/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.4 - (show annotations) (download) (as text)
Thu Nov 4 21:28:44 2004 UTC (14 years, 1 month ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.3: +2 -2 lines
File MIME type: application/xml
#70077: typo in link (s/#useraccouts/#useraccounts/)

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml,v 1.3 2004/10/05 10:43:53 swift Exp $ -->
8
9 <!--
10 English doc rev 1.17
11 -->
12
13 <sections>
14 <section>
15 <title>Hardware Vereisten</title>
16 <subsection>
17 <title>Introductie</title>
18 <body>
19
20 <p>
21 Vooraleer we starten, zullen we eerst de hardware-vereisten tonen
22 die je nodig hebt om een succesvolle installatie te voltooien op je PC.
23 </p>
24
25 </body>
26 </subsection>
27 <subsection>
28 <title>De x86 architectuur</title>
29 <body>
30
31 <ul>
32 <li>
33 Je hebt minstens 1 Gb vrije schijfruimte nodig
34 </li>
35 <li>
36 Indien je geen vooraf gecompileerde pakketten gebruikt, heb je minstens
37 300 Mb geheugen nodig (RAM + swap)
38 </li>
39 <li>
40 Je hebt een 486+ processor en minstens 64 megabytes geheugen nodig
41 </li>
42 </ul>
43
44 </body>
45 </subsection>
46 </section>
47 <section>
48 <title>Maak je Keuze</title>
49 <subsection>
50 <title>Introductie</title>
51 <body>
52
53 <p>
54 Nog steeds geïnteresserd om Gentoo te proberen? Wel, dan is het tijd om
55 het installatie medium te kiezen dat je wilt gebruiken. Ja, je moet een keuze
56 maken, nee, ze zijn niet allemaal hetzelfde, en ja, het is resultaat is altijd
57 hetzelfde: een Gentoo basis systeem.
58 </p>
59
60 <p>
61 De installatie media die we hier beschrijven zijn:
62 </p>
63
64 <ul>
65 <li>Gentoo's Minimale LiveCD</li>
66 <li>Gentoo's Universele LiveCD</li>
67 </ul>
68
69 <p>
70 Elk medium heeft zijn voordelen en nadelen. We zullen hier
71 de voor- en nadelen van elk installatie medium weergeven, zodat je
72 al de nodige informatie hebt om een gerechtvaardigde beslissing te nemen.
73 Voor dat we verdergaan, laat ons de drie-stappen installatie uitleggen.
74 </p>
75
76 </body>
77 </subsection>
78 <subsection>
79 <title>De Drie Stages</title>
80 <body>
81
82 <p>
83 Gentoo Linux kan worden geïnstalleerd gebruikmakend van een van de drie
84 <e>stages</e> tarball bestanden.
85 Degene die je kiest hangt van hoeveel van je systeem wenst te compileren.
86 De <e>stage1</e> tarball is gebruikt wanneer je wenst te bootstrappen en het
87 volledige systeem vanaf nul te bouwen. De <e>stage2</e> tarball is gebruikt
88 voor het bouwen van een systeem vanaf een bootstrapped &quot;semi-gecompileerde&quot; status.
89 De <e>stage3</e> tarball bevat reeds een basis Gentoo Linux systeem dat
90 reeds gebouwd is voor u. Zoals we later zullen uitleggen, kun je ook
91 Gentoo installeren zonder iets te compileren (uitgezonderd je kernel en
92 sommige optionele pakketten). Indien dit is wat je wenst, moet je een <e>stage3</e>
93 tarball gebruiken.
94 </p>
95
96 <p>
97 Welke stage moet je nu kiezen?
98 </p>
99
100 <p>
101 Beginnend van een <e>stage1</e>, heb je totale controle over de
102 optimalisatie instellingen en optionele constructie tijd functionaliteit dat is
103 initieel aangeschakeld is op jouw systeem. Dit maakt dat <e>stage1</e> installaties
104 goed zijn voor power-gebruikers die weten waar ze mee bezig zijn.
105 Het is ook goede installatie methode voor degene die
106 meer willen weten over de interne functionaliteit en werking van Gentoo Linux.
107 </p>
108
109 <p>
110 Een <e>stage1</e> installatie kan alleen worden uitgevoerd indien je over
111 een functionerende Internet verbinding beschikt.
112 </p>
113
114 <table>
115 <tr>
116 <th>Stage1</th>
117 <th>Voordel en Nadelen</th>
118 </tr>
119 <tr>
120 <th>+</th>
121 <ti>
122 Laat je toe om totale controle te hebben over de optimalisatie instellingen
123 en optionele construction-tijd functionaliteit dat is initieel ingebouwd
124 in jouw systeem
125 </ti>
126 </tr>
127 <tr>
128 <th>+</th>
129 <ti>Geschikt voor de power-gebruikers die weten wat ze doen</ti>
130 </tr>
131 <tr>
132 <th>+</th>
133 <ti>Laat toe dat je de interne functionaliteit en interne werking van Gentoo te kennen</ti>
134 </tr>
135 <tr>
136 <th>-</th>
137 <ti>Het duurt een lange tijd om de installatie te voltooien</ti>
138 </tr>
139 <tr>
140 <th>-</th>
141 <ti>
142 Indien je de instellingen niet aanpast, dan is het misschien
143 een kwestie van verloren tijd
144 </ti>
145 </tr>
146 <tr>
147 <th>-</th>
148 <ti>
149 Niet geschikt voor netwerkloze installaties
150 </ti>
151 </tr>
152 </table>
153
154 <p>
155 <e>Stage2</e> installaties laten je toe om het bootstrap-proce over te slaan
156 en zodoende moet je ook genoegen met de optimalisatie instellingen die we
157 voor jouw bepaalde <e>stage2</e> tarball.
158 </p>
159
160 <p>
161 Een <e>stage2</e> installatie kan alleen maar uitgevoerd worden
162 indien je over een werkende Internet verbinding beschikt.
163 </p>
164
165 <table>
166 <tr>
167 <th>Stage2</th>
168 <th>Voordelen en Nadelen</th>
169 </tr>
170 <tr>
171 <th>+</th>
172 <ti>Je moet het bootstrap proces niet uitvoeren</ti>
173 </tr>
174 <tr>
175 <th>+</th>
176 <ti>Sneller dan indien je start met een stage1</ti>
177 </tr>
178 <tr>
179 <th>+</th>
180 <ti>Je kan nog steeds je instellingen wijzigen</ti>
181 </tr>
182 <tr>
183 <th>-</th>
184 <ti>Je kan niet zoveel instellingen wijzigen als met een stage1</ti>
185 </tr>
186 <tr>
187 <th>-</th>
188 <ti>Het is niet de snelste manier om Gentoo te installeren</ti>
189 </tr>
190 <tr>
191 <th>-</th>
192 <ti>Je moet de optimalisatie aanvaarden die we voor jou hebben gekozen voor de bootstrap</ti>
193 </tr>
194 <tr>
195 <th>-</th>
196 <ti>
197 Niet geschikt voor netwerkloze installaties
198 </ti>
199 </tr>
200 </table>
201
202 <p>
203 Indien je kiest voor een <e>stage3</e> laat je toe om de snelste installatie van Gentoo Linux
204 uit te voeren, maar dit betekent dat je basis systeem beschikt over
205 de optimalisatie instellingen die we voor jou hebben gekozen
206 (laten we eerlijk zijn, dit zijn goede instellingen en deze werden
207 zorgvuldig gekozen om de performantie te verhogen zonder de stabiliteit
208 niet in het gedrang te brengen). <e>Stage3</e> is ook vereist indien je
209 Gentoo wil installeren, gebruikmakend van vooraf gebouwde pakketten of zonder netwerk verbinding.
210 </p>
211
212 <table>
213 <tr>
214 <th>Stage3</th>
215 <th>Voordelen en Nadelen</th>
216 </tr>
217 <tr>
218 <th>+</th>
219 <ti>Snelste manier om een Gentoo systeem te verkrijgen</ti>
220 </tr>
221 <tr>
222 <th>+</th>
223 <ti>Geschikt voor netwerkloze installaties</ti>
224 </tr>
225 <tr>
226 <th>-</th>
227 <ti>Je kan de optimalisaties voor het basissysteem niet kiezen - het is reeds gebouwd</ti>
228 </tr>
229 <tr>
230 <th>-</th>
231 <ti>Je kan niet opscheppen dat je een stage1 of stage2 gebruikt hebt</ti>
232 </tr>
233 </table>
234
235 <p>
236 Het is misschien interessant om te weten dat, indien je beslist om
237 verschillende optimalisatie instellingen te kiezen na dat je Gentoo
238 hebt geïnstalleerd, je in staat bent om je volledig systeem te
239 hercompileren met de nieuwe optimalisatie instellingen.
240 </p>
241
242 <p>
243 Werp nu een blik op de installatie media.
244 </p>
245
246 </body>
247 </subsection>
248 <subsection>
249 <title>Gentoo LiveCDs</title>
250 <body>
251
252 <p>
253 De <e>Gentoo LiveCDs</e> zijn opstartbare CDs, die een
254 opzichzelfstaande Gentoo omgeving bevatten. Zij laten toe om Linux vanaf
255 de CD op te starten. Gedurende het start proces wordt je hardware
256 gedetecteerd en de aangewezen stuurprogramma's worden geladen.
257 Deze worden onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars.
258 </p>
259
260 <p>
261 Alle LiveCDs laten je toe om op te starten, je netwerk te configureren,
262 initialiseren van je partities en beginnen met de installatie van Gentoo over het Internet.
263 Let wel, sommige LiveCDs bevatten alle nodige bron code zo dat
264 je in staat bent Gentoo te installeren zonder een werkende netwerk
265 configuratie.
266 </p>
267
268 <p>
269 Wat bevatten deze LiveCDs nu?
270 </p>
271
272 </body>
273 </subsection>
274 <subsection>
275 <title>Gentoo's Minimale LiveCD</title>
276 <body>
277
278 <p>
279 Deze is een kleine, serieuze, opstartbare CD met het enkel doel van
280 het opstarten van het systeem, voorbereiden van het netwerk en doorgaan
281 met Gentoo installatie. Deze bevat geen stages (in sommige gevallen, een
282 enkele stage1 bestand), bron code, vooraf gecompileerde pakketten.
283 Bijvoorbeeld de x86 variant van deze LiveCD kan teruggevonden worden
284 in de <path>universal</path> subdirectory en heeft als naam
285 <c>install-x86-minimal-2004.2.iso</c>.
286 </p>
287
288 <table>
289 <tr>
290 <th>Minimale LiveCD</th>
291 <th>Voordelen en Nadelen</th>
292 </tr>
293 <tr>
294 <th>+</th>
295 <ti>Kleinste download</ti>
296 </tr>
297 <tr>
298 <th>+</th>
299 <ti>Geschikt voor een complete architectuur</ti>
300 </tr>
301 <tr>
302 <th>+</th>
303 <ti>
304 Je kan een stage1, stage2 of stage3 uitvoeren door de stage tarball
305 te downloaden van het Internet
306 </ti>
307 </tr>
308 <tr>
309 <th>-</th>
310 <ti>
311 Bevat geen stages, geen portage moment opname, geen GRP pakketten en is
312 daarvoor niet geschikt om een netwerkloze installatie uit te voeren
313 </ti>
314 </tr>
315 </table>
316
317 </body>
318 </subsection>
319 <subsection>
320 <title>Gentoo's Universele LiveCD</title>
321 <body>
322
323 <p>
324 Gentoo's Universele LiveCD is een opstartbare CD geschikt om Gentoo te installeren
325 zonder netwerk. Deze bevat verschillende stage3 tarballs (geoptimaliseerd voor de
326 individuele architecturen). Bijvoorbeeld de x86 variant van deze CD heeft als naam
327 <c>install-x86-universal-2004.2.iso</c> en kan teruggevonden worden in de
328 <path>universal</path> subdirectory.
329 </p>
330
331 <p>
332 Indien je een beter kijkt in <path>releases/x86/2004.2</path>, zul je zien
333 dat we ook <e>Gentoo Package CDs</e> voorzien (in de <path>packagecd/</path>
334 directory). Deze CD (welke niet opstartbaar is) bevat alleen vooraf
335 gecompileerde pakketten en kan gebruikt worden om software te
336 installeren na een succevolle Gentoo Installatie. Om Gentoo te installeren,
337 heb je enkel Universal LiveCD nodig, maar indien je OpenOffice.org, Mozilla,
338 KDE, GNOME, enz. wil zonder dat je elk pakket afzonderlijk wil compileren,
339 dan heb je de Package CD ook nodig. Bijvoorbeeld de i686 architectuur
340 (een sub-architectuur van x86) Package CD heeft als naam <c>packages-i686-2004.2.iso</c>
341 en kan teruggevonden worden in de geschikte directory (i686).
342 </p>
343
344 <p>
345 Je hebt enkel de Package CD nodig, indien je een stage3 met GRP installatie wil
346 uitvoeren.
347 </p>
348
349 <table>
350 <tr>
351 <th>Universele LiveCD met Packages CD</th>
352 <th>Voordelen en Nadelen</th>
353 </tr>
354 <tr>
355 <th>+</th>
356 <ti>Packages CD is geoptimaliseerd voor je subarchitectuur</ti>
357 </tr>
358 <tr>
359 <th>+</th>
360 <ti>
361 Packages CD voorziet geprecompileerde pakketten voor snelle Gentoo installaties
362 </ti>
363 </tr>
364 <tr>
365 <th>+</th>
366 <ti>
367 Bevat alles wat je nodig hebt. Je kan evengoed installeren zonder een
368 netwerk verbinding.
369 </ti>
370 </tr>
371 <tr>
372 <th>-</th>
373 <ti>Enorme download</ti>
374 </tr>
375 </table>
376
377 </body>
378 </subsection>
379 </section>
380 <section>
381 <title>Downloaden, Branden en Opstarten van een Gentoo LiveCD</title>
382 <subsection>
383 <title>Downloaden en Branden van de LiveCDs</title>
384 <body>
385
386 <p>
387 Je hebt gekozen voor een Gentoo LiveCD te downloaden. We zullen beginnen bij het
388 downloaden en het branden van een LiveCD. Vooraf hebben we de verschillende beschikbare
389 LiveCDs besproken, maar waar kan men deze vinden?
390 </p>
391
392 <p>
393 Je kan een van de LiveCDs downloaden (en, indien je wenst ook een Packages CD) van
394 een van onze <uri link="/main/en/mirrors.xml">mirrors</uri>. De LiveCDs
395 zijn gelocaliseerd in de <path>releases/x86/2004.2/livecd</path> directory;
396 de Packages CDs kunnen teruggevonden worden in de <path>releases/x86/2004.2/packagecd</path>
397 directory.
398 </p>
399
400 <p>
401 In deze directory vind je de zogenaamde ISO-bestanden terug.
402 Deze zijn volledige CD beeldkopiëen, welke je kan schrijven naar een CD-R.
403 </p>
404
405 <p>
406 Indien je je afvraagt dat het gedownloade bestand corrupt is of niet,
407 kan je zijn MD5 controle som nakijken en vergelijken met de MD5 controle som
408 die wij terbeschikking stellen (zoals <path>install-x86-minimal-2004.2.iso.md5</path>).
409 Je kan deze MD5 controle som met de <c>md5sum</c> tool voor Linux/Unix of
410 <uri link="http://www.etree.org/md5com.html">md5sum</uri> voor Windows
411 controleren.
412 </p>
413
414 <p>
415 Je kan de authenticiteit van het gedownloade bestand ook nakijken met GnuPG, om
416 de cryptografische handtekening die we terbeschikking stellen (het bestand dat
417 eindigt met <path>.asc</path>). Download het handtekening bestand en verkrijd de
418 publieke sleutel:
419 </p>
420
421 <pre caption="Verkrijgen van de publieke sleutel">
422 $ <i>gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 17072058</i>
423 </pre>
424
425 <p>
426 Verifieer nu de handtekening:
427 </p>
428
429 <pre caption="Verifieer nu de cryptografische handtekening">
430 $ <i>gpg --verify &lt;signature file&gt; &lt;downloaded iso&gt;</i>
431 </pre>
432
433 <p>
434 Om de gedownloade ISO(s) te branden, moet je raw-branden selecteren.
435 Hoe je dit doet is zeer sterk afhankelijk van welk programma je gebruikt.
436 We zullen hier <c>cdrecord</c> en <c>K3B</c> bespreken; meer informatie is
437 terug te vinden in onze <uri link="/doc/en/faq.xml#isoburning">Gentoo FAQ</uri>.
438 </p>
439
440 <ul>
441 <li>
442 Met cdrecord, typ je eenvoudig <c>cdrecord dev=/dev/hdc</c> (vervang
443 <path>/dev/hdc</path> met je CD-RW drive pad) gevolg door het pad naar
444 het ISO bestand :)
445 </li>
446 <li>
447 Met K3B, selecteer <c>Tools</c> &gt; <c>CD</c> &gt; <c>Burn Image</c>.
448 Dan kan je de locatie van je ISO bestand bepalen in het 'Image to Burn' omgeving.
449 Als laatste, klik dan op <c>Start</c>.
450 </li>
451 </ul>
452
453 </body>
454 </subsection>
455 <subsection>
456 <title>Opstarten van de LiveCD(s)</title>
457 <body>
458
459 <impo>
460 Lees de volledige subsectie voor verder te gaan,
461 omdat niet altijd de tijd zult hebben om te lezen voor dat je kunt
462 reageren.
463 </impo>
464
465 <p>
466 Eens dat je je installatie CDs hebt geschreven, is het tijd gekomen om
467 vanaf deze CDs op te starten. Verwijder alle CDs vanuit je CD drives,
468 herstart je systeem en ga het BIOS binnen. Verander in het BIOS,
469 de opstart volgorde zo dat de CD-ROM geprobeerd wordt voor de harde schijf.
470 Deze optie vindt men vaak terug onder "CMOS Setup". Indien je dit niet doet,
471 zal je systeem gewoon vanaf de harde schijf opstarten en de CD-ROM negeren.
472 </p>
473
474 <p>
475 Plaats nu de CD in de CD-ROM drive (duh) en herstart;
476 Je moet een prachtig boot scherm zien met het Gentoo Linux logo.
477 Bij dit scherm, kun je op Enter drukken om het start proces te beginnen met
478 de standaard start opties, of je kan de LiveCD ook opstarten met aangepaste
479 opties door een kernel te specifiëren, gevolgd door start opties.
480 Voor verder te gaan druk dan op Enter.
481 </p>
482
483 <p>
484 Een kernel specifiëren? Ja, we voorzien verschillende kernel bij onze LiveCDs.
485 De standaard is <c>gentoo</c>. Andere kernels zijn <c>smp</c>, welke
486 ondersteuning biedt voor systemen met multi-cpu's en de <c>-nofb</c> varianten
487 schakelt de framebuffer uit.
488 </p>
489
490 <p>
491 Het is aangeraden dat je de <c>gentoo</c> of <c>gentoo-nofb</c> kernels selecteert
492 indien je Gentoo Linux wil installeren met een 2.4 kernel of <c>smp</c> of <c>smp-nofb</c>
493 indien je Gentoo Linux wil installeren met 2.6 kernel. Anders kun je
494 in contact komen met compabiliteits problemen.
495 </p>
496
497 <p>
498 Hieronder vind je een klein overzicht met de beschikbare kernels:
499 </p>
500
501 <table>
502 <tr>
503 <th>Kernel</th>
504 <th>Beschrijven</th>
505 </tr>
506 <tr>
507 <ti>gentoo</ti>
508 <ti>Standaar 2.4 kernel met framebuffer ondersteuning</ti>
509 </tr>
510 <tr>
511 <ti>smp</ti>
512 <ti>2.6 Kernel met ondersteuning voor verschillende CPUs</ti>
513 </tr>
514 <tr>
515 <ti>gentoo-nofb</ti>
516 <ti>Zelfde als <c>gentoo</c> maar zonder framebuffer ondersteuning</ti>
517 </tr>
518 <tr>
519 <ti>smp-nofb</ti>
520 <ti>Zelfde als <c>smp</c> maar zonder framebuffer ondersteuning</ti>
521 </tr>
522 <tr>
523 <ti>memtest86</ti>
524 <ti>Test je lokaal RAM op fouten</ti>
525 </tr>
526 </table>
527
528 <p>
529 Je kan ook kernel opties specifiëren. Zij representeren optionele instellingen
530 die je kan (de)activeren. De volgende lijst is dezelfde die je ontvangt indien je op
531 F2 drukt bij het start scherm.
532 </p>
533
534 <pre caption="Optiens beschikbaar, die aan de kernel van je keuze kan meegeven">
535 - agpgart laad agpgart (gebruik deze optie indien je grafische problemen hebt of indien het systeem vastloopt)
536 - doscsi scan voor scsi onderdelen (kan leiden tot het ontregelen van sommige ethernet kaarten)
537 - nodetect veroorzaakt dat hwsetup/kudzu en hotplug niet worden opgestart
538 - dofirewire modprobes firewire modules in initrd (voor firewire cdroms,enz)
539 - nousb schakelt usb module load uit van initrd, shakelt hotplug uit
540 - nodhcp dhcp wordt niet gestart indien een netwerk kaart wordt gedecteerd
541 - doataraid laad ide raid modules van de initrd
542 - dopcmcia start de pcmcia service
543 - noapm schakelt de apm module lading uit
544 - noraid schakelt de lading van evms modules uit
545 - nohotplug schakelt de landing van de hotplug service uit
546 - ide=nodma Forceert de lading van dma voor niet werkende ide onderdelen uit
547 - docache Laadt de volledige start-op portie van de cd in het ram,
548 dit laat toe om de huidige cd (/mnt/cdrom) te umounten om een andere cd te mounten.
549 - dokeymap schakelt de keymap selectie voor niet-us toetsenborden layouts in
550 - noapic schakelt apic uit (probeer dit indien je hardware problemen hebt, netwerkkaarten,scsi,enz)
551 - hdx=stroke (alleen smp/smp-nofb kernel only) Laat toe de vollidege harde schijf te partitioneren ook indien
552 je BIOS geen grote harde schijven kan ondersteunen
553 </pre>
554
555 <p>
556 Nu kan je je CD starten, een kernel (indien je niet tevreden bent met
557 de standaard <c>gentoo</c> kernel) en opstart opties selecteren.
558 Als voorbeeld zullen we tonen hoe je de <c>gentoo</c> kernel met <c>dopcmcia</c>
559 kernel opstartparameter, opstart:
560 </p>
561
562 <pre caption="Starten van een LiveCD">
563 boot: <i>gentoo dopcmcia</i>
564 </pre>
565
566 <p>
567 Je zal begroet worden met een ander opstartscherm en een vooruitgangs balk.
568 Eens het opstartproces klaar is, zul je automatisch worden aangemeld worden
569 in de &quot;Live&quot; Gentoo Linux als &quot;root&quot;, de supergebruiker.
570 Je zal een root (&quot;#&quot;) prompt op de huidige console hebben en
571 je kan je ook aanmelden op de andere consoles door op Alt-F2, Alt-F3 en Alt-F4 te
572 drukken. Ga terug naar de console waar van je vertrokken bent door op Alt-F1 te drukken.
573 </p>
574
575 <p>
576 Indien je Gentoo wil installeren op een systeem met een non-US klavier, ben er zeker
577 van dat je de LiveCD opstart met de <c>dokeymap</c> opstartoptie.
578 </p>
579
580 <p>
581 Ga nu verder met de <uri link="#hardware">Extra Hardware Configuratie</uri>.
582 </p>
583
584 </body>
585 </subsection>
586 <subsection id="hardware">
587 <title>Extra Hardware Configuratie</title>
588 <body>
589
590 <p>
591 Wanneer de Live CD start, probeert hij al je hardware te detecteren en de
592 geschikte kernel modules te laden om je hardware te ondersteunen.
593 In de meeste gevallen, zal de Live CD zich van taak kwijten.
594 Hoe dan ook, in sommige gevallen (de SPARC LiveCDs doeg geen autodetectie),
595 zal de LiveCD de kernel-modules niet automatisch laden die je nodig hebt.
596 Indien de PCI-autodetectie sommige van je systeem hardware gemist heeft,
597 zul je de geschikte kernel modules manueel moeten laden.
598 </p>
599
600 <p>
601 In het volgende voorbeeld zullen we de <c>8139too</c> module proberen
602 te laden (ondersteuning voor verschillende netwerkkaarten):
603 </p>
604
605 <pre caption="Laden van kernel modules">
606 # <i>modprobe 8139too</i>
607 </pre>
608
609 </body>
610 </subsection>
611 <subsection>
612 <title>Optioneel: Hard Disk Performantie afstellen</title>
613 <body>
614
615 <p>
616 Indien je een gevorderde gebruiker bent, zal je misschien de IDE harde schijf
617 performantie willen afstellen, gebruikmakend van <c>hdparam</c>. Met de
618 <c>-tT</c> opties kan je de performantie van je schijf testen (voert het
619 verschillende keren uit op een meer precieze indruk te krijgen):
620 </p>
621
622 <pre caption="Testen van harde schijf performantie">
623 # <i>hdparm -tT /dev/hda</i>
624 </pre>
625
626 <p>
627 Om de harde schijf af te stellen, kun je een van de volgende voorbeelden
628 (of experimenteer zelf een beetje) die <path>/dev/hda</path> gebruiken als harde schijf
629 (vervang dit met je harde schijf):
630 </p>
631
632 <pre caption="Harde Schijf performantie afstellen">
633 <comment>Activeren van DMA:</comment> # <i>hdparm -d 1 /dev/hda</i>
634 <comment>Activeren van DMA + Veilige Performantie verbeterende opties:</comment> # <i>hdparm -d 1 -A 1 -m 16 -u 1 -a 64 /dev/hda</i>
635 </pre>
636
637 </body>
638 </subsection>
639 <subsection id="useraccounts">
640 <title>Optioneel: Gebruikers Accounts</title>
641 <body>
642
643 <p>
644 Indien je van plan bent om andere mensen toegang te verlenen tot je
645 omgeving of indien je wil chatten gebruikmakend van <c>irssi</c> zonder root privileges
646 (om veiligheidsredenen), moet je de nodige gebruikers accounts aanmaken en je root
647 wachtwoord wijzigen.
648 </p>
649
650 <p>
651 Om je root wachtwoord te wijzigen, gebruik het <c>passwd</c> commando:
652 </p>
653
654 <pre caption="Veranderen van het root wachtwoord">
655 # <i>passwd</i>
656 New password: <comment>(Typ je nieuw wachtwoord)</comment>
657 Re-enter password: <comment>(Vul je root wachtwoord opnieuw in)</comment>
658 </pre>
659
660 <p>
661 Om een gebruikers account aan te maken, moeten we eerst hun aanmeldingsnaam ingeven,
662 gevolgd door hun wachtwoord. We gebruiken <c>useradd</c> en <c>passwd</c> om deze taken
663 uit te voeren. In het volgend voorbeeld, zullen we een gebruiker, &quot;john&quot;
664 genaamd aanmaken.
665 </p>
666
667 <pre caption="Aanmaken van een gebruikers account">
668 # <i>useradd john</i>
669 # <i>passwd john</i>
670 New password: <comment>(Voer john zijn wachtwoord)</comment>
671 Re-enter password: <comment>(Voer john zijn wachtwoord opnieuw in)</comment>
672 </pre>
673
674 <p>
675 Je kan je gebruikers id van root nu wijzigen naar de nieuwe gecreerde gebruiker,
676 door <c>su</c> te gebruiken;
677 </p>
678
679 <pre caption="Verandere van user id">
680 # <i>su john -</i>
681 </pre>
682
683 </body>
684 </subsection>
685 <subsection>
686 <title>Optioneel: Documentatie bekijken gedurende de Installatie</title>
687 <body>
688
689 <p>
690 Indien je wenst het Gentoo Handboekt (vanaf de CD of online) te bekijken
691 gedurende de installatie, moet je eerst zeker zijn dat je een gebruikers account hebt
692 aangemaakt. (zie <uri link="#useraccounts">Optional: Gebruikers Accounts</uri>).
693 Druk dan op <c>Alt-F2</c> om een nieuwe terminal te openen en meld je dan aan.
694 </p>
695
696 <p>
697 Indien je de documentatie vanaf de CD wil bekijken, kan je onmiddellijk <c>links2</c>
698 uitvoeren om de documentatie te lezen:
699 </p>
700
701 <pre caption="Bekijken van de documentatie op de CD">
702 # <i>links2 /mnt/cdrom/docs/html/index.html</i>
703 </pre>
704
705 <p>
706 Het is hoe dan ook aangeraden om het on-line Gentoo handboek te gebruiken omdat je
707 dan altijd over de meest actuele versie beschikt dan dat van op de CD.
708 Je kan het bekijken door ook gebruik te maken van <c>links2</c>, maar enkel
709 en alleen nadat je de <e>Configuratie van je Netwerk</e> afgerond hebt
710 (anders kan je connecteren op het Internet om het document te bekijken):
711 </p>
712
713 <pre caption="Bekijken van de Online Documentatie">
714 # <i>links2 http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml</i>
715 </pre>
716
717 <p>
718 Je kan terug gaan naar de oorspronkelijke terminal door op <c>Alt-F1</c> te drukken.
719 </p>
720
721 </body>
722 </subsection>
723 <subsection>
724 <title>Optioneel: Starten van de SSH Daemon</title>
725 <body>
726
727 <p>
728 Indien je andere gebruikers toegang tot je computer wil verlenen gedurende
729 de Gentoo installatie (misschien gaan die gebruikers je helpen bij
730 de install van Gentoo, of zullen misschien de installatie voor u doen),
731 moet je eeen gebruikers account aanmaken voor die gebruikers en moet
732 je je root wachtwoord aan hen geven (doe dit <e>allleen indien</e> je die gebruiker <b>volledig</b> vertrouwd.
733 </p>
734
735 <p>
736 Om de SSH daemon op te starten, voer het volgende commando uit:
737 </p>
738
739 <pre caption="Start van de SSH daemon">
740 # <i>/etc/init.d/sshd start</i>
741 </pre>
742
743 <p>
744 Om sshd te kunnen gebruiken, moet je eerst je netwerk configureren.
745 Begin met het boekdeel op <uri link="?part=1&amp;chap=3">Configuratie van je netwerk</uri>.
746 </p>
747
748 </body>
749 </subsection>
750 </section>
751 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20