/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations) (download) (as text)
Thu Sep 9 11:41:31 2004 UTC (14 years, 3 months ago) by swift
Branch: MAIN
File MIME type: application/xml
#62804 - Contributed translation from Cedric Vonck

1 swift 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7     <!-- $Header: /var/www/www.gentoo.org/raw_cvs/gentoo/xml/htdocs/doc/en/handbook/hb-install-x86-medium.xml,v 1.17 2004/08/08 10:12:39 swift Exp $ -->
8    
9     <sections>
10     <section>
11     <title>Hardware Vereisten</title>
12     <subsection>
13     <title>Introductie</title>
14     <body>
15    
16     <p>
17     Vooraleer we starten, zullen we eerst de hardware-vereisten tonen
18     die je nodig hebt om een succesvolle installatie te voltooien op je PC.
19     </p>
20    
21     </body>
22     </subsection>
23     <subsection>
24     <title>De x86 architectuur</title>
25     <body>
26    
27     <ul>
28     <li>
29     Je hebt minstens 1 Gb vrije schijfruimte nodig
30     </li>
31     <li>
32     Indien je geen vooraf gecompileerde pakketten gebruikt, heb je minstens
33     300 Mb geheugen nodig (RAM + swap)
34     </li>
35     <li>
36     Je hebt een 486+ processor en minstens 64 megabytes geheugen nodig
37     </li>
38     </ul>
39    
40     </body>
41     </subsection>
42     </section>
43     <section>
44     <title>Maak je Keuze</title>
45     <subsection>
46     <title>Introductie</title>
47     <body>
48    
49     <p>
50     Nog steeds geïnteresserd om Gentoo te proberen? Wel, dan is het tijd om
51     het installatie medium te kiezen dat je wilt gebruiken. Ja, je moet een keuze
52     maken, nee, ze zijn niet allemaal hetzelfde, en ja, het is resultaat is altijd
53     hetzelfde: een Gentoo basis systeem.
54     </p>
55    
56     <p>
57     De installatie media die we hier beschrijven zijn:
58     </p>
59    
60     <ul>
61     <li>Gentoo's Minimale LiveCD</li>
62     <li>Gentoo's Universele LiveCD</li>
63     </ul>
64    
65     <p>
66     Elk medium heeft zijn voordelen en nadelen. We zullen hier
67     de voor- en nadelen van elk installatie medium weergeven, zodat je
68     al de nodige informatie hebt om een gerechtvaardigde beslissing te nemen.
69     Voor dat we verdergaan, laat ons de drie-stappen installatie uitleggen.
70     </p>
71    
72     </body>
73     </subsection>
74     <subsection>
75     <title>De Drie Stages</title>
76     <body>
77    
78     <p>
79     Gentoo Linux kan worden geïnstalleerd gebruikmakend van een van de drie
80     <e>stages</e> tarball bestanden.
81     Degene die je kiest hangt van hoeveel van je systeem wenst te compileren.
82     De <e>stage1</e> tarball is gebruikt wanneer je wenst te bootstrappen en het
83     volledige systeem vanaf nul te bouwen. De <e>stage2</e> tarball is gebruikt
84     voor het bouwen van een systeem vanaf een bootstrapped &quot;semi-gecompileerde&quot; status.
85     De <e>stage3</e> tarball bevat reeds een basis Gentoo Linux systeem dat
86     reeds gebouwd is voor u. Zoals we later zullen uitleggen, kun je ook
87     Gentoo installeren zonder iets te compileren (uitgezonderd je kernel en
88     sommige optionele pakketten). Indien dit is wat je wenst, moet je een <e>stage3</e>
89     tarball gebruiken.
90     </p>
91    
92     <p>
93     Welke stage moet je nu kiezen?
94     </p>
95    
96     <p>
97     Beginnend van een <e>stage1</e>, heb je totale controle over de
98     optimalisatie instellingen en optionele constructie tijd functionaliteit dat is
99     initieel aangeschakeld is op jouw systeem. Dit maakt dat <e>stage1</e> installaties
100     goed zijn voor power-gebruikers die weten waar ze mee bezig zijn.
101     Het is ook goede installatie methode voor degene die
102     meer willen weten over de interne functionaliteit en werking van Gentoo Linux.
103     </p>
104    
105     <p>
106     Een <e>stage1</e> installatie kan alleen worden uitgevoerd indien je over
107     een functionerende Internet verbinding beschikt.
108     </p>
109    
110     <table>
111     <tr>
112     <th>Stage1</th>
113     <th>Voordel en Nadelen</th>
114     </tr>
115     <tr>
116     <th>+</th>
117     <ti>
118     Laat je toe om totale controle te hebben over de optimalisatie instellingen
119     en optionele construction-tijd functionaliteit dat is initieel ingebouwd
120     in jouw systeem
121     </ti>
122     </tr>
123     <tr>
124     <th>+</th>
125     <ti>Geschikt voor de power-gebruikers die weten wat ze doen</ti>
126     </tr>
127     <tr>
128     <th>+</th>
129     <ti>Laat toe dat je de interne functionaliteit en interne werking van Gentoo te kennen</ti>
130     </tr>
131     <tr>
132     <th>-</th>
133     <ti>Het duurt een lange tijd om de installatie te voltooien</ti>
134     </tr>
135     <tr>
136     <th>-</th>
137     <ti>
138     Indien je de instellingen niet aanpast, dan is het misschien
139     een kwestie van verloren tijd
140     </ti>
141     </tr>
142     <tr>
143     <th>-</th>
144     <ti>
145     Niet geschikt voor netwerkloze installaties
146     </ti>
147     </tr>
148     </table>
149    
150     <p>
151     <e>Stage2</e> installaties laten je toe om het bootstrap-proce over te slaan
152     en zodoende moet je ook genoegen met de optimalisatie instellingen die we
153     voor jouw bepaalde <e>stage2</e> tarball.
154     </p>
155    
156     <p>
157     Een <e>stage2</e> installatie kan alleen maar uitgevoerd worden
158     indien je over een werkende Internet verbinding beschikt.
159     </p>
160    
161     <table>
162     <tr>
163     <th>Stage2</th>
164     <th>Voordelen en Nadelen</th>
165     </tr>
166     <tr>
167     <th>+</th>
168     <ti>Je moet het bootstrap proces niet uitvoeren</ti>
169     </tr>
170     <tr>
171     <th>+</th>
172     <ti>Sneller dan indien je start met een stage1</ti>
173     </tr>
174     <tr>
175     <th>+</th>
176     <ti>Je kan nog steeds je instellingen wijzigen</ti>
177     </tr>
178     <tr>
179     <th>-</th>
180     <ti>Je kan niet zoveel instellingen wijzigen als met een stage1</ti>
181     </tr>
182     <tr>
183     <th>-</th>
184     <ti>Het is niet de snelste manier om Gentoo te installeren</ti>
185     </tr>
186     <tr>
187     <th>-</th>
188     <ti>Je moet de optimalisatie aanvaarden die we voor jou hebben gekozen voor de bootstrap</ti>
189     </tr>
190     <tr>
191     <th>-</th>
192     <ti>
193     Niet geschikt voor netwerkloze installaties
194     </ti>
195     </tr>
196     </table>
197    
198     <p>
199     Indien je kiest voor een <e>stage3</e> laat je toe om de snelste installatie van Gentoo Linux
200     uit te voeren, maar dit betekent dat je basis systeem beschikt over
201     de optimalisatie instellingen die we voor jou hebben gekozen
202     (laten we eerlijk zijn, dit zijn goede instellingen en deze werden
203     zorgvuldig gekozen om de performantie te verhogen zonder de stabiliteit
204     niet in het gedrang te brengen). <e>Stage3</e> is ook vereist indien je
205     Gentoo wil installeren, gebruikmakend van vooraf gebouwde pakketten of zonder netwerk verbinding.
206     </p>
207    
208     <table>
209     <tr>
210     <th>Stage3</th>
211     <th>Voordelen en Nadelen</th>
212     </tr>
213     <tr>
214     <th>+</th>
215     <ti>Snelste manier om een Gentoo systeem te verkrijgen</ti>
216     </tr>
217     <tr>
218     <th>+</th>
219     <ti>Geschikt voor netwerkloze installaties</ti>
220     </tr>
221     <tr>
222     <th>-</th>
223     <ti>Je kan de optimalisaties voor het basissysteem niet kiezen - het is reeds gebouwd</ti>
224     </tr>
225     <tr>
226     <th>-</th>
227     <ti>Je kan niet opscheppen dat je een stage1 of stage2 gebruikt hebt</ti>
228     </tr>
229     </table>
230    
231     <p>
232     Het is misschien interessant om te weten dat, indien je beslist om
233     verschillende optimalisatie instellingen te kiezen na dat je Gentoo
234     hebt geïnstalleerd, je in staat bent om je volledig systeem te
235     hercompileren met de nieuwe optimalisatie instellingen.
236     </p>
237    
238     <p>
239     Werp nu een blik op de installatie media.
240     </p>
241    
242     </body>
243     </subsection>
244     <subsection>
245     <title>Gentoo LiveCDs</title>
246     <body>
247    
248     <p>
249     De <e>Gentoo LiveCDs</e> zijn opstartbare CDs, die een
250     opzichzelfstaande Gentoo omgeving bevatten. Zij laten toe om Linux vanaf
251     de CD op te starten. Gedurende het start proces wordt je hardware
252     gedetecteerd en de aangewezen stuurprogramma's worden geladen.
253     Deze worden onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars.
254     </p>
255    
256     <p>
257     Alle LiveCDs laten je toe om op te starten, je netwerk te configureren,
258     initialiseren van je partities en beginnen met de installatie van Gentoo over het Internet.
259     Let wel, sommige LiveCDs bevatten alle nodige bron code zo dat
260     je in staat bent Gentoo te installeren zonder een werkende netwerk
261     configuratie.
262     </p>
263    
264     <p>
265     Wat bevatten deze LiveCDs nu?
266     </p>
267    
268     </body>
269     </subsection>
270     <subsection>
271     <title>Gentoo's Minimale LiveCD</title>
272     <body>
273    
274     <p>
275     Deze is een kleine, serieuze, opstartbare CD met het enkel doel van
276     het opstarten van het systeem, voorbereiden van het netwerk en doorgaan
277     met Gentoo installatie. Deze bevat geen stages (in sommige gevallen, een
278     enkele stage1 bestand), bron code, vooraf gecompileerde pakketten.
279     Bijvoorbeeld de x86 variant van deze LiveCD kan teruggevonden worden
280     in de <path>universal</path> subdirectory en heeft als naam
281     <c>install-x86-minimal-2004.2.iso</c>.
282     </p>
283    
284     <table>
285     <tr>
286     <th>Minimale LiveCD</th>
287     <th>Voordelen en Nadelen</th>
288     </tr>
289     <tr>
290     <th>+</th>
291     <ti>Kleinste download</ti>
292     </tr>
293     <tr>
294     <th>+</th>
295     <ti>Geschikt voor een complete architectuur</ti>
296     </tr>
297     <tr>
298     <th>+</th>
299     <ti>
300     Je kan een stage1, stage2 of stage3 uitvoeren door de stage tarball
301     te downloaden van het Internet
302     </ti>
303     </tr>
304     <tr>
305     <th>-</th>
306     <ti>
307     Bevat geen stages, geen portage moment opname, geen GRP pakketten en is
308     daarvoor niet geschikt om een netwerkloze installatie uit te voeren
309     </ti>
310     </tr>
311     </table>
312    
313     </body>
314     </subsection>
315     <subsection>
316     <title>Gentoo's Universele LiveCD</title>
317     <body>
318    
319     <p>
320     Gentoo's Universele LiveCD is een opstartbare CD geschikt om Gentoo te installeren
321     zonder netwerk. Deze bevat verschillende stage3 tarballs (geoptimaliseerd voor de
322     individuele architecturen). Bijvoorbeeld de x86 variant van deze CD heeft als naam
323     <c>install-x86-universal-2004.2.iso</c> en kan teruggevonden worden in de
324     <path>universal</path> subdirectory.
325     </p>
326    
327     <p>
328     Indien je een beter kijkt in <path>releases/x86/2004.2</path>, zul je zien
329     dat we ook <e>Gentoo Package CDs</e> voorzien (in de <path>packagecd/</path>
330     directory). Deze CD (welke niet opstartbaar is) bevat alleen vooraf
331     gecompileerde pakketten en kan gebruikt worden om software te
332     installeren na een succevolle Gentoo Installatie. Om Gentoo te installeren,
333     heb je enkel Universal LiveCD nodig, maar indien je OpenOffice.org, Mozilla,
334     KDE, GNOME, enz. wil zonder dat je elk pakket afzonderlijk wil compileren,
335     dan heb je de Package CD ook nodig. Bijvoorbeeld de i686 architectuur
336     (een sub-architectuur van x86) Package CD heeft als naam <c>packages-i686-2004.2.iso</c>
337     en kan teruggevonden worden in de geschikte directory (i686).
338     </p>
339    
340     <p>
341     Je hebt enkel de Package CD nodig, indien je een stage3 met GRP installatie wil
342     uitvoeren.
343     </p>
344    
345     <table>
346     <tr>
347     <th>Universele LiveCD met Packages CD</th>
348     <th>Voordelen en Nadelen</th>
349     </tr>
350     <tr>
351     <th>+</th>
352     <ti>Packages CD is geoptimaliseerd voor je subarchitectuur</ti>
353     </tr>
354     <tr>
355     <th>+</th>
356     <ti>
357     Packages CD voorziet geprecompileerde pakketten voor snelle Gentoo installaties
358     </ti>
359     </tr>
360     <tr>
361     <th>+</th>
362     <ti>
363     Bevat alles wat je nodig hebt. Je kan evengoed installeren zonder een
364     netwerk verbinding.
365     </ti>
366     </tr>
367     <tr>
368     <th>-</th>
369     <ti>Enorme download</ti>
370     </tr>
371     </table>
372    
373     </body>
374     </subsection>
375     </section>
376     <section>
377     <title>Downloaden, Branden en Opstarten van een Gentoo LiveCD</title>
378     <subsection>
379     <title>Downloaden en Branden van de LiveCDs</title>
380     <body>
381    
382     <p>
383     Je hebt gekozen voor een Gentoo LiveCD te downloaden. We zullen beginnen bij het
384     downloaden en het branden van een LiveCD. Vooraf hebben we de verschillende beschikbare
385     LiveCDs besproken, maar waar kan men deze vinden?
386     </p>
387    
388     <p>
389     Je kan een van de LiveCDs downloaden (en, indien je wenst ook een Packages CD) van
390     een van onze <uri link="/main/en/mirrors.xml">mirrors</uri>. De LiveCDs
391     zijn gelocaliseerd in de <path>releases/x86/2004.2/livecd</path> directory;
392     de Packages CDs kunnen teruggevonden worden in de <path>releases/x86/2004.2/packagecd</path>
393     directory.
394     </p>
395    
396     <p>
397     In deze directory vind je de zogenaamde ISO-bestanden terug.
398     Deze zijn volledige CD beeldkopiëen, welke je kan schrijven naar een CD-R.
399     </p>
400    
401     <p>
402     Indien je je afvraagt dat het gedownloade bestand corrupt is of niet,
403     kan je zijn MD5 controle som nakijken en vergelijken met de MD5 controle som
404     die wij terbeschikking stellen (zoals <path>install-x86-minimal-2004.2.iso.md5</path>).
405     Je kan deze MD5 controle som met de <c>md5sum</c> tool voor Linux/Unix of
406     <uri link="http://www.etree.org/md5com.html">md5sum</uri> voor Windows
407     controleren.
408     </p>
409    
410     <p>
411     Je kan de authenticiteit van het gedownloade bestand ook nakijken met GnuPG, om
412     de cryptografische handtekening die we terbeschikking stellen (het bestand dat
413     eindigt met <path>.asc</path>). Download het handtekening bestand en verkrijd de
414     publieke sleutel:
415     </p>
416    
417     <pre caption="Verkrijgen van de publieke sleutel">
418     $ <i>gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 17072058</i>
419     </pre>
420    
421     <p>
422     Verifieer nu de handtekening:
423     </p>
424    
425     <pre caption="Verifieer nu de cryptografische handtekening">
426     $ <i>gpg --verify &lt;signature file&gt; &lt;downloaded iso&gt;</i>
427     </pre>
428    
429     <p>
430     Om de gedownloade ISO(s) te branden, moet je raw-branden selecteren.
431     Hoe je dit doet is zeer sterk afhankelijk van welk programma je gebruikt.
432     We zullen hier <c>cdrecord</c> en <c>K3B</c> bespreken; meer informatie is
433     terug te vinden in onze <uri link="/doc/en/faq.xml#isoburning">Gentoo FAQ</uri>.
434     </p>
435    
436     <ul>
437     <li>
438     Met cdrecord, typ je eenvoudig <c>cdrecord dev=/dev/hdc</c> (vervang
439     <path>/dev/hdc</path> met je CD-RW drive pad) gevolg door het pad naar
440     het ISO bestand :)
441     </li>
442     <li>
443     Met K3B, selecteer <c>Tools</c> &gt; <c>CD</c> &gt; <c>Burn Image</c>.
444     Dan kan je de locatie van je ISO bestand bepalen in het 'Image to Burn' omgeving.
445     Als laatste, klik dan op <c>Start</c>.
446     </li>
447     </ul>
448    
449     </body>
450     </subsection>
451     <subsection>
452     <title>Opstarten van de LiveCD(s)</title>
453     <body>
454    
455     <impo>
456     Lees de volledige subsectie voor verder te gaan,
457     omdat niet altijd de tijd zult hebben om te lezen voor dat je kunt
458     reageren.
459     </impo>
460    
461     <p>
462     Eens dat je je installatie CDs hebt geschreven, is het tijd gekomen om
463     vanaf deze CDs op te starten. Verwijder alle CDs vanuit je CD drives,
464     herstart je systeem en ga het BIOS binnen. Verander in het BIOS,
465     de opstart volgorde zo dat de CD-ROM geprobeerd wordt voor de harde schijf.
466     Deze optie vindt men vaak terug onder "CMOS Setup". Indien je dit niet doet,
467     zal je systeem gewoon vanaf de harde schijf opstarten en de CD-ROM negeren.
468     </p>
469    
470     <p>
471     Plaats nu de CD in de CD-ROM drive (duh) en herstart;
472     Je moet een prachtig boot scherm zien met het Gentoo Linux logo.
473     Bij dit scherm, kun je op Enter drukken om het start proces te beginnen met
474     de standaard start opties, of je kan de LiveCD ook opstarten met aangepaste
475     opties door een kernel te specifiëren, gevolgd door start opties.
476     Voor verder te gaan druk dan op Enter.
477     </p>
478    
479     <p>
480     Een kernel specifiëren? Ja, we voorzien verschillende kernel bij onze LiveCDs.
481     De standaard is <c>gentoo</c>. Andere kernels zijn <c>smp</c>, welke
482     ondersteuning biedt voor systemen met multi-cpu's en de <c>-nofb</c> varianten
483     schakelt de framebuffer uit.
484     </p>
485    
486     <p>
487     Het is aangeraden dat je de <c>gentoo</c> of <c>gentoo-nofb</c> kernels selecteert
488     indien je Gentoo Linux wil installeren met een 2.4 kernel of <c>smp</c> of <c>smp-nofb</c>
489     indien je Gentoo Linux wil installeren met 2.6 kernel. Anders kun je
490     in contact komen met compabiliteits problemen.
491     </p>
492    
493     <p>
494     Hieronder vind je een klein overzicht met de beschikbare kernels:
495     </p>
496    
497     <table>
498     <tr>
499     <th>Kernel</th>
500     <th>Beschrijven</th>
501     </tr>
502     <tr>
503     <ti>gentoo</ti>
504     <ti>Standaar 2.4 kernel met framebuffer ondersteuning</ti>
505     </tr>
506     <tr>
507     <ti>smp</ti>
508     <ti>2.6 Kernel met ondersteuning voor verschillende CPUs</ti>
509     </tr>
510     <tr>
511     <ti>gentoo-nofb</ti>
512     <ti>Zelfde als <c>gentoo</c> maar zonder framebuffer ondersteuning</ti>
513     </tr>
514     <tr>
515     <ti>smp-nofb</ti>
516     <ti>Zelfde als <c>smp</c> maar zonder framebuffer ondersteuning</ti>
517     </tr>
518     <tr>
519     <ti>memtest86</ti>
520     <ti>Test je lokaal RAM op fouten</ti>
521     </tr>
522     </table>
523    
524     <p>
525     Je kan ook kernel opties specifiëren. Zij representeren optionele instellingen
526     die je kan (de)activeren. De volgende lijst is dezelfde die je ontvangt indien je op
527     F2 drukt bij het start scherm.
528     </p>
529    
530     <pre caption="Optiens beschikbaar, die aan de kernel van je keuze kan meegeven">
531     - agpgart laad agpgart (gebruik deze optie indien je grafische problemen hebt of indien het systeem vastloopt)
532     - doscsi scan voor scsi onderdelen (kan leiden tot het ontregelen van sommige ethernet kaarten)
533     - nodetect veroorzaakt dat hwsetup/kudzu en hotplug niet worden opgestart
534     - dofirewire modprobes firewire modules in initrd (voor firewire cdroms,enz)
535     - nousb schakelt usb module load uit van initrd, shakelt hotplug uit
536     - nodhcp dhcp wordt niet gestart indien een netwerk kaart wordt gedecteerd
537     - doataraid laad ide raid modules van de initrd
538     - dopcmcia start de pcmcia service
539     - noapm schakelt de apm module lading uit
540     - noraid schakelt de lading van evms modules uit
541     - nohotplug schakelt de landing van de hotplug service uit
542     - ide=nodma Forceert de lading van dma voor niet werkende ide onderdelen uit
543     - docache Laadt de volledige start-op portie van de cd in het ram,
544     dit laat toe om de huidige cd (/mnt/cdrom) te umounten om een andere cd te mounten.
545     - dokeymap schakelt de keymap selectie voor niet-us toetsenborden layouts in
546     - noapic schakelt apic uit (probeer dit indien je hardware problemen hebt, netwerkkaarten,scsi,enz)
547     - hdx=stroke (alleen smp/smp-nofb kernel only) Laat toe de vollidege harde schijf te partitioneren ook indien
548     je BIOS geen grote harde schijven kan ondersteunen
549     </pre>
550    
551     <p>
552     Nu kan je je CD starten, een kernel (indien je niet tevreden bent met
553     de standaard <c>gentoo</c> kernel) en opstart opties selecteren.
554     Als voorbeeld zullen we tonen hoe je de <c>gentoo</c> kernel met <c>dopcmcia</c>
555     kernel opstartparameter, opstart:
556     </p>
557    
558     <pre caption="Starten van een LiveCD">
559     boot: <i>gentoo dopcmcia</i>
560     </pre>
561    
562     <p>
563     Je zal begroet worden met een ander opstartscherm en een vooruitgangs balk.
564     Eens het opstartproces klaar is, zul je automatisch worden aangemeld worden
565     in de &quot;Live&quot; Gentoo Linux als &quot;root&quot;, de supergebruiker.
566     Je zal een root (&quot;#&quot;) prompt op de huidige console hebben en
567     je kan je ook aanmelden op de andere consoles door op Alt-F2, Alt-F3 en Alt-F4 te
568     drukken. Ga terug naar de console waar van je vertrokken bent door op Alt-F1 te drukken.
569     </p>
570    
571     <p>
572     Indien je Gentoo wil installeren op een systeem met een non-US klavier, ben er zeker
573     van dat je de LiveCD opstart met de <c>dokeymap</c> opstartoptie.
574     </p>
575    
576     <p>
577     Ga nu verder met de <uri link="#hardware">Extra Hardware Configuratie</uri>.
578     </p>
579    
580     </body>
581     </subsection>
582     <subsection id="hardware">
583     <title>Extra Hardware Configuratie</title>
584     <body>
585    
586     <p>
587     Wanneer de Live CD start, probeert hij al je hardware te detecteren en de
588     geschikte kernel modules te laden om je hardware te ondersteunen.
589     In de meeste gevallen, zal de Live CD zich van taak kwijten.
590     Hoe dan ook, in sommige gevallen (de SPARC LiveCDs doeg geen autodetectie),
591     zal de LiveCD de kernel-modules niet automatisch laden die je nodig hebt.
592     Indien de PCI-autodetectie sommige van je systeem hardware gemist heeft,
593     zul je de geschikte kernel modules manueel moeten laden.
594     </p>
595    
596     <p>
597     In het volgende voorbeeld zullen we de <c>8139too</c> module proberen
598     te laden (ondersteuning voor verschillende netwerkkaarten):
599     </p>
600    
601     <pre caption="Laden van kernel modules">
602     # <i>modprobe 8139too</i>
603     </pre>
604    
605     </body>
606     </subsection>
607     <subsection>
608     <title>Optioneel: Hard Disk Performantie afstellen</title>
609     <body>
610    
611     <p>
612     Indien je een gevorderde gebruiker bent, zal je misschien de IDE harde schijf
613     performantie willen afstellen, gebruikmakend van <c>hdparam</c>. Met de
614     <c>-tT</c> opties kan je de performantie van je schijf testen (voert het
615     verschillende keren uit op een meer precieze indruk te krijgen):
616     </p>
617    
618     <pre caption="Testen van harde schijf performantie">
619     # <i>hdparm -tT /dev/hda</i>
620     </pre>
621    
622     <p>
623     Om de harde schijf af te stellen, kun je een van de volgende voorbeelden
624     (of experimenteer zelf een beetje) die <path>/dev/hda</path> gebruiken als harde schijf
625     (vervang dit met je harde schijf):
626     </p>
627    
628     <pre caption="Harde Schijf performantie afstellen">
629     <comment>Activeren van DMA:</comment> # <i>hdparm -d 1 /dev/hda</i>
630     <comment>Activeren van DMA + Veilige Performantie verbeterende opties:</comment> # <i>hdparm -d 1 -A 1 -m 16 -u 1 -a 64 /dev/hda</i>
631     </pre>
632    
633     </body>
634     </subsection>
635     <subsection id="useraccounts">
636     <title>Optioneel: Gebruikers Accounts</title>
637     <body>
638    
639     <p>
640     Indien je van plan bent om andere mensen toegang te verlenen tot je
641     omgeving of indien je wil chatten gebruikmakend van <c>irssi</c> zonder root privileges
642     (om veiligheidsredenen), moet je de nodige gebruikers accounts aanmaken en je root
643     wachtwoord wijzigen.
644     </p>
645    
646     <p>
647     Om je root wachtwoord te wijzigen, gebruik het <c>passwd</c> commando:
648     </p>
649    
650     <pre caption="Veranderen van het root wachtwoord">
651     # <i>passwd</i>
652     New password: <comment>(Typ je nieuw wachtwoord)</comment>
653     Re-enter password: <comment>(Vul je root wachtwoord opnieuw in)</comment>
654     </pre>
655    
656     <p>
657     Om een gebruikers account aan te maken, moeten we eerst hun aanmeldingsnaam ingeven,
658     gevolgd door hun wachtwoord. We gebruiken <c>useradd</c> en <c>passwd</c> om deze taken
659     uit te voeren. In het volgend voorbeeld, zullen we een gebruiker, &quot;john&quot;
660     genaamd aanmaken.
661     </p>
662    
663     <pre caption="Aanmaken van een gebruikers account">
664     # <i>useradd john</i>
665     # <i>passwd john</i>
666     New password: <comment>(Voer john zijn wachtwoord)</comment>
667     Re-enter password: <comment>(Voer john zijn wachtwoord opnieuw in)</comment>
668     </pre>
669    
670     <p>
671     Je kan je gebruikers id van root nu wijzigen naar de nieuwe gecreerde gebruiker,
672     door <c>su</c> te gebruiken;
673     </p>
674    
675     <pre caption="Verandere van user id">
676     # <i>su john -</i>
677     </pre>
678    
679     </body>
680     </subsection>
681     <subsection>
682     <title>Optioneel: Documentatie bekijken gedurende de Installatie</title>
683     <body>
684    
685     <p>
686     Indien je wenst het Gentoo Handboekt (vanaf de CD of online) te bekijken
687     gedurende de installatie, moet je eerst zeker zijn dat je een gebruikers account hebt
688     aangemaakt. (zie <uri link="#useraccouts">Optional: Gebruikers Accounts</uri>).
689     Druk dan op <c>Alt-F2</c> om een nieuwe terminal te openen en meld je dan aan.
690     </p>
691    
692     <p>
693     Indien je de documentatie vanaf de CD wil bekijken, kan je onmiddellijk <c>links2</c>
694     uitvoeren om de documentatie te lezen:
695     </p>
696    
697     <pre caption="Bekijken van de documentatie op de CD">
698     # <i>links2 /mnt/cdrom/docs/html/index.html</i>
699     </pre>
700    
701     <p>
702     Het is hoe dan ook aangeraden om het on-line Gentoo handboek te gebruiken omdat je
703     dan altijd over de meest actuele versie beschikt dan dat van op de CD.
704     Je kan het bekijken door ook gebruik te maken van <c>links2</c>, maar enkel
705     en alleen nadat je de <e>Configuratie van je Netwerk</e> afgerond hebt
706     (anders kan je connecteren op het Internet om het document te bekijken):
707     </p>
708    
709     <pre caption="Bekijken van de Online Documentatie">
710     # <i>links2 http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml</i>
711     </pre>
712    
713     <p>
714     Je kan terug gaan naar de oorspronkelijke terminal door op <c>Alt-F1</c> te drukken.
715     </p>
716    
717     </body>
718     </subsection>
719     <subsection>
720     <title>Optioneel: Starten van de SSH Daemon</title>
721     <body>
722    
723     <p>
724     Indien je andere gebruikers toegang tot je computer wil verlenen gedurende
725     de Gentoo installatie (misschien gaan die gebruikers je helpen bij
726     de install van Gentoo, of zullen misschien de installatie voor u doen),
727     moet je eeen gebruikers account aanmaken voor die gebruikers en moet
728     je je root wachtwoord aan hen geven (doe dit <e>allleen indien</e> je die gebruiker <b>volledig</b> vertrouwd.
729     </p>
730    
731     <p>
732     Om de SSH daemon op te starten, voer het volgende commando uit:
733     </p>
734    
735     <pre caption="Start van de SSH daemon">
736     # <i>/etc/init.d/sshd start</i>
737     </pre>
738    
739     <p>
740     Om sshd te kunnen gebruiken, moet je eerst je netwerk configureren.
741     Begin met het boekdeel op <uri link="?part=1&amp;chap=3">Configuratie van je netwerk</uri>.
742     </p>
743    
744     </body>
745     </subsection>
746     </section>
747     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20