/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.3 - (hide annotations) (download) (as text)
Tue Oct 5 10:43:53 2004 UTC (13 years, 8 months ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.2: +5 -1 lines
File MIME type: application/xml
Add English rev tag

1 neysx 1.2 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7 swift 1.3 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml,v 1.2 2004/09/26 10:40:47 neysx Exp $ -->
8    
9     <!--
10     English doc rev 1.17
11     -->
12 neysx 1.2
13     <sections>
14     <section>
15     <title>Hardware Vereisten</title>
16     <subsection>
17     <title>Introductie</title>
18     <body>
19    
20     <p>
21     Vooraleer we starten, zullen we eerst de hardware-vereisten tonen
22     die je nodig hebt om een succesvolle installatie te voltooien op je PC.
23     </p>
24    
25     </body>
26     </subsection>
27     <subsection>
28     <title>De x86 architectuur</title>
29     <body>
30    
31     <ul>
32     <li>
33     Je hebt minstens 1 Gb vrije schijfruimte nodig
34     </li>
35     <li>
36     Indien je geen vooraf gecompileerde pakketten gebruikt, heb je minstens
37     300 Mb geheugen nodig (RAM + swap)
38     </li>
39     <li>
40     Je hebt een 486+ processor en minstens 64 megabytes geheugen nodig
41     </li>
42     </ul>
43    
44     </body>
45     </subsection>
46     </section>
47     <section>
48     <title>Maak je Keuze</title>
49     <subsection>
50     <title>Introductie</title>
51     <body>
52    
53     <p>
54     Nog steeds geïnteresserd om Gentoo te proberen? Wel, dan is het tijd om
55     het installatie medium te kiezen dat je wilt gebruiken. Ja, je moet een keuze
56     maken, nee, ze zijn niet allemaal hetzelfde, en ja, het is resultaat is altijd
57     hetzelfde: een Gentoo basis systeem.
58     </p>
59    
60     <p>
61     De installatie media die we hier beschrijven zijn:
62     </p>
63    
64     <ul>
65     <li>Gentoo's Minimale LiveCD</li>
66     <li>Gentoo's Universele LiveCD</li>
67     </ul>
68    
69     <p>
70     Elk medium heeft zijn voordelen en nadelen. We zullen hier
71     de voor- en nadelen van elk installatie medium weergeven, zodat je
72     al de nodige informatie hebt om een gerechtvaardigde beslissing te nemen.
73     Voor dat we verdergaan, laat ons de drie-stappen installatie uitleggen.
74     </p>
75    
76     </body>
77     </subsection>
78     <subsection>
79     <title>De Drie Stages</title>
80     <body>
81    
82     <p>
83     Gentoo Linux kan worden geïnstalleerd gebruikmakend van een van de drie
84     <e>stages</e> tarball bestanden.
85     Degene die je kiest hangt van hoeveel van je systeem wenst te compileren.
86     De <e>stage1</e> tarball is gebruikt wanneer je wenst te bootstrappen en het
87     volledige systeem vanaf nul te bouwen. De <e>stage2</e> tarball is gebruikt
88     voor het bouwen van een systeem vanaf een bootstrapped &quot;semi-gecompileerde&quot; status.
89     De <e>stage3</e> tarball bevat reeds een basis Gentoo Linux systeem dat
90     reeds gebouwd is voor u. Zoals we later zullen uitleggen, kun je ook
91     Gentoo installeren zonder iets te compileren (uitgezonderd je kernel en
92     sommige optionele pakketten). Indien dit is wat je wenst, moet je een <e>stage3</e>
93     tarball gebruiken.
94     </p>
95    
96     <p>
97     Welke stage moet je nu kiezen?
98     </p>
99    
100     <p>
101     Beginnend van een <e>stage1</e>, heb je totale controle over de
102     optimalisatie instellingen en optionele constructie tijd functionaliteit dat is
103     initieel aangeschakeld is op jouw systeem. Dit maakt dat <e>stage1</e> installaties
104     goed zijn voor power-gebruikers die weten waar ze mee bezig zijn.
105     Het is ook goede installatie methode voor degene die
106     meer willen weten over de interne functionaliteit en werking van Gentoo Linux.
107     </p>
108    
109     <p>
110     Een <e>stage1</e> installatie kan alleen worden uitgevoerd indien je over
111     een functionerende Internet verbinding beschikt.
112     </p>
113    
114     <table>
115     <tr>
116     <th>Stage1</th>
117     <th>Voordel en Nadelen</th>
118     </tr>
119     <tr>
120     <th>+</th>
121     <ti>
122     Laat je toe om totale controle te hebben over de optimalisatie instellingen
123     en optionele construction-tijd functionaliteit dat is initieel ingebouwd
124     in jouw systeem
125     </ti>
126     </tr>
127     <tr>
128     <th>+</th>
129     <ti>Geschikt voor de power-gebruikers die weten wat ze doen</ti>
130     </tr>
131     <tr>
132     <th>+</th>
133     <ti>Laat toe dat je de interne functionaliteit en interne werking van Gentoo te kennen</ti>
134     </tr>
135     <tr>
136     <th>-</th>
137     <ti>Het duurt een lange tijd om de installatie te voltooien</ti>
138     </tr>
139     <tr>
140     <th>-</th>
141     <ti>
142     Indien je de instellingen niet aanpast, dan is het misschien
143     een kwestie van verloren tijd
144     </ti>
145     </tr>
146     <tr>
147     <th>-</th>
148     <ti>
149     Niet geschikt voor netwerkloze installaties
150     </ti>
151     </tr>
152     </table>
153    
154     <p>
155     <e>Stage2</e> installaties laten je toe om het bootstrap-proce over te slaan
156     en zodoende moet je ook genoegen met de optimalisatie instellingen die we
157     voor jouw bepaalde <e>stage2</e> tarball.
158     </p>
159    
160     <p>
161     Een <e>stage2</e> installatie kan alleen maar uitgevoerd worden
162     indien je over een werkende Internet verbinding beschikt.
163     </p>
164    
165     <table>
166     <tr>
167     <th>Stage2</th>
168     <th>Voordelen en Nadelen</th>
169     </tr>
170     <tr>
171     <th>+</th>
172     <ti>Je moet het bootstrap proces niet uitvoeren</ti>
173     </tr>
174     <tr>
175     <th>+</th>
176     <ti>Sneller dan indien je start met een stage1</ti>
177     </tr>
178     <tr>
179     <th>+</th>
180     <ti>Je kan nog steeds je instellingen wijzigen</ti>
181     </tr>
182     <tr>
183     <th>-</th>
184     <ti>Je kan niet zoveel instellingen wijzigen als met een stage1</ti>
185     </tr>
186     <tr>
187     <th>-</th>
188     <ti>Het is niet de snelste manier om Gentoo te installeren</ti>
189     </tr>
190     <tr>
191     <th>-</th>
192     <ti>Je moet de optimalisatie aanvaarden die we voor jou hebben gekozen voor de bootstrap</ti>
193     </tr>
194     <tr>
195     <th>-</th>
196     <ti>
197     Niet geschikt voor netwerkloze installaties
198     </ti>
199     </tr>
200     </table>
201    
202     <p>
203     Indien je kiest voor een <e>stage3</e> laat je toe om de snelste installatie van Gentoo Linux
204     uit te voeren, maar dit betekent dat je basis systeem beschikt over
205     de optimalisatie instellingen die we voor jou hebben gekozen
206     (laten we eerlijk zijn, dit zijn goede instellingen en deze werden
207     zorgvuldig gekozen om de performantie te verhogen zonder de stabiliteit
208     niet in het gedrang te brengen). <e>Stage3</e> is ook vereist indien je
209     Gentoo wil installeren, gebruikmakend van vooraf gebouwde pakketten of zonder netwerk verbinding.
210     </p>
211    
212     <table>
213     <tr>
214     <th>Stage3</th>
215     <th>Voordelen en Nadelen</th>
216     </tr>
217     <tr>
218     <th>+</th>
219     <ti>Snelste manier om een Gentoo systeem te verkrijgen</ti>
220     </tr>
221     <tr>
222     <th>+</th>
223     <ti>Geschikt voor netwerkloze installaties</ti>
224     </tr>
225     <tr>
226     <th>-</th>
227     <ti>Je kan de optimalisaties voor het basissysteem niet kiezen - het is reeds gebouwd</ti>
228     </tr>
229     <tr>
230     <th>-</th>
231     <ti>Je kan niet opscheppen dat je een stage1 of stage2 gebruikt hebt</ti>
232     </tr>
233     </table>
234    
235     <p>
236     Het is misschien interessant om te weten dat, indien je beslist om
237     verschillende optimalisatie instellingen te kiezen na dat je Gentoo
238     hebt geïnstalleerd, je in staat bent om je volledig systeem te
239     hercompileren met de nieuwe optimalisatie instellingen.
240     </p>
241    
242     <p>
243     Werp nu een blik op de installatie media.
244     </p>
245    
246     </body>
247     </subsection>
248     <subsection>
249     <title>Gentoo LiveCDs</title>
250     <body>
251    
252     <p>
253     De <e>Gentoo LiveCDs</e> zijn opstartbare CDs, die een
254     opzichzelfstaande Gentoo omgeving bevatten. Zij laten toe om Linux vanaf
255     de CD op te starten. Gedurende het start proces wordt je hardware
256     gedetecteerd en de aangewezen stuurprogramma's worden geladen.
257     Deze worden onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars.
258     </p>
259    
260     <p>
261     Alle LiveCDs laten je toe om op te starten, je netwerk te configureren,
262     initialiseren van je partities en beginnen met de installatie van Gentoo over het Internet.
263     Let wel, sommige LiveCDs bevatten alle nodige bron code zo dat
264     je in staat bent Gentoo te installeren zonder een werkende netwerk
265     configuratie.
266     </p>
267    
268     <p>
269     Wat bevatten deze LiveCDs nu?
270     </p>
271    
272     </body>
273     </subsection>
274     <subsection>
275     <title>Gentoo's Minimale LiveCD</title>
276     <body>
277    
278     <p>
279     Deze is een kleine, serieuze, opstartbare CD met het enkel doel van
280     het opstarten van het systeem, voorbereiden van het netwerk en doorgaan
281     met Gentoo installatie. Deze bevat geen stages (in sommige gevallen, een
282     enkele stage1 bestand), bron code, vooraf gecompileerde pakketten.
283     Bijvoorbeeld de x86 variant van deze LiveCD kan teruggevonden worden
284     in de <path>universal</path> subdirectory en heeft als naam
285     <c>install-x86-minimal-2004.2.iso</c>.
286     </p>
287    
288     <table>
289     <tr>
290     <th>Minimale LiveCD</th>
291     <th>Voordelen en Nadelen</th>
292     </tr>
293     <tr>
294     <th>+</th>
295     <ti>Kleinste download</ti>
296     </tr>
297     <tr>
298     <th>+</th>
299     <ti>Geschikt voor een complete architectuur</ti>
300     </tr>
301     <tr>
302     <th>+</th>
303     <ti>
304     Je kan een stage1, stage2 of stage3 uitvoeren door de stage tarball
305     te downloaden van het Internet
306     </ti>
307     </tr>
308     <tr>
309     <th>-</th>
310     <ti>
311     Bevat geen stages, geen portage moment opname, geen GRP pakketten en is
312     daarvoor niet geschikt om een netwerkloze installatie uit te voeren
313     </ti>
314     </tr>
315     </table>
316    
317     </body>
318     </subsection>
319     <subsection>
320     <title>Gentoo's Universele LiveCD</title>
321     <body>
322    
323     <p>
324     Gentoo's Universele LiveCD is een opstartbare CD geschikt om Gentoo te installeren
325     zonder netwerk. Deze bevat verschillende stage3 tarballs (geoptimaliseerd voor de
326     individuele architecturen). Bijvoorbeeld de x86 variant van deze CD heeft als naam
327     <c>install-x86-universal-2004.2.iso</c> en kan teruggevonden worden in de
328     <path>universal</path> subdirectory.
329     </p>
330    
331     <p>
332     Indien je een beter kijkt in <path>releases/x86/2004.2</path>, zul je zien
333     dat we ook <e>Gentoo Package CDs</e> voorzien (in de <path>packagecd/</path>
334     directory). Deze CD (welke niet opstartbaar is) bevat alleen vooraf
335     gecompileerde pakketten en kan gebruikt worden om software te
336     installeren na een succevolle Gentoo Installatie. Om Gentoo te installeren,
337     heb je enkel Universal LiveCD nodig, maar indien je OpenOffice.org, Mozilla,
338     KDE, GNOME, enz. wil zonder dat je elk pakket afzonderlijk wil compileren,
339     dan heb je de Package CD ook nodig. Bijvoorbeeld de i686 architectuur
340     (een sub-architectuur van x86) Package CD heeft als naam <c>packages-i686-2004.2.iso</c>
341     en kan teruggevonden worden in de geschikte directory (i686).
342     </p>
343    
344     <p>
345     Je hebt enkel de Package CD nodig, indien je een stage3 met GRP installatie wil
346     uitvoeren.
347     </p>
348    
349     <table>
350     <tr>
351     <th>Universele LiveCD met Packages CD</th>
352     <th>Voordelen en Nadelen</th>
353     </tr>
354     <tr>
355     <th>+</th>
356     <ti>Packages CD is geoptimaliseerd voor je subarchitectuur</ti>
357     </tr>
358     <tr>
359     <th>+</th>
360     <ti>
361     Packages CD voorziet geprecompileerde pakketten voor snelle Gentoo installaties
362     </ti>
363     </tr>
364     <tr>
365     <th>+</th>
366     <ti>
367     Bevat alles wat je nodig hebt. Je kan evengoed installeren zonder een
368     netwerk verbinding.
369     </ti>
370     </tr>
371     <tr>
372     <th>-</th>
373     <ti>Enorme download</ti>
374     </tr>
375     </table>
376    
377     </body>
378     </subsection>
379     </section>
380     <section>
381     <title>Downloaden, Branden en Opstarten van een Gentoo LiveCD</title>
382     <subsection>
383     <title>Downloaden en Branden van de LiveCDs</title>
384     <body>
385    
386     <p>
387     Je hebt gekozen voor een Gentoo LiveCD te downloaden. We zullen beginnen bij het
388     downloaden en het branden van een LiveCD. Vooraf hebben we de verschillende beschikbare
389     LiveCDs besproken, maar waar kan men deze vinden?
390     </p>
391    
392     <p>
393     Je kan een van de LiveCDs downloaden (en, indien je wenst ook een Packages CD) van
394     een van onze <uri link="/main/en/mirrors.xml">mirrors</uri>. De LiveCDs
395     zijn gelocaliseerd in de <path>releases/x86/2004.2/livecd</path> directory;
396     de Packages CDs kunnen teruggevonden worden in de <path>releases/x86/2004.2/packagecd</path>
397     directory.
398     </p>
399    
400     <p>
401     In deze directory vind je de zogenaamde ISO-bestanden terug.
402     Deze zijn volledige CD beeldkopiëen, welke je kan schrijven naar een CD-R.
403     </p>
404    
405     <p>
406     Indien je je afvraagt dat het gedownloade bestand corrupt is of niet,
407     kan je zijn MD5 controle som nakijken en vergelijken met de MD5 controle som
408     die wij terbeschikking stellen (zoals <path>install-x86-minimal-2004.2.iso.md5</path>).
409     Je kan deze MD5 controle som met de <c>md5sum</c> tool voor Linux/Unix of
410     <uri link="http://www.etree.org/md5com.html">md5sum</uri> voor Windows
411     controleren.
412     </p>
413    
414     <p>
415     Je kan de authenticiteit van het gedownloade bestand ook nakijken met GnuPG, om
416     de cryptografische handtekening die we terbeschikking stellen (het bestand dat
417     eindigt met <path>.asc</path>). Download het handtekening bestand en verkrijd de
418     publieke sleutel:
419     </p>
420    
421     <pre caption="Verkrijgen van de publieke sleutel">
422     $ <i>gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 17072058</i>
423     </pre>
424    
425     <p>
426     Verifieer nu de handtekening:
427     </p>
428    
429     <pre caption="Verifieer nu de cryptografische handtekening">
430     $ <i>gpg --verify &lt;signature file&gt; &lt;downloaded iso&gt;</i>
431     </pre>
432    
433     <p>
434     Om de gedownloade ISO(s) te branden, moet je raw-branden selecteren.
435     Hoe je dit doet is zeer sterk afhankelijk van welk programma je gebruikt.
436     We zullen hier <c>cdrecord</c> en <c>K3B</c> bespreken; meer informatie is
437     terug te vinden in onze <uri link="/doc/en/faq.xml#isoburning">Gentoo FAQ</uri>.
438     </p>
439    
440     <ul>
441     <li>
442     Met cdrecord, typ je eenvoudig <c>cdrecord dev=/dev/hdc</c> (vervang
443     <path>/dev/hdc</path> met je CD-RW drive pad) gevolg door het pad naar
444     het ISO bestand :)
445     </li>
446     <li>
447     Met K3B, selecteer <c>Tools</c> &gt; <c>CD</c> &gt; <c>Burn Image</c>.
448     Dan kan je de locatie van je ISO bestand bepalen in het 'Image to Burn' omgeving.
449     Als laatste, klik dan op <c>Start</c>.
450     </li>
451     </ul>
452    
453     </body>
454     </subsection>
455     <subsection>
456     <title>Opstarten van de LiveCD(s)</title>
457     <body>
458    
459     <impo>
460     Lees de volledige subsectie voor verder te gaan,
461     omdat niet altijd de tijd zult hebben om te lezen voor dat je kunt
462     reageren.
463     </impo>
464    
465     <p>
466     Eens dat je je installatie CDs hebt geschreven, is het tijd gekomen om
467     vanaf deze CDs op te starten. Verwijder alle CDs vanuit je CD drives,
468     herstart je systeem en ga het BIOS binnen. Verander in het BIOS,
469     de opstart volgorde zo dat de CD-ROM geprobeerd wordt voor de harde schijf.
470     Deze optie vindt men vaak terug onder "CMOS Setup". Indien je dit niet doet,
471     zal je systeem gewoon vanaf de harde schijf opstarten en de CD-ROM negeren.
472     </p>
473    
474     <p>
475     Plaats nu de CD in de CD-ROM drive (duh) en herstart;
476     Je moet een prachtig boot scherm zien met het Gentoo Linux logo.
477     Bij dit scherm, kun je op Enter drukken om het start proces te beginnen met
478     de standaard start opties, of je kan de LiveCD ook opstarten met aangepaste
479     opties door een kernel te specifiëren, gevolgd door start opties.
480     Voor verder te gaan druk dan op Enter.
481     </p>
482    
483     <p>
484     Een kernel specifiëren? Ja, we voorzien verschillende kernel bij onze LiveCDs.
485     De standaard is <c>gentoo</c>. Andere kernels zijn <c>smp</c>, welke
486     ondersteuning biedt voor systemen met multi-cpu's en de <c>-nofb</c> varianten
487     schakelt de framebuffer uit.
488     </p>
489    
490     <p>
491     Het is aangeraden dat je de <c>gentoo</c> of <c>gentoo-nofb</c> kernels selecteert
492     indien je Gentoo Linux wil installeren met een 2.4 kernel of <c>smp</c> of <c>smp-nofb</c>
493     indien je Gentoo Linux wil installeren met 2.6 kernel. Anders kun je
494     in contact komen met compabiliteits problemen.
495     </p>
496    
497     <p>
498     Hieronder vind je een klein overzicht met de beschikbare kernels:
499     </p>
500    
501     <table>
502     <tr>
503     <th>Kernel</th>
504     <th>Beschrijven</th>
505     </tr>
506     <tr>
507     <ti>gentoo</ti>
508     <ti>Standaar 2.4 kernel met framebuffer ondersteuning</ti>
509     </tr>
510     <tr>
511     <ti>smp</ti>
512     <ti>2.6 Kernel met ondersteuning voor verschillende CPUs</ti>
513     </tr>
514     <tr>
515     <ti>gentoo-nofb</ti>
516     <ti>Zelfde als <c>gentoo</c> maar zonder framebuffer ondersteuning</ti>
517     </tr>
518     <tr>
519     <ti>smp-nofb</ti>
520     <ti>Zelfde als <c>smp</c> maar zonder framebuffer ondersteuning</ti>
521     </tr>
522     <tr>
523     <ti>memtest86</ti>
524     <ti>Test je lokaal RAM op fouten</ti>
525     </tr>
526     </table>
527    
528     <p>
529     Je kan ook kernel opties specifiëren. Zij representeren optionele instellingen
530     die je kan (de)activeren. De volgende lijst is dezelfde die je ontvangt indien je op
531     F2 drukt bij het start scherm.
532     </p>
533    
534     <pre caption="Optiens beschikbaar, die aan de kernel van je keuze kan meegeven">
535     - agpgart laad agpgart (gebruik deze optie indien je grafische problemen hebt of indien het systeem vastloopt)
536     - doscsi scan voor scsi onderdelen (kan leiden tot het ontregelen van sommige ethernet kaarten)
537     - nodetect veroorzaakt dat hwsetup/kudzu en hotplug niet worden opgestart
538     - dofirewire modprobes firewire modules in initrd (voor firewire cdroms,enz)
539     - nousb schakelt usb module load uit van initrd, shakelt hotplug uit
540     - nodhcp dhcp wordt niet gestart indien een netwerk kaart wordt gedecteerd
541     - doataraid laad ide raid modules van de initrd
542     - dopcmcia start de pcmcia service
543     - noapm schakelt de apm module lading uit
544     - noraid schakelt de lading van evms modules uit
545     - nohotplug schakelt de landing van de hotplug service uit
546     - ide=nodma Forceert de lading van dma voor niet werkende ide onderdelen uit
547     - docache Laadt de volledige start-op portie van de cd in het ram,
548     dit laat toe om de huidige cd (/mnt/cdrom) te umounten om een andere cd te mounten.
549     - dokeymap schakelt de keymap selectie voor niet-us toetsenborden layouts in
550     - noapic schakelt apic uit (probeer dit indien je hardware problemen hebt, netwerkkaarten,scsi,enz)
551     - hdx=stroke (alleen smp/smp-nofb kernel only) Laat toe de vollidege harde schijf te partitioneren ook indien
552     je BIOS geen grote harde schijven kan ondersteunen
553     </pre>
554    
555     <p>
556     Nu kan je je CD starten, een kernel (indien je niet tevreden bent met
557     de standaard <c>gentoo</c> kernel) en opstart opties selecteren.
558     Als voorbeeld zullen we tonen hoe je de <c>gentoo</c> kernel met <c>dopcmcia</c>
559     kernel opstartparameter, opstart:
560     </p>
561    
562     <pre caption="Starten van een LiveCD">
563     boot: <i>gentoo dopcmcia</i>
564     </pre>
565    
566     <p>
567     Je zal begroet worden met een ander opstartscherm en een vooruitgangs balk.
568     Eens het opstartproces klaar is, zul je automatisch worden aangemeld worden
569     in de &quot;Live&quot; Gentoo Linux als &quot;root&quot;, de supergebruiker.
570     Je zal een root (&quot;#&quot;) prompt op de huidige console hebben en
571     je kan je ook aanmelden op de andere consoles door op Alt-F2, Alt-F3 en Alt-F4 te
572     drukken. Ga terug naar de console waar van je vertrokken bent door op Alt-F1 te drukken.
573     </p>
574    
575     <p>
576     Indien je Gentoo wil installeren op een systeem met een non-US klavier, ben er zeker
577     van dat je de LiveCD opstart met de <c>dokeymap</c> opstartoptie.
578     </p>
579    
580     <p>
581     Ga nu verder met de <uri link="#hardware">Extra Hardware Configuratie</uri>.
582     </p>
583    
584     </body>
585     </subsection>
586     <subsection id="hardware">
587     <title>Extra Hardware Configuratie</title>
588     <body>
589    
590     <p>
591     Wanneer de Live CD start, probeert hij al je hardware te detecteren en de
592     geschikte kernel modules te laden om je hardware te ondersteunen.
593     In de meeste gevallen, zal de Live CD zich van taak kwijten.
594     Hoe dan ook, in sommige gevallen (de SPARC LiveCDs doeg geen autodetectie),
595     zal de LiveCD de kernel-modules niet automatisch laden die je nodig hebt.
596     Indien de PCI-autodetectie sommige van je systeem hardware gemist heeft,
597     zul je de geschikte kernel modules manueel moeten laden.
598     </p>
599    
600     <p>
601     In het volgende voorbeeld zullen we de <c>8139too</c> module proberen
602     te laden (ondersteuning voor verschillende netwerkkaarten):
603     </p>
604    
605     <pre caption="Laden van kernel modules">
606     # <i>modprobe 8139too</i>
607     </pre>
608    
609     </body>
610     </subsection>
611     <subsection>
612     <title>Optioneel: Hard Disk Performantie afstellen</title>
613     <body>
614    
615     <p>
616     Indien je een gevorderde gebruiker bent, zal je misschien de IDE harde schijf
617     performantie willen afstellen, gebruikmakend van <c>hdparam</c>. Met de
618     <c>-tT</c> opties kan je de performantie van je schijf testen (voert het
619     verschillende keren uit op een meer precieze indruk te krijgen):
620     </p>
621    
622     <pre caption="Testen van harde schijf performantie">
623     # <i>hdparm -tT /dev/hda</i>
624     </pre>
625    
626     <p>
627     Om de harde schijf af te stellen, kun je een van de volgende voorbeelden
628     (of experimenteer zelf een beetje) die <path>/dev/hda</path> gebruiken als harde schijf
629     (vervang dit met je harde schijf):
630     </p>
631    
632     <pre caption="Harde Schijf performantie afstellen">
633     <comment>Activeren van DMA:</comment> # <i>hdparm -d 1 /dev/hda</i>
634     <comment>Activeren van DMA + Veilige Performantie verbeterende opties:</comment> # <i>hdparm -d 1 -A 1 -m 16 -u 1 -a 64 /dev/hda</i>
635     </pre>
636    
637     </body>
638     </subsection>
639     <subsection id="useraccounts">
640     <title>Optioneel: Gebruikers Accounts</title>
641     <body>
642    
643     <p>
644     Indien je van plan bent om andere mensen toegang te verlenen tot je
645     omgeving of indien je wil chatten gebruikmakend van <c>irssi</c> zonder root privileges
646     (om veiligheidsredenen), moet je de nodige gebruikers accounts aanmaken en je root
647     wachtwoord wijzigen.
648     </p>
649    
650     <p>
651     Om je root wachtwoord te wijzigen, gebruik het <c>passwd</c> commando:
652     </p>
653    
654     <pre caption="Veranderen van het root wachtwoord">
655     # <i>passwd</i>
656     New password: <comment>(Typ je nieuw wachtwoord)</comment>
657     Re-enter password: <comment>(Vul je root wachtwoord opnieuw in)</comment>
658     </pre>
659    
660     <p>
661     Om een gebruikers account aan te maken, moeten we eerst hun aanmeldingsnaam ingeven,
662     gevolgd door hun wachtwoord. We gebruiken <c>useradd</c> en <c>passwd</c> om deze taken
663     uit te voeren. In het volgend voorbeeld, zullen we een gebruiker, &quot;john&quot;
664     genaamd aanmaken.
665     </p>
666    
667     <pre caption="Aanmaken van een gebruikers account">
668     # <i>useradd john</i>
669     # <i>passwd john</i>
670     New password: <comment>(Voer john zijn wachtwoord)</comment>
671     Re-enter password: <comment>(Voer john zijn wachtwoord opnieuw in)</comment>
672     </pre>
673    
674     <p>
675     Je kan je gebruikers id van root nu wijzigen naar de nieuwe gecreerde gebruiker,
676     door <c>su</c> te gebruiken;
677     </p>
678    
679     <pre caption="Verandere van user id">
680     # <i>su john -</i>
681     </pre>
682    
683     </body>
684     </subsection>
685     <subsection>
686     <title>Optioneel: Documentatie bekijken gedurende de Installatie</title>
687     <body>
688    
689     <p>
690     Indien je wenst het Gentoo Handboekt (vanaf de CD of online) te bekijken
691     gedurende de installatie, moet je eerst zeker zijn dat je een gebruikers account hebt
692     aangemaakt. (zie <uri link="#useraccouts">Optional: Gebruikers Accounts</uri>).
693     Druk dan op <c>Alt-F2</c> om een nieuwe terminal te openen en meld je dan aan.
694     </p>
695    
696     <p>
697     Indien je de documentatie vanaf de CD wil bekijken, kan je onmiddellijk <c>links2</c>
698     uitvoeren om de documentatie te lezen:
699     </p>
700    
701     <pre caption="Bekijken van de documentatie op de CD">
702     # <i>links2 /mnt/cdrom/docs/html/index.html</i>
703     </pre>
704    
705     <p>
706     Het is hoe dan ook aangeraden om het on-line Gentoo handboek te gebruiken omdat je
707     dan altijd over de meest actuele versie beschikt dan dat van op de CD.
708     Je kan het bekijken door ook gebruik te maken van <c>links2</c>, maar enkel
709     en alleen nadat je de <e>Configuratie van je Netwerk</e> afgerond hebt
710     (anders kan je connecteren op het Internet om het document te bekijken):
711     </p>
712    
713     <pre caption="Bekijken van de Online Documentatie">
714     # <i>links2 http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml</i>
715     </pre>
716    
717     <p>
718     Je kan terug gaan naar de oorspronkelijke terminal door op <c>Alt-F1</c> te drukken.
719     </p>
720    
721     </body>
722     </subsection>
723     <subsection>
724     <title>Optioneel: Starten van de SSH Daemon</title>
725     <body>
726    
727     <p>
728     Indien je andere gebruikers toegang tot je computer wil verlenen gedurende
729     de Gentoo installatie (misschien gaan die gebruikers je helpen bij
730     de install van Gentoo, of zullen misschien de installatie voor u doen),
731     moet je eeen gebruikers account aanmaken voor die gebruikers en moet
732     je je root wachtwoord aan hen geven (doe dit <e>allleen indien</e> je die gebruiker <b>volledig</b> vertrouwd.
733     </p>
734    
735     <p>
736     Om de SSH daemon op te starten, voer het volgende commando uit:
737     </p>
738    
739     <pre caption="Start van de SSH daemon">
740     # <i>/etc/init.d/sshd start</i>
741     </pre>
742    
743     <p>
744     Om sshd te kunnen gebruiken, moet je eerst je netwerk configureren.
745     Begin met het boekdeel op <uri link="?part=1&amp;chap=3">Configuratie van je netwerk</uri>.
746     </p>
747    
748     </body>
749     </subsection>
750     </section>
751     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20