/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.5 - (show annotations) (download) (as text)
Sun Mar 20 09:09:39 2005 UTC (13 years, 11 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.4: +4 -4 lines
File MIME type: application/xml
#85890 more files in metadoc, typo fixes, new handbook.xml and one more typo (interesseren, 1r, 2s, 1r)

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml,v 1.4 2005/02/05 09:38:22 neysx Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>1.30</version>
12 <date>2005-01-18</date>
13
14 <section>
15 <title>Tijdzone</title>
16 <body>
17
18 <p>
19 Je dient eerst je tijdzone in te stellen zodat je systeem weet waar het zich
20 bevindt. Zoek naar je tijdzone in <path>/usr/share/zoneinfo</path>, maak er dan
21 een symlink naar toe vanaf <path>/etc/localtime</path> met behulp van <c>ln</c>:
22 </p>
23
24 <pre caption="De tijdzone instellen">
25 # <i>ls /usr/share/zoneinfo</i>
26 <comment>(Stel dat je Amsterdam wil)</comment>
27 # <i>ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime</i>
28 </pre>
29
30 </body>
31 </section>
32 <section>
33 <title>De sources installeren</title>
34 <subsection>
35 <title>Een kernel kiezen</title>
36 <body>
37
38 <p>
39 De basis waarop alle distributies gebouwd zijn, is de Linux kernel. Het is de
40 laag tussen gebruikers programma's en je systeemapparatuur. Gentoo biedt zijn
41 gebruikers verschillende kernelsources. Een volledige lijst met beschrijvingen
42 is beschikbaar in de <uri link="/doc/en/gentoo-kernel.xml">Gentoo Kernel
43 Guide</uri> (EN).
44 </p>
45
46 <p>
47 Voor x86-gebaseerde systemen hebben we, onder andere, <c>vanilla-sources</c>
48 (de standaard 2.4 kernelsource die wordt onwikkeld door de linux-kernel
49 onwikkelaars), <c>gentoo-sources</c> (de 2.4 kernelsource gepatched met
50 snelheidsverhogende extras), <c>gentoo-dev-sources</c> (de 2.6 kernelsource
51 met snelheidsverhogende extras), <c>development-sources</c> (de vanilla 2.6
52 kernelsource), ...
53 </p>
54
55 <p>
56 Kies je kernelsource en installeer het door middel van <c>emerge</c>.
57 </p>
58
59 <pre caption="Een kernel source installeren">
60 # <i>emerge gentoo-sources</i>
61 </pre>
62
63 <p>
64 Als je een kijkje neemt in <path>/usr/src</path> zou je een symlink genaamd
65 <path>linux</path> moeten zien. Deze verwijst naar jouw kernelsource. We zullen
66 aannemen dat de geïnstalleerde kernelsource <c>gentoo-sources-2.4.26-r9</c> is:
67 </p>
68
69 <pre caption="De kernel source symlink bekijken">
70 # <i>ls -l /usr/src/linux</i>
71 lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-2.4.26-gentoo-r9
72 </pre>
73
74 <p>
75 Als jouw symlink niet naar de juiste kernelsource verwijst (let er op dat
76 <c>linux-2.4.26-gentoo-r9</c> slechts een voorbeeld is), verander deze dan
77 voordat je verder gaat:
78 </p>
79
80 <pre caption="De kernel source symlink goed zetten">
81 # <i>rm /usr/src/linux</i>
82 # <i>cd /usr/src</i>
83 # <i>ln -s linux-2.4.26-gentoo-r9 linux</i>
84 </pre>
85
86 <p>
87 Nu is het tijd om je kernel te configureren en te compileren. Je kunt
88 <c>genkernel</c> hiervoor gebruiken. Deze zal een algemene kernel maken zoals
89 ook op de LiveCD wordt gebruikt. We zullen eerst de "handmatige" manier
90 uitleggen omdat dit de beste manier is om je systeem te optimaliseren.
91 </p>
92
93 <p>
94 Als je je kernel handmatig wilt configureren, ga verder met <uri
95 link="#manual">Standaard: handmatige configuratie</uri>. Als je <c>genkernel</c>
96 wilt gebruiken, dan kun je het beste <uri link="#genkernel">Alternatief:
97 genkernel gebruiken</uri>
98 </p>
99
100 </body>
101 </subsection>
102 </section>
103 <section id="manual">
104 <title>Standaard: handmatige configuratie</title>
105 <subsection>
106 <title>Introductie</title>
107 <body>
108
109 <p>
110 Handmatig een kernel configureren wordt vaak gezien als het moeilijkste wat
111 een Linux gebruiker ooit uit moet voeren. Niets is minder waar -- na een paar
112 kernels configureren herinner je niet eens meer dat het moeilijk was ;)
113 </p>
114
115 <p>
116 Hoewel, een ding <e>is</e> is waar: je moet je systeem kennen voordat je je
117 kernel handmatig gaat configureren. De meeste informatie kun je vergaren via
118 de inhoud van <path>/proc/pci</path> (of, indien beschikbaar, door het gebruik
119 van <c>lspci</c>). Je kunt ook <c>lsmod</c> draaien om te zien welke
120 kernelmodules de LiveCD gebruikt (het geeft een goede hint wat je aan moet
121 zetten).
122 </p>
123
124 <p>
125 Ga nu naar je kernelsourcemap en voer <c>make menuconfig</c> uit. Dit zal een
126 configuratiemenu openen wat op ncurses is gebaseerd.
127 </p>
128
129 <pre caption="menuconfig starten">
130 # <i>cd /usr/src/linux</i>
131 # <i>make menuconfig</i>
132 </pre>
133
134 <p>
135 Je zult worden begroet door een serie configuratiesecties. We zullen eerst
136 enkele opties geven die je zeker aan moet zetten (anders zal Gentoo niet
137 functioneren, of niet goed zonder enkele extra trucs).
138 </p>
139
140 </body>
141 </subsection>
142 <subsection>
143 <title>Vereiste opties aan zetten</title>
144 <body>
145
146 <p>
147 Om te beginnen activeer je het gebruik van ontwikkel- en experimentele
148 code/drivers. Je hebt dit nodig, anders zullen zeer belangrijke code/drivers
149 niet te voorschijn komen:
150 </p>
151
152 <pre caption="Experimentele code/drivers activeren">
153 Code maturity level options ---&gt;
154 [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
155 </pre>
156
157 <p>
158 Zorg dat je je kernel compileert voor de juiste processorfamilie:
159 </p>
160
161 <pre caption="De correcte processor familie kiezen">
162 Processor type and features ---&gt;
163 <comment>(Wijzig aan de hand van je systeem)</comment>
164 (<i>Athlon/Duron/K7</i>) Processor family
165 </pre>
166
167 <p>
168 Ga nu naar <c>File Systems</c> en kies ondersteuning voor het bestandssysteem
169 dat je gebruikt. Compileer deze <e>niet</e> als modules, anders zal je Gentoo
170 systeem zal je rootpartitie niet kunnen mounten. Kies ook <c>Virtual memory</c>,
171 <c>/proc file system</c>, <c>/dev file system</c> + <c>Automatically mount
172 at boot</c>:
173 </p>
174
175 <pre caption="benodigde file systems kiezen">
176 <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
177 File systems ---&gt;
178 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
179 [*] /proc file system support
180 [*] /dev file system support (EXPERIMENTAL)
181 [*] Automatically mount at boot
182 [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTYs
183
184 <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
185 File systems ---&gt;
186 Pseudo Filesystems ---&gt;
187 [*] /proc file system support
188 [*] /dev file system support (OBSOLETE)
189 [*] Automatically mount at boot
190 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
191
192 <comment>(Kies een of meer van de volgende, voor jouw systeem benodigde, opties )</comment>
193 &lt;*&gt; Reiserfs support
194 &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
195 &lt;*&gt; JFS filesystem support
196 &lt;*&gt; Second extended fs support
197 &lt;*&gt; XFS filesystem support
198 </pre>
199
200 <p>
201 Als je BIOS geen grote harde schijven ondersteunt en je hebt je harde schijf
202 met jumpertjes ingesteld om een beperkte grootte door te geven, dan dien je
203 een van de volgende opties mee te geven om toegang tot je hele harde schijf
204 te krijgen.
205 </p>
206
207 <pre caption="Autogeometry resizing support aan zetten">
208 <comment>(alleen 2.4.x kernels)</comment>
209 ATA/IDE/MFM/RLL support ---&gt;
210 IDE, ATA and ATAPI Block devices ---&gt;
211 &lt;*&gt; Include IDE/ATA-2 DISK support
212 [ ] Use multi-mode by default
213 [*] Auto-Geometry Resizing support
214 </pre>
215
216 <p>
217 Indien je PPPoE gebruikt om verbinding te maken met het internet of als je een
218 inbelmodem gebruikt, dien je de volgende opties aan te zetten in de kernel:
219 </p>
220
221 <pre caption="Benodigde PPPoE drivers selecteren">
222 <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
223 Network device support ---&gt;
224 &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
225 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
226 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
227
228 <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
229 Device Drivers ---&gt;
230 Networking support ---&gt;
231 &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
232 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
233 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
234 </pre>
235
236 <p>
237 De twee compressie-opties zullen niets kapot maken, maar ze zijn niet nodig,
238 net zoals de optie <c>PPP over Ethernet</c> die alleen wordt gebruikt door
239 <c>rp-pppoe</c> als die wordt geconfigureerd om PPPoE in kernelmodus te doen.
240 </p>
241
242 <p>
243 Als je het nodig hebt, vergeet dan niet ondersteuning voor je netwerkkaart toe
244 te voegen aan je kernel.
245 </p>
246
247 <p>
248 Als je een Intel CPU met HyperThreading (tm) ondersteuning hebt, of een
249 multi-CPU systeem, dien je ook "Symmetric multi-processing support" toe te
250 voegen:
251 </p>
252
253 <pre caption="SMP ondersteuning inschakelen">
254 Processor type and features ---&gt;
255 [*] Symmetric multi-processing support
256 </pre>
257
258 <p>
259 Als je USB-invoerapparaten gebruikt (zoals toetsenbord of muis),
260 vergeet dan niet die ook aan te zetten:
261 </p>
262
263 <pre caption="USB ondersteuning voor Input Devices">
264 USB Support ---&gt;
265 &lt;*&gt; USB Human Interface Device (full HID) support
266 </pre>
267
268 <p>
269 Laptopgebruikers die PCMCIA-ondersteuning willen moeten <e>niet</e> de
270 PCMCIA-drivers niet gebruiken als zij een 2.4-kernel kiezen. Recentere drivers
271 zijn beschikbaar via het <c>pcmcia-cs</c> pakket welke we later zullen
272 installeren. 2.6-kernelgebruikers dienen echter wel de PCMCIA-drivers uit de
273 kernel te gebruiken.
274 </p>
275
276 <p>
277 Als je klaar bent met het configureren van de kernel, ga je verder met <uri
278 link="#compiling">Compileren en installeren</uri>.
279 </p>
280
281 </body>
282 </subsection>
283 <subsection id="compiling">
284 <title>Compileren en installeren</title>
285 <body>
286
287 <p>
288 Nu de kernel is geconfigureerd is het tijd om te compileren en installeren.
289 Sluit de configuratie af en start <c>make dep &amp;&amp; make bzImage modules
290 modules_install</c>:
291 </p>
292
293 <pre caption="De kernel compileren">
294 <comment>(Voor 2.4 kernels)</comment>
295 # <i>make dep &amp;&amp; make bzImage modules modules_install</i>
296
297 <comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
298 # <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
299 </pre>
300
301 <p>
302 Als je kernel klaar is met compileren, kopieer je de kernel-image naar
303 <path>/boot</path>. Vanaf hier nemen we aan dat je versie 2.4.26 van de
304 <c>gentoo-sources</c> installeert. Gebruik een naam die jij toepasselijk vindt
305 voor jouw keuze en onthoud hem want je zult hem bij het configureren van je
306 bootloader nodig hebben.
307 </p>
308
309 <pre caption="De kernel installeren">
310 # <i>cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel-2.4.26-gentoo-r9</i>
311 # <i>cp System.map /boot/System.map-2.4.26-gentoo-r9</i>
312 </pre>
313
314 <p>
315 Het is ook slim om je kernelconfiguratiebestand naar <path>/boot</path> te
316 kopiëren, je weet maar nooit :)
317 </p>
318
319 <pre caption="Je kernel configuratie backuppen">
320 # <i>cp .config /boot/config-2.4.26-gentoo-r9</i>
321 </pre>
322
323 <p>
324 Ga nu verder met <uri link="#kernel_modules">Losse kernel modules
325 installeren</uri>
326 </p>
327
328 </body>
329 </subsection>
330 </section>
331 <section id="genkernel">
332 <title>Alternatief: genkernel gebruiken</title>
333 <body>
334
335 <p>
336 Als je dit hoofdstuk leest, heb je ervoor gekozen om ons <c>genkernel</c> script
337 te geruiken voor de configuratie van jouw kernel.
338 </p>
339
340 <p>
341 Nu je kernelsource is geïnstalleerd, is het tijd om je kernel te
342 compileren met behulp van ons <c>genkernel</c> script. Deze bouwt automatisch
343 een kernel voor jou. <c>genkernel</c> werkt door een kernel bijna identiek te
344 configureren aan de manier waarop onze LiveCD kernel is geconfigureerd.
345 Dit betekent dat wanneer je <c>genkernel</c> gebruikt om je kernel te bouwen,
346 je systeem over het algemeen alle apparatuur tijdens het opstarten zal
347 detecteren, net zoals onze LiveCD dat doet. Omdat genkernel geen handmatige
348 configuratie vereist, is het de ideale oplossing voor die gebruikers die zich
349 niet prettig voelen bij het compileren van hun eigen kernels.
350 </p>
351
352 <p>
353 Laten we nu eens kijken hoe we genkernel gebruiken. Emerge genkernel eerst:
354 </p>
355
356 <pre caption="Genkernel emergen">
357 # <i>emerge genkernel</i>
358 </pre>
359
360 <p>
361 Compileer nu je kernelsource door <c> genkernel all</c> te draaien.
362 Pas echter op, omdat <c>genkernel</c> een kernel compileert die bijna alle
363 apparatuur ondersteunt, kan deze compilatie aardig wat tijd in beslag nemen!
364 </p>
365
366 <p>
367 Let op, als je bootpartitie geen ext2 of ext3 als bestandssysteem gebruikt,
368 moet je mogelijk handmatig deze ondersteuning <e>in</e> de kernel (dus
369 <e>niet</e> als een module) moet toevoegen. Gebruik hiervoor <c>genkernel
370 --menuconfig all</c>.
371 </p>
372
373 <pre caption="Genkernel draaien">
374 # <i>genkernel all</i>
375 </pre>
376
377 <p>
378 Als <c>genkernel</c> eenmaal klaar is, zal een kernel, een volledige set met
379 modules en een <e>start-rootschijf</e> (initrd) worden gemaakt. We gebruiken
380 de kernel en initrd wanneer we de bootloader zullen configureren, verderop
381 in dit document. Noteer de namen van de kernel en initrd omdat je deze nodig
382 zult hebben bij de bootloaderconfiguratie. De initrd zal direct worden gestart
383 na het opstarten om apparatuurdetectie uit te voeren (net zoals op de LiveCD)
384 voordat je "echte" systeem opstart.
385 </p>
386
387 <pre caption="De gecreerde kernel image naam en initrd controleren">
388 # <i>ls /boot/kernel* /boot/initrd*</i>
389 </pre>
390
391 <p>
392 Laten we nu nog een stap uitvoeren zodat ons systeem nog meer op de LiveCD
393 lijkt -- laten we <c>coldplug</c> emergen. De initrd detecteert de apparatuur
394 die die nodig is om op te starten automatisch, <c>coldplug</c> detecteert de
395 rest. Om te <c>coldplug</c> te emergen en aan zetten, typ je het volgende:
396 </p>
397
398 <pre caption="Coldplug emergen en aan zetten">
399 # <i>emerge coldplug</i>
400 # <i>rc-update add coldplug boot</i>
401 </pre>
402
403 <p>
404 Als je wil dat je systeem ook op hotplug events reageert, dien je ook
405 hotplug te installeren en configureren:
406 </p>
407
408 <pre caption="Hotplug emergen en activeren">
409 # <i>emerge hotplug</i>
410 # <i>rc-update add hotplug default</i>
411 </pre>
412
413 </body>
414 </section>
415 <section id="kernel_modules">
416 <title>Losse kernel modules installeren</title>
417 <subsection>
418 <title>Extra modules installeren</title>
419 <body>
420
421 <p>
422 Indien van toepassing, zou je enkele ebuilds kunnen emergen voor eventuele
423 extra appatuur die zich je systeem bevindt. Hier is een lijst van
424 kernel-gerelateerde ebuilds die je kunt emergen:
425 </p>
426
427 <table>
428 <tcolumn width="1in"/>
429 <tcolumn width="4in"/>
430 <tcolumn width="2in"/>
431 <tr>
432 <th>Ebuild</th>
433 <th>Doel</th>
434 <th>Commando</th>
435 </tr>
436 <tr>
437 <ti>nvidia-kernel</ti>
438 <ti>NVIDIA drivers voor xorg-x11</ti>
439 <ti><c>emerge nvidia-kernel</c></ti>
440 </tr>
441 <tr>
442 <ti>nforce-audio</ti>
443 <ti>On-board audio voor NVIDIA NForce(2) moederborden</ti>
444 <ti><c>emerge nforce-audio</c></ti>
445 </tr>
446 <tr>
447 <ti>e100</ti>
448 <ti>Intel e100 Fast Ethernet Adapters</ti>
449 <ti><c>emerge e100</c></ti>
450 </tr>
451 <tr>
452 <ti>e1000</ti>
453 <ti>Intel e1000 Gigabit Ethernet Adapters</ti>
454 <ti><c>emerge e1000</c></ti>
455 </tr>
456 <tr>
457 <ti>emu10k1</ti>
458 <ti>
459 Creative Sound Blaster Live!/Audigy ondersteuning (alleen voor 2.4 kernels)
460 </ti>
461 <ti><c>emerge emu10k1</c></ti>
462 </tr>
463 <tr>
464 <ti>ati-drivers</ti>
465 <ti>ATI Radeon 8500+/FireGL drivers voor xorg-x11</ti>
466 <ti><c>emerge ati-drivers</c></ti>
467 </tr>
468 </table>
469
470 <p>
471 Pas echter op, sommige van deze ebuilds kunnen veel afhankelijkheden hebben. Om
472 te controleren welke pakketten zullen worden geïnstalleerd, gebruik je
473 <c>emerge --pretend</c>. Bijvoorbeeld voor het <c>emu10k1</c> pakket:
474 </p>
475
476 <pre caption="Volledige lijst van te installeren pakketten">
477 # <i>emerge --pretend emu10k1</i>
478 </pre>
479
480 <p>
481 Als je al deze pakketten die geïnstalleerd zouden worden niet wilt, kun je
482 met <c>emerge --pretend --verbose</c> kijken wel USE-vlaggen worden gebruikt
483 bij het uitzoeken van de afhankelijkheden:
484 </p>
485
486 <pre caption="gebruik van USE-vlaggen bekijken">
487 # <i>emerge --pretend --verbose emu10k1</i>
488 <comment>...</comment>
489 [ebuild N ] media-sound/aumix-2.8 +gpm +nls +gtk +gnome +alsa -gtk2
490 </pre>
491
492 <p>
493 In het vorige voorbeeld kun je zien dat een van <c>emu10k1</c>'s
494 afhankelijkheden (<c>aumix</c>) gebruikt maakt van de <c>gtk</c> en <c>gnome</c>
495 USE-vlaggen. Dit zorgt ervoor dat gtk-ondersteuning (wat steunt op xorg-x11)
496 er bij in gecompileerd wordt.
497 </p>
498
499 <p>
500 Als je niet wilt dat dit alles er in zit, deselecteer alle USE-vlaggen:
501 </p>
502
503 <pre caption="Emu10k1 emergen met alle USE-vlaggen gedeselecteerd">
504 # <i>USE="-gpm -nls -gtk -gnome -alsa" emerge --pretend emu10k1</i>
505 </pre>
506
507 <p>
508 Als je tevreden bent met de resultaten, haal je de <c>--pretend</c> weg om
509 <c>emu10k1</c> te installeren.
510 </p>
511
512 </body>
513 </subsection>
514 <subsection>
515 <title>De modules configureren</title>
516 <body>
517
518 <p>
519 Je moet een lijstje maken van alle modules die je automatisch wilt laden, doe
520 dit in <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</path> (of
521 <path>kernel-2.6</path>). Je kunt indien je dit wilt ook extra opties aan de
522 modules meegeven.
523 </p>
524
525 <p>
526 Om alle beschikbare modules te zien, draai je het volgende <c>find</c> commando.
527 Vergeet niet om "&lt;kernel version&gt;" te vervangen met de versie van de door
528 jou zojuist gecompileerde kernel.
529 </p>
530
531 <pre caption="Alle beschikbare modules vinden">
532 # <i>find /lib/modules/&lt;kernel version&gt;/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'</i>
533 </pre>
534
535 <p>
536 Om bijvoorbeeld automatisch de <c>3x59x.o</c> module te laden, wijzig je het
537 <path>kernel-2.4</path>- of <path>kernel-2.6</path>-bestand en zet er de
538 modulenaam in.
539 </p>
540
541 <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 bewerken">
542 <comment>(Voorbeeld voor 2.4 kernels)</comment>
543 # <i>nano -w /etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</i>
544 </pre>
545
546 <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 of kernel-2.6">
547 3c59x
548 </pre>
549
550 <p>
551 Draai nu <c>modules-update</c> om je veranderingen door te voeren in het
552 <path>/etc/modules.conf</path> bestand:
553 </p>
554
555 <pre caption="Modules-update draaien">
556 # <i>modules-update</i>
557 </pre>
558
559 <p>
560 Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=8">Configuratie van het Systeem</uri>.
561 </p>
562
563 </body>
564 </subsection>
565 </section>
566 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20