/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-net-advanced.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-net-advanced.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations) (download) (as text)
Fri Sep 1 17:34:09 2006 UTC (11 years, 7 months ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +4 -4 lines
File MIME type: application/xml
Thanks to diox & co

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6
7 <!-- $Id$ -->
8
9 <!-- Sync: 1.12 -->
10
11 <sections>
12
13 <version>7.0</version>
14 <date>2006-08-30</date>
15
16 <section>
17 <title>Geavanceerde configuratie</title>
18 <body>
19
20 <p>
21 De variabele <c>config_eth0</c> is het hart van een netwerkkaart configuratie.
22 Het is een geavanceerde instructielijst om de netwerkkaart (<c>eth0</c> in dit
23 geval) in te stellen. Elk commando wordt na het vorige uitgevoerd en wanneer
24 tenminste één commando werkt zal de netwerkkaart zijn werk kunnen uitvoeren.
25 </p>
26
27 <p>
28 Hieronder volgt een lijst met ingebouwde instructies.
29 </p>
30
31 <table>
32 <tr>
33 <th>Commando</th>
34 <th>Beschrijving</th>
35 </tr>
36 <tr>
37 <ti><c>null</c></ti>
38 <ti>Doe niets</ti>
39 </tr>
40 <tr>
41 <ti><c>noop</c></ti>
42 <ti>
43 Wanneer de netwerkkaart het doet en er een IP adres is, breek dan de
44 verdere configuratie af
45 </ti>
46 </tr>
47 <tr>
48 <ti>Een IPv4 of IPv6 adres</ti>
49 <ti>Voeg het adres toe aan de netwerkkaart</ti>
50 </tr>
51 <tr>
52 <ti>
53 <c>dhcp</c>, <c>adsl</c> of <c>apipa</c> (of een ander commando van een
54 ander programma)
55 </ti>
56 <ti>
57 Start de module die het commando opgeeft. Zo zal <c>dhcp</c> een module
58 starten die DHCP beschikbaar maakt, bijvoorbeeld <c>dhcpcd</c>,
59 <c>udhcpc</c>, <c>dhclient</c> of <c>pump</c>.
60 </ti>
61 </tr>
62 </table>
63
64 <p>
65 Voor het geval een commando niet werkt, kunt u een tweede keus opgeven. Deze
66 tweede keus moet de structuur van de configuratie bestanden uiteraard ook
67 volgen.
68 </p>
69
70 <p>
71 U kunt verschillende commando's achter elkaar gebruiken. Hieronder volgen
72 enkele voorbeelden.
73 </p>
74
75 <pre caption="Voorbeeld instellingen">
76 <comment># Drie IPv4 adressen instellen</comment>
77 config_eth0=(
78 "192.168.0.2/24"
79 "192.168.0.3/24"
80 "192.168.0.4/24"
81 )
82
83 <comment># Een IPv4 adres en twee IPv6 adressen instellen</comment>
84 config_eth0=(
85 "192.168.0.2/24"
86 "4321:0:1:2:3:4:567:89ab"
87 "4321:0:1:2:3:4:567:89ac"
88 )
89
90 <comment># Gebruik van het door uw kernel bepaalde adres, tenzij het
91 # netwerk plaat gaat, gebruik dan DHCP. Als DHCP niet werkt, gebruik dan een
92 # vast IP adres, bepaald door APIPA</comment>
93 config_eth0=(
94 "noop"
95 "dhcp"
96 )
97 fallback_eth0=(
98 "null"
99 "apipa"
100 )
101 </pre>
102
103 <note>
104 Wanneer u de module <c>ifconfig</c> gebruikt en meer dan één adres toevoegt,
105 worden er aliassen gecreëerd voor de extra adressen. Dus met de bovenstaande
106 voorbeelden krijgt u de netwerk interfaces <c>eth0</c>, <c>eth0:1</c> en
107 <c>eth0:2</c>. U kunt verder niets met deze interfaces; de kernel en alle
108 toepassing zullen ze als <c>eth0</c> beschouwen.
109 </note>
110
111 <impo>
112 Het instellen van de tweede keus is heel belangrijk. Indien we de optie
113 <c>null</c> niet instellen, zal <c>apipa</c> alleen starten wanneer <c>noop</c>
114 niet werkt namelijk.
115 </impo>
116
117 <note>
118 <uri link="?part=4&amp;chap=3#apipa">APIPA</uri> en <uri
119 link="?part=4&amp;chap=3#dhcp">DHCP</uri> worden later besproken.
120 </note>
121
122 </body>
123 </section>
124 <section>
125 <title>Netwerk afhankelijkheden</title>
126 <body>
127
128 <p>
129 De init scripts in de map <path>/ect/init.d</path> kunnen op een specifieke
130 netwerkkaart zijn toegespitst of in het algemeen op de netwerkkaarten.
131 <c>net</c> kunt u definiëren in <path>/etc/conf.d/rc</path>. Hier kunnen
132 verschillende instellingen worden gekozen via <c>RC_NET_STRICT_CHECKING</c>.
133 </p>
134
135 <table>
136 <tr>
137 <th>Waarde</th>
138 <th>Beschrijving</th>
139 </tr>
140 <tr>
141 <ti><c>none</c></ti>
142 <ti>De service <path>net</path> wordt geacht altijd online te zijn</ti>
143 </tr>
144 <tr>
145 <ti><c>no</c></ti>
146 <ti>
147 Dit betekent dat er tenminste één service van het type <path>net.*</path>
148 moet werken naast <path>net.lo</path>. Dit is handig voor laptop gebruikers
149 die een WIFI en een vaste netwerkverbinding hebben en slechts één van
150 beiden tegelijk online willen hebben.
151 </ti>
152 </tr>
153 <tr>
154 <ti><c>lo</c></ti>
155 <ti>
156 Dit een zelfde optie als de optie <c>no</c>, alleen wordt nu
157 <path>net.lo</path> ook meegeteld. Dit is handig voor mensen die niet
158 altijd een netwerkkaart willen opstarten.
159 </ti>
160 </tr>
161 <tr>
162 <ti><c>yes</c></ti>
163 <ti>
164 In dit geval moeten ALLE netwerkkaarten werken om de service
165 <path>net</path> als online te laten zien.
166 </ti>
167 </tr>
168 </table>
169
170 <p>
171 Maar hoe werkt het nu wanneer u <path>net.br0</path> heeft, die afhankelijk
172 is van <path>net.eth0</path> en <path>net.eth1</path>? <path>net.eth1</path>
173 kan in dit geval bijvoorbeeld een wireless of PPP verbinding zijn, die moet
174 worden ingesteld voordat deze wordt toegevoegd aan de netwerkbrug. Dit kan niet
175 gebeuren in <path>/etc/init.d/net.br0</path>, aangezien dit een symlink naar
176 <path>net.lo</path> is.
177 </p>
178
179 <p>
180 Hiervoor zult u een eigen <c>depend()</c> functie in
181 <path>/etc/conf.d/net</path> moeten aanmaken.
182 </p>
183
184 <pre caption="net.br0 afhankelijkheden in /etc/conf.d/net">
185 <comment># U kunt afhankelijkheid gebruiken, zoals gevonden in andere scripts</comment>
186 depend_br0() {
187 need net.eth0 net.eth1
188 }
189 </pre>
190
191 <p>
192 Voor een uitgebreidere uitleg over afhankelijkheden, kunt u het hoofdstuk
193 <uri link="?part=2&amp;chap=4#doc_chap4">Initialisatie Scripts</uri> lezen
194 uit het Gentoo handboek.
195 </p>
196
197 </body>
198 </section>
199
200 <section id="variable_name">
201 <title>Namen en waarden van variabelen</title>
202 <body>
203
204 <p>
205 Namen van variabelen veranderen. Meestal volgen ze een gelijke structuur als
206 <c>variable_${interface|mac|essid|apmac}</c>. Zo bevat de variabele
207 <c>dhcpcd_eth0</c> de waarde voor de dhcpcd opties voor eth0 en bevat
208 <c>dhcpcd_essid</c> de waarde voor de dhcpcd opties met betrekking tot de
209 interface die verbinding maakt met de ESSID "essid".
210 </p>
211
212 <p>
213 Er zijn echter geen vaste regels voor het benoemen van netwerk interfaces. Ze
214 dus ethx heten, maar veel draadloze interfaces heten bijvoorbeeld wlanx, rax of
215 toch gewoon ethx. Sommige interfaces, zoals netwerkbruggen, kunnen een
216 willekeurige naam hebben. En wireless Acces Points kunnen zelfs namen hebben
217 met niet alpha-numerieke karakters erin - dit is belangrijk om te weten, omdat
218 u parameters voor uw netwerk kunt instellen per ESSID.
219 </p>
220
221 <p>
222 Er is echter één maar: Gentoo gebruikt bash variabelen voor het netwerk - en
223 bash kan alleen Engelse alpha-numerieke karakters gebruiken. Daarom worden alle
224 niet alpha-numerieke karakters omgezet in een <c>_</c>.
225 </p>
226
227 <p>
228 Een ander nadeel van bash, is de inhoud van de variabelen - sommige karakters
229 moeten vooraf gegaan worden door een <c>\</c>, het zogenaamde escapen. Dit
230 geldt voor de volgende karakters: <c>"</c>, <c>'</c> en <c>\</c>.
231 </p>
232
233 <p>
234 In het volgende voorbeeld zullen we verschillende karakters gebruiken. We
235 noemen daarom de ESSID <c>My "\ NET</c>:
236 </p>
237
238 <pre caption="Voorbeeld naam voor variabele">
239 <comment># Dit werkt wel, maar het domein is niet geldig</comment>
240 dns_domain_My____NET="My \"\\ NET"
241
242 <comment># Het bovenstaande stelt het dns domein in op My "\ NET voor een
243 # voor een draadloos netwerk waarvan de ESSID My "\ NET is</comment>
244 </pre>
245
246 </body>
247 </section>
248 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20