/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.13 Revision 1.14
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml,v 1.13 2005/03/20 09:09:39 neysx Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml,v 1.14 2005/04/07 22:12:06 neysx Exp $ -->
8 8
9<sections> 9<sections>
10 10
11<version>1.29</version> 11<version>1.29</version>
12<date>2005-02-14</date> 12<date>2005-02-14</date>
257 257
258</body> 258</body>
259</subsection> 259</subsection>
260</section> 260</section>
261<section> 261<section>
262<title>De Gentoo LiveCDs</title> 262<title>De Gentoo Installatie CDs</title>
263<subsection> 263<subsection>
264<title>Introductie</title> 264<title>Introductie</title>
265<body> 265<body>
266 266
267<p> 267<p>
268De <e>Gentoo LiveCDs</e> zijn opstartbare CDs die een zelfstandige Gentoo 268De <e>Gentoo Installatie CDs</e> zijn opstartbare CDs die een zelfstandige
269omgeving bevatten. Zij laten je toe om Linux vanaf de CD op te starten. 269Gentoo omgeving bevatten. Zij laten je toe om Linux vanaf de CD op te starten.
270Gedurende het opstarten wordt je hardware gedetecteerd en de aangewezen 270Gedurende het opstarten wordt je hardware gedetecteerd en de aangewezen
271stuurprogramma's worden geladen. Deze worden onderhouden door de Gentoo 271stuurprogramma's worden geladen. Deze worden onderhouden door de Gentoo
272ontwikkelaars. 272ontwikkelaars.
273</p> 273</p>
274 274
275<p> 275<p>
276Alle LiveCDs laten je toe om op te starten, je netwerk te configureren, 276Alle Installatie CDs laten je toe om op te starten, je netwerk te configureren,
277je partities in te delen en te beginnen met de installatie van Gentoo over het 277je partities in te delen en te beginnen met de installatie van Gentoo over het
278internet. We bieden nu twee LiveCDs welke beide net zo geschikt zijn om Gentoo 278internet. We bieden nu twee Installatie CDs welke beide net zo geschikt zijn om
279van te installeren, mits je van plan bent om een internet-gebaseerde installatie 279Gentoo van te installeren, mits je van plan bent om een internet-gebaseerde
280uitvoert waarbij je de nieuwste pakketten van internet download. 280installatie uitvoert waarbij je de nieuwste pakketten van internet download.
281</p> 281</p>
282 282
283<p> 283<p>
284Indien je Gentoo wil installeren zonder een werkende internet verbinding, 284Indien je Gentoo wil installeren zonder een werkende internet verbinding,
285gebruik dan de installatie instructies zoals beschreven in het <uri 285gebruik dan de installatie instructies zoals beschreven in het <uri
286link="/doc/en/handbook/2004.3/index.xml">Gentoo 2004.3 Handboek</uri> (EN). 286link="/doc/en/handbook/2005.0/index.xml">Gentoo 2004.3 Handboek</uri>
287(Engelstalig).
287</p> 288</p>
288 289
289<p> 290<p>
290De twee LiveCDs die we op dit moment aanbieden zijn: 291De twee Installatie CDs die we op dit moment aanbieden zijn:
291</p> 292</p>
292 293
293<ul> 294<ul>
294 <li> 295 <li>
295 De Gentoo <e>minimale</e> LiveCD, een kleine, puur nuttige opstartbare CD 296 De Gentoo <e>minimale</e> Installatie CD, een kleine, puur nuttige
296 waarvan het enige doel is, om het systeem op te starten, het netwerk 297 opstartbare CD waarvan het enige doel is, om het systeem op te starten, het
297 instellen en verder gaan met de Gentoo installatie. 298 netwerk instellen en verder gaan met de Gentoo installatie.
298 </li> 299 </li>
299 <li> 300 <li>
300 De Gentoo <e>universele</e> LiveCD, een opstartbare CD met dezelfde 301 De Gentoo <e>universele</e> Installatie CD, een opstartbare CD met dezelfde
301 mogelijkheden als de minimale LiveCD. Daar zitten echter ook een stage1 en 302 mogelijkheden als de minimale Installatie CD. Hier zitten echter ook een
302 enkele stage3 tarballs (welke zijn geoptimaliseerd voor individuele 303 stage1 en enkele stage3 tarballs (welke zijn geoptimaliseerd voor
303 subarchitecturen) in . 304 individuele subarchitecturen) in.
304 </li> 305 </li>
305</ul> 306</ul>
306 307
307<p> 308<p>
308Om je te helpen kiezen welke LiveCD je nodig hebt, hebben we een lijstje met 309Om je te helpen kiezen welke Installatie CD je nodig hebt, hebben we een lijstje
309de grote voor- en nadelen van elke LiveCD gemaakt. 310met de grote voor- en nadelen van elke Installatie CD gemaakt.
310</p> 311</p>
311 312
312</body> 313</body>
313</subsection>
314<subsection> 314</subsection>
315<subsection>
315<title>Gentoo's Minimale LiveCD</title> 316<title>Gentoo's Minimale Installatie CD</title>
316<body> 317<body>
317 318
318<p> 319<p>
319De minimale LiveCD heet <c>install-x86-minimal-2004.3-r1.iso</c> en heeft 320De minimale Installatie CD heet <c>install-x86-minimal-2005.0.iso</c> en heeft
320slechts 52 MB schijfruimte nodig. Je kunt deze LiveCD gebruiken om Gentoo te 321slechts 52 MB schijfruimte nodig. Je kunt deze Installatie CD gebruiken om
321installeren, maar alleen met een werkende internet verbinding. 322Gentoo te installeren, maar alleen met een werkende internet verbinding.
322</p> 323</p>
323 324
324<table> 325<table>
325<tr> 326<tr>
326 <th>Minimale LiveCD</th> 327 <th>Minimale Installatie CD</th>
327 <th> 328 <th>
328 Voordelen en Nadelen 329 Voordelen en Nadelen
329 </th> 330 </th>
330</tr> 331</tr>
331<tr> 332<tr>
351</table> 352</table>
352 353
353</body> 354</body>
354</subsection> 355</subsection>
355<subsection> 356<subsection>
356<title>Gentoo's Universele LiveCD</title> 357<title>Gentoo's Universele Installatie CD</title>
357<body> 358<body>
358 359
359<p> 360<p>
360De universele LiveCD heet <c>install-x86-universal-2004.3-r1.iso</c> en gebruikt 361De Universele Installatie CD heet <c>install-x86-universal-2005.0.iso</c> en
361alle ruimte van een 650 MB CD. Je kunt deze LiveCD gebruiken om Gentoo te 362gebruikt alle ruimte van een 650 MB CD. Je kunt deze Installatie CD gebruiken om
362installeren, zelfs als je geen werkende internet verbinding tot je beschikking 363Gentoo te installeren, zelfs als je geen werkende internet verbinding tot je
363hebt. 364beschikking hebt.
364</p> 365</p>
365 366
366<table> 367<table>
367<tr> 368<tr>
368 <th>Universele LiveCD</th> 369 <th>Universele Installatie CD</th>
369 <th> 370 <th>
370 Voordelen en Nadelen 371 Voordelen en Nadelen
371 </th> 372 </th>
372</tr> 373</tr>
373<tr> 374<tr>
398<title>Other CDs</title> 399<title>Other CDs</title>
399<body> 400<body>
400 401
401<p> 402<p>
402Je zult misschien een zogeheetten <e>Package CD</e> op een van onze mirrors 403Je zult misschien een zogeheetten <e>Package CD</e> op een van onze mirrors
403vinden. Deze CD is geen LiveCD maar een extra hulpbron die gebruikt kan worden 404vinden. Deze CD is geen Installatie CD maar een extra hulpbron die gebruikt kan
404tijdens een netwerkloze installatie. Hij bevat kant-en-klare pakketten (de 405worden tijdens een netwerkloze installatie. Hij bevat kant-en-klare pakketten
405zogeheetten GRP set) die je direct na de netwerkloze Gentoo installatie 406(de zogeheetten GRP set) die je direct na de netwerkloze Gentoo installatie
406makkelijk en snel extra applicaties laat installeren (zoals OpenOffice.org, KDE, 407makkelijk en snel extra applicaties laat installeren (zoals OpenOffice.org, KDE,
407GNOME, ...). 408GNOME, ...).
408</p> 409</p>
409 410
410</body> 411</body>
411</subsection> 412</subsection>
412</section> 413</section>
413<section> 414<section>
414<title>Downloaden, Branden en Opstarten van een Gentoo LiveCD</title> 415<title>Downloaden, Branden en Opstarten van een Gentoo Installatie CD</title>
415<subsection> 416<subsection>
416<title>Downloaden en Branden van de LiveCDs</title> 417<title>Downloaden en Branden van de Installatie CDs</title>
417<body> 418<body>
418 419
419<p> 420<p>
420Je hebt gekozen voor een Gentoo LiveCD te downloaden. We zullen beginnen bij het 421Je hebt gekozen voor een Gentoo Installatie CD te downloaden. We zullen beginnen
421downloaden en het branden van een LiveCD. Vooraf hebben we de verschillende 422bij het downloaden en het branden van een Installatie CD. Vooraf hebben we de
422beschikbare LiveCDs besproken, maar waar kan men deze vinden? 423verschillende beschikbare Installatie CDs besproken, maar waar kan men deze
423</p> 424vinden?
424
425<p> 425</p>
426
427<p>
426Je kan een van de LiveCDs downloaden (en, indien je wenst ook een Packages CD) 428Je kan een van de Installatie CDs downloaden (en, indien je wenst ook een
427van een van onze <uri link="/main/en/mirrors.xml">mirrors</uri>. De LiveCDs 429Packages CD) van een van onze <uri link="/main/en/mirrors.xml">mirrors</uri>.
428zijn terug te vinden in de <path>releases/x86/2004.3/livecd</path> directory. 430De Installatie CDs zijn terug te vinden in de
431<path>releases/x86/2005.0/installcd</path> directory.
429</p> 432</p>
430 433
431<p> 434<p>
432In deze directory vind je de zogenaamde ISO-bestanden terug. 435In deze directory vind je de zogenaamde ISO-bestanden terug.
433Deze zijn volledige CD images, welke je kan schrijven naar een CD-R. 436Deze zijn volledige CD images, welke je kan schrijven naar een CD-R.
434</p> 437</p>
435 438
436<p> 439<p>
437Indien je je afvraagt of het gedownloade bestand corrupt is of niet, kan je 440Indien je je afvraagt of het gedownloade bestand corrupt is of niet, kan je
438zijn MD5 controle som nakijken en vergelijken met de MD5 controle som die wij 441zijn MD5 controle som nakijken en vergelijken met de MD5 controle som die wij
439ter beschikking stellen (zoals <path>install-x86-minimal-2004.3.iso.md5</path>). 442ter beschikking stellen (zoals <path>install-x86-minimal-2005.0.iso.md5</path>).
440Je kan deze MD5 controle som met de <c>md5sum</c> tool voor Linux/Unix of 443Je kan deze MD5 controle som met de <c>md5sum</c> tool voor Linux/Unix of
441<uri link="http://www.etree.org/md5com.html">md5sum</uri> voor Windows 444<uri link="http://www.etree.org/md5com.html">md5sum</uri> voor Windows
442controleren. 445controleren.
443</p> 446</p>
444 447
481</ul> 484</ul>
482 485
483</body> 486</body>
484</subsection> 487</subsection>
485<subsection> 488<subsection>
486<title>Opstarten van de LiveCD</title> 489<title>Opstarten van de Installatie CD</title>
487<body> 490<body>
488 491
489<impo> 492<impo>
490Lees de volledige subsectie voor verder te gaan, omdat niet 493Lees de volledige subsectie voor verder te gaan, omdat niet
491altijd de tijd zult hebben om te lezen voordat je kunt reageren. 494altijd de tijd zult hebben om te lezen voordat je kunt reageren.
501</p> 504</p>
502 505
503<p> 506<p>
504Plaats nu de CD in de CD-ROM drive (duh) en herstart. Je moet een boot prompt 507Plaats nu de CD in de CD-ROM drive (duh) en herstart. Je moet een boot prompt
505zien. Bij dit scherm, kun je op Enter drukken om het start proces te beginnen 508zien. Bij dit scherm, kun je op Enter drukken om het start proces te beginnen
506met de standaard start opties, of je kan de LiveCD ook opstarten met aangepaste 509met de standaard start opties, of je kan de Installatie CD ook opstarten met
507opties door een kernel te op te geven, gevolgd door de start argumenten. 510aangepaste opties door een kernel te op te geven, gevolgd door de start
508Om verder te gaan druk dan op Enter. 511argumenten. Om verder te gaan druk dan op Enter.
509</p>
510
511<p> 512</p>
513
514<p>
512Een kernel op geven? Ja, we voorzien verschillende kernels bij onze LiveCDs. 515Een kernel op geven? Ja, we voorzien verschillende kernels bij onze Installatie
513De standaard is <c>gentoo</c>. Andere kernels zijn voor specifieke hardware 516CDs. De standaard is <c>gentoo</c>. Andere kernels zijn voor specifieke hardware
514eisen de <c>-nofb</c> varianten die de framebuffer ondersteuning uitschakelt. 517eisen de <c>-nofb</c> varianten die de framebuffer ondersteuning uitschakelt.
515</p> 518</p>
516 519
517<p> 520<p>
518Hieronder vind je een klein overzicht met de beschikbare kernels: 521Hieronder vind je een klein overzicht met de beschikbare kernels:
560- nousb schakelt usb module load uit van initrd, shakelt hotplug uit 563- nousb schakelt usb module load uit van initrd, shakelt hotplug uit
561- nodhcp dhcp wordt niet gestart indien een netwerkkaart wordt gedecteerd 564- nodhcp dhcp wordt niet gestart indien een netwerkkaart wordt gedecteerd
562- nohotplug schakelt het laden van de hotplug service uit 565- nohotplug schakelt het laden van de hotplug service uit
563- noapic schakelt apic uit (probeer dit indien je hardware problemen 566- noapic schakelt apic uit (probeer dit indien je hardware problemen
564 hebt, netwerkkaarten, scsi, etc) 567 hebt, netwerkkaarten, scsi, etc)
568- noevms disable loading of EVMS2 modules
569- nolvm2 disable loading of LVM2 modules
565- hdx=stroke Laat toe de volledige harde schijf te partitioneren ook indien 570- hdx=stroke Laat toe de volledige harde schijf te partitioneren ook indien
566 je BIOS geen grote harde schijven ondersteunt 571 je BIOS geen grote harde schijven ondersteunt
572- noload=module1,[module2,[...]]
573 schakel het laden van specifieke kernel modules uit
567</pre> 574</pre>
568 575
569<p> 576<p>
570Nu kan je je CD starten, een kernel opgeven (indien je niet tevreden bent met de 577Nu kan je je CD starten, een kernel opgeven (indien je niet tevreden bent met de
571standaard <c>gentoo</c> kernel) en de opstart opties selecteren. Als voorbeeld 578standaard <c>gentoo</c> kernel) en de opstart opties selecteren. Als voorbeeld
572zullen we tonen hoe je de <c>gentoo</c> kernel met <c>dopcmcia</c> parameter, 579zullen we tonen hoe je de <c>gentoo</c> kernel met <c>dopcmcia</c> parameter,
573opstart: 580opstart:
574</p> 581</p>
575 582
576<pre caption="Starten van een LiveCD"> 583<pre caption="Starten van een Installatie CD">
577boot: <i>gentoo dopcmcia</i> 584boot: <i>gentoo dopcmcia</i>
578</pre> 585</pre>
579 586
580<p> 587<p>
581Je zal begroet worden met een opstartscherm en een vooruitgangs balk. Als je 588Je zal begroet worden met een opstartscherm en een vooruitgangs balk. Als je
599<subsection id="hardware"> 606<subsection id="hardware">
600<title>Extra Hardware Configuratie</title> 607<title>Extra Hardware Configuratie</title>
601<body> 608<body>
602 609
603<p> 610<p>
604Wanneer de Live CD start, probeert hij al je hardware te detecteren en de 611Wanneer de Installatie CD start, probeert hij al je hardware te detecteren en
605geschikte kernel modules te laden om je hardware te ondersteunen. In de meeste 612de geschikte kernel modules te laden om je hardware te ondersteunen. In de
606gevallen, zal de Live CD zijn taak goed doen. Hoe dan ook, in sommige gevallen 613meeste gevallen, zal de Installatie CD zijn taak goed doen. Hoe dan ook, in
607(de SPARC LiveCDs doen geen autodetectie), zal de LiveCD de kernel-modules die 614sommige gevallen (de SPARC Installatie CDs doen geen autodetectie), zal de
608je nodig hebt niet automatisch laden. Indien de PCI-autodetectie sommige van 615Installatie CD de kernel-modules die je nodig hebt niet automatisch laden.
609je systeem hardware gemist heeft, zul je de geschikte kernel modules handmatig 616Indien de PCI-autodetectie sommige van je systeem hardware gemist heeft, zul je
610moeten laden. 617de geschikte kernel modules handmatig moeten laden.
611</p> 618</p>
612 619
613<p> 620<p>
614In het volgende voorbeeld zullen we de <c>8139too</c> module proberen 621In het volgende voorbeeld zullen we de <c>8139too</c> module proberen
615te laden (ondersteuning voor verschillende netwerkkaarten): 622te laden (ondersteuning voor verschillende netwerkkaarten):

Legend:
Removed from v.1.13  
changed lines
  Added in v.1.14

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20