/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations) (download) (as text)
Thu Sep 9 11:41:31 2004 UTC (14 years, 6 months ago) by swift
Branch: MAIN
File MIME type: application/xml
#62804 - Contributed translation from Cedric Vonck

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/www/www.gentoo.org/raw_cvs/gentoo/xml/htdocs/doc/en/handbook/hb-install-x86-medium.xml,v 1.17 2004/08/08 10:12:39 swift Exp $ -->
8
9 <sections>
10 <section>
11 <title>Hardware Vereisten</title>
12 <subsection>
13 <title>Introductie</title>
14 <body>
15
16 <p>
17 Vooraleer we starten, zullen we eerst de hardware-vereisten tonen
18 die je nodig hebt om een succesvolle installatie te voltooien op je PC.
19 </p>
20
21 </body>
22 </subsection>
23 <subsection>
24 <title>De x86 architectuur</title>
25 <body>
26
27 <ul>
28 <li>
29 Je hebt minstens 1 Gb vrije schijfruimte nodig
30 </li>
31 <li>
32 Indien je geen vooraf gecompileerde pakketten gebruikt, heb je minstens
33 300 Mb geheugen nodig (RAM + swap)
34 </li>
35 <li>
36 Je hebt een 486+ processor en minstens 64 megabytes geheugen nodig
37 </li>
38 </ul>
39
40 </body>
41 </subsection>
42 </section>
43 <section>
44 <title>Maak je Keuze</title>
45 <subsection>
46 <title>Introductie</title>
47 <body>
48
49 <p>
50 Nog steeds geïnteresserd om Gentoo te proberen? Wel, dan is het tijd om
51 het installatie medium te kiezen dat je wilt gebruiken. Ja, je moet een keuze
52 maken, nee, ze zijn niet allemaal hetzelfde, en ja, het is resultaat is altijd
53 hetzelfde: een Gentoo basis systeem.
54 </p>
55
56 <p>
57 De installatie media die we hier beschrijven zijn:
58 </p>
59
60 <ul>
61 <li>Gentoo's Minimale LiveCD</li>
62 <li>Gentoo's Universele LiveCD</li>
63 </ul>
64
65 <p>
66 Elk medium heeft zijn voordelen en nadelen. We zullen hier
67 de voor- en nadelen van elk installatie medium weergeven, zodat je
68 al de nodige informatie hebt om een gerechtvaardigde beslissing te nemen.
69 Voor dat we verdergaan, laat ons de drie-stappen installatie uitleggen.
70 </p>
71
72 </body>
73 </subsection>
74 <subsection>
75 <title>De Drie Stages</title>
76 <body>
77
78 <p>
79 Gentoo Linux kan worden geïnstalleerd gebruikmakend van een van de drie
80 <e>stages</e> tarball bestanden.
81 Degene die je kiest hangt van hoeveel van je systeem wenst te compileren.
82 De <e>stage1</e> tarball is gebruikt wanneer je wenst te bootstrappen en het
83 volledige systeem vanaf nul te bouwen. De <e>stage2</e> tarball is gebruikt
84 voor het bouwen van een systeem vanaf een bootstrapped &quot;semi-gecompileerde&quot; status.
85 De <e>stage3</e> tarball bevat reeds een basis Gentoo Linux systeem dat
86 reeds gebouwd is voor u. Zoals we later zullen uitleggen, kun je ook
87 Gentoo installeren zonder iets te compileren (uitgezonderd je kernel en
88 sommige optionele pakketten). Indien dit is wat je wenst, moet je een <e>stage3</e>
89 tarball gebruiken.
90 </p>
91
92 <p>
93 Welke stage moet je nu kiezen?
94 </p>
95
96 <p>
97 Beginnend van een <e>stage1</e>, heb je totale controle over de
98 optimalisatie instellingen en optionele constructie tijd functionaliteit dat is
99 initieel aangeschakeld is op jouw systeem. Dit maakt dat <e>stage1</e> installaties
100 goed zijn voor power-gebruikers die weten waar ze mee bezig zijn.
101 Het is ook goede installatie methode voor degene die
102 meer willen weten over de interne functionaliteit en werking van Gentoo Linux.
103 </p>
104
105 <p>
106 Een <e>stage1</e> installatie kan alleen worden uitgevoerd indien je over
107 een functionerende Internet verbinding beschikt.
108 </p>
109
110 <table>
111 <tr>
112 <th>Stage1</th>
113 <th>Voordel en Nadelen</th>
114 </tr>
115 <tr>
116 <th>+</th>
117 <ti>
118 Laat je toe om totale controle te hebben over de optimalisatie instellingen
119 en optionele construction-tijd functionaliteit dat is initieel ingebouwd
120 in jouw systeem
121 </ti>
122 </tr>
123 <tr>
124 <th>+</th>
125 <ti>Geschikt voor de power-gebruikers die weten wat ze doen</ti>
126 </tr>
127 <tr>
128 <th>+</th>
129 <ti>Laat toe dat je de interne functionaliteit en interne werking van Gentoo te kennen</ti>
130 </tr>
131 <tr>
132 <th>-</th>
133 <ti>Het duurt een lange tijd om de installatie te voltooien</ti>
134 </tr>
135 <tr>
136 <th>-</th>
137 <ti>
138 Indien je de instellingen niet aanpast, dan is het misschien
139 een kwestie van verloren tijd
140 </ti>
141 </tr>
142 <tr>
143 <th>-</th>
144 <ti>
145 Niet geschikt voor netwerkloze installaties
146 </ti>
147 </tr>
148 </table>
149
150 <p>
151 <e>Stage2</e> installaties laten je toe om het bootstrap-proce over te slaan
152 en zodoende moet je ook genoegen met de optimalisatie instellingen die we
153 voor jouw bepaalde <e>stage2</e> tarball.
154 </p>
155
156 <p>
157 Een <e>stage2</e> installatie kan alleen maar uitgevoerd worden
158 indien je over een werkende Internet verbinding beschikt.
159 </p>
160
161 <table>
162 <tr>
163 <th>Stage2</th>
164 <th>Voordelen en Nadelen</th>
165 </tr>
166 <tr>
167 <th>+</th>
168 <ti>Je moet het bootstrap proces niet uitvoeren</ti>
169 </tr>
170 <tr>
171 <th>+</th>
172 <ti>Sneller dan indien je start met een stage1</ti>
173 </tr>
174 <tr>
175 <th>+</th>
176 <ti>Je kan nog steeds je instellingen wijzigen</ti>
177 </tr>
178 <tr>
179 <th>-</th>
180 <ti>Je kan niet zoveel instellingen wijzigen als met een stage1</ti>
181 </tr>
182 <tr>
183 <th>-</th>
184 <ti>Het is niet de snelste manier om Gentoo te installeren</ti>
185 </tr>
186 <tr>
187 <th>-</th>
188 <ti>Je moet de optimalisatie aanvaarden die we voor jou hebben gekozen voor de bootstrap</ti>
189 </tr>
190 <tr>
191 <th>-</th>
192 <ti>
193 Niet geschikt voor netwerkloze installaties
194 </ti>
195 </tr>
196 </table>
197
198 <p>
199 Indien je kiest voor een <e>stage3</e> laat je toe om de snelste installatie van Gentoo Linux
200 uit te voeren, maar dit betekent dat je basis systeem beschikt over
201 de optimalisatie instellingen die we voor jou hebben gekozen
202 (laten we eerlijk zijn, dit zijn goede instellingen en deze werden
203 zorgvuldig gekozen om de performantie te verhogen zonder de stabiliteit
204 niet in het gedrang te brengen). <e>Stage3</e> is ook vereist indien je
205 Gentoo wil installeren, gebruikmakend van vooraf gebouwde pakketten of zonder netwerk verbinding.
206 </p>
207
208 <table>
209 <tr>
210 <th>Stage3</th>
211 <th>Voordelen en Nadelen</th>
212 </tr>
213 <tr>
214 <th>+</th>
215 <ti>Snelste manier om een Gentoo systeem te verkrijgen</ti>
216 </tr>
217 <tr>
218 <th>+</th>
219 <ti>Geschikt voor netwerkloze installaties</ti>
220 </tr>
221 <tr>
222 <th>-</th>
223 <ti>Je kan de optimalisaties voor het basissysteem niet kiezen - het is reeds gebouwd</ti>
224 </tr>
225 <tr>
226 <th>-</th>
227 <ti>Je kan niet opscheppen dat je een stage1 of stage2 gebruikt hebt</ti>
228 </tr>
229 </table>
230
231 <p>
232 Het is misschien interessant om te weten dat, indien je beslist om
233 verschillende optimalisatie instellingen te kiezen na dat je Gentoo
234 hebt geïnstalleerd, je in staat bent om je volledig systeem te
235 hercompileren met de nieuwe optimalisatie instellingen.
236 </p>
237
238 <p>
239 Werp nu een blik op de installatie media.
240 </p>
241
242 </body>
243 </subsection>
244 <subsection>
245 <title>Gentoo LiveCDs</title>
246 <body>
247
248 <p>
249 De <e>Gentoo LiveCDs</e> zijn opstartbare CDs, die een
250 opzichzelfstaande Gentoo omgeving bevatten. Zij laten toe om Linux vanaf
251 de CD op te starten. Gedurende het start proces wordt je hardware
252 gedetecteerd en de aangewezen stuurprogramma's worden geladen.
253 Deze worden onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars.
254 </p>
255
256 <p>
257 Alle LiveCDs laten je toe om op te starten, je netwerk te configureren,
258 initialiseren van je partities en beginnen met de installatie van Gentoo over het Internet.
259 Let wel, sommige LiveCDs bevatten alle nodige bron code zo dat
260 je in staat bent Gentoo te installeren zonder een werkende netwerk
261 configuratie.
262 </p>
263
264 <p>
265 Wat bevatten deze LiveCDs nu?
266 </p>
267
268 </body>
269 </subsection>
270 <subsection>
271 <title>Gentoo's Minimale LiveCD</title>
272 <body>
273
274 <p>
275 Deze is een kleine, serieuze, opstartbare CD met het enkel doel van
276 het opstarten van het systeem, voorbereiden van het netwerk en doorgaan
277 met Gentoo installatie. Deze bevat geen stages (in sommige gevallen, een
278 enkele stage1 bestand), bron code, vooraf gecompileerde pakketten.
279 Bijvoorbeeld de x86 variant van deze LiveCD kan teruggevonden worden
280 in de <path>universal</path> subdirectory en heeft als naam
281 <c>install-x86-minimal-2004.2.iso</c>.
282 </p>
283
284 <table>
285 <tr>
286 <th>Minimale LiveCD</th>
287 <th>Voordelen en Nadelen</th>
288 </tr>
289 <tr>
290 <th>+</th>
291 <ti>Kleinste download</ti>
292 </tr>
293 <tr>
294 <th>+</th>
295 <ti>Geschikt voor een complete architectuur</ti>
296 </tr>
297 <tr>
298 <th>+</th>
299 <ti>
300 Je kan een stage1, stage2 of stage3 uitvoeren door de stage tarball
301 te downloaden van het Internet
302 </ti>
303 </tr>
304 <tr>
305 <th>-</th>
306 <ti>
307 Bevat geen stages, geen portage moment opname, geen GRP pakketten en is
308 daarvoor niet geschikt om een netwerkloze installatie uit te voeren
309 </ti>
310 </tr>
311 </table>
312
313 </body>
314 </subsection>
315 <subsection>
316 <title>Gentoo's Universele LiveCD</title>
317 <body>
318
319 <p>
320 Gentoo's Universele LiveCD is een opstartbare CD geschikt om Gentoo te installeren
321 zonder netwerk. Deze bevat verschillende stage3 tarballs (geoptimaliseerd voor de
322 individuele architecturen). Bijvoorbeeld de x86 variant van deze CD heeft als naam
323 <c>install-x86-universal-2004.2.iso</c> en kan teruggevonden worden in de
324 <path>universal</path> subdirectory.
325 </p>
326
327 <p>
328 Indien je een beter kijkt in <path>releases/x86/2004.2</path>, zul je zien
329 dat we ook <e>Gentoo Package CDs</e> voorzien (in de <path>packagecd/</path>
330 directory). Deze CD (welke niet opstartbaar is) bevat alleen vooraf
331 gecompileerde pakketten en kan gebruikt worden om software te
332 installeren na een succevolle Gentoo Installatie. Om Gentoo te installeren,
333 heb je enkel Universal LiveCD nodig, maar indien je OpenOffice.org, Mozilla,
334 KDE, GNOME, enz. wil zonder dat je elk pakket afzonderlijk wil compileren,
335 dan heb je de Package CD ook nodig. Bijvoorbeeld de i686 architectuur
336 (een sub-architectuur van x86) Package CD heeft als naam <c>packages-i686-2004.2.iso</c>
337 en kan teruggevonden worden in de geschikte directory (i686).
338 </p>
339
340 <p>
341 Je hebt enkel de Package CD nodig, indien je een stage3 met GRP installatie wil
342 uitvoeren.
343 </p>
344
345 <table>
346 <tr>
347 <th>Universele LiveCD met Packages CD</th>
348 <th>Voordelen en Nadelen</th>
349 </tr>
350 <tr>
351 <th>+</th>
352 <ti>Packages CD is geoptimaliseerd voor je subarchitectuur</ti>
353 </tr>
354 <tr>
355 <th>+</th>
356 <ti>
357 Packages CD voorziet geprecompileerde pakketten voor snelle Gentoo installaties
358 </ti>
359 </tr>
360 <tr>
361 <th>+</th>
362 <ti>
363 Bevat alles wat je nodig hebt. Je kan evengoed installeren zonder een
364 netwerk verbinding.
365 </ti>
366 </tr>
367 <tr>
368 <th>-</th>
369 <ti>Enorme download</ti>
370 </tr>
371 </table>
372
373 </body>
374 </subsection>
375 </section>
376 <section>
377 <title>Downloaden, Branden en Opstarten van een Gentoo LiveCD</title>
378 <subsection>
379 <title>Downloaden en Branden van de LiveCDs</title>
380 <body>
381
382 <p>
383 Je hebt gekozen voor een Gentoo LiveCD te downloaden. We zullen beginnen bij het
384 downloaden en het branden van een LiveCD. Vooraf hebben we de verschillende beschikbare
385 LiveCDs besproken, maar waar kan men deze vinden?
386 </p>
387
388 <p>
389 Je kan een van de LiveCDs downloaden (en, indien je wenst ook een Packages CD) van
390 een van onze <uri link="/main/en/mirrors.xml">mirrors</uri>. De LiveCDs
391 zijn gelocaliseerd in de <path>releases/x86/2004.2/livecd</path> directory;
392 de Packages CDs kunnen teruggevonden worden in de <path>releases/x86/2004.2/packagecd</path>
393 directory.
394 </p>
395
396 <p>
397 In deze directory vind je de zogenaamde ISO-bestanden terug.
398 Deze zijn volledige CD beeldkopiëen, welke je kan schrijven naar een CD-R.
399 </p>
400
401 <p>
402 Indien je je afvraagt dat het gedownloade bestand corrupt is of niet,
403 kan je zijn MD5 controle som nakijken en vergelijken met de MD5 controle som
404 die wij terbeschikking stellen (zoals <path>install-x86-minimal-2004.2.iso.md5</path>).
405 Je kan deze MD5 controle som met de <c>md5sum</c> tool voor Linux/Unix of
406 <uri link="http://www.etree.org/md5com.html">md5sum</uri> voor Windows
407 controleren.
408 </p>
409
410 <p>
411 Je kan de authenticiteit van het gedownloade bestand ook nakijken met GnuPG, om
412 de cryptografische handtekening die we terbeschikking stellen (het bestand dat
413 eindigt met <path>.asc</path>). Download het handtekening bestand en verkrijd de
414 publieke sleutel:
415 </p>
416
417 <pre caption="Verkrijgen van de publieke sleutel">
418 $ <i>gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 17072058</i>
419 </pre>
420
421 <p>
422 Verifieer nu de handtekening:
423 </p>
424
425 <pre caption="Verifieer nu de cryptografische handtekening">
426 $ <i>gpg --verify &lt;signature file&gt; &lt;downloaded iso&gt;</i>
427 </pre>
428
429 <p>
430 Om de gedownloade ISO(s) te branden, moet je raw-branden selecteren.
431 Hoe je dit doet is zeer sterk afhankelijk van welk programma je gebruikt.
432 We zullen hier <c>cdrecord</c> en <c>K3B</c> bespreken; meer informatie is
433 terug te vinden in onze <uri link="/doc/en/faq.xml#isoburning">Gentoo FAQ</uri>.
434 </p>
435
436 <ul>
437 <li>
438 Met cdrecord, typ je eenvoudig <c>cdrecord dev=/dev/hdc</c> (vervang
439 <path>/dev/hdc</path> met je CD-RW drive pad) gevolg door het pad naar
440 het ISO bestand :)
441 </li>
442 <li>
443 Met K3B, selecteer <c>Tools</c> &gt; <c>CD</c> &gt; <c>Burn Image</c>.
444 Dan kan je de locatie van je ISO bestand bepalen in het 'Image to Burn' omgeving.
445 Als laatste, klik dan op <c>Start</c>.
446 </li>
447 </ul>
448
449 </body>
450 </subsection>
451 <subsection>
452 <title>Opstarten van de LiveCD(s)</title>
453 <body>
454
455 <impo>
456 Lees de volledige subsectie voor verder te gaan,
457 omdat niet altijd de tijd zult hebben om te lezen voor dat je kunt
458 reageren.
459 </impo>
460
461 <p>
462 Eens dat je je installatie CDs hebt geschreven, is het tijd gekomen om
463 vanaf deze CDs op te starten. Verwijder alle CDs vanuit je CD drives,
464 herstart je systeem en ga het BIOS binnen. Verander in het BIOS,
465 de opstart volgorde zo dat de CD-ROM geprobeerd wordt voor de harde schijf.
466 Deze optie vindt men vaak terug onder "CMOS Setup". Indien je dit niet doet,
467 zal je systeem gewoon vanaf de harde schijf opstarten en de CD-ROM negeren.
468 </p>
469
470 <p>
471 Plaats nu de CD in de CD-ROM drive (duh) en herstart;
472 Je moet een prachtig boot scherm zien met het Gentoo Linux logo.
473 Bij dit scherm, kun je op Enter drukken om het start proces te beginnen met
474 de standaard start opties, of je kan de LiveCD ook opstarten met aangepaste
475 opties door een kernel te specifiëren, gevolgd door start opties.
476 Voor verder te gaan druk dan op Enter.
477 </p>
478
479 <p>
480 Een kernel specifiëren? Ja, we voorzien verschillende kernel bij onze LiveCDs.
481 De standaard is <c>gentoo</c>. Andere kernels zijn <c>smp</c>, welke
482 ondersteuning biedt voor systemen met multi-cpu's en de <c>-nofb</c> varianten
483 schakelt de framebuffer uit.
484 </p>
485
486 <p>
487 Het is aangeraden dat je de <c>gentoo</c> of <c>gentoo-nofb</c> kernels selecteert
488 indien je Gentoo Linux wil installeren met een 2.4 kernel of <c>smp</c> of <c>smp-nofb</c>
489 indien je Gentoo Linux wil installeren met 2.6 kernel. Anders kun je
490 in contact komen met compabiliteits problemen.
491 </p>
492
493 <p>
494 Hieronder vind je een klein overzicht met de beschikbare kernels:
495 </p>
496
497 <table>
498 <tr>
499 <th>Kernel</th>
500 <th>Beschrijven</th>
501 </tr>
502 <tr>
503 <ti>gentoo</ti>
504 <ti>Standaar 2.4 kernel met framebuffer ondersteuning</ti>
505 </tr>
506 <tr>
507 <ti>smp</ti>
508 <ti>2.6 Kernel met ondersteuning voor verschillende CPUs</ti>
509 </tr>
510 <tr>
511 <ti>gentoo-nofb</ti>
512 <ti>Zelfde als <c>gentoo</c> maar zonder framebuffer ondersteuning</ti>
513 </tr>
514 <tr>
515 <ti>smp-nofb</ti>
516 <ti>Zelfde als <c>smp</c> maar zonder framebuffer ondersteuning</ti>
517 </tr>
518 <tr>
519 <ti>memtest86</ti>
520 <ti>Test je lokaal RAM op fouten</ti>
521 </tr>
522 </table>
523
524 <p>
525 Je kan ook kernel opties specifiëren. Zij representeren optionele instellingen
526 die je kan (de)activeren. De volgende lijst is dezelfde die je ontvangt indien je op
527 F2 drukt bij het start scherm.
528 </p>
529
530 <pre caption="Optiens beschikbaar, die aan de kernel van je keuze kan meegeven">
531 - agpgart laad agpgart (gebruik deze optie indien je grafische problemen hebt of indien het systeem vastloopt)
532 - doscsi scan voor scsi onderdelen (kan leiden tot het ontregelen van sommige ethernet kaarten)
533 - nodetect veroorzaakt dat hwsetup/kudzu en hotplug niet worden opgestart
534 - dofirewire modprobes firewire modules in initrd (voor firewire cdroms,enz)
535 - nousb schakelt usb module load uit van initrd, shakelt hotplug uit
536 - nodhcp dhcp wordt niet gestart indien een netwerk kaart wordt gedecteerd
537 - doataraid laad ide raid modules van de initrd
538 - dopcmcia start de pcmcia service
539 - noapm schakelt de apm module lading uit
540 - noraid schakelt de lading van evms modules uit
541 - nohotplug schakelt de landing van de hotplug service uit
542 - ide=nodma Forceert de lading van dma voor niet werkende ide onderdelen uit
543 - docache Laadt de volledige start-op portie van de cd in het ram,
544 dit laat toe om de huidige cd (/mnt/cdrom) te umounten om een andere cd te mounten.
545 - dokeymap schakelt de keymap selectie voor niet-us toetsenborden layouts in
546 - noapic schakelt apic uit (probeer dit indien je hardware problemen hebt, netwerkkaarten,scsi,enz)
547 - hdx=stroke (alleen smp/smp-nofb kernel only) Laat toe de vollidege harde schijf te partitioneren ook indien
548 je BIOS geen grote harde schijven kan ondersteunen
549 </pre>
550
551 <p>
552 Nu kan je je CD starten, een kernel (indien je niet tevreden bent met
553 de standaard <c>gentoo</c> kernel) en opstart opties selecteren.
554 Als voorbeeld zullen we tonen hoe je de <c>gentoo</c> kernel met <c>dopcmcia</c>
555 kernel opstartparameter, opstart:
556 </p>
557
558 <pre caption="Starten van een LiveCD">
559 boot: <i>gentoo dopcmcia</i>
560 </pre>
561
562 <p>
563 Je zal begroet worden met een ander opstartscherm en een vooruitgangs balk.
564 Eens het opstartproces klaar is, zul je automatisch worden aangemeld worden
565 in de &quot;Live&quot; Gentoo Linux als &quot;root&quot;, de supergebruiker.
566 Je zal een root (&quot;#&quot;) prompt op de huidige console hebben en
567 je kan je ook aanmelden op de andere consoles door op Alt-F2, Alt-F3 en Alt-F4 te
568 drukken. Ga terug naar de console waar van je vertrokken bent door op Alt-F1 te drukken.
569 </p>
570
571 <p>
572 Indien je Gentoo wil installeren op een systeem met een non-US klavier, ben er zeker
573 van dat je de LiveCD opstart met de <c>dokeymap</c> opstartoptie.
574 </p>
575
576 <p>
577 Ga nu verder met de <uri link="#hardware">Extra Hardware Configuratie</uri>.
578 </p>
579
580 </body>
581 </subsection>
582 <subsection id="hardware">
583 <title>Extra Hardware Configuratie</title>
584 <body>
585
586 <p>
587 Wanneer de Live CD start, probeert hij al je hardware te detecteren en de
588 geschikte kernel modules te laden om je hardware te ondersteunen.
589 In de meeste gevallen, zal de Live CD zich van taak kwijten.
590 Hoe dan ook, in sommige gevallen (de SPARC LiveCDs doeg geen autodetectie),
591 zal de LiveCD de kernel-modules niet automatisch laden die je nodig hebt.
592 Indien de PCI-autodetectie sommige van je systeem hardware gemist heeft,
593 zul je de geschikte kernel modules manueel moeten laden.
594 </p>
595
596 <p>
597 In het volgende voorbeeld zullen we de <c>8139too</c> module proberen
598 te laden (ondersteuning voor verschillende netwerkkaarten):
599 </p>
600
601 <pre caption="Laden van kernel modules">
602 # <i>modprobe 8139too</i>
603 </pre>
604
605 </body>
606 </subsection>
607 <subsection>
608 <title>Optioneel: Hard Disk Performantie afstellen</title>
609 <body>
610
611 <p>
612 Indien je een gevorderde gebruiker bent, zal je misschien de IDE harde schijf
613 performantie willen afstellen, gebruikmakend van <c>hdparam</c>. Met de
614 <c>-tT</c> opties kan je de performantie van je schijf testen (voert het
615 verschillende keren uit op een meer precieze indruk te krijgen):
616 </p>
617
618 <pre caption="Testen van harde schijf performantie">
619 # <i>hdparm -tT /dev/hda</i>
620 </pre>
621
622 <p>
623 Om de harde schijf af te stellen, kun je een van de volgende voorbeelden
624 (of experimenteer zelf een beetje) die <path>/dev/hda</path> gebruiken als harde schijf
625 (vervang dit met je harde schijf):
626 </p>
627
628 <pre caption="Harde Schijf performantie afstellen">
629 <comment>Activeren van DMA:</comment> # <i>hdparm -d 1 /dev/hda</i>
630 <comment>Activeren van DMA + Veilige Performantie verbeterende opties:</comment> # <i>hdparm -d 1 -A 1 -m 16 -u 1 -a 64 /dev/hda</i>
631 </pre>
632
633 </body>
634 </subsection>
635 <subsection id="useraccounts">
636 <title>Optioneel: Gebruikers Accounts</title>
637 <body>
638
639 <p>
640 Indien je van plan bent om andere mensen toegang te verlenen tot je
641 omgeving of indien je wil chatten gebruikmakend van <c>irssi</c> zonder root privileges
642 (om veiligheidsredenen), moet je de nodige gebruikers accounts aanmaken en je root
643 wachtwoord wijzigen.
644 </p>
645
646 <p>
647 Om je root wachtwoord te wijzigen, gebruik het <c>passwd</c> commando:
648 </p>
649
650 <pre caption="Veranderen van het root wachtwoord">
651 # <i>passwd</i>
652 New password: <comment>(Typ je nieuw wachtwoord)</comment>
653 Re-enter password: <comment>(Vul je root wachtwoord opnieuw in)</comment>
654 </pre>
655
656 <p>
657 Om een gebruikers account aan te maken, moeten we eerst hun aanmeldingsnaam ingeven,
658 gevolgd door hun wachtwoord. We gebruiken <c>useradd</c> en <c>passwd</c> om deze taken
659 uit te voeren. In het volgend voorbeeld, zullen we een gebruiker, &quot;john&quot;
660 genaamd aanmaken.
661 </p>
662
663 <pre caption="Aanmaken van een gebruikers account">
664 # <i>useradd john</i>
665 # <i>passwd john</i>
666 New password: <comment>(Voer john zijn wachtwoord)</comment>
667 Re-enter password: <comment>(Voer john zijn wachtwoord opnieuw in)</comment>
668 </pre>
669
670 <p>
671 Je kan je gebruikers id van root nu wijzigen naar de nieuwe gecreerde gebruiker,
672 door <c>su</c> te gebruiken;
673 </p>
674
675 <pre caption="Verandere van user id">
676 # <i>su john -</i>
677 </pre>
678
679 </body>
680 </subsection>
681 <subsection>
682 <title>Optioneel: Documentatie bekijken gedurende de Installatie</title>
683 <body>
684
685 <p>
686 Indien je wenst het Gentoo Handboekt (vanaf de CD of online) te bekijken
687 gedurende de installatie, moet je eerst zeker zijn dat je een gebruikers account hebt
688 aangemaakt. (zie <uri link="#useraccouts">Optional: Gebruikers Accounts</uri>).
689 Druk dan op <c>Alt-F2</c> om een nieuwe terminal te openen en meld je dan aan.
690 </p>
691
692 <p>
693 Indien je de documentatie vanaf de CD wil bekijken, kan je onmiddellijk <c>links2</c>
694 uitvoeren om de documentatie te lezen:
695 </p>
696
697 <pre caption="Bekijken van de documentatie op de CD">
698 # <i>links2 /mnt/cdrom/docs/html/index.html</i>
699 </pre>
700
701 <p>
702 Het is hoe dan ook aangeraden om het on-line Gentoo handboek te gebruiken omdat je
703 dan altijd over de meest actuele versie beschikt dan dat van op de CD.
704 Je kan het bekijken door ook gebruik te maken van <c>links2</c>, maar enkel
705 en alleen nadat je de <e>Configuratie van je Netwerk</e> afgerond hebt
706 (anders kan je connecteren op het Internet om het document te bekijken):
707 </p>
708
709 <pre caption="Bekijken van de Online Documentatie">
710 # <i>links2 http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml</i>
711 </pre>
712
713 <p>
714 Je kan terug gaan naar de oorspronkelijke terminal door op <c>Alt-F1</c> te drukken.
715 </p>
716
717 </body>
718 </subsection>
719 <subsection>
720 <title>Optioneel: Starten van de SSH Daemon</title>
721 <body>
722
723 <p>
724 Indien je andere gebruikers toegang tot je computer wil verlenen gedurende
725 de Gentoo installatie (misschien gaan die gebruikers je helpen bij
726 de install van Gentoo, of zullen misschien de installatie voor u doen),
727 moet je eeen gebruikers account aanmaken voor die gebruikers en moet
728 je je root wachtwoord aan hen geven (doe dit <e>allleen indien</e> je die gebruiker <b>volledig</b> vertrouwd.
729 </p>
730
731 <p>
732 Om de SSH daemon op te starten, voer het volgende commando uit:
733 </p>
734
735 <pre caption="Start van de SSH daemon">
736 # <i>/etc/init.d/sshd start</i>
737 </pre>
738
739 <p>
740 Om sshd te kunnen gebruiken, moet je eerst je netwerk configureren.
741 Begin met het boekdeel op <uri link="?part=1&amp;chap=3">Configuratie van je netwerk</uri>.
742 </p>
743
744 </body>
745 </subsection>
746 </section>
747 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20