/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-net-management.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-net-management.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (hide annotations) (download) (as text)
Fri Sep 1 17:34:09 2006 UTC (11 years, 8 months ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +4 -4 lines
File MIME type: application/xml
Thanks to diox & co

1 neysx 1.1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6    
7 neysx 1.2 <!-- $Id$ -->
8 neysx 1.1
9 neysx 1.2 <!-- Sync: 1.7 -->
10 neysx 1.1
11     <sections>
12    
13 neysx 1.2 <version>7.0</version>
14     <date>2006-08-30</date>
15 neysx 1.1
16     <section>
17     <title>Netwerk Beheer</title>
18     <body>
19    
20     <p>
21     Als u vaak met uw computer onderweg bent, hebt u lang niet altijd een netwerk,
22     kabel of via een access point, tot uw beschikking. Ook kan het handig zijn
23     wanneer het netwerk automatisch start zodra u een netwerkkabel in de computer
24     steekt of wanneer er een access point wordt gevonden.
25     </p>
26    
27     <p>
28     In dit hoofdstuk vindt u enkele toepassingen die u hierbij kunnen helpen.
29     </p>
30    
31     <note>
32     Deze handleiding bespreekt alleen <c>ifplugd</c>, maar er zijn ook
33     alternatieven als <c>quickswitch</c> beschikbaar.
34     </note>
35    
36     </body>
37     </section>
38     <section>
39     <title>ifplugd</title>
40     <body>
41    
42     <p>
43     <uri link="http://0pointer.de/lennart/projects/ifplugd/">ifplugd</uri> is een
44     daemon die uw netwerk interfaces opstart en stopt wanneer de netwerkkabel in of
45     uit de computer gaat. Het kan ook access points detecteren wanneer u in de
46     buurt komt.
47     </p>
48    
49     <pre caption="Installeren van ifplugd">
50     # <i>emerge sys-apps/ifplugd</i>
51     </pre>
52    
53     <p>
54     Het instellen van ifplugd is eenvoudig. Het bestand met de instellingen staat
55     in <path>/etc/conf.d/ifplugd</path>. Voor meer details kunt u kijken in
56     de handleiding op uw pc, <c>man ifplugd</c>.
57     </p>
58    
59     <pre caption="Voorbeeld instellingen voor ifplug">
60     <comment># Geef aan welke interfaces in de gaten worden gehouden</comment>
61     INTERFACES="eth0"
62    
63     AUTO="no"
64     BEEP="yes"
65     IGNORE_FAIL="yes"
66     IGNORE_FAIL_POSITIVE="no"
67     IGNORE_RETVAL="yes"
68     POLL_TIME="1"
69     DELAY_UP="0"
70     DELAY_DOWN="0"
71     API_MODE="auto"
72     SHUTDOWN="no"
73     WAIT_ON_FORK="no"
74     MONITOR="no"
75     ARGS=""
76    
77     <comment># Extra instellingen voor ifplugd, per interface in te stellen. De
78     # globale instellingen worden genegeerd als u hier een instelling plaatst
79     # voor een interface</comment>
80     MONITOR_wlan0="yes"
81     DELAY_UP_wlan0="5"
82     DELAY_DOWN_wlan0="5"
83     </pre>
84    
85     </body>
86     </section>
87    
88     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20