/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.6 - (hide annotations) (download) (as text)
Thu Apr 7 22:12:06 2005 UTC (13 years, 10 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.5: +89 -37 lines
File MIME type: application/xml
Patch from #88289

1 swift 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7 neysx 1.6 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml,v 1.5 2005/03/20 09:09:39 neysx Exp $ -->
8 swift 1.1
9     <sections>
10    
11 neysx 1.6 <version>2.4</version>
12     <date>2005-03-29</date>
13 swift 1.1
14     <section>
15     <title>Tijdzone</title>
16     <body>
17    
18     <p>
19 swift 1.2 Je dient eerst je tijdzone in te stellen zodat je systeem weet waar het zich
20     bevindt. Zoek naar je tijdzone in <path>/usr/share/zoneinfo</path>, maak er dan
21     een symlink naar toe vanaf <path>/etc/localtime</path> met behulp van <c>ln</c>:
22 swift 1.1 </p>
23    
24     <pre caption="De tijdzone instellen">
25     # <i>ls /usr/share/zoneinfo</i>
26     <comment>(Stel dat je Amsterdam wil)</comment>
27     # <i>ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime</i>
28     </pre>
29    
30     </body>
31     </section>
32     <section>
33     <title>De sources installeren</title>
34     <subsection>
35     <title>Een kernel kiezen</title>
36     <body>
37    
38     <p>
39 swift 1.3 De basis waarop alle distributies gebouwd zijn, is de Linux kernel. Het is de
40 swift 1.2 laag tussen gebruikers programma's en je systeemapparatuur. Gentoo biedt zijn
41     gebruikers verschillende kernelsources. Een volledige lijst met beschrijvingen
42 swift 1.1 is beschikbaar in de <uri link="/doc/en/gentoo-kernel.xml">Gentoo Kernel
43 neysx 1.6 Guide</uri> (Engelstalig).
44 swift 1.1 </p>
45    
46     <p>
47     Voor x86-gebaseerde systemen hebben we, onder andere, <c>vanilla-sources</c>
48 neysx 1.6 (de standaard kernelsource die wordt onwikkeld door de linux-kernel
49     onwikkelaars), <c>gentoo-sources</c> (de kernelsource gepatched met
50     snelheidsverhogende extras), ...
51 swift 1.1 </p>
52    
53     <p>
54 swift 1.2 Kies je kernelsource en installeer het door middel van <c>emerge</c>.
55 swift 1.1 </p>
56    
57     <pre caption="Een kernel source installeren">
58     # <i>emerge gentoo-sources</i>
59     </pre>
60    
61     <p>
62     Als je een kijkje neemt in <path>/usr/src</path> zou je een symlink genaamd
63 swift 1.2 <path>linux</path> moeten zien. Deze verwijst naar jouw kernelsource. We zullen
64 neysx 1.6 aannemen dat de geïnstalleerde kernelsource <c>gentoo-sources-2.6.11-r3</c> is:
65 swift 1.1 </p>
66    
67     <pre caption="De kernel source symlink bekijken">
68     # <i>ls -l /usr/src/linux</i>
69 neysx 1.6 lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-2.6.11-gentoo-r3
70 swift 1.1 </pre>
71    
72     <p>
73 swift 1.3 Als jouw symlink niet naar de juiste kernelsource verwijst (let er op dat
74 neysx 1.6 <c>linux-2.6.11-gentoo-r3</c> slechts een voorbeeld is), verander deze dan
75 swift 1.1 voordat je verder gaat:
76     </p>
77    
78     <pre caption="De kernel source symlink goed zetten">
79     # <i>rm /usr/src/linux</i>
80     # <i>cd /usr/src</i>
81 neysx 1.6 # <i>ln -s linux-2.6.11-gentoo-r3 linux</i>
82 swift 1.1 </pre>
83    
84     <p>
85 swift 1.2 Nu is het tijd om je kernel te configureren en te compileren. Je kunt
86 swift 1.1 <c>genkernel</c> hiervoor gebruiken. Deze zal een algemene kernel maken zoals
87 swift 1.2 ook op de LiveCD wordt gebruikt. We zullen eerst de "handmatige" manier
88     uitleggen omdat dit de beste manier is om je systeem te optimaliseren.
89 swift 1.1 </p>
90    
91     <p>
92 swift 1.2 Als je je kernel handmatig wilt configureren, ga verder met <uri
93 neysx 1.5 link="#manual">Standaard: handmatige configuratie</uri>. Als je <c>genkernel</c>
94 swift 1.2 wilt gebruiken, dan kun je het beste <uri link="#genkernel">Alternatief:
95 swift 1.1 genkernel gebruiken</uri>
96     </p>
97    
98     </body>
99     </subsection>
100     </section>
101     <section id="manual">
102     <title>Standaard: handmatige configuratie</title>
103     <subsection>
104     <title>Introductie</title>
105     <body>
106    
107     <p>
108 swift 1.2 Handmatig een kernel configureren wordt vaak gezien als het moeilijkste wat
109     een Linux gebruiker ooit uit moet voeren. Niets is minder waar -- na een paar
110 swift 1.1 kernels configureren herinner je niet eens meer dat het moeilijk was ;)
111     </p>
112    
113     <p>
114 swift 1.2 Hoewel, een ding <e>is</e> is waar: je moet je systeem kennen voordat je je
115     kernel handmatig gaat configureren. De meeste informatie kun je vergaren via
116 neysx 1.5 de inhoud van <path>/proc/pci</path> (of, indien beschikbaar, door het gebruik
117     van <c>lspci</c>). Je kunt ook <c>lsmod</c> draaien om te zien welke
118 swift 1.2 kernelmodules de LiveCD gebruikt (het geeft een goede hint wat je aan moet
119     zetten).
120 swift 1.1 </p>
121    
122     <p>
123 swift 1.2 Ga nu naar je kernelsourcemap en voer <c>make menuconfig</c> uit. Dit zal een
124     configuratiemenu openen wat op ncurses is gebaseerd.
125 swift 1.1 </p>
126    
127     <pre caption="menuconfig starten">
128     # <i>cd /usr/src/linux</i>
129     # <i>make menuconfig</i>
130     </pre>
131    
132     <p>
133 swift 1.2 Je zult worden begroet door een serie configuratiesecties. We zullen eerst
134     enkele opties geven die je zeker aan moet zetten (anders zal Gentoo niet
135     functioneren, of niet goed zonder enkele extra trucs).
136 swift 1.1 </p>
137    
138     </body>
139     </subsection>
140     <subsection>
141     <title>Vereiste opties aan zetten</title>
142     <body>
143    
144     <p>
145 swift 1.2 Om te beginnen activeer je het gebruik van ontwikkel- en experimentele
146 swift 1.1 code/drivers. Je hebt dit nodig, anders zullen zeer belangrijke code/drivers
147     niet te voorschijn komen:
148     </p>
149    
150     <pre caption="Experimentele code/drivers activeren">
151     Code maturity level options ---&gt;
152     [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
153     </pre>
154    
155     <p>
156 neysx 1.6 Zorg dat je iedere driver die essentieel is voor het opstarten van je systeem
157     (zoals SCSI controller, ...) in de kernel, en dus niet als module, gecompileerd
158     is. Anders zal je systeem niet volledig opstarten.
159     </p>
160    
161     <p>
162     Selecteer nu de juiste processorfamilie:
163 swift 1.1 </p>
164    
165     <pre caption="De correcte processor familie kiezen">
166     Processor type and features ---&gt;
167     <comment>(Wijzig aan de hand van je systeem)</comment>
168     (<i>Athlon/Duron/K7</i>) Processor family
169     </pre>
170    
171     <p>
172 swift 1.2 Ga nu naar <c>File Systems</c> en kies ondersteuning voor het bestandssysteem
173     dat je gebruikt. Compileer deze <e>niet</e> als modules, anders zal je Gentoo
174 neysx 1.6 systeem zal je rootpartitie niet kunnen mounten. Kies ook <c>Virtual memory</c>
175     en <c>/proc file system</c>. Als je een 2.6 kernel gebruikt (standaard), kies
176     het <c>/dev file system</c> <e>niet</e>, Gentoo/x86 gebruikt nu standaard
177     <c>udev</c>. Als je een 2.4 kernel gebruikt, dien je nog steeds <c>/dev file
178     system</c> te selecteren omdat 2.4 kernels <c>udev</c> niet ondersteunen.
179 swift 1.1 </p>
180    
181     <pre caption="benodigde file systems kiezen">
182     <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
183     File systems ---&gt;
184     [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
185     [*] /proc file system support
186     [*] /dev file system support (EXPERIMENTAL)
187 neysx 1.6 [*] automatically mount at boot
188 swift 1.1 [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTYs
189    
190     <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
191     File systems ---&gt;
192     Pseudo Filesystems ---&gt;
193     [*] /proc file system support
194 neysx 1.6 [ ] /dev file system support (OBSOLETE)
195 swift 1.1 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
196    
197     <comment>(Kies een of meer van de volgende, voor jouw systeem benodigde, opties )</comment>
198     &lt;*&gt; Reiserfs support
199     &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
200     &lt;*&gt; JFS filesystem support
201     &lt;*&gt; Second extended fs support
202     &lt;*&gt; XFS filesystem support
203     </pre>
204    
205     <p>
206     Als je BIOS geen grote harde schijven ondersteunt en je hebt je harde schijf
207 swift 1.2 met jumpertjes ingesteld om een beperkte grootte door te geven, dan dien je
208     een van de volgende opties mee te geven om toegang tot je hele harde schijf
209     te krijgen.
210 swift 1.1 </p>
211    
212     <pre caption="Autogeometry resizing support aan zetten">
213     <comment>(alleen 2.4.x kernels)</comment>
214     ATA/IDE/MFM/RLL support ---&gt;
215     IDE, ATA and ATAPI Block devices ---&gt;
216     &lt;*&gt; Include IDE/ATA-2 DISK support
217     [ ] Use multi-mode by default
218     [*] Auto-Geometry Resizing support
219     </pre>
220    
221     <p>
222 neysx 1.6 Vergeet niet voor je schijven DMA aan te zetten:
223     </p>
224    
225     <pre caption="DMA aanzetten">
226     Device Drivers ---&gt;
227     ATA/ATAPI/MFM/RLL support ---&gt;
228     [*] Generic PCI bus-master DMA support
229     [*] Use PCI DMA by default when available
230     </pre>
231    
232     <p>
233 swift 1.1 Indien je PPPoE gebruikt om verbinding te maken met het internet of als je een
234 swift 1.2 inbelmodem gebruikt, dien je de volgende opties aan te zetten in de kernel:
235 swift 1.1 </p>
236    
237     <pre caption="Benodigde PPPoE drivers selecteren">
238     <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
239     Network device support ---&gt;
240     &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
241     &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
242     &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
243    
244     <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
245     Device Drivers ---&gt;
246     Networking support ---&gt;
247     &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
248     &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
249     &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
250     </pre>
251    
252     <p>
253 swift 1.2 De twee compressie-opties zullen niets kapot maken, maar ze zijn niet nodig,
254     net zoals de optie <c>PPP over Ethernet</c> die alleen wordt gebruikt door
255     <c>rp-pppoe</c> als die wordt geconfigureerd om PPPoE in kernelmodus te doen.
256 swift 1.1 </p>
257    
258     <p>
259 swift 1.2 Als je het nodig hebt, vergeet dan niet ondersteuning voor je netwerkkaart toe
260 swift 1.1 te voegen aan je kernel.
261     </p>
262    
263     <p>
264     Als je een Intel CPU met HyperThreading (tm) ondersteuning hebt, of een
265     multi-CPU systeem, dien je ook "Symmetric multi-processing support" toe te
266     voegen:
267     </p>
268    
269     <pre caption="SMP ondersteuning inschakelen">
270     Processor type and features ---&gt;
271     [*] Symmetric multi-processing support
272     </pre>
273    
274     <p>
275 swift 1.2 Als je USB-invoerapparaten gebruikt (zoals toetsenbord of muis),
276 swift 1.1 vergeet dan niet die ook aan te zetten:
277     </p>
278    
279     <pre caption="USB ondersteuning voor Input Devices">
280     USB Support ---&gt;
281     &lt;*&gt; USB Human Interface Device (full HID) support
282     </pre>
283    
284     <p>
285 swift 1.2 Laptopgebruikers die PCMCIA-ondersteuning willen moeten <e>niet</e> de
286     PCMCIA-drivers niet gebruiken als zij een 2.4-kernel kiezen. Recentere drivers
287     zijn beschikbaar via het <c>pcmcia-cs</c> pakket welke we later zullen
288     installeren. 2.6-kernelgebruikers dienen echter wel de PCMCIA-drivers uit de
289     kernel te gebruiken.
290 swift 1.1 </p>
291    
292     <p>
293 neysx 1.6 Vergeet niet naast PCMCIA ondersteuning in de 2.6 kernel te compileren ook
294     ondersteuning voor de in jouw systeem aanwezige PCMCIA card bridge te kiezen.
295     </p>
296    
297     <pre caption="PCMCIA ondersteuning in 2.6 kernels aanzetten">
298     Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) ---&gt;
299     PCCARD (PCMCIA/CardBus) support ---&gt;
300     &lt;*&gt; PCCard (PCMCIA/CardBus) support
301     <comment>(selecteer 16 bit als je ondersteuning voor oudere PCMCIA kaarten wil. De meeste mensen willen dit.)</comment>
302     &lt;*&gt; 16-bit PCMCIA support
303     [*] 32-bit CardBus support
304     <comment>(selecteer de relevante bridges)</comment>
305     --- PC-card bridges
306     &lt;*&gt; CardBus yenta-compatible bridge support (NEW)
307     &lt;*&gt; Cirrus PD6729 compatible bridge support (NEW)
308     &lt;*&gt; i82092 compatible bridge support (NEW)
309     &lt;*&gt; i82365 compatible bridge support (NEW)
310     &lt;*&gt; Databook TCIC host bridge support (NEW)
311     </pre>
312    
313     <p>
314 swift 1.2 Als je klaar bent met het configureren van de kernel, ga je verder met <uri
315 swift 1.1 link="#compiling">Compileren en installeren</uri>.
316     </p>
317    
318     </body>
319     </subsection>
320     <subsection id="compiling">
321     <title>Compileren en installeren</title>
322     <body>
323    
324     <p>
325     Nu de kernel is geconfigureerd is het tijd om te compileren en installeren.
326 neysx 1.6 Sluit de configuratie af en start het compilatie proces:
327 swift 1.1 </p>
328    
329     <pre caption="De kernel compileren">
330     <comment>(Voor 2.4 kernels)</comment>
331     # <i>make dep &amp;&amp; make bzImage modules modules_install</i>
332    
333     <comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
334     # <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
335     </pre>
336    
337     <p>
338 swift 1.2 Als je kernel klaar is met compileren, kopieer je de kernel-image naar
339 neysx 1.6 <path>/boot</path>. Vanaf hier nemen we aan dat je versie 2.6.11-r3 van de
340 swift 1.1 <c>gentoo-sources</c> installeert. Gebruik een naam die jij toepasselijk vindt
341     voor jouw keuze en onthoud hem want je zult hem bij het configureren van je
342     bootloader nodig hebben.
343     </p>
344    
345     <pre caption="De kernel installeren">
346 neysx 1.6 # <i>cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel-2.6.11-gentoo-r3</i>
347     # <i>cp System.map /boot/System.map-2.6.11-gentoo-r3</i>
348 swift 1.1 </pre>
349    
350     <p>
351 swift 1.2 Het is ook slim om je kernelconfiguratiebestand naar <path>/boot</path> te
352 neysx 1.4 kopiëren, je weet maar nooit :)
353 swift 1.1 </p>
354    
355     <pre caption="Je kernel configuratie backuppen">
356 neysx 1.6 # <i>cp .config /boot/config-2.6.11-gentoo-r3</i>
357 swift 1.1 </pre>
358    
359     <p>
360     Ga nu verder met <uri link="#kernel_modules">Losse kernel modules
361     installeren</uri>
362     </p>
363    
364     </body>
365     </subsection>
366     </section>
367     <section id="genkernel">
368     <title>Alternatief: genkernel gebruiken</title>
369     <body>
370    
371     <p>
372     Als je dit hoofdstuk leest, heb je ervoor gekozen om ons <c>genkernel</c> script
373     te geruiken voor de configuratie van jouw kernel.
374     </p>
375    
376     <p>
377 neysx 1.4 Nu je kernelsource is geïnstalleerd, is het tijd om je kernel te
378 swift 1.1 compileren met behulp van ons <c>genkernel</c> script. Deze bouwt automatisch
379     een kernel voor jou. <c>genkernel</c> werkt door een kernel bijna identiek te
380 neysx 1.6 configureren aan de manier waarop onze Installatie CD kernel is geconfigureerd.
381 swift 1.1 Dit betekent dat wanneer je <c>genkernel</c> gebruikt om je kernel te bouwen,
382 swift 1.3 je systeem over het algemeen alle apparatuur tijdens het opstarten zal
383 neysx 1.6 detecteren, net zoals onze Installatie CD dat doet. Omdat genkernel geen
384     handmatige configuratie vereist, is het de ideale oplossing voor die gebruikers
385     die zich niet prettig voelen bij het compileren van hun eigen kernels.
386 swift 1.1 </p>
387    
388     <p>
389     Laten we nu eens kijken hoe we genkernel gebruiken. Emerge genkernel eerst:
390     </p>
391    
392     <pre caption="Genkernel emergen">
393     # <i>emerge genkernel</i>
394     </pre>
395    
396     <p>
397 neysx 1.6 Als je een 2.6 kernel gaat configureren, kopier dan de kernel configuratie van
398     de Installatie CD naar de locatie waar genkernel zoekt naar de standaard
399     kernel configuratie:
400     </p>
401    
402     <pre caption="De Installatie CD kernel config kopieren">
403     <comment>(Doe dit alleen als je een 2.6 kernel gaat configureren)</comment>
404     # <i>zcat /proc/config.gz &gt; /usr/share/genkernel/x86/kernel-config-2.6</i>
405     </pre>
406    
407     <p>
408     Compileer nu de kernel sources door <c>genkernel --udev all</c> (voor 2.6
409     kernels) of <c>genkernel all</c> (voor 2.4 kernels). Pas echter op, omdat
410     <c>genkernel</c> een kernel compileert die bijna alle apparatuur ondersteunt,
411     kan deze compilatie aardig wat tijd in beslag nemen!
412 swift 1.1 </p>
413    
414     <p>
415 swift 1.2 Let op, als je bootpartitie geen ext2 of ext3 als bestandssysteem gebruikt,
416     moet je mogelijk handmatig deze ondersteuning <e>in</e> de kernel (dus
417     <e>niet</e> als een module) moet toevoegen. Gebruik hiervoor <c>genkernel
418     --menuconfig all</c>.
419 swift 1.1 </p>
420    
421     <pre caption="Genkernel draaien">
422 neysx 1.6 <comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
423     # <i>genkernel --udev all</i>
424    
425     <comment>(Voor 2.4 kernels)</comment>
426 swift 1.1 # <i>genkernel all</i>
427     </pre>
428    
429     <p>
430 swift 1.2 Als <c>genkernel</c> eenmaal klaar is, zal een kernel, een volledige set met
431     modules en een <e>start-rootschijf</e> (initrd) worden gemaakt. We gebruiken
432     de kernel en initrd wanneer we de bootloader zullen configureren, verderop
433 swift 1.3 in dit document. Noteer de namen van de kernel en initrd omdat je deze nodig
434     zult hebben bij de bootloaderconfiguratie. De initrd zal direct worden gestart
435 neysx 1.6 na het opstarten om apparatuurdetectie uit te voeren (net zoals op de
436     Installatie CD) voordat je "echte" systeem opstart.
437 swift 1.1 </p>
438    
439     <pre caption="De gecreerde kernel image naam en initrd controleren">
440     # <i>ls /boot/kernel* /boot/initrd*</i>
441     </pre>
442    
443     <p>
444 neysx 1.6 Laten we nu nog een stap uitvoeren zodat ons systeem nog meer op de Installatie
445     CD lijkt -- laten we <c>coldplug</c> emergen. De initrd detecteert de apparatuur
446 swift 1.2 die die nodig is om op te starten automatisch, <c>coldplug</c> detecteert de
447     rest. Om te <c>coldplug</c> te emergen en aan zetten, typ je het volgende:
448 swift 1.1 </p>
449    
450     <pre caption="Coldplug emergen en aan zetten">
451     # <i>emerge coldplug</i>
452 neysx 1.4 # <i>rc-update add coldplug boot</i>
453     </pre>
454    
455     <p>
456     Als je wil dat je systeem ook op hotplug events reageert, dien je ook
457     hotplug te installeren en configureren:
458     </p>
459    
460     <pre caption="Hotplug emergen en activeren">
461     # <i>emerge hotplug</i>
462     # <i>rc-update add hotplug default</i>
463 swift 1.1 </pre>
464    
465     </body>
466     </section>
467     <section id="kernel_modules">
468     <title>Losse kernel modules installeren</title>
469     <subsection>
470     <title>Extra modules installeren</title>
471     <body>
472    
473     <p>
474 swift 1.2 Indien van toepassing, zou je enkele ebuilds kunnen emergen voor eventuele
475     extra appatuur die zich je systeem bevindt. Hier is een lijst van
476     kernel-gerelateerde ebuilds die je kunt emergen:
477 swift 1.1 </p>
478    
479     <table>
480     <tcolumn width="1in"/>
481     <tcolumn width="4in"/>
482     <tcolumn width="2in"/>
483     <tr>
484     <th>Ebuild</th>
485     <th>Doel</th>
486     <th>Commando</th>
487     </tr>
488     <tr>
489     <ti>nvidia-kernel</ti>
490     <ti>NVIDIA drivers voor xorg-x11</ti>
491     <ti><c>emerge nvidia-kernel</c></ti>
492     </tr>
493     <tr>
494     <ti>nforce-audio</ti>
495     <ti>On-board audio voor NVIDIA NForce(2) moederborden</ti>
496     <ti><c>emerge nforce-audio</c></ti>
497     </tr>
498     <tr>
499     <ti>e100</ti>
500     <ti>Intel e100 Fast Ethernet Adapters</ti>
501     <ti><c>emerge e100</c></ti>
502     </tr>
503     <tr>
504     <ti>e1000</ti>
505     <ti>Intel e1000 Gigabit Ethernet Adapters</ti>
506     <ti><c>emerge e1000</c></ti>
507     </tr>
508     <tr>
509     <ti>emu10k1</ti>
510     <ti>
511     Creative Sound Blaster Live!/Audigy ondersteuning (alleen voor 2.4 kernels)
512     </ti>
513     <ti><c>emerge emu10k1</c></ti>
514     </tr>
515     <tr>
516     <ti>ati-drivers</ti>
517     <ti>ATI Radeon 8500+/FireGL drivers voor xorg-x11</ti>
518     <ti><c>emerge ati-drivers</c></ti>
519     </tr>
520     </table>
521    
522     <p>
523 swift 1.2 Pas echter op, sommige van deze ebuilds kunnen veel afhankelijkheden hebben. Om
524 neysx 1.4 te controleren welke pakketten zullen worden geïnstalleerd, gebruik je
525 swift 1.2 <c>emerge --pretend</c>. Bijvoorbeeld voor het <c>emu10k1</c> pakket:
526 swift 1.1 </p>
527    
528     <pre caption="Volledige lijst van te installeren pakketten">
529     # <i>emerge --pretend emu10k1</i>
530     </pre>
531    
532     <p>
533 swift 1.3 Als je al deze pakketten die geïnstalleerd zouden worden niet wilt, kun je
534 swift 1.2 met <c>emerge --pretend --verbose</c> kijken wel USE-vlaggen worden gebruikt
535     bij het uitzoeken van de afhankelijkheden:
536 swift 1.1 </p>
537    
538     <pre caption="gebruik van USE-vlaggen bekijken">
539     # <i>emerge --pretend --verbose emu10k1</i>
540     <comment>...</comment>
541     [ebuild N ] media-sound/aumix-2.8 +gpm +nls +gtk +gnome +alsa -gtk2
542     </pre>
543    
544     <p>
545     In het vorige voorbeeld kun je zien dat een van <c>emu10k1</c>'s
546     afhankelijkheden (<c>aumix</c>) gebruikt maakt van de <c>gtk</c> en <c>gnome</c>
547 swift 1.2 USE-vlaggen. Dit zorgt ervoor dat gtk-ondersteuning (wat steunt op xorg-x11)
548 swift 1.1 er bij in gecompileerd wordt.
549     </p>
550    
551     <p>
552     Als je niet wilt dat dit alles er in zit, deselecteer alle USE-vlaggen:
553     </p>
554    
555     <pre caption="Emu10k1 emergen met alle USE-vlaggen gedeselecteerd">
556     # <i>USE="-gpm -nls -gtk -gnome -alsa" emerge --pretend emu10k1</i>
557     </pre>
558    
559     <p>
560 swift 1.2 Als je tevreden bent met de resultaten, haal je de <c>--pretend</c> weg om
561 swift 1.1 <c>emu10k1</c> te installeren.
562     </p>
563    
564     </body>
565     </subsection>
566     <subsection>
567     <title>De modules configureren</title>
568     <body>
569    
570     <p>
571 swift 1.3 Je moet een lijstje maken van alle modules die je automatisch wilt laden, doe
572     dit in <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</path> (of
573     <path>kernel-2.6</path>). Je kunt indien je dit wilt ook extra opties aan de
574     modules meegeven.
575 swift 1.1 </p>
576    
577     <p>
578 swift 1.2 Om alle beschikbare modules te zien, draai je het volgende <c>find</c> commando.
579 swift 1.1 Vergeet niet om "&lt;kernel version&gt;" te vervangen met de versie van de door
580     jou zojuist gecompileerde kernel.
581     </p>
582    
583     <pre caption="Alle beschikbare modules vinden">
584     # <i>find /lib/modules/&lt;kernel version&gt;/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'</i>
585     </pre>
586    
587     <p>
588 swift 1.2 Om bijvoorbeeld automatisch de <c>3x59x.o</c> module te laden, wijzig je het
589     <path>kernel-2.4</path>- of <path>kernel-2.6</path>-bestand en zet er de
590     modulenaam in.
591 swift 1.1 </p>
592    
593     <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 bewerken">
594     <comment>(Voorbeeld voor 2.4 kernels)</comment>
595     # <i>nano -w /etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</i>
596     </pre>
597    
598     <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 of kernel-2.6">
599     3c59x
600     </pre>
601    
602     <p>
603 swift 1.2 Draai nu <c>modules-update</c> om je veranderingen door te voeren in het
604 swift 1.1 <path>/etc/modules.conf</path> bestand:
605     </p>
606    
607     <pre caption="Modules-update draaien">
608     # <i>modules-update</i>
609     </pre>
610    
611     <p>
612     Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=8">Configuratie van het Systeem</uri>.
613     </p>
614    
615     </body>
616     </subsection>
617     </section>
618     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20