/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.18 - (show annotations) (download) (as text)
Fri Sep 1 17:39:29 2006 UTC (12 years, 3 months ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.17: +1 -1 lines
File MIME type: application/xml
s/$header$/$Id$/

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6
7 <!-- $Id: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml,v 1.17 2006/03/10 21:53:45 neysx Exp $ -->
8
9 <!--
10 Sync: 1.47
11 -->
12
13 <sections>
14
15 <version>2.10</version>
16 <date>2006-03-02</date>
17
18 <section>
19 <title>Hardware eisen</title>
20 <subsection>
21 <title>Introductie</title>
22 <body>
23
24 <p>
25 Voordat we beginnen, zullen we eerst de hardware-eisen geven
26 die u nodig heeft om een succesvolle installatie te voltooien op uw PC.
27 </p>
28
29 </body>
30 </subsection>
31 <subsection>
32 <title>Hardware eisen</title>
33 <body>
34
35 <table>
36 <tr>
37 <th>CPU</th>
38 <ti>i486 of nieuwer</ti>
39 </tr>
40 <tr>
41 <th>Geheugen</th>
42 <ti>64 MB</ti>
43 </tr>
44 <tr>
45 <th>Schijfruimte</th>
46 <ti>1.5 GB (exclusief swap ruimte)</ti>
47 </tr>
48 <tr>
49 <th>Swap ruimte</th>
50 <ti>Ten minste 256 MB</ti>
51 </tr>
52 </table>
53
54 </body>
55 </subsection>
56 </section>
57
58 <section>
59 <title>De Gentoo Installatie CDs</title>
60 <subsection>
61 <title>Introductie</title>
62 <body>
63
64 <p>
65 De <e>Gentoo Installatie CDs</e> zijn opstartbare CDs die een zelfstandige
66 Gentoo omgeving bevatten. Zij laten u toe om Linux vanaf de CD op te starten.
67 Gedurende het opstarten wordt uw hardware gedetecteerd en de benodigde
68 stuurprogramma's worden geladen. Deze worden onderhouden door de Gentoo
69 ontwikkelaars.
70 </p>
71
72 <p>
73 Alle Installatie CDs laten u toe om op te starten, uw netwerk te configureren,
74 uw partities in te delen en te beginnen met de installatie van Gentoo over het
75 internet. We bieden nu twee Installatie CDs welke beide net zo geschikt zijn om
76 Gentoo van te installeren, mits u van plan bent om een internet-gebaseerde
77 installatie uitvoert waarbij u de nieuwste pakketten van internet download.
78 </p>
79
80 <impo>
81 Indien u Gentoo wilt installeren zonder een werkende internet verbinding,
82 gebruik dan de installatie instructies zoals beschreven in het <uri
83 link="/doc/en/handbook/2006.0/index.xml">Gentoo 2006.0 Handboek</uri>
84 (Engelstalig).
85 </impo>
86
87 <p>
88 De twee Installatie CDs die we op dit moment aanbieden zijn:
89 </p>
90
91 <ul>
92 <li>
93 De Gentoo <e>minimale</e> Installatie CD, een kleine, puur nuttige
94 opstartbare CD waarvan het enige doel is, om het systeem op te starten, het
95 netwerk instellen en verder gaan met de Gentoo installatie.
96 </li>
97 <li>
98 De Gentoo <e>Installatie LiveCD</e> bevat alles wat u nodig heeft om Gentoo
99 te installeren. De CD heeft een grafische omgeving, een grafishe en een
100 command-line installatie procedure met een automatische installatie, en
101 natuurlijk de installatie instructies voor uw architectuur.
102 </li>
103 </ul>
104
105 <p>
106 Omue te helpen kiezen welke Installatie CD u nodig heeft, hebben we een lijstje
107 met de grote voor- en nadelen van elke Installatie CD gemaakt.
108 </p>
109
110 </body>
111 </subsection>
112 <subsection>
113 <title>Gentoo's Minimale Installatie CD</title>
114 <body>
115
116 <p>
117 De minimale Installatie CD heet <c>install-x86-minimal-2006.0.iso</c> en heeft
118 slechts 49 MB schijfruimte nodig. U kunt deze Installatie CD gebruiken om
119 Gentoo te installeren, maar alleen met een werkende internet verbinding.
120 </p>
121
122 <table>
123 <tr>
124 <th>Minimale Installatie CD</th>
125 <th>
126 Voor- en Nadelen
127 </th>
128 </tr>
129 <tr>
130 <th>+</th>
131 <ti>
132 Kleinste download
133 </ti>
134 </tr>
135 <tr>
136 <th>-</th>
137 <ti>
138 Bevat geen stage3 archief, geen Portage moment opname, geen kant-en-klare
139 pakketten en is daardoor niet geschikt om voor een netwerkloze
140 installatie.
141 </ti>
142 </tr>
143 </table>
144
145 </body>
146 </subsection>
147 <subsection>
148 <title>Gentoo's Installatie LiveCD</title>
149 <body>
150
151 <p>
152 De Installatie LiveCD heet <c>livecd-i686-installer-2006.0.iso</c> en
153 gebruikt alle ruimte van een 700 MB CD. U kunt deze Installatie CD gebruiken om
154 Gentoo te installeren, zelfs als u geen werkende internet verbinding tot uw
155 beschikking hebt, zodat u Gentoo ook op een andere PC kunt installeren dan
156 waar u nu mee bezig bent :).
157 </p>
158
159 <table>
160 <tr>
161 <th>Installatie LiveCD</th>
162 <th>
163 Voor- en Nadelen
164 </th>
165 </tr>
166 <tr>
167 <th>+</th>
168 <ti>
169 Bevat alles wat u nodig heeft. U net zo goed installeren zonder een
170 netwerk verbinding.
171 </ti>
172 </tr>
173 <tr>
174 <th>-</th>
175 <ti>
176 Enorme download
177 </ti>
178 </tr>
179 </table>
180
181 </body>
182 </subsection>
183
184 <!-- PackageCDs op x86 zijn oud
185 <subsection>
186 <title>Andere CDs</title>
187 <body>
188
189 <p>
190 Je zult misschien een zogeheten <e>Package CD</e> op een van onze mirrors
191 vinden. Deze CD is geen Installatie CD maar een extra hulpbron die gebruikt kan
192 worden tijdens een netwerkloze installatie. Hij bevat kant-en-klare pakketten
193 (de zogeheten GRP set) die u direct na de netwerkloze Gentoo installatie
194 makkelijk en snel extra applicaties laat installeren (zoals OpenOffice.org, KDE,
195 GNOME, ...).
196 </p>
197
198 <p>
199 Als u een Package CD wilt gebruiken om snel extra software te installeren,
200 zorg er dan voor dat u de zelfde subarchitectuur kiest als de stage3
201 tarball die u gebruikt.
202 </p>
203
204 </body>
205 </subsection> -->
206 <subsection>
207 <title>De Stage3 Tarrball</title>
208 <body>
209
210 <p>
211 Een stage3 tarball is een archief met een minimale Gentoo omgeving, die u
212 kunt gebruiken tijdens de installatie instructies in deze handleiding.
213 Vroeger beschreef het handboek de installatie vanuit één van de drie stage
214 tarballs en hoewel Gentoo nog steeds een stage1 en stage2 tarball aanbiedt,
215 wordt in de officiële installatie gebruik gemaakt van de stage3 tarball. Als
216 u geïnteresseerd bent in een Gentoo installatie met een stage1 of stage2
217 tarball, lees dan de Gentoo FAQ <uri link="/doc/en/faq.xml#stage12">Hoe
218 installeer ik een stage1 of stage2 tarball?</uri> (Engelstalig).
219 </p>
220
221 <p>
222 Een stage3 tarball kan worden gedownload vanaf
223 <path>releases/x86/2006.0/stages/</path> op één van de mirrors op de
224 <uri link="/main/en/mirrors.xml">Officiële Gentoo Mirrors Pagina</uri> en
225 zijn niet te vinden op de liveCD.
226 </p>
227
228 </body>
229 </subsection>
230 </section>
231 <!-- STOP -->
232 <section>
233 <title>Downloaden, Branden en Opstarten van een Gentoo Installatie CD</title>
234 <subsection>
235 <title>Downloaden en Branden van de Installatie CDs</title>
236 <body>
237
238 <p>
239 U heeft gekozen voor een Gentoo Installatie CD te downloaden. We zullen beginnen
240 bij het downloaden en het branden van een Installatie CD. Vooraf hebben we de
241 verschillende beschikbare Installatie CDs besproken, maar waar kan men deze
242 vinden?
243 </p>
244
245 <p>
246 U kunt een van de Installatie CDs downloaden (en, indien gewenst ook een
247 Packages CD) van een van onze <uri link="/main/en/mirrors.xml">mirrors</uri>.
248 De Installatie CDs zijn terug te vinden in de
249 <path>releases/x86/2006.0/installcd</path> directory.
250 </p>
251
252 <p>
253 In deze directory vindt u de zogenaamde ISO-bestanden terug.
254 Deze zijn volledige CD images, welke u kan schrijven naar een CD-R.
255 </p>
256
257 <p>
258 Indien u zich afvraagt of het gedownloade bestand corrupt is of niet, kunt u
259 de MD5 controle som nakijken en vergelijken met de MD5 controle som die wij
260 ter beschikking stellen (zoals
261 <path>install-x86-minimal-2006.0.iso.DIGESTS</path>). U kunt deze MD5 controle
262 som met de <c>md5sum</c> tool voor Linux/Unix of
263 <uri link="http://www.etree.org/md5com.html">md5sum</uri> voor Windows
264 controleren.
265 </p>
266
267 <p>
268 U kunt de authenticiteit van het gedownloade bestand ook nakijken met GnuPG met
269 de versleutelde handtekening die we ter beschikking stellen (het bestand dat
270 eindigt met <path>.asc</path>). Download het handtekening bestand en verkrijg de
271 publieke sleutel:
272 </p>
273
274 <pre caption="Verkrijgen van de publieke sleutel">
275 $ <i>gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 17072058</i>
276 </pre>
277
278 <p>
279 Verifieer nu de handtekening:
280 </p>
281
282 <pre caption="Verifieer nu de versleutelde handtekening">
283 $ <i>gpg --verify &lt;signature file&gt; &lt;downloaded iso&gt;</i>
284 </pre>
285
286 <p>
287 Om de gedownloade ISO(s) te branden, moet u raw-burning selecteren.
288 Hoe u dit doet is zeer sterk afhankelijk van welk programma u gebruikt.
289 We zullen hier <c>cdrecord</c> en <c>K3B</c> bespreken; meer informatie is
290 terug te vinden in onze <uri link="/doc/en/faq.xml#isoburning">Gentoo FAQ
291 </uri> (Engelstalig).
292 </p>
293
294 <ul>
295 <li>
296 Met cdrecord, typt u eenvoudig <c>cdrecord dev=/dev/hdc &lt;gedownloade iso
297 bestand&gt;</c> (vervang <path>/dev/hdc</path> met uw CD-RW drive pad).
298 </li>
299 <li>
300 Met K3B, selecteer <c>Tools</c> &gt; <c>CD</c> &gt; <c>Burn Image</c>.
301 Dan kunt u de locatie van uw ISO bestand bepalen in het 'Image to Burn'
302 omgeving. Als laatste klikt u dan op <c>Start</c>.
303 </li>
304 </ul>
305
306 </body>
307 </subsection>
308 <subsection>
309 <title>Opstarten van de Installatie CD</title>
310 <body>
311
312 <impo>
313 Lees de volledige subsectie voor verder te gaan, omdat u niet
314 altijd de tijd zult hebben om te lezen voordat u kunt reageren.
315 </impo>
316
317 <p>
318 Als u de installatie CD hebt gebrand, is het tijd geworden om deze op te
319 starten. Verwijder alle CDs uit de CD drives, herstart uw systeem en ga de
320 BIOS binnen. Dit doet u door op DEL, F1 of ESC te drukken, afhankelijk van uw
321 Bios. Verander in de BIOS de opstart volgorde zo dat de CD-ROM
322 geprobeerd wordt voor de harde schijf. Deze optie vindt men vaak terug onder
323 "CMOS Setup". Indien u dit niet doet, kan het zijn dat uw systeem gewoon vanaf
324 de harde schijf opstarten en de CD-ROM negeren.
325 </p>
326
327 <p>
328 Plaats nu de CD in de CD-ROM drive (duh) en herstart. U moet een boot prompt
329 zien. Bij dit scherm, kunt u op Enter drukken om het start proces te beginnen
330 met de standaard start opties, of u kunt de Installatie CD ook opstarten met
331 aangepaste opties door een kernel te op te geven, gevolgd door de start
332 argumenten. Om verder te gaan druk dan op Enter.
333 </p>
334
335 <p>
336 Een kernel op geven? Ja, we voorzien verschillende kernels bij onze Installatie
337 CDs. De standaard is <c>gentoo</c>. Andere kernels zijn voor specifieke hardware
338 eisen de <c>-nofb</c> varianten die de framebuffer ondersteuning uitschakelt.
339 </p>
340
341 <p>
342 Hieronder vindt u een klein overzicht met de beschikbare kernels:
343 </p>
344
345 <table>
346 <tr>
347 <th>Kernel</th>
348 <th>Beschrijven</th>
349 </tr>
350 <tr>
351 <ti>gentoo</ti>
352 <ti>Standaard 2.6 kernel met ondersteuning voor meerdere CPUs</ti>
353 </tr>
354 <tr>
355 <ti>gentoo-nofb</ti>
356 <ti>Zelfde als <c>gentoo</c> maar zonder framebuffer ondersteuning</ti>
357 </tr>
358 <tr>
359 <ti>memtest86</ti>
360 <ti>Test uw RAM geheugen op fouten</ti>
361 </tr>
362 </table>
363
364 <p>
365 U kunt ook kernel opties opgeven. Zij representeren optionele instellingen
366 die u kunt (de)activeren. De volgende lijst is dezelfde die u ontvangt indien
367 u op F2 drukt bij het start scherm.
368 </p>
369
370 <pre caption="Beschikbare aan de kernel mee te geven opties">
371 - agpgart laadt agpgart (gebruik indien u grafische problemen hebt of als
372 het systeem vastloopt)
373 - acpi=on laadt ondersteuning voor ACPI firmware
374 - ide=nodma Forceert het laden van dma voor niet werkende ide onderdelen uit
375 - doscsi zoek naar scsi onderdelen (kan leiden tot het ontregelen van
376 sommige ethernet kaarten)
377 - dopcmcia start de pcmcia service
378 - nofirewire schakelt het laden van firewire modules in initrd uit
379 (voor firewire cdroms, etc)
380 - nokeymap schakelt de kaymap keuze voor niet-us toetsenborden uit
381 - docache laadt de volledige opstart portie van de cd in het RAM, dit laat
382 toe /mnt/cdrom te umounten om een andere cd te mounten.
383 - nodetect veroorzaakt dat hwsetup/kudzu en hotplug niet worden opgestart
384 - nousb schakelt usb module load uit van initrd, shakelt hotplug uit
385 - nodhcp dhcp wordt niet gestart indien een netwerkkaart wordt gedecteerd
386 - nohotplug schakelt het laden van de hotplug service uit
387 - noapic schakelt apic uit (probeer dit indien u hardware problemen
388 heeft, netwerkkaarten, scsi, etc)
389 - noevms disable loading of EVMS2 modules
390 - nolvm2 disable loading of LVM2 modules
391 - hdx=stroke Laat toe de volledige harde schijf te partitioneren ook indien
392 uw BIOS geen grote harde schijven ondersteunt
393 - noload=module1,[module2,[...]]
394 schakel het laden van specifieke kernel modules uit
395 </pre>
396
397 <p>
398 Nu kan u de CD starten, een kernel opgeven (indien u niet tevreden bent met de
399 standaard <c>gentoo</c> kernel) en de opstart opties selecteren. Als voorbeeld
400 zullen we tonen hoe u de <c>gentoo</c> kernel met <c>dopcmcia</c> parameter,
401 opstart:
402 </p>
403
404 <pre caption="Starten van een Installatie CD">
405 boot: <i>gentoo dopcmcia</i>
406 </pre>
407
408 <p>
409 U zult begroet worden met een opstartscherm en een vooruitgangsbalk. Als u
410 Gentoo installeert op een systeem met een niet-US toetsenbord, zorg ervoor dat
411 u meteen ALT-F1 indrukt om naar de verbose modus en volg de prompt. Als er geen
412 Als er binnen 10 seconden geen selectie wordt gemaakt zal de standaard (het
413 toetsenbord van de V.S.) worden gebruikten het laden zal verdergaan.
414 Als het opstarten klaar is, wordt u automatisch aangemeld in
415 de &quot;Live&quot; Gentoo Linux als &quot;root&quot;, de supergebruiker. U
416 zult een root (&quot;#&quot;) prompt op de huidige console hebben en u kan zich
417 ook aanmelden op de andere consoles door op Alt-F2, Alt-F3 en Alt-F4 te drukken.
418 U gaat terug naar de console waar u begonnen bent door op Alt-F1 te drukken.
419 </p>
420
421 <p>
422 Ga nu verder met de <uri link="#hardware">Extra Hardware Configuratie</uri>.
423 </p>
424
425 </body>
426 </subsection>
427 <subsection id="hardware">
428 <title>Extra Hardware Configuratie</title>
429 <body>
430
431 <p>
432 Wanneer de Installatie CD start, probeert hij al uw hardware te detecteren en
433 de geschikte kernel modules te laden om uw hardware te ondersteunen. In de
434 meeste gevallen, zal de Installatie CD zijn taak goed doen. Hoe dan ook, in
435 sommige gevallen (de SPARC Installatie CDs doen geen autodetectie), zal de
436 Installatie CD de kernel-modules die u nodig heeft niet automatisch laden.
437 Indien de PCI-autodetectie sommige van uw hardware gemist heeft, zult u
438 de geschikte kernel modules handmatig moeten laden.
439 </p>
440
441 <p>
442 In het volgende voorbeeld zullen we de <c>8139too</c> module proberen
443 te laden (ondersteuning voor verschillende netwerkkaarten):
444 </p>
445
446 <pre caption="Laden van kernel modules">
447 # <i>modprobe 8139too</i>
448 </pre>
449
450 <p>
451 Als u PCMCIA ondersteuning nodig hebt, dient u het <c>pcmcia</c> initialisatie
452 script te starten:
453 </p>
454
455 <pre caption="Het PCMCIA initialisatie script starten">
456 # <i>/etc/init.d/pcmcia start</i>
457 </pre>
458
459 </body>
460 </subsection>
461 <subsection>
462 <title>Optioneel: Hard Disk prestatie verbeteren</title>
463 <body>
464
465 <p>
466 Indien u een gevorderde gebruiker bent, zult u misschien de IDE harde schijf
467 prestaties willen verbeteren, via <c>hdparam</c>. Met de
468 <c>-tT</c> opties kunt u de prestaties van uw schijf testen (voert het
469 verschillende keren uit om een betere indruk te krijgen):
470 </p>
471
472 <pre caption="Testen van harde schijf performantie">
473 # <i>hdparm -tT /dev/hda</i>
474 </pre>
475
476 <p>
477 Om de harde schijf in te stellen, kunt u één van de volgende voorbeelden
478 gebruiken (of experimenteer zelf een beetje) die <path>/dev/hda</path>
479 gebruiken als harde schijf (vervang dit met jouw harde schijf):
480 </p>
481
482 <pre caption="Harde Schijf prestatie afstellen">
483 <comment>DMA activeren:</comment> # <i>hdparm -d 1 /dev/hda</i>
484 <comment>Veilige prestatie verbeterende opties:</comment> # <i>hdparm -d 1 -A 1 -m 16 -u 1 -a 64 /dev/hda</i>
485 </pre>
486
487 </body>
488 </subsection>
489 <subsection id="useraccounts">
490 <title>Optioneel: Gebruikers Accounts</title>
491 <body>
492
493 <p>
494 Indien u van plan bent om andere mensen toegang te verlenen tot uw installatie
495 omgeving of indien u wil chatten gebruikmakend van <c>irssi</c> zonder root
496 privileges (om veiligheidsredenen), moet u de nodige gebruikers accounts
497 aanmaken en het root wachtwoord wijzigen.
498 </p>
499
500 <p>
501 Om uw root wachtwoord te wijzigen, gebruikt u het <c>passwd</c> commando:
502 </p>
503
504 <pre caption="Veranderen van het root wachtwoord">
505 # <i>passwd</i>
506 New password: <comment>(Type uw nieuwe wachtwoord)</comment>
507 Re-enter password: <comment>(Type uw root wachtwoord opnieuw in)</comment>
508 </pre>
509
510 <p>
511 Om een gebruikers account aan te maken, moeten we eerst de gekozen
512 gebruikersnaam ingeven, gevolgd door een wachtwoord. We gebruiken <c>useradd
513 </c> en <c>passwd</c> om deze taken uit te voeren. In het volgende voorbeeld,
514 zullen we een gebruiker genaamd &quot;john&quot; aanmaken.
515 </p>
516
517 <pre caption="Aanmaken van een gebruikers account">
518 # <i>useradd m -G users john</i>
519 # <i>passwd john</i>
520 New password: <comment>(Voer john zijn wachtwoord)</comment>
521 Re-enter password: <comment>(Voer john zijn wachtwoord opnieuw in)</comment>
522 </pre>
523
524 <p>
525 U kunt nu uw gebruikers id van root naar de vers gemaakte gebruiker wijzigen
526 door <c>su</c> te gebruiken;
527 </p>
528
529 <pre caption="Veranderen van user id">
530 # <i>su - john</i>
531 </pre>
532
533 </body>
534 </subsection>
535 <subsection>
536 <title>Optioneel: Documentatie bekijken gedurende de Installatie</title>
537 <body>
538
539 <p>
540 Indien u wenst het Gentoo Handboek (vanaf de CD of online) te bekijken
541 gedurende de installatie, moet u er eerst zeker van zijn dat u een gebruikers
542 account heeft aangemaakt (zie
543 <uri link="#useraccounts">Optional: Gebruikers Accounts</uri>). Druk dan op
544 <c>Alt-F2</c> om een nieuwe terminal te openen en meld u aan.
545 </p>
546
547 <p>
548 Indien u de documentatie vanaf de CD wil bekijken, kunt onmiddellijk
549 <c>links</c> uitvoeren om de documentatie te lezen:
550 </p>
551
552 <pre caption="Bekijken van de documentatie op de CD">
553 # <i>links /mnt/cdrom/docs/html/index.html</i>
554 </pre>
555
556 <p>
557 Het is hoe dan ook aangeraden om het on-line Gentoo handboek te gebruiken omdat
558 u dan altijd over de meest actuele versie beschikt. U kunt het bekijken door
559 gebruik te maken van <c>links</c>, maar enkel en alleen nadat u de
560 <e>Configuratie van uw Netwerk</e> afgerond heeft (anders kunt u geen verbinding
561 krijgen met het Internet om het document te bekijken):
562 </p>
563
564 <pre caption="Bekijken van de Online Documentatie">
565 # <i>links http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml</i>
566 </pre>
567
568 <p>
569 U kunt terug gaan naar de oorspronkelijke terminal door op <c>Alt-F1</c> te
570 drukken.
571 </p>
572
573 </body>
574 </subsection>
575 <subsection>
576 <title>Optioneel: Starten van de SSH Daemon</title>
577 <body>
578
579 <p>
580 Indien u andere gebruikers toegang tot uw computer wilt verlenen gedurende de
581 Gentoo installatie (misschien gaan die gebruikers u helpen bij de installatie
582 van Gentoo, of zullen misschien de installatie voor u doen), moet u een
583 gebruikersaccount aanmaken voor die gebruikers en moet u het root wachtwoord
584 aan hen geven (doe dit <e>allleen indien</e> u die gebruiker <b>volledig</b>
585 vertrouwt).
586 </p>
587
588 <p>
589 Om de SSH daemon op te starten, voer het volgende commando uit:
590 </p>
591
592 <pre caption="Start van de SSH daemon">
593 # <i>/etc/init.d/sshd start</i>
594 </pre>
595
596 <p>
597 Om sshd te kunnen gebruiken, moet u eerst uw netwerk configureren. Begin met
598 de <uri link="?part=1&amp;chap=3">Configuratie van uw netwerk</uri>.
599 </p>
600
601 </body>
602 </subsection>
603 </section>
604 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20