/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.18 - (hide annotations) (download) (as text)
Fri Sep 1 17:39:29 2006 UTC (11 years, 4 months ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.17: +1 -1 lines
File MIME type: application/xml
s/$header$/$Id$/

1 neysx 1.2 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 neysx 1.17 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 neysx 1.2
7 neysx 1.18 <!-- $Id: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml,v 1.17 2006/03/10 21:53:45 neysx Exp $ -->
8 neysx 1.17
9     <!--
10     Sync: 1.47
11     -->
12 swift 1.3
13 swift 1.6 <sections>
14    
15 neysx 1.17 <version>2.10</version>
16     <date>2006-03-02</date>
17 neysx 1.2
18     <section>
19 neysx 1.9 <title>Hardware eisen</title>
20 neysx 1.2 <subsection>
21     <title>Introductie</title>
22     <body>
23    
24     <p>
25 swift 1.5 Voordat we beginnen, zullen we eerst de hardware-eisen geven
26 neysx 1.17 die u nodig heeft om een succesvolle installatie te voltooien op uw PC.
27 neysx 1.2 </p>
28    
29     </body>
30     </subsection>
31     <subsection>
32 neysx 1.9 <title>Hardware eisen</title>
33 neysx 1.2 <body>
34    
35 neysx 1.9 <table>
36     <tr>
37     <th>CPU</th>
38     <ti>i486 of nieuwer</ti>
39     </tr>
40     <tr>
41     <th>Geheugen</th>
42     <ti>64 MB</ti>
43     </tr>
44     <tr>
45     <th>Schijfruimte</th>
46 neysx 1.13 <ti>1.5 GB (exclusief swap ruimte)</ti>
47 neysx 1.9 </tr>
48     <tr>
49     <th>Swap ruimte</th>
50     <ti>Ten minste 256 MB</ti>
51     </tr>
52     </table>
53 neysx 1.2
54     </body>
55     </subsection>
56     </section>
57 neysx 1.17
58 neysx 1.9 <section>
59 neysx 1.14 <title>De Gentoo Installatie CDs</title>
60 neysx 1.2 <subsection>
61 neysx 1.9 <title>Introductie</title>
62 neysx 1.2 <body>
63    
64     <p>
65 neysx 1.14 De <e>Gentoo Installatie CDs</e> zijn opstartbare CDs die een zelfstandige
66 neysx 1.17 Gentoo omgeving bevatten. Zij laten u toe om Linux vanaf de CD op te starten.
67     Gedurende het opstarten wordt uw hardware gedetecteerd en de benodigde
68 swift 1.5 stuurprogramma's worden geladen. Deze worden onderhouden door de Gentoo
69     ontwikkelaars.
70 neysx 1.2 </p>
71    
72     <p>
73 neysx 1.17 Alle Installatie CDs laten u toe om op te starten, uw netwerk te configureren,
74     uw partities in te delen en te beginnen met de installatie van Gentoo over het
75 neysx 1.14 internet. We bieden nu twee Installatie CDs welke beide net zo geschikt zijn om
76 neysx 1.17 Gentoo van te installeren, mits u van plan bent om een internet-gebaseerde
77     installatie uitvoert waarbij u de nieuwste pakketten van internet download.
78 neysx 1.2 </p>
79    
80 neysx 1.17 <impo>
81     Indien u Gentoo wilt installeren zonder een werkende internet verbinding,
82 neysx 1.9 gebruik dan de installatie instructies zoals beschreven in het <uri
83 neysx 1.17 link="/doc/en/handbook/2006.0/index.xml">Gentoo 2006.0 Handboek</uri>
84 neysx 1.14 (Engelstalig).
85 neysx 1.17 </impo>
86 neysx 1.9
87     <p>
88 neysx 1.14 De twee Installatie CDs die we op dit moment aanbieden zijn:
89 neysx 1.9 </p>
90    
91     <ul>
92     <li>
93 neysx 1.14 De Gentoo <e>minimale</e> Installatie CD, een kleine, puur nuttige
94     opstartbare CD waarvan het enige doel is, om het systeem op te starten, het
95     netwerk instellen en verder gaan met de Gentoo installatie.
96 neysx 1.9 </li>
97     <li>
98 neysx 1.17 De Gentoo <e>Installatie LiveCD</e> bevat alles wat u nodig heeft om Gentoo
99     te installeren. De CD heeft een grafische omgeving, een grafishe en een
100     command-line installatie procedure met een automatische installatie, en
101     natuurlijk de installatie instructies voor uw architectuur.
102 neysx 1.9 </li>
103     </ul>
104    
105     <p>
106 neysx 1.17 Omue te helpen kiezen welke Installatie CD u nodig heeft, hebben we een lijstje
107 neysx 1.14 met de grote voor- en nadelen van elke Installatie CD gemaakt.
108 neysx 1.2 </p>
109    
110     </body>
111     </subsection>
112     <subsection>
113 neysx 1.14 <title>Gentoo's Minimale Installatie CD</title>
114 neysx 1.2 <body>
115    
116     <p>
117 neysx 1.17 De minimale Installatie CD heet <c>install-x86-minimal-2006.0.iso</c> en heeft
118     slechts 49 MB schijfruimte nodig. U kunt deze Installatie CD gebruiken om
119 neysx 1.14 Gentoo te installeren, maar alleen met een werkende internet verbinding.
120 neysx 1.2 </p>
121    
122     <table>
123     <tr>
124 neysx 1.14 <th>Minimale Installatie CD</th>
125 swift 1.5 <th>
126 neysx 1.17 Voor- en Nadelen
127 swift 1.5 </th>
128 neysx 1.2 </tr>
129     <tr>
130     <th>+</th>
131 swift 1.5 <ti>
132     Kleinste download
133     </ti>
134 neysx 1.2 </tr>
135     <tr>
136     <th>-</th>
137     <ti>
138 neysx 1.17 Bevat geen stage3 archief, geen Portage moment opname, geen kant-en-klare
139     pakketten en is daardoor niet geschikt om voor een netwerkloze
140     installatie.
141 neysx 1.2 </ti>
142     </tr>
143     </table>
144    
145     </body>
146     </subsection>
147     <subsection>
148 neysx 1.17 <title>Gentoo's Installatie LiveCD</title>
149 neysx 1.2 <body>
150    
151     <p>
152 neysx 1.17 De Installatie LiveCD heet <c>livecd-i686-installer-2006.0.iso</c> en
153     gebruikt alle ruimte van een 700 MB CD. U kunt deze Installatie CD gebruiken om
154     Gentoo te installeren, zelfs als u geen werkende internet verbinding tot uw
155     beschikking hebt, zodat u Gentoo ook op een andere PC kunt installeren dan
156     waar u nu mee bezig bent :).
157 neysx 1.2 </p>
158    
159     <table>
160     <tr>
161 neysx 1.17 <th>Installatie LiveCD</th>
162 swift 1.5 <th>
163 neysx 1.17 Voor- en Nadelen
164 swift 1.5 </th>
165 neysx 1.2 </tr>
166     <tr>
167     <th>+</th>
168 swift 1.5 <ti>
169 neysx 1.17 Bevat alles wat u nodig heeft. U net zo goed installeren zonder een
170 neysx 1.2 netwerk verbinding.
171     </ti>
172     </tr>
173     <tr>
174     <th>-</th>
175 swift 1.5 <ti>
176     Enorme download
177     </ti>
178 neysx 1.2 </tr>
179     </table>
180    
181     </body>
182     </subsection>
183 neysx 1.17
184     <!-- PackageCDs op x86 zijn oud
185 neysx 1.9 <subsection>
186 neysx 1.17 <title>Andere CDs</title>
187 neysx 1.9 <body>
188    
189     <p>
190 neysx 1.17 Je zult misschien een zogeheten <e>Package CD</e> op een van onze mirrors
191 neysx 1.14 vinden. Deze CD is geen Installatie CD maar een extra hulpbron die gebruikt kan
192     worden tijdens een netwerkloze installatie. Hij bevat kant-en-klare pakketten
193 neysx 1.17 (de zogeheten GRP set) die u direct na de netwerkloze Gentoo installatie
194 neysx 1.9 makkelijk en snel extra applicaties laat installeren (zoals OpenOffice.org, KDE,
195     GNOME, ...).
196     </p>
197    
198 neysx 1.17 <p>
199     Als u een Package CD wilt gebruiken om snel extra software te installeren,
200     zorg er dan voor dat u de zelfde subarchitectuur kiest als de stage3
201     tarball die u gebruikt.
202     </p>
203    
204     </body>
205     </subsection> -->
206     <subsection>
207     <title>De Stage3 Tarrball</title>
208     <body>
209    
210     <p>
211     Een stage3 tarball is een archief met een minimale Gentoo omgeving, die u
212     kunt gebruiken tijdens de installatie instructies in deze handleiding.
213     Vroeger beschreef het handboek de installatie vanuit één van de drie stage
214     tarballs en hoewel Gentoo nog steeds een stage1 en stage2 tarball aanbiedt,
215     wordt in de officiële installatie gebruik gemaakt van de stage3 tarball. Als
216     u geïnteresseerd bent in een Gentoo installatie met een stage1 of stage2
217     tarball, lees dan de Gentoo FAQ <uri link="/doc/en/faq.xml#stage12">Hoe
218     installeer ik een stage1 of stage2 tarball?</uri> (Engelstalig).
219     </p>
220    
221     <p>
222     Een stage3 tarball kan worden gedownload vanaf
223     <path>releases/x86/2006.0/stages/</path> op één van de mirrors op de
224     <uri link="/main/en/mirrors.xml">Officiële Gentoo Mirrors Pagina</uri> en
225     zijn niet te vinden op de liveCD.
226     </p>
227    
228 neysx 1.9 </body>
229     </subsection>
230 neysx 1.2 </section>
231 neysx 1.17 <!-- STOP -->
232 neysx 1.2 <section>
233 neysx 1.14 <title>Downloaden, Branden en Opstarten van een Gentoo Installatie CD</title>
234 neysx 1.2 <subsection>
235 neysx 1.14 <title>Downloaden en Branden van de Installatie CDs</title>
236 neysx 1.2 <body>
237    
238     <p>
239 neysx 1.17 U heeft gekozen voor een Gentoo Installatie CD te downloaden. We zullen beginnen
240 neysx 1.14 bij het downloaden en het branden van een Installatie CD. Vooraf hebben we de
241     verschillende beschikbare Installatie CDs besproken, maar waar kan men deze
242     vinden?
243 neysx 1.2 </p>
244    
245     <p>
246 neysx 1.17 U kunt een van de Installatie CDs downloaden (en, indien gewenst ook een
247 neysx 1.14 Packages CD) van een van onze <uri link="/main/en/mirrors.xml">mirrors</uri>.
248     De Installatie CDs zijn terug te vinden in de
249 neysx 1.17 <path>releases/x86/2006.0/installcd</path> directory.
250 neysx 1.2 </p>
251    
252     <p>
253 neysx 1.17 In deze directory vindt u de zogenaamde ISO-bestanden terug.
254     Deze zijn volledige CD images, welke u kan schrijven naar een CD-R.
255 neysx 1.2 </p>
256    
257     <p>
258 neysx 1.17 Indien u zich afvraagt of het gedownloade bestand corrupt is of niet, kunt u
259     de MD5 controle som nakijken en vergelijken met de MD5 controle som die wij
260     ter beschikking stellen (zoals
261     <path>install-x86-minimal-2006.0.iso.DIGESTS</path>). U kunt deze MD5 controle
262     som met de <c>md5sum</c> tool voor Linux/Unix of
263 neysx 1.2 <uri link="http://www.etree.org/md5com.html">md5sum</uri> voor Windows
264     controleren.
265     </p>
266    
267     <p>
268 neysx 1.17 U kunt de authenticiteit van het gedownloade bestand ook nakijken met GnuPG met
269     de versleutelde handtekening die we ter beschikking stellen (het bestand dat
270 swift 1.5 eindigt met <path>.asc</path>). Download het handtekening bestand en verkrijg de
271 neysx 1.2 publieke sleutel:
272     </p>
273    
274     <pre caption="Verkrijgen van de publieke sleutel">
275     $ <i>gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 17072058</i>
276     </pre>
277    
278     <p>
279     Verifieer nu de handtekening:
280     </p>
281    
282 neysx 1.17 <pre caption="Verifieer nu de versleutelde handtekening">
283 neysx 1.2 $ <i>gpg --verify &lt;signature file&gt; &lt;downloaded iso&gt;</i>
284     </pre>
285    
286     <p>
287 neysx 1.17 Om de gedownloade ISO(s) te branden, moet u raw-burning selecteren.
288     Hoe u dit doet is zeer sterk afhankelijk van welk programma u gebruikt.
289 neysx 1.2 We zullen hier <c>cdrecord</c> en <c>K3B</c> bespreken; meer informatie is
290 neysx 1.17 terug te vinden in onze <uri link="/doc/en/faq.xml#isoburning">Gentoo FAQ
291     </uri> (Engelstalig).
292 neysx 1.2 </p>
293    
294     <ul>
295     <li>
296 neysx 1.17 Met cdrecord, typt u eenvoudig <c>cdrecord dev=/dev/hdc &lt;gedownloade iso
297     bestand&gt;</c> (vervang <path>/dev/hdc</path> met uw CD-RW drive pad).
298 neysx 1.2 </li>
299     <li>
300     Met K3B, selecteer <c>Tools</c> &gt; <c>CD</c> &gt; <c>Burn Image</c>.
301 neysx 1.17 Dan kunt u de locatie van uw ISO bestand bepalen in het 'Image to Burn'
302     omgeving. Als laatste klikt u dan op <c>Start</c>.
303 neysx 1.2 </li>
304     </ul>
305    
306     </body>
307     </subsection>
308     <subsection>
309 neysx 1.14 <title>Opstarten van de Installatie CD</title>
310 neysx 1.2 <body>
311    
312     <impo>
313 neysx 1.17 Lees de volledige subsectie voor verder te gaan, omdat u niet
314     altijd de tijd zult hebben om te lezen voordat u kunt reageren.
315 neysx 1.2 </impo>
316    
317     <p>
318 neysx 1.17 Als u de installatie CD hebt gebrand, is het tijd geworden om deze op te
319     starten. Verwijder alle CDs uit de CD drives, herstart uw systeem en ga de
320     BIOS binnen. Dit doet u door op DEL, F1 of ESC te drukken, afhankelijk van uw
321     Bios. Verander in de BIOS de opstart volgorde zo dat de CD-ROM
322 swift 1.5 geprobeerd wordt voor de harde schijf. Deze optie vindt men vaak terug onder
323 neysx 1.17 "CMOS Setup". Indien u dit niet doet, kan het zijn dat uw systeem gewoon vanaf
324     de harde schijf opstarten en de CD-ROM negeren.
325 neysx 1.2 </p>
326    
327     <p>
328 neysx 1.17 Plaats nu de CD in de CD-ROM drive (duh) en herstart. U moet een boot prompt
329     zien. Bij dit scherm, kunt u op Enter drukken om het start proces te beginnen
330     met de standaard start opties, of u kunt de Installatie CD ook opstarten met
331 neysx 1.14 aangepaste opties door een kernel te op te geven, gevolgd door de start
332     argumenten. Om verder te gaan druk dan op Enter.
333 neysx 1.2 </p>
334    
335     <p>
336 neysx 1.14 Een kernel op geven? Ja, we voorzien verschillende kernels bij onze Installatie
337     CDs. De standaard is <c>gentoo</c>. Andere kernels zijn voor specifieke hardware
338 swift 1.7 eisen de <c>-nofb</c> varianten die de framebuffer ondersteuning uitschakelt.
339 neysx 1.2 </p>
340    
341     <p>
342 neysx 1.17 Hieronder vindt u een klein overzicht met de beschikbare kernels:
343 neysx 1.2 </p>
344    
345     <table>
346     <tr>
347     <th>Kernel</th>
348     <th>Beschrijven</th>
349     </tr>
350     <tr>
351     <ti>gentoo</ti>
352 swift 1.7 <ti>Standaard 2.6 kernel met ondersteuning voor meerdere CPUs</ti>
353 neysx 1.2 </tr>
354     <tr>
355     <ti>gentoo-nofb</ti>
356     <ti>Zelfde als <c>gentoo</c> maar zonder framebuffer ondersteuning</ti>
357     </tr>
358     <tr>
359     <ti>memtest86</ti>
360 neysx 1.17 <ti>Test uw RAM geheugen op fouten</ti>
361 neysx 1.2 </tr>
362     </table>
363    
364     <p>
365 neysx 1.17 U kunt ook kernel opties opgeven. Zij representeren optionele instellingen
366     die u kunt (de)activeren. De volgende lijst is dezelfde die u ontvangt indien
367     u op F2 drukt bij het start scherm.
368 neysx 1.2 </p>
369    
370 swift 1.7 <pre caption="Beschikbare aan de kernel mee te geven opties">
371 neysx 1.17 - agpgart laadt agpgart (gebruik indien u grafische problemen hebt of als
372 swift 1.7 het systeem vastloopt)
373     - acpi=on laadt ondersteuning voor ACPI firmware
374     - ide=nodma Forceert het laden van dma voor niet werkende ide onderdelen uit
375     - doscsi zoek naar scsi onderdelen (kan leiden tot het ontregelen van
376     sommige ethernet kaarten)
377     - dopcmcia start de pcmcia service
378     - nofirewire schakelt het laden van firewire modules in initrd uit
379     (voor firewire cdroms, etc)
380     - nokeymap schakelt de kaymap keuze voor niet-us toetsenborden uit
381     - docache laadt de volledige opstart portie van de cd in het RAM, dit laat
382     toe /mnt/cdrom te umounten om een andere cd te mounten.
383 neysx 1.2 - nodetect veroorzaakt dat hwsetup/kudzu en hotplug niet worden opgestart
384     - nousb schakelt usb module load uit van initrd, shakelt hotplug uit
385 swift 1.5 - nodhcp dhcp wordt niet gestart indien een netwerkkaart wordt gedecteerd
386     - nohotplug schakelt het laden van de hotplug service uit
387 neysx 1.17 - noapic schakelt apic uit (probeer dit indien u hardware problemen
388     heeft, netwerkkaarten, scsi, etc)
389 neysx 1.14 - noevms disable loading of EVMS2 modules
390     - nolvm2 disable loading of LVM2 modules
391 swift 1.7 - hdx=stroke Laat toe de volledige harde schijf te partitioneren ook indien
392 neysx 1.17 uw BIOS geen grote harde schijven ondersteunt
393 neysx 1.14 - noload=module1,[module2,[...]]
394     schakel het laden van specifieke kernel modules uit
395 neysx 1.2 </pre>
396    
397     <p>
398 neysx 1.17 Nu kan u de CD starten, een kernel opgeven (indien u niet tevreden bent met de
399 swift 1.5 standaard <c>gentoo</c> kernel) en de opstart opties selecteren. Als voorbeeld
400 neysx 1.17 zullen we tonen hoe u de <c>gentoo</c> kernel met <c>dopcmcia</c> parameter,
401 swift 1.5 opstart:
402 neysx 1.2 </p>
403    
404 neysx 1.14 <pre caption="Starten van een Installatie CD">
405 neysx 1.2 boot: <i>gentoo dopcmcia</i>
406     </pre>
407    
408     <p>
409 neysx 1.17 U zult begroet worden met een opstartscherm en een vooruitgangsbalk. Als u
410 swift 1.7 Gentoo installeert op een systeem met een niet-US toetsenbord, zorg ervoor dat
411 neysx 1.17 u meteen ALT-F1 indrukt om naar de verbose modus en volg de prompt. Als er geen
412 swift 1.7 Als er binnen 10 seconden geen selectie wordt gemaakt zal de standaard (het
413     toetsenbord van de V.S.) worden gebruikten het laden zal verdergaan.
414 neysx 1.17 Als het opstarten klaar is, wordt u automatisch aangemeld in
415     de &quot;Live&quot; Gentoo Linux als &quot;root&quot;, de supergebruiker. U
416     zult een root (&quot;#&quot;) prompt op de huidige console hebben en u kan zich
417     ook aanmelden op de andere consoles door op Alt-F2, Alt-F3 en Alt-F4 te drukken.
418     U gaat terug naar de console waar u begonnen bent door op Alt-F1 te drukken.
419 neysx 1.2 </p>
420    
421     <p>
422     Ga nu verder met de <uri link="#hardware">Extra Hardware Configuratie</uri>.
423     </p>
424    
425     </body>
426     </subsection>
427     <subsection id="hardware">
428     <title>Extra Hardware Configuratie</title>
429     <body>
430    
431     <p>
432 neysx 1.17 Wanneer de Installatie CD start, probeert hij al uw hardware te detecteren en
433     de geschikte kernel modules te laden om uw hardware te ondersteunen. In de
434 neysx 1.14 meeste gevallen, zal de Installatie CD zijn taak goed doen. Hoe dan ook, in
435     sommige gevallen (de SPARC Installatie CDs doen geen autodetectie), zal de
436 neysx 1.17 Installatie CD de kernel-modules die u nodig heeft niet automatisch laden.
437     Indien de PCI-autodetectie sommige van uw hardware gemist heeft, zult u
438 neysx 1.14 de geschikte kernel modules handmatig moeten laden.
439 neysx 1.2 </p>
440    
441     <p>
442     In het volgende voorbeeld zullen we de <c>8139too</c> module proberen
443     te laden (ondersteuning voor verschillende netwerkkaarten):
444     </p>
445    
446     <pre caption="Laden van kernel modules">
447     # <i>modprobe 8139too</i>
448     </pre>
449    
450 swift 1.10 <p>
451 neysx 1.17 Als u PCMCIA ondersteuning nodig hebt, dient u het <c>pcmcia</c> initialisatie
452     script te starten:
453 swift 1.10 </p>
454    
455 neysx 1.17 <pre caption="Het PCMCIA initialisatie script starten">
456 swift 1.10 # <i>/etc/init.d/pcmcia start</i>
457     </pre>
458    
459 neysx 1.2 </body>
460     </subsection>
461     <subsection>
462 neysx 1.17 <title>Optioneel: Hard Disk prestatie verbeteren</title>
463 neysx 1.2 <body>
464    
465     <p>
466 neysx 1.17 Indien u een gevorderde gebruiker bent, zult u misschien de IDE harde schijf
467     prestaties willen verbeteren, via <c>hdparam</c>. Met de
468     <c>-tT</c> opties kunt u de prestaties van uw schijf testen (voert het
469 swift 1.5 verschillende keren uit om een betere indruk te krijgen):
470 neysx 1.2 </p>
471    
472     <pre caption="Testen van harde schijf performantie">
473     # <i>hdparm -tT /dev/hda</i>
474     </pre>
475    
476     <p>
477 neysx 1.17 Om de harde schijf in te stellen, kunt u één van de volgende voorbeelden
478 swift 1.5 gebruiken (of experimenteer zelf een beetje) die <path>/dev/hda</path>
479     gebruiken als harde schijf (vervang dit met jouw harde schijf):
480 neysx 1.2 </p>
481    
482 neysx 1.17 <pre caption="Harde Schijf prestatie afstellen">
483 neysx 1.9 <comment>DMA activeren:</comment> # <i>hdparm -d 1 /dev/hda</i>
484 neysx 1.17 <comment>Veilige prestatie verbeterende opties:</comment> # <i>hdparm -d 1 -A 1 -m 16 -u 1 -a 64 /dev/hda</i>
485 neysx 1.2 </pre>
486    
487     </body>
488     </subsection>
489     <subsection id="useraccounts">
490     <title>Optioneel: Gebruikers Accounts</title>
491     <body>
492    
493     <p>
494 neysx 1.17 Indien u van plan bent om andere mensen toegang te verlenen tot uw installatie
495     omgeving of indien u wil chatten gebruikmakend van <c>irssi</c> zonder root
496     privileges (om veiligheidsredenen), moet u de nodige gebruikers accounts
497     aanmaken en het root wachtwoord wijzigen.
498 neysx 1.2 </p>
499    
500     <p>
501 neysx 1.17 Om uw root wachtwoord te wijzigen, gebruikt u het <c>passwd</c> commando:
502 neysx 1.2 </p>
503    
504     <pre caption="Veranderen van het root wachtwoord">
505     # <i>passwd</i>
506 neysx 1.17 New password: <comment>(Type uw nieuwe wachtwoord)</comment>
507     Re-enter password: <comment>(Type uw root wachtwoord opnieuw in)</comment>
508 neysx 1.2 </pre>
509    
510     <p>
511 neysx 1.17 Om een gebruikers account aan te maken, moeten we eerst de gekozen
512     gebruikersnaam ingeven, gevolgd door een wachtwoord. We gebruiken <c>useradd
513     </c> en <c>passwd</c> om deze taken uit te voeren. In het volgende voorbeeld,
514     zullen we een gebruiker genaamd &quot;john&quot; aanmaken.
515 neysx 1.2 </p>
516    
517     <pre caption="Aanmaken van een gebruikers account">
518 swift 1.7 # <i>useradd m -G users john</i>
519 neysx 1.2 # <i>passwd john</i>
520     New password: <comment>(Voer john zijn wachtwoord)</comment>
521     Re-enter password: <comment>(Voer john zijn wachtwoord opnieuw in)</comment>
522     </pre>
523    
524     <p>
525 neysx 1.17 U kunt nu uw gebruikers id van root naar de vers gemaakte gebruiker wijzigen
526 neysx 1.2 door <c>su</c> te gebruiken;
527     </p>
528    
529 swift 1.5 <pre caption="Veranderen van user id">
530 swift 1.7 # <i>su - john</i>
531 neysx 1.2 </pre>
532    
533     </body>
534     </subsection>
535     <subsection>
536     <title>Optioneel: Documentatie bekijken gedurende de Installatie</title>
537     <body>
538    
539     <p>
540 neysx 1.17 Indien u wenst het Gentoo Handboek (vanaf de CD of online) te bekijken
541     gedurende de installatie, moet u er eerst zeker van zijn dat u een gebruikers
542     account heeft aangemaakt (zie
543 swift 1.5 <uri link="#useraccounts">Optional: Gebruikers Accounts</uri>). Druk dan op
544 neysx 1.17 <c>Alt-F2</c> om een nieuwe terminal te openen en meld u aan.
545 neysx 1.2 </p>
546    
547     <p>
548 neysx 1.17 Indien u de documentatie vanaf de CD wil bekijken, kunt onmiddellijk
549     <c>links</c> uitvoeren om de documentatie te lezen:
550 neysx 1.2 </p>
551    
552     <pre caption="Bekijken van de documentatie op de CD">
553 neysx 1.17 # <i>links /mnt/cdrom/docs/html/index.html</i>
554 neysx 1.2 </pre>
555    
556     <p>
557 swift 1.5 Het is hoe dan ook aangeraden om het on-line Gentoo handboek te gebruiken omdat
558 neysx 1.17 u dan altijd over de meest actuele versie beschikt. U kunt het bekijken door
559     gebruik te maken van <c>links</c>, maar enkel en alleen nadat u de
560     <e>Configuratie van uw Netwerk</e> afgerond heeft (anders kunt u geen verbinding
561     krijgen met het Internet om het document te bekijken):
562 neysx 1.2 </p>
563    
564     <pre caption="Bekijken van de Online Documentatie">
565 neysx 1.17 # <i>links http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml</i>
566 neysx 1.2 </pre>
567    
568     <p>
569 neysx 1.17 U kunt terug gaan naar de oorspronkelijke terminal door op <c>Alt-F1</c> te
570 swift 1.5 drukken.
571 neysx 1.2 </p>
572    
573     </body>
574     </subsection>
575     <subsection>
576     <title>Optioneel: Starten van de SSH Daemon</title>
577     <body>
578    
579     <p>
580 neysx 1.17 Indien u andere gebruikers toegang tot uw computer wilt verlenen gedurende de
581     Gentoo installatie (misschien gaan die gebruikers u helpen bij de installatie
582     van Gentoo, of zullen misschien de installatie voor u doen), moet u een
583     gebruikersaccount aanmaken voor die gebruikers en moet u het root wachtwoord
584     aan hen geven (doe dit <e>allleen indien</e> u die gebruiker <b>volledig</b>
585     vertrouwt).
586 neysx 1.2 </p>
587    
588     <p>
589     Om de SSH daemon op te starten, voer het volgende commando uit:
590     </p>
591    
592     <pre caption="Start van de SSH daemon">
593     # <i>/etc/init.d/sshd start</i>
594     </pre>
595    
596     <p>
597 neysx 1.17 Om sshd te kunnen gebruiken, moet u eerst uw netwerk configureren. Begin met
598     de <uri link="?part=1&amp;chap=3">Configuratie van uw netwerk</uri>.
599 neysx 1.2 </p>
600    
601     </body>
602     </subsection>
603     </section>
604     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20