/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.10 - (hide annotations) (download) (as text)
Mon Jun 12 10:49:03 2006 UTC (12 years, 8 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.9: +8 -4 lines
File MIME type: application/xml
Bunch of edits from #136061

1 swift 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 neysx 1.9 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 swift 1.1
7 neysx 1.10 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml,v 1.9 2006/03/14 10:06:45 neysx Exp $ -->
8 neysx 1.9
9 neysx 1.10 <!-- Sync: 1.61 -->
10 swift 1.1
11     <sections>
12    
13 neysx 1.10 <version>3.12</version>
14     <date>2006-05-28</date>
15 swift 1.1
16     <section>
17     <title>Tijdzone</title>
18     <body>
19    
20     <p>
21 neysx 1.9 Allereerst moet de tijdzone ingesteld, zodat het systeem weet waar het zich
22     bevindt. Zoek naar uw tijdzone in <path>/usr/share/zoneinfo</path> en kopieer
23     deze dan naar <path>/etc/localtime</path>. Gebruik niet de
24     <path>/usr/share/zoneinfo/Etc/GMT*</path> tijdzones, aangezien de gebruikte
25     namen niet overeen komen met de zones. <path>GMT-8</path> is bijvoorbeeld
26     GMT+8.
27 swift 1.1 </p>
28    
29     <pre caption="De tijdzone instellen">
30     # <i>ls /usr/share/zoneinfo</i>
31 neysx 1.9 <comment>(Stel dat u Amsterdam wilt gebruiken)</comment>
32     # <i>cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime</i>
33 swift 1.1 </pre>
34    
35     </body>
36     </section>
37     <section>
38     <title>De sources installeren</title>
39     <subsection>
40     <title>Een kernel kiezen</title>
41     <body>
42    
43     <p>
44 swift 1.3 De basis waarop alle distributies gebouwd zijn, is de Linux kernel. Het is de
45 neysx 1.9 laag tussen gebruikers programma's en uw hardware. Gentoo biedt zijn
46 swift 1.2 gebruikers verschillende kernelsources. Een volledige lijst met beschrijvingen
47 swift 1.1 is beschikbaar in de <uri link="/doc/en/gentoo-kernel.xml">Gentoo Kernel
48 neysx 1.6 Guide</uri> (Engelstalig).
49 swift 1.1 </p>
50    
51     <p>
52     Voor x86-gebaseerde systemen hebben we, onder andere, <c>vanilla-sources</c>
53 neysx 1.9 (de standaard kernelsource die wordt ontwikkeld door de linux-kernel
54 neysx 1.6 onwikkelaars), <c>gentoo-sources</c> (de kernelsource gepatched met
55 neysx 1.9 snelheidsverhogende extra's), ...
56 swift 1.1 </p>
57    
58     <p>
59 neysx 1.9 Kies uw kernelsource en installeer die met behulp van <c>emerge</c>. De
60     <c>USE="-doc"</c> optie is nodig om te voorkomen dat xorg-x11 of een ander
61     afhankelijk pakket wordt geïnstalleerd. <c>USE="symlink"</c> is niet nodig
62     voor een nieuwe kernel, maar zorgt er wel voor dat <path>/usr/src/linux</path>
63     op de juiste manier wordt gelinkt.
64 swift 1.1 </p>
65    
66     <pre caption="Een kernel source installeren">
67 neysx 1.9 # <i>USE="-doc symlink" emerge gentoo-sources</i>
68 swift 1.1 </pre>
69    
70     <p>
71 neysx 1.9 Wanneer u een kijkje neemt in <path>/usr/src</path> zou u een symlink genaamd
72     <path>linux</path> moeten zien. Deze verwijst naar uw kernel source. We zullen
73     aannemen dat de geïnstalleerde kernelsource <c>gentoo-sources-2.6.12-r10</c> is.
74     Uw versie kan echter een andere zijn!
75 swift 1.1 </p>
76    
77     <pre caption="De kernel source symlink bekijken">
78     # <i>ls -l /usr/src/linux</i>
79 neysx 1.9 lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-2.6.12-gentoo-r10
80 swift 1.1 </pre>
81    
82     <p>
83 neysx 1.9 Nu is het tijd om uw kernel te configureren en te compileren. U kunt
84     <c>genkernel</c> hiervoor gebruiken. Deze zal een algemene kernel aanmaken
85     zoals ook LiveCD gebruikt. We zullen eerst de handmatige manier
86     uitleggen omdat dit de beste manier is om uw systeem te optimaliseren.
87 swift 1.1 </p>
88    
89     <p>
90 neysx 1.9 Als u de kernel handmatig wilt configureren, gaat u verder met <uri
91     link="#manual">Standaard: handmatige configuratie</uri>. Als u <c>genkernel</c>
92     wilt gebruiken, dan kunt u verder lezen in <uri link="#genkernel">Alternatief:
93     genkernel gebruiken</uri>.
94 swift 1.1 </p>
95    
96     </body>
97     </subsection>
98     </section>
99     <section id="manual">
100     <title>Standaard: handmatige configuratie</title>
101     <subsection>
102     <title>Introductie</title>
103     <body>
104    
105     <p>
106 neysx 1.9 Handmatig een kernel configureren wordt vaak gezien als het moeilijkste dat
107 swift 1.2 een Linux gebruiker ooit uit moet voeren. Niets is minder waar -- na een paar
108 neysx 1.9 kernels configureren herinnert u zich niet eens meer dat het ooit moeilijk was
109     ;)
110 swift 1.1 </p>
111    
112     <p>
113 neysx 1.9 Hoewel, een ding <e>is</e> is waar: u moet uw systeem kennen voordat u de
114     kernel handmatig gaat configureren. De meeste informatie kunt u vergaren door
115     pciutils te emergen (<c>emerge pciutils</c>), welke <c>lspci</c> bevat. U kunt
116     nu <c>lspci</c> binnen de gechroote omgeving gebruiken. U kunt zonder problemen
117 neysx 1.8 alle <e>pcilib</e> waarschuwingen negeren (zoals pcilib: cannot open
118 neysx 1.9 /sys/bus/pci/devices) die <c>lspci</c> genereert. U kunt ook <c>lspci</c>
119 neysx 1.8 vanuit een <e>niet-gechroote</e> omgeving draaien. De resultaten zullen gelijk
120 neysx 1.9 zijn. U kunt verder <c>lsmod</c> draaien om te zien welke kernelmodules de LiveCD
121     gebruikt (het geeft een goede hint wat u aan kunt zetten).
122 swift 1.1 </p>
123    
124     <p>
125 neysx 1.9 Ga nu naar de kernel sourcemap en voer <c>make menuconfig</c> uit. Dit zal een
126     configuratiemenu openen.
127 swift 1.1 </p>
128    
129     <pre caption="menuconfig starten">
130     # <i>cd /usr/src/linux</i>
131     # <i>make menuconfig</i>
132     </pre>
133    
134     <p>
135 neysx 1.9 U zult worden begroet door een serie configuratiesecties. We zullen eerst
136     enkele opties geven die u zeker aan moet zetten (anders zal Gentoo niet
137 swift 1.2 functioneren, of niet goed zonder enkele extra trucs).
138 swift 1.1 </p>
139    
140     </body>
141     </subsection>
142     <subsection>
143     <title>Vereiste opties aan zetten</title>
144     <body>
145    
146     <p>
147 neysx 1.9 Om te beginnen activeert u het gebruik van ontwikkelings- en experimentele
148     code/drivers. Je hebt dit nodig, anders zullen enkele belangrijke codes/drivers
149 swift 1.1 niet te voorschijn komen:
150     </p>
151    
152 neysx 1.8 <pre caption="Experimentele code/drivers activeren, General setup">
153 swift 1.1 Code maturity level options ---&gt;
154     [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
155 neysx 1.8 General setup ---&gt;
156     [*] Support for hot-pluggable devices
157 swift 1.1 </pre>
158    
159     <p>
160 neysx 1.9 Zorg dat u iedere driver die essentieel is voor het opstarten van uw systeem
161     (zoals SCSI controller, ...) in de kernel, en dus niet als module, compileert.
162     Anders zal uw systeem niet volledig opstarten.
163 neysx 1.6 </p>
164    
165     <p>
166     Selecteer nu de juiste processorfamilie:
167 swift 1.1 </p>
168    
169     <pre caption="De correcte processor familie kiezen">
170     Processor type and features ---&gt;
171 neysx 1.9 <comment>(Wijzig aan de hand van uw systeem)</comment>
172 swift 1.1 (<i>Athlon/Duron/K7</i>) Processor family
173     </pre>
174    
175     <p>
176 swift 1.2 Ga nu naar <c>File Systems</c> en kies ondersteuning voor het bestandssysteem
177 neysx 1.9 dat u gebruikt. Compileer deze <e>niet</e> als modules, anders zal het Gentoo
178     systeem zal de rootpartitie niet kunnen mounten. Kies ook <c>Virtual memory</c>
179     en <c>/proc file system</c>. Als u een 2.4 kernel gebruikt, kies dan het
180     <c>/dev file system</c>, omdat 2.4 kernels <c>udev</c> niet ondersteunen.
181 swift 1.1 </p>
182    
183 neysx 1.9 <pre caption="Benodigde bestandssystemen kiezen">
184 swift 1.1 <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
185     File systems ---&gt;
186     [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
187     [*] /proc file system support
188     [*] /dev file system support (EXPERIMENTAL)
189 neysx 1.9 [*] automatically mount /dev at boot
190 swift 1.1 [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTYs
191    
192     <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
193     File systems ---&gt;
194     Pseudo Filesystems ---&gt;
195     [*] /proc file system support
196     [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
197    
198 neysx 1.9 <comment>(Kies een of meer van de volgende, voor jouw systeem benodigde, opties)</comment>
199 swift 1.1 &lt;*&gt; Reiserfs support
200     &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
201     &lt;*&gt; JFS filesystem support
202     &lt;*&gt; Second extended fs support
203     &lt;*&gt; XFS filesystem support
204     </pre>
205    
206     <p>
207 neysx 1.9 Als uw BIOS geen grote harde schijven ondersteunt en u hebt uw harde schijf
208     met jumpertjes ingesteld om een beperkte grootte door te geven, dan dient u
209     één van de volgende opties mee te geven om toegang tot uw hele harde schijf
210 swift 1.2 te krijgen.
211 swift 1.1 </p>
212    
213     <pre caption="Autogeometry resizing support aan zetten">
214     <comment>(alleen 2.4.x kernels)</comment>
215     ATA/IDE/MFM/RLL support ---&gt;
216     IDE, ATA and ATAPI Block devices ---&gt;
217     &lt;*&gt; Include IDE/ATA-2 DISK support
218     [ ] Use multi-mode by default
219     [*] Auto-Geometry Resizing support
220     </pre>
221    
222     <p>
223 neysx 1.9 Vergeet niet voor uw schijven DMA aan te zetten:
224 neysx 1.6 </p>
225    
226     <pre caption="DMA aanzetten">
227     Device Drivers ---&gt;
228     ATA/ATAPI/MFM/RLL support ---&gt;
229     [*] Generic PCI bus-master DMA support
230     [*] Use PCI DMA by default when available
231     </pre>
232    
233     <p>
234 neysx 1.9 Indien u PPPoE gebruikt om verbinding te maken met het internet of als u een
235     inbelmodem gebruikt, dan dient u de volgende opties aan te zetten in de kernel:
236 swift 1.1 </p>
237    
238     <pre caption="Benodigde PPPoE drivers selecteren">
239     <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
240     Network device support ---&gt;
241     &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
242     &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
243     &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
244    
245     <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
246     Device Drivers ---&gt;
247     Networking support ---&gt;
248     &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
249     &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
250     &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
251     </pre>
252    
253     <p>
254 swift 1.2 De twee compressie-opties zullen niets kapot maken, maar ze zijn niet nodig,
255     net zoals de optie <c>PPP over Ethernet</c> die alleen wordt gebruikt door
256 neysx 1.9 <c>rp-pppoe</c> als die wordt geconfigureerd om PPPoE in kernelmodus te
257     draaien.
258 swift 1.1 </p>
259    
260     <p>
261 neysx 1.9 Als hem nodig heeft, moet u niet vergeten de ondersteuning voor uw netwerkkaart toe
262     te voegen aan uw kernel.
263 swift 1.1 </p>
264    
265     <p>
266 neysx 1.9 Als u een Intel CPU met HyperThreading (tm) ondersteuning hebt, of een
267     multi-CPU systeem, dient u ook "Symmetric multi-processing support" toe te
268 swift 1.1 voegen:
269     </p>
270    
271     <pre caption="SMP ondersteuning inschakelen">
272     Processor type and features ---&gt;
273     [*] Symmetric multi-processing support
274     </pre>
275    
276 neysx 1.10 <note>
277     In multi-core systemen telt iedere kern (core) als één processor.
278     </note>
279    
280 swift 1.1 <p>
281 neysx 1.9 Als u USB-invoerapparaten gebruikt (zoals toetsenbord of muis),
282 swift 1.1 vergeet dan niet die ook aan te zetten:
283     </p>
284    
285     <pre caption="USB ondersteuning voor Input Devices">
286     USB Support ---&gt;
287     &lt;*&gt; USB Human Interface Device (full HID) support
288     </pre>
289    
290     <p>
291 swift 1.2 Laptopgebruikers die PCMCIA-ondersteuning willen moeten <e>niet</e> de
292     PCMCIA-drivers niet gebruiken als zij een 2.4-kernel kiezen. Recentere drivers
293     zijn beschikbaar via het <c>pcmcia-cs</c> pakket welke we later zullen
294     installeren. 2.6-kernelgebruikers dienen echter wel de PCMCIA-drivers uit de
295     kernel te gebruiken.
296 swift 1.1 </p>
297    
298     <p>
299 neysx 1.6 Vergeet niet naast PCMCIA ondersteuning in de 2.6 kernel te compileren ook
300     ondersteuning voor de in jouw systeem aanwezige PCMCIA card bridge te kiezen.
301     </p>
302    
303     <pre caption="PCMCIA ondersteuning in 2.6 kernels aanzetten">
304     Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) ---&gt;
305     PCCARD (PCMCIA/CardBus) support ---&gt;
306     &lt;*&gt; PCCard (PCMCIA/CardBus) support
307 neysx 1.9 <comment>(selecteer 16 bit als u ondersteuning voor oudere PCMCIA kaarten wil. De meeste mensen willen dit.)</comment>
308 neysx 1.6 &lt;*&gt; 16-bit PCMCIA support
309     [*] 32-bit CardBus support
310     <comment>(selecteer de relevante bridges)</comment>
311     --- PC-card bridges
312     &lt;*&gt; CardBus yenta-compatible bridge support (NEW)
313     &lt;*&gt; Cirrus PD6729 compatible bridge support (NEW)
314     &lt;*&gt; i82092 compatible bridge support (NEW)
315     &lt;*&gt; i82365 compatible bridge support (NEW)
316     &lt;*&gt; Databook TCIC host bridge support (NEW)
317     </pre>
318    
319     <p>
320 neysx 1.9 Als u klaar bent met het configureren van de kernel, gaat u verder met <uri
321 swift 1.1 link="#compiling">Compileren en installeren</uri>.
322     </p>
323    
324     </body>
325     </subsection>
326     <subsection id="compiling">
327     <title>Compileren en installeren</title>
328     <body>
329    
330     <p>
331     Nu de kernel is geconfigureerd is het tijd om te compileren en installeren.
332 neysx 1.6 Sluit de configuratie af en start het compilatie proces:
333 swift 1.1 </p>
334    
335     <pre caption="De kernel compileren">
336     <comment>(Voor 2.4 kernels)</comment>
337     # <i>make dep &amp;&amp; make bzImage modules modules_install</i>
338    
339     <comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
340     # <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
341     </pre>
342    
343     <p>
344 neysx 1.9 Als uw kernel klaar is met compileren, kopieert u de kernel-image naar
345     <path>/boot</path>. Gebruik een naam die u toepasselijk vindt voor uw
346     kernel keuze en onthoudt die, want u zult deze bij het configureren van uw
347     bootlader nodig hebben. Vergeet niet <path>&lt;kernel-version&gt;</path>
348     te vervangen door de naam en versie van uw kernel.
349 swift 1.1 </p>
350    
351 neysx 1.9 <pre caption="Het installeren van de kernel">
352     # <i>cp arch/i386/boot/bzImage /boot/&lt;kernel-version&gt;</i>
353 swift 1.1 </pre>
354    
355     <p>
356 neysx 1.9 Ga nu verder met <uri link="#kernel_modules">Kernel Modules</uri>
357 swift 1.1 </p>
358    
359     </body>
360     </subsection>
361     </section>
362     <section id="genkernel">
363     <title>Alternatief: genkernel gebruiken</title>
364     <body>
365    
366     <p>
367 neysx 1.9 Als u dit hoofdstuk leest, heeft u ervoor gekozen om het <c>genkernel</c> script
368     te geruiken voor de configuratie van uw kernel.
369 swift 1.1 </p>
370    
371     <p>
372 neysx 1.9 Nu de kernel source is geïnstalleerd, is het tijd om uw kernel te
373 swift 1.1 compileren met behulp van ons <c>genkernel</c> script. Deze bouwt automatisch
374 neysx 1.9 een kernel voor u. <c>genkernel</c> werkt door een kernel bijna identiek te
375 neysx 1.6 configureren aan de manier waarop onze Installatie CD kernel is geconfigureerd.
376 neysx 1.9 Dit betekent dat wanneer u <c>genkernel</c> gebruikt om uw kernel te bouwen,
377     uw systeem over het algemeen alle apparatuur tijdens het opstarten zal
378 neysx 1.6 detecteren, net zoals onze Installatie CD dat doet. Omdat genkernel geen
379     handmatige configuratie vereist, is het de ideale oplossing voor die gebruikers
380     die zich niet prettig voelen bij het compileren van hun eigen kernels.
381 swift 1.1 </p>
382    
383     <p>
384     Laten we nu eens kijken hoe we genkernel gebruiken. Emerge genkernel eerst:
385     </p>
386    
387     <pre caption="Genkernel emergen">
388     # <i>emerge genkernel</i>
389     </pre>
390    
391     <p>
392 neysx 1.9 Als u een 2.6 kernel gaat configureren, kopier dan de kernel configuratie van
393 neysx 1.6 de Installatie CD naar de locatie waar genkernel zoekt naar de standaard
394     kernel configuratie:
395     </p>
396    
397     <pre caption="De Installatie CD kernel config kopieren">
398 neysx 1.9 <comment>(Doe dit alleen als u een 2.6 kernel gaat configureren)</comment>
399 neysx 1.6 # <i>zcat /proc/config.gz &gt; /usr/share/genkernel/x86/kernel-config-2.6</i>
400     </pre>
401    
402     <p>
403 neysx 1.9 Compileer nu de kernel sources door <c>genkernel all</c> te draaien. Pas echter
404     op, omdat <c>genkernel</c> een kernel compileert die bijna alle apparatuur
405     ondersteunt, kan deze compilatie aardig wat tijd in beslag nemen!
406 swift 1.1 </p>
407    
408     <p>
409 neysx 1.9 Let op, als uw bootpartitie geen ext2 of ext3 als bestandssysteem gebruikt,
410     moet u mogelijk handmatig deze ondersteuning <e>in</e> de kernel (dus
411 swift 1.2 <e>niet</e> als een module) moet toevoegen. Gebruik hiervoor <c>genkernel
412 neysx 1.9 --menuconfig all</c> en voeg de ondersteuning toe. Gebruikers van EVMS2 of
413     LVM2 moeten ook <c>--evms2</c> of <c>--lvm2</c> als argument toevoegen.
414 swift 1.1 </p>
415    
416     <pre caption="Genkernel draaien">
417     # <i>genkernel all</i>
418     </pre>
419    
420     <p>
421 swift 1.2 Als <c>genkernel</c> eenmaal klaar is, zal een kernel, een volledige set met
422     modules en een <e>start-rootschijf</e> (initrd) worden gemaakt. We gebruiken
423 neysx 1.9 de kernel en initrd wanneer we de bootlader zullen configureren, verderop
424     in dit document. Noteer de namen van de kernel en initrd omdat u deze nodig
425     zult hebben bij de bootlader configuratie. De initrd zal direct worden gestart
426     na het opstarten om apparatuur autodetectie uit te voeren (net zoals op de
427     Installatie CD) voordat uw "echte" systeem opstart.
428 swift 1.1 </p>
429    
430     <pre caption="De gecreerde kernel image naam en initrd controleren">
431 neysx 1.9 # <i>ls /boot/kernel* /boot/initramfs*</i>
432 swift 1.1 </pre>
433    
434     <p>
435 neysx 1.6 Laten we nu nog een stap uitvoeren zodat ons systeem nog meer op de Installatie
436     CD lijkt -- laten we <c>coldplug</c> emergen. De initrd detecteert de apparatuur
437 swift 1.2 die die nodig is om op te starten automatisch, <c>coldplug</c> detecteert de
438 neysx 1.9 rest. Om te <c>coldplug</c> te emergen en aan zetten, typt het volgende:
439 swift 1.1 </p>
440    
441     <pre caption="Coldplug emergen en aan zetten">
442     # <i>emerge coldplug</i>
443 neysx 1.4 # <i>rc-update add coldplug boot</i>
444     </pre>
445    
446 swift 1.1 </body>
447     </section>
448     <section id="kernel_modules">
449 neysx 1.9 <title>Kernel Modules</title>
450 swift 1.1 <subsection>
451     <title>De modules configureren</title>
452     <body>
453    
454     <p>
455 neysx 1.9 U moet nu een lijst maken van alle modules die u automatisch wilt laden, doe
456 swift 1.3 dit in <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</path> (of
457 neysx 1.9 <path>kernel-2.6</path>). Je kunt indien u dit wilt ook extra opties aan de
458 swift 1.3 modules meegeven.
459 swift 1.1 </p>
460    
461     <p>
462 neysx 1.9 Om alle beschikbare modules te zien, draait u het volgende <c>find</c> commando.
463 swift 1.1 Vergeet niet om "&lt;kernel version&gt;" te vervangen met de versie van de door
464 neysx 1.9 u zojuist gecompileerde kernel.
465 swift 1.1 </p>
466    
467     <pre caption="Alle beschikbare modules vinden">
468     # <i>find /lib/modules/&lt;kernel version&gt;/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'</i>
469     </pre>
470    
471     <p>
472 neysx 1.9 Om bijvoorbeeld automatisch de <c>3x59x.o</c> module te laden, wijzigt u het
473 swift 1.2 <path>kernel-2.4</path>- of <path>kernel-2.6</path>-bestand en zet er de
474     modulenaam in.
475 swift 1.1 </p>
476    
477     <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 bewerken">
478     <comment>(Voorbeeld voor 2.4 kernels)</comment>
479     # <i>nano -w /etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</i>
480     </pre>
481    
482     <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 of kernel-2.6">
483     3c59x
484     </pre>
485    
486     <p>
487     Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=8">Configuratie van het Systeem</uri>.
488     </p>
489    
490     </body>
491     </subsection>
492     </section>
493     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20