/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.6 - (show annotations) (download) (as text)
Thu Apr 7 22:12:06 2005 UTC (13 years, 10 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.5: +89 -37 lines
File MIME type: application/xml
Patch from #88289

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml,v 1.5 2005/03/20 09:09:39 neysx Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>2.4</version>
12 <date>2005-03-29</date>
13
14 <section>
15 <title>Tijdzone</title>
16 <body>
17
18 <p>
19 Je dient eerst je tijdzone in te stellen zodat je systeem weet waar het zich
20 bevindt. Zoek naar je tijdzone in <path>/usr/share/zoneinfo</path>, maak er dan
21 een symlink naar toe vanaf <path>/etc/localtime</path> met behulp van <c>ln</c>:
22 </p>
23
24 <pre caption="De tijdzone instellen">
25 # <i>ls /usr/share/zoneinfo</i>
26 <comment>(Stel dat je Amsterdam wil)</comment>
27 # <i>ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime</i>
28 </pre>
29
30 </body>
31 </section>
32 <section>
33 <title>De sources installeren</title>
34 <subsection>
35 <title>Een kernel kiezen</title>
36 <body>
37
38 <p>
39 De basis waarop alle distributies gebouwd zijn, is de Linux kernel. Het is de
40 laag tussen gebruikers programma's en je systeemapparatuur. Gentoo biedt zijn
41 gebruikers verschillende kernelsources. Een volledige lijst met beschrijvingen
42 is beschikbaar in de <uri link="/doc/en/gentoo-kernel.xml">Gentoo Kernel
43 Guide</uri> (Engelstalig).
44 </p>
45
46 <p>
47 Voor x86-gebaseerde systemen hebben we, onder andere, <c>vanilla-sources</c>
48 (de standaard kernelsource die wordt onwikkeld door de linux-kernel
49 onwikkelaars), <c>gentoo-sources</c> (de kernelsource gepatched met
50 snelheidsverhogende extras), ...
51 </p>
52
53 <p>
54 Kies je kernelsource en installeer het door middel van <c>emerge</c>.
55 </p>
56
57 <pre caption="Een kernel source installeren">
58 # <i>emerge gentoo-sources</i>
59 </pre>
60
61 <p>
62 Als je een kijkje neemt in <path>/usr/src</path> zou je een symlink genaamd
63 <path>linux</path> moeten zien. Deze verwijst naar jouw kernelsource. We zullen
64 aannemen dat de geïnstalleerde kernelsource <c>gentoo-sources-2.6.11-r3</c> is:
65 </p>
66
67 <pre caption="De kernel source symlink bekijken">
68 # <i>ls -l /usr/src/linux</i>
69 lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-2.6.11-gentoo-r3
70 </pre>
71
72 <p>
73 Als jouw symlink niet naar de juiste kernelsource verwijst (let er op dat
74 <c>linux-2.6.11-gentoo-r3</c> slechts een voorbeeld is), verander deze dan
75 voordat je verder gaat:
76 </p>
77
78 <pre caption="De kernel source symlink goed zetten">
79 # <i>rm /usr/src/linux</i>
80 # <i>cd /usr/src</i>
81 # <i>ln -s linux-2.6.11-gentoo-r3 linux</i>
82 </pre>
83
84 <p>
85 Nu is het tijd om je kernel te configureren en te compileren. Je kunt
86 <c>genkernel</c> hiervoor gebruiken. Deze zal een algemene kernel maken zoals
87 ook op de LiveCD wordt gebruikt. We zullen eerst de "handmatige" manier
88 uitleggen omdat dit de beste manier is om je systeem te optimaliseren.
89 </p>
90
91 <p>
92 Als je je kernel handmatig wilt configureren, ga verder met <uri
93 link="#manual">Standaard: handmatige configuratie</uri>. Als je <c>genkernel</c>
94 wilt gebruiken, dan kun je het beste <uri link="#genkernel">Alternatief:
95 genkernel gebruiken</uri>
96 </p>
97
98 </body>
99 </subsection>
100 </section>
101 <section id="manual">
102 <title>Standaard: handmatige configuratie</title>
103 <subsection>
104 <title>Introductie</title>
105 <body>
106
107 <p>
108 Handmatig een kernel configureren wordt vaak gezien als het moeilijkste wat
109 een Linux gebruiker ooit uit moet voeren. Niets is minder waar -- na een paar
110 kernels configureren herinner je niet eens meer dat het moeilijk was ;)
111 </p>
112
113 <p>
114 Hoewel, een ding <e>is</e> is waar: je moet je systeem kennen voordat je je
115 kernel handmatig gaat configureren. De meeste informatie kun je vergaren via
116 de inhoud van <path>/proc/pci</path> (of, indien beschikbaar, door het gebruik
117 van <c>lspci</c>). Je kunt ook <c>lsmod</c> draaien om te zien welke
118 kernelmodules de LiveCD gebruikt (het geeft een goede hint wat je aan moet
119 zetten).
120 </p>
121
122 <p>
123 Ga nu naar je kernelsourcemap en voer <c>make menuconfig</c> uit. Dit zal een
124 configuratiemenu openen wat op ncurses is gebaseerd.
125 </p>
126
127 <pre caption="menuconfig starten">
128 # <i>cd /usr/src/linux</i>
129 # <i>make menuconfig</i>
130 </pre>
131
132 <p>
133 Je zult worden begroet door een serie configuratiesecties. We zullen eerst
134 enkele opties geven die je zeker aan moet zetten (anders zal Gentoo niet
135 functioneren, of niet goed zonder enkele extra trucs).
136 </p>
137
138 </body>
139 </subsection>
140 <subsection>
141 <title>Vereiste opties aan zetten</title>
142 <body>
143
144 <p>
145 Om te beginnen activeer je het gebruik van ontwikkel- en experimentele
146 code/drivers. Je hebt dit nodig, anders zullen zeer belangrijke code/drivers
147 niet te voorschijn komen:
148 </p>
149
150 <pre caption="Experimentele code/drivers activeren">
151 Code maturity level options ---&gt;
152 [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
153 </pre>
154
155 <p>
156 Zorg dat je iedere driver die essentieel is voor het opstarten van je systeem
157 (zoals SCSI controller, ...) in de kernel, en dus niet als module, gecompileerd
158 is. Anders zal je systeem niet volledig opstarten.
159 </p>
160
161 <p>
162 Selecteer nu de juiste processorfamilie:
163 </p>
164
165 <pre caption="De correcte processor familie kiezen">
166 Processor type and features ---&gt;
167 <comment>(Wijzig aan de hand van je systeem)</comment>
168 (<i>Athlon/Duron/K7</i>) Processor family
169 </pre>
170
171 <p>
172 Ga nu naar <c>File Systems</c> en kies ondersteuning voor het bestandssysteem
173 dat je gebruikt. Compileer deze <e>niet</e> als modules, anders zal je Gentoo
174 systeem zal je rootpartitie niet kunnen mounten. Kies ook <c>Virtual memory</c>
175 en <c>/proc file system</c>. Als je een 2.6 kernel gebruikt (standaard), kies
176 het <c>/dev file system</c> <e>niet</e>, Gentoo/x86 gebruikt nu standaard
177 <c>udev</c>. Als je een 2.4 kernel gebruikt, dien je nog steeds <c>/dev file
178 system</c> te selecteren omdat 2.4 kernels <c>udev</c> niet ondersteunen.
179 </p>
180
181 <pre caption="benodigde file systems kiezen">
182 <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
183 File systems ---&gt;
184 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
185 [*] /proc file system support
186 [*] /dev file system support (EXPERIMENTAL)
187 [*] automatically mount at boot
188 [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTYs
189
190 <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
191 File systems ---&gt;
192 Pseudo Filesystems ---&gt;
193 [*] /proc file system support
194 [ ] /dev file system support (OBSOLETE)
195 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
196
197 <comment>(Kies een of meer van de volgende, voor jouw systeem benodigde, opties )</comment>
198 &lt;*&gt; Reiserfs support
199 &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
200 &lt;*&gt; JFS filesystem support
201 &lt;*&gt; Second extended fs support
202 &lt;*&gt; XFS filesystem support
203 </pre>
204
205 <p>
206 Als je BIOS geen grote harde schijven ondersteunt en je hebt je harde schijf
207 met jumpertjes ingesteld om een beperkte grootte door te geven, dan dien je
208 een van de volgende opties mee te geven om toegang tot je hele harde schijf
209 te krijgen.
210 </p>
211
212 <pre caption="Autogeometry resizing support aan zetten">
213 <comment>(alleen 2.4.x kernels)</comment>
214 ATA/IDE/MFM/RLL support ---&gt;
215 IDE, ATA and ATAPI Block devices ---&gt;
216 &lt;*&gt; Include IDE/ATA-2 DISK support
217 [ ] Use multi-mode by default
218 [*] Auto-Geometry Resizing support
219 </pre>
220
221 <p>
222 Vergeet niet voor je schijven DMA aan te zetten:
223 </p>
224
225 <pre caption="DMA aanzetten">
226 Device Drivers ---&gt;
227 ATA/ATAPI/MFM/RLL support ---&gt;
228 [*] Generic PCI bus-master DMA support
229 [*] Use PCI DMA by default when available
230 </pre>
231
232 <p>
233 Indien je PPPoE gebruikt om verbinding te maken met het internet of als je een
234 inbelmodem gebruikt, dien je de volgende opties aan te zetten in de kernel:
235 </p>
236
237 <pre caption="Benodigde PPPoE drivers selecteren">
238 <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
239 Network device support ---&gt;
240 &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
241 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
242 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
243
244 <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
245 Device Drivers ---&gt;
246 Networking support ---&gt;
247 &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
248 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
249 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
250 </pre>
251
252 <p>
253 De twee compressie-opties zullen niets kapot maken, maar ze zijn niet nodig,
254 net zoals de optie <c>PPP over Ethernet</c> die alleen wordt gebruikt door
255 <c>rp-pppoe</c> als die wordt geconfigureerd om PPPoE in kernelmodus te doen.
256 </p>
257
258 <p>
259 Als je het nodig hebt, vergeet dan niet ondersteuning voor je netwerkkaart toe
260 te voegen aan je kernel.
261 </p>
262
263 <p>
264 Als je een Intel CPU met HyperThreading (tm) ondersteuning hebt, of een
265 multi-CPU systeem, dien je ook "Symmetric multi-processing support" toe te
266 voegen:
267 </p>
268
269 <pre caption="SMP ondersteuning inschakelen">
270 Processor type and features ---&gt;
271 [*] Symmetric multi-processing support
272 </pre>
273
274 <p>
275 Als je USB-invoerapparaten gebruikt (zoals toetsenbord of muis),
276 vergeet dan niet die ook aan te zetten:
277 </p>
278
279 <pre caption="USB ondersteuning voor Input Devices">
280 USB Support ---&gt;
281 &lt;*&gt; USB Human Interface Device (full HID) support
282 </pre>
283
284 <p>
285 Laptopgebruikers die PCMCIA-ondersteuning willen moeten <e>niet</e> de
286 PCMCIA-drivers niet gebruiken als zij een 2.4-kernel kiezen. Recentere drivers
287 zijn beschikbaar via het <c>pcmcia-cs</c> pakket welke we later zullen
288 installeren. 2.6-kernelgebruikers dienen echter wel de PCMCIA-drivers uit de
289 kernel te gebruiken.
290 </p>
291
292 <p>
293 Vergeet niet naast PCMCIA ondersteuning in de 2.6 kernel te compileren ook
294 ondersteuning voor de in jouw systeem aanwezige PCMCIA card bridge te kiezen.
295 </p>
296
297 <pre caption="PCMCIA ondersteuning in 2.6 kernels aanzetten">
298 Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) ---&gt;
299 PCCARD (PCMCIA/CardBus) support ---&gt;
300 &lt;*&gt; PCCard (PCMCIA/CardBus) support
301 <comment>(selecteer 16 bit als je ondersteuning voor oudere PCMCIA kaarten wil. De meeste mensen willen dit.)</comment>
302 &lt;*&gt; 16-bit PCMCIA support
303 [*] 32-bit CardBus support
304 <comment>(selecteer de relevante bridges)</comment>
305 --- PC-card bridges
306 &lt;*&gt; CardBus yenta-compatible bridge support (NEW)
307 &lt;*&gt; Cirrus PD6729 compatible bridge support (NEW)
308 &lt;*&gt; i82092 compatible bridge support (NEW)
309 &lt;*&gt; i82365 compatible bridge support (NEW)
310 &lt;*&gt; Databook TCIC host bridge support (NEW)
311 </pre>
312
313 <p>
314 Als je klaar bent met het configureren van de kernel, ga je verder met <uri
315 link="#compiling">Compileren en installeren</uri>.
316 </p>
317
318 </body>
319 </subsection>
320 <subsection id="compiling">
321 <title>Compileren en installeren</title>
322 <body>
323
324 <p>
325 Nu de kernel is geconfigureerd is het tijd om te compileren en installeren.
326 Sluit de configuratie af en start het compilatie proces:
327 </p>
328
329 <pre caption="De kernel compileren">
330 <comment>(Voor 2.4 kernels)</comment>
331 # <i>make dep &amp;&amp; make bzImage modules modules_install</i>
332
333 <comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
334 # <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
335 </pre>
336
337 <p>
338 Als je kernel klaar is met compileren, kopieer je de kernel-image naar
339 <path>/boot</path>. Vanaf hier nemen we aan dat je versie 2.6.11-r3 van de
340 <c>gentoo-sources</c> installeert. Gebruik een naam die jij toepasselijk vindt
341 voor jouw keuze en onthoud hem want je zult hem bij het configureren van je
342 bootloader nodig hebben.
343 </p>
344
345 <pre caption="De kernel installeren">
346 # <i>cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel-2.6.11-gentoo-r3</i>
347 # <i>cp System.map /boot/System.map-2.6.11-gentoo-r3</i>
348 </pre>
349
350 <p>
351 Het is ook slim om je kernelconfiguratiebestand naar <path>/boot</path> te
352 kopiëren, je weet maar nooit :)
353 </p>
354
355 <pre caption="Je kernel configuratie backuppen">
356 # <i>cp .config /boot/config-2.6.11-gentoo-r3</i>
357 </pre>
358
359 <p>
360 Ga nu verder met <uri link="#kernel_modules">Losse kernel modules
361 installeren</uri>
362 </p>
363
364 </body>
365 </subsection>
366 </section>
367 <section id="genkernel">
368 <title>Alternatief: genkernel gebruiken</title>
369 <body>
370
371 <p>
372 Als je dit hoofdstuk leest, heb je ervoor gekozen om ons <c>genkernel</c> script
373 te geruiken voor de configuratie van jouw kernel.
374 </p>
375
376 <p>
377 Nu je kernelsource is geïnstalleerd, is het tijd om je kernel te
378 compileren met behulp van ons <c>genkernel</c> script. Deze bouwt automatisch
379 een kernel voor jou. <c>genkernel</c> werkt door een kernel bijna identiek te
380 configureren aan de manier waarop onze Installatie CD kernel is geconfigureerd.
381 Dit betekent dat wanneer je <c>genkernel</c> gebruikt om je kernel te bouwen,
382 je systeem over het algemeen alle apparatuur tijdens het opstarten zal
383 detecteren, net zoals onze Installatie CD dat doet. Omdat genkernel geen
384 handmatige configuratie vereist, is het de ideale oplossing voor die gebruikers
385 die zich niet prettig voelen bij het compileren van hun eigen kernels.
386 </p>
387
388 <p>
389 Laten we nu eens kijken hoe we genkernel gebruiken. Emerge genkernel eerst:
390 </p>
391
392 <pre caption="Genkernel emergen">
393 # <i>emerge genkernel</i>
394 </pre>
395
396 <p>
397 Als je een 2.6 kernel gaat configureren, kopier dan de kernel configuratie van
398 de Installatie CD naar de locatie waar genkernel zoekt naar de standaard
399 kernel configuratie:
400 </p>
401
402 <pre caption="De Installatie CD kernel config kopieren">
403 <comment>(Doe dit alleen als je een 2.6 kernel gaat configureren)</comment>
404 # <i>zcat /proc/config.gz &gt; /usr/share/genkernel/x86/kernel-config-2.6</i>
405 </pre>
406
407 <p>
408 Compileer nu de kernel sources door <c>genkernel --udev all</c> (voor 2.6
409 kernels) of <c>genkernel all</c> (voor 2.4 kernels). Pas echter op, omdat
410 <c>genkernel</c> een kernel compileert die bijna alle apparatuur ondersteunt,
411 kan deze compilatie aardig wat tijd in beslag nemen!
412 </p>
413
414 <p>
415 Let op, als je bootpartitie geen ext2 of ext3 als bestandssysteem gebruikt,
416 moet je mogelijk handmatig deze ondersteuning <e>in</e> de kernel (dus
417 <e>niet</e> als een module) moet toevoegen. Gebruik hiervoor <c>genkernel
418 --menuconfig all</c>.
419 </p>
420
421 <pre caption="Genkernel draaien">
422 <comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
423 # <i>genkernel --udev all</i>
424
425 <comment>(Voor 2.4 kernels)</comment>
426 # <i>genkernel all</i>
427 </pre>
428
429 <p>
430 Als <c>genkernel</c> eenmaal klaar is, zal een kernel, een volledige set met
431 modules en een <e>start-rootschijf</e> (initrd) worden gemaakt. We gebruiken
432 de kernel en initrd wanneer we de bootloader zullen configureren, verderop
433 in dit document. Noteer de namen van de kernel en initrd omdat je deze nodig
434 zult hebben bij de bootloaderconfiguratie. De initrd zal direct worden gestart
435 na het opstarten om apparatuurdetectie uit te voeren (net zoals op de
436 Installatie CD) voordat je "echte" systeem opstart.
437 </p>
438
439 <pre caption="De gecreerde kernel image naam en initrd controleren">
440 # <i>ls /boot/kernel* /boot/initrd*</i>
441 </pre>
442
443 <p>
444 Laten we nu nog een stap uitvoeren zodat ons systeem nog meer op de Installatie
445 CD lijkt -- laten we <c>coldplug</c> emergen. De initrd detecteert de apparatuur
446 die die nodig is om op te starten automatisch, <c>coldplug</c> detecteert de
447 rest. Om te <c>coldplug</c> te emergen en aan zetten, typ je het volgende:
448 </p>
449
450 <pre caption="Coldplug emergen en aan zetten">
451 # <i>emerge coldplug</i>
452 # <i>rc-update add coldplug boot</i>
453 </pre>
454
455 <p>
456 Als je wil dat je systeem ook op hotplug events reageert, dien je ook
457 hotplug te installeren en configureren:
458 </p>
459
460 <pre caption="Hotplug emergen en activeren">
461 # <i>emerge hotplug</i>
462 # <i>rc-update add hotplug default</i>
463 </pre>
464
465 </body>
466 </section>
467 <section id="kernel_modules">
468 <title>Losse kernel modules installeren</title>
469 <subsection>
470 <title>Extra modules installeren</title>
471 <body>
472
473 <p>
474 Indien van toepassing, zou je enkele ebuilds kunnen emergen voor eventuele
475 extra appatuur die zich je systeem bevindt. Hier is een lijst van
476 kernel-gerelateerde ebuilds die je kunt emergen:
477 </p>
478
479 <table>
480 <tcolumn width="1in"/>
481 <tcolumn width="4in"/>
482 <tcolumn width="2in"/>
483 <tr>
484 <th>Ebuild</th>
485 <th>Doel</th>
486 <th>Commando</th>
487 </tr>
488 <tr>
489 <ti>nvidia-kernel</ti>
490 <ti>NVIDIA drivers voor xorg-x11</ti>
491 <ti><c>emerge nvidia-kernel</c></ti>
492 </tr>
493 <tr>
494 <ti>nforce-audio</ti>
495 <ti>On-board audio voor NVIDIA NForce(2) moederborden</ti>
496 <ti><c>emerge nforce-audio</c></ti>
497 </tr>
498 <tr>
499 <ti>e100</ti>
500 <ti>Intel e100 Fast Ethernet Adapters</ti>
501 <ti><c>emerge e100</c></ti>
502 </tr>
503 <tr>
504 <ti>e1000</ti>
505 <ti>Intel e1000 Gigabit Ethernet Adapters</ti>
506 <ti><c>emerge e1000</c></ti>
507 </tr>
508 <tr>
509 <ti>emu10k1</ti>
510 <ti>
511 Creative Sound Blaster Live!/Audigy ondersteuning (alleen voor 2.4 kernels)
512 </ti>
513 <ti><c>emerge emu10k1</c></ti>
514 </tr>
515 <tr>
516 <ti>ati-drivers</ti>
517 <ti>ATI Radeon 8500+/FireGL drivers voor xorg-x11</ti>
518 <ti><c>emerge ati-drivers</c></ti>
519 </tr>
520 </table>
521
522 <p>
523 Pas echter op, sommige van deze ebuilds kunnen veel afhankelijkheden hebben. Om
524 te controleren welke pakketten zullen worden geïnstalleerd, gebruik je
525 <c>emerge --pretend</c>. Bijvoorbeeld voor het <c>emu10k1</c> pakket:
526 </p>
527
528 <pre caption="Volledige lijst van te installeren pakketten">
529 # <i>emerge --pretend emu10k1</i>
530 </pre>
531
532 <p>
533 Als je al deze pakketten die geïnstalleerd zouden worden niet wilt, kun je
534 met <c>emerge --pretend --verbose</c> kijken wel USE-vlaggen worden gebruikt
535 bij het uitzoeken van de afhankelijkheden:
536 </p>
537
538 <pre caption="gebruik van USE-vlaggen bekijken">
539 # <i>emerge --pretend --verbose emu10k1</i>
540 <comment>...</comment>
541 [ebuild N ] media-sound/aumix-2.8 +gpm +nls +gtk +gnome +alsa -gtk2
542 </pre>
543
544 <p>
545 In het vorige voorbeeld kun je zien dat een van <c>emu10k1</c>'s
546 afhankelijkheden (<c>aumix</c>) gebruikt maakt van de <c>gtk</c> en <c>gnome</c>
547 USE-vlaggen. Dit zorgt ervoor dat gtk-ondersteuning (wat steunt op xorg-x11)
548 er bij in gecompileerd wordt.
549 </p>
550
551 <p>
552 Als je niet wilt dat dit alles er in zit, deselecteer alle USE-vlaggen:
553 </p>
554
555 <pre caption="Emu10k1 emergen met alle USE-vlaggen gedeselecteerd">
556 # <i>USE="-gpm -nls -gtk -gnome -alsa" emerge --pretend emu10k1</i>
557 </pre>
558
559 <p>
560 Als je tevreden bent met de resultaten, haal je de <c>--pretend</c> weg om
561 <c>emu10k1</c> te installeren.
562 </p>
563
564 </body>
565 </subsection>
566 <subsection>
567 <title>De modules configureren</title>
568 <body>
569
570 <p>
571 Je moet een lijstje maken van alle modules die je automatisch wilt laden, doe
572 dit in <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</path> (of
573 <path>kernel-2.6</path>). Je kunt indien je dit wilt ook extra opties aan de
574 modules meegeven.
575 </p>
576
577 <p>
578 Om alle beschikbare modules te zien, draai je het volgende <c>find</c> commando.
579 Vergeet niet om "&lt;kernel version&gt;" te vervangen met de versie van de door
580 jou zojuist gecompileerde kernel.
581 </p>
582
583 <pre caption="Alle beschikbare modules vinden">
584 # <i>find /lib/modules/&lt;kernel version&gt;/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'</i>
585 </pre>
586
587 <p>
588 Om bijvoorbeeld automatisch de <c>3x59x.o</c> module te laden, wijzig je het
589 <path>kernel-2.4</path>- of <path>kernel-2.6</path>-bestand en zet er de
590 modulenaam in.
591 </p>
592
593 <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 bewerken">
594 <comment>(Voorbeeld voor 2.4 kernels)</comment>
595 # <i>nano -w /etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</i>
596 </pre>
597
598 <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 of kernel-2.6">
599 3c59x
600 </pre>
601
602 <p>
603 Draai nu <c>modules-update</c> om je veranderingen door te voeren in het
604 <path>/etc/modules.conf</path> bestand:
605 </p>
606
607 <pre caption="Modules-update draaien">
608 # <i>modules-update</i>
609 </pre>
610
611 <p>
612 Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=8">Configuratie van het Systeem</uri>.
613 </p>
614
615 </body>
616 </subsection>
617 </section>
618 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20