/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.6 Revision 1.10
1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml,v 1.6 2005/04/07 22:12:06 neysx Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml,v 1.10 2006/06/12 10:49:03 neysx Exp $ -->
8
9<!-- Sync: 1.61 -->
8 10
9<sections> 11<sections>
10 12
11<version>2.4</version> 13<version>3.12</version>
12<date>2005-03-29</date> 14<date>2006-05-28</date>
13 15
14<section> 16<section>
15<title>Tijdzone</title> 17<title>Tijdzone</title>
16<body> 18<body>
17 19
18<p> 20<p>
19Je dient eerst je tijdzone in te stellen zodat je systeem weet waar het zich 21Allereerst moet de tijdzone ingesteld, zodat het systeem weet waar het zich
20bevindt. Zoek naar je tijdzone in <path>/usr/share/zoneinfo</path>, maak er dan 22bevindt. Zoek naar uw tijdzone in <path>/usr/share/zoneinfo</path> en kopieer
21een symlink naar toe vanaf <path>/etc/localtime</path> met behulp van <c>ln</c>: 23deze dan naar <path>/etc/localtime</path>. Gebruik niet de
24<path>/usr/share/zoneinfo/Etc/GMT*</path> tijdzones, aangezien de gebruikte
25namen niet overeen komen met de zones. <path>GMT-8</path> is bijvoorbeeld
26GMT+8.
22</p> 27</p>
23 28
24<pre caption="De tijdzone instellen"> 29<pre caption="De tijdzone instellen">
25# <i>ls /usr/share/zoneinfo</i> 30# <i>ls /usr/share/zoneinfo</i>
26<comment>(Stel dat je Amsterdam wil)</comment> 31<comment>(Stel dat u Amsterdam wilt gebruiken)</comment>
27# <i>ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime</i> 32# <i>cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime</i>
28</pre> 33</pre>
29 34
30</body> 35</body>
31</section> 36</section>
32<section> 37<section>
35<title>Een kernel kiezen</title> 40<title>Een kernel kiezen</title>
36<body> 41<body>
37 42
38<p> 43<p>
39De basis waarop alle distributies gebouwd zijn, is de Linux kernel. Het is de 44De basis waarop alle distributies gebouwd zijn, is de Linux kernel. Het is de
40laag tussen gebruikers programma's en je systeemapparatuur. Gentoo biedt zijn 45laag tussen gebruikers programma's en uw hardware. Gentoo biedt zijn
41gebruikers verschillende kernelsources. Een volledige lijst met beschrijvingen 46gebruikers verschillende kernelsources. Een volledige lijst met beschrijvingen
42is beschikbaar in de <uri link="/doc/en/gentoo-kernel.xml">Gentoo Kernel 47is beschikbaar in de <uri link="/doc/en/gentoo-kernel.xml">Gentoo Kernel
43Guide</uri> (Engelstalig). 48Guide</uri> (Engelstalig).
44</p> 49</p>
45 50
46<p> 51<p>
47Voor x86-gebaseerde systemen hebben we, onder andere, <c>vanilla-sources</c> 52Voor x86-gebaseerde systemen hebben we, onder andere, <c>vanilla-sources</c>
48(de standaard kernelsource die wordt onwikkeld door de linux-kernel 53(de standaard kernelsource die wordt ontwikkeld door de linux-kernel
49onwikkelaars), <c>gentoo-sources</c> (de kernelsource gepatched met 54onwikkelaars), <c>gentoo-sources</c> (de kernelsource gepatched met
50snelheidsverhogende extras), ... 55snelheidsverhogende extra's), ...
51</p>
52
53<p> 56</p>
57
58<p>
54Kies je kernelsource en installeer het door middel van <c>emerge</c>. 59Kies uw kernelsource en installeer die met behulp van <c>emerge</c>. De
60<c>USE="-doc"</c> optie is nodig om te voorkomen dat xorg-x11 of een ander
61afhankelijk pakket wordt geïnstalleerd. <c>USE="symlink"</c> is niet nodig
62voor een nieuwe kernel, maar zorgt er wel voor dat <path>/usr/src/linux</path>
63op de juiste manier wordt gelinkt.
55</p> 64</p>
56 65
57<pre caption="Een kernel source installeren"> 66<pre caption="Een kernel source installeren">
58# <i>emerge gentoo-sources</i> 67# <i>USE="-doc symlink" emerge gentoo-sources</i>
59</pre> 68</pre>
60 69
61<p> 70<p>
62Als je een kijkje neemt in <path>/usr/src</path> zou je een symlink genaamd 71Wanneer u een kijkje neemt in <path>/usr/src</path> zou u een symlink genaamd
63<path>linux</path> moeten zien. Deze verwijst naar jouw kernelsource. We zullen 72<path>linux</path> moeten zien. Deze verwijst naar uw kernel source. We zullen
64aannemen dat de geïnstalleerde kernelsource <c>gentoo-sources-2.6.11-r3</c> is: 73aannemen dat de geïnstalleerde kernelsource <c>gentoo-sources-2.6.12-r10</c> is.
74Uw versie kan echter een andere zijn!
65</p> 75</p>
66 76
67<pre caption="De kernel source symlink bekijken"> 77<pre caption="De kernel source symlink bekijken">
68# <i>ls -l /usr/src/linux</i> 78# <i>ls -l /usr/src/linux</i>
69lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-2.6.11-gentoo-r3 79lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-2.6.12-gentoo-r10
70</pre> 80</pre>
71 81
72<p>
73Als jouw symlink niet naar de juiste kernelsource verwijst (let er op dat
74<c>linux-2.6.11-gentoo-r3</c> slechts een voorbeeld is), verander deze dan
75voordat je verder gaat:
76</p> 82<p>
77
78<pre caption="De kernel source symlink goed zetten">
79# <i>rm /usr/src/linux</i>
80# <i>cd /usr/src</i>
81# <i>ln -s linux-2.6.11-gentoo-r3 linux</i>
82</pre>
83
84<p>
85Nu is het tijd om je kernel te configureren en te compileren. Je kunt 83Nu is het tijd om uw kernel te configureren en te compileren. U kunt
86<c>genkernel</c> hiervoor gebruiken. Deze zal een algemene kernel maken zoals 84<c>genkernel</c> hiervoor gebruiken. Deze zal een algemene kernel aanmaken
87ook op de LiveCD wordt gebruikt. We zullen eerst de "handmatige" manier 85zoals ook LiveCD gebruikt. We zullen eerst de handmatige manier
88uitleggen omdat dit de beste manier is om je systeem te optimaliseren. 86uitleggen omdat dit de beste manier is om uw systeem te optimaliseren.
89</p>
90
91<p> 87</p>
88
89<p>
92Als je je kernel handmatig wilt configureren, ga verder met <uri 90Als u de kernel handmatig wilt configureren, gaat u verder met <uri
93link="#manual">Standaard: handmatige configuratie</uri>. Als je <c>genkernel</c> 91link="#manual">Standaard: handmatige configuratie</uri>. Als u <c>genkernel</c>
94wilt gebruiken, dan kun je het beste <uri link="#genkernel">Alternatief: 92wilt gebruiken, dan kunt u verder lezen in <uri link="#genkernel">Alternatief:
95genkernel gebruiken</uri> 93genkernel gebruiken</uri>.
96</p> 94</p>
97 95
98</body> 96</body>
99</subsection> 97</subsection>
100</section> 98</section>
103<subsection> 101<subsection>
104<title>Introductie</title> 102<title>Introductie</title>
105<body> 103<body>
106 104
107<p> 105<p>
108Handmatig een kernel configureren wordt vaak gezien als het moeilijkste wat 106Handmatig een kernel configureren wordt vaak gezien als het moeilijkste dat
109een Linux gebruiker ooit uit moet voeren. Niets is minder waar -- na een paar 107een Linux gebruiker ooit uit moet voeren. Niets is minder waar -- na een paar
110kernels configureren herinner je niet eens meer dat het moeilijk was ;) 108kernels configureren herinnert u zich niet eens meer dat het ooit moeilijk was
111</p> 109;)
112
113<p> 110</p>
111
112<p>
114Hoewel, een ding <e>is</e> is waar: je moet je systeem kennen voordat je je 113Hoewel, een ding <e>is</e> is waar: u moet uw systeem kennen voordat u de
115kernel handmatig gaat configureren. De meeste informatie kun je vergaren via 114kernel handmatig gaat configureren. De meeste informatie kunt u vergaren door
116de inhoud van <path>/proc/pci</path> (of, indien beschikbaar, door het gebruik 115pciutils te emergen (<c>emerge pciutils</c>), welke <c>lspci</c> bevat. U kunt
117van <c>lspci</c>). Je kunt ook <c>lsmod</c> draaien om te zien welke 116nu <c>lspci</c> binnen de gechroote omgeving gebruiken. U kunt zonder problemen
118kernelmodules de LiveCD gebruikt (het geeft een goede hint wat je aan moet 117alle <e>pcilib</e> waarschuwingen negeren (zoals pcilib: cannot open
119zetten). 118/sys/bus/pci/devices) die <c>lspci</c> genereert. U kunt ook <c>lspci</c>
120</p> 119vanuit een <e>niet-gechroote</e> omgeving draaien. De resultaten zullen gelijk
121 120zijn. U kunt verder <c>lsmod</c> draaien om te zien welke kernelmodules de LiveCD
121gebruikt (het geeft een goede hint wat u aan kunt zetten).
122<p> 122</p>
123
124<p>
123Ga nu naar je kernelsourcemap en voer <c>make menuconfig</c> uit. Dit zal een 125Ga nu naar de kernel sourcemap en voer <c>make menuconfig</c> uit. Dit zal een
124configuratiemenu openen wat op ncurses is gebaseerd. 126configuratiemenu openen.
125</p> 127</p>
126 128
127<pre caption="menuconfig starten"> 129<pre caption="menuconfig starten">
128# <i>cd /usr/src/linux</i> 130# <i>cd /usr/src/linux</i>
129# <i>make menuconfig</i> 131# <i>make menuconfig</i>
130</pre> 132</pre>
131 133
132<p> 134<p>
133Je zult worden begroet door een serie configuratiesecties. We zullen eerst 135U zult worden begroet door een serie configuratiesecties. We zullen eerst
134enkele opties geven die je zeker aan moet zetten (anders zal Gentoo niet 136enkele opties geven die u zeker aan moet zetten (anders zal Gentoo niet
135functioneren, of niet goed zonder enkele extra trucs). 137functioneren, of niet goed zonder enkele extra trucs).
136</p> 138</p>
137 139
138</body> 140</body>
139</subsection> 141</subsection>
140<subsection> 142<subsection>
141<title>Vereiste opties aan zetten</title> 143<title>Vereiste opties aan zetten</title>
142<body> 144<body>
143 145
144<p> 146<p>
145Om te beginnen activeer je het gebruik van ontwikkel- en experimentele 147Om te beginnen activeert u het gebruik van ontwikkelings- en experimentele
146code/drivers. Je hebt dit nodig, anders zullen zeer belangrijke code/drivers 148code/drivers. Je hebt dit nodig, anders zullen enkele belangrijke codes/drivers
147niet te voorschijn komen: 149niet te voorschijn komen:
148</p> 150</p>
149 151
150<pre caption="Experimentele code/drivers activeren"> 152<pre caption="Experimentele code/drivers activeren, General setup">
151Code maturity level options ---&gt; 153Code maturity level options ---&gt;
152 [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers 154 [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
155General setup ---&gt;
156 [*] Support for hot-pluggable devices
153</pre> 157</pre>
154 158
155<p> 159<p>
156Zorg dat je iedere driver die essentieel is voor het opstarten van je systeem 160Zorg dat u iedere driver die essentieel is voor het opstarten van uw systeem
157(zoals SCSI controller, ...) in de kernel, en dus niet als module, gecompileerd 161(zoals SCSI controller, ...) in de kernel, en dus niet als module, compileert.
158is. Anders zal je systeem niet volledig opstarten. 162Anders zal uw systeem niet volledig opstarten.
159</p> 163</p>
160 164
161<p> 165<p>
162Selecteer nu de juiste processorfamilie: 166Selecteer nu de juiste processorfamilie:
163</p> 167</p>
164 168
165<pre caption="De correcte processor familie kiezen"> 169<pre caption="De correcte processor familie kiezen">
166Processor type and features ---&gt; 170Processor type and features ---&gt;
167 <comment>(Wijzig aan de hand van je systeem)</comment> 171 <comment>(Wijzig aan de hand van uw systeem)</comment>
168 (<i>Athlon/Duron/K7</i>) Processor family 172 (<i>Athlon/Duron/K7</i>) Processor family
169</pre> 173</pre>
170 174
171<p> 175<p>
172Ga nu naar <c>File Systems</c> en kies ondersteuning voor het bestandssysteem 176Ga nu naar <c>File Systems</c> en kies ondersteuning voor het bestandssysteem
173dat je gebruikt. Compileer deze <e>niet</e> als modules, anders zal je Gentoo 177dat u gebruikt. Compileer deze <e>niet</e> als modules, anders zal het Gentoo
174systeem zal je rootpartitie niet kunnen mounten. Kies ook <c>Virtual memory</c> 178systeem zal de rootpartitie niet kunnen mounten. Kies ook <c>Virtual memory</c>
175en <c>/proc file system</c>. Als je een 2.6 kernel gebruikt (standaard), kies 179en <c>/proc file system</c>. Als u een 2.4 kernel gebruikt, kies dan het
176het <c>/dev file system</c> <e>niet</e>, Gentoo/x86 gebruikt nu standaard
177<c>udev</c>. Als je een 2.4 kernel gebruikt, dien je nog steeds <c>/dev file
178system</c> te selecteren omdat 2.4 kernels <c>udev</c> niet ondersteunen. 180<c>/dev file system</c>, omdat 2.4 kernels <c>udev</c> niet ondersteunen.
179</p> 181</p>
180 182
181<pre caption="benodigde file systems kiezen"> 183<pre caption="Benodigde bestandssystemen kiezen">
182<comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment> 184<comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
183File systems ---&gt; 185File systems ---&gt;
184 [*] Virtual memory file system support (former shm fs) 186 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
185 [*] /proc file system support 187 [*] /proc file system support
186 [*] /dev file system support (EXPERIMENTAL) 188 [*] /dev file system support (EXPERIMENTAL)
187 [*] automatically mount at boot 189 [*] automatically mount /dev at boot
188 [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTYs 190 [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTYs
189 191
190<comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment> 192<comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
191File systems ---&gt; 193File systems ---&gt;
192 Pseudo Filesystems ---&gt; 194 Pseudo Filesystems ---&gt;
193 [*] /proc file system support 195 [*] /proc file system support
194 [ ] /dev file system support (OBSOLETE)
195 [*] Virtual memory file system support (former shm fs) 196 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
196 197
197<comment>(Kies een of meer van de volgende, voor jouw systeem benodigde, opties )</comment> 198<comment>(Kies een of meer van de volgende, voor jouw systeem benodigde, opties)</comment>
198 &lt;*&gt; Reiserfs support 199 &lt;*&gt; Reiserfs support
199 &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support 200 &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
200 &lt;*&gt; JFS filesystem support 201 &lt;*&gt; JFS filesystem support
201 &lt;*&gt; Second extended fs support 202 &lt;*&gt; Second extended fs support
202 &lt;*&gt; XFS filesystem support 203 &lt;*&gt; XFS filesystem support
203</pre> 204</pre>
204 205
205<p> 206<p>
206Als je BIOS geen grote harde schijven ondersteunt en je hebt je harde schijf 207Als uw BIOS geen grote harde schijven ondersteunt en u hebt uw harde schijf
207met jumpertjes ingesteld om een beperkte grootte door te geven, dan dien je 208met jumpertjes ingesteld om een beperkte grootte door te geven, dan dient u
208een van de volgende opties mee te geven om toegang tot je hele harde schijf 209één van de volgende opties mee te geven om toegang tot uw hele harde schijf
209te krijgen. 210te krijgen.
210</p> 211</p>
211 212
212<pre caption="Autogeometry resizing support aan zetten"> 213<pre caption="Autogeometry resizing support aan zetten">
213<comment>(alleen 2.4.x kernels)</comment> 214<comment>(alleen 2.4.x kernels)</comment>
217 [ ] Use multi-mode by default 218 [ ] Use multi-mode by default
218 [*] Auto-Geometry Resizing support 219 [*] Auto-Geometry Resizing support
219</pre> 220</pre>
220 221
221<p> 222<p>
222Vergeet niet voor je schijven DMA aan te zetten: 223Vergeet niet voor uw schijven DMA aan te zetten:
223</p> 224</p>
224 225
225<pre caption="DMA aanzetten"> 226<pre caption="DMA aanzetten">
226Device Drivers ---&gt; 227Device Drivers ---&gt;
227 ATA/ATAPI/MFM/RLL support ---&gt; 228 ATA/ATAPI/MFM/RLL support ---&gt;
228 [*] Generic PCI bus-master DMA support 229 [*] Generic PCI bus-master DMA support
229 [*] Use PCI DMA by default when available 230 [*] Use PCI DMA by default when available
230</pre> 231</pre>
231 232
232<p> 233<p>
233Indien je PPPoE gebruikt om verbinding te maken met het internet of als je een 234Indien u PPPoE gebruikt om verbinding te maken met het internet of als u een
234inbelmodem gebruikt, dien je de volgende opties aan te zetten in de kernel: 235inbelmodem gebruikt, dan dient u de volgende opties aan te zetten in de kernel:
235</p> 236</p>
236 237
237<pre caption="Benodigde PPPoE drivers selecteren"> 238<pre caption="Benodigde PPPoE drivers selecteren">
238<comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment> 239<comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
239Network device support ---&gt; 240Network device support ---&gt;
250</pre> 251</pre>
251 252
252<p> 253<p>
253De twee compressie-opties zullen niets kapot maken, maar ze zijn niet nodig, 254De twee compressie-opties zullen niets kapot maken, maar ze zijn niet nodig,
254net zoals de optie <c>PPP over Ethernet</c> die alleen wordt gebruikt door 255net zoals de optie <c>PPP over Ethernet</c> die alleen wordt gebruikt door
255<c>rp-pppoe</c> als die wordt geconfigureerd om PPPoE in kernelmodus te doen. 256<c>rp-pppoe</c> als die wordt geconfigureerd om PPPoE in kernelmodus te
256</p> 257draaien.
257
258<p> 258</p>
259
260<p>
259Als je het nodig hebt, vergeet dan niet ondersteuning voor je netwerkkaart toe 261Als hem nodig heeft, moet u niet vergeten de ondersteuning voor uw netwerkkaart toe
260te voegen aan je kernel. 262te voegen aan uw kernel.
261</p>
262
263<p> 263</p>
264
265<p>
264Als je een Intel CPU met HyperThreading (tm) ondersteuning hebt, of een 266Als u een Intel CPU met HyperThreading (tm) ondersteuning hebt, of een
265multi-CPU systeem, dien je ook "Symmetric multi-processing support" toe te 267multi-CPU systeem, dient u ook "Symmetric multi-processing support" toe te
266voegen: 268voegen:
267</p> 269</p>
268 270
269<pre caption="SMP ondersteuning inschakelen"> 271<pre caption="SMP ondersteuning inschakelen">
270Processor type and features ---&gt; 272Processor type and features ---&gt;
271 [*] Symmetric multi-processing support 273 [*] Symmetric multi-processing support
272</pre> 274</pre>
273 275
276<note>
277In multi-core systemen telt iedere kern (core) als één processor.
278</note>
279
274<p> 280<p>
275Als je USB-invoerapparaten gebruikt (zoals toetsenbord of muis), 281Als u USB-invoerapparaten gebruikt (zoals toetsenbord of muis),
276vergeet dan niet die ook aan te zetten: 282vergeet dan niet die ook aan te zetten:
277</p> 283</p>
278 284
279<pre caption="USB ondersteuning voor Input Devices"> 285<pre caption="USB ondersteuning voor Input Devices">
280USB Support ---&gt; 286USB Support ---&gt;
296 302
297<pre caption="PCMCIA ondersteuning in 2.6 kernels aanzetten"> 303<pre caption="PCMCIA ondersteuning in 2.6 kernels aanzetten">
298Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) ---&gt; 304Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) ---&gt;
299 PCCARD (PCMCIA/CardBus) support ---&gt; 305 PCCARD (PCMCIA/CardBus) support ---&gt;
300 &lt;*&gt; PCCard (PCMCIA/CardBus) support 306 &lt;*&gt; PCCard (PCMCIA/CardBus) support
301<comment>(selecteer 16 bit als je ondersteuning voor oudere PCMCIA kaarten wil. De meeste mensen willen dit.)</comment> 307<comment>(selecteer 16 bit als u ondersteuning voor oudere PCMCIA kaarten wil. De meeste mensen willen dit.)</comment>
302 &lt;*&gt; 16-bit PCMCIA support 308 &lt;*&gt; 16-bit PCMCIA support
303 [*] 32-bit CardBus support 309 [*] 32-bit CardBus support
304<comment>(selecteer de relevante bridges)</comment> 310<comment>(selecteer de relevante bridges)</comment>
305 --- PC-card bridges 311 --- PC-card bridges
306 &lt;*&gt; CardBus yenta-compatible bridge support (NEW) 312 &lt;*&gt; CardBus yenta-compatible bridge support (NEW)
309 &lt;*&gt; i82365 compatible bridge support (NEW) 315 &lt;*&gt; i82365 compatible bridge support (NEW)
310 &lt;*&gt; Databook TCIC host bridge support (NEW) 316 &lt;*&gt; Databook TCIC host bridge support (NEW)
311</pre> 317</pre>
312 318
313<p> 319<p>
314Als je klaar bent met het configureren van de kernel, ga je verder met <uri 320Als u klaar bent met het configureren van de kernel, gaat u verder met <uri
315link="#compiling">Compileren en installeren</uri>. 321link="#compiling">Compileren en installeren</uri>.
316</p> 322</p>
317 323
318</body> 324</body>
319</subsection> 325</subsection>
333<comment>(Voor 2.6 kernels)</comment> 339<comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
334# <i>make &amp;&amp; make modules_install</i> 340# <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
335</pre> 341</pre>
336 342
337<p> 343<p>
338Als je kernel klaar is met compileren, kopieer je de kernel-image naar 344Als uw kernel klaar is met compileren, kopieert u de kernel-image naar
339<path>/boot</path>. Vanaf hier nemen we aan dat je versie 2.6.11-r3 van de 345<path>/boot</path>. Gebruik een naam die u toepasselijk vindt voor uw
340<c>gentoo-sources</c> installeert. Gebruik een naam die jij toepasselijk vindt
341voor jouw keuze en onthoud hem want je zult hem bij het configureren van je 346kernel keuze en onthoudt die, want u zult deze bij het configureren van uw
342bootloader nodig hebben. 347bootlader nodig hebben. Vergeet niet <path>&lt;kernel-version&gt;</path>
343</p> 348te vervangen door de naam en versie van uw kernel.
344
345<pre caption="De kernel installeren">
346# <i>cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel-2.6.11-gentoo-r3</i>
347# <i>cp System.map /boot/System.map-2.6.11-gentoo-r3</i>
348</pre>
349
350<p> 349</p>
351Het is ook slim om je kernelconfiguratiebestand naar <path>/boot</path> te 350
352kopiëren, je weet maar nooit :) 351<pre caption="Het installeren van de kernel">
352# <i>cp arch/i386/boot/bzImage /boot/&lt;kernel-version&gt;</i>
353</pre>
354
353</p> 355<p>
354
355<pre caption="Je kernel configuratie backuppen">
356# <i>cp .config /boot/config-2.6.11-gentoo-r3</i>
357</pre>
358
359<p>
360Ga nu verder met <uri link="#kernel_modules">Losse kernel modules 356Ga nu verder met <uri link="#kernel_modules">Kernel Modules</uri>
361installeren</uri>
362</p> 357</p>
363 358
364</body> 359</body>
365</subsection> 360</subsection>
366</section> 361</section>
367<section id="genkernel"> 362<section id="genkernel">
368<title>Alternatief: genkernel gebruiken</title> 363<title>Alternatief: genkernel gebruiken</title>
369<body> 364<body>
370 365
371<p> 366<p>
372Als je dit hoofdstuk leest, heb je ervoor gekozen om ons <c>genkernel</c> script 367Als u dit hoofdstuk leest, heeft u ervoor gekozen om het <c>genkernel</c> script
373te geruiken voor de configuratie van jouw kernel. 368te geruiken voor de configuratie van uw kernel.
374</p>
375
376<p> 369</p>
370
371<p>
377Nu je kernelsource is geïnstalleerd, is het tijd om je kernel te 372Nu de kernel source is geïnstalleerd, is het tijd om uw kernel te
378compileren met behulp van ons <c>genkernel</c> script. Deze bouwt automatisch 373compileren met behulp van ons <c>genkernel</c> script. Deze bouwt automatisch
379een kernel voor jou. <c>genkernel</c> werkt door een kernel bijna identiek te 374een kernel voor u. <c>genkernel</c> werkt door een kernel bijna identiek te
380configureren aan de manier waarop onze Installatie CD kernel is geconfigureerd. 375configureren aan de manier waarop onze Installatie CD kernel is geconfigureerd.
381Dit betekent dat wanneer je <c>genkernel</c> gebruikt om je kernel te bouwen, 376Dit betekent dat wanneer u <c>genkernel</c> gebruikt om uw kernel te bouwen,
382je systeem over het algemeen alle apparatuur tijdens het opstarten zal 377uw systeem over het algemeen alle apparatuur tijdens het opstarten zal
383detecteren, net zoals onze Installatie CD dat doet. Omdat genkernel geen 378detecteren, net zoals onze Installatie CD dat doet. Omdat genkernel geen
384handmatige configuratie vereist, is het de ideale oplossing voor die gebruikers 379handmatige configuratie vereist, is het de ideale oplossing voor die gebruikers
385die zich niet prettig voelen bij het compileren van hun eigen kernels. 380die zich niet prettig voelen bij het compileren van hun eigen kernels.
386</p> 381</p>
387 382
392<pre caption="Genkernel emergen"> 387<pre caption="Genkernel emergen">
393# <i>emerge genkernel</i> 388# <i>emerge genkernel</i>
394</pre> 389</pre>
395 390
396<p> 391<p>
397Als je een 2.6 kernel gaat configureren, kopier dan de kernel configuratie van 392Als u een 2.6 kernel gaat configureren, kopier dan de kernel configuratie van
398de Installatie CD naar de locatie waar genkernel zoekt naar de standaard 393de Installatie CD naar de locatie waar genkernel zoekt naar de standaard
399kernel configuratie: 394kernel configuratie:
400</p> 395</p>
401 396
402<pre caption="De Installatie CD kernel config kopieren"> 397<pre caption="De Installatie CD kernel config kopieren">
403<comment>(Doe dit alleen als je een 2.6 kernel gaat configureren)</comment> 398<comment>(Doe dit alleen als u een 2.6 kernel gaat configureren)</comment>
404# <i>zcat /proc/config.gz &gt; /usr/share/genkernel/x86/kernel-config-2.6</i> 399# <i>zcat /proc/config.gz &gt; /usr/share/genkernel/x86/kernel-config-2.6</i>
405</pre> 400</pre>
406 401
407<p> 402<p>
408Compileer nu de kernel sources door <c>genkernel --udev all</c> (voor 2.6 403Compileer nu de kernel sources door <c>genkernel all</c> te draaien. Pas echter
409kernels) of <c>genkernel all</c> (voor 2.4 kernels). Pas echter op, omdat
410<c>genkernel</c> een kernel compileert die bijna alle apparatuur ondersteunt, 404op, omdat <c>genkernel</c> een kernel compileert die bijna alle apparatuur
411kan deze compilatie aardig wat tijd in beslag nemen! 405ondersteunt, kan deze compilatie aardig wat tijd in beslag nemen!
412</p>
413
414<p> 406</p>
407
408<p>
415Let op, als je bootpartitie geen ext2 of ext3 als bestandssysteem gebruikt, 409Let op, als uw bootpartitie geen ext2 of ext3 als bestandssysteem gebruikt,
416moet je mogelijk handmatig deze ondersteuning <e>in</e> de kernel (dus 410moet u mogelijk handmatig deze ondersteuning <e>in</e> de kernel (dus
417<e>niet</e> als een module) moet toevoegen. Gebruik hiervoor <c>genkernel 411<e>niet</e> als een module) moet toevoegen. Gebruik hiervoor <c>genkernel
418--menuconfig all</c>. 412--menuconfig all</c> en voeg de ondersteuning toe. Gebruikers van EVMS2 of
413LVM2 moeten ook <c>--evms2</c> of <c>--lvm2</c> als argument toevoegen.
419</p> 414</p>
420 415
421<pre caption="Genkernel draaien"> 416<pre caption="Genkernel draaien">
422<comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
423# <i>genkernel --udev all</i>
424
425<comment>(Voor 2.4 kernels)</comment>
426# <i>genkernel all</i> 417# <i>genkernel all</i>
427</pre> 418</pre>
428 419
429<p> 420<p>
430Als <c>genkernel</c> eenmaal klaar is, zal een kernel, een volledige set met 421Als <c>genkernel</c> eenmaal klaar is, zal een kernel, een volledige set met
431modules en een <e>start-rootschijf</e> (initrd) worden gemaakt. We gebruiken 422modules en een <e>start-rootschijf</e> (initrd) worden gemaakt. We gebruiken
432de kernel en initrd wanneer we de bootloader zullen configureren, verderop 423de kernel en initrd wanneer we de bootlader zullen configureren, verderop
433in dit document. Noteer de namen van de kernel en initrd omdat je deze nodig 424in dit document. Noteer de namen van de kernel en initrd omdat u deze nodig
434zult hebben bij de bootloaderconfiguratie. De initrd zal direct worden gestart 425zult hebben bij de bootlader configuratie. De initrd zal direct worden gestart
435na het opstarten om apparatuurdetectie uit te voeren (net zoals op de 426na het opstarten om apparatuur autodetectie uit te voeren (net zoals op de
436Installatie CD) voordat je "echte" systeem opstart. 427Installatie CD) voordat uw "echte" systeem opstart.
437</p> 428</p>
438 429
439<pre caption="De gecreerde kernel image naam en initrd controleren"> 430<pre caption="De gecreerde kernel image naam en initrd controleren">
440# <i>ls /boot/kernel* /boot/initrd*</i> 431# <i>ls /boot/kernel* /boot/initramfs*</i>
441</pre> 432</pre>
442 433
443<p> 434<p>
444Laten we nu nog een stap uitvoeren zodat ons systeem nog meer op de Installatie 435Laten we nu nog een stap uitvoeren zodat ons systeem nog meer op de Installatie
445CD lijkt -- laten we <c>coldplug</c> emergen. De initrd detecteert de apparatuur 436CD lijkt -- laten we <c>coldplug</c> emergen. De initrd detecteert de apparatuur
446die die nodig is om op te starten automatisch, <c>coldplug</c> detecteert de 437die die nodig is om op te starten automatisch, <c>coldplug</c> detecteert de
447rest. Om te <c>coldplug</c> te emergen en aan zetten, typ je het volgende: 438rest. Om te <c>coldplug</c> te emergen en aan zetten, typt het volgende:
448</p> 439</p>
449 440
450<pre caption="Coldplug emergen en aan zetten"> 441<pre caption="Coldplug emergen en aan zetten">
451# <i>emerge coldplug</i> 442# <i>emerge coldplug</i>
452# <i>rc-update add coldplug boot</i> 443# <i>rc-update add coldplug boot</i>
453</pre> 444</pre>
454 445
455<p>
456Als je wil dat je systeem ook op hotplug events reageert, dien je ook
457hotplug te installeren en configureren:
458</p>
459
460<pre caption="Hotplug emergen en activeren">
461# <i>emerge hotplug</i>
462# <i>rc-update add hotplug default</i>
463</pre>
464
465</body> 446</body>
466</section> 447</section>
467<section id="kernel_modules"> 448<section id="kernel_modules">
468<title>Losse kernel modules installeren</title> 449<title>Kernel Modules</title>
469<subsection>
470<title>Extra modules installeren</title>
471<body>
472
473<p>
474Indien van toepassing, zou je enkele ebuilds kunnen emergen voor eventuele
475extra appatuur die zich je systeem bevindt. Hier is een lijst van
476kernel-gerelateerde ebuilds die je kunt emergen:
477</p>
478
479<table>
480<tcolumn width="1in"/>
481<tcolumn width="4in"/>
482<tcolumn width="2in"/>
483<tr>
484 <th>Ebuild</th>
485 <th>Doel</th>
486 <th>Commando</th>
487</tr>
488<tr>
489 <ti>nvidia-kernel</ti>
490 <ti>NVIDIA drivers voor xorg-x11</ti>
491 <ti><c>emerge nvidia-kernel</c></ti>
492</tr>
493<tr>
494 <ti>nforce-audio</ti>
495 <ti>On-board audio voor NVIDIA NForce(2) moederborden</ti>
496 <ti><c>emerge nforce-audio</c></ti>
497</tr>
498<tr>
499 <ti>e100</ti>
500 <ti>Intel e100 Fast Ethernet Adapters</ti>
501 <ti><c>emerge e100</c></ti>
502</tr>
503<tr>
504 <ti>e1000</ti>
505 <ti>Intel e1000 Gigabit Ethernet Adapters</ti>
506 <ti><c>emerge e1000</c></ti>
507</tr>
508<tr>
509 <ti>emu10k1</ti>
510 <ti>
511 Creative Sound Blaster Live!/Audigy ondersteuning (alleen voor 2.4 kernels)
512 </ti>
513 <ti><c>emerge emu10k1</c></ti>
514</tr>
515<tr>
516 <ti>ati-drivers</ti>
517 <ti>ATI Radeon 8500+/FireGL drivers voor xorg-x11</ti>
518 <ti><c>emerge ati-drivers</c></ti>
519</tr>
520</table>
521
522<p>
523Pas echter op, sommige van deze ebuilds kunnen veel afhankelijkheden hebben. Om
524te controleren welke pakketten zullen worden geïnstalleerd, gebruik je
525<c>emerge --pretend</c>. Bijvoorbeeld voor het <c>emu10k1</c> pakket:
526</p>
527
528<pre caption="Volledige lijst van te installeren pakketten">
529# <i>emerge --pretend emu10k1</i>
530</pre>
531
532<p>
533Als je al deze pakketten die geïnstalleerd zouden worden niet wilt, kun je
534met <c>emerge --pretend --verbose</c> kijken wel USE-vlaggen worden gebruikt
535bij het uitzoeken van de afhankelijkheden:
536</p>
537
538<pre caption="gebruik van USE-vlaggen bekijken">
539# <i>emerge --pretend --verbose emu10k1</i>
540<comment>...</comment>
541[ebuild N ] media-sound/aumix-2.8 +gpm +nls +gtk +gnome +alsa -gtk2
542</pre>
543
544<p>
545In het vorige voorbeeld kun je zien dat een van <c>emu10k1</c>'s
546afhankelijkheden (<c>aumix</c>) gebruikt maakt van de <c>gtk</c> en <c>gnome</c>
547USE-vlaggen. Dit zorgt ervoor dat gtk-ondersteuning (wat steunt op xorg-x11)
548er bij in gecompileerd wordt.
549</p>
550
551<p>
552Als je niet wilt dat dit alles er in zit, deselecteer alle USE-vlaggen:
553</p>
554
555<pre caption="Emu10k1 emergen met alle USE-vlaggen gedeselecteerd">
556# <i>USE="-gpm -nls -gtk -gnome -alsa" emerge --pretend emu10k1</i>
557</pre>
558
559<p>
560Als je tevreden bent met de resultaten, haal je de <c>--pretend</c> weg om
561<c>emu10k1</c> te installeren.
562</p>
563
564</body>
565</subsection>
566<subsection> 450<subsection>
567<title>De modules configureren</title> 451<title>De modules configureren</title>
568<body> 452<body>
569 453
570<p> 454<p>
571Je moet een lijstje maken van alle modules die je automatisch wilt laden, doe 455U moet nu een lijst maken van alle modules die u automatisch wilt laden, doe
572dit in <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</path> (of 456dit in <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</path> (of
573<path>kernel-2.6</path>). Je kunt indien je dit wilt ook extra opties aan de 457<path>kernel-2.6</path>). Je kunt indien u dit wilt ook extra opties aan de
574modules meegeven. 458modules meegeven.
575</p> 459</p>
576 460
577<p> 461<p>
578Om alle beschikbare modules te zien, draai je het volgende <c>find</c> commando. 462Om alle beschikbare modules te zien, draait u het volgende <c>find</c> commando.
579Vergeet niet om "&lt;kernel version&gt;" te vervangen met de versie van de door 463Vergeet niet om "&lt;kernel version&gt;" te vervangen met de versie van de door
580jou zojuist gecompileerde kernel. 464u zojuist gecompileerde kernel.
581</p> 465</p>
582 466
583<pre caption="Alle beschikbare modules vinden"> 467<pre caption="Alle beschikbare modules vinden">
584# <i>find /lib/modules/&lt;kernel version&gt;/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'</i> 468# <i>find /lib/modules/&lt;kernel version&gt;/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'</i>
585</pre> 469</pre>
586 470
587<p> 471<p>
588Om bijvoorbeeld automatisch de <c>3x59x.o</c> module te laden, wijzig je het 472Om bijvoorbeeld automatisch de <c>3x59x.o</c> module te laden, wijzigt u het
589<path>kernel-2.4</path>- of <path>kernel-2.6</path>-bestand en zet er de 473<path>kernel-2.4</path>- of <path>kernel-2.6</path>-bestand en zet er de
590modulenaam in. 474modulenaam in.
591</p> 475</p>
592 476
593<pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 bewerken"> 477<pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 bewerken">
598<pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 of kernel-2.6"> 482<pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 of kernel-2.6">
5993c59x 4833c59x
600</pre> 484</pre>
601 485
602<p> 486<p>
603Draai nu <c>modules-update</c> om je veranderingen door te voeren in het
604<path>/etc/modules.conf</path> bestand:
605</p>
606
607<pre caption="Modules-update draaien">
608# <i>modules-update</i>
609</pre>
610
611<p>
612Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=8">Configuratie van het Systeem</uri>. 487Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=8">Configuratie van het Systeem</uri>.
613</p> 488</p>
614 489
615</body> 490</body>
616</subsection> 491</subsection>

Legend:
Removed from v.1.6  
changed lines
  Added in v.1.10

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20