/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.9 - (show annotations) (download) (as text)
Tue Mar 14 10:06:45 2006 UTC (12 years, 11 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.8: +114 -141 lines
File MIME type: application/xml
Updates from #126075 #126079 #126088

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6
7 <!-- $Header: $ -->
8
9 <!-- Sync: 1.60 -->
10
11 <sections>
12
13 <version>3.11</version>
14 <date>2006-01-06</date>
15
16 <section>
17 <title>Tijdzone</title>
18 <body>
19
20 <p>
21 Allereerst moet de tijdzone ingesteld, zodat het systeem weet waar het zich
22 bevindt. Zoek naar uw tijdzone in <path>/usr/share/zoneinfo</path> en kopieer
23 deze dan naar <path>/etc/localtime</path>. Gebruik niet de
24 <path>/usr/share/zoneinfo/Etc/GMT*</path> tijdzones, aangezien de gebruikte
25 namen niet overeen komen met de zones. <path>GMT-8</path> is bijvoorbeeld
26 GMT+8.
27 </p>
28
29 <pre caption="De tijdzone instellen">
30 # <i>ls /usr/share/zoneinfo</i>
31 <comment>(Stel dat u Amsterdam wilt gebruiken)</comment>
32 # <i>cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime</i>
33 </pre>
34
35 </body>
36 </section>
37 <section>
38 <title>De sources installeren</title>
39 <subsection>
40 <title>Een kernel kiezen</title>
41 <body>
42
43 <p>
44 De basis waarop alle distributies gebouwd zijn, is de Linux kernel. Het is de
45 laag tussen gebruikers programma's en uw hardware. Gentoo biedt zijn
46 gebruikers verschillende kernelsources. Een volledige lijst met beschrijvingen
47 is beschikbaar in de <uri link="/doc/en/gentoo-kernel.xml">Gentoo Kernel
48 Guide</uri> (Engelstalig).
49 </p>
50
51 <p>
52 Voor x86-gebaseerde systemen hebben we, onder andere, <c>vanilla-sources</c>
53 (de standaard kernelsource die wordt ontwikkeld door de linux-kernel
54 onwikkelaars), <c>gentoo-sources</c> (de kernelsource gepatched met
55 snelheidsverhogende extra's), ...
56 </p>
57
58 <p>
59 Kies uw kernelsource en installeer die met behulp van <c>emerge</c>. De
60 <c>USE="-doc"</c> optie is nodig om te voorkomen dat xorg-x11 of een ander
61 afhankelijk pakket wordt geïnstalleerd. <c>USE="symlink"</c> is niet nodig
62 voor een nieuwe kernel, maar zorgt er wel voor dat <path>/usr/src/linux</path>
63 op de juiste manier wordt gelinkt.
64 </p>
65
66 <pre caption="Een kernel source installeren">
67 # <i>USE="-doc symlink" emerge gentoo-sources</i>
68 </pre>
69
70 <p>
71 Wanneer u een kijkje neemt in <path>/usr/src</path> zou u een symlink genaamd
72 <path>linux</path> moeten zien. Deze verwijst naar uw kernel source. We zullen
73 aannemen dat de geïnstalleerde kernelsource <c>gentoo-sources-2.6.12-r10</c> is.
74 Uw versie kan echter een andere zijn!
75 </p>
76
77 <pre caption="De kernel source symlink bekijken">
78 # <i>ls -l /usr/src/linux</i>
79 lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-2.6.12-gentoo-r10
80 </pre>
81
82 <p>
83 Nu is het tijd om uw kernel te configureren en te compileren. U kunt
84 <c>genkernel</c> hiervoor gebruiken. Deze zal een algemene kernel aanmaken
85 zoals ook LiveCD gebruikt. We zullen eerst de handmatige manier
86 uitleggen omdat dit de beste manier is om uw systeem te optimaliseren.
87 </p>
88
89 <p>
90 Als u de kernel handmatig wilt configureren, gaat u verder met <uri
91 link="#manual">Standaard: handmatige configuratie</uri>. Als u <c>genkernel</c>
92 wilt gebruiken, dan kunt u verder lezen in <uri link="#genkernel">Alternatief:
93 genkernel gebruiken</uri>.
94 </p>
95
96 </body>
97 </subsection>
98 </section>
99 <section id="manual">
100 <title>Standaard: handmatige configuratie</title>
101 <subsection>
102 <title>Introductie</title>
103 <body>
104
105 <p>
106 Handmatig een kernel configureren wordt vaak gezien als het moeilijkste dat
107 een Linux gebruiker ooit uit moet voeren. Niets is minder waar -- na een paar
108 kernels configureren herinnert u zich niet eens meer dat het ooit moeilijk was
109 ;)
110 </p>
111
112 <p>
113 Hoewel, een ding <e>is</e> is waar: u moet uw systeem kennen voordat u de
114 kernel handmatig gaat configureren. De meeste informatie kunt u vergaren door
115 pciutils te emergen (<c>emerge pciutils</c>), welke <c>lspci</c> bevat. U kunt
116 nu <c>lspci</c> binnen de gechroote omgeving gebruiken. U kunt zonder problemen
117 alle <e>pcilib</e> waarschuwingen negeren (zoals pcilib: cannot open
118 /sys/bus/pci/devices) die <c>lspci</c> genereert. U kunt ook <c>lspci</c>
119 vanuit een <e>niet-gechroote</e> omgeving draaien. De resultaten zullen gelijk
120 zijn. U kunt verder <c>lsmod</c> draaien om te zien welke kernelmodules de LiveCD
121 gebruikt (het geeft een goede hint wat u aan kunt zetten).
122 </p>
123
124 <p>
125 Ga nu naar de kernel sourcemap en voer <c>make menuconfig</c> uit. Dit zal een
126 configuratiemenu openen.
127 </p>
128
129 <pre caption="menuconfig starten">
130 # <i>cd /usr/src/linux</i>
131 # <i>make menuconfig</i>
132 </pre>
133
134 <p>
135 U zult worden begroet door een serie configuratiesecties. We zullen eerst
136 enkele opties geven die u zeker aan moet zetten (anders zal Gentoo niet
137 functioneren, of niet goed zonder enkele extra trucs).
138 </p>
139
140 </body>
141 </subsection>
142 <subsection>
143 <title>Vereiste opties aan zetten</title>
144 <body>
145
146 <p>
147 Om te beginnen activeert u het gebruik van ontwikkelings- en experimentele
148 code/drivers. Je hebt dit nodig, anders zullen enkele belangrijke codes/drivers
149 niet te voorschijn komen:
150 </p>
151
152 <pre caption="Experimentele code/drivers activeren, General setup">
153 Code maturity level options ---&gt;
154 [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
155 General setup ---&gt;
156 [*] Support for hot-pluggable devices
157 </pre>
158
159 <p>
160 Zorg dat u iedere driver die essentieel is voor het opstarten van uw systeem
161 (zoals SCSI controller, ...) in de kernel, en dus niet als module, compileert.
162 Anders zal uw systeem niet volledig opstarten.
163 </p>
164
165 <p>
166 Selecteer nu de juiste processorfamilie:
167 </p>
168
169 <pre caption="De correcte processor familie kiezen">
170 Processor type and features ---&gt;
171 <comment>(Wijzig aan de hand van uw systeem)</comment>
172 (<i>Athlon/Duron/K7</i>) Processor family
173 </pre>
174
175 <p>
176 Ga nu naar <c>File Systems</c> en kies ondersteuning voor het bestandssysteem
177 dat u gebruikt. Compileer deze <e>niet</e> als modules, anders zal het Gentoo
178 systeem zal de rootpartitie niet kunnen mounten. Kies ook <c>Virtual memory</c>
179 en <c>/proc file system</c>. Als u een 2.4 kernel gebruikt, kies dan het
180 <c>/dev file system</c>, omdat 2.4 kernels <c>udev</c> niet ondersteunen.
181 </p>
182
183 <pre caption="Benodigde bestandssystemen kiezen">
184 <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
185 File systems ---&gt;
186 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
187 [*] /proc file system support
188 [*] /dev file system support (EXPERIMENTAL)
189 [*] automatically mount /dev at boot
190 [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTYs
191
192 <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
193 File systems ---&gt;
194 Pseudo Filesystems ---&gt;
195 [*] /proc file system support
196 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
197
198 <comment>(Kies een of meer van de volgende, voor jouw systeem benodigde, opties)</comment>
199 &lt;*&gt; Reiserfs support
200 &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
201 &lt;*&gt; JFS filesystem support
202 &lt;*&gt; Second extended fs support
203 &lt;*&gt; XFS filesystem support
204 </pre>
205
206 <p>
207 Als uw BIOS geen grote harde schijven ondersteunt en u hebt uw harde schijf
208 met jumpertjes ingesteld om een beperkte grootte door te geven, dan dient u
209 één van de volgende opties mee te geven om toegang tot uw hele harde schijf
210 te krijgen.
211 </p>
212
213 <pre caption="Autogeometry resizing support aan zetten">
214 <comment>(alleen 2.4.x kernels)</comment>
215 ATA/IDE/MFM/RLL support ---&gt;
216 IDE, ATA and ATAPI Block devices ---&gt;
217 &lt;*&gt; Include IDE/ATA-2 DISK support
218 [ ] Use multi-mode by default
219 [*] Auto-Geometry Resizing support
220 </pre>
221
222 <p>
223 Vergeet niet voor uw schijven DMA aan te zetten:
224 </p>
225
226 <pre caption="DMA aanzetten">
227 Device Drivers ---&gt;
228 ATA/ATAPI/MFM/RLL support ---&gt;
229 [*] Generic PCI bus-master DMA support
230 [*] Use PCI DMA by default when available
231 </pre>
232
233 <p>
234 Indien u PPPoE gebruikt om verbinding te maken met het internet of als u een
235 inbelmodem gebruikt, dan dient u de volgende opties aan te zetten in de kernel:
236 </p>
237
238 <pre caption="Benodigde PPPoE drivers selecteren">
239 <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
240 Network device support ---&gt;
241 &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
242 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
243 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
244
245 <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
246 Device Drivers ---&gt;
247 Networking support ---&gt;
248 &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
249 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
250 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
251 </pre>
252
253 <p>
254 De twee compressie-opties zullen niets kapot maken, maar ze zijn niet nodig,
255 net zoals de optie <c>PPP over Ethernet</c> die alleen wordt gebruikt door
256 <c>rp-pppoe</c> als die wordt geconfigureerd om PPPoE in kernelmodus te
257 draaien.
258 </p>
259
260 <p>
261 Als hem nodig heeft, moet u niet vergeten de ondersteuning voor uw netwerkkaart toe
262 te voegen aan uw kernel.
263 </p>
264
265 <p>
266 Als u een Intel CPU met HyperThreading (tm) ondersteuning hebt, of een
267 multi-CPU systeem, dient u ook "Symmetric multi-processing support" toe te
268 voegen:
269 </p>
270
271 <pre caption="SMP ondersteuning inschakelen">
272 Processor type and features ---&gt;
273 [*] Symmetric multi-processing support
274 </pre>
275
276 <p>
277 Als u USB-invoerapparaten gebruikt (zoals toetsenbord of muis),
278 vergeet dan niet die ook aan te zetten:
279 </p>
280
281 <pre caption="USB ondersteuning voor Input Devices">
282 USB Support ---&gt;
283 &lt;*&gt; USB Human Interface Device (full HID) support
284 </pre>
285
286 <p>
287 Laptopgebruikers die PCMCIA-ondersteuning willen moeten <e>niet</e> de
288 PCMCIA-drivers niet gebruiken als zij een 2.4-kernel kiezen. Recentere drivers
289 zijn beschikbaar via het <c>pcmcia-cs</c> pakket welke we later zullen
290 installeren. 2.6-kernelgebruikers dienen echter wel de PCMCIA-drivers uit de
291 kernel te gebruiken.
292 </p>
293
294 <p>
295 Vergeet niet naast PCMCIA ondersteuning in de 2.6 kernel te compileren ook
296 ondersteuning voor de in jouw systeem aanwezige PCMCIA card bridge te kiezen.
297 </p>
298
299 <pre caption="PCMCIA ondersteuning in 2.6 kernels aanzetten">
300 Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) ---&gt;
301 PCCARD (PCMCIA/CardBus) support ---&gt;
302 &lt;*&gt; PCCard (PCMCIA/CardBus) support
303 <comment>(selecteer 16 bit als u ondersteuning voor oudere PCMCIA kaarten wil. De meeste mensen willen dit.)</comment>
304 &lt;*&gt; 16-bit PCMCIA support
305 [*] 32-bit CardBus support
306 <comment>(selecteer de relevante bridges)</comment>
307 --- PC-card bridges
308 &lt;*&gt; CardBus yenta-compatible bridge support (NEW)
309 &lt;*&gt; Cirrus PD6729 compatible bridge support (NEW)
310 &lt;*&gt; i82092 compatible bridge support (NEW)
311 &lt;*&gt; i82365 compatible bridge support (NEW)
312 &lt;*&gt; Databook TCIC host bridge support (NEW)
313 </pre>
314
315 <p>
316 Als u klaar bent met het configureren van de kernel, gaat u verder met <uri
317 link="#compiling">Compileren en installeren</uri>.
318 </p>
319
320 </body>
321 </subsection>
322 <subsection id="compiling">
323 <title>Compileren en installeren</title>
324 <body>
325
326 <p>
327 Nu de kernel is geconfigureerd is het tijd om te compileren en installeren.
328 Sluit de configuratie af en start het compilatie proces:
329 </p>
330
331 <pre caption="De kernel compileren">
332 <comment>(Voor 2.4 kernels)</comment>
333 # <i>make dep &amp;&amp; make bzImage modules modules_install</i>
334
335 <comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
336 # <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
337 </pre>
338
339 <p>
340 Als uw kernel klaar is met compileren, kopieert u de kernel-image naar
341 <path>/boot</path>. Gebruik een naam die u toepasselijk vindt voor uw
342 kernel keuze en onthoudt die, want u zult deze bij het configureren van uw
343 bootlader nodig hebben. Vergeet niet <path>&lt;kernel-version&gt;</path>
344 te vervangen door de naam en versie van uw kernel.
345 </p>
346
347 <pre caption="Het installeren van de kernel">
348 # <i>cp arch/i386/boot/bzImage /boot/&lt;kernel-version&gt;</i>
349 </pre>
350
351 <p>
352 Ga nu verder met <uri link="#kernel_modules">Kernel Modules</uri>
353 </p>
354
355 </body>
356 </subsection>
357 </section>
358 <section id="genkernel">
359 <title>Alternatief: genkernel gebruiken</title>
360 <body>
361
362 <p>
363 Als u dit hoofdstuk leest, heeft u ervoor gekozen om het <c>genkernel</c> script
364 te geruiken voor de configuratie van uw kernel.
365 </p>
366
367 <p>
368 Nu de kernel source is geïnstalleerd, is het tijd om uw kernel te
369 compileren met behulp van ons <c>genkernel</c> script. Deze bouwt automatisch
370 een kernel voor u. <c>genkernel</c> werkt door een kernel bijna identiek te
371 configureren aan de manier waarop onze Installatie CD kernel is geconfigureerd.
372 Dit betekent dat wanneer u <c>genkernel</c> gebruikt om uw kernel te bouwen,
373 uw systeem over het algemeen alle apparatuur tijdens het opstarten zal
374 detecteren, net zoals onze Installatie CD dat doet. Omdat genkernel geen
375 handmatige configuratie vereist, is het de ideale oplossing voor die gebruikers
376 die zich niet prettig voelen bij het compileren van hun eigen kernels.
377 </p>
378
379 <p>
380 Laten we nu eens kijken hoe we genkernel gebruiken. Emerge genkernel eerst:
381 </p>
382
383 <pre caption="Genkernel emergen">
384 # <i>emerge genkernel</i>
385 </pre>
386
387 <p>
388 Als u een 2.6 kernel gaat configureren, kopier dan de kernel configuratie van
389 de Installatie CD naar de locatie waar genkernel zoekt naar de standaard
390 kernel configuratie:
391 </p>
392
393 <pre caption="De Installatie CD kernel config kopieren">
394 <comment>(Doe dit alleen als u een 2.6 kernel gaat configureren)</comment>
395 # <i>zcat /proc/config.gz &gt; /usr/share/genkernel/x86/kernel-config-2.6</i>
396 </pre>
397
398 <p>
399 Compileer nu de kernel sources door <c>genkernel all</c> te draaien. Pas echter
400 op, omdat <c>genkernel</c> een kernel compileert die bijna alle apparatuur
401 ondersteunt, kan deze compilatie aardig wat tijd in beslag nemen!
402 </p>
403
404 <p>
405 Let op, als uw bootpartitie geen ext2 of ext3 als bestandssysteem gebruikt,
406 moet u mogelijk handmatig deze ondersteuning <e>in</e> de kernel (dus
407 <e>niet</e> als een module) moet toevoegen. Gebruik hiervoor <c>genkernel
408 --menuconfig all</c> en voeg de ondersteuning toe. Gebruikers van EVMS2 of
409 LVM2 moeten ook <c>--evms2</c> of <c>--lvm2</c> als argument toevoegen.
410 </p>
411
412 <pre caption="Genkernel draaien">
413 # <i>genkernel all</i>
414 </pre>
415
416 <p>
417 Als <c>genkernel</c> eenmaal klaar is, zal een kernel, een volledige set met
418 modules en een <e>start-rootschijf</e> (initrd) worden gemaakt. We gebruiken
419 de kernel en initrd wanneer we de bootlader zullen configureren, verderop
420 in dit document. Noteer de namen van de kernel en initrd omdat u deze nodig
421 zult hebben bij de bootlader configuratie. De initrd zal direct worden gestart
422 na het opstarten om apparatuur autodetectie uit te voeren (net zoals op de
423 Installatie CD) voordat uw "echte" systeem opstart.
424 </p>
425
426 <pre caption="De gecreerde kernel image naam en initrd controleren">
427 # <i>ls /boot/kernel* /boot/initramfs*</i>
428 </pre>
429
430 <p>
431 Laten we nu nog een stap uitvoeren zodat ons systeem nog meer op de Installatie
432 CD lijkt -- laten we <c>coldplug</c> emergen. De initrd detecteert de apparatuur
433 die die nodig is om op te starten automatisch, <c>coldplug</c> detecteert de
434 rest. Om te <c>coldplug</c> te emergen en aan zetten, typt het volgende:
435 </p>
436
437 <pre caption="Coldplug emergen en aan zetten">
438 # <i>emerge coldplug</i>
439 # <i>rc-update add coldplug boot</i>
440 </pre>
441
442 </body>
443 </section>
444 <section id="kernel_modules">
445 <title>Kernel Modules</title>
446 <subsection>
447 <title>De modules configureren</title>
448 <body>
449
450 <p>
451 U moet nu een lijst maken van alle modules die u automatisch wilt laden, doe
452 dit in <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</path> (of
453 <path>kernel-2.6</path>). Je kunt indien u dit wilt ook extra opties aan de
454 modules meegeven.
455 </p>
456
457 <p>
458 Om alle beschikbare modules te zien, draait u het volgende <c>find</c> commando.
459 Vergeet niet om "&lt;kernel version&gt;" te vervangen met de versie van de door
460 u zojuist gecompileerde kernel.
461 </p>
462
463 <pre caption="Alle beschikbare modules vinden">
464 # <i>find /lib/modules/&lt;kernel version&gt;/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'</i>
465 </pre>
466
467 <p>
468 Om bijvoorbeeld automatisch de <c>3x59x.o</c> module te laden, wijzigt u het
469 <path>kernel-2.4</path>- of <path>kernel-2.6</path>-bestand en zet er de
470 modulenaam in.
471 </p>
472
473 <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 bewerken">
474 <comment>(Voorbeeld voor 2.4 kernels)</comment>
475 # <i>nano -w /etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</i>
476 </pre>
477
478 <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 of kernel-2.6">
479 3c59x
480 </pre>
481
482 <p>
483 Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=8">Configuratie van het Systeem</uri>.
484 </p>
485
486 </body>
487 </subsection>
488 </section>
489 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20