/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.8 Revision 1.9
1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml,v 1.8 2005/06/23 15:46:08 neysx Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml,v 1.9 2006/03/14 10:06:45 neysx Exp $ -->
8
9<!-- Sync: 1.60 -->
8 10
9<sections> 11<sections>
10 12
11<version>3.1</version> 13<version>3.11</version>
12<date>2005-06-12</date> 14<date>2006-01-06</date>
13 15
14<section> 16<section>
15<title>Tijdzone</title> 17<title>Tijdzone</title>
16<body> 18<body>
17 19
18<p> 20<p>
19Je dient eerst je tijdzone in te stellen zodat je systeem weet waar het zich 21Allereerst moet de tijdzone ingesteld, zodat het systeem weet waar het zich
20bevindt. Zoek naar je tijdzone in <path>/usr/share/zoneinfo</path>, maak er dan 22bevindt. Zoek naar uw tijdzone in <path>/usr/share/zoneinfo</path> en kopieer
21een symlink naar toe vanaf <path>/etc/localtime</path> met behulp van <c>ln</c>: 23deze dan naar <path>/etc/localtime</path>. Gebruik niet de
24<path>/usr/share/zoneinfo/Etc/GMT*</path> tijdzones, aangezien de gebruikte
25namen niet overeen komen met de zones. <path>GMT-8</path> is bijvoorbeeld
26GMT+8.
22</p> 27</p>
23 28
24<pre caption="De tijdzone instellen"> 29<pre caption="De tijdzone instellen">
25# <i>ls /usr/share/zoneinfo</i> 30# <i>ls /usr/share/zoneinfo</i>
26<comment>(Stel dat je Amsterdam wil)</comment> 31<comment>(Stel dat u Amsterdam wilt gebruiken)</comment>
27# <i>ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime</i> 32# <i>cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime</i>
28</pre> 33</pre>
29 34
30</body> 35</body>
31</section> 36</section>
32<section> 37<section>
35<title>Een kernel kiezen</title> 40<title>Een kernel kiezen</title>
36<body> 41<body>
37 42
38<p> 43<p>
39De basis waarop alle distributies gebouwd zijn, is de Linux kernel. Het is de 44De basis waarop alle distributies gebouwd zijn, is de Linux kernel. Het is de
40laag tussen gebruikers programma's en je systeemapparatuur. Gentoo biedt zijn 45laag tussen gebruikers programma's en uw hardware. Gentoo biedt zijn
41gebruikers verschillende kernelsources. Een volledige lijst met beschrijvingen 46gebruikers verschillende kernelsources. Een volledige lijst met beschrijvingen
42is beschikbaar in de <uri link="/doc/en/gentoo-kernel.xml">Gentoo Kernel 47is beschikbaar in de <uri link="/doc/en/gentoo-kernel.xml">Gentoo Kernel
43Guide</uri> (Engelstalig). 48Guide</uri> (Engelstalig).
44</p> 49</p>
45 50
46<p> 51<p>
47Voor x86-gebaseerde systemen hebben we, onder andere, <c>vanilla-sources</c> 52Voor x86-gebaseerde systemen hebben we, onder andere, <c>vanilla-sources</c>
48(de standaard kernelsource die wordt onwikkeld door de linux-kernel 53(de standaard kernelsource die wordt ontwikkeld door de linux-kernel
49onwikkelaars), <c>gentoo-sources</c> (de kernelsource gepatched met 54onwikkelaars), <c>gentoo-sources</c> (de kernelsource gepatched met
50snelheidsverhogende extras), ... 55snelheidsverhogende extra's), ...
51</p>
52
53<p> 56</p>
57
58<p>
54Kies je kernelsource en installeer het door middel van <c>emerge</c>. 59Kies uw kernelsource en installeer die met behulp van <c>emerge</c>. De
60<c>USE="-doc"</c> optie is nodig om te voorkomen dat xorg-x11 of een ander
61afhankelijk pakket wordt geïnstalleerd. <c>USE="symlink"</c> is niet nodig
62voor een nieuwe kernel, maar zorgt er wel voor dat <path>/usr/src/linux</path>
63op de juiste manier wordt gelinkt.
55</p> 64</p>
56 65
57<pre caption="Een kernel source installeren"> 66<pre caption="Een kernel source installeren">
58# <i>emerge gentoo-sources</i> 67# <i>USE="-doc symlink" emerge gentoo-sources</i>
59</pre> 68</pre>
60 69
61<p> 70<p>
62Als je een kijkje neemt in <path>/usr/src</path> zou je een symlink genaamd 71Wanneer u een kijkje neemt in <path>/usr/src</path> zou u een symlink genaamd
63<path>linux</path> moeten zien. Deze verwijst naar jouw kernelsource. We zullen 72<path>linux</path> moeten zien. Deze verwijst naar uw kernel source. We zullen
64aannemen dat de geïnstalleerde kernelsource <c>gentoo-sources-2.6.11-r3</c> is: 73aannemen dat de geïnstalleerde kernelsource <c>gentoo-sources-2.6.12-r10</c> is.
74Uw versie kan echter een andere zijn!
65</p> 75</p>
66 76
67<pre caption="De kernel source symlink bekijken"> 77<pre caption="De kernel source symlink bekijken">
68# <i>ls -l /usr/src/linux</i> 78# <i>ls -l /usr/src/linux</i>
69lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-2.6.11-gentoo-r3 79lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-2.6.12-gentoo-r10
70</pre> 80</pre>
71 81
72<p>
73Als jouw symlink niet naar de juiste kernelsource verwijst (let er op dat
74<c>linux-2.6.11-gentoo-r3</c> slechts een voorbeeld is), verander deze dan
75voordat je verder gaat:
76</p> 82<p>
77
78<pre caption="De kernel source symlink goed zetten">
79# <i>rm /usr/src/linux</i>
80# <i>cd /usr/src</i>
81# <i>ln -s linux-2.6.11-gentoo-r3 linux</i>
82</pre>
83
84<p>
85Nu is het tijd om je kernel te configureren en te compileren. Je kunt 83Nu is het tijd om uw kernel te configureren en te compileren. U kunt
86<c>genkernel</c> hiervoor gebruiken. Deze zal een algemene kernel maken zoals 84<c>genkernel</c> hiervoor gebruiken. Deze zal een algemene kernel aanmaken
87ook op de LiveCD wordt gebruikt. We zullen eerst de "handmatige" manier 85zoals ook LiveCD gebruikt. We zullen eerst de handmatige manier
88uitleggen omdat dit de beste manier is om je systeem te optimaliseren. 86uitleggen omdat dit de beste manier is om uw systeem te optimaliseren.
89</p>
90
91<p> 87</p>
88
89<p>
92Als je je kernel handmatig wilt configureren, ga verder met <uri 90Als u de kernel handmatig wilt configureren, gaat u verder met <uri
93link="#manual">Standaard: handmatige configuratie</uri>. Als je <c>genkernel</c> 91link="#manual">Standaard: handmatige configuratie</uri>. Als u <c>genkernel</c>
94wilt gebruiken, dan kun je het beste <uri link="#genkernel">Alternatief: 92wilt gebruiken, dan kunt u verder lezen in <uri link="#genkernel">Alternatief:
95genkernel gebruiken</uri> 93genkernel gebruiken</uri>.
96</p> 94</p>
97 95
98</body> 96</body>
99</subsection> 97</subsection>
100</section> 98</section>
103<subsection> 101<subsection>
104<title>Introductie</title> 102<title>Introductie</title>
105<body> 103<body>
106 104
107<p> 105<p>
108Handmatig een kernel configureren wordt vaak gezien als het moeilijkste wat 106Handmatig een kernel configureren wordt vaak gezien als het moeilijkste dat
109een Linux gebruiker ooit uit moet voeren. Niets is minder waar -- na een paar 107een Linux gebruiker ooit uit moet voeren. Niets is minder waar -- na een paar
110kernels configureren herinner je niet eens meer dat het moeilijk was ;) 108kernels configureren herinnert u zich niet eens meer dat het ooit moeilijk was
111</p> 109;)
112
113<p> 110</p>
111
112<p>
114Hoewel, een ding <e>is</e> is waar: je moet je systeem kennen voordat je je 113Hoewel, een ding <e>is</e> is waar: u moet uw systeem kennen voordat u de
115kernel handmatig gaat configureren. De meeste informatie kun je vergaren door 114kernel handmatig gaat configureren. De meeste informatie kunt u vergaren door
116pciutils te emergen (<c>emerge pciutils</c>), welke <c>lspci</c> bevat. Je kunt 115pciutils te emergen (<c>emerge pciutils</c>), welke <c>lspci</c> bevat. U kunt
117nu <c>lspci</c> binnen de gechroote omgeving gebruiken. Je kunt zonder problemen 116nu <c>lspci</c> binnen de gechroote omgeving gebruiken. U kunt zonder problemen
118alle <e>pcilib</e> waarschuwingen negeren (zoals pcilib: cannot open 117alle <e>pcilib</e> waarschuwingen negeren (zoals pcilib: cannot open
119/sys/bus/pci/devices) die <c>lspci</c> genereert. Je kunt ook <c>lspci</c> 118/sys/bus/pci/devices) die <c>lspci</c> genereert. U kunt ook <c>lspci</c>
120vanuit een <e>niet-gechroote</e> omgeving draaien. De resultaten zullen gelijk 119vanuit een <e>niet-gechroote</e> omgeving draaien. De resultaten zullen gelijk
121zijn. Je kunt ook <c>lsmod</c> draaien om te zien welke kernelmodules de LiveCD 120zijn. U kunt verder <c>lsmod</c> draaien om te zien welke kernelmodules de LiveCD
122gebruikt (het geeft een goede hint wat je aan moet zetten). 121gebruikt (het geeft een goede hint wat u aan kunt zetten).
123</p>
124
125<p> 122</p>
123
124<p>
126Ga nu naar je kernelsourcemap en voer <c>make menuconfig</c> uit. Dit zal een 125Ga nu naar de kernel sourcemap en voer <c>make menuconfig</c> uit. Dit zal een
127configuratiemenu openen wat op ncurses is gebaseerd. 126configuratiemenu openen.
128</p> 127</p>
129 128
130<pre caption="menuconfig starten"> 129<pre caption="menuconfig starten">
131# <i>cd /usr/src/linux</i> 130# <i>cd /usr/src/linux</i>
132# <i>make menuconfig</i> 131# <i>make menuconfig</i>
133</pre> 132</pre>
134 133
135<p> 134<p>
136Je zult worden begroet door een serie configuratiesecties. We zullen eerst 135U zult worden begroet door een serie configuratiesecties. We zullen eerst
137enkele opties geven die je zeker aan moet zetten (anders zal Gentoo niet 136enkele opties geven die u zeker aan moet zetten (anders zal Gentoo niet
138functioneren, of niet goed zonder enkele extra trucs). 137functioneren, of niet goed zonder enkele extra trucs).
139</p> 138</p>
140 139
141</body> 140</body>
142</subsection> 141</subsection>
143<subsection> 142<subsection>
144<title>Vereiste opties aan zetten</title> 143<title>Vereiste opties aan zetten</title>
145<body> 144<body>
146 145
147<p> 146<p>
148Om te beginnen activeer je het gebruik van ontwikkel- en experimentele 147Om te beginnen activeert u het gebruik van ontwikkelings- en experimentele
149code/drivers. Je hebt dit nodig, anders zullen zeer belangrijke code/drivers 148code/drivers. Je hebt dit nodig, anders zullen enkele belangrijke codes/drivers
150niet te voorschijn komen: 149niet te voorschijn komen:
151</p> 150</p>
152 151
153<pre caption="Experimentele code/drivers activeren, General setup"> 152<pre caption="Experimentele code/drivers activeren, General setup">
154Code maturity level options ---&gt; 153Code maturity level options ---&gt;
156General setup ---&gt; 155General setup ---&gt;
157 [*] Support for hot-pluggable devices 156 [*] Support for hot-pluggable devices
158</pre> 157</pre>
159 158
160<p> 159<p>
161Zorg dat je iedere driver die essentieel is voor het opstarten van je systeem 160Zorg dat u iedere driver die essentieel is voor het opstarten van uw systeem
162(zoals SCSI controller, ...) in de kernel, en dus niet als module, gecompileerd 161(zoals SCSI controller, ...) in de kernel, en dus niet als module, compileert.
163is. Anders zal je systeem niet volledig opstarten. 162Anders zal uw systeem niet volledig opstarten.
164</p> 163</p>
165 164
166<p> 165<p>
167Selecteer nu de juiste processorfamilie: 166Selecteer nu de juiste processorfamilie:
168</p> 167</p>
169 168
170<pre caption="De correcte processor familie kiezen"> 169<pre caption="De correcte processor familie kiezen">
171Processor type and features ---&gt; 170Processor type and features ---&gt;
172 <comment>(Wijzig aan de hand van je systeem)</comment> 171 <comment>(Wijzig aan de hand van uw systeem)</comment>
173 (<i>Athlon/Duron/K7</i>) Processor family 172 (<i>Athlon/Duron/K7</i>) Processor family
174</pre> 173</pre>
175 174
176<p> 175<p>
177Ga nu naar <c>File Systems</c> en kies ondersteuning voor het bestandssysteem 176Ga nu naar <c>File Systems</c> en kies ondersteuning voor het bestandssysteem
178dat je gebruikt. Compileer deze <e>niet</e> als modules, anders zal je Gentoo 177dat u gebruikt. Compileer deze <e>niet</e> als modules, anders zal het Gentoo
179systeem zal je rootpartitie niet kunnen mounten. Kies ook <c>Virtual memory</c> 178systeem zal de rootpartitie niet kunnen mounten. Kies ook <c>Virtual memory</c>
180en <c>/proc file system</c>. Als je een 2.6 kernel gebruikt (standaard), kies 179en <c>/proc file system</c>. Als u een 2.4 kernel gebruikt, kies dan het
181het <c>/dev file system</c> <e>niet</e>, Gentoo/x86 gebruikt nu standaard
182<c>udev</c>. Als je een 2.4 kernel gebruikt, dien je nog steeds <c>/dev file
183system</c> te selecteren omdat 2.4 kernels <c>udev</c> niet ondersteunen. 180<c>/dev file system</c>, omdat 2.4 kernels <c>udev</c> niet ondersteunen.
184</p> 181</p>
185 182
186<pre caption="benodigde file systems kiezen"> 183<pre caption="Benodigde bestandssystemen kiezen">
187<comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment> 184<comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
188File systems ---&gt; 185File systems ---&gt;
189 [*] Virtual memory file system support (former shm fs) 186 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
190 [*] /proc file system support 187 [*] /proc file system support
191 [*] /dev file system support (EXPERIMENTAL) 188 [*] /dev file system support (EXPERIMENTAL)
192 [*] automatically mount at boot 189 [*] automatically mount /dev at boot
193 [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTYs 190 [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTYs
194 191
195<comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment> 192<comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
196File systems ---&gt; 193File systems ---&gt;
197 Pseudo Filesystems ---&gt; 194 Pseudo Filesystems ---&gt;
198 [*] /proc file system support 195 [*] /proc file system support
199 [ ] /dev file system support (OBSOLETE)
200 [*] Virtual memory file system support (former shm fs) 196 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
201 197
202<comment>(Kies een of meer van de volgende, voor jouw systeem benodigde, opties )</comment> 198<comment>(Kies een of meer van de volgende, voor jouw systeem benodigde, opties)</comment>
203 &lt;*&gt; Reiserfs support 199 &lt;*&gt; Reiserfs support
204 &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support 200 &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
205 &lt;*&gt; JFS filesystem support 201 &lt;*&gt; JFS filesystem support
206 &lt;*&gt; Second extended fs support 202 &lt;*&gt; Second extended fs support
207 &lt;*&gt; XFS filesystem support 203 &lt;*&gt; XFS filesystem support
208</pre> 204</pre>
209 205
210<p> 206<p>
211Als je BIOS geen grote harde schijven ondersteunt en je hebt je harde schijf 207Als uw BIOS geen grote harde schijven ondersteunt en u hebt uw harde schijf
212met jumpertjes ingesteld om een beperkte grootte door te geven, dan dien je 208met jumpertjes ingesteld om een beperkte grootte door te geven, dan dient u
213een van de volgende opties mee te geven om toegang tot je hele harde schijf 209één van de volgende opties mee te geven om toegang tot uw hele harde schijf
214te krijgen. 210te krijgen.
215</p> 211</p>
216 212
217<pre caption="Autogeometry resizing support aan zetten"> 213<pre caption="Autogeometry resizing support aan zetten">
218<comment>(alleen 2.4.x kernels)</comment> 214<comment>(alleen 2.4.x kernels)</comment>
222 [ ] Use multi-mode by default 218 [ ] Use multi-mode by default
223 [*] Auto-Geometry Resizing support 219 [*] Auto-Geometry Resizing support
224</pre> 220</pre>
225 221
226<p> 222<p>
227Vergeet niet voor je schijven DMA aan te zetten: 223Vergeet niet voor uw schijven DMA aan te zetten:
228</p> 224</p>
229 225
230<pre caption="DMA aanzetten"> 226<pre caption="DMA aanzetten">
231Device Drivers ---&gt; 227Device Drivers ---&gt;
232 ATA/ATAPI/MFM/RLL support ---&gt; 228 ATA/ATAPI/MFM/RLL support ---&gt;
233 [*] Generic PCI bus-master DMA support 229 [*] Generic PCI bus-master DMA support
234 [*] Use PCI DMA by default when available 230 [*] Use PCI DMA by default when available
235</pre> 231</pre>
236 232
237<p> 233<p>
238Indien je PPPoE gebruikt om verbinding te maken met het internet of als je een 234Indien u PPPoE gebruikt om verbinding te maken met het internet of als u een
239inbelmodem gebruikt, dien je de volgende opties aan te zetten in de kernel: 235inbelmodem gebruikt, dan dient u de volgende opties aan te zetten in de kernel:
240</p> 236</p>
241 237
242<pre caption="Benodigde PPPoE drivers selecteren"> 238<pre caption="Benodigde PPPoE drivers selecteren">
243<comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment> 239<comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
244Network device support ---&gt; 240Network device support ---&gt;
255</pre> 251</pre>
256 252
257<p> 253<p>
258De twee compressie-opties zullen niets kapot maken, maar ze zijn niet nodig, 254De twee compressie-opties zullen niets kapot maken, maar ze zijn niet nodig,
259net zoals de optie <c>PPP over Ethernet</c> die alleen wordt gebruikt door 255net zoals de optie <c>PPP over Ethernet</c> die alleen wordt gebruikt door
260<c>rp-pppoe</c> als die wordt geconfigureerd om PPPoE in kernelmodus te doen. 256<c>rp-pppoe</c> als die wordt geconfigureerd om PPPoE in kernelmodus te
261</p> 257draaien.
262
263<p> 258</p>
259
260<p>
264Als je het nodig hebt, vergeet dan niet ondersteuning voor je netwerkkaart toe 261Als hem nodig heeft, moet u niet vergeten de ondersteuning voor uw netwerkkaart toe
265te voegen aan je kernel. 262te voegen aan uw kernel.
266</p>
267
268<p> 263</p>
264
265<p>
269Als je een Intel CPU met HyperThreading (tm) ondersteuning hebt, of een 266Als u een Intel CPU met HyperThreading (tm) ondersteuning hebt, of een
270multi-CPU systeem, dien je ook "Symmetric multi-processing support" toe te 267multi-CPU systeem, dient u ook "Symmetric multi-processing support" toe te
271voegen: 268voegen:
272</p> 269</p>
273 270
274<pre caption="SMP ondersteuning inschakelen"> 271<pre caption="SMP ondersteuning inschakelen">
275Processor type and features ---&gt; 272Processor type and features ---&gt;
276 [*] Symmetric multi-processing support 273 [*] Symmetric multi-processing support
277</pre> 274</pre>
278 275
279<p> 276<p>
280Als je USB-invoerapparaten gebruikt (zoals toetsenbord of muis), 277Als u USB-invoerapparaten gebruikt (zoals toetsenbord of muis),
281vergeet dan niet die ook aan te zetten: 278vergeet dan niet die ook aan te zetten:
282</p> 279</p>
283 280
284<pre caption="USB ondersteuning voor Input Devices"> 281<pre caption="USB ondersteuning voor Input Devices">
285USB Support ---&gt; 282USB Support ---&gt;
301 298
302<pre caption="PCMCIA ondersteuning in 2.6 kernels aanzetten"> 299<pre caption="PCMCIA ondersteuning in 2.6 kernels aanzetten">
303Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) ---&gt; 300Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) ---&gt;
304 PCCARD (PCMCIA/CardBus) support ---&gt; 301 PCCARD (PCMCIA/CardBus) support ---&gt;
305 &lt;*&gt; PCCard (PCMCIA/CardBus) support 302 &lt;*&gt; PCCard (PCMCIA/CardBus) support
306<comment>(selecteer 16 bit als je ondersteuning voor oudere PCMCIA kaarten wil. De meeste mensen willen dit.)</comment> 303<comment>(selecteer 16 bit als u ondersteuning voor oudere PCMCIA kaarten wil. De meeste mensen willen dit.)</comment>
307 &lt;*&gt; 16-bit PCMCIA support 304 &lt;*&gt; 16-bit PCMCIA support
308 [*] 32-bit CardBus support 305 [*] 32-bit CardBus support
309<comment>(selecteer de relevante bridges)</comment> 306<comment>(selecteer de relevante bridges)</comment>
310 --- PC-card bridges 307 --- PC-card bridges
311 &lt;*&gt; CardBus yenta-compatible bridge support (NEW) 308 &lt;*&gt; CardBus yenta-compatible bridge support (NEW)
314 &lt;*&gt; i82365 compatible bridge support (NEW) 311 &lt;*&gt; i82365 compatible bridge support (NEW)
315 &lt;*&gt; Databook TCIC host bridge support (NEW) 312 &lt;*&gt; Databook TCIC host bridge support (NEW)
316</pre> 313</pre>
317 314
318<p> 315<p>
319Als je klaar bent met het configureren van de kernel, ga je verder met <uri 316Als u klaar bent met het configureren van de kernel, gaat u verder met <uri
320link="#compiling">Compileren en installeren</uri>. 317link="#compiling">Compileren en installeren</uri>.
321</p> 318</p>
322 319
323</body> 320</body>
324</subsection> 321</subsection>
338<comment>(Voor 2.6 kernels)</comment> 335<comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
339# <i>make &amp;&amp; make modules_install</i> 336# <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
340</pre> 337</pre>
341 338
342<p> 339<p>
343Als je kernel klaar is met compileren, kopieer je de kernel-image naar 340Als uw kernel klaar is met compileren, kopieert u de kernel-image naar
344<path>/boot</path>. Vanaf hier nemen we aan dat je versie 2.6.11-r3 van de 341<path>/boot</path>. Gebruik een naam die u toepasselijk vindt voor uw
345<c>gentoo-sources</c> installeert. Gebruik een naam die jij toepasselijk vindt
346voor jouw keuze en onthoud hem want je zult hem bij het configureren van je 342kernel keuze en onthoudt die, want u zult deze bij het configureren van uw
347bootloader nodig hebben. 343bootlader nodig hebben. Vergeet niet <path>&lt;kernel-version&gt;</path>
348</p> 344te vervangen door de naam en versie van uw kernel.
349
350<pre caption="De kernel installeren">
351# <i>cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel-2.6.11-gentoo-r3</i>
352# <i>cp System.map /boot/System.map-2.6.11-gentoo-r3</i>
353</pre>
354
355<p> 345</p>
356Het is ook slim om je kernelconfiguratiebestand naar <path>/boot</path> te 346
357kopiëren, je weet maar nooit :) 347<pre caption="Het installeren van de kernel">
348# <i>cp arch/i386/boot/bzImage /boot/&lt;kernel-version&gt;</i>
349</pre>
350
358</p> 351<p>
359
360<pre caption="Je kernel configuratie backuppen">
361# <i>cp .config /boot/config-2.6.11-gentoo-r3</i>
362</pre>
363
364<p>
365Ga nu verder met <uri link="#kernel_modules">Kernel modules</uri> 352Ga nu verder met <uri link="#kernel_modules">Kernel Modules</uri>
366</p> 353</p>
367 354
368</body> 355</body>
369</subsection> 356</subsection>
370</section> 357</section>
371<section id="genkernel"> 358<section id="genkernel">
372<title>Alternatief: genkernel gebruiken</title> 359<title>Alternatief: genkernel gebruiken</title>
373<body> 360<body>
374 361
375<p> 362<p>
376Als je dit hoofdstuk leest, heb je ervoor gekozen om ons <c>genkernel</c> script 363Als u dit hoofdstuk leest, heeft u ervoor gekozen om het <c>genkernel</c> script
377te geruiken voor de configuratie van jouw kernel. 364te geruiken voor de configuratie van uw kernel.
378</p>
379
380<p> 365</p>
366
367<p>
381Nu je kernelsource is geïnstalleerd, is het tijd om je kernel te 368Nu de kernel source is geïnstalleerd, is het tijd om uw kernel te
382compileren met behulp van ons <c>genkernel</c> script. Deze bouwt automatisch 369compileren met behulp van ons <c>genkernel</c> script. Deze bouwt automatisch
383een kernel voor jou. <c>genkernel</c> werkt door een kernel bijna identiek te 370een kernel voor u. <c>genkernel</c> werkt door een kernel bijna identiek te
384configureren aan de manier waarop onze Installatie CD kernel is geconfigureerd. 371configureren aan de manier waarop onze Installatie CD kernel is geconfigureerd.
385Dit betekent dat wanneer je <c>genkernel</c> gebruikt om je kernel te bouwen, 372Dit betekent dat wanneer u <c>genkernel</c> gebruikt om uw kernel te bouwen,
386je systeem over het algemeen alle apparatuur tijdens het opstarten zal 373uw systeem over het algemeen alle apparatuur tijdens het opstarten zal
387detecteren, net zoals onze Installatie CD dat doet. Omdat genkernel geen 374detecteren, net zoals onze Installatie CD dat doet. Omdat genkernel geen
388handmatige configuratie vereist, is het de ideale oplossing voor die gebruikers 375handmatige configuratie vereist, is het de ideale oplossing voor die gebruikers
389die zich niet prettig voelen bij het compileren van hun eigen kernels. 376die zich niet prettig voelen bij het compileren van hun eigen kernels.
390</p> 377</p>
391 378
396<pre caption="Genkernel emergen"> 383<pre caption="Genkernel emergen">
397# <i>emerge genkernel</i> 384# <i>emerge genkernel</i>
398</pre> 385</pre>
399 386
400<p> 387<p>
401Als je een 2.6 kernel gaat configureren, kopier dan de kernel configuratie van 388Als u een 2.6 kernel gaat configureren, kopier dan de kernel configuratie van
402de Installatie CD naar de locatie waar genkernel zoekt naar de standaard 389de Installatie CD naar de locatie waar genkernel zoekt naar de standaard
403kernel configuratie: 390kernel configuratie:
404</p> 391</p>
405 392
406<pre caption="De Installatie CD kernel config kopieren"> 393<pre caption="De Installatie CD kernel config kopieren">
407<comment>(Doe dit alleen als je een 2.6 kernel gaat configureren)</comment> 394<comment>(Doe dit alleen als u een 2.6 kernel gaat configureren)</comment>
408# <i>zcat /proc/config.gz &gt; /usr/share/genkernel/x86/kernel-config-2.6</i> 395# <i>zcat /proc/config.gz &gt; /usr/share/genkernel/x86/kernel-config-2.6</i>
409</pre> 396</pre>
410 397
411<p> 398<p>
412Compileer nu de kernel sources door <c>genkernel --udev all</c> (voor 2.6 399Compileer nu de kernel sources door <c>genkernel all</c> te draaien. Pas echter
413kernels) of <c>genkernel all</c> (voor 2.4 kernels). Pas echter op, omdat
414<c>genkernel</c> een kernel compileert die bijna alle apparatuur ondersteunt, 400op, omdat <c>genkernel</c> een kernel compileert die bijna alle apparatuur
415kan deze compilatie aardig wat tijd in beslag nemen! 401ondersteunt, kan deze compilatie aardig wat tijd in beslag nemen!
416</p>
417
418<p> 402</p>
403
404<p>
419Let op, als je bootpartitie geen ext2 of ext3 als bestandssysteem gebruikt, 405Let op, als uw bootpartitie geen ext2 of ext3 als bestandssysteem gebruikt,
420moet je mogelijk handmatig deze ondersteuning <e>in</e> de kernel (dus 406moet u mogelijk handmatig deze ondersteuning <e>in</e> de kernel (dus
421<e>niet</e> als een module) moet toevoegen. Gebruik hiervoor <c>genkernel 407<e>niet</e> als een module) moet toevoegen. Gebruik hiervoor <c>genkernel
422--menuconfig all</c>. 408--menuconfig all</c> en voeg de ondersteuning toe. Gebruikers van EVMS2 of
409LVM2 moeten ook <c>--evms2</c> of <c>--lvm2</c> als argument toevoegen.
423</p> 410</p>
424 411
425<pre caption="Genkernel draaien"> 412<pre caption="Genkernel draaien">
426<comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
427# <i>genkernel --udev all</i>
428
429<comment>(Voor 2.4 kernels)</comment>
430# <i>genkernel all</i> 413# <i>genkernel all</i>
431</pre> 414</pre>
432 415
433<p> 416<p>
434Als <c>genkernel</c> eenmaal klaar is, zal een kernel, een volledige set met 417Als <c>genkernel</c> eenmaal klaar is, zal een kernel, een volledige set met
435modules en een <e>start-rootschijf</e> (initrd) worden gemaakt. We gebruiken 418modules en een <e>start-rootschijf</e> (initrd) worden gemaakt. We gebruiken
436de kernel en initrd wanneer we de bootloader zullen configureren, verderop 419de kernel en initrd wanneer we de bootlader zullen configureren, verderop
437in dit document. Noteer de namen van de kernel en initrd omdat je deze nodig 420in dit document. Noteer de namen van de kernel en initrd omdat u deze nodig
438zult hebben bij de bootloaderconfiguratie. De initrd zal direct worden gestart 421zult hebben bij de bootlader configuratie. De initrd zal direct worden gestart
439na het opstarten om apparatuurdetectie uit te voeren (net zoals op de 422na het opstarten om apparatuur autodetectie uit te voeren (net zoals op de
440Installatie CD) voordat je "echte" systeem opstart. 423Installatie CD) voordat uw "echte" systeem opstart.
441</p> 424</p>
442 425
443<pre caption="De gecreerde kernel image naam en initrd controleren"> 426<pre caption="De gecreerde kernel image naam en initrd controleren">
444# <i>ls /boot/kernel* /boot/initrd*</i> 427# <i>ls /boot/kernel* /boot/initramfs*</i>
445</pre> 428</pre>
446 429
447<p> 430<p>
448Laten we nu nog een stap uitvoeren zodat ons systeem nog meer op de Installatie 431Laten we nu nog een stap uitvoeren zodat ons systeem nog meer op de Installatie
449CD lijkt -- laten we <c>coldplug</c> emergen. De initrd detecteert de apparatuur 432CD lijkt -- laten we <c>coldplug</c> emergen. De initrd detecteert de apparatuur
450die die nodig is om op te starten automatisch, <c>coldplug</c> detecteert de 433die die nodig is om op te starten automatisch, <c>coldplug</c> detecteert de
451rest. Om te <c>coldplug</c> te emergen en aan zetten, typ je het volgende: 434rest. Om te <c>coldplug</c> te emergen en aan zetten, typt het volgende:
452</p> 435</p>
453 436
454<pre caption="Coldplug emergen en aan zetten"> 437<pre caption="Coldplug emergen en aan zetten">
455# <i>emerge coldplug</i> 438# <i>emerge coldplug</i>
456# <i>rc-update add coldplug boot</i> 439# <i>rc-update add coldplug boot</i>
457</pre> 440</pre>
458 441
459<p>
460Als je wil dat je systeem ook op hotplug events reageert, dien je ook
461hotplug te installeren en configureren:
462</p>
463
464<pre caption="Hotplug emergen en activeren">
465# <i>emerge hotplug</i>
466# <i>rc-update add hotplug default</i>
467</pre>
468
469</body> 442</body>
470</section> 443</section>
471<section id="kernel_modules"> 444<section id="kernel_modules">
472<title>Kernel modules</title> 445<title>Kernel Modules</title>
473<subsection> 446<subsection>
474<title>De modules configureren</title> 447<title>De modules configureren</title>
475<body> 448<body>
476 449
477<p> 450<p>
478Je moet een lijstje maken van alle modules die je automatisch wilt laden, doe 451U moet nu een lijst maken van alle modules die u automatisch wilt laden, doe
479dit in <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</path> (of 452dit in <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</path> (of
480<path>kernel-2.6</path>). Je kunt indien je dit wilt ook extra opties aan de 453<path>kernel-2.6</path>). Je kunt indien u dit wilt ook extra opties aan de
481modules meegeven. 454modules meegeven.
482</p> 455</p>
483 456
484<p> 457<p>
485Om alle beschikbare modules te zien, draai je het volgende <c>find</c> commando. 458Om alle beschikbare modules te zien, draait u het volgende <c>find</c> commando.
486Vergeet niet om "&lt;kernel version&gt;" te vervangen met de versie van de door 459Vergeet niet om "&lt;kernel version&gt;" te vervangen met de versie van de door
487jou zojuist gecompileerde kernel. 460u zojuist gecompileerde kernel.
488</p> 461</p>
489 462
490<pre caption="Alle beschikbare modules vinden"> 463<pre caption="Alle beschikbare modules vinden">
491# <i>find /lib/modules/&lt;kernel version&gt;/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'</i> 464# <i>find /lib/modules/&lt;kernel version&gt;/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'</i>
492</pre> 465</pre>
493 466
494<p> 467<p>
495Om bijvoorbeeld automatisch de <c>3x59x.o</c> module te laden, wijzig je het 468Om bijvoorbeeld automatisch de <c>3x59x.o</c> module te laden, wijzigt u het
496<path>kernel-2.4</path>- of <path>kernel-2.6</path>-bestand en zet er de 469<path>kernel-2.4</path>- of <path>kernel-2.6</path>-bestand en zet er de
497modulenaam in. 470modulenaam in.
498</p> 471</p>
499 472
500<pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 bewerken"> 473<pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 bewerken">

Legend:
Removed from v.1.8  
changed lines
  Added in v.1.9

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20