/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.3 Revision 1.4
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml,v 1.3 2004/10/05 10:43:53 swift Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-medium.xml,v 1.4 2004/11/04 21:28:44 neysx Exp $ -->
8 8
9<!-- 9<!--
10 English doc rev 1.17 10 English doc rev 1.17
11--> 11-->
12 12
687<body> 687<body>
688 688
689<p> 689<p>
690Indien je wenst het Gentoo Handboekt (vanaf de CD of online) te bekijken 690Indien je wenst het Gentoo Handboekt (vanaf de CD of online) te bekijken
691gedurende de installatie, moet je eerst zeker zijn dat je een gebruikers account hebt 691gedurende de installatie, moet je eerst zeker zijn dat je een gebruikers account hebt
692aangemaakt. (zie <uri link="#useraccouts">Optional: Gebruikers Accounts</uri>). 692aangemaakt. (zie <uri link="#useraccounts">Optional: Gebruikers Accounts</uri>).
693Druk dan op <c>Alt-F2</c> om een nieuwe terminal te openen en meld je dan aan. 693Druk dan op <c>Alt-F2</c> om een nieuwe terminal te openen en meld je dan aan.
694</p> 694</p>
695 695
696<p> 696<p>
697Indien je de documentatie vanaf de CD wil bekijken, kan je onmiddellijk <c>links2</c> 697Indien je de documentatie vanaf de CD wil bekijken, kan je onmiddellijk <c>links2</c>

Legend:
Removed from v.1.3  
changed lines
  Added in v.1.4

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20