p>
519
520 <p>
521 <b>ext2</b> is een getest en echt Linux filesystem maar heeft geen metadata
522 journaling, wat betekent dat routine ext2 filesystem controles redelijk veel
523 tijd kunnen kosten. Er is nu een redelijke selectie van nieuwere journaled
524 filesystems die zeer snel gecontroleerd kunnen worden en dus worden verkozen
525 boven hun niet-journaled tegenstanders. Journaled filesystems voorkomen lange
526 vertragingen als je opstart en je een inconsistent filesystem hebt.
527 </p>
528
529 <p>
530 <b>ext3</b> is de journaled versie van het ext2 filesystem. Het heeft metadata
531 journaling voor een snel herstel naast anere uitgebreide journaling modes zoals
532 <c>full data</c> en <c>ordered</c> data journaling. ext3 is een zeer goed en
533 betrouwbaar filesystem. Het heeft extra <c>hashed b-tree index</c> optie die
534 hoge performance biedt in bijna iedere situatie. In het kort, ext3 is een
535 geweldig filesystem.
536 </p>
537
538 <p>
539 <b>ReiserFS</b> is een B*-boom gebaseerd filesystem welke een zeer goede
540 performance heeft. Verder veslaat hij ext2 en ext3 met factor 10x-15x bij
541 kleine bestanden (kleinder dan 4k). ReiserFS schaalt extreem goed en heeft
542 metadata journaling. Sinds kernel 2.4.18+ is ReiserFS bruikbaar voor algemeen
543 gebruik en voor extreme gevallen zoals grote filesystems, gebruik van veel
544 kleine bestanden, zeer grote bestanden en directories die duizenden bestanden
545 bevatten.
546 </p>
547
548 <p>
549 <b>XFS</b> is een filesystem met metadata journaling die met een robuste
550 feature-set komt en geoptimaliseerd is voor schaalbaarheid. We raden dit
551 alleen aan op Linux systemen met high-end SCSI en/of fibre channel opslag
552 en een UPS (Uninterruptible Power Supply) omdat XFS aggressief in-transit
553 data cacht in het geheugen. Slecht ontworpen programmas (die geen goede
554 voorbereidingen nemen bij het schrijven van bestanden naar de schijf en
555 daar zijn er redelijk veel van) kunnen een redelijk deel aan data verliezen
556 als het systeem onverwacht down gaat.
557 </p>
558
559 <p>
560 <b>JFS</b> is IBM's high-performance journaling filesystem. Het is recent
561 productie-klaar geworden en er is nog niet genoeg ervaring mee om er iets
562 (positief, noch negatief) over te zeggen.
563 </p>
564
565 </body>
566 </subsection>
567 <subsection id="filesystems-apply">
568 <title>Een filesystem toepassen op een partitie</title>
569 <body>
570
571 <p>
572 Om een filesystem op een partitie of volume te maken, zijn er tools beschikbaar
573 voor elk mogelijk filesystem:
574 </p>
575
576 <table>
577 <tr>
578 <th>Filesystem</th>
579 <th>Commando om te maken</th>
580 </tr>
581 <tr>
582 <ti>ext2</ti>
583 <ti><c>mke2fs</c></ti>
584 </tr>
585 <tr>
586 <ti>ext3</ti>
587 <ti><c>mke2fs -j</c></ti>
588 </tr>
589 <tr>
590 <ti>reiserfs</ti>
591 <ti><c>mkreiserfs</c></ti>
592 </tr>
593 <tr>
594 <ti>xfs</ti>
595 <ti><c>mkfs.xfs</c></ti>
596 </tr>
597 <tr>
598 <ti>jfs</ti>
599 <ti><c>mkfs.jfs</c></ti>
600 </tr>
601 </table>
602
603 <p>
604 Bijvoorbeeld, om van de boot partitie (<path>/dev/hda1</path> in ons geval)
605 ext2 te maken en de root partitie (<path>/dev/hda3</path> in ons geval) ext3
606 te maken, zou je dit gebruiken:
607 </p>
608
609 <pre caption="Een filesystem toepassen op een partitie">
610 # <i>mke2fs /dev/hda1</i>
611 # <i>mke2fs -j /dev/hda3</i>
612 </pre>
613
614 <p>
615 Maak nu de filesystems op je vers gemaakte partities (of logische volumes)
616 </p>
617
618 </body>
619 </subsection>
620 <subsection>
621 <title>De swap partitie activeren</title>
622 <body>
623
624 <p>
625 <c>mkswap</c> is het commando dat gebruikt wordt om swap partities te
626 initializeren:
627 </p>
628
629 <pre caption="De swap partitie initializeren">
630 # <i>mkswap /dev/hda2</i>
631 </pre>
632
633 <p>
634 Om de swap partitie te gebruiken, gebruik <c>swapon</c>:
635 </p>
636
637 <pre caption="Activeer de swap partitie">
638 # <i>swapon /dev/hda2</i>
639 </pre>
640
641 <p>
642 Maak en activeer met behulp van de bovenstaande commandos de swap nu.
643 </p>
644
645 </body>
646 </subsection>
647 </section>
648 <section>
649 <title>Mounten</title>
650 <body>
651
652 <p>
653 Nu onze partities gemaakt zijn en een filesystem bevatten, is het tijd ze te
654 mounten. Gebruik het <c>mount</c> commando. Vergeet niet om de benodigde map
655 te maken waar je ze wil mounten. Als een voorbeeld mounten we de root en boot
656 partities:
657 </p>
658
659 <warn>
660 Door een bug in het e2fsprogs-pakket, dien je expliciet de <c>mount -t ext3</c>
661 te gebruiken indien je een ext3 filesystem gebruikt.
662 </warn>
663
664 <pre caption="De partities mounten">
665 # <i>mount /dev/hda3 /mnt/gentoo</i>
666 # <i>mkdir /mnt/gentoo/boot</i>
667 # <i>mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/boot</i>
668 </pre>
669
670 <note>
671 Als je je <path>/tmp</path> op een aparte partitie wil,
672 zorg dat de rechten goed staan na het mounten:
673 <c>chmod 1777 /mnt/gentoo/tmp</c>. Dit geld ook voor <path>/var/tmp</path>.
674 </note>
675
676 <p>
677 We zullen ook een proc filesystem (een virtuele interface met de kernel)
678 moeten mounten op <path>/proc</path>. Maar eerst moeten we onze bestanden op
679 de partities plaatsen.
680 </p>
681
682 <p>
683 Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=5">Installeren van de Gentoo
684 Installatie bestanden</uri>.
685 </p>
686
687 </body>
688 </section>
689 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20